Vind je de WOZ-waarde te hoog?

Let op: Er zijn commerciële WOZ-bureaus die aanbieden om gratis bezwaar voor u te maken. Dit kost de gemeente onnodig veel geld. Daarnaast kunt u sneller en makkelijker zélf contact opnemen met de gemeente.


Wilt u een online bezwaarschrift indienen? U kunt direct inloggen op uw persoonlijke bezwaarformulier. Daar staat een invulformulier dat specifiek op uw aanslag van toepassing is. Zo weet u zeker dat u het bezwaar volledig en juist invult. U kunt ook schriftelijk bezwaar maken. U stuurt het bezwaarschrift naar de heffingsambtenaar. Deze werkt bij de Regionale Belastingsamenwerking.

De bezwaartermijn loopt tot en met 11 april 2023. In deze video over WOZ-waarde (3 minuten en 45 seconden) leggen we uit hoe de WOZ-waarde tot stand komt. In de video over onroerendezaakbelastingen (4 minuten en 3 seconden) vertellen we meer over de tarieven.

Heeft u nog geen antwoord gekregen op uw snelantwoord vraag? 

Er zijn dit jaar meer vragen binnengekomen dan de afgelopen jaren. Deze goed en zorgvuldig beantwoorden lukte niet vóór 25 maart 2023. Omdat we elke vraag zorgvuldig willen behandelen, wordt uw SnelAntwoord aangemerkt als formeel bezwaarschrift. Hierdoor heeft u zekerheid dat uw vraag beantwoord wordt en u niet wordt beperkt in uw rechtsbescherming. Als u nog geen antwoord gekregen heeft op uw snelantwoord vraag, bent u hierover schriftelijk geïnformeerd

Deel dit
Mail
Bellen