Bewijs van in leven zijn of attestatie de vita

Een pensioenfonds of uitkeringsinstantie kan vragen om een bewijs van in leven zijn. Heb je dit nodig? Haal dan bij de gemeente een uittreksel op. Daarmee bewijs je dat je nu in leven bent. Geef wel aan waarom je het uittreksel nodig hebt.

Heb je het bewijs van in leven zijn nodig voor gebruik in Nederland?
Dan krijg je een uittreksel uit de basisregistratie personen (BRP).

Heb je het bewijs van in leven nodig voor gebruik in het buitenland?
Dan heb je een uittreksel uit de burgerlijke stand nodig. Dit uittreksel is een (internationale) attestatie de vita. Het uittreksel is in meerdere talen. Je vraagt het uittreksel persoonlijk aan bij de gemeente.

Aan de balie regelen 
Vraag je bewijs van in leven zijn aan bij de gemeente. Je moet hiervoor een online afspraak maken. Een attestatie de vita is een uittreksel uit de burgerlijke stand. Je betaalt de kosten voor dit uittreksel bij aanvraag. Verder heb je nodig:

  • een geldig identiteitsbewijs;
  • eventueel de brief van je pensioenfonds waarin staat dat je een attestatie de vita nodig hebt.

Je moet persoonlijk aanwezig zijn.

  • Een attestatie de vita voor gebruik in het buitenland is een uittreksel uit de burgerlijke stand. Een attestatie de vita kost € 16,60.
  • Een bewijs van in leven zijn voor gebruik in Nederland is een uittreksel uit de basisregistratie personen (BRP). Een uittreksel BRP kost € 12,25.

Je betaalt dit bij de aanvraag.

Het uittreksel is gratis als je pensioenfonds het nodig heeft. Jouw pensioenfonds vraagt dat aan jou in een brief. Laat de gemeente die brief zien wanneer je het uittreksel aanvraagt.

Je krijgt het bewijs van in leven zijn direct mee.

Een bewijs van in leven zijn kan je alleen aanvragen bij de gemeente waar je staat ingeschreven.

Heb je het bewijs van in leven zijn nodig in het buitenland? Dan moet de ambtenaar van de burgerlijke stand het ondertekenen.

 

Heb je vragen over een bewijs van in leven zijn of een attestatie de vita?

Deel dit
Mail
Bellen