Beleids- en financiële begroting 2016-2019

Inleiding

Hierbij bieden wij u de ontwerpbegroting 2016 en de meerjarenraming 2017-2019 ter vaststelling aan. De begroting 2016 en de meerjarenraming 2017-2019 is in evenwicht.

De Begrotingsbrief 2016-2019, behandeld in uw vergadering van 28 september jl. vormt de basis voor de aangeboden begroting. Daarnaast heeft uw raad in uw vergadering van 29 juni 2015 de richtlijnen vastgesteld, die ook als uitgangspunt voor de begroting 2016 zijn gehanteerd. In deze begroting is nog geen rekening gehouden met de uitkomsten van de Septembercirculaire 2015.

Periode

Vanaf 1 januari 2016 tot 31 december 2019

Documenttype

Beleid

Bijlage

Deel dit
Mail
Bellen