Toelichting op verkeersonderzoek tijdens bewonersavond Langstraat, Wijhe

Er zijn al enige tijd verschillende beelden over de verkeersdoorstroming en verkeersveiligheid in de Langstraat. Ook spelen er een aantal ruimtelijke ontwikkelingen in het gebied rondom de Langstraat. Dit heeft ervoor gezorgd dat er een verkeersonderzoek is uitgevoerd waarbij een voorkeursscenario is voorgesteld.

Tijdens een bewonersavond half april bespreken we deze maatregelen met bewoners en ondernemers van de Langstraat en omgeving. Zij hebben hiervoor een brief ontvangen. We geven dan uitleg over het verkeersonderzoek en het proces. Ook worden er reacties, aandachtspunten en verbeterpunten gevraagd. Het definitieve plan wordt eind mei aan het college voorgelegd en nadien gepubliceerd op de site www.olst-wijhe.nl/langstraat.

Deel dit
Mail
Bellen