Nieuwsberichten

Volg het laatste nieuws van Olst-Wijhe en lees hieronder de meeste recente nieuwsberichten.

In ons webarchief kun je nieuwsberichten van het vorige volledige kalenderjaar en ouder bekijken.

 

Notitie Reikwijdte en Detailniveau in het kader van de Regionale Energiestrategie

De partners in West-Overijssel werken in de Regionale Energiestrategie (RES) onder andere samen aan de opwek van duurzame energie. Afgesproken is om in 2030 samen 1,8 TWh aan duurzame energie op te wekken.

Verantwoord stoken beter voor gezondheid en milieu 

In deze tijd van het jaar worden houtkachels veel gebruikt, zeker nu de energieprijzen zo hoog zijn. Wist je dat open haarden, houtkachels en buitenvuren gezondheidsklachten kunnen veroorzaken en klachten over stank? Vooral mensen met gevoelige luchtwegen (bijvoorbeeld longpatiënten en mensen met astma) kunnen veel last hebben van rook en (onzichtbare) verbrandingsgassen.  

Aanpassingen aan wegennet Olst-Wijhe volgens Duurzaam Veilig principe

De gemeente Olst-Wijhe wil haar wegennetwerk volgens het Duurzaam Veilig principe verder ontwikkelen. Hiervoor is het categoriseringsplan van 2002 herzien en door het college van B&W vastgesteld. In het categoriseringsplan wordt uitgegaan van drie landelijke wegcategorieën. Per categorie is er een maximumsnelheidsadvies. Concreet betekent dit dat voor enkele wegen in de gemeente Olst-Wijhe in de komende jaren een aangepaste maximumsnelheid wordt doorgevoerd.

Robert Koerhuis en Leon Ripperda nieuwe exploitanten Sportcafé De Hooiberg Olst

Robert Koerhuis en Leon Ripperda van BijRipperda, zijn per 1 februari 2023 de nieuwe exploitanten van Sportcafé De Hooiberg in Olst. Tot het einde van het sportseizoen eind juli is het sportcafé open als kantine. Dit betekent dat sporters er terechtkunnen tot een uur na de laatste wedstrijd of training.

Afsluiting kruising Hendrik Droststraat – Koningin Julianalaan Olst

Als gevolg van werkzaamheden van de nutsbedrijven, wordt op dinsdag 7 februari de kruising van de Hendrik Droststraat met de Koningin Julianalaan in Olst afgesloten.

Iets melden?
Deel dit
Mail
Bellen