Zes Koninklijke Onderscheidingen in de gemeente Olst-Wijhe

Aan zes inwoners van de gemeente Olst-Wijhe is een Koninklijke Onderscheiding toegekend. Vijf inwoners zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau en één inwoner tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

De bijbehorende versierselen werden uitgereikt door burgemeester Sietske Poepjes tijdens de Lintjesregen op woensdag 26 april in trouw- en feestlocatie Logtenberg op de Boerhaar. Wij feliciteren de volgende Olst-Wijhenaren van harte met hun onderscheiding:  


De heer Henk Spanjers uit Wijhe - 73 jaar

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Henk Spanjers uit Wijhe is sinds 1996 lid van de Tennisvereniging ATC te Wijhe en startte vanaf 2002 met zijn vrijwillige taken voor de Kantine- en Parkbeheercommissie binnen deze vereniging. Hij is het aanspreekpunt voor schoonmaak en onderhoud. Binnen de kantinecommissie houdt hij zich bezig met de uitvoerende taken. Tijdens competitiedagen en toernooien regelt hij de barbezetting en neemt ook zelf een heel aantal bardiensten op zich. De parkbeheercommissie zorgt elke vrijdagmiddag voor alle voorkomende onderhoudstaken voor het tennispark en de banen. Henk adviseert het dagelijks bestuur over beleid en investeringen met betrekking tot zowel de kantine als het tennispark. Ook heeft Henk zich als vrijwilliger diverse jaren verbonden aan de volleybalvereniging, de sporthalcommissie en de roofvogelgroep. 


De heer Jan Willem Nienhuis uit Olst (Boskamp) – 62 jaar

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Jan Willem Nienhuis uit Olst (Boskamp) is al sinds 1980 actief als vrijwilliger voor diverse organisaties. Als kleine jongen was Jan Willem lid van de knutselclub van Jeugdvereniging Don Bosco Boskamp en vanaf 1980 is hij er als vrijwilliger actief. Ieder jaar, van november tot en met maart, begeleidt hij elke vrijdagavond kinderen van 7 tot 11 jaar bij diverse knutselactiviteiten. Buiten deze periode zet hij zich ook in voor deze vereniging.

Voor de EBHO Olst-Boskamp is Jan sinds 2003 vrijwilliger. Hij is onder andere hulpverlener bij de wandelvierdaags en het zomerfestival en is de aanjager bij de oefenavonden.

Jan Willem is een stuwende kracht voor de leefbaarheid van de kern Boskamp; een spil die hij sinds 2008 onder andere als penningmeester en als dragend bestuurslid vervult. Sinds februari 2023 is hij voorzitter van de Belangengroep Beter Boskamp (BBB). Hij is betrokken bij diverse werkgroepen die met de vitaliteit van de Boskamp te maken hebben, onder andere door zijn inzet voor het Dorpsontwikkelingsplan in 2012 en de fietsroute door de kernen van Olst-Wijhe. 

De leefbaarheid van de Boskamp is de rode draad van de vrijwillige inzet van Jan Willem. Penningmeester is hij sinds 2008 bij Stichting AED Boskamp, waarvan hij ook medeoprichter is. Hij zorgde via een grote inzamelingsactie voor het vervangen van een aantal AED’s en is betrokken bij de herhalingslessen. 

Cultuur-, sport & bewegingsorganisatie ut Huus mag sinds 2010 rekenen op de vrijwillige inzet van Jan Willem als licht- en geluidstechnicus bij activiteiten en evenementen. Jan Willem is daarnaast ook actief als licht- en geluidstechnicus tijdens oefenavonden en optredens van the DS Band.

Sinds de oprichting van Stichting Dorpskrant Boskamp in 2018 is Jan Willem bestuurslid. Hij is aanwezig bij de redactievergaderingen en zet zich in om via de dorpskrant de leefbaarheid in het dorp te bevorderen. Jan Willem onderhoudt contacten met andere verenigingen en verzorgt de digitale communicatie via Facebook. Samen met zijn echtgenote verzorgt hij de verspreiding van de dorpskrant, die 10 keer per jaar uitgegeven wordt.  

De heer Jan Bos uit Olst - 77 jaar

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Jan Bos is een zeer betrokken inwoner uit Olst. Sinds 1978 tot op heden zet hij zich in voor Muziekvereniging Olster Harmonie. In het verleden was hij voorzitter van het festival ‘Muziek an de Diek’, waar hij vandaag de dag nog altijd vrijwilliger is.

Binnen de Historische Vereniging ’t Olster Erfgoed is Jan sinds 2010 onder andere secretaris van de werkgroep ‘Videogroep Olst-Wijhe’. In 2013 was hij mede-initiator van het OlsterFeest. 

Jan is al ruim tien jaar lid van Plaatselijk Belang Olst. Hij is penningmeester en was betrokken bij diverse projecten, bijvoorbeeld bij het opzetten van een cursus Olstologie (een soort ‘inburgeringscursus’ voor nieuwe bewoners van Olst die het dorp en haar geschiedenis beter willen leren kennen) en de projectgroep ‘herinrichting Kerkplein’. Van 2017 tot 2021 was Jan bestuurslid en tweede secretaris van de Buurtbus Salland. Hij hield zich onder andere bezig met de website, werving van nieuwe leden en uitbreiding van de buslijn. 

In 2017 is Jan actief betrokken geraakt bij Illimitato/theateratelier ToiToiToi en voor deze club is hij nog steeds zeer actief. Tot slot is Jan sinds 2021 vrijwillig actief voor Wereldwinkel ‘De Winkel van Daar’ in Olst. 

De heer Hans Hogeboom uit Olst – 71 jaar

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Hans Hogeboom uit Olst zet zich al sinds 1979 in voor Sportclub Wesepe, onder andere binnen de kas- en de Sixesdaycommissie. 
Voor de Stichting Eurocops Deventer was Hans tussen 1993 en 2001 vrijwillig actief als penningmeester. Hij zorgde voor de inzameling van geld en goederen ter ondersteuning van kindertehuizen, bejaardentehuizen en ziekenhuizen in Estland. Daarbij hield hij zich bezig met de uitwisseling van medici en culturele activiteiten. 

Hans zette zich vanaf 2000 tot 2022 in voor de inmiddels opgeheven stichting Welcome Again Veterans, comité Deventer (voorheen Deventer Evenementen Stichting). Hij was verantwoordelijk voor de financiën en organiseerde en begeleidde diverse activiteiten en excursies voor onze bevrijders. Voor diverse grootse Taptoes regelde hij alles - van de locatie, genodigden, overleggen met de gemeente en het aanvragen van subsidies tot en met het zoeken en vinden van sponsoren. 

Van 2011 tot 2021 was Hans bestuurssecretaris van de Stichting Veldwijk-Pierik te Twello. De doelstelling van deze stichting was steun verlenen aan instellingen werkzaam op het gebied van zorg, zowel voor dieren als mensen in binnen- en buitenland. 
Vanaf 2013 tot op heden is Hans penningmeester van de Johanna Donk-Grote Stichting. Een stichting die aandacht heeft voor projecten waarbij kinderen centraal staan, die door een beperking of door omstandigheden extra kwetsbaar zijn, waar ook ter wereld.

De heer André Nijboer uit Wijhe (Elshof)– 63 jaar

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

André Nijboer uit Wijhe (Elshof) zet zich al sinds 1990 in voor Stichting School en Volksfeest Elshof. In de beginjaren was hij met name betrokken bij de activiteiten voor de jeugd. Tegenwoordig begeleidt en coacht hij jonge vrijwilligers die bij de organisatie van de festiviteiten zijn betrokken. 

Van 2005 tot 2010 was André voorzitter van de ouderraad van OBS Elshof. Hij was nauw betrokken bij de ontwikkelingen en toekomst van de school. 

Sinds 2015 zet hij zich bovenmatig in voor verschillende projecten voor het landschap in de buurtschap Elshof. Daarbij activeert hij onder andere medebewoners om actief te zijn in verfraaiing van landschap en erf; een proces waardoor veel particuliere eigenaren zich meer betrokken voelen bij het landschap en hun eigen leef-, woon- en werkomgeving. In dit proces heeft Landschap Overijssel een ondersteunende rol.

Tussen 2016 en 2023 was André Nijboer bestuurslid en voorzitter van Plaatselijk Belang Elshof. Als verbinder zorgde hij voor een enorme groei van het ledenaantal. Hij heeft – in samenspraak met inwoners, provincie en gemeentelijke instanties - diverse initiatieven genomen op het gebied van landschapsbeheer, bijvoorbeeld de Vlindertuin, de ervenregeling, de erfvogels en een wandelroute rond de Elshof. 

De heer Arnold Nijland uit Wesepe 51 jaar

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

Arnold Nijland uit Wesepe zet zich al langdurig in als vrijwilliger op een breed maatschappelijk terrein.

In de periode 1990 tot 2010 heeft Arnold zich als bestuurslid en vrijwilliger ingezet voor de jongerenvereniging van Wesepe. Vanaf 1999 tot 2013 was Arnold actief voor de Zomerfeesten Wesepe. Hij heeft de functies van bestuurslid en penningmeester uitgeoefend en was actief betrokken bij alles wat bij de organisatie van het kermisweekend kwam kijken.  

Als lid van de Toneelvereniging Tempo Wesepe trad hij in 2014 toe tot het bestuur. Hij zorgde er mede voor dat de uitvoeringen en feestavonden tot in de puntjes verzorgd en georganiseerd waren. Vanaf 2018 is hij voorzitter en in deze rol zorgt hij ook voor verbinding met de eerdergenoemde jongerenvereniging in het dorp: Jong Wesepe.  

Arnold is ook landelijk actief. In de periode 2004 tot en met 2019 was hij coördinator-campingburgemeester tijdens het landelijke festival de Zwarte Cross. En vanaf 2021 is Arnold penningmeester van de landelijke branchevereniging van oppervlakte delfstoffenwinners in Nederland: Cascade.  

Binnen Salland stond Arnold aan de wieg van VVD Salland, een samenwerkingsverband van de lokale VVD-kringen Olst-Wijhe, Deventer en Raalte. Hij maakte van 2009 tot en met 2018 deel uit van dit bestuur namens de VVD Olst-Wijhe. Daarnaast heeft hij in de periode 2012 tot en met 2022 de functie van secretaris en penningmeester vervuld voor de Business & Borrel Club Salland.

Arnold speelt nog steeds een belangrijke rol rondom de leefbaarheid in Wesepe. Vanaf 2011 tot de dag van vandaag zet Arnold zich in voor Stichting Zalencentrum Wesepe. Als voorzitter was zijn doel de sociaal-culturele functie van het Zalencentrum behouden voor het dorp. In de tijden zonder uitbater hield het stichtingsbestuur het zalencentrum zelf draaiende. Hieraan gekoppeld zet Arnold zich in voor de stuurgroep Voorzieningenhart Wesepe: een samenwerkingsproject waar ook Plaatselijk Belang Wesepe en de gemeente Olst-Wijhe deel van uitmaken en waarbij het doel is het centraliseren, verbeteren en uitbreiden van de voorzieningen in het hart van Wesepe.  

Arnold maakt al dertig jaar onderdeel uit van de plattelandsband Kabaal. Vanuit die invalshoek had hij in 2018 en 2023 op vrijwillige basis de leiding over de organisatie van het tweedaagse muziekfestival ‘Veur de Bakker’ en is Arnold sinds 2022 Kerkrentmeester van de Protestantse Gemeente Wesepe, in de functie van secretaris.  

Deel dit
Mail
Bellen