Kernenbezoek Welsum op 28 september Donderdag 28 september is de gemeente op bezoek in Welsum. Plaatselijke Belang Welsum ontvangt kernenwethouder Hans Olthof en wethouder Marcel Blind en heeft hiervoor een programma voorbereid waarin ook volop ruimte is om vragen te stellen. <p class="paragraph" style="margin: 0cm; vertical-align: baseline;"><span class="normaltextrun"><span style="font-size: 10.0pt; font-family: 'Arial',sans-serif;">Een van de onderdelen van </span><span style="user-select: text; -webkit-user-drag: none; -webkit-tap-highlight-color: transparent;">het programma</span><span style="user-select: text; -webkit-user-drag: none; -webkit-tap-highlight-color: transparent;"> is het bijpraten</span><span style="user-select: text; -webkit-user-drag: none; -webkit-tap-highlight-color: transparent;"> van de inwoners van Welsum door PB Welsum</span><span style="user-select: text; -webkit-user-drag: none; -webkit-tap-highlight-color: transparent;"> </span><span style="user-select: text; -webkit-user-drag: none; -webkit-tap-highlight-color: transparent;">over de stand van zaken rondom </span><span style="user-select: text; -webkit-user-drag: none; -webkit-tap-highlight-color: transparent; background-image: var(--urlSpellingErrorV2, url(;">Welzorgsu</span><span style="user-select: text; -webkit-user-drag: none; -webkit-tap-highlight-color: transparent; background-image: var(--urlSpellingErrorV2, url(;">m</span><span style="user-select: text; -webkit-user-drag: none; -webkit-tap-highlight-color: transparent;">. De gemeente geeft</span><span style="user-select: text; -webkit-user-drag: none; -webkit-tap-highlight-color: transparent;"> onder andere</span><span style="user-select: text; -webkit-user-drag: none; -webkit-tap-highlight-color: transparent;"> informatie over de </span><span style="user-select: text; -webkit-user-drag: none; -webkit-tap-highlight-color: transparent;">nieuwe omgevingsvisie, </span><span style="user-select: text; -webkit-user-drag: none; -webkit-tap-highlight-color: transparent;">hoe Olst-Wijhe een nieuwe burgemeester krijgt en hoe inwoners zelf meldingen kunnen doen </span><span style="user-select: text; -webkit-user-drag: none; -webkit-tap-highlight-color: transparent;">over de openbare ruimte</span><span style="user-select: text; -webkit-user-drag: none; -webkit-tap-highlight-color: transparent;">.&nbsp;</span></span><span style="user-select: text; -webkit-user-drag: none; -webkit-tap-highlight-color: transparent;" data-ccp-props="{}"><span class="eop"><span style="font-size: 10.0pt; font-family: 'Arial',sans-serif;">&nbsp;</span></span></span></p> <p class="paragraph" style="margin: 0cm; vertical-align: baseline; user-select: text; -webkit-user-drag: none; -webkit-tap-highlight-color: transparent; overflow-wrap: break-word; white-space: pre-wrap; font-kerning: none;"><span style="user-select: text; -webkit-user-drag: none; -webkit-tap-highlight-color: transparent; font-variant-ligatures: none !important;" xml:lang="NL-NL" data-contrast="auto"><span style="user-select: text; -webkit-user-drag: none; -webkit-tap-highlight-color: transparent;">&nbsp;</span></span></p> <p class="paragraph" style="margin: 0cm; vertical-align: baseline; user-select: text; -webkit-user-drag: none; -webkit-tap-highlight-color: transparent; overflow-wrap: break-word; white-space: pre-wrap; font-kerning: none;"><span style="user-select: text; -webkit-user-drag: none; -webkit-tap-highlight-color: transparent; font-variant-ligatures: none !important;" xml:lang="NL-NL" data-contrast="auto"><span style="user-select: text; -webkit-user-drag: none; -webkit-tap-highlight-color: transparent;"><span class="normaltextrun"><span style="font-size: 10.0pt; font-family: 'Arial',sans-serif;">Iedereen </span>is welkom in Dorpshuis De Bongerd. Het programma begint om 20.00 uur.</span></span></span></p> 2023-09-20 10:00:00 +0200 2023-09-12 13:33:49 +0200 2023-09-15 14:38:55 +0200 Waar winkel jij? Doe mee met het onderzoek naar koopgedrag! We vinden het belangrijk om inzicht te hebben in het koopgedrag van onze inwoners. Wie koopt waar en waarom? Wij zetten ons samen met winkeliers in voor aantrekkelijke centra en een goed winkelaanbod. Om dit zo goed mogelijk te doen, is onderzoek naar het koopgedrag van belang. <p>Als we weten welke wensen er zijn, kunnen we daar mogelijk ook rekening mee houden in de toekomst. Wil jij ons helpen? Doe dan mee met het koopstromenonderzoek. Eens in de zoveel jaar doen wij mee aan dit onderzoek dat in heel Oost-Nederland wordt uitgevoerd. Het onderzoek brengt in beeld waar inwoners boodschappen doen, winkelen en doelgerichte aankopen doen en hoe tevreden ze zijn over de verschillende winkelgebieden.</p> <p>Het onderzoek wordt uitgevoerd door onderzoeksbureau I&amp;O Research. Zij nodigen willekeurig inwoners uit om mee te doen aan het onderzoek. Inwoners die geen brief krijgen, maar wel graag willen meedoen, kunnen de vragenlijst invullen op <a href="https://www.startvragenlijst.nl/koopgedrag/" target="_blank" rel="noopener">www.startvragenlijst.nl/koopgedrag</a>. Onder alle deelnemers worden 50 cadeaukaarten van &euro; 25 verloot. Deelname is anoniem.</p> <p>Kijk voor meer informatie over het onderzoek op <a href="http://www.koopstromen.nl" target="_blank" rel="noopener">www.koopstromen.nl</a>.&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> 2023-09-19 01:45:00 +0200 2023-09-11 10:58:55 +0200 2023-09-11 10:58:55 +0200 Eerste stap in vergunningverlening zonneveld Daslever Wijhe Het college van B&W van Olst-Wijhe wil graag een beslissing nemen over het plan om een zonneveld aan te leggen aan de Daslever in Wijhe. Het college heeft de bevoegdheid om dit te besluiten en gaat de gemeenteraad vragen of zij kan instemmen met de ontwerpvergunning voor het zonneveld Daslever. Dit wordt een ‘ontwerp-verklaring van geen bedenkingen’ genoemd. <h2>Voorwaarden voor zonnevelden opgesteld met inwoners &ndash; nu concreet plan&nbsp;</h2> <p>In 2020 heeft de gemeente Olst-Wijhe beleid gemaakt voor de overgang naar duurzame energie op lokaal niveau en op Olst-Wijhese schaal. Heel veel inwoners hebben toen meegepraat en input gegeven. Hierdoor werd helder en duidelijk onder welke voorwaarden zonnevelden in Olst-Wijhe worden toegestaan. Met deze voorwaarden zijn initiatiefnemers van zonnevelden aan de gang gegaan. Ook hiervoor is een proces opgezet om de mensen in de omgeving zo goed mogelijk te betrekken. Hier is door verschillende mensen veel tijd en aandacht aan besteed. Voor zonneveld Daslever ligt er nu een concreet plan en is de omgevingsvergunning daadwerkelijk aangevraagd door Duurzaam Daslever B.V.&nbsp;</p> <h2>Beeldvormende raadsvergadering op 25 september&nbsp;</h2> <p>De gemeenteraad praat op 25 september beeldvormend over het plan, het proces en de &lsquo;ontwerp-verklaring van geen bedenkingen&rsquo;. Daarna volgen nog een oordeelsvormende en besluitvormende raadsvergadering. De raadsvergaderingen zijn openbaar. Als de raad uiteindelijk akkoord gaat legt het college de ontwerp-vergunning zes weken ter inzage. In deze periode kunnen mensen een zienswijze indienen. Deze zienswijzen worden beoordeeld en kunnen leiden tot wijzigingen in het plan. Uiteindelijk stelt het college het definitieve plan vast en geeft daarmee de vergunning af voor de bouw en ontwikkeling van het zonneveld.&nbsp;</p> 2023-09-18 13:39:01 +0200 2023-09-18 13:39:01 +0200 2023-09-18 13:39:01 +0200 Kernenwethouders Olst-Wijhe willen brede afspiegeling van de samenleving ontmoeten De gemeente Olst-Wijhe wil met inwoners in contact zijn en vindt het belangrijk dat inwoners de gemeente gemakkelijk kunnen benaderen. De kernenwethouders helpen daarbij. Elke wethouder is voor vier dorpen of buurtschappen het bestuurlijk aanspreekpunt en luisterend oor voor inwoners. Om een brede afspiegeling van de samenleving te ontmoeten, heeft het college besloten dat de kernenwethouders vaak in de kernen aanwezig zijn. Ook houden de wethouders bestuurlijke spreekuren om op een laagdrempelige manier in gesprek te komen met inwoners. <p>Wethouder Vitale kernen en gebiedsgericht werken Judith Compagner: &ldquo;Wij vinden het belangrijk dat inwoners ons gemakkelijk kunnen benaderen. De kernenwethouders helpen daarbij. Met elkaar maken we Olst-Wijhe tot een gemeente waar het goed wonen, werken en recre&euml;ren is. Idee&euml;n en initiatieven van inwoners zijn daarbij heel belangrijk. Daarom betrekken we inwoners bij ontwikkelingen in de verschillende kernen en de omgeving, maar helpen we ze ook graag verder als ze een goed idee hebben&rdquo;.</p> <p>Naast het jaarlijkse kernenbezoek is de kernenwethouder aanwezig bij de meeste belangrijke momenten in de kern. Inwoners kunnen de wethouder uitnodigen en de kernenwethouder kan ook zelf ontmoetingsmomenten organiseren.</p> <h2>Wie zijn de kernenwethouders?</h2> <p>De wethouders hebben de dorpen en buurtschappen als volgt verdeeld:</p> <ul> <li>Wethouder Marcel Blind: Olst, Eikelhof, Herxen, Middel;</li> <li>Wethouder Hans Olthof: Wesepe, Elshof, Marle, Welsum;</li> <li>Wethouder Judith Compagner: Wijhe, Boerhaar, Boskamp, Den Nul.</li> </ul> <h2>Wat doen de kernenwethouders?</h2> <p>De kernenwethouder is namens het gemeentebestuur een eerste aanspreekpunt en een luisterend oor voor het plaatselijk belang en inwoners van een kern. De wethouder neemt tijd om naar inwoners te luisteren, met hen te spreken en uit te leggen waarom beslissingen zijn genomen.</p> <p>Wat inwoners belangrijk vinden, willen de wethouders meenemen in de vraagstukken waar de gemeente aan werkt en over besluit. Daarom praat de kernenwethouder regelmatig bij met de vakinhoudelijke wethouder, die verantwoordelijk blijft voor de onderwerpen in zijn of haar portefeuille, en met de ambtelijke organisatie.</p> <h2>Hoe komen inwoners in contact met de kernenwethouder?</h2> <p>Inwoners kunnen de kernenwethouder ontmoeten in hun dorp, bijvoorbeeld bij een bijeenkomst of activiteit. In sommige kernen zal de wethouder een spreekuur houden, waar inwoners gewoon binnen kunnen lopen. Inwoners die de kernenwethouder willen uitnodigen, kunnen een afspraak maken via telefoonnummer 14 0570 of e-mail gemeente@olst-wijhe.nl.</p> 2023-09-18 09:15:00 +0200 2023-09-18 08:43:26 +0200 2023-09-18 08:43:26 +0200 33 sollicitanten willen burgemeester van Olst-Wijhe worden  33 personen hebben bij Commissaris van de Koning Andries Heidema hun interesse kenbaar gemaakt voor het burgemeestersambt van Olst-Wijhe. Het gaat om 14 vrouwen en 19 mannen. De leeftijd van de kandidaten ligt tussen de 31 en 60 jaar. Een groot aantal kandidaten heeft of had een hoofdfunctie in het openbaar bestuur, de overige kandidaten hebben een andere professionele achtergrond.  <p>Het burgemeestersambt in Olst-Wijhe is sinds 1 september vorig jaar vacant door het aan burgemeester Ton Strien verleend eervol ontslag. Sindsdien neemt Yvonne van Mastrigt het ambt waar in deze gemeente. De sollicitatietermijn liep van 18 augustus tot 14 september.</p> <h2>Achtergrond procedure</h2> <p>De procedure voor een nieuwe burgemeester kent een aantal fasen. Op 11 juli begon de zoektocht met het vaststellen van het profiel van de nieuwe burgemeester door de gemeenteraad van Olst-Wijhe. Met het sluiten van de sollicitatietermijn begint de volgende fase waarbij de Commissaris van de Koning zich verder verdiept in de sollicitanten en gesprekken voert. Daarna deelt hij zijn bevindingen met een vertrouwenscommissie uit de raad en wordt een selectie gemaakt.</p> <h2>Voordracht minister BZK</h2> <p>De vertrouwenscommissie gaat met deze selectie van kandidaten in gesprek en brengt verslag uit aan de raad. Ook volgt een aanbeveling. Het is uiteindelijk aan de raad om de beste kandidaat voor Olst-Wijhe bij de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor te dragen. De minister gaat met de kandidaat in gesprek en draagt deze vervolgens voor benoeming voor bij de Koning. Op dit moment is de verwachting dat de nieuwe burgemeester in februari 2024 in Olst-Wijhe aan de slag kan.</p> <p>Kijk voor meer informatie op <a href="https://www.olst-wijhe.nl/nieuweburgemeester">www.olst-wijhe.nl/nieuweburgemeester</a>.</p> 2023-09-15 14:15:00 +0200 2023-09-15 11:02:00 +0200 2023-09-15 11:02:43 +0200 Geen subsidie voor volwaardige bibliotheek vestiging in Wijhe In juni besloot de gemeenteraad met een amendement dat Wijhe in plaats van een servicepunt een volwaardige bibliotheek vestiging krijgt voor een pilot periode van twee jaar. Onder voorwaarde dat de gemeente in september de aangevraagde landelijke subsidie voor deze twee jaren toegekend krijgt. Helaas kreeg de gemeente vorige week een definitieve afwijzing van het Rijk. Er is binnen deze eerste subsidieronde ruim twee keer zoveel subsidie aangevraagd dan dat er budget beschikbaar is. Omdat de gemeente nu geen geld van het Rijk krijgt, wordt de bibliotheek in Wijhe ingericht als servicepunt, zoals het college eerder aan de raad had voorgesteld. <p>Het krijgen van het eenmalige subsidiebedrag van &euro; 220.000 in de eerste subsidieronde van de &lsquo;Regeling eenmalige specifieke uitkering en subsidie toekomstbestendige lokale bibliotheekvoorzieningen&rsquo; was voor de gemeenteraad een voorwaarde voor een volwaardige bibliotheek vestiging in Wijhe. De kosten van een volwaardige vestiging zijn hoger dan bij een servicepunt. Bij een servicepunt ligt het accent op het uitlenen van boeken, het bieden van een taalpunt en een informatiepunt digitale overheid. Bij een volwaardige vestiging is er meer ruimte voor het organiseren van activiteiten, o.a. op het gebied van basisvaardigheden, cultuur, ontmoeting en debat. Met de rijksmiddelen konden deze meerkosten van een volwaardige bibliotheek vestiging ten opzichte van een servicepunt voor een periode van twee jaar worden betaald.</p> <h2>Waarom komt er nu wel een servicepunt?</h2> <p>In het amendement van de gemeenteraad stond ook dat de bibliotheek in Wijhe toch een servicepunt wordt, wanneer de gemeente in de eerste subsidieronde geen geld krijgt. Daarom &nbsp;gaat het college nu aan de slag met de inrichting van een servicepunt in plaats van een volwaardige bibliotheekvestiging. De bibliotheek verhuist nog steeds naar het pand van Hemeltjen (Langstraat 58-60-62), maar heeft als servicepunt daar minder ruimte nodig. De bibliotheek krijgt een modernere uitstraling en er is meer ruimte voor het bieden van service en informatie en voor het ondersteunen van vrijwilligers.&nbsp; &nbsp;</p> <h2>Waarom krijgt de gemeente geen subsidie?</h2> <p>De gemeente en de bibliotheek hadden de afwijzing van de subsidie niet verwacht. De subsidieaanvraag is ingediend en voldeed aan de voorwaarden.&nbsp; Binnen de landelijke &lsquo;Regeling eenmalige specifieke uitkering en subsidie toekomstbestendige lokale bibliotheekvoorzieningen&rsquo; was &euro; 17,6 miljoen subsidie beschikbaar. Maar er zijn in totaal 210 aanvragen ingediend voor een totaal subsidiebedrag van bijna &euro; 39,5 miljoen.</p> <p>Het Rijk heeft daarom op basis van een aantal feiten de aanvragen op een rij gezet. Hierbij ging het bijvoorbeeld om de afstand tot een bibliotheekvestiging en/of servicepunt en het percentage laaggeletterdheid. Helaas heeft de aanvraag van Olst-Wijhe het in vergelijking met andere aanvragen niet gehaald. &nbsp;</p> 2023-09-07 09:30:00 +0200 2023-09-07 09:25:04 +0200 2023-09-07 09:25:04 +0200 OPGELOST - Je kunt op dit moment geen online melding doen De technische storing is opgelost. <p>Je kunt weer <a href="https://dloket.olst-wijhe.nl/formulieren-nieuw/formulier/start/JXfVRzr6OZKC5IJlfATLzd0iv4UegbaR8aFnH8OkRxWdcxWIq4">online een melding maken</a>.</p> 2023-09-06 11:15:00 +0200 2023-09-06 11:05:42 +0200 2023-09-07 07:56:16 +0200 Olst-Wijhe in cijfers <p>Heb je altijd al eens willen weten hoe de bevolkingsopbouw van Olst-Wijhe eruitziet? Of de arbeidsmarkt? Wil je weten hoeveel kinderen er op de scholen zitten? Hoeveel er wordt gesport in onze gemeente? Hoeveel huur- en koopwoningen er zijn en wat de gemiddelde WOZ-waarde is? Of hoe veilig onze gemeente is? Dit en veel meer vind je in ons online overzicht Olst-Wijhe in cijfers. Elk jaar brengen we de meest uiteenlopende zaken van het voorgaande jaar in beeld. Meer weten? <a title="Ga naar Olst-Wijhe in cijfers" href="https://www.olst-wijhe.nl/bestuur/visies-beleid-en-regelgeving/besturen/financi-n/olst-wijhe-in-cijfers" target="_blank" rel="noopener">Bekijk het overzicht.</a></p> 2023-09-06 10:00:00 +0200 2023-08-07 11:15:46 +0200 2023-08-21 10:41:20 +0200 Gemeente op bezoek in Herxen op 12 september Kernenwethouder Marcel Blind brengt dinsdag 12 september een bezoek aan Herxen. <p><span class="TextRun SCXW96728387 BCX8" lang="NL-NL" xml:lang="NL-NL" data-contrast="auto"><span class="NormalTextRun SCXW96728387 BCX8">Om 19.30 uur begint in </span><span class="NormalTextRun SpellingErrorV2Themed SCXW96728387 BCX8">Herxer</span><span class="NormalTextRun SCXW96728387 BCX8"> Marke de Algemene Leden Vergadering van Plaatselijk Belang Herxen, </span><span class="NormalTextRun SCXW96728387 BCX8">waarbij zij het thema </span><span class="NormalTextRun SCXW96728387 BCX8">duurzaamheid</span><span class="NormalTextRun SCXW96728387 BCX8"> centraal </span><span class="NormalTextRun SCXW96728387 BCX8">op de agenda hebben gezet</span><span class="NormalTextRun SCXW96728387 BCX8">. Aansluitend start het gemeentelijk deel van de avond met een presentatie over de toekomst van onze gemeente. Belangstellenden zijn van harte welkom.&nbsp;</span></span><span class="EOP SCXW96728387 BCX8" data-ccp-props="{}">&nbsp;</span></p> 2023-09-06 00:00:00 +0200 2023-08-22 15:32:20 +0200 2023-08-22 15:32:20 +0200 Help mee met de verkiezingen! De Tweede Kamerverkiezingen komen er weer aan. Op 22 november 2023 gaan we massaal naar de stembus. <p style="margin: 0cm; background: white;"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Helvetica',sans-serif; color: #4d4f5c;">Achter de schermen is dit altijd een hele operatie. Help je ons een handje mee? We kunnen altijd nieuwe tellers, stembureauleden en -voorzitters gebruiken. Dit kan al vanaf dat je 18 jaar bent. Dus sluit je aan! Ontzettend gezellig &eacute;n je ontvangt er een leuke vergoeding voor. </span></p> <p style="margin: 0cm; background: white; box-sizing: border-box; counter-reset: list-1 0 list-2 0 list-3 0 list-4 0 list-5 0 list-6 0 list-7 0 list-8 0 list-9 0; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; orphans: 2; white-space: pre-wrap; widows: 2; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; cursor: text; word-spacing: 0px;"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Helvetica',sans-serif; color: #4d4f5c;">&nbsp;</span></p> <p style="margin: 0cm; background: white; box-sizing: border-box; counter-reset: list-1 0 list-2 0 list-3 0 list-4 0 list-5 0 list-6 0 list-7 0 list-8 0 list-9 0; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; orphans: 2; white-space: pre-wrap; widows: 2; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; cursor: text; word-spacing: 0px;"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Helvetica',sans-serif; color: #4d4f5c;">Heb je interesse of wil je je gelijk opgeven? Mail dan je contactgegevens naar <a href="mailto:verkiezingen@olst-wijhe.nl">verkiezingen@olst-wijhe.nl</a>. Meer informatie over de Tweede Kamerverkiezingen vind je op <a href="http://www.olst-wijhe.nl/verkiezingen">www.olst-wijhe.nl/verkiezingen</a>.</span></p> <p style="margin: 0cm; background: white; box-sizing: border-box; counter-reset: list-1 0 list-2 0 list-3 0 list-4 0 list-5 0 list-6 0 list-7 0 list-8 0 list-9 0; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; orphans: 2; white-space: pre-wrap; widows: 2; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; cursor: text; word-spacing: 0px;">&nbsp;</p> <p style="margin: 0cm; background: white; box-sizing: border-box; counter-reset: list-1 0 list-2 0 list-3 0 list-4 0 list-5 0 list-6 0 list-7 0 list-8 0 list-9 0; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; orphans: 2; white-space: pre-wrap; widows: 2; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; cursor: text; word-spacing: 0px;"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Helvetica',sans-serif; color: #4d4f5c;"><img src="https://www.olst-wijhe.nl/bestuur/nieuws/nieuwsberichten/2023/8/30/help-mee-met-de-verkiezingen/verkiezingen.jpg" alt="Verkiezingen" title="Verkiezingen" width="1654" /></span></p> 2023-08-30 08:00:00 +0200 2023-07-26 13:13:05 +0200 2023-08-21 15:29:50 +0200 Wie wordt onze nieuwe burgemeester? Deze vraag houdt ons al een poosje bezig. De vacature staat inmiddels twee weken open.   <p>Wij zoeken een burgemeester die empathisch en benaderbaar is, nuchter en besluitvaardig. Een verbinder met oog voor de inclusieve samenleving. Benieuwd naar de hele vacature? Kijk dan op de <a href="https://werkenbijoverijssel.nl/burgemeesterolst-wijhe" target="_blank" rel="noopener">website van de provincie Overijssel</a>. Kandidaten kunnen reageren tot en met 13 september.</p> <p>Kijk voor meer achtergrondinformatie op <a href="https://www.olst-wijhe.nl/nieuweburgemeester" target="_blank" rel="noopener">deze pagina</a>.&nbsp;</p> 2023-08-29 10:00:00 +0200 2023-08-07 10:13:59 +0200 2023-08-07 10:13:59 +0200 Studietoeslag voor studenten die vanwege een structurele medische beperking niet kunnen werken Studenten die vanwege een structurele medische beperking niet kunnen werken naast hun studie kunnen bij de gemeente aanspraak maken op een studietoeslag  <p>Voor studenten met een medische beperking is het niet altijd mogelijk om te werken naast de studie. De regeling studietoeslag compenseert het inkomen dat deze studenten niet kunnen verdienen met een bijbaan.&nbsp;</p> <p>De toeslag is beschikbaar voor studenten vanaf 15 jaar en loopt op naarmate de student ouder wordt, tot een bedrag van &euro; 300,- per maand. De hoogte hangt samen met het wettelijk minimum(jeugd)loon. Er wordt niet gekeken naar vermogen.&nbsp;</p> <p>De <a title="ga naar de website om studietoeslag aan te vragen" href="https://www.olst-wijhe.nl/studietoeslag">studietoeslag</a> kan worden aangevraagd via onze website.&nbsp;De gemeente kan vragen om een bewijs van structurele medische beperking of vragen om een onderzoek om dit vast te stellen.&nbsp;</p> <p>Heb je vragen of wil je meer informatie? Kijk dan op <a title="ga naar onze website" href="https://ondersteuning.olst-wijhe.nl/werk-geld-en-uitkering">onze website</a> of bel naar 14 0570.&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> 2023-08-28 12:15:00 +0200 2023-08-28 12:23:51 +0200 2023-08-28 12:23:51 +0200 Eerste schop in de grond op Kerkplein Olst Het is bijna zover: de eerste schop kan bijna in de grond op het Kerkplein in Olst. In september/oktober starten we met de herinrichting van het plein. <p><span class="TextRun SCXW58647412 BCX8" lang="NL-NL" xml:lang="NL-NL" data-contrast="none"><span class="NormalTextRun SCXW58647412 BCX8">De kabels en leidingen worden verlegd om plaats te maken voor de nieuwe bomen. Geen paniek: de kermis van het </span><span class="NormalTextRun SpellingErrorV2Themed SCXW58647412 BCX8">Olster</span><span class="NormalTextRun SCXW58647412 BCX8"> feest kan gewoon doorgaan op het Kerkplein! En om alvast een doorkijkje te geven naar de verdere planning: als alles volgens schema verloopt starten we met de herinrichting van de bestrating in november en planten we vanaf februari 2024 het groen op het plein. Zo wordt het Kerkplein weer een mooi visitekaartje van Olst!</span></span><span class="EOP SCXW58647412 BCX8" data-ccp-props="{}">&nbsp;</span></p> <p><img src="https://www.olst-wijhe.nl/bestuur/nieuws/nieuwsberichten/2023/8/23/eerste-schop-in-de-grond-op-kerkplein-olst/kerkplein-olst.jpg" alt="" title="Kerkplein Olst" width="1850" /></p> 2023-08-23 00:00:00 +0200 2023-07-26 13:46:55 +0200 2023-08-21 15:27:51 +0200 Olst-Wijhe in cijfers <p>Heb je altijd al eens willen weten hoe de bevolkingsopbouw van Olst-Wijhe eruitziet? Of de arbeidsmarkt? Wil je weten hoeveel kinderen er op de scholen zitten? Hoeveel er wordt gesport in onze gemeente? Hoeveel huur- en koopwoningen er zijn en wat de gemiddelde WOZ-waarde is? Of hoe veilig onze gemeente is? Dit en veel meer vind je in ons online overzicht Olst-Wijhe in cijfers. Elk jaar brengen we de meest uiteenlopende zaken van het voorgaande jaar in beeld. Meer weten? <a title="Ga naar Olst-Wijhe in cijfers" href="https://www.olst-wijhe.nl/bestuur/visies-beleid-en-regelgeving/besturen/financi-n/olst-wijhe-in-cijfers" target="_blank" rel="noopener">Bekijk het overzicht.</a></p> 2023-08-21 00:00:00 +0200 2023-08-07 11:13:51 +0200 2023-08-21 10:40:31 +0200 Wie wordt onze nieuwe burgemeester? Deze vraag houdt ons al een poosje bezig. Vandaag is de vacature officieel opengesteld. De komende vier weken kunnen kandidaten reageren.  <p>Wij zoeken een burgemeester die empathisch en benaderbaar is, nuchter en besluitvaardig. Een verbinder met oog voor de inclusieve samenleving. Benieuwd naar de hele vacature? Kijk dan op de <a href="https://werkenbijoverijssel.nl/burgemeesterolst-wijhe" target="_blank" rel="noopener">website van de provincie Overijssel</a>. Kijk voor meer achtergrondinformatie op <a href="https://www.olst-wijhe.nl/nieuweburgemeester">deze pagina</a>.</p> 2023-08-16 10:00:00 +0200 2023-08-07 10:11:12 +0200 2023-08-07 10:11:12 +0200 Voornemen tot verkoop perceel gemeentegrond De gemeente Olst-Wijhe heeft het voornemen om een perceel gemeentegrond (snippergroen) te verkopen. Het gaat om gemeentegrond: kadastraal bekend gemeente Olst, sectie F, nummer 5135 (gedeeltelijk), groot circa 70 m2, gelegen naast de woning aan de Jan Schamhartstraat 76 te Olst.   <p>Het perceel is op dit moment in gebruik door de particuliere eigenaren van de aangrenzende woning. De woning is recent verkocht en de koper heeft aangegeven het door de verkoper gebruikte perceel te willen kopen. De beoogde koper is daarmee voor de gemeente de enige serieuze gegadigde (mede) in relatie tot het Groenbeleidsplan en de Nota Grondbeleid. &nbsp;</p> <h2>Reageren? &nbsp;</h2> <p><br />Ben je het niet eens met dit voornemen tot verkoop aan deze particuliere koper? Stuur dan binnen 20 dagen na publicatie een gemotiveerde toelichting naar <a title="stuur een mail naar de gemeente olst-wijhe" href="mailto:gemeente@olst-wijhe.nl">gemeente@olst-wijhe.nl</a>. Vermeld in het onderwerp &lsquo;verkoop perceel gemeentegrond aan particulier&rsquo;. Na ontvangst van eventuele reacties reageren wij schriftelijk of de reactie wel of geen aanleiding vormt om af te wijken van het voornemen. Als ons voornemen niet verandert, informeren wij de partijen die gereageerd hebben over de beoogde datum van verkoop en overdracht. &nbsp;&nbsp;</p> 2023-08-15 09:00:00 +0200 2023-08-14 11:24:54 +0200 2023-08-14 11:24:54 +0200 Inschrijven seizoensstandplaats gemeente Olst-Wijhe Voor de komende periode zijn er verschillende seizoensstandplaatsen beschikbaar in onze gemeente. <p>De standplaatsen zijn bedoeld voor straathandel voor het verkopen van producten uit het seizoen. Heb je belangstelling? Dan kun je je tot en met 30 augustus 2023 inschrijven via het inschrijfformulier op <a href="https://www.olst-wijhe.nl/standplaatsen" target="_blank" rel="noopener">www.olst-wijhe.nl/standplaatsen</a>. Hier vind je ook meer informatie over de standplaatsen.</p> 2023-07-26 10:00:00 +0200 2023-07-21 12:58:44 +0200 2023-07-21 12:58:44 +0200 Rioolwerkzaamheden in Olst en Wijhe Volgende week wordt het riool gereinigd en geïnspecteerd. Van der Valk + De Groot voert deze werkzaamheden op maandag – vrijdag tussen 07.00 – 17.00 uur voor ons uit. <p><span class="TextRun Highlight SCXW198622897 BCX8" lang="NL-NL" xml:lang="NL-NL" data-contrast="none"><span class="NormalTextRun SCXW198622897 BCX8">Zij starten in Olst, aansluitend doen zij hetzelfde in Wijhe. Deel Broekslag wordt hier niet in meegenomen, i.v.m. geplande renovatie in 2024/2025. In totaal duren de werkzaamheden ca. 3 weken (</span><span class="NormalTextRun SpellingErrorV2Themed SCXW198622897 BCX8">wk</span><span class="NormalTextRun SCXW198622897 BCX8"> 31/32/33).</span></span><span class="LineBreakBlob BlobObject DragDrop SCXW198622897 BCX8"><span class="SCXW198622897 BCX8">&nbsp;</span><br class="SCXW198622897 BCX8" /></span><span class="LineBreakBlob BlobObject DragDrop SCXW198622897 BCX8"><span class="SCXW198622897 BCX8">&nbsp;</span><br class="SCXW198622897 BCX8" /></span><span class="TextRun Highlight SCXW198622897 BCX8" lang="NL-NL" xml:lang="NL-NL" data-contrast="none"><span class="NormalTextRun SCXW198622897 BCX8">Dit kan misschien voor enige overlast zorgen, omdat de weg korte tijd niet bereikbaar is of omdat er tijdelijke problemen zijn met de afvoer van je rioolwater. Wateroverlast komt bijna niet voor, maar... beter safe </span><span class="NormalTextRun SpellingErrorV2Themed SCXW198622897 BCX8">than</span><span class="NormalTextRun SCXW198622897 BCX8"> sorry: als ze binnen ca. 50 meter van je huis aan het werk zijn </span><span class="NormalTextRun ContextualSpellingAndGrammarErrorV2Themed SCXW198622897 BCX8">houd</span><span class="NormalTextRun SCXW198622897 BCX8"> dan het toiletdeksel naar beneden en dek het eventueel af met iets zwaars (zoals een gevulde emmer). Geuroverlast kan je na de werkzaamheden snel weer verhelpen door het toilet door te spoelen en de (douche)kranen even te laten lopen.</span></span><span class="EOP SCXW198622897 BCX8" data-ccp-props="{}">&nbsp;</span></p> <p><span class="bold"><img src="https://www.olst-wijhe.nl/bestuur/nieuws/nieuwsberichten/2023/7/27/rioolwerkzaamheden-in-olst-en-wijhe/rioolreiniging.jpg" alt="Rioolreiniging" width="1920" /></span></p> 2023-07-26 07:00:00 +0200 2023-07-19 16:37:42 +0200 2023-07-19 16:53:21 +0200 Milieuonderzoek provincie Gelderland naar windenergie rond de Veluwe De Veluwe is een beschermd Natura 2000-gebied. Eind 2022 besloten Gedeputeerde Staten van Gelderland dat er geen windturbines mogen komen op de Veluwe en 1 kilometer daaromheen. <p>In een cirkel van 1 tot 8 kilometer om de Veluwe zijn windturbines beperkt en onder voorwaarden toegestaan. De wespendief is een roofvogel die broedt op de Veluwe. Volgens Europese afspraken moet ervoor worden gezorgd dat deze vogelsoort blijft bestaan. Door de slechte status van de natuur, moet de roofvogel verder buiten de Veluwe vliegen om voedsel te vinden. Daar kunnen ze tegen een windturbine aan vliegen. De provincie Gelderland wil haar beleid aanpassen. Daar is milieuonderzoek voor nodig. Voor dit onderzoek is een onderzoeksagenda opgesteld. Omdat onze gemeente grenst aan de provincie Gelderland mogen ook onze inwoners hierop reageren. Dit kan van 17 juli tot en met 8 september. Op 24 augustus is er een digitale informatiebijeenkomst. Reageren of meer weten over de digitale informatiebijeenkomst? Kijk op <a title="ga naar de website van provincie overijssel" href="https://www.gelderland.nl/planmerwindveluwe">www.gelderland.nl/planmerwindveluwe</a>.&nbsp;</p> 2023-07-24 16:00:00 +0200 2023-07-24 10:19:10 +0200 2023-07-24 10:25:30 +0200 Gemeente Olst-Wijhe gaat vervuiling door drugslab Den Nul saneren De gemeente Olst-Wijhe gaat zo spoedig mogelijk starten met het opruimen van de vervuilde grond bij het drugslab dat vorig jaar augustus is opgerold. De eigenaar van de grond heeft recent te kennen gegeven niet te kunnen voldoen aan de last tot sanering van de grond. Hierdoor komt de verantwoordelijkheid van de uitvoer te liggen bij de gemeente. De kosten voor het opruimen van het drugslab worden wel zoveel mogelijk verhaald op de personen die verantwoordelijk kunnen worden gehouden voor deze vervuiling. De sanering kan starten zodra het grondwater is gezakt tot twee meter beneden het maaiveld. <h2>Aanleiding</h2> <p>In augustus 2022 is in Den Nul een drugslab ontdekt. Na diverse onderzoeken werd eind december 2022 duidelijk wat de ernst van de vervuiling is. De grond bleek ernstig vervuild. De sanering kon starten vanaf januari 2023 maar dat was nog niet mogelijk in verband met een te hoog grondwaterpeil.&nbsp;</p> <h2><br />Kosten opruimen drugslab</h2> <p>De kosten voor het opruimen van het drugslab bedragen naar de huidige inschatting circa tussen de half miljoen euro tot een miljoen euro. Voor de sanering geldt dat bekend is welk kerngebied vervuild is. Tijdens het afgraven wordt onderzocht of er aan de randen nog vervuiling zit. Als dat zo is dan wordt dat deel van de grond ook gesaneerd. Hierdoor is de totale hoogte van kosten nog niet duidelijk. Het gaat om kosten voor onderzoek, sanering, inzet personeel en proceskosten. De kosten worden zoveel mogelijk verhaald op de personen die verantwoordelijk kunnen worden gehouden voor deze vervuiling. Daarnaast wil de gemeente een beroep doen op de saneringssubsidie van de provincie Overijssel. Er is een risico dat hiermee niet alle kosten kunnen worden gedekt. Als dat zo is komt een deel van de kosten voor rekening van de gemeente.</p> <h2><br />Sanering start als grondwater lager staat</h2> <p>De sanering kan nog niet beginnen omdat het grondwater ondanks de droogte van de laatste weken nog te hoog staat. Dit moet namelijk twee meter onder het maaiveld liggen. De hoogte van het grondwaterpeil is mede afhankelijk van het waterpeil in de IJssel. Elke week wordt het grondwaterpeil gemeten. Zodra het kan, start de sanering.</p> 2023-07-20 09:00:00 +0200 2023-07-19 15:53:49 +0200 2023-07-19 15:53:49 +0200 Kom goed voorbereid naar het gemeentehuis voor jouw reisdocument en/of rijbewijs Tijdens de zomerperiode is het altijd drukker dan normaal aan de balies in het gemeentehuis. Helaas zien wij steeds vaker dat inwoners onvoorbereid of zonder afspraak langs komen. Graag willen wij daarom duidelijk maken wat je als inwoner thuis al kunt doen, zodat de afspraak aan de balie snel en goed verloopt. Op die manier kunnen wij zoveel mogelijk mensen helpen.  <h2>Bereid jouw afspraak goed voor</h2> <ul> <li>We werken op afspraak, dus maak jouw afspraak door te bellen naar 140570 of <a title="Online afspraak maken" href="https://afspraken.olst-wijhe.nl/internetafspraken">maak jouw afspraak online</a>.&nbsp;</li> <li>Neem een goedgekeurde kleurenpasfoto mee die niet ouder is dan 6 maanden. (Geen schoolfoto&rsquo;s!)</li> <li>Zorg bij het aanvragen van een reisdocument voor minderjarigen voor toestemming van alle gezaghouders.&nbsp;<br />Bij een paspoort is dit nodig tot 18 jaar en bij een identiteitsbewijs geldt dit voor kinderen jonger dan 12 jaar.&nbsp;<br />Toestemming geven kan op 3 manieren: <ol> <li>Alle gezaghouders gaan mee naar de aanvraag. Zij moeten zich allebei legitimeren en <a title="Download het toestemmingsformulier reisdocumenten" href="https://www.olst-wijhe.nl/toestemmingsformulierreisdocument">schriftelijke toestemming geven</a>. Dit kan van tevoren ook <a title="Geef toestemming via Digi-D" href="https://iburgerzaken.olst-wijhe.nl/gaas-web/server/continue/StartIndienenToestemmingsformulierReisdocument">via Digi-D</a>, dat scheelt tijd aan de balie.</li> <li>E&eacute;n gezaghouder gaat mee naar de aanvraag, hij/zij moet zich legitimeren. De andere gezaghouder <a title="Geef toestemming via Digi-D" href="https://iburgerzaken.olst-wijhe.nl/gaas-web/server/continue/StartIndienenToestemmingsformulierReisdocument">geeft toestemming via Digi-D</a> of <a title="Download het toestemmingsformulier reisdocumenten" href="https://www.olst-wijhe.nl/toestemmingsformulierreisdocument">schriftelijk</a> en geeft een kopie van zijn/haar legitimatiebewijs mee.</li> <li>Beide gezaghouders zijn niet aanwezig, maar <a title="Geef toestemming met Digi-D" href="https://iburgerzaken.olst-wijhe.nl/gaas-web/server/continue/StartIndienenToestemmingsformulierReisdocument">geven toestemming via Digi-D</a>&nbsp;of <a title="Download het toestemmingsformulier reisdocumenten" href="https://www.olst-wijhe.nl/toestemmingsformulierreisdocument">schriftelijk</a> met een kopie van het legitimatiebewijs erbij.&nbsp;</li> </ol> </li> </ul> <h2>Vermiste documenten</h2> <ul> <li>Vraag je een reisdocument aan omdat jouw vorige document vermist, verloren, of gestolen is? <ol> <li><a title="Vermist reisdocument opgeven" href="https://iburgerzaken.olst-wijhe.nl/gaas-web/server/continue/StartVermissingReisdocument">Geef dit dan &eacute;&eacute;rst online door via deze link</a> voordat je een afspraak maakt!</li> <li>Maak pas daarna jouw afspraak door te bellen naar 140570 of <a title="Online afspraak maken" href="https://afspraken.olst-wijhe.nl/internetafspraken">maak jouw afspraak online</a>.&nbsp;</li> </ol> </li> <li>Vraag je een rijbewijs aan omdat jouw vorige document vermist, verloren, of gestolen is? <ol> <li><a title="Maak een melding bij het RDW" href="https://www.rdw.nl/particulier/voertuigen/auto/het-rijbewijs/rijbewijs-kwijt-of-gestolen">Meld het RDW dat jouw rijbewijs kwijt of gestolen is</a></li> <li>Maak pas daarna jouw afspraak door te bellen naar 140570 of <a title="Online afspraak maken" href="https://afspraken.olst-wijhe.nl/internetafspraken">maak jouw afspraak online</a>.</li> </ol> </li> </ul> <p>Heb je nog vragen? Neem dan gerust <a title="Neem contact met ons op" href="https://www.olst-wijhe.nl/contact/contact">contact</a> met ons op.&nbsp;</p> <p>Wij wensen iedereen een prettige zomerperiode.</p> 2023-07-14 12:00:00 +0200 2023-07-14 12:42:57 +0200 2023-07-14 14:06:42 +0200 Laatste bedrijfskavels te koop in Wesepe Laat jij jouw onderneming bloeien of groeien in Wesepe? Op het bedrijventerrein Korenmolen in Wesepe bieden we nu via een loting de allerlaatste 2 kavels aan. Beide kavels hebben een zichtlocatie en liggen aan de N348 tussen Zwolle/Raalte en Deventer. De A1 bij Deventer ligt op een rijafstand van 10 minuten. Ook stopt de busverbinding Deventer-Raalte bij het terrein. <h2><strong><span data-contrast="auto">Voor wie is de grond bedoeld?</span></strong><span data-ccp-props="{}">&nbsp;</span></h2> <p><span data-contrast="auto">Iedere gegadigde die staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel kan zich inschrijven voor een kavel. Je kunt je alleen inschrijven met jouw eigen bedrijf. Alleen degene die inschrijft en wordt ingeloot kan een kavel kopen.</span><span data-ccp-props="{}">&nbsp;</span></p> <p><span data-ccp-props="{}">&nbsp;</span></p> <h2><strong><span data-contrast="auto">Inschrijven laatste 2 kavels</span></strong><span data-ccp-props="{}">&nbsp;</span></h2> <p><span data-contrast="auto">Je kunt je nog tot en met 21 juli 2023 online inschrijven voor een kavel. Meer informatie over de kavels en de verkoop en loting vind je op </span><a href="http://www.olst-wijhe.nl/bedrijfskavelwinkel"><span data-contrast="none">www.olst-wijhe.nl/bedrijfskavelwinkel</span></a><span data-contrast="auto">.</span><span data-ccp-props="{}">&nbsp;</span></p> 2023-07-10 09:05:48 +0200 2023-07-10 09:05:48 +0200 2023-07-10 09:05:48 +0200 Geen obstakels … putten reinigen wordt zo een stuk makkelijker  De komende weken reinigt firma Van de Kolk de putten in en aan de weg (straatkolken) in onze gemeente. In week 28/29 gebeurt dit in Olst, in week 29/30 in Wijhe en in week 30/31 in de andere dorpen. <p>We laten dit twee keer per jaar doen: een keer na de val van de bloesem en een keer na de val van de bladeren. Door de putten tijdig te reinigen, raken ze niet of minder snel verstopt en kunnen ze bijvoorbeeld bij extreme regenval meer regen opvangen. Het is dus belangrijk dat dit gebeurt.&nbsp;</p> <p>Om de putten te kunnen reinigen, hebben wij jouw hulp nodig. Wil je in deze periode:</p> <ul> <li>niet op of voor de putten parkeren?</li> <li>geen containers of andere obstakels op of voor de putten plaatsen?</li> <li>niets bevestigen aan de putten, zoals kettingen van aanhangers?&nbsp;</li> </ul> <p>We snappen dat je hier misschien niet altijd aan denkt als je je auto parkeert of de container aan de weg zet. Maar misschien jouw buren op dat moment wel. Help elkaar daarom ook herinneren. Zo zorgen we er samen voor dat de putten goed kunnen worden gereinigd om overlast bij zware regenval te voorkomen.&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> 2023-07-03 02:00:00 +0200 2023-06-30 12:11:09 +0200 2023-06-30 12:11:09 +0200 Regionale Energie Strategie komt op stoom, maar versnelling is nodig <p>De opwek van duurzame energie door middel van grootschalige opwek door zon en wind in de RES-regio West-Overijssel komt op stoom, maar versnellen is nodig om de afgesproken 1,8 TWh in 2030 te halen. Dit meldt de RES-regio West-Overijssel. &nbsp;In de regio worden nu nog te weinig nieuwe windprojecten ontwikkeld. Het is van het grootste belang dat de laatste gemeenten hun zoekgebieden aanwijzen, zodat de samenwerking tussen gemeenten en netbeheerder goed van de grond komt. Alleen op deze manier kan de versnelling richting 2030 worden ingezet.</p> <p><a title="Lees het persbericht op de website van RES-regio West-Overijssel" href="https://www.reswestoverijssel.nl/Nieuws/2503204.aspx?t=Regionale-Energie-Strategie-komt-op-stoom-en-versnelling-is-nodig">Lees hier het hele persbericht</a> van de RES-regio West-Overijssel. &nbsp;</p> 2023-06-30 00:00:00 +0200 2023-06-30 11:14:48 +0200 2023-06-30 11:14:48 +0200 Vervanging armaturen openbare verlichting  Om het energieverbruik van de openbare verlichting te verminderen, gaan we binnen één jaar alle armaturen met lampen vervangen voor armaturen met led-verlichting. Het energieverbruik ten opzichte van 2015 wordt hierdoor gehalveerd. <p>In de maanden juli en augustus beginnen we met het vervangen van de oude armaturen in Wesepe, Welsum, Herxen, Elshof, Boerhaar ,Olst-Zuid en in Wijhe aan de Enkweg, Industrieweg en rondom de Capellenborg/Sporthal. &nbsp;</p> <h2>Vragen? </h2> <p>Voor vragen over de werkzaamheden kun je contact opnemen met ons team Beheer Openbare Ruimte via telefoonnummer 14 0570. &nbsp;</p> 2023-06-28 00:30:00 +0200 2023-06-23 15:38:00 +0200 2023-06-23 15:38:00 +0200 Verkeersonderzoek in de Langstraat in Wijhe van start De Langstraat in Wijhe wordt op dit moment gebruikt door meerdere weggebruikers. Wandelaars, fietsen en auto’s delen de weg. Eerder heeft de gemeente Olst-Wijhe samen met Gastvrij Wijhe een onderzoek laten doen over onder andere het verkeersveiliger maken van de Langstraat. <p><span class="TextRun SCXW208273803 BCX8" lang="EN-US" xml:lang="EN-US" data-contrast="auto"><span class="NormalTextRun SCXW208273803 BCX8" data-ccp-parastyle="x_msonormal" data-ccp-parastyle-defn="{&quot;ObjectId&quot;:&quot;120e18d9-835c-4530-81ad-a461f13d80cc|13&quot;,&quot;ClassId&quot;:1073872969,&quot;Properties&quot;:[469775450,&quot;x_msonormal&quot;,201340122,&quot;2&quot;,134233614,&quot;true&quot;,469778129,&quot;xmsonormal&quot;,335572020,&quot;1&quot;,201342448,&quot;1&quot;,469777841,&quot;Calibri&quot;,469777842,&quot;Calibri&quot;,469777843,&quot;Calibri&quot;,469777844,&quot;Calibri&quot;,469769226,&quot;Calibri&quot;,268442635,&quot;22&quot;,335559705,&quot;1043&quot;,469778324,&quot;Normal&quot;]}">Om een goede afweging te maken over de verkeerssituatie in de omgeving van de Langstraat vindt er daarom van 3 tot en met 9 juli een aanvullend verkeersonderzoek plaats. Door de verkeersstromen een week lang te monitoren ontstaat een goed beeld van piekmomenten en rustigere periodes. De resultaten van dit onderzoek worden later verwerkt in een aantal scenario&rsquo;s. Uiteindelijk wordt een keuze gemaakt voor een van deze scenario&rsquo;s voor een nieuwe verkeerssituatie in de Langstraat in Wijhe. </span></span><span class="EOP SCXW208273803 BCX8" data-ccp-props="{}">&nbsp;</span></p> <p><img src="https://www.olst-wijhe.nl/bestuur/nieuws/nieuwsberichten/2023/6/28/verkeersonderzoek-in-de-langstraat-in-wijhe-van-start/langstraat-wijhe.jpg" alt="Langstraat, Wijhe" title="Langstraat, Wijhe" width="4032" /></p> 2023-06-28 00:00:00 +0200 2023-06-14 09:54:12 +0200 2023-06-19 10:00:30 +0200 Controle speel- en sporttoestellen In de komende twee weken worden alle speel- en sporttoestellen op openbare speelplaatsen in de gemeente geïnspecteerd. We controleren dan 76 speelplekken en bijna 500 speeltoestellen. <p>Er wordt gekeken of de toestellen nog voldoen aan de veiligheidsnormen die zijn vastgesteld in het Warenwetbesluit Attractie- en Speeltoestellen. Ook ondergronden worden bekeken. Waar nodig voeren we herstelwerkzaamheden uit.  Zie je ondanks deze jaarlijkse controle toch een onveilige situatie aan een speeltoestel? Maak dan <a href="https://www.olst-wijhe.nl/onlinemelden" target="_blank" rel="noopener">online</a> een melding. &nbsp;</p> 2023-06-27 02:15:00 +0200 2023-06-23 15:36:12 +0200 2023-06-23 15:36:12 +0200 Vervanging bomen De Brabantse Wagen, Wijhe  Een aantal bomen in De Brabantse Wagen heeft hun beste tijd gehad. Zo is de kastanjebloedingsziekte geconstateerd en zijn enkele esdoorns niet goed gevormd. We willen een aantal van deze bomen kappen en ze vervangen door nieuwe bomen. <p>Tijdens een rondgang door de straat is gekeken wat er boomtechnisch aan de hand is. Hierna is een aantal scenario&rsquo;s met boomopties uitgewerkt. Tijdens een open inloopavond op donderdag 6 juli van 19.30 tot 20.00 uur in het gemeentehuis worden deze scenario's gepresenteerd. Welk scenario heeft jouw voorkeur? We horen het graag! Je bent van harte uitgenodigd in het gemeentehuis langs te komen. Het meest gedragen scenario wordt uiteindelijk uitgewerkt in een definitief scenario. Samen met jou maken we zo een nieuwe, toekomstbestendige, bomenlaan.&nbsp;</p> 2023-06-26 01:30:00 +0200 2023-06-23 15:31:14 +0200 2023-06-23 15:31:14 +0200 Asfaltonderhoud aanbrengen slijtlagen In opdracht van de gemeente Olst-Wijhe gaat de firma Strukton Civiel Noord&Oost bv tussen maandag 26 juni en vrijdag 30 juni de volgende wegen geheel of gedeeltelijk van een nieuwe slijtlaag voorzien: <p><span data-contrast="none">Herxen, Wechterholt, Wesenberg, Bremmelerstraat en de Jan Meesterweg.</span><span data-ccp-props="{&quot;201341983&quot;:0,&quot;335559739&quot;:200,&quot;335559740&quot;:276}"> Gelukkig zijn de mannen snel; na ca. 2 uur kunt u er weer langs!</span></p> <p><span data-contrast="none">Op </span><a href="https://www.olst-wijhe.nl/onderhoudwegen"><span data-contrast="none">https://www.olst-wijhe.nl/onderhoudwegen</span></a><span data-contrast="none">&nbsp; zijn de werkzaamheden en de locaties terug te vinden.</span><span data-ccp-props="{&quot;201341983&quot;:0,&quot;335559739&quot;:200,&quot;335559740&quot;:276}">&nbsp;</span></p> 2023-06-21 08:00:00 +0200 2023-06-19 10:14:31 +0200 2023-06-19 10:14:31 +0200 Vuurkorf, buitenkachel of barbecue? Stook verantwoord en voorkom (gezondheids)klachten  Als het lekker weer is, is het fijn om langer buiten te zitten. Gezellig met de vuurkorf, buitenkachel of barbecue. Wist je dat deze buitenvuren gezondheidsklachten kunnen veroorzaken en klachten over stank? Vooral mensen met gevoelige luchtwegen (bijvoorbeeld longpatiënten en mensen met astma) kunnen veel last hebben van rook en (onzichtbare) verbrandingsgassen.   <p>Wil jij een vuurkorf of buitenkachel aan doen? Stook dan verantwoord.&nbsp;</p> <ul> <li>Stook alleen droog hout. &nbsp;</li> <li>Het hout mag nooit geverfd of ge&iuml;mpregneerd zijn. Als je dit soort hout verbrandt, komen er zware metalen vrij. &nbsp;</li> <li>Stook geen papier of karton. &nbsp;</li> <li>Stook niet bij windstil of mistig weer. &nbsp;</li> <li>Controleer of je goed stookt: een goed vuur heeft gele, gelijkmatige vlammen. Oranje vlammen en donkere rook geven aan dat de verbranding niet goed is. Zorg bij een kachel voor voldoende luchtaanvoer.&nbsp;</li> <li>Stook niet iedere dag en zeker niet langer dan 4 uur op &eacute;&eacute;n dag. Zo blijf je vrienden met de buurt.&nbsp;</li> </ul> <p>Ook voor de barbecue geldt, laat &lsquo;m uit met windstil of mistig weer. En wist je dat een elektrische barbecue nauwelijks (rook)overlast geeft? &nbsp;</p> <p>Heb jij last van de rook van de buitenkachel, vuurkorf of barbecue van jouw buren? Ga dan in gesprek en probeer samen tot een oplossing te komen. Als je er samen niet uit komt, kan buurtbemiddeling een rol spelen. Kijk op <a href="https://www.buurtbemiddelingolstwijhe.nl" target="_blank" rel="noopener">www.buurtbemiddelingolstwijhe.nl</a>.&nbsp;</p> 2023-06-21 01:15:00 +0200 2023-06-12 14:38:48 +0200 2023-06-12 14:38:48 +0200 Laatste bedrijfskavels te koop in Wesepe Nu laatste kavels te koop <p>Op het bedrijventerrein Korenmolen in Wesepe bieden we nu via een loting de allerlaatste 2 kavels aan. Beide kavels hebben een zichtlocatie en liggen aan de N348 tussen Zwolle/Raalte en Deventer. De A1 bij Deventer ligt op een rijafstand van 10 minuten. Ook stopt de bus Deventer-Raalte bij het terrein. &nbsp;</p> <h2>Voor wie is de grond bedoeld?&nbsp;</h2> <p>Iedere gegadigde die staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel kan zich inschrijven voor een kavel. Je kunt je alleen inschrijven met jouw eigen bedrijf. Alleen degene die zich inschrijft en wordt ingeloot kan een kavel kopen.&nbsp;</p> <h2>Inschrijven laatste 2 kavels&nbsp;</h2> <p>Van 26 juni tot en met 21 juli 2023 kun je je online inschrijven voor een kavel. Meer informatie over de kavels, de verkoop en loting vind je op <a title="ga naar de website van de bedrijfskavelwinkel" href="https://www.olst-wijhe.nl/bedrijfskavelwinkel">www.olst-wijhe.nl/bedrijfskavelwinkel.&nbsp;</a></p> 2023-06-20 09:00:00 +0200 2023-06-19 10:48:23 +0200 2023-06-20 13:33:41 +0200 Bibliotheek Wijhe naar Langstraat 58-60-62? Het afgelopen half jaar heeft de Rijnbrinkgroep in opdracht van de gemeente onderzoek gedaan naar een nieuwe locatie voor de bibliotheek in Wijhe. Het pand van Hemeltjen aan de Langstraat 58-60-62 lijkt nu de meest toekomstbestendige plek. Daarom stelt het college van burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad voor om Langstraat 58-60-62 aan te wijzen als nieuwe plek voor het servicepunt van de bibliotheek. Er is € 54.000 nodig is voor de exploitatie. Het college vraagt de raad om daarnaast een bedrag van € 85.000 beschikbaar te stellen voor de inrichting van het pand en de verhuizing daar naartoe. De raad bespreekt dit voorstel op 26 juni. <h2>Waarom is deze locatie geschikt?</h2> <p>Wethouder Judith Compagner: &ldquo;Het pand van Hemeltjen biedt voldoende ruimte voor de uitleen van boeken en materialen, maar ook voor ontmoeting, een taalpunt en een informatiebalie digitale overheid (IDO). Het pand middenin de Langstraat staat al een tijd leeg en krijgt zo weer een aantrekkelijke maatschappelijke functie. Inwoners kunnen een bezoekje aan de bibliotheek gemakkelijk combineren met het doen van boodschappen&rdquo;.</p> <p>De beschikbare ruimte in Langstraat 58-60-62 is open en flexibel in te delen. Ook de stichting Bibliotheek Salland, die gebruiker wordt van het pand, staat achter de keuze voor deze locatie.</p> <h2>Waarom is een nieuwe locatie nodig?</h2> <p>De bibliotheek in Wijhe heeft een nieuwe plek nodig omdat de financiering van het huidige servicepunt stopt per 2024. Het pand waar de bibliotheek nu in zit, wordt verkocht. En is ook niet geschikt voor uitbreiding van de maatschappelijke functie van een bibliotheek. Het Rijk en de provincie Overijssel willen namelijk het openbaar bibliotheekwerk versterken. Bibliotheken moeten zich gaan richten op geletterdheid, digitale inclusie en een leven lang leren.</p> <h2>Wat kost deze nieuwe locatie?</h2> <p>Vanaf 2025 stelt het Rijk structureel extra geld beschikbaar voor bibliotheken. Voor een nieuwe locatie van de bibliotheek Wijhe is in de Kadernota 2024-2027 al een eenmalig bedrag van &euro; 54.000 opgenomen. Om het pand aan de Langstraat 58-60-62 in te richten en daarheen te verhuizen is aanvullend nog &euro; 85.000 nodig. De overige investeringskosten komen voor rekening van de stichting Bibliotheek Salland.</p> <h2>Welke locaties waren er nog meer en waarom vallen die af?</h2> <p>Voor een nieuwe plek voor de bibliotheek zijn nog twee andere locaties onderzocht. De locaties Langstraat 1 (Ygdrasil) en Langstraat 38 (huidige locatie) vallen beiden af. Inhuizing in het pand van Ygdrasil aan Langstraat 1 heeft te veel invloed op de dagbesteding en ondersteuning aan de cli&euml;nten van Ygdrasil. De ruimtelijke indeling van het prachtige historische pand aan de Langstraat 38 is een beperking voor het vormgeven van de visie en dienstverlening van de stichting Bibliotheek Salland.</p> <h2>Hoe gaat het nu verder?</h2> <p>Na het besluit van de gemeenteraad gaat de gemeente in overleg met de eigenaar van Langstraat 58-60-62 en stichting Bibliotheek Salland om een uitvoeringsplan te maken. Het streven is om begin volgend jaar te verhuizen.</p> 2023-06-19 09:15:00 +0200 2023-06-19 09:11:37 +0200 2023-06-19 09:11:37 +0200 Kadernota 2024-2027 Ruimte voor nieuwe plannen in Olst-Wijhe ondanks onzekere financiële toekomst. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Olst-Wijhe heeft de kadernota 2024-2027 aangeboden aan de gemeenteraad. Deze nota geeft inzicht in het financiële huishoudboekje voor de komende vier jaar. De begroting voor de jaren 2024 en 2025 is sluitend. Dat wil zeggen dat er net zoveel inkomsten zijn als uitgaven. Voor de jaren 2026 en 2027 is dat niet het geval. Toch wil het college niet op voorhand al bezuinigingen doorvoeren. Volgens het college is er voorlopig voldoende ruimte om de ambities uit het bestuursakkoord uit te voeren. Voor de periode 2026 en verder kijkt het college in 2025 met de kennis van dan naar de financiële mogelijkheden. <p><span data-contrast="auto">&lsquo;Autonome ontwikkelingen&rsquo;, zaken die buiten de invloedsfeer van de gemeente zelf liggen, betekenen een extra jaarlijkse uitgave van &euro; 3 miljoen. Denk hierbij aan de fors gestegen loonkosten, inkoopkosten en energielasten, Het Rijk compenseert hiervan slechts de helft. Voor de jaren 2024 en 2025 kan de gemeente het verschil opvangen, maar voor zowel 2026 als voor 2027 wordt een tekort voorzien van&nbsp;</span><span data-contrast="auto">&euro;1,8 miljoen.&nbsp; </span><span data-ccp-props="{}">&nbsp;</span></p> <h2><strong><span data-contrast="auto">Onzekerheid</span></strong><span data-ccp-props="{}">&nbsp;</span></h2> <p><span data-contrast="auto">Het tekort wordt onder meer veroorzaakt doordat het Rijk kort op de bijdragen richting gemeenten. Daarnaast ontvangen gemeenten geregeld incidenteel geld van het Rijk waarbij het onduidelijk is of deze gelden ook in 2026 en 2027 uitgekeerd worden. Dat maakt het lastig om een begroting op te stellen die structureel in balans is. Wethouder Financi&euml;n Hans Olthof daarover: &ldquo;Door die grote onzekerheid is het college niet van plan nu al bezuinigingen door te voeren. De komende twee jaren is de gemeente in staat de ambities uit het bestuursakkoord uit te voeren. We blijven kort op de bal zitten. Richting 2026 zullen we handelen met de kennis van dat moment en kijken wat de financi&euml;le (on)mogelijkheden zijn. Daarbij kijken we zeker ook naar het Rijk, want Olst-Wijhe is voor ruim 80 procent van haar inkomsten afhankelijk van Den Haag.&rdquo;&nbsp;</span><span data-ccp-props="{}">&nbsp;</span></p> <h2><strong><span data-contrast="auto">Uitvoering bestuursakkoord</span></strong><span data-ccp-props="{}">&nbsp;</span></h2> <p><span data-contrast="auto">Het college wil ondanks de financi&euml;le onzekerheid op de langere termijn de ambities uit het bestuursakkoord uitvoeren. Om de nieuwe plannen voor 2024 en 2025 uit te kunnen voeren maakt het college gebruik van de reservepot. Deze is dankzij de bezuinigingen van 2021 goed gevuld. De jaarlijks terugkerende uitgaven zijn structureel gedekt in de begroting. Olthof: &ldquo;We hebben in aanloop naar deze kadernota hier ook met de raad over gesproken en hen verschillende scenario&rsquo;s voorgelegd. Het bestuursakkoord is immers een vertaling van de strategische agenda die de raad heeft opgesteld. Deze kadernota omvat voor ongeveer &euro; 1 miljoen aan nieuwe plannen. Naast het bouwen van extra woningen kunnen we ook onze ambities uitvoeren op het gebied van klimaat, energie, sport en gezond leven. Al met al ligt er volgens het college nu een mooi ambitiepakket waar Olst-Wijhe de komende twee jaar mee vooruit kan. Maar, zoals gezegd, de toekomst is onzeker.&rdquo;&nbsp;&nbsp;</span></p> <h2><strong><span data-contrast="auto">Besluit gemeenteraad</span></strong><span data-ccp-props="{}">&nbsp;</span></h2> <p><span data-contrast="auto">De gemeenteraad bespreekt op 3 juli oordeelsvormend over de kadernota. Het besluit neemt de raad op 10 juli.</span><span data-ccp-props="{}">&nbsp;</span></p> 2023-06-16 09:00:00 +0200 2023-06-15 13:11:26 +0200 2023-06-15 13:30:21 +0200 Zomerprogramma voor 60 tot 80 kinderen Zo’n 60 tot 80 kinderen kunnen deze zomer gebruikmaken van sport, spel en educatieve activiteiten. De gemeente Olst-Wijhe biedt een zomerprogramma aan dat bijdraagt aan de ontwikkeling en het welzijn van kwetsbare kinderen. De zomeractiviteiten vinden onder andere plaats bij Summercamp Heino en Zwembad De Welters in Wijhe. Het programma staat open voor zowel Oekraïense kinderen als andere kwetsbare kinderen. De gezinnen/kinderen die in aanmerking komen ontvangen een persoonlijke uitnodiging van de gemeente. <h2>Leerzame zomer &nbsp;</h2> <p>De zomermaanden brengen voor veel kinderen een welverdiende vakantie met zich mee, maar helaas kan deze periode ook negatieve gevolgen hebben. Veel kinderen raken in de zomerperiode achterop in hun ontwikkeling. Vooral voor groepen waar al een achterstand is ontstaan, kan het zogenaamde &lsquo;zomergat&rsquo; leiden tot vergrote achterstanden. Denk bijvoorbeeld aan de Oekra&iuml;ense kinderen die momenteel worden opgevangen in onze gemeente of kinderen van minima. Omdat de gezinnen beschikken over beperkte financi&euml;le middelen en soms geen eigen huis en tuin hebben of nog niet beschikken over een sociaal netwerk, is het voor de kinderen moeilijk om een zinvolle en leerzame zomer door te brengen. Het programma staat in het teken van meedoen en samen optrekken en natuurlijk in het hebben van een leuke, actieve en leerzame zomer. Olst-Wijhe investeert in een inclusieve samenleving en daarom is het programma op onderdelen voor zowel Oekra&iuml;ense kinderen als andere kwetsbare kinderen in de gemeente. &nbsp;<br />&nbsp;<br />Het programma wordt georganiseerd vanuit de Oekra&iuml;neopvang in Olst-Wijhe en in samenwerking met maatschappelijke partners. &nbsp;</p> 2023-06-15 00:00:00 +0200 2023-06-15 08:48:59 +0200 2023-06-15 08:48:59 +0200 Plant ook een (bijna gratis!) boom. Woon je in het buitengebied van de gemeente Olst-Wijhe? En heb je plek voor een (fruit)boom/bosplantsoen op het erf? Doe mee met de Boomdeeldagen. <p>Vul op <a href="http://www.iedereeneenboom.nl/" target="_blank" rel="noopener">www.iedereeneenboom.nl</a>&nbsp;een aanvraagformulier in en betaal maar 25% van de boom zelf. De rest van het bedrag betaalt de Provincie Overijssel en wij als gemeente.<br /><br />Let op! Ook hier geldt: wie het eerst komt.. Er is een beperkt budget beschikbaar, dus op = op. Aanvragen kunnen van 12 juni tot 30 juli gedaan worden. De boomdeeldagen in Olst-Wijhe zijn op zaterdag 18 november, dan worden de bomen uitgedeeld.&nbsp;<br /><br />De boomdeeldagen zijn een initiatief van Landschap Overijssel, provincie Overijssel&nbsp;en 20 deelnemende gemeenten.</p> <p><img src="https://www.olst-wijhe.nl/bestuur/nieuws/nieuwsberichten/2023/6/9/plant-ook-een-bijna-gratis-boom/boomdeeldagen.jpg" alt="Boomdeeldagen" title="Boomdeeldagen" width="2048" /></p> 2023-06-14 09:30:00 +0200 2023-06-14 09:31:48 +0200 2023-06-14 09:36:16 +0200 Doe maar apart – lever elektrische apparaten accu’s en batterijen altijd apart in Elektrische apparaten, losse batterijen en accu’s; ze belanden nog te vaak bij het huishoudelijk afval. Zonde, want wist je dat als je ze apart inlevert bij één van de vele inzamelpunten, ze dan heel goed te recyclen zijn? En het is ook gevaarlijk, want accu’s en batterijen zijn namelijk een belangrijke oorzaak van brand in bijvoorbeeld inzamelvoertuigen. Lever elektrische apparaten, accu’s en batterijen daarom altijd apart in. <h2>Waar kan ik elektrische apparaten, losse batterijen en accu&rsquo;s inleveren?</h2> <p>Voor batterijen geldt in principe: waar je ze koopt, kun je ze ook weer kwijt. Daarnaast kun je ze natuurlijk ook (gratis) wegbrengen bij het milieubrengstation van ROVA. Accu&rsquo;s en elektrische apparaten kun je daar ook inleveren. Kijk voor een inleverpunt bij jou in de buurt op www.doemaarapart.nl&nbsp;</p> <h2>Steeds meer accu&rsquo;s en batterijen</h2> <p>De laatste jaren groeit het gebruik van oplaadbare lithiumbatterijen sterk. Deze zitten bijvoorbeeld in e-sigaretten, elektrische tandenborstels en smartphones. Ook zitten in steeds meer producten losse batterijen. Denk aan muziekkaarten, speelgoed, gehoorapparaten en warmtekussens.</p> <p>&nbsp;Voor veel mensen is niet altijd duidelijk dat dit soort producten &ndash; net als losse accu&rsquo;s en batterijen &ndash; apart ingeleverd moeten worden. Alleen zo zijn ze te recyclen en kunnen de waardevolle metalen opnieuw gebruikt worden als grondstof voor nieuwe producten. Nog te vaak belanden ze tussen bijvoorbeeld het restafval of het pmd, met als risico dat de accu&rsquo;s en batterijen tijdens de afvalinzameling beschadigd raken en in brand vliegen.&nbsp;</p> 2023-06-13 08:00:00 +0200 2023-06-12 09:50:54 +0200 2023-06-12 09:50:54 +0200 Koninklijke Onderscheiding voor Ruud Roose uit Olst Ruud Roose (79) uit Olst heeft op zaterdag 10 juni een Koninklijke onderscheiding ontvangen. Hij is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. <p>De Koninklijke onderscheiding werd hem opgespeld door burgemeester Yvonne van Mastrigt. Dit werd gedaan tijdens de viering van het 70-jarig bestaan van Stichting de Overijsselse Molen. De viering vond plaats bij de watermolen van Bels in Mander (gemeente Tubbergen).&nbsp;</p> <p>Ruud Roose is al sinds 1997 actief betrokken bij de B&ouml;kkers M&ouml;lle, die in zijn woonplaats Olst staat. Dit begon met de jaarlijkse schoonmaak van de molen, maar daar bleef het niet bij. Om de molen in stand te houden zocht hij naar financi&euml;le middelen. Hij kwam bijvoorbeeld met het plan voor de geraniummarkt op de Nationale Molendag in mei en de verkoop van meelproducten van de molen in de supermarkt in Olst. In 2000 werd hij secretaris van het bestuur van Stichting B&ouml;kkers M&ouml;lle. In 2005 sloot Ruud zich aan als bestuurslid bij Stichting de Overijsselse Molen. In 2007 werd hij penningmeester en in 2017 voorzitter van deze stichting. Vanaf 2007 heeft Ruud zich ingezet voor de organisatie van de Overijsselse Molendag. Dit evenement wordt jaarlijks op de tweede zaterdag van september georganiseerd. Daarnaast verspreidde hij via het Overijsselse molencontactblad Wiek &amp; Rad nuttige kennis over de &lsquo;molenwereld&rsquo;. Uiteindelijk werd hij zelfs eindredacteur. Ruud wist het blad om te buigen van een eenvoudig zwart-wit exemplaar, naar een mooi opgemaakt exemplaar in kleur. Op 10 juni heeft Ruud Roose afscheid genomen als bestuurslid van stichting de Overijsselse Molen.</p> 2023-06-12 09:35:00 +0200 2023-06-12 09:24:42 +0200 2023-07-26 17:35:51 +0200 Debatteren - jong geleerd.. De afgelopen weken laaiden de discussies hoog op in de raadzaal van het gemeentehuis. Dit keer niet tijdens een raadsvergadering, maar tijdens de scholendebatten van groep 7 en 8. <p>De leerlingen van alle basisscholen uit de gemeente Olst-Wijhe hadden interessante stellingen voorbereid, zoals &ldquo;Er mogen in de school geen telefoons gebruikt worden&rdquo;. Wat zijn dan de voorargumenten terwijl je zelf tegen bent? Ga er maar aan staan! Waar sommige leerlingen op het puntje van hun stoel zaten om iets te zeggen, vonden anderen het in het begin best spannend. Maar zoals burgemeester Yvonne van Mastrigt zei: "goed luisteren is de helft van een goed debat." Na drie ochtenden begon het steeds meer op een politiek arena te lijken. De kinderen waren goed voorbereid met cijfers en konden elkaars argumenten sterk weerleggen. Knap gedaan!</p> <p>De debatten van groep 7/8 zijn onderdeel van het scholenplan. Hiermee willen we als gemeente samen met de scholen de democratie, staatsinrichting, participatie maar ook de gemeentelijke politiek onder de aandacht brengen bij de jeugd. Zij hebben immers de toekomst! Ieder schooljaar wordt er een passend en actueel programma gemaakt voor verschillende leeftijdscategorie&euml;n in de onderbouw, middenbouw en bovenbouw. Zo komen alle leerlingen op verschillende momenten in aanraking met de gemeente.</p> <p><img src="https://www.olst-wijhe.nl/bestuur/nieuws/nieuwsberichten/2023/6/7/debatteren-jong-geleerd/scholendebat-groep-7/8.jpg" alt="Scholendebat groep 7/8" title="Scholendebat groep 7/8" width="4032" /></p> 2023-06-07 13:32:00 +0200 2023-06-07 13:33:13 +0200 2023-06-07 13:42:51 +0200 Raadsvergadering 5 juni verplaatst naar maandag 19 juni <p>Vanwege het overlijden van D66-fractielid Hans Lagcher ging de raadsvergadering van 5 juni niet door. We hebben deze verplaatst naar maandag 19 juni.</p> 2023-06-07 11:00:00 +0200 2023-06-07 11:09:12 +0200 2023-06-07 11:09:12 +0200 Voornemen tot verkoop perceel gemeentegrond   De gemeente Olst-Wijhe heeft het voornemen om een perceel gemeentegrond (snippergroen) te verkopen. Het gaat om gemeentegrond: kadastraal bekend gemeente Olst, sectie D, nummer 5443 (gedeeltelijk), groot circa 69 m2, gelegen naast de woning aan de Brouwerskamp 16 te Wesepe. <p>Het perceel is op dit moment in gebruik door de particuliere eigenaren van de aangrenzende woning. De beoogde koper is daarmee voor de gemeente de enige serieuze gegadigde (mede) in relatie tot het Groenbeleidsplan en de Nota Grondbeleid. &nbsp;</p> <h2>Reageren? &nbsp;</h2> <p>Tegen de voorgenomen verkoop kan geen zienswijze, bezwaar of beroep in de zin van de Algemene wet bestuursrecht worden ingediend c.q. ingesteld. Ben je het niet eens met dit voornemen tot verkoop aan deze particuliere koper? Stuur dan binnen 20 dagen na publicatie een gemotiveerde toelichting naar gemeente@olst-wijhe.nl ter attentie van Rogier Grondman. Vermeld in het onderwerp &lsquo;verkoop perceel gemeentegrond aan particulier Brouwerskamp 16&rsquo;. Na ontvangst van eventuele reacties reageren wij schriftelijk of de reactie wel of geen aanleiding vormt om af te wijken van het voornemen. Als ons voornemen niet verandert, informeren wij de partijen die gereageerd hebben over de beoogde datum van verkoop en overdracht.&nbsp;</p> 2023-06-07 10:00:00 +0200 2023-06-02 13:12:21 +0200 2023-06-02 13:12:21 +0200 Vervanging bomen De Brabantse Wagen, Wijhe Een aantal bomen in De Brabantse Wagen hebben hun beste tijd gehad. Zo is de kastanjebloedingsziekte geconstateerd en zijn enkele esdoorns niet goed gevormd. We willen een aantal van deze bomen kappen en ze vervangen door nieuwe bomen. <p>Tijdens een rondgang door de straat wordt begin juni gekeken wat er boomtechnisch aan de hand is. Ook kunnen aanwonenden hun zorgen en wensen kenbaar maken tijdens deze rondgang. Hierna worden een aantal scenario&rsquo;s met boomopties uitgewerkt. Deze worden tijdens een inloopavond op donderdag 6 juli om 19.30 &ndash; 20.00 uur op het gemeentehuis gepresenteerd. Wij horen graag welk scenario uw voorkeur heeft. U bent dus van harte uitgenodigd om op het gemeentehuis langs te komen. Het meest gedragen scenario wordt uiteindelijk uitgewerkt in een definitief scenario. Samen met u maken we zo een nieuwe, toekomstbestendige, bomenlaan.&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><img src="https://www.olst-wijhe.nl/bestuur/nieuws/nieuwsberichten/2023/6/7/vervanging-bomen-de-brabantse-wagen-wijhe/de-brabantse-wagen-wijhe.jpg" alt="De Brabantse Wagen, Wijhe" title="De Brabantse Wagen, Wijhe" width="1723" /></p> 2023-06-06 16:00:00 +0200 2023-06-06 16:05:35 +0200 2023-06-06 16:15:36 +0200 Onderhoud website op zaterdag 10 mei Op zaterdag 10 juni vanaf 07.00 tot ongeveer 12.00 uur voeren wij updates uit aan onze website om je ook in de toekomst goed van dienst te zijn. Vanwege deze updates zijn niet alle producten en diensten beschikbaar. Zo kun je geen gebruik maken van onze online formulieren. Tijdens onze werkzaamheden tonen wij een onderhoudspagina.  <p><strong><span data-contrast="auto">Zaken regelen met jouw DigiD inloggegevens</span></strong><span data-ccp-props="{&quot;134233117&quot;:true,&quot;134233118&quot;:true}">&nbsp;</span></p> <p><span data-contrast="auto">Je kunt niet inloggen met jouw DigiD. Dit betekent dat je geen verhuizing kunt doorgeven of een uittreksel aan kunt vragen. Je kunt jouw verhuizing wel via het pdf-bestand aan ons doorgeven. Kijk voor meer informatie in ons </span><a href="http://www.olst-wijhe.nl/digitaalloket"><span data-contrast="none">Digitaal Loket</span></a><span data-contrast="auto">.</span><span data-ccp-props="{&quot;134233117&quot;:true,&quot;134233118&quot;:true}">&nbsp;</span></p> <p><span data-ccp-props="{&quot;134233117&quot;:true,&quot;134233118&quot;:true}">&nbsp;</span><strong><span data-contrast="auto">Online meldingen doorgeven</span></strong><span data-ccp-props="{&quot;134233117&quot;:true,&quot;134233118&quot;:true}">&nbsp;</span></p> <p><span data-contrast="auto">Wil je iets melden over jouw leefomgeving of openbare ruimte, bijvoorbeeld een losse stoeptegel? Dan kun je dit per e-mail aan ons doorgeven via </span><a href="mailto:gemeente@olst-wijhe.nl"><span data-contrast="none">gemeente@olst-wijhe.nl</span></a><span data-contrast="auto">. Excuses voor het ongemak.</span><span data-ccp-props="{&quot;134233117&quot;:true,&quot;134233118&quot;:true}">&nbsp;</span></p> <p><span data-ccp-props="{}">&nbsp;</span></p> 2023-06-06 08:00:00 +0200 2023-06-05 10:22:10 +0200 2023-06-05 10:22:10 +0200 Triest bericht: Hans Lagcher overleden Wegens het plotselinge overlijden van Hans Lagcher, lid van de D66 fractie in onze gemeente, gaat de raadsvergadering van vanavond 5 juni niet door. Hiervoor wordt een ander moment gezocht. <p>Wij wensen de nabestaanden van Hans veel sterkte met dit grote verlies.</p> 2023-06-05 10:45:00 +0200 2023-06-05 10:50:17 +0200 2023-06-05 10:50:17 +0200 Wat vind jij belangrijk voor onze nieuwe burgemeester? Wij zijn op zoek naar een nieuwe burgemeester. En daarvoor horen we graag wat jij belangrijk vindt. Welke eigenschappen en kwaliteiten moet onze nieuwe burgemeester volgens jou hebben? <p>Wil jij met ons delen wat je belangrijk vindt? <a href="https://www.olst-wijhe.nl/nieuweburgemeester">Vul dan de enqu&ecirc;te in</a>. Je kunt de enqu&ecirc;te invullen tot en met 17 juni. Op deze pagina vind je ook meer informatie over de zoektocht naar een nieuwe burgemeester.&nbsp;</p> <p>Onder de inzenders verloten we drie meet &amp; greets met de nieuwe burgemeester. Wil je daar kans op maken? Vul dan je e-mailadres in bij vraag 4 van de enqu&ecirc;te.</p> 2023-06-05 08:30:00 +0200 2023-05-19 08:39:07 +0200 2023-05-19 08:39:07 +0200 Vervanging bomen De Brabantse Wagen, Wijhe  Een aantal bomen aan De Brabantse Wagen heeft hun beste tijd gehad. Zo is de kastanjebloedingsziekte geconstateerd en zijn enkele esdoorns niet goed gevormd. We willen een aantal van deze bomen kappen en ze vervangen door nieuwe bomen. <p>Tijdens een rondgang door de straat wordt begin juni gekeken wat er boomtechnisch aan de hand is. Ook kunnen aanwonenden hun zorgen en wensen kenbaar maken tijdens deze rondgang. Hierna wordt een aantal scenario&rsquo;s met boomopties uitgewerkt. Deze worden tijdens een inloopavond op donderdag 6 juli van 19.30 tot 20.00 uur in het gemeentehuis gepresenteerd. Het meest gedragen scenario wordt uiteindelijk uitgewerkt in een definitief scenario. Samen met de inwoners maken we zo een nieuwe, toekomstbestendige, bomenlaan.&nbsp;</p> 2023-06-05 01:15:00 +0200 2023-06-02 13:08:09 +0200 2023-06-02 13:08:09 +0200 Jaarstukken 2022 geven vertekend beeld  Vandaag heeft het college van burgemeester en wethouders van Olst-Wijhe de jaarrekening 2022 aangeboden aan de gemeenteraad. Net als veel andere gemeenten houdt ook Olst-Wijhe geld over. Maar de jaarrekening geeft een vertekend beeld: het positieve resultaat van € 1,7 miljoen over 2022 kan Olst-Wijhe niet inzetten voor langere termijn oplossingen en voorzieningen die hard nodig zijn. <p>Het belangrijkste om mee te beginnen is dat we in 2022 een groot deel van onze beleidsdoelen hebben gehaald. Zo zijn er veel mooie woningbouwprojecten gestart, zoals Olstergaard in Olst, wat een plus op de leges opleverde. Verder zijn er verschillende initiatieven op het platteland gerealiseerd met Europese Leadergelden, is de gemeenteraad akkoord gegaan met de bouw van de kindcentra in Olst en Wijhe en is de gemeentelijke organisatie klaar voor de invoering van de Omgevingswet.</p> <p>Hoe kan het dat Olst-Wijhe veel heeft kunnen doen in 2022 en toch geld heeft overgehouden? Wethouder Hans Olthof legt uit: &ldquo;Voor het uitvoeren van onze normale jaarlijkse taken krijgen we structureel steeds minder geld van het Rijk. Tegelijkertijd krijgen we vaker eenmalig geld van het Rijk voor activiteiten die we op korte termijn moeten uitvoeren. Die activiteiten worden in de maanden na Prinsjesdag bekend gemaakt, waardoor de tijd vaak te kort is om die activiteiten v&oacute;&oacute;r het einde van het boekjaar af te ronden. De jaarrekening is een momentopname aan het eind van het jaar. De laatste jaren sluiten we het boekjaar steeds af met een positief resultaat. Dat geeft echter een vertekend beeld, want dat geld is geen &lsquo;winst&rsquo; over een boekjaar, maar is bedoeld voor werk dat nog uitgevoerd moet worden. Daarmee lijkt de financi&euml;le situatie van de gemeente op de korte termijn rooskleurig, terwijl ik niet gerust ben over de financi&euml;n op de lange termijn, temeer omdat het Rijk bezuinigingen op de gemeentefinanci&euml;n heeft aangekondigd.&rdquo; &nbsp;</p> <h2>Geen structureel beleid</h2> <p>Dit beeld zie je bij veel gemeenten terug. Olst-Wijhe verwacht niet dat het Rijk de begrotingssystematiek binnen afzienbare termijn zal wijzigen. &ldquo;Dat houdt in dat we telkens eenmalig geld krijgen voor activiteiten, zoals de energietoeslag voor inwoners en de opvang van Oekra&iuml;ense vluchtelingen&rdquo;, zegt Olthof. &ldquo;Dat heeft veel weg van hap-snapbeleid waarin de gemeente op korte termijn zaken kan financieren en uitvoeren, maar op de lange termijn over onvoldoende financi&euml;le middelen beschikt. Door deze werkwijze, gecombineerd met bezuinigingen van het Rijk, kunnen we nauwelijks structureel beleid uitvoeren en voorzieningen opzetten voor langere tijd. Dit leidt tot onzekerheid voor onze inwoners terwijl we hen als gemeente juist stabiliteit en een goed toekomstperspectief willen bieden.&rdquo;</p> <h2>Opvang Oekra&iuml;ense vluchtelingen</h2> <p>Een groot deel van het positieve resultaat over 2022 komt door geld van het Rijk voor de opvang van Oekra&iuml;ense vluchtelingen. &ldquo;Dit is een voorbeeld van incidenteel geld&rdquo;, zegt Olthof. &ldquo;Voor de opvang van Oekra&iuml;ners heeft de gemeente meer ontvangen dan uitgegeven in 2022. Dat overschot willen we de komende jaren aan deze groep en andere vluchtelingen en statushouders besteden.&rdquo;</p> <p><a href="https://www.olst-wijhe.nl/bestuur/visies-beleid-en-regelgeving/besturen/financi-n/jaarstukken-2022">Bekijk de jaarstukken 2022.</a></p> 2023-06-02 13:45:00 +0200 2023-06-02 13:02:55 +0200 2023-06-02 13:44:10 +0200 Voorkom verstoppingen aan het riool  Driekwart van alle verstoppingen aan het riool wordt veroorzaakt door billendoekjes en schoonmaakdoekjes. Vaak kan je ze niet scheuren en zit er plastic in. Hierdoor klonteren ze samen, omdat ze niet of te langzaam afbreken. Dit zorgt voor oplopende kosten voor ontstoppingen van pompen en leidingwerk. Kosten die je terugziet in je jaarlijkse GBLT-overzicht. <p>Waterschap Drents Overijsselse Delta trok onlangs aan de bel. Het antwoord op het verstoppingsprobleem ligt bij de producenten, maar zeker ook bij de gebruikers. Help mee om verstoppingen aan het riool te voorkomen! Gooi deze doekjes niet in het toilet, maar in de prullenbak. Goed voor het milieu &eacute;n de portemonnee.&nbsp;<br />&nbsp;</p> 2023-05-30 01:15:00 +0200 2023-05-26 12:41:30 +0200 2023-05-26 12:41:30 +0200 College van B&W op bezoek bij jouw bedrijf?   Dat kan! Het college van B&W bezoekt regelmatig ondernemers. Om kennis te maken, te horen wat er speelt en een indruk te krijgen van de bedrijfsvoering. <p>Wat levert een bedrijfsbezoek jou als ondernemer op? Een bezoek van het college is een mooie gelegenheid om jouw bedrijf te laten zien en eventuele wensen of idee&euml;n mee te geven. Wil je het college uitnodigen? Neem dan contact op met Susan Bastiaans, accountmanager bedrijven, via telefoonnummer 06 &ndash; 15 33 42 07 of <a href="mailto:ondernemers@olst-wijhe.nl." target="_blank" rel="noopener">ondernemers@olst-wijhe.nl.</a>&nbsp;&nbsp;</p> 2023-05-26 13:00:00 +0200 2023-05-26 12:34:18 +0200 2023-05-26 12:34:18 +0200 B&W Olst-Wijhe wil bezuiniging ‘voorliggend veld’ inzetten voor versterken preventie sociaal domein Op verzoek van de gemeenteraad heeft het college van B&W van Olst-Wijhe onderzocht welke bezuinigingen (vanaf 2024) in het ‘voorliggend veld’ de relatief kleinste maatschappelijke gevolgen hebben. Het ‘voorliggend veld’ omvat de algemene voorzieningen waar inwoners zonder indicatie gebruik van kunnen maken. Welzijn, maatschappelijk werk en mantelzorgondersteuning zijn voorbeelden van deze voorzieningen. Het college stelt de gemeenteraad voor om de hieruit te behalen financiële voordelen in te zetten op het versterken van de preventie-activiteiten binnen het sociaal domein. De gemeenteraad bespreekt dit voorstel op 5 juni 2023. <h2>Voorgeschiedenis</h2> <p>Tijdens het traject &lsquo;Bezuinigen voor de toekomst&rsquo; (de heroverweging) in 2021 was besloten om 15% te bezuinigen op dit voorliggend veld. Samen met de betrokken organisaties zijn daarna in 2022 de consequenties van deze bezuiniging inzichtelijk gemaakt en in de gemeenteraad besproken. Er is geconstateerd dat bezuinigen op investeringen in het voorliggend veld niet alleen vaak een maatschappelijke impact heeft, maar ook het risico op meer duurdere ge&iuml;ndiceerde zorg tot gevolg heeft. &nbsp;Dit heeft het college doen besluiten om meer in te zetten op preventie.</p> <h2>Adviesraad ondersteunt voorstel college</h2> <p>e Adviesraad Samenleving heeft advies gegeven aan het college over het voorstel. In dit advies wijst zij onder meer op maatschappelijke ontwikkelingen waarbij steeds meer mensen langer (met hulp) zelfstandig thuis blijven wonen. De Adviesraad geeft aan dat het belang van samenredzaamheid, vrijwilligerswerk en voorliggend veld hierdoor toeneemt en waarschuwt daarom om niet of weinig te bezuinigen op het voorliggend veld. De Adviesraad is positief over het voorstel van het college over de herinvestering van deze middelen in het sociaal domein.</p> <h2>Olst-Wijhe lagere uitgaven in vergelijking met andere gemeenten</h2> <p>In het uitgevoerde nadere onderzoek is de gemeente Olst-Wijhe met tien andere gemeenten vergeleken voor wat betreft de gemeentelijke investeringen in het sociaal domein. Procentueel gezien scoort Olst-Wijhe iets lager dan het gemiddelde van deze gemeenten op totale kosten sociaal domein ten opzichte van totale kosten van de gemeente. Als gekeken wordt naar kosten in euro's per inwoner op het totaal sociaal domein scoort Olst-Wijhe aanzienlijk lager in kosten dan het gemiddelde.</p> 2023-05-25 08:21:25 +0200 2023-05-25 08:21:25 +0200 2023-05-25 08:21:25 +0200 Kennisgeving voornemen geliberaliseerde verpachting gronden Noordmanshoek  De gemeente Olst-Wijhe heeft het voornemen om de percelen grond, gelegen aan de Noordmanshoek te Wijhe, kadastraal bekend gemeente Wijhe, sectie G, nummers 1182, 1171, 1341, 1503, 2155 en 2156, met een totale oppervlakte van circa 14 ha, tot en met 31 oktober 2023 in geliberaliseerde pacht uit te geven aan de huidige drie pachters van deze gronden.  <p>Naar het oordeel van de gemeente Olst-Wijhe zijn de huidige pachters op basis van het onderstaande de enige serieuze gegadigden die in aanmerking komen voor de hiervoor voorgenomen geliberaliseerde verpachting. In dit geval gaat het onder andere om de verpachting van de betreffende percelen grond aan twee toenmalige grondeigenaren, die op grond van een contractuele verplichting uit 2010 het voortgezet agrarisch gebruik van de gronden hebben. De gronden worden sinds 2011 aan de drie huidige pachters uitgegeven middels een geliberaliseerde pachtovereenkomst die jaarlijks wordt verlengd. De huidige pachters mochten er zodoende redelijkerwijs op vertrouwen dat zij ook na 31 december 2022 weer een nieuwe kortlopende pachtovereenkomst aangeboden krijgen. In dat licht hebben zij investeringen gedaan. Tot slot zijn de gronden per 1 november 2023 benodigd voor de herontwikkeling van het terrein Noordmanshoek.&nbsp;</p> <p>Tegen deze voorgenomen verpachting kan geen zienswijze, bezwaar of beroep in de zin van de Algemene wet bestuursrecht worden ingediend c.q. ingesteld. Als u het niet eens bent met de verpachting door de gemeente, omdat u meent daarvoor zelf als gegadigde in aanmerking te komen, dan moet u dit binnen 20 dagen na publicatie kenbaar maken met een gemotiveerde toelichting aan <a href="mailto:gemeente@olst-wijhe.nl" target="_blank" rel="noopener">gemeente@olst-wijhe.nl</a> onder vermelding van &lsquo;geliberaliseerde pacht Noordmanshoek&rsquo;. Als u niet tijdig en gemotiveerd bericht, vervalt het recht om tegen de voorgenomen verpachting op te komen. De gemeente en de beoogde pachters zouden onredelijk worden benadeeld indien pas na deze (duidelijk kenbaar gemaakte) termijn alsnog tegen deze voorgenomen verpachting zou worden opgekomen. U ontvangt binnen twee weken na sluiting van de reactietermijn een schriftelijk bericht van de gemeente.</p> 2023-05-24 10:00:00 +0200 2023-05-19 12:19:27 +0200 2023-05-19 12:19:27 +0200 Onderhoud fietspad Eikelhofweg en Boxbergerweg  Strukton Civiel Noord&Oost gaat tussen 30 mei en 16 juni onderhoud uitvoeren aan het betonnen fietspad langs de Eikelhofweg en de Boxbergerweg richting Diepenveen. <p>Op ca 20 locaties wordt schade aan het fietspad hersteld. Ter hoogte van de werkzaamheden zullen de fietsers moeten afstappen en langs de werkzaamheden lopen. <a href="https://www.olst-wijhe.nl/onderhoudwegen">Bekijk hier het trac&eacute;</a> van het fietspad waaraan gewerkt wordt.</p> <p>Voor vragen over de werkzaamheden kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met ons team Beheer Openbare Ruimte. De medewerkers zijn bereikbaar via telefoonnummer 14 0570. &nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> 2023-05-24 06:00:00 +0200 2023-05-19 12:10:58 +0200 2023-05-19 12:10:58 +0200 Afsluiting Koningin Julianalaan en Burgemeester Bentinckstraat in Olst  Deze week zijn wij begonnen met de aanleg van een hemelwaterriool in de Burgemeester Bentinckstraat. In verband met de aansluiting van de riolering en de nog te straten ‘punaise’ op de kruising Julianalaan – Bentinckstraat, wordt de Koningin Julianalaan van vrijdag 26 mei tot en met maandag 12 juni afgesloten voor doorgaand verkeer. <p>De woningen zijn wel bereikbaar vanaf de Wethouder A.G. Dekkerlaan of vanaf de Hendrik Droststraat. De winkels aan de Hendrik Droststraat zijn bereikbaar via de Jan Schamhartstraat of via de Kornet van Limburg Stirumstraat en Prins Bernhardstraat.&nbsp;<br />&nbsp;<br />In verband met de rioleringswerkzaamheden is de Burgemeester Bentinckstraat voorlopig afgesloten voor al het doorgaand verkeer. &nbsp;<br />&nbsp;<br />Vragen? Neem dan contact op met Jaring Walta via telefoonnummer 14 0570.&nbsp;</p> 2023-05-22 00:30:00 +0200 2023-05-19 12:17:33 +0200 2023-05-19 12:17:33 +0200 Boskamp ontvangt college van B&W op 30 mei Dinsdag 30 mei is het college van burgemeester en wethouders op bezoek op de Boskamp. De Belangengroep Beter Boskamp (BBB) ontvangt het college en heeft hiervoor een programma voorbereid waarin ook ruimte is om vragen te stellen aan het college. <p>Een belangrijk deel van het programma gaat over de gebiedsagenda van het project &lsquo;Hart van de Boskamp&rsquo;. Die gebiedsagenda is de leidraad voor toekomstige ontwikkelingen op de Boskamp. Het gaat dan bijvoorbeeld over de herontwikkeling van de voormalige schoollocaties Klimboom en Aloysius, de herontwikkeling van woonzorglocatie Sint Willibrord, de herbestemming van de kerk en sociale opgaven gericht op noaberschap en verenigingen. De verschillende werkgroepen vertellen wat de stand van zaken is en waar ze mee bezig zijn &nbsp;</p> <p> Iedereen is van harte welkom bij Eetcaf&eacute; Boskamp. Het programma begint om 20.00 uur.&nbsp;</p> 2023-05-22 00:00:00 +0200 2023-05-22 08:40:22 +0200 2023-05-22 08:40:22 +0200 Stroomstoring in Boskamp en Eikelhof <p>Op dit moment is er een stroomstoring in het gebied Boskamp en Eikelhof.&nbsp;</p> <p><a title="Bekijk de stroomstoring op de site van enexis" href="https://www.enexis.nl/storingen-en-onderhoud/olst">Enexis is bezig</a> deze stroomstoring te verhelpen. De verwachting is dat om 15.45 uur de storing verholpen is.</p> 2023-05-16 15:00:00 +0200 2023-05-16 15:36:18 +0200 2023-05-16 15:36:18 +0200 Uitnodiging informatiebijeenkomst ‘aanvragen Koninklijke onderscheiding’   Ken jij iemand die een lintje verdient? Bijna iedereen zal die vraag met ‘ja’ beantwoorden. Want overal zetten mensen zich langere tijd, voor vele maatschappelijke doelen, in. Vaak onbetaald, zonder eigenbelang, in alle bescheidenheid. Om in aanmerking te komen voor een Koninklijke onderscheiding moet iemand eerst worden voorgedragen. En jij kunt daarvoor zorgen!   <h2><strong>Informatiebijeenkomst&nbsp;</strong>&nbsp;</h2> <p><span data-contrast="none">Op donderdagavond 25 mei organiseren wij een informatiebijeenkomst over wat je moet doen wanneer je iemand uit onze gemeente wilt voordragen voor een Koninklijke onderscheiding. Ingrid Logtenberg en Inge van den Berg van de gemeente Olst-Wijhe verzorgen een presentatie en beantwoorden al je vragen. Ingrid en Inge begeleiden je ook bij het maken van een aanvraag. Burgemeester Yvonne van Mastrigt is ook bij de informatiebijeenkomst aanwezig.&nbsp;</span><span data-ccp-props="{}">&nbsp;</span></p> <p><span data-contrast="none">De bijeenkomst start om 19.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 in Wijhe. Je hoeft je voorafgaand aan de bijeenkomst niet aan te melden.</span><span data-ccp-props="{}">&nbsp;</span></p> 2023-05-15 12:30:00 +0200 2023-05-15 12:12:57 +0200 2023-05-15 12:12:57 +0200 Ook ‘een beetje’ te hard rijden is gevaarlijk   Iedereen rijdt weleens net iets harder dan toegestaan. Soms bewust, om verloren tijd in te halen. Vaak onbewust, omdat we onze snelheid gewoon niet in de gaten hebben. <p>Een paar kilometer boven de limiet lijkt onschuldig, maar kan al gauw ernstige gevolgen hebben. Zeker in de drukke bebouwde kom. Daar heb je te maken met fietsers, oudere voetgangers en spelende kinderen. Die gedragen zich niet altijd voorspelbaar. Maar bij een aanrijding is de kans wel heel groot dat ze ernstig gewond raken. Of erger&hellip; &nbsp;</p> <p>Voorkom dat je te hard rijdt, check regelmatig je snelheid en kom veilig thuis.&nbsp;</p> 2023-05-09 08:00:00 +0200 2023-05-08 09:28:37 +0200 2023-05-08 09:28:37 +0200 Gewijzigde afvalinzameling met Hemelvaartsdag Op Hemelvaartsdag (donderdag 18 mei) worden geen afval en grondstoffen ingezameld in de gemeente Olst-Wijhe. De containers worden op een andere dag geleegd. <ul> <li>De afvalinzameling van donderdag 18 mei vindt plaats op zaterdag 20 mei.&nbsp;</li> </ul> <p>Het kan voorkomen dat op een ander tijdstip wordt ingezameld dan je gewend bent. Wij vragen je daarom de container op de dag van inzameling v&oacute;&oacute;r 7.00 uur aan de straat neer te zetten.&nbsp;</p> <h2>Gewijzigde openingstijden</h2> <ul> <li>Het milieubrengstation aan de Rijnlandstraat 2 in Zwolle is op donderdag 18 mei en maandag 29 mei (tweede pinksterdag) gesloten.</li> <li>Het ROVA-Klantcontactcentrum is ook gesloten op donderdag 18 mei en maandag 29 mei.</li> </ul> <h2>Blijf je ook op de hoogte via de ROVA-app?</h2> <p>Via onze ROVA-app kun je altijd de juiste inzameldagen terugvinden. Zelfs de gewijzigde inzameldagen rond de feestdagen. Het mooie van de ROVA-app is dat je een melding kunt instellen, zodat je vooraf een herinnering krijgt wanneer wij langskomen om jouw afval op te halen. De actuele inzameldagen vind je daarnaast ook nog op www.rova.nl/inzamelkalender. De ROVA-app is te downloaden in de Apple Appstore of de Google Play Store.</p> <h2>Heb je vragen?&nbsp;</h2> <p>Neem dan contact op met het ROVA-Klantcontactcentrum, telefoon (038) 427 37 77 of www.rova.nl/contact. Het ROVA-Klantcontactcentrum is bereikbaar op werkdagen van 08.00 tot 19.00 uur en op zaterdagen van 09.00 tot 13.00 uur.</p> 2023-05-08 11:00:00 +0200 2023-05-08 11:28:28 +0200 2023-05-08 11:28:28 +0200 Uitnodiging informatiebijeenkomst ‘aanvragen Koninklijke onderscheiding’    Ken jij iemand die een lintje verdient? Bijna iedereen zal die vraag met ‘ja’ beantwoorden. Want overal zetten mensen zich langere tijd, voor vele maatschappelijke doelen, in. Vaak onbetaald, zonder eigenbelang, in alle bescheidenheid. Om in aanmerking te komen voor een Koninklijke onderscheiding moet iemand eerst worden voorgedragen. En jij kunt daarvoor zorgen!   <h2>Informatiebijeenkomst &nbsp;</h2> <p>Op donderdagavond 25 mei organiseren wij een informatiebijeenkomst over wat je moet doen wanneer je iemand uit onze gemeente wilt voordragen voor een Koninklijke onderscheiding. Ingrid Logtenberg en Inge van den Berg van de gemeente Olst-Wijhe verzorgen een presentatie en beantwoorden al je vragen. Ingrid en Inge begeleiden je ook bij het maken van een aanvraag. Burgemeester Yvonne van Mastrigt is ook bij de informatiebijeenkomst aanwezig. &nbsp;</p> <p>De bijeenkomst start om 19.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 in Wijhe. Je hoeft je voorafgaand aan de bijeenkomst niet aan te melden.</p> 2023-05-08 09:00:00 +0200 2023-05-08 09:26:05 +0200 2023-05-08 09:26:05 +0200 Op 4 en 5 mei zijn we geopend <p>Op donderdag 4 en 5 mei zijn wij geopend.</p> 2023-05-03 10:00:00 +0200 2023-05-01 16:06:07 +0200 2023-05-01 16:06:07 +0200 Schoon spelen <p>Schoon spelen, wie wil dat nou niet? Gooi hondenpoep in een zak in de bak, zodat kinderen met schone schoenen thuiskomen. Bedankt!&nbsp;</p> 2023-05-02 08:15:00 +0200 2023-05-01 16:03:44 +0200 2023-05-01 16:03:44 +0200 Nationale Herdenking, donderdag 4 mei 2023 Op donderdag 4 mei staan we in onze gemeente in zowel Olst als Wijhe stil bij de Nationale Herdenking. <p><em>Het programma in Olst:</em>&nbsp;</p> <p>19.30 uur&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<br />Vertrek van de Stille Tocht vanaf het Kerkplein naar het monument aan de Droststraat. De Stille Tocht wordt vooraf gegaan door trommelslagers van de Olster Harmonie.&nbsp; &nbsp;Iedereen wordt uitgenodigd zich bij de Stille Tocht aan te sluiten.&nbsp;&nbsp;</p> <p>20.00 uur<br />Dodenherdenking bij het monument, met medewerking van de Olster Harmonie, de scoutinggroep Olst-Wijhe en een aantal schoolkinderen.&nbsp;&nbsp;Loco-burgemeester Marcel Blind houdt een toespraak, er worden kransen gelegd ter nagedachtenis aan de oorlogsslachtoffers en er worden gedichten voorgedragen. Bij het monument vertelt Harry Elshof (van het 4 mei comit&eacute;) het verhaal van Leendert Immerzeel die op 13 april 1945 overleed tijdens de bevrijding van Olst en Boskamp. In het Holstohus is een kleine expositie ingericht rondom Leendert Immerzeel.&nbsp;&nbsp;Ter afsluiting worden alle aanwezigen in de gelegenheid gesteld om langs het monument te lopen en eventueel bloemen te leggen. Iedereen wordt van harte uitgenodigd aanwezig te zijn bij de herdenking.&nbsp;&nbsp;</p> <p><em>Het programma in Wijhe:</em>&nbsp;</p> <p>19.00 uur&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<br />Herdenkingsbijeenkomst in de Nicolaaskerk (Kerkstraat). Deze bijeenkomst is voorbereid door de oecumenische taakgroep en heeft het thema &lsquo;Leven met oorlog&rsquo;.&nbsp;Iedereen wordt van harte uitgenodigd deze bijeenkomst bij te wonen.&nbsp;<br /><br />19.35 uur<br />Vertrek van de Stille Tocht vanaf de Nicolaaskerk naar het monument aan de Stationsweg / Oranjelaan voor de dodenherdenking. De Stille Tocht wordt voorafgegaan door de Wijhese Harmonie. Iedereen wordt uitgenodigd zich bij de Stille Tocht aan te sluiten.&nbsp;</p> <p>20.00 uur<br />Dodenherdenking bij het monument, met medewerking van de Wijhese Harmonie, de scoutinggroep Olst-Wijhe, jeugdleden van Wijhe &lsquo;92 en een afvaardiging van de Wijhese schoolkinderen. Burgemeester Yvonne van Mastrigt houdt een toespraak bij het monument, er worden kransen gelegd ter nagedachtenis aan de oorlogsslachtoffers en er worden gedichten voorgedragen. Ter afsluiting worden alle aanwezigen in de gelegenheid gesteld om langs het monument te lopen en eventueel bloemen te leggen. Iedereen wordt van harte uitgenodigd aanwezig te zijn bij de herdenking.&nbsp;</p> 2023-05-01 10:59:47 +0200 2023-05-01 10:59:47 +0200 2023-05-01 10:59:47 +0200 Vier Koninklijke Onderscheidingen in de gemeente Olst-Wijhe Aan vier inwoners van de gemeente Olst-Wijhe is een Koninklijke Onderscheiding toegekend. Drie inwoners zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau en één inwoner tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. <p>De bijbehorende versierselen werden uitgereikt door burgemeester Yvonne van Mastrigt tijdens de &lsquo;Lintjesregen&rsquo; op woensdag 26 april in trouw- en feestlocatie Logtenberg op de Boerhaar. Decorandus Arie Hemmen kon vanwege verblijf in het buitenland niet aanwezig zijn. Hij werd via een beeldbel-afspraak verrast met zijn Koninklijke Onderscheiding. Hij krijgt zijn onderscheiding op een later moment opgespeld.</p> <p>Wij feliciteren de volgende Olst-Wijhenaren van harte met hun onderscheiding:</p> <h2>Mevrouw Minie Legebeke uit Olst - 80 jaar&nbsp;</h2> <p>(Lid in de Orde van Oranje-Nassau)<br />Minie Legebeke-Jansen is een zeer betrokken inwoonster. Zij heeft zich langdurig op een breed terrein ingezet als vrijwilligster. En dat doet ze nu, op 80-jarige leeftijd, nog steeds.&nbsp;</p> <p>Al sinds de jaren tachtig zet Minie zich op verschillende manieren in voor de handbaltak van de lokale sportvereniging. Zij was zelf fanatiek speelster en was daarnaast actief als secretaresse van het lokale bestuur en van het Nederlands Handbal Verbond. Ook was zij scheidsrechter en coach van diverse jeugd- en seniorenteams. Tussen 2014 en 2019 bezette zij ieder jaar twee dagen het wedstrijdsecretariaat van het regionale Beachhandbaltoernooi in Bathmen. Hier deden elk jaar meer dan 200 teams aan mee.&nbsp;</p> <p>Minie is zeer actief op het vlak van welzijn en welbevinden van de ouderen in onze gemeente. Ze is al ruim 15 jaar secretaris van de Ouderenbond KBO-PCOB Olst-Boskamp. Daarnaast is ze notulist van de samenwerkende ouderenbonden in Olst-Wijhe: de Koepel. De Koepel is een unieke samenwerking van de lokale ouderenorganisaties ANBO, KBO en PCOB. In deze samenwerking worden verbindingen gelegd tussen katholieke, protestants-christelijke en &lsquo;algemene&rsquo; ouderen in Olst-Wijhe. Er is regelmatig overleg met zorginstellingen, de woningbouwcorporatie, de wethouder en de lokale welzijnsorganisatie Ut Huus.&nbsp;</p> <p>Minie is betrokken bij de organisatie van de maandelijkse gezamenlijke maaltijden voor ouderen, de jaarlijkse Dag van de ouderen, jaarlijkse themabijeenkomsten en vele andere ouderenactiviteiten. Ook voor individuele ouderen zet zij zich in. Ze zorgt voor zieke medebewoners in het woonzorgcentrum Averbergen, is chauffeur voor ziekenhuisbezoeken aan familieleden en buren en verzorgt boodschappen. Tot slot is Minie ook nog voorzitter van de Stichting Vrienden van het Averbergen.</p> <h2>De heer Arie Hemmen uit Olst &ndash; 71 jaar</h2> <p>(Ridder in de Orde van Oranje-Nassau)<br />Arie Hemmen heeft zich sinds 2007 ingezet als drijvende kracht achter alle activiteiten en evenementen voor Stichting Theater langs de IJssel. De fietstocht wordt jaarlijks een weekend georganiseerd. Er doen zo&rsquo;n 2000 mensen mee. Tijdens de tocht zijn er op verschillende locaties voorstelling te zien. Het is een zeer bijzonder evenement; een combinatie van kunst, cultuur en bewegen. Het evenement is in de loop van de jaren uitgebreid met routes naar de westkant van Olst-Wijhe, naar de gemeentes Epe en Heerde. Zelfs in coronatijd werd de fietstocht georganiseerd; de route kon toen via een app worden gedownload.&nbsp;</p> <p>Evenementen die voor Stichting Theater langs de IJssel op zijn initiatief tot stand zijn gekomen zijn de IJsseltheaterfietstocht (vanaf 2007 ieder jaar een weekend in mei), het Nazomerfestival (2008, 2010 en 2014), Kunsten aan het water (2009, 2010) en het Anton Pieck Winterfestijn (jaarlijks terugkerende kerst-/wintermarkt sinds 2015). Arie was degene die vrijwilligers, ondernemers en de gemeente bij deze evenementen wist te betrekken. Programma&rsquo;s maakte hij op basis van kennis van zaken en zijn goede visie op kwaliteit. Hij lette erop dat het programma passend was bij de plattelandsomgeving. Daarnaast organiseert Arie regelmatig optredens in een huiskamer-setting.</p> <p>In 2014 heeft Arie het initiatief genomen om de Verkeersregelaarspoule Olst-Wijhe op te richten, waarin hij tot op heden actief betrokken is.&nbsp;</p> <p>Naast zijn theateractiviteiten begeleidt Arie sinds 2018 wekelijks een groepje bewoners dat buiten Overkempe naar een locatie gaat om paard te rijden. Overkempe is een woon-werkgemeenschap waar mensen met een verstandelijke handicap het dagelijks leven delen. Met ingang van 2022 is hij zelfs &lsquo;maatje&rsquo; van twee bewoners en begeleidt hij hen bij hun vrijetijdsbesteding.</p> <h2>De heer Joop van der Wal uit Wijhe &ndash; 70 jaar</h2> <p>(Lid in de Orde van Oranje-Nassau)<br />Joop van der Wal zet zich al vele jaren in voor de maatschappij. Niet alleen in zijn eigen woonplaats Wijhe, maar vooral ook landelijk. Hij heeft belangrijke rollen vervuld in de oprichting van Stichting Dichterbij-Clown, het bestuur van de Stichting Vrienden Nicolaaskerk en Gezondheidscentrum het IJsselhuis. Joop is inmiddels ook bestuurslid van een uitvaartvereniging.</p> <p>Als apotheker in Wijhe was Joop initiatiefnemer en, samen met een investeerder/accountant en de gemeente, ontwikkelaar van gezondheidscentrum &lsquo;Het IJsselhuis&rsquo;. De gezondheidszorg in Wijhe is daarmee samengekomen op &eacute;&eacute;n locatie. Door het clusteren van deze eerstelijnsgezondheidsvoorzieningen werd een brede organisatie gecre&euml;erd die heel goed samenwerkt. Mede hierdoor staat er een stevige basis met een stabiele personele bezetting van therapeuten, artsen en overig medisch personeel.</p> <p>In 2007 heeft Joop de landelijke &lsquo;Stichting Dichterbij-Clown&rsquo; opgericht. Hierin is hij tot op heden actief als penningmeester, secretaris en clown. De clowns spelen door heel Nederland voor mensen met dementie, gehandicapten, ernstig meervoudige beperkte kinderen, asielzoekers en andere kwetsbare mensen. &nbsp;Joop is ook actief als rouwclown; hij staat mensen &ndash; en hun naasten - bij in de laatste fase van hun leven.</p> <p>Dichterbij huis is Joop al vanaf de oprichting in 2017 voorzitter van het bestuur van de Stichting Vrienden Nicolaaskerk. De stichting streeft naar een intensiever gebruik van de Nicolaaskerk in Wijhe voor culturele evenementen, naast de reguliere kerkdiensten.&nbsp;</p> <p>Naast dit alles is Joop auteur. Hij schrijft onder andere gedichten. Er verschenen van zijn hand al diverse gedichtenbundels. Ook is hij columnist voor de plaatselijke weekkrant, de &lsquo;Huis-aan-Huis Reklamix&rsquo;. Hiervoor schrijft hij iedere week een boeiende, inspirerende column. In het verlengde van zijn auteurschap ondersteunt en stimuleert hij dichter/journalist Hassan Kaddour. De heer Kaddour is afkomstig uit Syri&euml; en woont als vluchteling/statushouder in Olst.</p> <h2>De heer Hein Scheffer uit Olst &ndash; 65 jaar</h2> <p>(Lid in de Orde van Oranje-Nassau)<br />Hein Scheffer zet zich al vele jaren belangeloos in voor een aantal verenigingen in zijn woonplaats Olst. De handbal- en een voetbalafdeling van Sportclub Overwetering mogen al vele jaren rekenen op de inzet van Hein. Hij is onder andere als leider van een seniorenvoetbalteam iedere zondag verantwoordelijk voor de competitie-, beker- en oefenwedstrijden. Hij maakt voor hen de rijschema&rsquo;s, regelt extra spelers, zorgt voor de seizoenafsluiting en neemt het wassen van de tenues voor zijn rekening. Op speeldagen is hij ook aanspreekpunt voor de tegenstanders en bij thuiswedstrijden bemenst hij de kassa om de entreegelden te heffen. Ook is Hein sinds een paar jaar &ndash; samen met twee ander vrijwilligers - verslaggever van de voetbalwedstrijden van het eerste elftal. Tijdens het 75-jarig bestaan van de sportvereniging (in 2004) werd het Sixday-voetbaltoernooi opgezet. Dit toernooi werd zo&rsquo;n succes dat het sindsdien jaarlijks georganiseerd wordt. Hein is vanaf dag &eacute;&eacute;n tot op heden als verantwoordelijke betrokken bij de organisatie. Daarnaast had hij in het verleden zitting in de kascommissie van de sportclub.&nbsp;</p> <p>Naast een actieve rol bij Sc. Overwetering, is Hein ook lid van de uitvoeringscommissie van de Olster Sportvereniging (OSV &rsquo;95). Deze commissie zorgt &eacute;&eacute;n keer per twee jaar voor een voorstelling van alle leden en staf van de turn-, jazz-, dans-, gym- en springgroepen. In deze commissie is Hein verantwoordelijk voor de inzet van vrijwilligers, het werven van sponsoren, het opbouwen en afbreken van tribunes en decors en overige werkzaamheden tijdens het evenement.</p> <p>In 2012 werd het project &lsquo;Buurtbemiddeling Olst-Wijhe&rsquo; opgericht; een samenwerkingscontract tussen de politie, de gemeente Olst-Wijhe, woningcorporatie Salland Wonen en Raster Welzijn in Deventer. Hein is sinds de start van het project - en nog steeds - betrokken als buurtbemiddelaar en bemiddelt bij soms complexe burenconflicten en overlastsituaties.&nbsp;</p> <p>Tot slot is Hein sinds de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022 gemeenteraadslid voor Gemeentebelangen Olst-Wijhe.&nbsp;</p> 2023-04-26 12:00:00 +0200 2023-04-26 11:50:28 +0200 2023-04-26 11:51:02 +0200 Stroomstoring postcodegebied 8121DE (Boskamp) <p>Er is op dit moment een stroomstoring in postcodegebied 8121DE (Boskamp), waaronder de Begoniastraat.</p> <p>Essent is bezig dit probleem op te lossen. Rond 16.30 uur zal de stroomstoring volledig zijn verholpen.</p> 2023-04-25 13:59:00 +0200 2023-04-25 13:59:59 +0200 2023-04-25 14:04:56 +0200 Voornemen tot verkoop perceel gemeentegrond Voornemen tot verkoop perceel gemeentegrond De gemeente Olst-Wijhe heeft het voornemen om een perceel gemeentegrond (snippergroen) te verkopen. Het gaat om gemeentegrond: kadastraal bekend gemeente Olst, sectie F, nummer 5303 (gedeeltelijk), groot circa 42 m2, gelegen voor de woning aan de Kortricklaan 31 te Olst. <p><span data-contrast="none">Het perceel is op dit moment in gebruik door de particuliere eigenaren van de aangrenzende woning. De beoogde koper is daarmee voor de gemeente de enige serieuze gegadigde (mede) in relatie tot het Groenbeleidsplan en de Nota Grondbeleid.&nbsp;</span><span data-ccp-props="{}">&nbsp;</span></p> <p><strong><span data-contrast="none">Reageren?&nbsp;</span></strong><span data-ccp-props="{}">&nbsp;</span></p> <p><span data-contrast="none">Tegen de voorgenomen verkoop kan geen zienswijze, bezwaar of beroep in de zin van de Algemene wet bestuursrecht worden ingediend c.q. ingesteld. Ben je het niet eens met dit voornemen tot verkoop aan deze particulier koper? Stuur dan binnen 20 dagen na publicatie een gemotiveerde toelichting naar </span><a href="mailto:gemeente@olst-wijhe.nl"><span data-contrast="none">gemeente@olst-wijhe.nl</span></a><span data-contrast="none"> ter attentie van Dirk-Jan de Goede. Vermeld in het onderwerp &lsquo;verkoop perceel gemeentegrond aan particulier&rsquo;.&nbsp;</span><span data-ccp-props="{}">&nbsp;</span></p> <p><span data-contrast="none">Na ontvangst van eventuele reacties reageren wij schriftelijk of de reactie wel of geen aanleiding vormt om af te wijken van het voornemen. Als ons voornemen niet verandert, informeren wij de partijen die gereageerd hebben over de beoogde datum van verkoop en overdracht.&nbsp;&nbsp;</span><span data-ccp-props="{}">&nbsp;</span></p> <p><span data-ccp-props="{}">&nbsp;</span></p> 2023-04-25 11:00:00 +0200 2023-04-24 11:55:22 +0200 2023-04-24 11:55:22 +0200 Asfaltonderhoud 2023 Strukton Civiel Noord & Oost voert vanaf 8 mei groot onderhoud uit aan het asfalt op diverse wegen in onze gemeente. Het onderhoud bestaat voornamelijk uit het aanbrengen van asfalt deklagen, plaatselijk herstel van asfalt, het aanbrengen of herstel van grasbetonstenen, het aanbrengen van slijtlagen en 1-3 kantstrepen. Voor asfalteringswerkzaamheden worden de volgende wegen afgesloten voor alle verkeer: Liederholthuisweg gedeeltelijk (8 mei t/m 19 mei), Heetenerdijk (22 mei t/m 2 juni), Scherpenzeelseweg gedeeltelijk (15 mei t/m 26 mei), Wethouder W.A. Boerkampweg gedeeltelijk (15 mei t/m 26 mei) <p>Voor de locaties van de werkzaamheden, aard van de werkzaamheden en planning, kijk in de bijlagen.</p> <p>Toelichting op de bijlagen:</p> <ol> <li><a title="Ga naar overzichtskaart wegwerkzaamheden" href="https://www.olst-wijhe.nl/loketten/bijlagen/overzichts-kaart-wegwerkzaamheden">Locaties kaart wegonderhoud</a>. Hier staan de locaties aangegeven waar wij onderhoud gaan uitvoeren. Er staan nummers naast de wegen</li> <li><a title="Ga naar de planning onderhoud wegen" href="https://www.olst-wijhe.nl/loketten/bijlagen/overzicht-werkzaamheden-2023">Planning onderhoud wegen</a>. In deze planning staat:</li> <li>nr. van de weg op de kaart</li> <li>straatnaam</li> <li>wat wij gaan doen</li> <li>In welke week de werkzaamheden zijn gepland en of de weg open is of afgesloten.</li> </ol> <p>Tijdens het aanbrengen van de slijtlagen zal de betreffende weg voor korte duur zijn afgesloten.</p> <p><strong>Vragen?</strong></p> <p>Voor vragen over de werkzaamheden kun je tijdens kantooruren contact opnemen met ons team Beheer Openbare Ruimte. Zij zijn bereikbaar via telefoonnummer 14 0570.</p> 2023-04-25 08:00:00 +0200 2023-04-19 17:10:21 +0200 2023-04-24 11:33:13 +0200 Op Koningsdag, donderdag 27 april zijn wij gesloten Onze balies in het gemeentehuis en in het Holstohus zijn gesloten. Ook telefonisch zijn wij niet bereikbaar. <p>Veel zaken kun je ook online regelen op <a href="https://www.google.com/search?q=ost-wijhe&amp;oq=ost-wijhe&amp;aqs=edge..69i57j0i13i512j0i13i30l7.973j0j1&amp;sourceid=chrome&amp;ie=UTF-8&amp;safe=active&amp;ssui=on">olst-wijhe.nl</a>. Wil je een geboorte aangeven of een begrafenis vastleggen? Dan kun je hiervoor vanaf vrijdag 28 april weer bij ons terecht.&nbsp;</p> 2023-04-24 13:45:00 +0200 2023-04-24 13:49:08 +0200 2023-04-24 13:49:08 +0200 Olst-Wijhe gaat voor groen <p><span class="NormalTextRun SCXW89553085 BCX8">Op zaterdag 22 april kon iedereen tijdens de actie </span><span class="NormalTextRun SCXW89553085 BCX8">&lsquo;</span><span class="NormalTextRun SCXW89553085 BCX8">Tegel eruit, plant erin!</span><span class="NormalTextRun SCXW89553085 BCX8">&rsquo;</span> <span class="NormalTextRun SCXW89553085 BCX8">tegels</span><span class="NormalTextRun SCXW89553085 BCX8"> uit de tuin omruilen voor een mooi plantpakket. En wie dat wilde kon de tegels gratis laten ophalen door de Tegeltaxi. 30 </span><span class="NormalTextRun SCXW89553085 BCX8">inwoners</span><span class="NormalTextRun SCXW89553085 BCX8"> hebben in totaal bijna 2.000 tegels ingeleverd. D</span><span class="NormalTextRun SCXW89553085 BCX8">eze</span><span class="NormalTextRun SCXW89553085 BCX8"> tegels verwerken we tot granulaat</span><span class="NormalTextRun SCXW89553085 BCX8">.</span> <span class="NormalTextRun SCXW89553085 BCX8">Zo maken we samen</span><span class="NormalTextRun SCXW89553085 BCX8"> onze gemeente weer een stukje groener. En hoe groener onze gemeente, hoe beter we klaar zijn voor het veranderende klimaat. </span><span class="NormalTextRun SCXW89553085 BCX8">Wil je weten wat jij kunt doen om jouw leefomgeving aan te passen aan het klimaat? Kijk dan op </span><a title="Ga naar de website over klimaatadaptie" href="https://mijnleefomgeving.olst-wijhe.nl/klimaatadaptatie">https://mijnleefomgeving.olst-wijhe.nl/klimaatadaptatie</a>&nbsp;</p> 2023-04-24 09:45:00 +0200 2023-04-24 09:31:44 +0200 2023-04-24 11:31:59 +0200 Onderhoud websites op 22 april <p>Op zaterdag 22 april tussen 08.00 - 17.00 uur voeren wij onderhoud uit aan onze websites om onze inwoners ook in de toekomst goed van dienst te zijn. &nbsp;</p> <p>Vanwege het onderhoud kunnen korte tijd niet alle producten en diensten beschikbaar zijn. Zo kun je mogelijk geen gebruik maken van onze online formulieren. Tijdens onze werkzaamheden tonen wij een onderhoudspagina op onze website.&nbsp;</p> <h2>Zaken regelen met DigiD inloggegevens&nbsp;</h2> <p>Je kunt op deze dag soms niet inloggen met DigiD. Dit betekent dat je op dat moment geen verhuizing kunt doorgeven of een uittreksel aan kunt vragen.  Je kunt wel jouw verhuizing via het pdf-bestand aan ons doorgeven. Meer informatie vinden je in ons <a title="Ga naar ons Digitaal Loket" href="https://www.olst-wijhe.nl/digitaalloket">Digitaal Loket</a>.&nbsp;</p> <h2>Online meldingen doorgeven&nbsp;</h2> <p>Meldingen over leefomgeving, zoals losse stoeptegels, kunnen inwoners per e-mail aan ons doorgeven via <a title="Mail de gemeente Olst-Wijhe" href="mailto:gemeente@olst-wijhe.nl">gemeente@olst-wijhe.nl</a>.&nbsp;</p> 2023-04-21 09:00:00 +0200 2023-04-18 10:37:00 +0200 2023-04-18 10:37:00 +0200 Zie je de Japanse duizendknoop? Maak dan een melding Op meerdere plekken in onze gemeente groeit de Japanse duizendknoop. Deze snelgroeiende plant kan voor veel overlast zorgen. De wortels groeien door asfalt heen en kunnen schade veroorzaken aan woningen, wegen en bouwwerken. <p>Omdat de plant hier geen natuurlijke vijanden heeft, kan de plant zich snel uitbreiden. Hierdoor is deze plant heel lastig te bestrijden. Wij bestrijden de plant in de openbare ruimte. Help mee bij de bestrijding en meld ons de plek waar de plant groeit via <a href="https://www.olst-wijhe.nl/onlinemelden" target="_blank" rel="noopener">olst-wijhe.nl/onlinemelden</a>. Kies bij het aanmaken van de melding voor Gemeentegroen en vervolgens voor Japanse duizendknoop. &nbsp;</p> <h2>Groeit de plant in jouw tuin? &nbsp;</h2> <p>In dat geval kun je zelf de plant bestrijden. Dit kun je als volgt doen:</p> <ol> <li>Verwijder de plant met wortel en al. Het is belangrijk dat dit zorgvuldig gebeurt, want blijft er een klein stukje wortel achter, dan groeit de plant snel weer aan. &nbsp;</li> <li>Doe dit ieder jaar weer als je de plant ziet, alleen dan blijft de Japanse duizendknoop na een aantal jaar weg.</li> <li>Gooi wortels en plantafval van de Japanse duizendknoop altijd bij het restafval. Zo voorkom je verdere verspreiding. En maak ook het gereedschap goed schoon als je klaar bent. &nbsp;</li> <li>Meld het bij de buren, omdat de kans groot is dat de plant ook bij hen in de tuin woekert.</li> </ol> <p>Meer informatie over de Japanse duizendknoop en onze bestrijding daarvan vind je op <a href="https://www.olst-wijhe.nl/japanseduizendknoop">olst-wijhe.nl/japanseduizendknoop</a>.&nbsp;</p> 2023-04-17 09:00:00 +0200 2023-04-14 10:17:44 +0200 2023-04-14 10:17:44 +0200 Problemen met hulpdiensten bellen? Gebruik de 112NL app <p>Er zijn problemen met mobiel bellen via Vodafone.</p> <p>Heb je met spoed hulp nodig? Bel 112 via een vaste telefoonlijn, of zoek iemand met een andere telecom provider.</p> <p>Je kunt ook de 112NL-app installeren om te chatten met de meldkamer voor politie, brandweer, of ambulance.&nbsp;</p> <p>👉<a title="download de 112NL app via de links op deze pagina" href="https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/alarmnummer-112/vraag-en-antwoord/112-app-van-de-overheid">Via deze links kun je de app downloaden (Android en Apple Store)</a></p> 2023-04-14 11:00:00 +0200 2023-04-14 14:26:54 +0200 2023-04-14 14:33:53 +0200 Gratis energie besparen met Warm voor elkaar De energieprijzen zijn de afgelopen tijd hard gestegen. Nu de energierekening zo hoog is, is het voor veel mensen steeds lastiger om rond te komen. Misschien geldt dat ook voor jou. Samen met Stichting Goede Buren helpen wij jou graag met energiebesparende maatregelen in huis zodat de rekening weer wat lager wordt.   <p>Warm voor elkaar is bedoeld voor inwoners van de gemeente Olst-Wijhe met een inkomen tot maximaal 130% van de bijstandsnorm. Zowel met een koopwoning als met een huurwoning. Met Warm voor elkaar krijg je gratis hulp en advies van vrijwillige energiebespaarcoaches en energieklussers. En je bespaart niet alleen energie, in huis wordt het ook nog eens comfortabeler omdat je minder last hebt van tocht. &nbsp;</p> <p>Misschien denk je dat het niet zoveel zin heeft nu het mooi weer wordt en weer langer licht is. Maar als je nu meedoet, is jouw huis op tijd klaar voor de koude, donkere dagen. En wist je dat isolerende maatregelen er ook voor zorgen dat jouw huis in de zomer een beetje koeler blijft?</p> <p>Wil jij ook gratis hulp van Warm voor elkaar? <a href="https://www.olst-wijhe.nl/warmvoorelkaar" target="_blank" rel="noopener">Meld je dan hier aan</a>. Al 50 inwoners gingen je voor.&nbsp;<br />&nbsp;</p> 2023-04-14 10:15:00 +0200 2023-04-14 10:13:26 +0200 2023-04-14 10:13:26 +0200 Wij zijn op dit moment telefonisch niet goed bereikbaar <h2>Update</h2> <p><a title="Mobiele telefoonverkeer Vodafone opgelost" href="https://act.vodafone.nl/liveblog/75-storing-mobiel-bellen-werkt-niet-zoals-het-hoort-voor-deel-van-klanten">de telefoonstoring is verholpen</a>.&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>Op dit moment kun je ons telefonisch niet goed bereiken via de telefoonnummers 14 0570 en 0570 568080 vanwege een technische storing. Onze excuses voor het ongemak.&nbsp;</p> <h2>Online regelen</h2> <p>Je kunt ons gewoon bereiken via e-mailadres gemeente@olst-wijhe.nl of regel jouw zaken online in ons Digitaal Loket.&nbsp;</p> <h2>Balies ook buiten dienst&nbsp;</h2> <p>Ook onze balies hebben last van deze storing. Helaas kunnen wij jou daarom ook daar hier niet helpen.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Zodra de technische storing is verholpen, lees je dat op deze pagina.&nbsp;</p> 2023-04-14 08:00:00 +0200 2023-04-14 09:17:03 +0200 2023-04-14 16:32:18 +0200 Fietsverkeersexamens zijn weer afgenomen <p>Vandaag in Olst en vorige week in Wijhe deden de kinderen uit groep 7 en 8 van de basisscholen uit Olst, Wesepe, Welsum en Wijhe hun verkeersexamen. En met succes! Maar liefst 275 kinderen uit onze gemeente slaagden voor hun verkeersexamen. Zo is Olst-Wijhe weer een stukje veiliger. Gefeliciteerd allemaal en veel veilige fietskilometers gewenst!</p> 2023-04-13 00:00:00 +0200 2023-04-07 12:09:15 +0200 2023-04-07 12:09:15 +0200 Lintjesregen 2023 Op 26 april – de laatste werkdag voor Koningsdag – worden traditiegetrouw de Lintjes uitgereikt. Ook in Olst-Wijhe vindt de Lintjesregen weer plaats. <p>Wie krijgt in onze gemeente een Koninklijke Onderscheiding opgespeld? Wie wordt er verrast met deze bijzondere waardering? Het belooft een feestelijke ochtend te worden!&nbsp;</p> <p>Wil je de uitzending live volgen? Op dinsdagochtend&nbsp; 26 april kun je vanaf 09.45 uur via onderstaande video meegenieten van de Lintjesregen 2023.</p> <p>[[youtube:8ylduf0GsGA%Live uitzending Lintjesregen 2023 gemeente Olst-Wijhe]]</p> <p>Werkt de live-uitzending niet? Bekijk dan de live-uitzending op YouTube .</p> <p><a title="Bekijk de live uitzending van de Lintjesregen Olst-Wijhe 2023 op YouTube" href="https://www.youtube.com/watch?v=8ylduf0GsGA">Ga naar de live uitzending van de Lintjesregen Olst-Wijhe 2023 op YouTube</a></p> 2023-04-12 12:41:00 +0200 2023-04-07 12:41:41 +0200 2023-04-20 13:36:37 +0200 Bibliotheek Wijhe blijft mogelijk in Langstraat, 3 locaties in beeld Als het aan het college van B&W van Olst-Wijhe ligt, houdt Wijhe een servicepunt voor de bibliotheek in de Langstraat. Daarvoor zijn drie locaties in beeld. Het gaat om de huidige locatie aan de Langstraat 38, het pand “Bij de boom” (Ygdrasil) Langstraat 1 en Langstraat 58-60-62, het pand van Hemeltjen. Het college komt tot dit voorstel op basis van onderzoek naar wat nodig is om in Wijhe een bibliotheekvoorziening te houden die klaar is voor de toekomst. <p>Het onderzoek is in opdracht van de gemeente uitgevoerd door de Rijnbrinkgroep. Voor het onderzoek is gesproken met onder andere de stichting Bibliotheek Salland, stichting Vrienden van de Wijhese bibliotheek, Gastvrij Wijhe en verschillende pandeigenaren. Ook hebben inwoners via een digitale enqu&ecirc;te hun mening kunnen geven.&nbsp;</p> <p>Naar aanleiding van dit onderzoek heeft het college een voorlopige richting uitgesproken. Verantwoordelijk wethouder Judith Compagner hierover: &ldquo;Wij willen graag een servicepunt van de bibliotheek in Wijhe houden. Het SPOC en het gemeentehuis bleken minder geschikt en vallen af. Wel kwamen uit het onderzoek nog twee nieuwe locaties aan de Langstraat naar boven. En die gaan we samen met de huidige locatie nog verder onderzoeken op het gebied van inpassing en samenwerking. Mooi trouwens om te zien dat ook met het oog op het aantrekkelijk houden van het centrum van Wijhe de bibliotheek van toegevoegde waarde is.&rdquo;</p> <p>Het verdiepende onderzoek moet medio mei 2023 klaar zijn. Daarna legt het college een definitief voorstel voor aan de gemeenteraad. De gemeenteraad neemt naar verwachting in juni/juli hierover een besluit.</p> 2023-04-11 00:00:00 +0200 2023-04-11 13:11:48 +0200 2023-04-11 13:11:48 +0200 Het maaiseizoen is begonnen! <p>Let daarom extra op dat er geen hondenpoep in het gras of in perkjes ligt. Dan kunnen de medewerkers van Konnected schoon werken. Bedankt voor je hulp!</p> <p>&nbsp;</p> 2023-04-09 07:00:00 +0200 2023-04-07 12:02:22 +0200 2023-04-07 12:03:40 +0200 Gemeente Olst-Wijhe gaat maatschappelijke partners en verenigingen ondersteunen bij verduurzaming Vorig jaar heeft de gemeente Olst-Wijhe de gevolgen onderzocht van de hoge energieprijzen voor de maatschappelijke partners en verenigingen. Uit het onderzoek blijkt dat deze organisaties zelf aan de slag zijn gegaan met energiebesparing. <p>Wethouder Judith Compagner hierover: &ldquo;Bewonderingswaardig om te zien hoe maatschappelijke organisaties en verenigingen hun eigen verantwoordelijkheid nemen en gelijk actie hebben ondernomen toen de energieprijzen stegen. Dit heeft ervoor gezorgd dat bij een groot deel van deze organisaties geen grote (financi&euml;le) knelpunten zijn ontstaan. Wel hebben zij de gemeente gevraagd om ondersteuning bij het verduurzamen voor de langere termijn&rdquo;.</p> <p>Uitzonderingen hierop zijn zwembad De Welters in Wijhe en ut Huus in Olst. Zij liften mee op het gemeentelijk energiecontract dat vorig jaar opnieuw werd aanbesteed na be&euml;indiging van het contract met Gazprom. Het nieuwe energiecontract had voor hen grote financi&euml;le impact. Om die reden compenseert de gemeente hen in 2023 voor 50% van de extra kosten als gevolg van deze nieuwe aanbesteding. Wethouder Judith Compagner: &ldquo;Het gaat om een gezamenlijke verantwoordelijkheid en de maatschappelijke impact is groot als deze organisaties in de knel komen&rdquo;.</p> <p>Voor het verduurzamen werkt de gemeente nu aan een voorstel. In de tweede helft van april neemt het college hierover een besluit en worden de maatschappelijke partners en verenigingen ge&iuml;nformeerd.&nbsp;</p> 2023-04-07 11:00:00 +0200 2023-04-07 11:07:39 +0200 2023-04-07 11:07:39 +0200 Belangrijke stappen op weg naar kindcentra Olst en Wijhe Het realiseren van de kindcentra Olst en Wijhe komt naderbij. Daarvoor zijn de afgelopen weken belangrijke besluiten genomen. <p>De gemeenteraad van Olst-Wijhe heeft op 27 maart unaniem ingestemd met de extra middelen die nodig zijn vanwege de hoge inflatie, de sterk gestegen bouwprijzen en de oplopende rente. Dit betekent dat de gemeente voor het kindcentrum Olst in plaats van de geraamde &euro; 10,1 miljoen een bedrag van &euro; 14,2 miljoen reserveert voor de komende 50 jaar. Voor Wijhe gaat het om &euro; 13,6 miljoen in plaats van de begrootte &euro; 10,4 miljoen.&nbsp;</p> <h2>Samenwerkingsovereenkomst kindcentrum Wijhe</h2> <p>Daarnaast is door de onderwijsorganisaties De Mare en mijnplein, kindercentrum de Bie&euml;nkorf en de gemeente een samenwerkingsovereenkomst getekend met Stichting Maatschappelijk Vastgoed (SMV). Dit gaat, net zoals bij het kindcentrum Olst, volgens het concept &lsquo;Huren als een Eigenaar&rsquo;.&nbsp;<br />SMV neemt met dit concept &lsquo;Huren als een Eigenaar&rsquo; het kindcentrum in eigendom. SMV gaat het kindcentrum realiseren, onderhouden en vervolgens verhuren aan de gemeente en ter beschikking stellen aan de gebruikers. In het kindcentrum Wijhe komen de scholen De Wije van De Mare en de Mijnpleinschool Wijhe. Ook de kinderopvang van De Bie&euml;nkorf komt voor een deel in dit gebouw. De Capellenborg is geen bouwpartner voor het kindcentrum, maar gaat wel samenwerken met alle partners. Het kindcentrum wordt gebouwd bij het SPOC.</p> <h2>Aanbesteding bouw kindcentrum Olst</h2> <p>Voor het kindcentrum Olst kan de bouw aanbesteed worden. De aanbesteding en het definitief gunnen van de opdracht neemt ongeveer 7 maanden in beslag.&nbsp;</p> <h2>Scholen voor Morgen</h2> <p>Met het project Scholen voor Morgen werken onderwijs en kinderopvang in Olst-Wijhe samen met de gemeente aan de toekomst van de ontwikkeling van kinderen. Onder het motto &lsquo;samen werken aan goed onderwijs&rsquo; steken de partners in op een doorgaande leer- en ontwikkellijn en duurzaam onderwijs, dat kansrijk is voor elk kind en dat een plek heeft midden in de samenleving. Samenwerking tussen basisonderwijs, kinderopvang, voortgezet onderwijs en sport is hierbij de succesfactor. Met elkaar wordt zo gewerkt aan het realiseren van toekomstbestendige, betaalbare voorzieningen voor onderwijs en opvang voor kinderen.</p> <p>Op de foto aan de tafel v.l.n.r. Judith Compagner, wethouder gemeente Olst-Wijhe, Marlous Siemelink, bestuurder De Mare, Bart de Grunt, bestuurder mijnplein, Donald van der Veen, bestuurder Stichting Maatschappelijk Vastgoed. Op de foto ontbreekt Wilbert Smeets, bestuurder van De Bie&euml;nkorf, die eerder die dag zijn handtekening plaatste.&nbsp;</p> 2023-04-07 10:30:00 +0200 2023-04-07 10:28:59 +0200 2023-04-07 10:28:59 +0200 Onderhoud Iburgerzaken op vrijdag 7 april Onderhoud aan onze website op vrijdag 7 april. <p><span data-contrast="auto">Op vrijdag 7 april van 22.00 tot 00.00 uur </span><span data-contrast="auto">voeren wij updates uit aan onze website om je ook in de toekomst goed van dienst te zijn. Vanwege deze updates zijn niet alle producten en diensten beschikbaar. Zo kun je geen gebruik maken van onze online formulieren. Tijdens onze werkzaamheden tonen wij een onderhoudspagina.</span><span data-ccp-props="{&quot;134233117&quot;:true,&quot;134233118&quot;:true}">&nbsp;</span></p> <p><strong><span data-contrast="auto">Zaken regelen met jouw DigiD inloggegevens</span></strong><span data-ccp-props="{&quot;134233117&quot;:true,&quot;134233118&quot;:true}">&nbsp;</span></p> <p><span data-contrast="auto">Je kunt niet inloggen met jouw DigiD. Dit betekent dat je geen verhuizing kunt doorgeven of een uittreksel aan kunt vragen. Je kunt jouw verhuizing wel via het pdf-bestand aan ons doorgeven. Kijk voor meer informatie in ons </span><a title="Ga naar het digitaal loket " href="http://www.olst-wijhe.nl/digitaalloket"><span data-contrast="none">Digitaal Loket</span></a><span data-contrast="auto">.</span><span data-ccp-props="{&quot;134233117&quot;:true,&quot;134233118&quot;:true}">&nbsp;</span></p> <p><strong><span data-contrast="auto">Online meldingen doorgeven</span></strong><span data-ccp-props="{&quot;134233117&quot;:true,&quot;134233118&quot;:true}">&nbsp;</span></p> <p><span data-contrast="auto">Wil je iets melden over jouw leefomgeving of openbare ruimte, bijvoorbeeld een losse stoeptegel? Dan kun je dit per e-mail aan ons doorgeven via </span><a title="Mail de gemeente Olst-Wijhe" href="mailto:gemeente@olst-wijhe.nl"><span data-contrast="none">gemeente@olst-wijhe.nl</span></a><span data-contrast="auto">. Excuses voor het ongemak.</span><span data-ccp-props="{&quot;134233117&quot;:true,&quot;134233118&quot;:true}">&nbsp;</span></p> 2023-04-06 09:00:00 +0200 2023-04-05 11:21:37 +0200 2023-04-05 11:21:37 +0200 Gevonden voorwerpen <h2>Wist je dat?</h2> <ul> <li>Gevonden voorwerpen ingeleverd kunnen worden bij de gemeente Olst-Wijhe?</li> <li>Er een lijst gevonden voorwerpen op onze website staat?</li> <li>Je ook kunt zien waar de items bewaard worden?</li> <li>Gevonden sleutels ook vaak bij ons ingeleverd worden?</li> <li>Je de actuele gevonden voorwerpen lijst vind op https://bit.ly/3UeEIzA</li> </ul> <p>Ben je iets kwijt, bel de gemeente. Wij zijn te bereiken op telefoonnummer <a title="Bel de gemeente Olst-Wijhe" href="tel:140570">14 0570</a>. Misschien is er bij ons wel een melding hierover binnengekomen of is het item afgegeven. Wij kunnen je dan in contact brengen met de vinder.</p> 2023-04-06 07:30:00 +0200 2023-04-05 12:19:48 +0200 2023-04-05 12:19:48 +0200 Wil jij een groene(re) tuin? Doe mee met Tegel eruit, plant erin! We merken het allemaal. Ons klimaat verandert. Misschien herinner je je de hoosbui in 2019 nog die een groot deel van Olst blank zette. Dit soort buien gaan we in de toekomst steeds vaker zien. <p>Maar ook hete, droge zomers. Hierdoor kan het zijn dat we een tekort aan drinkwater krijgen. Het is belangrijk dat we ons aanpassen aan het veranderende klimaat. Dat kan onder andere met een mooie, groene tuin. Wat een groene tuin oplevert? Regenwater kan beter wegstromen, tijdens warme dagen blijft jouw tuin koeler (en dat merk je in huis ook) en een groene tuin is goed voor de biodiversiteit. Daarnaast is een groene tuin hartstikke mooi!&nbsp;</p> <p>Op 22 april organiseren we de actie Tegel eruit, plant erin! Dit doen we in samenwerking met Holstotuinen en ROVA. Als je tegels uit jouw tuin haalt, krijg je van ons een pakket planten. En de tegels kun je heel makkelijk gratis laten ophalen door de Tegeltaxi. WIl je jouw tuin vergroenen? Aanmelden kan tot en met 15 april. Kijk op de <a href="https://www.olst-wijhe.nl/tegelwippen" target="_blank" rel="noopener">actiepagina</a> om je aan te melden of voor meer informatie over de actie en de voorwaarden.&nbsp;</p> <p>[[youtube:QrbzwRp6KM0%Actie Tegel eruit plant erin]]</p> 2023-04-06 04:30:00 +0200 2023-03-24 11:36:16 +0100 2023-03-24 11:36:34 +0100 Kennisgeving verkoop gronden aan Enexis De gemeente Olst-Wijhe is voornemens om de volgende percelen grond te verkopen aan Enexis Netbeheer B.V. (hierna te noemen: Enexis) voor de realisatie van nieuwe transformatorstations. <ul> <li>Een gedeelte van het perceel kadastraal bekend Olst, Sectie H, nummer 340, ter grootte van ongeveer 32 m&sup2;, gelegen aan de Bruinsweg 2T in Olst.</li> <li>Een gedeelte van het perceel kadastraal bekend Wijhe, sectie E, nummer 2881, ter grootte van ongeveer 33 m&sup2;, gelegen aan de Omloop 3T in Wijhe.</li> </ul> <p>Naar het oordeel van de gemeente Olst-Wijhe is Enexis de enige serieuze gegadigde die in aanmerking komt voor de hiervoor vermelde voorgenomen verkopen. Enexis is de aangewezen netbeheerder en is in die hoedanigheid verantwoordelijk voor het gehele energienet. Daarnaast draagt Enexis zorg voor de aanleg, het onderhoud, het beheer en de veiligheid van het energienet. De bevoegdheid om infrastructurele voorzieningen ten behoeve van het energienet aan te leggen komt dan ook enkel toe aan Enexis. Om het energienet in stand te houden en te verbeteren moet Enexis de beschikking hebben over de hiervoor benodigde gronden.&nbsp;</p> <p>Als u het niet eens bent met &eacute;&eacute;n of meer van de hiervoor vermelde voorgenomen verkopen, dan moet u dit binnen 20 dagen na publicatie kenbaar te maken met een gemotiveerde toelichting aan <a href="mailto:gemeente@olst-wijhe.nl" target="_blank" rel="noopener">gemeente@olst-wijhe.nl</a> onder vermelding van &lsquo;voorgenomen verkoop Enexis Bruinsweg/Omloop&rsquo;. Als u niet tijdig en gemotiveerd reageert, vervalt het recht om tegen de voorgenomen verkopen en de daaropvolgende levering in rechte op te komen. &nbsp;</p> 2023-04-05 10:00:00 +0200 2023-03-31 15:07:33 +0200 2023-04-03 12:52:46 +0200 Start zoektocht nieuwe burgemeester Olst-Wijhe  De gemeente Olst-Wijhe gaat op zoek naar een nieuwe burgemeester als opvolger van Ton Strien die op 1 september 2022 afscheid nam.  <p>De zoektocht start met een door de gemeenteraad vast te stellen profielschets. Hierin staat wat er van de nieuwe burgemeester wordt verwacht. Dit doet de raad in een extra openbare raadsvergadering op 11 juli 2023. De komende tijd haalt de gemeenteraad input op voor de profielschets. Zo kunnen inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners binnenkort via een online enqu&ecirc;te laten weten welke eigenschappen en kwaliteiten de nieuwe burgemeester volgens hen zou moeten hebben.&nbsp;</p> <p>Naar verwachting is eind 2023 bekend wie de nieuwe burgemeester van Olst-Wijhe wordt. Totdat de nieuwe burgemeester aantreedt, blijft de huidige waarnemend burgemeester Yvonne van Mastrigt die taak vervullen. &nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> 2023-04-04 09:00:00 +0200 2023-04-03 12:50:50 +0200 2023-04-03 12:50:50 +0200 Hondenpoep in een zak in de bak <p>Je kunt heerlijk wandelen in onze gemeente. Daarbij geniet je graag van de mooie omgeving. Hou de stoep schoon en gooi hondenpoep in een zak in de bak. Zolang er een zakje om zit, mag je hiervoor de gewone prullenbakken langs je route gebruiken. Bedankt!&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> 2023-03-27 03:00:00 +0200 2023-03-24 10:29:25 +0100 2023-03-24 10:29:47 +0100 Doe jij mee met Tegel eruit, plant erin! op 22 april?  We merken het allemaal. Ons klimaat verandert. Misschien herinner je je de hoosbui in 2019 nog die een groot deel van Olst blank zette. Dit soort buien gaan we in de toekomst steeds vaker zien. <p>Maar ook hete, droge zomers. Hierdoor kan het zijn dat we een tekort aan drinkwater krijgen. Het is belangrijk dat we ons aanpassen aan het veranderende klimaat. Dat kan onder andere met een mooie, groene tuin. Wat een groene tuin oplevert? Regenwater kan beter wegstromen, tijdens warme dagen blijft jouw tuin koeler (en dat merk je in huis ook) en een groene tuin is goed voor de biodiversiteit. Daarnaast is een groene tuin hartstikke mooi!&nbsp;</p> <p>Op 22 april organiseren we de actie Tegel eruit, plant erin! Dit doen we in samenwerking met Holstotuinen en ROVA. Als je tegels uit jouw tuin haalt, krijg je van ons een pakket planten. En de tegels kun je heel makkelijk gratis laten ophalen door de Tegeltaxi. WIl je jouw tuin vergroenen? Aanmelden kan tot en met 15 april. Kijk op de <a href="https://www.olst-wijhe.nl/tegelwippen" target="_blank" rel="noopener">actiepagina</a> om je aan te melden of voor meer informatie over de actie en de voorwaarden.&nbsp;</p> <p>[[youtube:QrbzwRp6KM0%Actie Tegel eruit plant erin]]</p> 2023-03-24 10:00:00 +0100 2023-03-24 11:23:02 +0100 2023-03-24 11:31:06 +0100 Behoud aantrekkelijk winkelcentrum Wijhe heeft mogelijk gevolgen voor verkeer en parkeren De Langstraat in Wijhe heeft een goede toekomst als winkelstraat voor eigen inwoners en passanten als het aanbod van horeca en winkels op het huidige niveau blijft. Dat blijkt uit een onderzoeksrapport van BRDG Advies dat de gemeente Olst-Wijhe samen met Gastvrij Wijhe heeft laten opstellen. Belangrijk voor het behoud als winkelstraat zijn onder meer ontwikkelingen op het gebied van mobiliteit. Om dat laatste punt goed in kaart te brengen heeft het college van B&W de startnotitie ‘Verkeer en parkeren centrum Wijhe’ vastgesteld.   <p><span data-ccp-parastyle="x_msonormal">Uit het BRDG-rapport blijkt dat het winkelcentrum van Wijhe veel potentie heeft. Er is een gevarieerd aanbod, weinig leegstand, een vitale ondernemersvereniging en een actieve leegstandscommissie. Maar er zijn ook bedreigingen. Corona heeft flinke financi&euml;le gevolgen gehad voor ondernemers en mensen kopen steeds meer via internet. Ook zijn er steeds meer woonontwikkelingen in en rondom de Langstraat. Wat dat laatste betreft adviseert het rapport om in panden die (ook) een woonfunctie krijgen, de winkelfunctie overeind te houden. Dat advies neemt de gemeente over. Verantwoordelijk wethouder Hans Olthof hierover: &ldquo;We kiezen voor een winkelstraat waar het aantrekkelijk winkelen is en waar mensen lekker een terrasje kunnen pakken. Wonen in de Langstraat kan, maar alleen als de benedenverdieping ruimte biedt aan retail of horeca. De beleving in de Langstraat staat voorop.&rdquo;&nbsp;</span><span data-ccp-props="{}">&nbsp;</span></p> <p><span data-contrast="auto"><strong>Verkeer en parkeren</strong></span>&nbsp;<br /><span data-ccp-parastyle="x_msonormal">Om de horeca- en winkelfunctie van het centrum goed te kunnen managen, is het van belang ook ontwikkelingen op het gebied van mobiliteit nader te bestuderen. Daarom gaat de gemeente deze twee sporen met elkaar verbinden. Op het gebied van mobiliteit en bereikbaarheid zal de koers voor de komende 10 jaar beschreven worden. Hierbij hoort ook het in kaart brengen van eventuele knelpunten en oplossingen. Marcel Blind, wethouder verkeer, over dit aspect: &ldquo;We gaan kijken naar de verkeersstromen, parkeerdruk en onderhoud en inrichting van de openbare ruimte. En bovenal is veiligheid een belangrijk aspect, zoals ook door inwoners al meerdere keren is aangegeven. Het rapport van BRDG geeft hierbij als mogelijke oplossing aan het uitgangspunt dat de auto te gast is in de Langstraat en dat er zoveel mogelijk ruimte komt voor de voetganger.&rdquo;</span><span data-ccp-props="{}">&nbsp;</span></p> <p><span data-contrast="auto"><strong>Resultaten dit najaar</strong></span><span data-ccp-props="{}">&nbsp;</span></p> <p><span data-contrast="auto">Naar verwachting wordt in mei gestart met het verkeerstechnisch onderzoek. De resultaten daarvan worden in het derde kwartaal van dit jaar verwacht.&nbsp;</span><span data-ccp-props="{}">&nbsp;</span></p> 2023-03-23 10:00:00 +0100 2023-03-22 16:51:27 +0100 2023-03-22 16:51:27 +0100 Afsluiting kruising Hendrik Droststraat - Koningin Julianalaan Olst Als gevolg van werkzaamheden van de nutsbedrijven, wordt op woensdag 29 maart de kruising van de Hendrik Droststraat met de Koningin Julianalaan afgesloten. <p>Op deze dag is er geen doorgaand verkeer op de Hendrik Droststraat mogelijk. De winkels zijn allemaal wel bereikbaar vanaf de Kuiperstraat/Bernhardstraat/Geertsstraat. Ook de Aldi is met de auto bereikbaar. Vrijdag 30 maart is de kruising weer open.&nbsp;</p> 2023-03-22 02:00:00 +0100 2023-03-17 10:43:20 +0100 2023-03-17 10:43:20 +0100 Inschrijven seizoensstandplaats Welsum en Wijhe  Voor de komende periode zijn er twee seizoensstandplaatsen beschikbaar in Marle en in Welsum. De standplaatsen zijn bedoeld voor straathandel voor het verkopen van producten uit het seizoen. <p>Heb je belangstelling? Dan kun je je tot en met 5 april inschrijven via het aanvraagformulier onderaan deze pagina.</p> <h2>Locaties</h2> <ol> <li>Directe omgeving pont Marle-Wijhe (kant Wijhe), 1 plaats beschikbaar</li> <li>IJsseldijk in Welsum (bij de jeu de boulesbaan), 1 plaats beschikbaar</li> </ol> <p>De standplaatsen hebben geen stroom- of wateraansluiting. &nbsp;</p> <h2>Periode</h2> <p>Je kunt je inschrijven voor periode 2, periode 3 of periode 2 en 3.</p> <ul> <li>Periode 2 loopt van april tot en met juni</li> <li>Periode 3 loopt van juli tot en met september</li> <li>Periode 2 en 3 loopt van april tot en met september</li> </ul> <h2>Leges</h2> <p>De leges bedragen &euro;137,25 per seizoen.&nbsp;<br /><em>Let op: de seizoensstandplaats aan de IJsseldijk in Welsum ligt op grond van het waterschap. Je betaalt ook leges aan het waterschap.</em> &nbsp;</p> <h2>Meerdere inschrijvingen</h2> <p>Wij beoordelen elke inschrijving op basis van de criteria in de &lsquo;beleidsregels verdeling schaarse vergunningen voor de exploitatie van standplaatsen&rsquo;. Bij meerdere inschrijvingen krijgt de ondernemer met de meeste punten de vergunning.&nbsp;<br />&nbsp;<br />Vragen? Neem dan contact op met Marike Langenkamp via telefoonnummer 14 0570.&nbsp;</p> 2023-03-22 01:30:00 +0100 2023-03-17 10:52:27 +0100 2023-03-17 12:56:29 +0100 Vind informatie over vergunningen en onze leefomgeving op MijnLeefomgeving  Heb je een vergunning nodig omdat je bijvoorbeeld een boom wilt kappen? Of omdat je een huis gaat (ver)bouwen of juist slopen? Wil je meer weten over de Omgevingswet of over duurzaamheid? <p>Kijk dan eens op <a href="https://mijnleefomgeving.olst-wijhe.nl">MijnLeefomgeving</a>. Op deze nieuwe website staat de informatie overzichtelijk gebundeld. Je kunt hier informatie vinden als inwoner, ondernemer, organisatie of organisator van een evenement.</p> <p>We zijn benieuwd wat je van de website vindt. Wil je jouw mening met ons delen? Stuur dan een mail naar <a href="mailto:gemeente@olst-wijhe.nl" target="_blank" rel="noopener">gemeente@olst-wijhe.nl</a> onder vermelding van MijnLeefomgeving.&nbsp;</p> 2023-03-22 01:15:00 +0100 2023-03-17 10:40:03 +0100 2023-03-17 10:40:03 +0100 College van B&W op bezoek bij jouw bedrijf?  Dat kan! Het college van B&W bezoekt regelmatig ondernemers. <p>Om kennis te maken, te horen wat er speelt en een indruk te krijgen van de bedrijfsvoering. Wat levert een bedrijfsbezoek jou als ondernemer op? Een bezoek van het college is een mooie gelegenheid om jouw bedrijf te laten zien en eventuele wensen of idee&euml;n mee te geven. Wil je het college uitnodigen? Neem dan voor 31 maart contact op met Susan Bastiaans, accountmanager bedrijven, via telefoonnummer 06 &ndash; 15 33 42 07 of <a href="mailto:ondernemers@olst-wijhe.nl" target="_blank" rel="noopener">ondernemers@olst-wijhe.nl</a>.</p> 2023-03-20 01:45:00 +0100 2023-03-17 10:41:56 +0100 2023-03-17 10:41:56 +0100 Coronavaccinatie vanaf 24 maart in Olst Vanaf 24 maart 2023iedereen die dat wil een coronavaccinatie krijgen bij het consultatiebureau, Averbergen 9 in Olst. Kijk op www.ggdijsselland.nl/vaccinatielocaties voor de actuele dag en tijd. <p>De vaccinatiegraad in regio IJsselland is hoog. Toch wordt in alle 11 de gemeenten nog steeds geprikt tegen corona. In Olst-Wijhe kan dat vanaf 24 maart in het consultatiebureau aan Averbergen 9 in Olst.</p> <p>Een groot deel van de inwoners heeft ondertussen een (herhaal)prik laten zetten. Toch blijft de GGD voorlopig coronavaccinaties in de gemeente Olst-Wijhe aanbieden. &ldquo;We vinden het belangrijk om laagdrempelig en dichtbij te blijven vaccineren tegen corona&rdquo;, vertelt Arjan de Boer, projectmanager COVID bij GGD IJsselland. &ldquo;Het grootste deel van de prikken die nu worden gezet zijn herhaalprikken. Maar er worden &oacute;&oacute;k nog steeds 1e en 2e prikken gezet. Zolang die behoefte er is, blijven wij vaccineren.&rdquo; Vanaf 24 maart gebeurt dat bij het consultatiebureau in Olst, waar ook de jeugdgezondheidszorg van de GGD plaatsvindt.</p> <p>Een coronaprik kan zowel met als zonder afspraak worden gehaald. Heb je na 18 september 2022 al een herhaalprik gehad? Dan ben je voldoende beschermd en kun je nu niet n&oacute;g een herhaalprik halen.</p> 2023-03-17 00:00:00 +0100 2023-03-08 15:19:16 +0100 2023-03-08 15:19:16 +0100 Afsluiting Koningin Julianalaan Olst  Deze week zijn de nutsbedrijven klaar met de werkzaamheden aan de Koningin Julianalaan. Daarna vervangen zij de waterleiding en gasleiding in de Burgemeester Bentinckstraat. <p>Op maandag 20 maart begint de aanleg van de laatste parkeervakken en de stoep in de Koningin Julianalaan. Als gevolg van deze werkzaamheden is de Koningin Julianalaan van maandag 20 maart tot en met vrijdag 7 april afgesloten voor al het doorgaande verkeer. De winkels aan de Hendrik Droststraat zijn bereikbaar via de Jan Schamhartstraat of via de Kornet van Limburg Stirumstraat en Prins Bernhardstraat.&nbsp;<br />&nbsp;<br />Vragen? Neem dan contact op met Jaring Walta via telefoonnummer 14 0570. &nbsp;</p> 2023-03-15 02:00:00 +0100 2023-03-10 09:52:15 +0100 2023-03-10 09:52:15 +0100 We bedanken onze inwoners voor goed gescheiden pmd Onder het motto ‘Een echte Terugwinnaar maakt van afval weer grondstof!' begon de gemeente Olst-Wijhe samen met ROVA in september 2022 met de aanpak Terugwinnaars; een gerichte aanpak voor het goed scheiden van pmd afval. En met succes: 85% van de gecontroleerde pmd-containers bevat nu goed gescheiden pmd en dus waardevolle grondstof voor nieuwe producten. Om inwoners te bedanken voor hun inspanningen de afgelopen periode, plaatst de gemeente op de Elshof een bankje van gerecycled plastic. Inwoners konden hun stem uitbrengen op hun favoriete locatie voor het bankje.  <h2>Inwoners bedankt!</h2> <p>&ldquo;De afgelopen periode hebben we veel aandacht besteed aan het belang van het goed scheiden van afval en grondstoffen. Hier hebben onze inwoners goed aan meegedaan. Om onze inwoners te bedanken voor hun inzet, willen we graag iets teruggeven: een gerecycled plastic bankje in onze gemeente. We hebben ervoor gekozen om inwoners te laten stemmen op drie mogelijke locaties voor het plaatsen van het bankje: de Noordmandshoek, het kerkplein in Olst en in de kern Elshof. Zo maken we het resultaat van afvalscheiding voor iedereen tastbaar en kunnen inwoners vanaf dit bankje genieten van de mooie en schone omgeving.&rdquo;, vertelt wethouder Marcel Blind.&nbsp;</p> <h2>Mooie resultaten</h2> <p>Marcel Blind vertelt enthousiast over het resultaat: &ldquo;Olst-Wijhe presteerde al goed als het gaat om afval scheiden. Maar toch zien we dat de aanpak Terugwinnaars een positief effect heeft gehad. Verkeerde producten in het pmd zorgt voor afkeur van een hele partij en dat moet alsnog verbrand worden. We hebben het percentage pmd-containers met zuivere grondstoffen zien stijgen van 72% naar 85%. Goed nieuws, want goed gescheiden pmd is grondstof voor nieuwe producten. Daarnaast biedt dit ook een financieel voordeel, want het verbranden van restafval kost onnodig geld. Hopelijk houden we in de toekomst dit positieve resultaat met elkaar vast, met winst voor het milieu en de portemonnee!&rdquo;</p> 2023-03-13 17:00:00 +0100 2023-03-13 17:02:50 +0100 2023-03-13 17:11:58 +0100 Ken jij iemand die een lintje verdient? Bijna iedereen zal die vraag met ‘ja’ beantwoorden. Want overal zetten mensen zich langere tijd, voor vele maatschappelijke doelen, in. Vaak onbetaald, zonder eigenbelang, in alle bescheidenheid. Om in aanmerking te komen voor een Koninklijke onderscheiding moet iemand eerst worden voorgedragen. En jij kunt daarvoor zorgen!  <p>Wanneer je iemand uit onze gemeente wilt voordragen voor een Koninklijke onderscheiding neem je telefonisch contact op met Ingrid Logtenberg of Inge van den Berg via telefoonnummer 14 0570. Zij gaan met jou in gesprek en kunnen op basis van jouw informatie een inschatting maken of de verdiensten van &rsquo;jouw&rsquo; kandidaat bijzonder genoeg zijn om in aanmerking te komen voor een Koninklijke onderscheiding. Zij begeleiden je ook bij het maken van de aanvraag. &nbsp;<br />&nbsp;<br />Voor de &lsquo;lintjesregen&rsquo; (ter gelegenheid van Koningsdag) moet jouw complete voorstel uiterlijk 1 juni in het jaar daarvoor bij de burgemeester zijn ingediend. Wil je iemand op een ander moment in het jaar voordragen? Dan moet jouw aanvraag ten minste zes maanden voorafgaand aan de datum van uitreiking bij de burgemeester zijn ingediend.&nbsp;</p> 2023-03-13 02:00:00 +0100 2023-03-10 09:45:57 +0100 2023-03-10 09:45:57 +0100 Bezwaar tegen of vraag over jouw belastingaanslag? Heb je een vraag over de aanslag gemeentelijke belastingen? Wij helpen je graag en geven snel antwoord.  <ul> <li>stuur een mail naar <a href="mailto:snelantwoord@dowr.nl" target="_blank" rel="noopener">snelantwoord@dowr.nl </a></li> <li>scan de QR-code op jouw belastingaanslag of <a href="https://www.belastingloketdowr.nl" target="_blank" rel="noopener">persoonlijke belastingpagina</a></li> <li>bel naar telefoonnummer 0570 - 69 34 43</li> <li>stuur een Whatsapp-bericht naar 06 - 83 54 25 52&nbsp;</li> </ul> <h2>Vind jij de WOZ-waarde van jouw woning te hoog?</h2> <p>Er zijn commerci&euml;le WOZ-bureaus die aanbieden om gratis bezwaar voor je te maken. Dit kost de gemeente onnodig veel geld. Je kunt veel sneller en makkelijker z&eacute;lf contact met ons opnemen. En de kans op verlaging is net zo groot. Denk je dat de hoogte van de WOZ-waarde niet goed is vastgesteld? Stuur dan een mail naar <a href="mailto:snelantwoord@dowr.nl" target="_blank" rel="noopener">snelantwoord@dowr.nl</a> of scan de QR-code op jouw belastingaanslag. Dat kan tot en met 25 maart 2023.&nbsp;<br />&nbsp;<br />Vermeld in je reactie waarom je reageert. Binnen een paar werkdagen ontvang je antwoord op jouw vraag. Ben je het niet eens met dit antwoord, dan kun je binnen de wettelijke termijnen bezwaar maken. Deze termijn loopt tot en met 11 april 2023. &nbsp;<br />&nbsp;<br />Meer weten over bezwaar maken? Ga dan naar onze <a href="https://www.olst-wijhe.nl/bezwaar">belastingpagina</a>.</p> 2023-03-08 03:15:00 +0100 2023-03-06 09:26:45 +0100 2023-03-06 09:26:45 +0100 Kom op 18 maart in actie voor een schone straat! Op zaterdag 18 maart 2023 is het weer Landelijke Opschoondag. Op deze dag houdt heel Nederland een grote voorjaarsschoonmaak van straten, pleinen en buurten. Doe jij ook mee?  <p>In het voorjaar trekken we na een paar koude wintermaanden er weer met zijn allen op uit. Lekker wandelen of buitenspelen doen we het liefst in een schone buurt waar de natuur de ruimte heeft om tot bloei te komen. Daarom roepen we iedereen op om tijdens de Landelijke Opschoondag in actie te komen en de straten een voorjaarsschoonmaak te geven.</p> <h2>Ontvang een gratis opruimpakket</h2> <p>Via <a href="mailto:gemeente@olst-wijhe.nl" target="_blank" rel="noopener">gemeente@olst-wijhe.nl</a>, onder vermelding van Landelijke Opschoondag, kun je een opruimset aanvragen waarmee je tijdens de Landelijke Opschoondag zwerfafval kunt opruimen. Een opruimset bestaat uit een grijper, handschoenen, hesje en vuilniszakken. Na aanmelding hoor je hoe je de opruimset krijgt.</p> 2023-03-07 14:45:00 +0100 2023-03-07 14:52:48 +0100 2023-03-07 14:55:03 +0100 Onderhoud website op vrijdag 3 maart Onderhoud website op vrijdag 3 maart van 21.15 tot 00.00 uur. <p>Op vrijdag 3 maart van 21.15 tot 00.00 uur voeren wij updates uit aan onze website om je ook in de toekomst goed van dienst te zijn. Vanwege deze updates zijn niet alle producten en diensten beschikbaar. Zo kun je geen gebruik maken van onze online formulieren. Tijdens onze werkzaamheden tonen wij een onderhoudspagina.&nbsp;</p> <p><span class="bold">Zaken regelen met jouw DigiD inloggegevens&nbsp;</span></p> <p>Je kunt niet inloggen met jouw DigiD. Dit betekent dat je geen verhuizing kunt doorgeven of een uittreksel aan kunt vragen. Je kunt jouw verhuizing wel via het pdf-bestand aan ons doorgeven. Kijk voor meer informatie in ons <a title="Ga naar ons digitaal loket" href="https://www.olst-wijhe.nl/digitaalloket">Digitaal Loket</a>.&nbsp;</p> <p><span class="bold">Online meldingen doorgeven&nbsp;</span></p> <p>Wil je iets melden over jouw leefomgeving of openbare ruimte, bijvoorbeeld een losse stoeptegel? Dan kun je dit per e-mail aan ons doorgeven via <a title="Stuur een email naar de gemeente olst-wijhe" href="mailto:gemeente@olst-wijhe.nl">gemeente@olst-wijhe.nl</a>. Excuses voor het ongemak.&nbsp;</p> <p>Op zaterdag 4 maart kunnen bezoekers online weer bij ons terecht.&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> 2023-03-02 12:30:00 +0100 2023-03-02 12:51:39 +0100 2023-03-02 12:55:12 +0100 Stem op jouw favoriete plek voor een gerecycled plastic bankje!  Vorig jaar september begonnen we samen met ROVA de aanpak Terugwinnaars. Doel van de actie is om de kwaliteit van ons gescheiden PMD-afval te verbeteren. Tot nu toe zijn de resultaten positief; het PMD wordt beter gescheiden. Daarvoor bedanken we onze inwoners hartelijk! Als dank voor alle inzet willen we graag iets teruggeven: een gerecycled plastic bankje in onze gemeente. <p>Jij mag meebeslissen waar we het bankje gaan plaatsen: op de Elshof, bij de Noordmanshoek of op het kerkplein in Olst. Stemmen kan tot en met zondag 12 maart via <a href="https://www.mijnkijkopolst-wijhe.nl">www.mijnkijkopolst-wijhe.nl</a>.&nbsp;</p> <h2>Elshof</h2> <p>Op de Elshof zetten bewoners zich in voor een gezellige, veilige en opgeruimde omgeving. Het bankje komt hier goed tot zijn recht. Een plek om even te rusten na een lange werkdag of mooie wandeling of om te genieten van het uitzicht en een leuk gesprek. Stem je voor het bankje op de Elshof? Dan zoekt Plaatselijk Belang Elshof samen met bewoners een mooie plek uit.&nbsp;</p> <h2>Noordmanshoek</h2> <p>Dit project is een initiatief van inwoners uit Wijhe (stichting Noordmanshoek) en straalt duurzaamheid uit. Een bankje gemaakt van gerecycled plastic past hier goed bij. Stem je voor het bankje op de Noordmanshoek? Dan wordt in het plan meteen een mooie plek gereserveerd waar je tot rust kan komen, een goed gesprek kan voeren of kan genieten van het gebied. &nbsp;</p> <h2>Kerkplein Olst</h2> <p>In Olst is een bewonersgroep bezig met de herinrichting van het kerkplein. In het plan is ook behoefte aan een plek om samen te komen en elkaar te ontmoeten. Een bankje komt daar dus goed terecht. Hoe de plannen er precies uit komen te zien ligt nog niet vast. Stem je voor het bankje op het kerkplein? Dan tekent de werkgroep hier een mooie plek voor in.&nbsp;</p> <p>Stem op jouw favoriete plek via <a href="https://www.mijnkijkopolst-wijhe.nl">www.mijnkijkopolst-wijhe.nl</a> en wie weet staat er straks een mooi gerecycled bankje!</p> 2023-03-01 04:00:00 +0100 2023-02-28 09:17:27 +0100 2023-02-28 09:17:27 +0100 College van B&W op bezoek bij jouw bedrijf?  Dat kan! Het college van B&W bezoekt regelmatig ondernemers. Om kennis te maken, te horen wat er speelt en een indruk te krijgen van de bedrijfsvoering. <p>Wat levert een bedrijfsbezoek jou als ondernemer op? Een bezoek van het college een mooie gelegenheid om jouw bedrijf te laten zien en eventuele wensen of idee&euml;n mee te geven. Wil je het college uitnodigen? Neem dan voor 15 maart contact op met Susan Bastiaans, accountmanager bedrijven, telefoonnummer 06 &ndash; 15 33 42 07 of <a href="mailto:ondernemers@olst-wijhe.nl" target="_blank" rel="noopener">ondernemers@olst-wijhe.nl</a>.&nbsp;</p> 2023-02-28 06:45:00 +0100 2023-02-24 11:37:05 +0100 2023-02-24 11:37:05 +0100 Aanslag gemeentelijke belastingen  Heb je een vraag over of heb je bezwaar tegen de aanslag gemeentelijke belastingen? Wij helpen je graag en geven snel antwoord.  <ul> <li>stuur een mail naar <a href="mailto:snelantwoord@dowr.nl" target="_blank" rel="noopener">snelantwoord@dowr.nl </a></li> <li>scan de QR-code op jouw belastingaanslag of <a href="https://www.belastingloketdowr.nl" target="_blank" rel="noopener">persoonlijke belastingpagina</a></li> <li>bel naar telefoonnummer 0570 - 69 34 43</li> <li>stuur een Whatsapp-bericht naar 06 - 83 54 25 52</li> </ul> <h2>Bezwaar maken?</h2> <p>Bekijk dan op deze <a href="https://www.olst-wijhe.nl/bezwaar">pagina</a> hoe je dat het beste kunt doen.</p> <h2>Meer informatie?&nbsp;</h2> <p>Wil je meer weten over de aanslag gemeentelijke belastingen? Kijk dan op <a href="https://www.olst-wijhe.nl/belastingen">www.olst-wijhe.nl/belastingen</a>.&nbsp;&nbsp;</p> 2023-02-26 01:15:00 +0100 2023-02-24 14:32:01 +0100 2023-02-24 14:32:01 +0100 Nieuwe aanwijzing lokale omroep in 2023 Veel gemeenten hebben een lokale omroep. De lokale omroep voorziet inwoners van nieuws en informatie uit de nabije woon- en leefomgeving. Het Commissariaat voor de Media kan per gemeente één lokale omroep aanwijzen, telkens voor een periode van vijf jaar. Een lokale omroep kan ook voor meerdere gemeenten worden aangewezen.  <p>De huidige aanwijzingstermijn van de lokale omroep in de gemeente Olst-Wijhe verloopt op 21 oktober 2023. Partijen die in aanmerking willen komen voor een aanwijzing na 21 oktober 2023 moeten voor 21 april 2023 een aanvraag indienen bij het Commissariaat voor de Media. Hoe de aanwijzingsprocedure verloopt, lees je op de <a href="https://www.cvdm.nl" target="_blank" rel="noopener">website van het Commissariaat voor de Media</a>.</p> <p>&nbsp;</p> 2023-02-24 14:24:00 +0100 2023-02-24 14:25:04 +0100 2023-02-24 14:25:04 +0100 Binnenkort ontvang je je stempas voor de Provinciale Staten- en waterschapsverkiezingen <p>Op 15 maart zijn de verkiezingen voor Provinciale Staten en waterschappen. Binnenkort vallen je stempassen op de mat.&nbsp;<br />Bewaar deze goed! Die heb je samen met je identiteitsbewijs nodig om te kunnen stemmen.&nbsp;</p> <p>Kijk voor meer informatie op <a title="Ga naar de informatie over de verkiezingen in Olst-Wijhe" href="https://www.olst-wijhe.nl/verkiezingen">www.olst-wijhe.nl/verkiezingen</a> of <a title="Ga naar de website Elke Stem Telt" href="https://www.elkestemtelt.nl">www.elkestemtelt.nl</a>.&nbsp;</p> 2023-02-23 00:00:00 +0100 2023-02-23 15:59:20 +0100 2023-02-23 15:59:20 +0100 Ook kindcentra Olst en Wijhe ontkomen niet aan stijgende kosten Samenwerkende partners in Scholen voor Morgen investeren extra. De hoge inflatie, de sterk gestegen bouwprijzen en de oplopende rente zijn nationale en internationale economische ontwikkelingen die ook de gemeente Olst-Wijhe raken. Voor het realiseren van de kindcentra in Olst en Wijhe betekent dit dat de kosten hoger zijn dan enkele jaren geleden berekend. Het college van burgemeester en wethouders stelt daarom de gemeenteraad voor om ter compensatie van de stijgende kosten extra geld beschikbaar te stellen.  <p>Voor het kindcentrum in Olst gaat dit om 50.000 euro per jaar en voor het kindcentrum in Wijhe om 70.000 euro op jaarbasis. Daarnaast stelt het college voor om het geld te gebruiken dat nog vrijkomt vanuit de verkoop en herbestemming van de oude schoollocaties straks voor andere doeleinden. Al eerder had de gemeenteraad dit als mogelijkheid achter de hand gehouden.&nbsp;</p> <p>In totaal betekent dit voor het kindcentrum Olst in plaats van de geraamde 10,1 miljoen euro een investering van 16,8 miljoen euro. Voor Wijhe betekent het een investering van 15,2 miljoen euro in plaats van de begrootte 10,4 miljoen. De investeringen beslaan een periode van 50 jaar.&nbsp;</p> <h2>Ook andere partners dragen bij aan oplopende kosten</h2> <p>Samenwerking staat voorop in het project Scholen voor Morgen en alle partijen hebben en voelen een verantwoordelijkheid om de opgelopen kosten te dragen. Daarom dragen, naast de gemeente, ook De Mare, mijnplein, KOOS en de Bie&euml;nkorf bij om de stijgende kosten het hoofd te bieden. Dit gebeurt straks via een verhoging van de jaarlijkse huur. De impact is voor de gemeente wel het grootst, omdat de gemeente de wettelijke plicht heeft om de nieuwbouw van het basisonderwijs te financieren.&nbsp;</p> <h2>Kindcentrum Olst</h2> <p>Het kindcentrum Olst biedt straks onderdak aan twee scholen, Opwaardz van De Mare en IJsselwijs van mijnplein. Ook de kinderopvang en BSO van KOOS komen er. Ook komt er een gymzaal ter vervanging van de oude gymzaal aan de Watertorenstraat. Daarnaast is er ruimte voor andere functies zoals de GGD, logopedie en fysiotherapie. .&nbsp;<br />Het energieneutrale kindcentrum wordt gebouwd bij het Averbergen. Het is de bedoeling dat het eind 2025 begin 2026 in gebruik genomen kan worden.</p> <h2>Kindcentrum Wijhe</h2> <p>In het kindcentrum Wijhe komen straks de scholen De Wije van De Mare en de Mijnpleinschool Wijhe. Ook de kinderopvang van De Bie&euml;nkorf neemt zijn intrek in dit gebouw. Dit wordt mogelijk nog aangevuld met logopedie, het Centrum voor Jeugd en Gezin en Jeugdgezondheidszorg. De locatie voor het kindcentrum is het SPOC. De verwachting is dat dit kindcentrum eind 2026 begin 2027 klaar is.&nbsp;</p> <h2>Huren als eigenaar</h2> <p>Het realiseren van de kindcentra gebeurt via het model Huren als een Eigenaar. Hierbij wordt Stichting Maatschappelijk Vastgoed (SMV) de eigenaar van het gebouw en verhuurt aan de gemeente en de partners. SMV heeft veel ervaring op het gebied van ontwikkelen en onderhouden van energieneutrale kindcentra.</p> <p>De gemeenteraad bespreekt op maandag 13 maart het voorstel van het college voor de financi&euml;n.&nbsp;</p> 2023-02-22 11:00:00 +0100 2023-02-21 16:46:48 +0100 2023-02-21 16:56:03 +0100 Aanslag gemeentelijke belastingen  Deze week valt de aanslag voor de gemeentelijke belastingen in de brievenbus. Of je krijgt hem digitaal via de MijnOverheid berichtenbox.   <h2>Taxatieverslag van jouw woning</h2> <p>Bij de aanslag gemeentelijke belastingen vind je een verkort taxatieverslag van jouw woning. Er worden drie vergelijkbare woningen vermeld die gebruikt zijn bij de taxatie van jouw woning. Bij de taxatie wordt bepaald wat jouw woning waard is als deze verkocht zou worden op de waardepeildatum 1 januari 2022. Er wordt gekeken naar verkoopprijzen van vergelijkbare woningen rond 1 januari 2022. We houden rekening met verschillen in grootte, ligging, staat van onderhoud en bijgebouwen.</p> <h2>Snel antwoord</h2> <p>Heb je vragen over jouw aanslag? Wij helpen je graag en geven snel antwoord. Hoe? Dat bepaal je zelf.</p> <ul> <li>stuur een mail naar <a href="mailto:snelantwoord@dowr.nl" target="_blank" rel="noopener">snelantwoord@dowr.nl</a></li> <li>scan de QR-code op jouw belastingaanslag of <a href="https://www.belastingloketdowr.nl" target="_blank" rel="noopener">persoonlijke belastingpagina</a>&nbsp;</li> <li>bel naar telefoonnummer 0570 - 69 34 43</li> <li>stuur een Whatsapp-bericht naar 06 - 83 54 25 52</li> </ul> <h2>Vind jij de WOZ-waarde van jouw woning te hoog?</h2> <p>Er zijn commerci&euml;le WOZ-bureaus die aanbieden om gratis bezwaar voor je te maken. Dit kost de gemeente onnodig veel geld. Je kunt veel sneller en makkelijker z&eacute;lf contact met ons opnemen. Denk je dat de hoogte van de WOZ-waarde niet goed is vastgesteld? Stuur dan een mail naar <a href="mailto:snelantwoord@dowr.nl" target="_blank" rel="noopener">snelantwoord@dowr.nl</a> of scan de QR-code op jouw belastingaanslag. Dat kan tot en met 25 maart 2023.&nbsp;<br />&nbsp;<br />Vermeld in je reactie waarom je reageert. Binnen een paar werkdagen ontvang je antwoord op jouw vraag. Ben je het niet eens met dit antwoord, dan kun je binnen de wettelijke termijnen bezwaar maken. Deze termijn loopt tot en met 11 april 2023. &nbsp;</p> <h2>Meer informatie</h2> <p>Wil je meer weten over de aanslag gemeentelijke belastingen? Kijk dan op onze <a href="https://www.olst-wijhe.nl/belastingen">belastingpagina</a>.&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> 2023-02-20 00:45:00 +0100 2023-02-17 10:09:48 +0100 2023-02-17 10:09:48 +0100 Spoorwegovergang Jan Hooglandstraat gesloten van 24 februari 23.00 uur tot 2 maart 7.00 uur Oude Allee ook afgesloten Van vrijdagavond 24 februari 23.00 uur tot donderdagochtend 2 maart 7.00 uur werkt aannemer BAM dag en nacht aan het spoor. De overweg bij de Jan Hooglandstraat is deze periode afgesloten. Het verkeer wordt omgeleid. Fietsers en wandelaars kunnen gebruikmaken van de nieuwe fietstunnel. Rondom de overweg zijn verkeersregelaars aanwezig om het verkeer in goede banen te leiden.  <h2>De werkzaamheden</h2> <p>Op de spoorlijn tussen Deventer en Zwolle wordt op verschillende plekken de treinbeveiliging vernieuwd. Dat is nodig omdat de treinbeveiliging aan vervanging toe is. Op en rond het station worden wissels verwijderd en verdwijnt het derde spoor. Dat geeft ook ruimte om de overweg Jan<br />Hooglandstraat aan te passen. Omdat er &eacute;&eacute;n spoor vervalt wordt de oversteek van de overweg wordt korter en daarmee veiliger. Perron 1 wordt verwijderd en het stationsoverpad wordt aangepast.</p> <h2>Oude Allee ook afgesloten</h2> <p>De overweg in de Oude Allee is ook afgesloten. Dit heeft te maken met de sanering van een spoorwegovergang tussen de Oude Allee en de Puinweg.&nbsp;</p> <h2>Inzet bussen</h2> <p>Tijdens de werkzaamheden rijden er bussen in plaats van treinen.</p> <h2>Vragen?</h2> <p>Vragen over de werkzaamheden? Neem dan gerust contact met ProRail via een contactformulier op prorail.nl/contact. Bij noodgevallen of ernstige hinder is ProRail dag en nacht bereikbaar op 0800 - 776 72 45 (gratis).</p> 2023-02-16 14:23:13 +0100 2023-02-16 14:23:13 +0100 2023-02-16 14:23:13 +0100 Ken jij iemand die een lintje verdient? Bijna iedereen zal die vraag met ‘ja’ beantwoorden. Want overal zetten mensen zich langere tijd, voor vele maatschappelijke doelen, in. Vaak onbetaald, zonder eigenbelang, in alle bescheidenheid. Om in aanmerking te komen voor een Koninklijke onderscheiding moet iemand eerst worden voorgedragen. En jij kunt daarvoor zorgen!  <h2>Contact opnemen</h2> <p>Wanneer je iemand uit onze gemeente wilt voordragen voor een Koninklijke onderscheiding neem je eerst telefonisch contact op met Ingrid Logtenberg of Inge van den Berg via telefoonnummer 14 0570. Zij gaan met jou in gesprek en kunnen op basis van jouw informatie een inschatting maken of de verdiensten van &rsquo;jouw&rsquo; kandidaat bijzonder genoeg zijn om in aanmerking te komen voor een Koninklijke onderscheiding. Zij begeleiden je ook bij het maken van de aanvraag. &nbsp;<br />&nbsp;<br />Voor de &lsquo;lintjesregen&rsquo; (ter gelegenheid van Koningsdag) moet jouw complete voorstel uiterlijk 1 juni in het jaar daarvoor bij de burgemeester zijn ingediend. Wil je iemand op een ander moment in het jaar voordragen? Dan moet jouw aanvraag ten minste zes maanden voorafgaand aan de datum van uitreiking bij de burgemeester zijn ingediend.&nbsp;</p> 2023-02-13 01:30:00 +0100 2023-02-10 09:52:53 +0100 2023-02-10 12:13:03 +0100 Notitie Reikwijdte en Detailniveau in het kader van de Regionale Energiestrategie De partners in West-Overijssel werken in de Regionale Energiestrategie (RES) onder andere samen aan de opwek van duurzame energie. Afgesproken is om in 2030 samen 1,8 TWh aan duurzame energie op te wekken. <p>Hiervoor worden zoekgebieden aangewezen waar wind- en zonneparken een plek kunnen krijgen. Om de milieueffecten van deze parken in beeld te brengen, starten de samenwerkende partners in West-Overijssel een PlanMER-onderzoek. Om te bepalen wat er onderzocht wordt en tot op welk niveau is een concept-Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) opgesteld.</p> <h2>Inspraak</h2> <p>Vanaf 8 februari ligt de concept-Notitie Reikwijdte en Detailniveau ter inzage op de elf gemeentehuizen in de regio West-Overijssel (waaronder het gemeentehuis van Olst-Wijhe) en in het Provinciehuis in Zwolle. Je kunt de stukken ook inzien op onze <a href="http://www.olst-wijhe.nl/res">pagina over de RES</a> en op de site van de <a href="http://www.reswestoverijssel.nl" target="_blank" rel="noopener">RES West-Overijssel</a>. Tot 22 maart kan iedereen zienswijzen op de concept-NRD indienen. Op 22 februari vindt er een online &lsquo;inloopbijeenkomst&rsquo; plaats (start 19.30 uur). Als je vragen hebt over de NRD kun je ze dan stellen. Wil je de bijeenkomst bijwonen? Meld je dan aan via <a href="mailto:reswestoverijssel@overijssel.nl" target="_blank" rel="noopener">reswestoverijssel@overijssel.nl</a>.</p> 2023-02-08 03:45:00 +0100 2023-02-06 10:36:23 +0100 2023-02-06 10:36:23 +0100 Verantwoord stoken beter voor gezondheid en milieu  In deze tijd van het jaar worden houtkachels veel gebruikt, zeker nu de energieprijzen zo hoog zijn. Wist je dat open haarden, houtkachels en buitenvuren gezondheidsklachten kunnen veroorzaken en klachten over stank? Vooral mensen met gevoelige luchtwegen (bijvoorbeeld longpatiënten en mensen met astma) kunnen veel last hebben van rook en (onzichtbare) verbrandingsgassen.   <p>Heb jij een houtkachel/open haard? &nbsp;Zorg dan dat je verantwoord stookt. &nbsp;</p> <ul> <li>Stook alleen droog hout. &nbsp;</li> <li>Het hout mag nooit geverfd of ge&iuml;mpregneerd zijn. Als je dit soort hout verbrandt, komen er zware metalen vrij. &nbsp;</li> <li>Stook geen papier of karton. &nbsp;</li> <li>Stook niet bij windstil of mistig weer. &nbsp;</li> <li>Zet de luchttoevoer in de kachel helemaal open, net als de klep in de schoorsteen. &nbsp;</li> <li>Houd ventilatieroosters tijdens het stoken open (of zet een raampje open). &nbsp;</li> <li>Controleer of je goed stookt: een goed vuur heeft gele, gelijkmatige vlammen en je ziet bijna geen rook uit de schoorsteen komen. Oranje vlammen en donkere rook geven aan dat de verbranding niet goed is: zorg dan voor voldoende luchtaanvoer.&nbsp;</li> <li>Laat de schoorsteen minstens &eacute;&eacute;n keer per jaar goed vegen.&nbsp;</li> <li>Stook niet iedere dag en zeker niet langer dan 4 uur op &eacute;&eacute;n dag. Zo blijf je vrienden met de buurt.&nbsp;</li> <li>Wees bij gebruik van een kachel alert op de uitstoot van koolmonoxide (CO). Signalen zijn vermoeidheid, hoofdpijn en ademhalingsproblemen (die kunnen leiden tot verstikking). Het is verstandig om een koolmonoxidemelder te gebruiken.&nbsp;</li> </ul> <p>Meer tips over (hout)kachels lees je op de website van <a href="http://www.milieucentraal.nl/energie-besparen/energiezuinig-huis/verwarmen-op-gas-of-hout/houtkachel-of-open-haard/#tips" target="_blank" rel="noopener">Milieu Centraal</a>. Wil je een kachel kopen? Lees dan ook deze pagina. Een pelletkachel geeft bijvoorbeeld meer warmte af in huis en is veel minder schadelijk voor het milieu en de gezondheid.&nbsp;</p> <p>Hebben jouw buren een houtkachel en heb jij last van de rook? Ga dan in gesprek en probeer samen tot een oplossing te komen. Als jullie er samen niet uitkomen, kan <a href="https://www.buurtbemiddelingolstwijhe.nl" target="_blank" rel="noopener">buurtbemiddeling</a> een rol spelen.&nbsp;</p> 2023-02-06 00:30:00 +0100 2023-02-03 12:20:05 +0100 2023-02-03 12:20:05 +0100 Aanpassingen aan wegennet Olst-Wijhe volgens Duurzaam Veilig principe De gemeente Olst-Wijhe wil haar wegennetwerk volgens het Duurzaam Veilig principe verder ontwikkelen. Hiervoor is het categoriseringsplan van 2002 herzien en door het college van B&W vastgesteld. In het categoriseringsplan wordt uitgegaan van drie landelijke wegcategorieën. Per categorie is er een maximumsnelheidsadvies. Concreet betekent dit dat voor enkele wegen in de gemeente Olst-Wijhe in de komende jaren een aangepaste maximumsnelheid wordt doorgevoerd. <p>In een aantal gevallen zal het advies om de maximumsnelheid aan te passen ook gevolgd moeten worden door de fysieke inrichting van een weg aan te passen. De verkeersveiligheid binnen de gemeente is op de genoemde wegen op dit moment niet in het geding maar kan met de aanpassingen worden verbeterd.&nbsp;<br />&nbsp;<br />Noodzakelijke fysieke aanpassingen worden aan wegen uitgevoerd op het moment dat die betreffende weg toe is aan groot onderhoud of een reconstructie. Door het koppelen van deze werkwijzen kan er effici&euml;nt gewerkt worden en is eventuele overlast voor bewoners door werkzaamheden zo beperkt mogelijk. &nbsp;&nbsp;</p> <h2>Aanpassing naar 30 km per uur</h2> <p>De volgende wegen worden in de komende jaren aangepast van 50 naar 30 km per uur: de Kornet van Limburg Stirumstraat in Olst, de Wethouder A.G. Dekkerlaan tussen Julianalaan en Jan Schamhartstraat in Olst en de Raalterweg tussen spoorwegovergang en Onder de Gelder in Wijhe, de Koekoeksweg &lsquo;centrumdeel&rsquo; tussen Dahliastraat en Van Laakstraat op de Boskamp, de Raalterweg tussen Zonnenbergerweg en Scholtensweg in Wesepe en de Scholtensweg tussen Raalterweg en Brouwerskamp in Wesepe.</p> <p><a title="Ga naar pagina categoriseringsplan" href="https://www.olst-wijhe.nl/wegencategoriseringsplan">Bekijk het categoriseringsplan</a></p> <h2>Fietsroutes</h2> <p>De bestaande hoofdfietsroutes blijven in stand. Wel komen er uitbreidingen en aanpassingen in verband met de komst van de fietstunnel in Olst en het bijgelegen kindcentrum dat nog gebouwd moet worden. Hoe dit eruit gaat zien wordt opgenomen in het <a title="Ga naar pagina fietsplan Olst" href="https://www.olst-wijhe.nl/fietsplanolst">Fietsplan Olst</a>. En in Wijhe worden ook aanpassingen gedaan in verband met de komst van het kindcentrum op het SPOC-terrein. Aanpassingen daarvoor worden opgenomen in <a title="Ga naar website scholen voor morgen" href="https://www.scholenvoormorgen.nl">het plan voor het kindcentrum Wijhe</a>.&nbsp;</p> 2023-02-06 00:00:00 +0100 2023-02-06 14:39:34 +0100 2023-02-06 14:45:36 +0100 Onderhoud website op zondag 5 februari Op zondag 5 februari van 07.00 tot 13.00 uur voeren wij updates uit aan onze website om je ook in de toekomst goed van dienst te zijn. Vanwege deze updates zijn niet alle producten en diensten beschikbaar. Zo kun je geen gebruik maken van onze online formulieren. Tijdens onze werkzaamheden tonen wij een onderhoudspagina. <h2>Zaken regelen met jouw DigiD inloggegevens&nbsp;</h2> <p>Je kunt niet inloggen met jouw DigiD. Dit betekent dat je geen verhuizing kunt doorgeven of een uittreksel aan kunt vragen. Je kunt jouw verhuizing wel via het pdf-bestand aan ons doorgeven. Kijk voor meer informatie in ons <a title="Open de webpagina Digitaal loket" href="https://www.olst-wijhe.nl/digitaalloket">Digitaal Loket</a>.&nbsp;</p> <h2>Online meldingen doorgeven&nbsp;</h2> <p>Wil je iets melden over jouw leefomgeving of openbare ruimte, bijvoorbeeld een losse stoeptegel? Dan kun je dit per e-mail aan ons doorgeven via <a title="Stuur een e-mail naar Gemeente Olst-Wijhe" href="mailto:gemeente@olst-wijhe.nl">gemeente@olst-wijhe.nl</a>. Excuses voor het ongemak.&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> 2023-02-05 07:00:00 +0100 2023-01-24 14:12:18 +0100 2023-01-27 14:14:01 +0100 Robert Koerhuis en Leon Ripperda nieuwe exploitanten Sportcafé De Hooiberg Olst Robert Koerhuis en Leon Ripperda van BijRipperda, zijn per 1 februari 2023 de nieuwe exploitanten van Sportcafé De Hooiberg in Olst. Tot het einde van het sportseizoen eind juli is het sportcafé open als kantine. Dit betekent dat sporters er terechtkunnen tot een uur na de laatste wedstrijd of training. <p>Judith Compagner, wethouder maatschappelijk vastgoed: &ldquo;Wij zijn blij dat we sporters op deze manier een goede plek kunnen bieden. Dankzij Robert en Leon kunnen zij na het sporten weer gezellig een drankje drinken in de kantine. We hebben afspraken gemaakt tot het einde van het seizoen. Dit geeft ons beide de tijd om na te denken hoe we na de zomer verdergaan.&rdquo;</p> <p>Robert en Leon geven aan dat ze er naar uit zien om deze uitdaging aan te gaan en willen er wat moois van maken.</p> 2023-02-02 11:00:00 +0100 2023-02-01 16:50:41 +0100 2023-02-01 16:50:41 +0100 Afsluiting kruising Hendrik Droststraat – Koningin Julianalaan Olst Als gevolg van werkzaamheden van de nutsbedrijven, wordt op dinsdag 7 februari de kruising van de Hendrik Droststraat met de Koningin Julianalaan in Olst afgesloten. <p>De afsluiting duurt twee tot drie dagen. Gedurende deze dagen is er geen doorgaand verkeer op de Hendrik Droststraat mogelijk. De winkels zijn allemaal wel bereikbaar vanaf de Kuiperstraat/Bernhardstraat/A. Geertsstraat. Ook de Aldi is met de auto bereikbaar. Vrijdag 10 februari is de kruising weer open.&nbsp;</p> 2023-01-31 02:15:00 +0100 2023-01-27 10:52:42 +0100 2023-01-27 10:52:42 +0100 Veel offerteaanvragen inkoopactie woningisolatie Tot en met 15 januari konden inwoners met een koopwoning zich inschrijven voor de inkoopactie woningisolatie. <p>Maar liefst 121 huishoudens schreven zich in. Per adres gaat het gemiddeld om twee maatregelen. We hopen dat veel offerteaanvragen leiden tot een opdracht en we daarmee weer mooie stappen zetten richting een duurzamer Olst-Wijhe.</p> 2023-01-23 11:00:00 +0100 2023-01-20 11:32:34 +0100 2023-01-20 11:32:34 +0100 Inloopavond over herinrichting Broekslag goed bezocht Op maandag 16 januari organiseerden we een inloopavond voor bewoners van de Emmalaan, Wilhelminalaan, Prins Hendrikstraat en Willem de Zwijgerlaan in de wijk Broekslag in Wijhe. In 2024 gaan we deze straten herinrichten. Hierbij gaat het om de verharding, riolering, het groen en de openbare verlichting. <p>Bewoners konden tijdens de inloopavond hun wensen, idee&euml;n, klachten en andere zaken die zij kwijt wilden aangeven op een kaart. De avond werd goed bezocht.<br />&nbsp;<br />De komende maanden gaan bewoners in werkgroepen aan de slag met een ontwerp per straat. Voor de zomer is het definitieve ontwerp klaar en kan het werk worden aanbesteed zodat in 2024 de schop in de grond kan.</p> 2023-01-20 10:00:00 +0100 2023-01-20 11:29:02 +0100 2023-01-20 11:29:02 +0100 Stap voor stap verder met Hart van de Boskamp In september 2021 startte de pilot gebiedsaanpak op de Boskamp, bedoeld om aan een nieuw dorpshart te bouwen. Vanuit de samenwerking tussen de Belangengroep Beter Boskamp (BBB), de werkgroep Jong en Oud Olst-Wijhe, de kerk, Carinova, SallandWonen en de gemeente Olst-Wijhe is met de input van inwoners eind juni 2022 een gebiedsagenda gepresenteerd. De gebiedsagenda is de leidraad om te werken aan het nieuwe dorpshart. De betrokken partijen willen verder met de definitieve gebiedsagenda. Ook het college van B&W heeft daartoe besloten. Daarnaast heeft het college ingestemd met het uitvoeren van de eerste deelopgave van de gebiedsagenda, namelijk de herontwikkeling van de Klimboom inclusief het nabijgelegen trapveld. <p>Wethouder Judith Compagner: &ldquo;Het is mooi om te zien hoeveel energie op de Boskamp is losgekomen tijdens het ontwikkelen van de gebiedsagenda. Ik merk dat zowel inwoners als stakeholders aan de slag willen met een vervolg. De herontwikkeling van het terrein van de Klimboom is een eerste ontwikkeling die helemaal past in de behoefte van het dorp aan meer woningen en de focus van de gemeente op wonen. Een groep jongeren wil hier een CPO vereniging voor opzetten, wat staat voor Collectief Particulier Opdrachtgeverschap. Dat houdt in dat zij gezamenlijk aan een woningbouwproject werken en deelnemers veel invloed hebben op hun toekomstige woning. Er wordt kortom, samen stap voor stap gebouwd aan een nieuw dorpshart voor de Boskamp.&rdquo;</p> <h2>Meerdere partijen</h2> <p>De verschillende partijen (stakeholders) hebben afgesproken wie de trekker is per deelopgave in de gebiedsagenda en wie daarmee verantwoordelijk is voor de uitvoering van de deelopgave, in samenhang met andere opgaven. De gemeente stelt &euro; 50.000 beschikbaar voor het vervolg van de gebiedsagenda, vooruitlopend op mogelijke cofinanciering van de provincie en andere partijen. De gemeente wil met dit budget de pilot hiermee nog tot oktober 2023 faciliteren. Daarna blijft de gemeente net als andere partijen in beeld als trekker van een aantal deelopgaven bij de uitvoering van de agenda.&nbsp;</p> <h2>Onderdeel van pilot gebiedsgericht (samen)werken</h2> <p>De gebiedsaanpak Boskamp is onderdeel van de gemeentelijke pilot gebiedsgericht werken. Dit is de manier van werken waarbij vraagstukken in een gebied in samenhang en in samenwerking met diverse partijen worden aangepakt. De pilot bestaat uit drie onderdelen: de gebiedsaanpak op de Boskamp, een training gebiedsgericht werken voor gemeentelijke medewerkers, en een advies over of en hoe &lsquo;gebiedsgericht werken&rsquo; structureel in gemeentelijke werkzaamheden kan worden toegepast. Voor het advies voert de gemeente in het voorjaar van 2023 een evaluatie uit naar de lessen die geleerd zijn tot dan toe.&nbsp;</p> 2023-01-16 00:00:00 +0100 2023-01-16 08:16:44 +0100 2023-01-16 08:16:44 +0100 Kernenbezoek Elshof donderdag 19 januari Donderdag 19 januari is het college van burgemeester en wethouders op bezoek bij de Elshof. Plaatselijke Belang Elshof ontvangt het college en heeft hiervoor een programma opgesteld waarin verschillende thema’s worden besproken. <p>Tijdens het kernenbezoek wordt onder andere aandacht besteed aan het groenbeleid, buurtschappenbeleid, subsidiebeleid en het proces van zonnepark Morgenlanden. Ook zal het nieuwe college van burgemeester en wethouders zich voorstellen.&nbsp;<br />&nbsp;<br />Iedereen is welkom bij het buurthuis op de Elshof, Elshof 19a. Het programma begint om 20.00 uur.&nbsp;</p> 2023-01-09 10:15:00 +0100 2023-01-09 15:30:43 +0100 2023-01-09 15:30:43 +0100 Maximale koopsom Starterslening aangepast per 1 januari 2023  De woningmarkt is volop in beweging. Wij vinden dat de Starterslening daarop aan moet sluiten. We hebben de maximale koopsom van de woning voor bestaande niet duurzame woningen, nieuwe of bestaande woning met minimaal energielabel A én de indexatie van de koopsom daarom aangepast.  <p>Hieronder vind je de koopsom aanpassingen met ingang van 1 januari 2023:&nbsp;</p> <ul> <li>De maximale koopsom voor bestaande, niet duurzame woningen is gewijzigd naar &euro; 307.000,-. Dit bedrag wordt jaarlijks aangepast in lijn met de ontwikkeling van de <a title="ga naar website NHG" href="https://www.nhg.nl/">Nationale Hypotheek Garantie</a> (NHG).</li> <li>De maximale koopsom voor nieuwe of bestaande woningen met minimaal een energielabel A is gewijzigd naar &euro; 335.000,-. Dit bedrag wordt jaarlijks aangepast in lijn met de ontwikkeling van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG).&nbsp;</li> </ul> <p>Bekijk hier alle <a title="ga naar pagina Starterslening" href="https://www.olst-wijhe.nl/starterslening">voorwaarden van onze Starterslening</a>.&nbsp;</p> 2023-01-09 07:30:00 +0100 2023-01-06 15:51:26 +0100 2023-01-06 15:52:08 +0100 Olst-Wijhe en Raalte kleuren groen: 6358 bomen erbij De natuur in Overijssel heeft er in totaal meer dan 57.000 bomen bij. Daarvan staan er maar liefst 6358 in onze gemeente en in de gemeente Raalte. Deze bomen zijn eerder dit jaar door inwoners van beide gemeenten aangevraagd en worden uitgedeeld tijdens de Boomdeeldag op zaterdag 14 januari 2023.  <p>Gedeputeerde Ten Bolscher is enthousiast: &ldquo;Met de Boomdeeldagen leveren we samen een enorme bijdrage aan het versterken van onze natuur en het landschap. Met de 57.849 bomen die we nu in totaal in de provincie uitdelen, komen we weer een stap dichterbij ons doel van 1,1 miljoen nieuwe bomen in Overijssel!&rdquo;</p> <h2>Iedereen een boom</h2> <p>De provincie Overijssel is in 2019 gestart met het project &lsquo;Iedereen een Boom&rsquo;. In dit project is het doel om 1,1 miljoen nieuwe bomen in Overijssel te planten. Samen met andere partijen organiseert de provincie diverse acties m&eacute;t inwoners om bomen te planten. De Boomdeeldagen horen hier ook bij. Inwoners die een boom planten, kunnen deze aanmelden via <a href="http://www.iedereeneenboom.nl">www.iedereeneenboom.nl</a>. Hier vind je alle informatie over deze actie.</p> <p>&nbsp;</p> 2023-01-04 09:00:00 +0100 2022-12-23 11:58:23 +0100 2022-12-23 11:58:23 +0100 Uitnodiging nieuwjaarsbijeenkomst 2023 Na twee jaar van afwezigheid door corona mogen we eindelijk weer met elkaar toosten op het nieuwe jaar. We nodigen je dan ook graag uit voor onze nieuwjaarsbijeenkomst. Je bent van harte welkom op dinsdag 10 januari om 19.30 uur in het gemeentehuis in Wijhe.  <p><span data-contrast="none">Burgemeester Yvonne van Mastrigt luidt graag samen het nieuwe jaar in met een korte toespraak. Daarna is er gelegenheid om onder het genot van een hapje en drankje bij te praten. </span><span data-ccp-props="{&quot;335551550&quot;:1,&quot;335551620&quot;:1}">&nbsp;</span></p> <p><span data-contrast="none">We zien je graag op 10 januari. <br /><em>Aanmelden is niet nodig.</em></span></p> 2023-01-03 09:00:00 +0100 2022-12-08 09:07:06 +0100 2022-12-08 09:07:06 +0100 Wesepe ontvangt college van B & W op 12 januari  Donderdag 12 januari is het college van burgemeester en wethouders op bezoek in Wesepe. Plaatselijk Belang Wesepe ontvangt het college en heeft hiervoor een programma voorbereid waarin ook volop ruimte is om vragen te stellen aan het college.    <p>Het programma start met de Algemene Ledenvergadering van PB Wesepe. Daarna stelt het nieuwe college van B&amp;W zich voor en kunnen vragen worden gesteld aan de gemeente. Na de pauze presenteert Jessica Kloosterboer haar boek De pati&euml;nt van kamer 11. Jessica is bestuurslid van PB Wesepe en intensive care verpleegkundige.&nbsp;<br />&nbsp;<br />Iedereen is welkom bij het Wapen van Wesepe. Het programma begint om 20.00 uur.&nbsp;</p> <p>Het college hecht er veel waarde aan om in een rechtstreeks contact met inwoners van gedachten te wisselen over onderwerpen die in de directe woon- en leefomgeving spelen. Tijdens het kernenbezoek worden actuele onderwerpen toegelicht en kunnen inwoners vragen stellen aan het college. Voorafgaand aan dit kernenbezoek heeft het bestuur van Plaatselijk Belang Wesepe een overleg gehad met de directie van de gemeente Olst-Wijhe. &nbsp;</p> 2023-01-03 02:30:00 +0100 2022-12-30 08:48:28 +0100 2022-12-30 09:04:56 +0100 Inschrijven voor de inkoopactie woningisolatie tot en met 15 januari Denk jij erover je huis te isoleren? Goede isolatie levert een flinke energiebesparing op én het voelt comfortabeler in huis. En met de energieprijzen van nu verdien je je investering nog sneller terug. <p>Je kunt nog tot en met 15 januari meedoen met onze inkoopactie woningisolatie. Inschrijven? Ga dan naar de <a href="https://inkoopactie.duurzaambouwloket.nl/actie-olst-wijhe" target="_blank" rel="noopener">website van Duurzaam Bouwloket.</a></p> 2023-01-02 01:45:00 +0100 2022-12-30 08:59:46 +0100 2022-12-30 08:59:46 +0100