Meldpunt Sociaal Domein stopt Het Meldpunt Sociaal Domein stopt na ruim twee jaar. Het meldpunt was tijdelijk ingesteld om te kijken of inwoners de weg naar de juiste zorg wisten te vinden. Op die manier wilden we zorgen dat niemand tussen de wal en het schip raakt. Ook konden inwoners verbetervoorstellen doen. <p>Na ruim twee jaar blijkt dat er 13 keer een beroep is gedaan op het meldpunt. Veel inwoners weten de weg dus goed te vinden. Na een uitgevoerde evaluatie stopt het meldpunt nu. We gaan aan de slag met aanbevelingen van de vrijwilligers en de Adviesraad Samenleving over de kwaliteit van onze dienstverlening en de informatievoorziening aan onze inwoners. Wij bedanken vrijwilligers Age Braad en Aleen Yahya hartelijk voor hun betrokken inzet!</p> <p>Heb je hulp nodig, maar weet je niet waar je terechtkunt? Of ben je niet tevreden over ons? Bel dan naar telefoonnummer 14 0570 of <a href="mailto:gemeente@olst-wijhe.nl" title="mail naar de gemeente Olst-Wijhe">mail naar de </a><a href="mailto:gemeente@olst-wijhe.nl" title="mail naar de gemeente Olst-Wijhe">gemeente</a>.</p> <br /> 2021-04-13 08:00:00 +0200 2021-04-12 09:16:05 +0200 2021-04-12 09:16:05 +0200 Zienswijze: Natuurvergunning Lelystad Airport moet worden geweigerd De provincie Overijssel verstuurde onderstaand persbericht namens de provincie en de gemeenten Dalfsen, Deventer, Kampen, Hellendoorn, Olst-Wijhe, Raalte, Staphorst, Steenwijkerland en Zwolle. <p>Het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit kan geen vergunning op grond van de Wet Natuurbescherming verlenen voor de uitbreiding van Lelystad Airport. De onderbouwing in de daarvoor ingediende aanvraag klopt niet. Bovendien zijn er grote onduidelijkheden over de verrekening van de stikstofdepositie met Schiphol. In een gezamenlijke zienswijze stellen de provincie Overijssel en negen betrokken gemeenten dat de vergunning op deze manier niet kan worden verstrekt.</p> <h2>Opknippen vergunning is niet toegestaan</h2> <p>Het grootste struikelblok voor de provincie en gemeenten is dat de vergunning wordt aangevraagd voor de eerste 10.000 vliegbewegingen, terwijl nu al duidelijk is dat Lelystad Airport door wil groeien naar 45.000 vliegbewegingen. Het is wettelijk niet toegestaan om de vergunning in onderdelen op te knippen. De vergunning moet betrekking hebben op het gehele project, en dat zijn in dit geval de 45.000 vliegbewegingen.</p> <h2>Strijdig met regels extern salderen</h2> <p>Ook hebben provincie en gemeenten grote vraagtekens bij de onderbouwing van de stikstofruimte in de ontwerp-vergunning. Elke activiteit die bijdraagt aan emissie van stikstof moet voldoen aan de regels, en vliegtuigbewegingen vormen hierop geen uitzondering. De uitbreiding van Lelystad Airport leidt tot een toename van de depositie van stikstof op kwetsbare Overijsselse Natura2000-gebieden. De neerslag van stikstof is schadelijk voor de natuur. Landelijk is bepaald dat geen extra neerslag van stikstof mag optreden. Nieuwe activiteiten kunnen daarom alleen een vergunning krijgen als op andere plekken activiteiten wordt gestaakt. Dit heet extern salderen.</p> <p>In de ontwerpvergunning wordt de extra stikstofemissie van Lelystad Airport verrekend met Schiphol. Schiphol heeft nog geen onherroepelijk vastgelegde stikstofruimte, want voor Schiphol is nog geen natuurvergunning afgegeven. De verrekening met Schiphol is strijdig met de regels voor extern salderen. Omdat ook onduidelijk is welke activiteiten op Schiphol hiervoor worden ingeperkt, kan onmogelijk worden vastgesteld of de uitbreiding van Lelystad Airport kan plaatsvinden zonder grote negatieve effecten op de Natura-2000 gebieden. Daarnaast zijn er mogelijk ongewenste gevolgen voor andere ontwikkelingen in de regio, zoals woningbouw, landbouw en energietransitie die ook een plek moeten hebben in de stikstofpuzzel. Tot slot ontbreekt het effect dat het toenemende wegverkeer van het naar Lelystad Airport zal hebben op de stikstofuitstoot.</p> <p> </p> 2021-04-08 12:30:00 +0200 2021-04-08 12:48:33 +0200 2021-04-08 12:48:33 +0200 Vacature Projectleider voor 36 uur per week (max. € 5.169,-) Ben jij die projectleider met een civieltechnische achtergrond die verder kijkt dan alleen de behaalde resultaten in het eigen project? Heb jij oog voor de omgeving en het maatschappelijk belang? En krijg jij er energie van om met inwoners mooie plannen te realiseren? Mooi! Dan ben je bij ons aan het goede adres! <p>Binnen het team projectmanagement en -advies is er ruimte voor een Projectleider voor 36 uur per week.</p> <p> </p> <h2>Wat ga je doen?</h2> <p>Je geeft leiding aan zowel grote als kleine projecten in het ruimtelijk en fysieke domein. Op het ene moment ga je op kop voor een civieltechnisch project met een complex multidisciplinair karakter. Op het andere moment geef je leiding aan een woningbouwontwikkeling die de ene keer uitgaat van actief grondbeleid en de andere keer van passief grondbeleid. Verder schuw je het niet om een opgave op het gebied van maatschappelijk vastgoed vorm te geven. Je geeft vorm aan en zorgt ervoor dat projecten van start tot realisatie worden uitgevoerd. Je bent daarbij samen met je projectteam verantwoordelijk voor de planning, financiën, communicatie en kwaliteit. Voor jou is GROTICK geen afkorting maar een vanzelfsprekende manier om grip te houden op jouw projecten.</p> <p>Je begrijpt dat het werken bij een gemeente een complex speelveld is met diverse belangen en ideeën. Bij de realisatie van projecten zorg je ervoor dat je de omgeving adequaat meeneemt. Je kunt goed schakelen in de diverse rollen die een overheid kan hebben. Jij zorgt in ieder project voor een goede verbinding met andere aandachtspunten die voortkomen uit de opgave van een gebied of andere inhoudelijke thema’s. Je streeft altijd naar maximaal maatschappelijk rendement, voor jou is samenwerking vanzelfsprekend.</p> <p> </p> <h2>Wat breng je mee?</h2> <p>Wij zoeken een enthousiaste projectleider met minimaal een hbo-werk- en denkniveau en een afgeronde opleiding op het gebied van Civiele Techniek. Je hebt minimaal 5 jaar recente relevante werkervaring in een vergelijkbare rol en omgeving.</p> <p>Met jouw klant- en omgevingsgerichte houding streef je naar het beste resultaat en weet je dit ook neer te zetten. Je communiceert goed en weet daarin de standpunten van onze gemeente duidelijk naar voren te brengen. Je kan die afwegen in een bredere context. Daarnaast kun je goed omgaan met bestuurlijke gevoeligheden, participatie en zelfstandig werken. Je bent goed in staat om krachtenvelden te lezen, overzicht te houden, je werk goed te organiseren. Daarnaast kun je werken onder tijdsdruk en ben je flexibel.</p> <p> </p> <h2>Voor wie en met wie ga je werken?</h2> <p>Olst-Wijhe is een prachtige plattelandsgemeente tussen Zwolle en Deventer. Landelijk wonen, maar met de gemakken van de stad dichtbij. Olst-Wijhe kent een heel actieve samenleving met ruim 18.000 inwoners. De mooie natuur en de IJssel trekken veel bezoekers en natuurliefhebbers naar onze gemeente. Olst-Wijhe is een fijne plek om te wonen, werken en recreëren. Om deze kracht te behouden zijn er volop ontwikkelingen en je collega’s uit het team projectmanagement en -advies begeleiden, regisseren en adviseren bij projecten, programma’s en vraagstukken. Het team is klein, relatief jong en met veel verschillende kwaliteiten waardoor het team in staat is om een breed pallet aan projecten te begeleiden.</p> <p> </p> <h2>Wat bieden wij jou?</h2> <p>We bieden je in eerste instantie een arbeidsovereenkomst aan voor een jaar, waarbij de intentie bestaat om dit bij een goede match om te zetten naar een vast dienstverband. Je brutosalaris is afhankelijk van opleiding en ervaring maximaal € 5.169,- bruto per maand op basis van een 36-urige werkweek (schaal 11, peildatum 1 oktober 2020). Daarnaast kun je rekenen op prima overige arbeidsvoorwaarden conform de Cao-gemeenten, waaronder een Individueel Keuzebudget van 17,05%. We bieden de mogelijkheid om flexibel en thuis te werken. Je mag in onze ontwikkelgemeente uit je comfortzone gaan om zo verder te leren.</p> <p> </p> <h2>Procedure</h2> <p>Heb je interesse? Reageer dan uiterlijk 21 april 2021 via het <a href="https://dowr23231.easycruit.com/vacancy/application/send/2679797/127971?iso=nl" title="ga naar online sollicitatieformulier vacature Projectleider">online sollicitatieformulier</a>. Op donderdag 29 april 2021 staan de kennismakingsgesprekken gepland. In verband met de Corona maatregelen vinden deze digitaal plaats via Teams. De selectiegesprekken vinden (fysiek) plaats op vrijdag 7 mei 2021.</p> <p>Een assessment kan deel uitmaken van de procedure.</p> <p> </p> <h2>Verdere informatie</h2> <p>Over de functie: Willem Mulder, teamleider projectmanagement en -advies*</p> <p>Over de procedure: Colinda Veldkamp, HR-adviseur*</p> <p>*Beiden bereikbaar via het algemene nummer 0570-568080.</p> <p> </p> <p>Meer informatie over onze organisatie vind je op <a href="http://www.olst-wijhe.nl" title="ga naar website gemeente Olst-Wijhe">onze website</a>. Meer informatie over de projecten vind je op <a href="http://www.olst-wijhe.nl/olstwijheinontwikkeling" title="ga naar Olst-Wijhe in Ontwikkeling">Olst-Wijhe in Ontwikkeling</a>.</p> 2021-04-07 14:30:00 +0200 2021-04-02 14:09:11 +0200 2021-04-07 16:44:44 +0200 Jouw mening over kindcentrum Wijhe Het kindcentrum Wijhe komt steeds dichterbij. De scholen van De Mare zijn al gefuseerd en de scholen van mijnplein fuseren per 1 augustus 2021. Zo zijn er straks twee scholen die op de SPOC-locatie in Wijhe komen. Hier komt, volgens de besturen van de scholen en de gemeente, de samenwerking tussen basisonderwijs, kinderopvang, voortgezet onderwijs en sport maximaal tot zijn recht. Een prachtige stip op de horizon voor het onderwijs en de samenleving in Wijhe. Als alles volgens plan gaat, dan kunnen de kinderen van de Wije van De Mare en de mijnpleinscholen rond 2024 naar het nieuwe kindcentrum op het SPOC. <h2>Reageren via reactieformulier</h2> <p>We vinden het belangrijk dat iedereen die dat wil en betrokken is bij de plannen de mogelijkheid krijgt om te reageren op de plannen (bestaande uit een <a href="https://www.olst-wijhe.nl/kindcentrumwijhe" title="ga naar https://www.olst-wijhe.nl/kindcentrumwijhe">memorandum en een voorlopig schetsontwerp</a>). Door de coronamaatregelen kan dit nu niet in de vorm van een inloopbijeenkomst. Daarom geven we je graag de gelegenheid om je vraag/opmerking/tip aan ons voor te leggen via het <a href="http://www.olst-wijhe.nl/reactieformulierkindcentrumwijhe" title="ga naar http://www.olst-wijhe.nl/reactieformulierkindcentrumwijhe">reactieformulier</a>. <span>Dit kan tot en met 21 april. Daarna verzamelen we alle vragen, tips en opmerkingen en geven hier op 28 april een reactie. Dit doen we per mail of telefonisch. Je kunt jouw voorkeur aangeven op het reactieformulier. </span></p> <p><span><span></span></span></p> <h2>Vragen en antwoorden vormen input voor de raad</h2> <p><span><span>We verzamelen alle vragen en onze antwoorden over de plannen en geven dit aan de raad. De gemeenteraad vergadert op 10 mei over de plannen. Dit gebeurt in de zogenaamde beeldvormende raadsbijeenkomst. Hierin willen de raadsleden zoveel mogelijk informatie krijgen over het onderwerp. </span></span></p> <h2>Bekijk de plannen online</h2> <p><span lang="EN-US" xml:lang="EN-US"><span></span></span><span> </span></p> <p><span lang="EN-US" xml:lang="EN-US"><span>De plannen kun je online bekijken op de pagina over <a href="http://www.olst-wijhe.nl/kindcentrumwijhe" title="ga naar http://www.olst-wijhe.nl/kindcentrumwijhe">kindcentrum Wijhe</a>. </span></span></p> 2021-04-07 08:30:00 +0200 2021-04-01 10:43:15 +0200 2021-04-02 10:46:14 +0200 Webinars over veiligheid voor ouderen Helaas zien we dat de kwetsbaarheid van ouderen steeds vaker wordt misbruikt door criminelen. Elk slachtoffer is er een teveel. Daarom is het belangrijk om ouderen weerbaarder en bewust te maken. Hiervoor organiseert het ministerie van Justitie en Veiligheid in april een aantal webinars. <p>Wil je meer weten over de verschillende manieren van criminaliteit én hoe je kunt zorgen dat je geen slachtoffer wordt? Kijk dan naar één van de webinars. Op 15 april is er een webinar waarin wordt teruggeblikt op de campagne van vorig jaar september. Hierin wordt onder andere gesproken over phishing en oplichting via WhatsApp. Op 22 april kun je kijken naar een webinar over online veiligheid. Beide webinars worden gepresenteerd door Catharine Keyl en beginnen om 10.30 uur. Je kunt gratis meedoen vanaf je eigen computer, tablet of telefoon.</p> <p> </p> <p>Via de <a href="http://www.maakhetzeniettemakkelijk.nl/" title="ga naar website Maak het ze niet te makkelijk">website van Maak het ze niet te makkelijk</a> kun je live meekijken of de webinars later terugkijken.</p> <p> </p> <p>In de bijlagen op deze pagina vind je een folder over dit onderwerp en een handig overzicht om naast je computer te leggen om te voorkomen dat je slachtoffer wordt van online criminaliteit. Zo maak je het ze niet te makkelijk.</p> 2021-04-06 12:00:00 +0200 2021-04-01 15:23:07 +0200 2021-04-02 12:07:43 +0200 Schoonmaken van de straat Worden de straten bij jou in de buurt binnenkort schoongemaakt? Help ROVA en KonnecteD door je auto op dat moment ergens anders te parkeren. <p>Sommige plekken zijn moeilijk bereikbaar met een veegmachine. Om ook deze plekken schoon te maken, gaan we samen met ROVA en KonnecteD (nieuwe naam van Sallcon) aan de slag. Wordt er binnenkort bij jou in de buurt schoongemaakt? Dan staat dit aangegeven met een informatiebord. Wil je je auto op dat moment ergens anders parkeren? Dan kunnen de medewerkers van ROVA en KonnecteD overal goed schoonmaken. Bedankt voor je medewerking!</p> <p> </p> 2021-03-30 08:00:00 +0200 2021-03-26 10:20:31 +0100 2021-03-26 10:53:02 +0100 'Ik Ben Geweldig' helpt jongeren ideeën waar te maken Ben jij of ken jij een jongere met een geweldig idee? Initiatief 'Ik Ben Geweldig' helpt jongeren om hun idee werkelijkheid te maken. <p>‘Ik Ben Geweldig’ is een initiatief van NJR en VSBfonds. Met dit programma bieden zij jongeren de kans om hun geweldige idee werkelijkheid te maken. Via <a href="http://www.ikbengeweldig.nl" title="ga naar de website van Ik Ben Geweldig">de website van Ik Ben Geweldig</a> kunnen jongeren persoonlijke coaching en een budget van maximaal € 1.000,- aanvragen. Dit doen zij door via deze website hun idee aan te dragen. Vervolgens neemt binnen één week een coach contact op om de activiteit te bespreken. Ook jongeren die nog geen idee hebben bedacht kunnen zich aanmelden voor leuke workshops. Tijdens deze workshop gaan ze aan de slag met iets dat hen aanspreekt.</p> <p>Wil je graag meer informatie? Bekijk dan <a href="http://www.ikbengeweldig.nl" title="ga naar de website van Ik Ben Geweldig">de website van Ik Ben Geweldig</a>.</p> 2021-03-26 17:45:00 +0100 2021-03-26 17:53:30 +0100 2021-03-26 17:53:30 +0100 Nieuwe scholen basisonderwijs Wijhe op het SPOC We gaan samen met de schoolbesturen mijnplein en de Mare investeren in de bouw van een toekomstgericht kindcentrum Wijhe bij het SPOC. Dit moment komt steeds dichterbij. De scholen van De Mare zijn al gefuseerd en de scholen van mijnplein gaan per 1 augustus 2021 fuseren. Er zijn straks twee scholen die op de SPOC-locatie in Wijhe komen. Hier komt, volgens de besturen van de scholen en de gemeente, de samenwerking tussen basisonderwijs, kinderopvang, voortgezet onderwijs en sport maximaal tot zijn recht. De kosten voor het bouwen van het kindcentrum en aanpassingen van de openbare ruimte die daarbij nodig zijn, liggen tussen de 10,3 tot 10,8 miljoen euro. De gemeenteraad besluit rond deze zomer over de investering die hiervoor van de gemeente nodig is. <p><span lang="NL-NL" xml:lang="NL-NL">Een prachtige stip op de horizon voor het onderwijs en de samenleving in Wijhe. Als alles volgens plan gaat, dan kunnen de kinderen van de Wije van </span><span lang="NL-NL" xml:lang="NL-NL">d</span><span lang="NL-NL" xml:lang="NL-NL">e Mare en de mijnpleinscholen rond 2024 naar het </span><span lang="NL-NL" xml:lang="NL-NL">toekomstige</span><span lang="NL-NL" xml:lang="NL-NL"> kindcentrum op het SPOC. </span><span lang="NL-NL" xml:lang="NL-NL">Tot die tijd krijgen de kinderen les op de huidige schoollocaties.</span></p> <h2><span lang="NL-NL" xml:lang="NL-NL">SPOC-locatie</span><span> </span></h2> <p><span></span></p> <p><span></span><span lang="NL-NL" xml:lang="NL-NL">In het kindcentrum Wijhe </span><span lang="NL-NL" xml:lang="NL-NL">komen </span><span lang="NL-NL" xml:lang="NL-NL">straks twee scholen. </span><span lang="NL-NL" xml:lang="NL-NL">Het gemeentebestuur en de schoolbesturen hebben niet voor niets gekozen voor de SPOC-locatie. Hier zijn </span><span lang="NL-NL" xml:lang="NL-NL">de belangrijkste functies voor een gezonde ontwikkeling van een kind aanwezig. </span><span lang="NL-NL" xml:lang="NL-NL">“Het draait hierbij om de combinatie onderwijs met sport, spelen en bewegen. Dit heeft belangrijke voordelen, zoals betere leerprestaties en het bevorderen van een gezond gewicht. Sport, spel en bewegen zijn op deze manier onderdeel van het onderwijs en worden niet meer beperkt tot één à twee speciale sportlesuren”, aldus Marlous Siemelink, bestuurder De Mare. Ook Bart de Grunt, bestuurder van mijnplein, is blij met deze ontwikkeling. “Er is veel overleg geweest om tot dit plan te komen. We zien veel pluspunten. Door bij elkaar in de buurt te zitten versoepelen we onder andere de overgang van kinderopvang en peuterwerk</span><span lang="NL-NL" xml:lang="NL-NL"> de Bieënkorf</span><span lang="NL-NL" xml:lang="NL-NL"> naar het basisonderwijs en doordat de Capellenborg dichtbij is ook naar het voortgezet onderwijs, voor die kinderen die voor de Capellenborg kiezen.” </span><span> </span></p> <p><span lang="NL-NL" xml:lang="NL-NL"> </span><span> </span></p> <h2><span lang="NL-NL" xml:lang="NL-NL">Voorlopig schetsontwerp </span></h2> <p><span lang="NL-NL" xml:lang="NL-NL"><span lang="NL-NL" xml:lang="NL-NL"><span>De plannen over het kindcentrum op het SPOC hebben we in een <a href="file:///G:/Downloads/Memorandum_stand_van_zaken_kindcentrum_Wijhe.pdf" title="ga naar file:///G:/Downloads/Memorandum_stand_van_zaken_kindcentrum_Wijhe.pdf">memorandum</a> verwerkt</span></span><span lang="NL-NL" xml:lang="NL-NL"><span> en er is een <a href="http://www.olst-wijhe.nl/samenleven/olst-wijhe-in-ontwikkeling/uitgelicht/ruimte-kindcentrum-wijhe-boerhaar-spoc" title="ga naar http://www.olst-wijhe.nl/samenleven/olst-wijhe-in-ontwikkeling/uitgelicht/ruimte-kindcentrum-wijhe-boerhaar-spoc">voorlopig schetsontwerp</a> gemaakt o</span></span>m in beeld te krijgen hoe het kindcentrum ingepast kan worden op de SPOC-locatie. </span><span lang="NL-NL" xml:lang="NL-NL">Dit</span><span lang="NL-NL" xml:lang="NL-NL"> voorlopig schetsontwerp</span><span lang="NL-NL" xml:lang="NL-NL"> is </span><span lang="NL-NL" xml:lang="NL-NL">mede </span><span lang="NL-NL" xml:lang="NL-NL">ontstaan op basis van gesprekken met de schoolbesturen, de huidige gebruikers van het SPOC en de directe aanwonenden. Hierbij k</span><span lang="NL-NL" xml:lang="NL-NL">wamen</span><span lang="NL-NL" xml:lang="NL-NL"> ook de routes voor voetgangers, fietsers en auto’s en parkeergelegenheid</span><span lang="NL-NL" xml:lang="NL-NL"> in beeld</span><span lang="NL-NL" xml:lang="NL-NL">. </span><span> </span></p> <p><span lang="NL-NL" xml:lang="NL-NL"><span></span></span><span> </span></p> <h2><span lang="NL-NL" xml:lang="NL-NL">Belangrijk voor gemeente</span></h2> <p><span lang="NL-NL" xml:lang="NL-NL">De aanwezigheid van kwalitatief goed, betaalbaar en toekomstbestendig onderwijs is van groot belang voor de gemeente Olst-Wijhe. Ton Strien is</span><span lang="NL-NL" xml:lang="NL-NL"> er</span><span lang="NL-NL" xml:lang="NL-NL"> vanuit de gemeente </span><span lang="NL-NL" xml:lang="NL-NL">als </span><span lang="NL-NL" xml:lang="NL-NL">portefeuillehouder onderwijshuisvesting </span><span lang="NL-NL" xml:lang="NL-NL">bij </span><span lang="NL-NL" xml:lang="NL-NL">betrokken </span><span lang="NL-NL" xml:lang="NL-NL">en geeft aan dat de gemeente haar inwoners een aantrekkelijke woonomgeving wil bieden waarin kinderen goed en veilig kunnen opgroeien. “Daar horen kwalitatief sterke en gezonde onderwijsvoorzieningen bij. Deze leveren ook een belangrijke bijdrage aan het vestigingsklimaat. En dat is belangrijk</span><span lang="NL-NL" xml:lang="NL-NL">,</span><span lang="NL-NL" xml:lang="NL-NL"> omdat Olst-Wijhe ook aantrekkelijk wil blijven voor jonge gezinnen.”</span><span> </span></p> <p><span lang="NL-NL" xml:lang="NL-NL"> </span><span> </span></p> <h2><span lang="NL-NL" xml:lang="NL-NL">Input inwoners voor de gemeenteraad</span></h2> <p><span lang="NL-NL" xml:lang="NL-NL">Normaal gesproken organiseert de gemeente een inloopbijeenkomst over zo’n belangrijk onderwerp. Dat kan nu natuurlijk niet door het coronavirus. </span><span lang="NL-NL" xml:lang="NL-NL">E</span><span lang="NL-NL" xml:lang="NL-NL">r </span><span lang="NL-NL" xml:lang="NL-NL">wordt de mogelijkheid geboden om </span><span lang="NL-NL" xml:lang="NL-NL">in gesprek te gaan, telefonisch of per beeldbellen met school- en gemeentebestuurders en/of projectleiders. </span><span lang="NL-NL" xml:lang="NL-NL">Meer informatie hierover is binnenkort te vinden op onze <a href="https://www.olst-wijhe.nl/kindcentrumwijhe" title="ga naar https://www.olst-wijhe.nl/kindcentrumwijhe">website</a></span><span lang="NL-NL" xml:lang="NL-NL"> en op ons <a href="http://www.facebook.com/gemeenteolstwijhe" title="ga naar http://www.facebook.com/gemeenteolstwijhe">Facebook-account</a>. </span></p> <p><span lang="NL-NL" xml:lang="NL-NL"><span></span></span><span> </span></p> <p><span lang="NL-NL" xml:lang="NL-NL">De uitwerking van de gesprekken, de vragen en de antwoorden </span><span lang="NL-NL" xml:lang="NL-NL">worden</span><span lang="NL-NL" xml:lang="NL-NL"> aan de gemeenteraad </span><span lang="NL-NL" xml:lang="NL-NL">aangeboden</span><span lang="NL-NL" xml:lang="NL-NL">. </span><span lang="NL-NL" xml:lang="NL-NL">De raad </span><span lang="NL-NL" xml:lang="NL-NL">bespreekt de plannen </span><span lang="NL-NL" xml:lang="NL-NL">op 10 mei in </span><span lang="NL-NL" xml:lang="NL-NL">een</span><span lang="NL-NL" xml:lang="NL-NL"> beeldvormende raadsvergadering</span><span lang="NL-NL" xml:lang="NL-NL">.</span><span> </span></p> <p><span lang="NL-NL" xml:lang="NL-NL"><span></span></span><span> </span></p> <h2><em><span lang="NL-NL" xml:lang="NL-NL">‘</span><span lang="NL-NL" xml:lang="NL-NL">s</span><span lang="NL-NL" xml:lang="NL-NL">cholen voor morgen’</span></em></h2> <p><span lang="NL-NL" xml:lang="NL-NL"><em>Met ‘scholen voor morgen’ werken de schoolbesturen in Olst-Wijhe en de gemeente aan de toekomst van het onderwijs. Onder het motto ‘samen werken aan goed onderwijs’ zijn we in onze gemeente op weg naar duurzaam onderwijs, kansrijk voor elk kind en in verbinding met de samenleving. Samenwerking tussen basisonderwijs, kinderopvang, voortgezet onderwijs en sport is hierbij de succesfactor. Voor Wijhe en Boerhaar is het de bedoeling om het kindcentrum te bouwen bij het SPOC. Hierin komen rond 2024 de fusieschool De Wije van De Mare en de fusieschool Wijhe van mijnplein.</em></span><span> </span></p> 2021-03-24 10:00:00 +0100 2021-03-23 13:59:45 +0100 2021-03-23 15:00:08 +0100 Maatschappelijk herstel tijdens en na corona Gemeente Olst-Wijhe kijkt vooruit en helpt vooruit Het coronavirus heeft ook in Olst-Wijhe een grote impact op de lokale samenleving. Ondanks dat de coronacrisis nog niet voorbij is heeft de gemeente al nagedacht over nazorg voor de samenleving en over mogelijk herstel. De gemeenteraad heeft hiervoor in de zomer van vorig jaar en begin dit jaar met vertegenwoordigers vanuit de samenleving gesproken over de gevolgen voor onze gemeenschap. <h2>Ondersteuning in 2021</h2> <p>Veel van de inwoners en organisaties in Olst-Wijhe zijn zwaar geraakt door de coronacrisis, zowel maatschappelijk als economisch. Het college van B&amp;W heeft hiervan op hoofdlijnen een inventarisatie gemaakt. De gemeente biedt allerlei ondersteuning. Zo vindt er veel overleg plaats met ondernemers en maatschappelijke organisaties over wat er nog wèl kan. Ook zijn er extra contacten met inwoners, bijvoorbeeld bij de uitvoering van de TOZO-regeling, de tijdelijke overbruggingsregeling voor zelfstandig ondernemers. Door corona hebben meer mensen hulp nodig bij het regelen van zorg en ondersteuning. Daarom heeft het college voor 2021 een extra bedrag van maximaal € 11.000 gereserveerd voor deze onafhankelijke clientondersteuning. Het college heeft ook besloten om voor de opstart van openbare evenementen en activiteiten in de kernen € 15.000 te reserveren. De gemeente kan dan bijdragen in eventuele extra kosten als deze activiteiten eerst alleen in aangepaste vorm kunnen plaatsvinden.</p> <p> </p> <h2>Korte termijn en lange termijn</h2> <p>Corona is nog niet voorbij en zal voor de komende jaren grote maatschappelijke en economische gevolgen hebben. Dat vraagt ook om een doorkijk naar de langere termijn. De lange termijn aanbevelingen gaan over zaken als leefbaarheid, de plaatselijke economie, toekomstperspectief jeugd en gezondheid en een goede kwaliteit van leven. De inzet die hiervoor nodig is wordt door de gemeenteraad op een later moment afgewogen met het oog op de financiële situatie van de gemeente.</p> <p> </p> <h2>Bespreking gemeenteraad</h2> <p>De gemeenteraad bespreekt het voorstel in zijn vergadering van 12 april 2021.</p> <br /> 2021-03-22 00:00:00 +0100 2021-03-22 08:41:52 +0100 2021-03-22 08:41:52 +0100 Industrieweg Wijhe en omgeving wordt aangepast om wateroverlast te voorkomen Ons klimaat verandert. Zomers zijn heter en droger. Buien worden steeds heviger. Hierdoor hebben we vaker te maken met wateroverlast. Een deel van Olst stond in 2019 blank na een hevige bui. En vorig jaar waren er problemen op de Industrieweg in Wijhe waarbij het water maar net niet in de gebouwen terecht kwam. <p>Wij vinden het belangrijk dat inwoners en ondernemers ook bij hevige buien zoveel mogelijk droge voeten houden en schade wordt voorkomen. Daarom investeren wij in aanpassingen aan de Industrieweg in Wijhe. Er wordt een extra infiltratieriool aangelegd op de Nijverheidsweg om de afvoer van het bestaande riool naar de bergingsvijver te verbeteren. Daarnaast wordt de straat verlaagd en ‘hol’ aangelegd. Dit zorgt ervoor dat het water makkelijker van de Industrieweg naar de bergingsvijver kan stromen. Met deze maatregelen gaan wij er vanuit dat veel wateroverlast in de toekomst kan worden voorkomen. De werkzaamheden worden uitgevoerd in het tweede kwartaal van 2021.</p> <h2>Onderzoek in Olst</h2> <p>Ook in Olst gaan wij aan de slag. Ruim 90 inwoners deden mee met een online onderzoek om te achterhalen waar wateroverlast plaatsvindt na een hevige bui en hoe die overlast er precies uitziet. De komende tijd bekijken wij de resultaten en onderzoeken wij mogelijke oplossingen. Inwoners van Olst kunnen hierover meedenken. Wie interesse heeft, kan zich aanmelden door een <a href="mailto:gemeente@olst-wijhe.nl" title="Mail de gemeente">mail te sturen</a>.</p> <h2>Tips om wateroverlast te voorkomen</h2> <p>Inwoners kunnen ook zelf actie ondernemen om wateroverlast te voorkomen. Meer groen helpt bijvoorbeeld voor het beter weglopen van het water. Bekijk <a href="https://wonen.olst-wijhe.nl/wateroverlast" title="Ga naar pagina wateroverlast">tips om wateroverlast te voorkomen</a>.</p> 2021-03-19 09:15:00 +0100 2021-03-19 09:23:54 +0100 2021-03-19 09:23:54 +0100 Nieuwe datum raadsvergadering Op maandag 15 maart moest de digitale oordeelsvormende raadsbijeenkomst worden afgebroken vanwege een landelijke storing bij het digitale vergaderplatform Teams. <p>De aansluitende besluitvormende raadsvergadering kon om dezelfde reden ook niet doorgaan. De vergaderingen worden alsnog gehouden op dinsdag 23 maart om 20.30 uur en zijn live te volgen op <a href="https://gemeenteraad.olst-wijhe.nl" title="Ga naar website gemeenteraad Olst-Wijhe">gemeenteraad.olst-wijhe.nl</a>.</p> 2021-03-18 13:48:52 +0100 2021-03-18 13:48:52 +0100 2021-03-18 13:48:52 +0100 Ken jij iemand die een lintje verdient? Bijna iedereen zal die vraag met ‘ja’ beantwoorden. Want overal zetten mensen zich langere tijd, voor vele maatschappelijke doelen, in. Vaak onbetaald, zonder eigenbelang, in alle bescheidenheid. Om in aanmerking te komen voor een Koninklijke onderscheiding moet iemand eerst worden voorgedragen. En jij kunt daarvoor zorgen! <h2>Contact opnemen</h2> <p>Wil je iemand uit onze gemeente voordragen voor een Koninklijke onderscheiding? Bel dan eerst even met Monique Plantinga of Inge van den Berg via telefoonnummer 14 0570. Zij gaan met jou in gesprek en kunnen op basis van jouw informatie een inschatting maken of de verdiensten van ’jouw’ kandidaat bijzonder genoeg zijn om in aanmerking te komen voor een Koninklijke onderscheiding. Zij begeleiden je ook bij het maken van de aanvraag.</p> <p>Voor de ‘lintjesregen’ (ter gelegenheid van Koningsdag) moet jouw complete voorstel uiterlijk 1 mei in het jaar daarvoor bij de burgemeester zijn ingediend. Wil je iemand op een ander moment in het jaar voordragen? Dan moet jouw aanvraag ten minste zes maanden voorafgaand aan de datum van uitreiking bij de burgemeester zijn ingediend.</p> 2021-03-17 15:00:00 +0100 2021-03-15 11:03:52 +0100 2021-03-15 11:03:52 +0100 Interview met raadslid Rimmert Brandsma <p>In de Huis aan Huis Reklamix lees je de komende tijd een serie van 17 artikelen waarin onze raadsleden aan het woord komen. Dit keer is Rimmert Brandsma (D66) aan het woord. Je vindt het bestand onder dit bericht.</p> 2021-03-16 16:00:00 +0100 2021-03-16 16:24:56 +0100 2021-03-16 16:24:56 +0100 Raadsvergadering afgebroken door landelijke storing Teams Vanwege een landelijke storing bij Teams is de oordeelsvormende raadsbijeenkomst zojuist afgebroken. Ook de besluitvormende vergadering kan om deze reden helaas niet doorgaan. <p>We kijken naar een andere datum. Zodra deze bekend is, laten we je dat weten.</p> <p>Excuus voor het ongemak.</p> 2021-03-15 21:54:00 +0100 2021-03-15 21:54:26 +0100 2021-03-15 22:07:15 +0100 Openbare verlichting Welsum, Den Nul, Olst en Wijhe Eind maart start Van Gelder met het vervangen van de oude armaturen op lantaarnpalen in Den Nul, Welsum, Olst en Wijhe. <p>De locaties van de werkzaamheden vind je hieronder.</p> <p>In juni 2018 zijn wij gestart met het vervangen van zo’n 1000 verouderde armaturen op lantaarnpalen. Dit jaar ronden wij dit project af. 50% van de 3600 armaturen bestaat dan uit led- armaturen. De nieuwe led-armaturen geven minder lichthinder en zijn circa 30% energiezuiniger dan hun 25 jaar oude voorgangers. Daarnaast is het armatuur minder storingsgevoelig, waardoor er minder uitval en dus ook minder onderhoud nodig is.</p> <p>Heb je vragen? Neem dan contact op met Derrin Mensink van het Nederlands Licht Instituut via <a href="mailto:derrin.mensink@nederlandslicht.nl" title="Stuur een e-mail naar derrin.mensink@nederlandslicht.nl">derrin.mensink@nederlandslicht.nl</a>.</p> 2021-03-15 15:00:00 +0100 2021-03-15 10:57:26 +0100 2021-03-15 15:03:11 +0100 Vul de enquête in over De Kracht van Salland Ben jij de afgelopen jaren betrokken geweest bij De Kracht van Salland? Heb je bijvoorbeeld een Salland Café bezocht of ontvang jij de nieuwsbrief? Dan horen we graag wat jij vindt van De Kracht van Salland. <p>Wat gaat goed? Wat kan beter? En hoe goed ken je onze netwerkorganisatie eigenlijk? Wij nodigen je uit om de online enquête in te vullen. Dit kost slechts 5 minuten van je tijd en is anoniem.</p> <p><a href="https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeLxGfRFXWTbcJI__rR6Ar8PE0HMdqRsWAmwIz3JC6C7LBKtw/viewform" title="Ga naar enquête kracht van salland">Naar de enquête</a></p> <p>Je kunt de enquête invullen tot 21 maart.</p> <p>Onder de noemer De Kracht van Salland werkt een hecht netwerk van vrijwilligers en organisaties aan nieuwe ontwikkelingen in Salland: de gemeenten Deventer, Olst-Wijhe en Raalte. Ga voor meer informatie naar de <a href="https://www.dekrachtvansalland.nl/" title="Ga naar website Kracht van Salland">website van De Kracht van Salland</a>.</p> <p>Contactpersonen voor Olst-wijhe zijn Anita de Jong en <a href="https://www.dekrachtvansalland.nl/wie-is-wie/leader/arri-nne-taylor" title="Ga naar website Kracht van Salland">Arriënne Taylor</a>.</p> 2021-03-11 10:27:00 +0100 2021-03-11 10:27:05 +0100 2021-03-11 11:19:55 +0100 Jungletuin als natuurspeelplek in park Woeste Wijhe De afgelopen weken hebben jullie kunnen stemmen op jullie favoriete ontwerpschets voor de natuurspeelplek die in park Woeste Wijhe komt. We ontvingen maar liefst 110 stemmen. We hebben de dubbele stemmen eruit gefilterd. Er gingen 9 stemmen naar ‘het Magische moeras’, 42 stemmen naar ‘de Klimboom’ en 59 stemmen naar ‘de Jungletuin’. De Jungletuin is daarmee uitgekozen tot favoriete natuurspeelplek. <p><span lang="NL-NL" xml:lang="NL-NL">We </span><span lang="NL-NL" xml:lang="NL-NL">werken het ontwerp verder uit me</span><span lang="NL-NL" xml:lang="NL-NL">t </span><span lang="NL-NL" xml:lang="NL-NL">de tips </span><span lang="NL-NL" xml:lang="NL-NL">die </span><span lang="NL-NL" xml:lang="NL-NL">jullie aan ons </span><span lang="NL-NL" xml:lang="NL-NL">meegaven. </span><span lang="NL-NL" xml:lang="NL-NL">Daarna voegen we </span><span lang="NL-NL" xml:lang="NL-NL">de</span><span lang="NL-NL" xml:lang="NL-NL"> ontwerp</span><span lang="NL-NL" xml:lang="NL-NL">en van park Woeste Wijhe en de natuurspeelplek samen tot één ontwerp.</span><span lang="NL-NL" xml:lang="NL-NL"><span> </span></span><span lang="NL-NL" xml:lang="NL-NL">Vervolgens gaan we op zoek naar een partij die het werk gaat uitvoeren, </span><span lang="NL-NL" xml:lang="NL-NL">zodat park Woeste Wijhe </span><span lang="NL-NL" xml:lang="NL-NL">nog </span><span lang="NL-NL" xml:lang="NL-NL">voor de zome</span><span lang="NL-NL" xml:lang="NL-NL">r</span><span lang="NL-NL" xml:lang="NL-NL"> klaar is. </span></p> <p> </p> <p><span lang="NL-NL" xml:lang="NL-NL"></span><span lang="NL-NL" xml:lang="NL-NL">Wil je het definitieve ontwerp zien en wil de aanleg van het park volgen? Volg ons da</span><span lang="NL-NL" xml:lang="NL-NL">n</span><span lang="NL-NL" xml:lang="NL-NL"> op <a href="https://www.facebook.com/gemeenteolstwijhe/" title="ga naar https://www.facebook.com/gemeenteolstwijhe">Facebook</a>. </span><span> </span></p> <p> </p> <p><span lang="NL-NL" xml:lang="NL-NL">De</span><span lang="NL-NL" xml:lang="NL-NL"> groenstrook die aan de wijk Krijtenberg grenst vullen we in overleg met de omwonenden in.</span><span> </span></p> 2021-03-08 12:38:24 +0100 2021-03-08 12:38:24 +0100 2021-03-08 12:38:24 +0100 Olst-Wijhe moet nog meer bezuinigen door sterke stijging uitgaven jeugdzorg en Wmo Wij moeten vanaf 2022 nog meer bezuinigen om het huishoudboekje weer in balans te krijgen. Dit is nodig omdat de uitgaven voor de jeugdzorg en de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) in 2020 sterk zijn gestegen. In november 2020 besloot de gemeente dat er € 1,5 miljoen moest worden bezuinigd en dat er voor € 2 miljoen aan voorstellen moest komen. Wat het bijzonder maakt, is dat vanwege de overschrijdingen in het sociale domein er nu voor € 3 miljoen aan bezuinigingsvoorstellen moet komen. <p>Uiteindelijk moet de gemeenteraad een afweging maken tussen enerzijds de doelstellingen van de bestuursopdracht (financieel herstel, ruimte voor nieuw beleid) en aan de andere kant de consequenties van de bezuinigingsmaatregelen in onze samenleving. Die definitieve afweging gebeurt bij de vaststelling van de Kadernota in juni/juli van dit jaar. Dan heeft ook het gesprek met de samenleving plaatsgevonden.</p> <h2>Leven met onzekerheden</h2> <p>Vanaf 2020 is het beroep op voorzieningen flink gestegen. Bij de Wmo is dit het gevolg van het invoeren van het abonnementstarief door het Rijk waardoor inwoners zonder inkomens- of vermogenstoets voor een laag bedrag huishoudelijke hulp kunnen krijgen. Het beroep op huishoudelijke hulp via de Wmo is daardoor fors toegenomen. De uitgaven voor jeugdzorg stegen in 2020 fors ten opzichte van eerdere jaren. Deze kosten zijn moeilijk van tevoren in te schatten en ze leveren bij heel veel gemeenten financiële problemen op. Dit wordt onderkend in landelijke rapporten. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten eist van de landelijke overheid, ook namens Olst-Wijhe, dat er of extra geld komt of maatregelen waarmee gemeenten beter grip krijgen op de uitgaven. Wij hebben inmiddels analyses gemaakt om meer inzicht te krijgen in de opbouw van de uitgaven (structureel/incidenteel) om zich te kunnen vergelijken met andere gemeenten en om duidelijker te krijgen op welke uitgaven de gemeente al dan niet invloed heeft. Vanwege de onzekerheden of het om incidentele of structurele kosten gaat en of er compensatie komt vanuit het kabinet, staat de gemeente voor een dilemma: hoeveel ga je op voorhand bezuinigen en wat is daarvan de maatschappelijke impact, wat is nodig voor voldoende financiële veerkracht?</p> <h2>Raad gaat in gesprek met samenleving</h2> <p>Het college stelt de gemeenteraad een verhoging van de bezuinigingen voor. Voor 2022 een verhoging van € 750.000 naar € 1,25 miljoen en vanaf 2023 van € 1,5 miljoen naar € 2,5 miljoen. Dit wordt besproken in de gemeenteraadsvergadering van 15 maart. Wij willen met € 3 miljoen aan bezuinigingsvoorstellen komen, meer dan de bezuinigingsopgave. Dat is een bewuste keuze, zodat de gemeenteraad ook zelf nog ruimte heeft om afwegingen te maken. Vanuit de bestuursopdracht was het al de bedoeling dat de gemeenteraad over de keuzemogelijkheden in gesprek gaat met maatschappelijke organisaties en inwoners. Deze gesprekken vinden plaats in de maand mei. Alle inwoners kunnen daaraan meedoen en hun stem laten horen. In april krijgen de inwoners hierover meer informatie.</p> <br /> 2021-03-05 10:00:00 +0100 2021-03-05 10:01:19 +0100 2021-03-05 10:01:19 +0100 Geen paasvuren dit jaar Door het coronavirus is het niet toegestaan om met veel mensen bij elkaar te komen. Helaas kunnen de paasvuren daarom ook dit jaar niet doorgaan. <p>Heb jij takken of snoeiafval opgespaard voor de paasbult of was je van plan om dat te doen? Op de <a href="http://www.rova.nl/inwoners/pagina/1158/tuinafval-waar-laat-ik-het-olst-wijhe" title="Ga naar website ROVA">website van ROVA</a> lees je waar je het snoeiafval naartoe kunt brengen.</p> <p>Bij de afvalstations worden de takken en het snoeiafval verwerkt en kan het worden gebruikt voor opwek van duurzame energie of voor compostering. Je kunt er ook voor kiezen om de takken naar Jansen Wijhe of DéGé in Olst te brengen. Als je niet zoveel tuinafval hebt, kan het natuurlijk ook in de gft-container.</p> 2021-03-01 15:00:00 +0100 2021-03-01 12:00:09 +0100 2021-03-01 12:00:09 +0100 Compostdag 27 maart geannuleerd vanwege corona Vanwege de coronamaatregelen heeft ROVA besloten om de compostdag van 27 maart te annuleren. <p>Op deze manier wil ROVA voldoen aan de oproep van de regering en het RIVM om het aantal reisbewegingen en contactmomenten zoveel mogelijk te beperken om verspreiding van het virus te voorkomen.</p> <br /> 2021-03-01 12:00:00 +0100 2021-03-01 11:47:30 +0100 2021-03-01 11:47:30 +0100 Aanslag gemeentelijke belastingen Op vrijdag 26 februari heb je de aanslag voor gemeentelijke belastingen gekregen. Heb je MijnOverheid geactiveerd? Dan ontvang je de aanslag digitaal in jouw berichtenbox. <p>In de Huis aan Huis Reklamix van 24 februari vind je een pagina met informatie over de gemeentelijke belastingen. Kijk ook op <a href="https://www.olst-wijhe.nl/belastingen" title="Ga naar pagina www.olst-wijhe.nl/belastingen">de pagina Belastingen</a>.</p> <p>Heb je vragen over jouw aanslag? Of ben je het niet eens met de aanslag? Geef dat aan via <a href="https://formulieren.belastingloketdowr.nl/form/snel-antwoord-1" title="Ga naar pagina formulieren.belastingloketdowr.nl/form/snel-antwoord-1">het Belastingloket</a>. Of stuur een WhatsApp naar 06 83 54 25 52 of scan de QR-code op de persoonlijke belastingpagina. Wij geven snel antwoord.</p> <p> </p> 2021-02-26 08:00:00 +0100 2021-02-17 10:23:02 +0100 2021-02-18 10:12:41 +0100 Aan de slag met energiebesparing Wij kregen een flinke subsidie van de Rijksoverheid om inwoners te helpen met energiebesparing. De komende tijd zijn er verschillende acties waarmee wij inwoners stimuleren om met energiebesparing in hun woning aan de slag te gaan. <h2>Bijdrage voor energiebesparende producten</h2> <p>Het grootste deel van het bedrag is bedoeld voor kleine duurzaamheidsmaatregelen in huis die helpen om energie te besparen. Zo’n 2000 huiseigenaren kunnen voor € 60 producten bestellen via een speciale webshop. Denk bijvoorbeeld aan tochtstrippen, led-lampen en brievenbusborstels. “Een unieke samenwerking”, zegt wethouder Marcel Blind. “Lokale ondernemers en inwoners zetten deze actie op poten voor onze inwoners. Dus door lokaal voor lokaal. Zo helpen we elkaar in coronatijd.” De actie wordt uitgevoerd in samenwerking met Stichting Goede Buren. De producten die worden besteld, worden geleverd door de lokale bouwmarkten. “Zo houden we het geld van de subsidie bijna volledig binnen de gemeente”, aldus wethouder Blind. De actie gaat rond april in. We houden je op de hoogte.</p> <h2>Gratis energiescan</h2> <p>Naast de bijdrage voor energiebesparende maatregelen kunnen huiseigenaren ook een gratis energiescan aanvragen. Hiervoor komt een energievakman bij de mensen thuis om samen te bekijken welke maatregelen er in huis kunnen worden genomen. Inwoners die hierin interesse hebben, kunnen zich aanmelden via het <a href="https://wonen.olst-wijhe.nl/gratisenergiescan" title="Vraag energiescan aan">aanvraagformulier</a>.</p> <h2>Junior Energiecoach</h2> <p>Tot slot gaat op 27 februari Junior Energiecoach van start. Gezinnen die zich hebben aangemeld gaan vijf weken lang thuis aan de slag met energiebesparing. Dit doen ze met leuke challenges voor het hele gezin. Mogelijk komt er in de tweede helft van het jaar nog een ronde van Junior Energiecoach. Wie zich nu niet heeft aangemeld, heeft dan opnieuw de kans om gratis mee te doen.</p> <p><a href="https://wonen.olst-wijhe.nl/energiebespaaracties" title="Ga naar energiebespaaracties">Lees hier meer over de energiebespaaracties.</a></p> <p> </p> 2021-02-23 11:00:00 +0100 2021-02-19 12:34:33 +0100 2021-03-15 11:04:24 +0100 Ken jij iemand die een lintje verdient? Bijna iedereen zal die vraag met ‘ja’ beantwoorden. Want overal zetten mensen zich langere tijd, voor vele maatschappelijke doelen in. Vaak onbetaald, zonder eigenbelang, in alle bescheidenheid. Om in aanmerking te komen voor een Koninklijke onderscheiding moet iemand eerst worden voorgedragen. En jij kunt daarvoor zorgen! <h2>Contact opnemen</h2> <p>Wanneer je iemand uit onze gemeente wilt voordragen voor een Koninklijke onderscheiding neem je telefonisch contact op met Monique Plantinga of Inge van den Berg via telefoonnummer 14 0570. Zij gaan met jou in gesprek en kunnen op basis van jouw informatie een inschatting maken of de verdiensten van ’jouw’ kandidaat bijzonder genoeg zijn om in aanmerking te komen voor een Koninklijke onderscheiding. Zij begeleiden je ook bij het maken van de aanvraag.</p> <p>Voor de ‘lintjesregen’ (ter gelegenheid van Koningsdag) moet jouw complete voorstel uiterlijk 1 mei in het jaar daarvoor bij de burgemeester zijn ingediend. Wil je iemand op een ander moment in het jaar voordragen? Dan moet jouw aanvraag ten minste zes maanden voorafgaand aan de datum van uitreiking bij de burgemeester zijn ingediend.</p> <br /> 2021-02-23 00:15:00 +0100 2021-02-19 12:20:29 +0100 2021-02-19 12:20:29 +0100 Feiten en fabels over de energietransitie Er zijn veel vragen en onduidelijkheden over de energietransitie: de overstap van fossiele brandstoffen op duurzame energiebronnen. Daarom brachten we in de RES West-Overijssel feiten en fabels in beeld. <p>Wil jij bijvoorbeeld weten of je energie uit water kunt halen, hoeveel duurzame energie we nu in Nederland opwekken, hoeveel geluid een windmolen maakt of wat lokaal eigendom is? <a href="https://www.reswestoverijssel.nl/feit+en++fabel/default.aspx" title="Ga naar RES West-Overijssel">Bekijk de feiten en fabels. </a>Hou ook onze <a href="https://www.facebook.com/gemeenteolstwijhe" title="Ga naar facebook">Facebookpagina</a> in de gaten.</p> <br /> 2021-02-22 01:15:00 +0100 2021-02-19 12:17:58 +0100 2021-02-19 12:17:58 +0100 Uniek sporten geeft overzicht van aanbod aangepast sporten Wij vinden het belangrijk dat iedereen kan meedoen met sport- en beweegactiviteiten en gebruik kan maken van bijbehorende voorzieningen. Voor mensen met een beperking is het niet altijd eenvoudig om het aanbod te vinden dat geschikt is voor hen. Daarom maken wij gebruik van Uniek Sporten. Dit is een landelijk online sportplatform van Fonds Gehandicaptensport dat speciaal is gericht op aangepast sporten. <p>Het geeft een totaaloverzicht van het aangepast sportaanbod. Niet alleen binnen Olst-Wijhe, maar over de gemeente- en provinciegrenzen heen. Zo zijn de activiteiten en voorzieningen op het gebied van sport een beweging makkelijk te vinden.</p> <p>Op de website van <a href="https://www.unieksporten.nl" title="Ga naar Uniek sporten">Uniek Sporten</a> staat het volledige aanbod voor aangepast sporten. Denk bijvoorbeeld aan rolstoelbasketbal, rolstoeldansen of aangepaste activiteiten in het zwembad. Maar er is nog veel meer. Ben jij of ken jij iemand met een beperking? Neem dan eens een kijkje en wie weet is er een leuke activiteit in de buurt. <a href="http://www.unieksporten.nl/overijssel/olst-wijhe" title="Bekijk aanbod Olst-Wijhe">Bekijk ook het aanbod in Olst-Wijhe</a>.</p> <br /> 2021-02-19 15:00:00 +0100 2021-02-19 12:12:31 +0100 2021-02-19 12:12:31 +0100 Brandt de lantaarnpaal niet? In onze gemeente staan ongeveer 3.300 lantaarnpalen. Zo’n 1.650 van deze lantaarnpalen hebben een energiezuinig led-armatuur. <p>In periodes met vorst gaan er meer lampen kapot dan in een warme periode. Wij willen de kapotte lampen natuurlijk zo snel mogelijk vervangen. Dit gebeurt tien keer per jaar door onze aannemer LIMITEC. Je kunt ons helpen door het bij ons te melden als je een lantaarnpaal ziet die niet brandt. Dit kan eenvoudig via de knop Melding maken op de homepage van deze website. Je komt dan terecht bij een kaart waarop je kunt aangeven welke lantaarnpaal niet brandt. Ook kun je dan zien wanneer deze lantaarnpaal wordt gemaakt en, als je dat wilt, ontvang je ook bericht als de lantaarnpaal is gerepareerd. Handig toch?</p> 2021-02-16 12:00:00 +0100 2021-02-15 13:55:08 +0100 2021-02-15 13:55:08 +0100 Aanslag gemeentelijke belastingen Volgende week valt de aanslag voor de gemeentelijke belastingen in de brievenbus. Heb jij MijnOverheid geactiveerd? Dan ontvang je de aanslag digitaal in jouw berichtenbox. <h2>Snel antwoord</h2> <p>Ben je het niet eens met de vastgestelde WOZ-waarde van jouw huis? Of heb je andere vragen over jouw aanslag? Wij staan voor je klaar en helpen je snel. Hoe? Dat bepaal je zelf. Je kunt mailen naar <a href="mailto:snelantwoord@dowr.nl" title="Stuur een e-mail naar snelantwoord@dowr.nl">snelantwoord@dowr.nl</a>, de QR-code scannen op jouw persoonlijke belastingpagina, bellen naar telefoonnummer 0570 - 69 34 43 of Whatsappen naar telefoonnummer 06 - 83 54 25 52.</p> <h2>Informatie op olst-wijhe.nl/belastingen</h2> <p>Wil je meer weten over de aanslag gemeentelijke belastingen? Kijk dan op <a href="http://www.olst-wijhe.nl/belastingen" title="Ga naar pagina belastingen">olst-wijhe.nl/belastingen</a>. In de Huis aan Huis Reklamix van volgende week vind je een speciale pagina over de gemeentelijke belastingen.</p> 2021-02-16 09:00:00 +0100 2021-02-15 13:51:53 +0100 2021-02-15 13:51:53 +0100 Vervanging bomen gedeelte Molenweg Aan het gedeelte van de Molenweg tussen de Lange Dijk en de toegang naar minicamping ‘Aantven’ zijn de bomen in slechte staat. Zo’n twee jaar geleden hebben we hier al bomen moeten kappen en dat moeten we helaas nogmaals doen. <p>Binnenkort gaan we de slechte en ook gevaarlijke bomen, met name Amerikaanse eiken en beuken, weghalen. We planten nog dit seizoen weer nieuwe bomen, winterlindes, terug. Tijdens de werkzaamheden wordt de weg afgesloten voor al het verkeer.</p> 2021-02-15 15:00:00 +0100 2021-02-15 13:48:41 +0100 2021-02-15 13:48:41 +0100 Welke schets voor de natuurspeelplek in park Woeste Wijhe is jouw favoriet? Tussen de wijken Krijtenberg en Noorder Koeslag in Wijhe leggen we park Woeste Wijhe aan. Een plek waar kinderen spelen, ouders elkaar ontmoeten, jeugd komt chillen en waar gesport kan worden. Kortom een plek voor jong en oud en waar iedereen op zijn/haar manier kan genieten! Jullie hebben eind vorig jaar gestemd op het parkontwerp ‘Wijhe beweegt’. In dit park komt ook een natuurspeelplek. Hiervoor hebben we weer drie ontwerpschetsen gemaakt aan de hand van ideeën en wensen die door jong en oud zijn aangedragen. Bedankt daarvoor. Je kunt de ontwerpschetsen bekijken en ons laten weten welke schets jouw voorkeur heeft. Ook kun je weer een tip/opmerking plaatsen bij de ontwerpschetsen. <p>Laat je ons weten welke ontwerpschets <a href="https://www.olst-wijhe.nl/woestewijhe" title="ga naar https://www.olst-wijhe.nl/woestewijhe">jouw voorkeur</a> heeft? Dit kan tot en met 7 maart 2021.</p> <p><span>Op maandag 8 maart hebben we in beeld welk van de 3 ontwerpschetsen jullie voorkeur heeft. Deze tekenen we in bij het ontwerp van het park Woeste Wijhe, ‘Wijhe beweegt’, zodat we één definitief ontwerp hebben voor park Woeste Wijhe. Vervolgens selecteren wij een aannemer die het werk uit gaat voeren. We streven ernaar om het park Woeste Wijhe met de natuurspeelplek nog voor de zomer op te leveren, zodat iedereen hier in de zomer al naar hartenlust gebruik van kan maken.</span></p> <h2><span>Volg ons op Facebook en blijf op de hoogte</span></h2> <p><span></span></p> <p><span></span><span>Wil je weten welke schets de meeste voorkeur heeft en wil je ook het definitieve ontwerp zien? Volg ons dan op <a href="http://www.facebook.com/gemeenteolstwijhe" title="ga naar http://www.facebook.com/gemeenteolstwijhe">Facebook</a></span><span>. </span><span>We houden je daar graag op de hoogte.</span></p> <h2><strong><em><span> </span></em></strong></h2> <h2><strong>E-mailadres noodzakelijk om jouw mening te geven</strong></h2> <p><em><span>Dit keer vragen we om jouw e-mailadres. Zo kunnen we meningen die met eenzelfde e-mailadres worden ingestuurd eruit filteren om geen vertroebeld beeld te krijgen, zoals bij het stemmen voor het </span></em><a href="http://www.olst-wijhe.nl/bestuur/nieuws/nieuwsberichten/2020/11/30/wijhe-beweegt-krijgt-meeste-stemmen-voor-park-woeste-wijhe" title="ga naar http://www.olst-wijhe.nl/bestuur/nieuws/nieuwsberichten/2020/11/30/wijhe-beweegt-krijgt-meeste-stemmen-voor-park-woeste-wijhe"><em><span>park Woeste Wijhe</span></em></a><em><span> wel gebeurde. Uiteraard gebruiken wij je e-mailadres niet voor andere doeleinden.</span></em></p> 2021-02-15 08:35:00 +0100 2021-01-22 14:41:06 +0100 2021-01-29 12:18:42 +0100 Waar ontstaat overlast in Olst na hevige regen? Ons klimaat verandert. Dat merken we bijvoorbeeld aan hetere, drogere zomers, maar ook aan steeds hevigere regenbuien. De afgelopen jaren veroorzaakten pittige buien steeds vaker overlast. <p>In Olst zijn de problemen het grootst: in juli 2019 stond een deel van Olst zelfs blank na een hevige bui. Inwoners kregen te maken met ondergelopen tuinen en huizen en ondernemers met ondergelopen bedrijven. Dat is natuurlijk heel vervelend. Om de kans op overlast door hevige regen de komende jaren te verkleinen, gaan we aan de slag met een plan. We vroegen inwoners van Olst waar zij overlast ervaren en hoe die overlast eruitziet.</p> <p>Heb jij de enquête ingevuld? Bedankt! Binnenkort hoor je meer over de resultaten. Als je je hebt aangemeld voor het inwonerpanel nemen we binnenkort contact met je op.</p> <p> </p> 2021-02-15 08:00:00 +0100 2021-02-09 10:40:38 +0100 2021-03-02 08:05:48 +0100 Onderhoud website Op vrijdag 12 februari voeren wij updates uit aan onze website om u ook in de toekomst goed van dienst te zijn. Vanwege deze updates zijn niet alle producten en diensten beschikbaar. Zo kunt u geen gebruik maken van onze online formulieren. <p>Tijdens onze werkzaamheden tonen wij een onderhoudspagina.</p> <h2>Zaken regelen met uw DigiD inloggegevens</h2> <p>U kunt niet inloggen met uw DigiD. Dit betekent dat u geen verhuizing kunt doorgeven of een uittreksel aan kunt vragen. U kunt uw verhuizing wel via het pdf-bestand aan ons doorgeven. Kijk voor meer informatie in ons <a href="http://www.olst-wijhe.nl/digitaalloket" title="Ga naar Digitaal Loket Olst-Wijhe">Digitaal Loket</a>.</p> <h2>Online meldingen doorgeven</h2> <p>Wilt u iets melden over uw leefomgeving of openbare ruimte, bijvoorbeeld een losse stoeptegel? Dan kunt u dit per e-mail aan ons doorgeven via <a href="mailto:gemeente@olst-wijhe.nl" title="Stuur een e-mail naar gemeente@olst-wijhe.nl">gemeente@olst-wijhe.nl</a>.</p> <p>Op zaterdag 13 februari kunt u online weer bij ons terecht.  Excuses voor het ongemak.</p> 2021-02-12 20:15:00 +0100 2021-02-11 09:19:12 +0100 2021-02-11 09:19:12 +0100 Veer Fortmond uit de vaart - Tichelstraat afgesloten tot en met zondag Het water in de IJssel is zo ver gedaald dat de toegangsweg naar Fortmond niet meer onder water staat. De weg is weer berijdbaar en de slagboom is omhoog. <h2>Tichelstraat blijft afgesloten tot en met zondag</h2> <p>De Tichelstraat naar Fortmond blijft tot en met zondag 14 februari afgesloten voor al het autoverkeer met uitzondering van de bewoners van Fortmond. Vanwege de vele sneeuw die is gevallen, liggen de bermen vol sneeuw en is er voor dagjesmensen geen ruimte om te parkeren en/of te keren. De verkeersregelaar laat daarom alleen bewoners van Fortmond de afzetting aan het begin van de Tichelstraat passeren.</p> <h2>Toegankelijkheid Fortmond voor wandelaars en fietsers</h2> <p>Staatsbosbeheer houdt het gebied rondom de steenfabriek afgesloten. Dat geldt ook voor het wandelpad vanaf de parkeerplaats bij het Infocentrum IJssel Den Nul. De loopbrug over de Lange Kolk kan dus nog niet worden gebruikt. Wandelaars en fietsers kunnen wel via de Tichelstraat het ‘rondje Fortmond’ lopen/fietsen.</p> <h2>Verwachtingen hoog water</h2> <p>Het is niet duidelijk of het water blijft dalen of toch weer gaat stijgen. Daarom hebben wij besloten om de loopplank en de aanlegsteiger van het hoogwaterpontje voorlopig nog even te laten liggen.</p> 2021-02-12 09:45:00 +0100 2021-02-12 09:48:21 +0100 2021-02-12 09:48:21 +0100 Junior Energiecoach; daar krijg je energie van! Wil jij samen met je gezin meedoen aan een superleuk spel en energie én geld besparen? Dan bieden wij je graag gratis de Junior Energiecoach aan! In vijf weken tijd krijg je korte opdrachten waar je met elkaar spelenderwijs mee aan de slag gaat. Elke week zijn er prijzen te winnen. Junior Energiecoach is leuk voor kinderen van 7 tot en met 12 jaar. <h2>Oud-deelnemers over Junior Energiecoach</h2> <p>"Wij hebben boven met de lego en met het poppenhuis gespeeld en we zijn een lange wandeling gaan maken. 's Avonds heeft mama verhaaltjes gelezen en hebben we een spelletje gedaan. Een dag zonder stroom vonden we best leuk."</p> <p>“Bedankt voor de leuk momenten die jullie aan ons gezin bezorgen. We leren niet alleen over energie besparen maar ook hoe leuk het is als gezin om de opdrachten te doen, spelletjes te spelen en te lachen."</p> <p>“Wij maken er echt een sport van! Superleuk om dit met z’n allen te doen. Zelfs de jongste van twee doet actief mee. Door hem zitten we vaak in het donker."</p> <h2>Doe je mee?</h2> <p>Wil jij ook ontdekken hoe leuk een dag zonder stroom is, hoeveel je bespaart met LED-lampen of door het licht juist uit te doen? Meld je dan uiterlijk 21 februari gratis aan op <a href="http://www.juniorenergiecoach.nl" title="Ga naar website junior energiecoach">juniorenergiecoach.nl</a>! Hier vind je ook meer informatie over het spel.</p> <p> </p> 2021-02-08 16:00:00 +0100 2021-02-08 13:33:43 +0100 2021-02-08 13:33:43 +0100 Verantwoord stoken beter voor gezondheid en milieu In deze tijd van het jaar worden houtkachels veel gebruikt. Wist u dat open haarden, houtkachels en buitenvuren gezondheidsklachten kunnen veroorzaken en klachten over stank? Vooral mensen met gevoelige luchtwegen, zoals longpatiënten en mensen met astma, kunnen veel last hebben van rook en (onzichtbare) verbrandingsgassen. <p>Heeft u een houtkachel/open haard?  Zorg dan dat u verantwoord stookt. Stook bijvoorbeeld alleen droog, onbewerkt/onbehandeld hout. Stook niet bij windstil of mistig weer. En zorg voor voldoende ventilatie in huis en voor luchttoevoer in de kachel. Als u goed stookt, ziet u gele, gelijkmatige vlammen en komt er bijna geen rook uit de schoorsteen. Laat de schoorsteen minstens één keer per jaar goed vegen. Meer tips? Kijk dan op <a href="http://www.olst-wijhe.nl/verantwoordstoken" title="Ga naar pagina verantwoord stoken">olst-wijhe.nl/verantwoordstoken</a>.</p> <p>Hebben uw buren een houtkachel en heeft u last van de rook? Ga dan in gesprek en probeer samen tot een oplossing te komen. Als jullie er samen niet uit komen, kan buurtbemiddeling een rol spelen. Kijk op op de <a href="http://www.buurtbemiddelingolstwijhe.nl" title="Ga naar website buurtbemiddeling Olst-Wijhe">website van Buurtbemiddeling Olst-Wijhe</a>.</p> <br /> 2021-02-08 14:00:00 +0100 2021-02-08 13:29:58 +0100 2021-02-08 13:29:58 +0100 Oproep aan hoogwatertoeristen: geniet, maar denk aan onze dijken Het hoge water biedt prachtige vergezichten, mooie beelden en brengt veel mensen op de been. Ook de komende dagen zullen veel mensen weer genieten van de hoge waterstand op de IJssel en een bezoek brengen aan ondergelopen uiterwaarden. <p>Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta), Veiligheidsregio IJsselland en gemeenten vragen iedereen om tijdens deze bezoeken rekening te houden met de dijken. De grasmat is een belangrijk onderdeel van de dijk en dient als beschermlaag. Houd daarom rekening met het parkeren van uw auto. Parkeer op bestemde parkeerplaatsen, zodat de grasmat heel blijft en de dijk sterk (niet op het gras, maar op de daar voor bestemde parkeerplekken) en houd honden aangelijnd, zodat ze niet gaan graven.</p> <h2>Vermijd drukte en houd afstand</h2> <p>Kies een locatie dichtbij huis en ga daar zo veel mogelijk lopend of met de fiets naar toe. Vermijd drukte, houd 1,5 meter afstand en geef elkaar de ruimte. Blijf thuis als u klachten heeft, ook als het maar lichte klachten zijn.</p> <p>En vergeet natuurlijk ook niet om lekker te genieten!</p> 2021-02-08 08:53:23 +0100 2021-02-08 08:53:23 +0100 2021-02-08 08:53:23 +0100 Commissaris van de Koning bij hoog water Fortmond Zaterdagmiddag 6 februari 2021 bezochten de Commissaris van de Koning, Andries Heidema, en zijn echtgenote het buurtschap Fortmond. Samen met burgemeester Ton Strien maakten ze een overtocht met het speciale hoogwater pontje van de gemeente Olst-Wijhe. De commissaris heeft deel uitgemaakt van de Deltacommissie en is mede daarom bijzonder geïnteresseerd in het hoge water. <p> <p><span>Hij liet zich door de medewerkers van de veerdienst informeren over hun werkzaamheden. Ook sprak hij enkele inwoners van Fortmond. De burgemeester benadrukte dat de mensen op Fortmond goed weten wat het betekent als de toegangsweg onder water komt te staan en dat zij zich altijd goed voorbereiden. Andries Heidema zei aan het einde van zijn bezoek dat hij onder de indruk was van de zelfredzaamheid van de Fortmonders, de directe communicatie van de gemeente met de inwoners, de gemeentelijke veerdienst en de snelheid waarmee alles geregeld is. </span></p> </p> 2021-02-06 17:45:00 +0100 2021-02-06 17:28:42 +0100 2021-02-06 17:28:42 +0100 Veer Fortmond in de vaart Vanwege de hoge waterstand van de IJssel is de weg naar Fortmond bijna onder water gelopen. De weg wordt daarom op zaterdagochtend 6 februari 2021 om 9.00 uur afgesloten met een slagboom. Voor de bewoners van Fortmond heeft de gemeente een veerdienst ingesteld. <p>Het veer vaart:</p> <p> <ul> <li>maandag tot en met vrijdag van 7.00 uur tot 19.00 uur;</li> <li>zaterdag van 9.00 uur tot 18.00 uur;</li> <li>zondag van 10.00 uur tot 16.00 uur.</li> </ul> </p> <p>In verband met de veiligheid wordt er bij mist of windkracht 6 en hoger niet gevaren.</p> <p>Alle bewoners van Fortmond zijn op de hoogte gebracht. Ook via de gemeentelijke website worden bewoners voorzien van actuele informatie.</p> <h2>Tichelstraat afgesloten</h2> <p>De Tichelstraat naar Fortmond is afgesloten voor al het verkeer. Onbevoegden mogen niet parkeren aan weerszijden van de Tichelstraat. Dit is met borden aangegeven. Alleen bewoners van Fortmond met een parkeerontheffing achter de voorruit mogen langs de Tichelstraat parkeren.</p> <p>Een verkeersregelaar reguleert het verkeer, waardoor alleen bewoners met een parkeerontheffing de afzetting kunnen passeren.</p> <h2>Coronamaatregelen om drukte tegen te gaan</h2> <p>Om hoogwatertoerisme tegen te gaan wordt het wandelpad vanaf de parkeerplaats bij het Infocentrum IJssel Den Nul afgesloten door Staatsbosbeheer. De loopbrug over de Lange Kolk kan dus niet worden gebruikt. Ook de Barloseweg wordt afgesloten.</p> 2021-02-05 12:30:00 +0100 2021-02-05 11:31:03 +0100 2021-02-05 11:31:03 +0100 10 jaar beleid Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving: wat heeft het opgeleverd? In onze gemeente wordt inmiddels 10 jaar gewerkt met het KGO-beleid; het beleid Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving. Dit beleid is ontstaan om ontwikkelingen in het landelijk gebied mogelijk te maken en is een samenvoeging van meerdere andere regelingen, zoals de Rood-voor-Roodregeling. <p>Nieuwe ontwikkelingen in het buitengebied zorgen er met behulp van het KGO-beleid voor dat leegstand en verrommeling worden voorkomen. Daarnaast zorgt het beleid voor het verhogen van de ruimtelijke kwaliteit. In veel gevallen wordt namelijk landschapsontsierende bebouwing gesloopt. Maar er worden bijvoorbeeld ook landschapselementen hersteld, wandelroutes aangelegd en nieuwe natuur gerealiseerd. Als de ruimtelijke kwaliteit niet voldoende wordt verhoogd, kan de initiatiefnemer ook nog een bedrag storten in de Voorziening Ruimtelijke Kwaliteit, een soort fonds dat projecten financiert die de ruimtelijke kwaliteit in onze gemeente verbeteren. In Olst-Wijhe zijn in de afgelopen 10 jaar mooie resultaten behaald door inwoners die gebruik hebben gemaakt van het KGO-beleid.</p> <h2>Sloop, nieuwbouw en geld voor ruimtelijke kwaliteitsprojecten</h2> <p>Het KGO-principe is toegepast op 65 erven in Olst-Wijhe. De erven zijn landschappelijk ingepast. Er is maar liefst 63.000 m2 aan landschapsontsierende bedrijfsbebouwing gesloopt. Als de ruimtelijke kwaliteit voldoende wordt verhoogd, mag er een nieuwe ontwikkeling plaatsvinden, zoals het bouwen van een nieuwe woning. Zo zijn er door het KGO-beleid 93 nieuwe woningen gebouwd. De meeste KGO-projecten leveren voldoende ruimtelijke kwaliteit op. Toch zijn er vanuit de Voorziening Ruimtelijke Kwaliteit allerlei projecten betaald. Zo is een flink bedrag naar de regeling Groene en Blauwe diensten gegaan waarmee aanleg, herstel en beheer van landschap, natuur en water is gerealiseerd. Daarnaast is het educatieproject de Boerderij-school van één van de Olst-Wijhese basisscholen hiermee betaald en is er een subsidietraject geweest voor beplanting op (boeren) erven.</p> <p>Wethouder Herman Engberink: “Het meest belangrijk van het KGO-beleid is dat we hiermee verrommeling van ons buitengebied tegengaan. Het helpt eigenaren om een nieuwe invulling te geven aan leegkomende erven. Het beleid heeft ons veel tevreden erfeigenaren opgeleverd. Dit beleid is gemaakt om aan de wensen en behoeften van erfeigenaren te voldoen. Wij hopen dat erfeigenaren gebruik blijven maken van dit beleid om zo hun erven nog aantrekkelijker te maken en op die manier bij te dragen aan het mooie Olst-Wijhese landschap.”</p> <p> </p> <p> </p> 2021-02-05 12:30:00 +0100 2021-02-05 12:34:51 +0100 2021-02-05 12:34:51 +0100 Werkzaamheden Molen van Wesepe De Molen van Wesepe kreeg bij haar vergunning in 2014 een eigen molenbiotoop. Een molenbiotoop zorgt ervoor dat de molen beschermd is tegen belemmeringen van windvangst. Dit betekent dat bomen die de wind belemmeren gekapt mogen worden. Dit was vroeger heel gebruikelijk bij (koren)molens. <p>Voor de Molen van Wesepe is dit in 2014 ook geregeld in het bestemmingsplan. In 2014 is met ons afgesproken dat er vijftien bomen aan de Bokkelerweg gekapt worden als de molen gerealiseerd is. De bouw van de nieuwe molen verloopt gestaag. Daarom starten we alvast met het kappen van de bomen. Met het kappen van deze bomen versterken we ook de openheid van het beekdal van de Kleine Vloedgraven.</p> <p>Ter compensatie voor de te kappen bomen, zijn er een aantal jaren geleden al nieuwe bomen geplant. Een voorbeeld hiervan zijn de lindebomen en eiken langs de Raalterweg in Wesepe. De initiatiefnemer heeft een financiële bijdrage geleverd voor deze aanplant.</p> <p>We starten in de komende maanden met de kapwerkzaamheden en ronden het voor het voorjaar af.</p> 2021-02-03 08:00:00 +0100 2021-02-02 12:01:08 +0100 2021-02-05 10:17:48 +0100 Misdaadcijfers in Olst-Wijhe blijven laag De misdaadcijfers voor 2020 blijven in onze gemeente grotendeels op een laag niveau. De preventieve aanpak en samenwerking met inwoners, bedrijven en organisaties lijken hun vruchten af te werpen. Helaas is het aantal gevallen van digitale fraude wel opnieuw flink gestegen. <h2>Fietsendiefstal</h2> <p>In 2020 werd 25 keer aangifte van fietsendiefstal gedaan, zowel in Olst als in Wijhe. De meeste fietsen werden rondom de stations gestolen. In lang niet alle gevallen wordt aangifte gedaan. Aangifte doen kan <a href="https://www.politie.nl/aangifte-of-melding-doen/aangifte-van-diefstal-fiets.html" title="Doe online aangifte">eenvoudig online</a>. In 2021 gaan we extra aandacht besteden aan dit thema.</p> <h2>Personen met verward gedrag</h2> <p>Het aantal meldingen met betrekking tot personen met verward gedrag is gestegen van 57 in 2019 naar 91 in 2020. De overlastcijfers zijn sinds de start van de coronacrisis sterk toegenomen. Dit komt mogelijk doordat mensen meer thuis zijn en meer/sneller overlast ervaren en melden. Een aantal personen met verward gedrag is regelmatig in beeld geweest. Enkele van deze personen zijn zelfs verantwoordelijk voor meer dan 10 meldingen bij de politie. De politie vraagt aandacht voor het feit dat inwoners contact kunnen opnemen met meldpunt bijzondere zorg (telefoonnummer 0800 - 8778 771 of een mail sturen naar het <a href="mailto:info@meldpunt-bijzonderezorg.nl" title="Mail het meldpunt bijzondere zorg">Meldpunt bijzondere zorg</a>) voor niet-acute meldingen. Wanneer er overlast wordt veroorzaakt door een ernstig verwarde persoon, kan de ambulancedienst worden gebeld via 112. Als er enkel zorg nodig is, is het niet nodig om de politie in te schakelen.</p> <h2>Oplichting</h2> <p>Landelijk is er een sterke toename te zien van het aantal registraties van horizontale fraude. Dit gaat om fraudes (vooral) gepleegd via internet, zoals vriend-in-noodfraude, marktplaatsfraude en spoofing (zich voordoen als een andere persoon of instantie). In Olst-Wijhe is het aantal aangiftes van fraude flink gestegen, namelijk van 84 in 2019 naar 140 in 2020. Inwoners van Olst-Wijhe krijgen dus ook steeds vaker te maken met het niet betaald of geleverd krijgen van online aan- en verkopen via websites. Op de website <a href="https://veiliginternetten.nl/themes/online-winkelen/" title="Ga naar veilig internetten">Veilig Internetten</a> staan tips voor het veilig online aan- en verkopen via websites. Teamchef basisteam IJsselland-Zuid Eren Balanan zegt hierover: “Gedigitaliseerde criminaliteit heeft ook onze volledige aandacht. Als politie hebben wij onze focus op preventie en de aanpak van deze vorm van criminaliteit”.</p> <h2>Corona</h2> <p>In Olst-Wijhe zijn in 2020 enkele tientallen waarschuwingen gegeven en boetes uitgeschreven voor het overtreden van de coronamaatregelen.</p> <h2>Jeugd</h2> <p>Het aantal meldingen van jeugdoverlast is licht gestegen. In omliggende gemeenten is het gebruik van nieuwe soorten drugs onder jongeren en jongvolwassenen toegenomen. Die stijging is in Olst-Wijhe niet te zien in de cijfers en signalen. Als er echter signalen van drugsgebruik zijn of informatie over dealers, dan hopen wij dat dit wordt doorgegeven aan de politie, want dit onderwerp heeft beslist prioriteit.</p> <p><span>Tot slot</span></p> <p>Burgemeester Ton Strien: “Ik weet dat sommige mensen denken dat het geen zin heeft om aangifte te doen en ik wil hier vooral benadrukken dat het van belang is dat wel te doen Of je fiets nu is gestolen, je slachtoffer bent van fraude of als je te maken hebt gehad met inbraak. Doe altijd aangifte bij de politie zodat de inzet van de politie kan worden afgestemd op wat er gebeurt in de samenleving. Je kunt eenvoudig online aangifte doen, maar ook een afspraak maken met de wijkagent (via 0900 – 88 44) als je niet zo handig bent met computers. Elke melding telt.”</p> <p> </p> 2021-02-02 17:00:00 +0100 2021-02-02 17:10:36 +0100 2021-02-02 17:10:36 +0100 Wegafsluiting voor boomonderhoud Vanaf donderdag 4 februari snoeien we diverse bomen aan de Diepenveenseweg. De weg is tijdens de werkzaamheden afgesloten voor alle verkeer. De werkzaamheden duren ongeveer een week. <p>De komende weken worden ook bomen aan de Molenweg, Hoenloseweg, Hengforderweg en Bockhorsterstraat gesnoeid.</p> <p>Naast dat we zelf bomen snoeien, snoeit ASR ook de bomen voor Hoenlo en aan de Rhododendronlaan voor kasteel Hoenlo. ASR heeft hier pootrecht. <span>Daarbij heeft de grondbezitter het recht om bomen in eigen bezit te snoeien op het stuk grond vóór het eigen perceel.</span></p> 2021-02-02 10:00:00 +0100 2021-01-26 13:08:31 +0100 2021-02-02 11:43:45 +0100 Het BSN in relatie tot de datadiefstal bij de GGD Bij de GGD is afgelopen week een datalek geconstateerd. Dit datalek is afkomstig uit de twee belangrijkste coronasystemen van de GGD (onder andere data als adresgegevens, telefoonnummers en burgerservicenummers zouden zijn gelekt). De omvang van het datalek is nog niet geheel duidelijk. <p>Inmiddels komen zowel bij gemeenten als bij de centrale overheid vragen binnen naar aanleiding van dit datalek. Op <a href="https://www.digitaleoverheid.nl/overzicht-van-alle-onderwerpen/basisregistraties-en-stelselafspraken/beheervoorziening-bsn/het-bsn-in-relatie-tot-de-datadiefstal-bij-de-ggd/" title="Ga naar website digitale overheid">Digitale Overheid</a> staan antwoorden op de meest gestelde vragen die momenteel bij ons binnen komen.</p> 2021-02-01 11:57:06 +0100 2021-02-01 11:57:06 +0100 2021-02-01 11:57:06 +0100 Langer rijden met rijbewijs van buiten de EU Inwoners met een rijbewijs van buiten de EU mogen maximaal 185 dagen rijden in Nederland. Daarna moeten ze het buitenlandse rijbewijs omwisselen voor een Nederlands rijbewijs. Door de maatregelen rondom corona is het niet altijd mogelijk om dit op tijd te doen. <p>De Minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft daarom besloten dat een burger met een rijbewijs van buiten de EU, langer dan 185 dagen in Nederland mag rijden. De inwoner moet voldoen aan de volgende voorwaarden:</p> <p> </p> <ul> <li>Heeft een rijbewijs van buiten de EU dat geldig was op 14 december 2020;</li> <li>De periode van 185 dagen loopt af tussen 15 december 2020 en 19 augustus 2021.</li> <li>Voldoet de burger aan bovenstaande voorwaarden? Dan mag hij/zij doorrijden met het rijbewijs tot 1 oktober 2021.</li> </ul> <p> </p> <h2>Omwisselen verlopen rijbewijs</h2> <p>U kunt een afspraak maken om uw rijbewijs om te wisselen. Kijk op onze <a href="https://www.olst-wijhe.nl/rijbewijsomwisselen" title="Ga naar pagina rijbewijs omwisselen">pagina over rijbewijs omwisselen</a> voor mee informatie over wat u mee kunt nemen en de voorwaarden.</p> <p>Meer informatie over corona en regels van een verlopen rijbewijs vindt u op de <a href="https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/vervoer/rijbewijzen" title="Ga naar website Rijksoverheid">website van de Rijksoverheid</a>.</p> 2021-02-01 10:55:00 +0100 2021-02-01 10:55:04 +0100 2021-02-01 11:14:22 +0100 Vacature medewerker online communicatie Ben jij een online aanpakker? Nieuwsgierig? Heb je liever een drukke dan rustige dag? Mooi! Dan ben je bij ons aan het juiste adres. De gemeente Olst-Wijhe zoekt een Medewerker online communicatie (20 uur per week). <p>Bij de gemeente Olst-Wijhe maken we het verschil door onze persoonlijke en betrokken werkwijze. Wij halen maximaal profijt uit de ‘kracht van onze kleine gemeente’. En daaraan kun jij bijdragen!</p> <p>In deze job maak je, bewerk je en plaats je content op onze websites en sociale media. Je komt met verrassende nieuwe ideeën voor content, van filmpjes tot social posts. Je schrijft en redigeert teksten en zorgt ervoor dat onze online kanalen up-to-date zijn. Daarnaast heb je een rol in onze webcare. Je monitort en rapporteert de resultaten (onder andere via Google Analytics) en zoekt continu naar verbeteringen. Je betrekt je collega’s zodat zij zich ook verantwoordelijk voelen voor content op onze website en stimuleert hen deze actueel te houden.</p> <p><a href="https://www.olst-wijhe.nl/bestuur/organisatie/medewerker-online-communicatie" title="Ga naar pagina vacature medewerker online communicatie">Bekijk de hele vacature.</a></p> <p> </p> 2021-02-01 09:27:15 +0100 2021-02-01 09:27:15 +0100 2021-02-01 09:27:15 +0100 Onderhoud website Op zondag 31 januari voeren wij updates uit aan onze website om u ook in de toekomst goed van dienst te zijn. Vanwege deze updates zijn niet alle producten en diensten beschikbaar. Zo kunt u geen gebruik maken van onze online formulieren. Tijdens onze werkzaamheden tonen wij een onderhoudspagina. <p><span>Zaken regelen met uw DigiD inloggegevens </span></p> <p>U kunt niet inloggen met uw DigiD. Dit betekent dat u geen verhuizing kunt doorgeven of een uittreksel aan kunt vragen. U kunt uw verhuizing wel via het pdf-bestand aan ons doorgeven. Kijk voor meer informatie in ons Digitaal Loket.</p> <p><span>Online meldingen doorgeven </span></p> <p>Wilt u iets melden over uw leefomgeving of openbare ruimte, bijvoorbeeld een losse stoeptegel? Dan kunt u dit per e-mail aan ons doorgeven via <a href="mailto:gemeente@olst-wijhe.nl" title="Stuur een e-mal naar gemeente@olst-wijhe.nl">gemeente@olst-wijhe.nl</a>.</p> <p>Op zondagavond kunt u online weer bij ons terecht.  Excuses voor het ongemak.</p> 2021-01-31 08:00:00 +0100 2021-01-22 08:53:26 +0100 2021-01-22 08:53:26 +0100 Meldpunt Fouten in Overheidsregistraties van start In Nederland gebruiken veel overheidsorganisaties jouw gegevens. Het gaat om gegevens van burgers, bedrijven en bijvoorbeeld gebouwen. Het is dus belangrijk dat al die gegevens kloppen. Staat er toch een fout in een registratie? Dan moet deze snel worden hersteld. Het nieuwe Meldpunt Fouten in Overheidsregistraties kan hierbij helpen. <p>Wie een fout wil laten corrigeren, meldt dit bij de organisatie waar het om gaat. Soms lukt dat niet, bijvoorbeeld omdat niet duidelijk is bij welke organisatie iemand moet zijn. Daarom is er vanaf nu het Meldpunt Fouten in Overheidsregistraties (MFO). Het MFO is onderdeel van de Rijksdienst voor Identiteitsgegegevens (RvIG).</p> <h2>Waar is het MFO te vinden?</h2> <p>Het MFO is te vinden op <a href="http://www.rvig.nl/mfo" title="Ga naar website RVIG">rvig.nl/mfo</a> en op <a href="http://www.rijksoverheid.nl" title="Ga naar website Rijksoverheid">Rijksoverheid.</a>nl. Op de website van het RvIG staan 3 formulieren: voor burgers, bedrijven en (semi) overheidsorganisaties. Die kunnen daarmee online een melding doen.</p> <h2>Wat doet het MFO?</h2> <p>Het MFO helpt burgers, bedrijven en overheidsorganisaties bij het corrigeren van een fout in een overheidsregistratie. Het MFO:</p> <ul> <li>wijst de weg naar de overheidsorganisatie die het onjuiste gegeven kan corrigeren.</li> <li>helpt wanneer de melder er niet uit komt. Dan gaan we aan de slag om de fout en de problemen die daardoor zijn ontstaan, te helpen oplossen.</li> <li>helpt bij het gecorrigeerd krijgen van onjuiste gegevens als er meer dan één overheidsorganisatie bij is betrokken of als het gaat om registratie-overstijgende problemen en fouten.</li> <li>helpt als blijkt dat de gegevens wel kloppen, maar bijvoorbeeld door onjuiste interpretatie voor onbedoelde gevolgen zorgen.</li> <li>helpt de gevolgen van het gebruik van foute gegevens (zoals aanmaningen en boetes) waar mogelijk te stoppen tot de oplossing is bereikt. Zo lang er nog geen oplossing is, doen we er alles aan om te zorgen dat de melder niet verder in de problemen komt. Is de oplossing bereikt, dan helpen we waar mogelijk bij het herstellen van de gevolgen.</li> </ul> <p><a href="https://www.rvig.nl/meldpunt-fouten-in-overheidsregistraties/het-mfo-in-een-overzicht" title="Ga naar website RVIG">Bekijk in één oogopslag wat het MFO doet in de infographic</a>.</p> <h2><span>Samenwerking met melder en organisaties</span></h2> <p>Het MFO werkt samen met de melder en álle betrokken overheidsorganisaties, net zo lang tot gegevens weer kloppen. Het beheert de opgedane kennis en deelt deze met andere overheidsorganisaties. Ook ondersteunt het MFO overheidsorganisaties met advies en coördinerende werkzaamheden. Bijvoorbeeld wanneer het voor een organisatie niet of onvoldoende mogelijk blijkt de onjuiste gegevens te corrigeren.</p> <p>[[youtube:F2N6xAS4lp0]]</p> 2021-01-25 11:15:00 +0100 2021-01-25 11:38:17 +0100 2021-01-25 11:42:13 +0100 Rijbewijzen opnieuw langer geldig vanwege lockdown Verloopt jouw rijbewijs tussen 1 december 2020 en 1 maart 2021? Deze is nu i.v.m. de lockdown geldig tot 1 maart 2021. Deze regeling geldt alleen in Nederland. <p>Verlening is wel gewoon mogelijk bij onze balie in het gemeentehuis in Wijhe. Dit kan alleen op afspraak. Je kunt een afspraak maken via telefoonnummer 14 0570.</p> 2021-01-23 09:00:00 +0100 2021-01-22 14:06:04 +0100 2021-01-22 14:06:04 +0100 Gemeenteraad stelt commissie heroverweging in Tijdens de raadsvergadering van 18 januari jl. heeft de gemeenteraad van Olst-Wijhe een commissie heroverweging ingesteld. Dit is een commissie vanuit de raad die het proces van heroverweging, dat de gemeente heeft ingezet, gaat begeleiden. <p>De gemeenteraad moet in juni 2021 de eindrapportage heroverweging vaststellen ten behoeve van de behandeling van de kadernota 2022-2025, een nota waarmee de raad de kaders voor de begroting meegeeft die later in het jaar aan de orde komt. Om zijn kaderstellende, volksvertegenwoordigende en budgetrechtelijke taken in dit intensieve proces adequaat te kunnen vervullen, is het van belang dat de gemeenteraad vanaf het begin van het proces van heroverweging nauw betrokken is. Het instellen van een commissie vanuit de raad met een duidelijke taakomschrijving, werkwijze en samenstelling borgt dit. De commissie wordt opgeheven als de eindrapportage heroverweging klaar is en in juni naar de gemeenteraad gaat.</p> <h2>Gezonde basis</h2> <p>De heroverweging is nodig om de uitgaven van de gemeente voor de langere termijn te kunnen afstemmen op de inkomsten. Het tegen het licht houden dus van het financiële huishoudboekje van de gemeente. Voor 2022 moet de gemeente 750.000 euro aan ruimte creëren, voor de jaren daarna structureel 1,5 miljoen euro. De stip op de horizon is dat met ingang van de raadsperiode in 2022 de nieuwe raad met een financieel gezonde basis aan de slag kan.</p> <h2>In gesprek</h2> <p>In de eerste drie maanden van dit jaar worden de mogelijke bezuinigingsopties in beeld gebracht. Begin april legt het college de zogenaamde heroverwegingsvoorstellen oriënterend voor aan de gemeenteraad. Het college richt zich hierbij op een totaalbedrag van 2 miljoen euro. Dat is meer dan de benodigde 1,5 miljoen. Deze extra budgettaire ruimte biedt de gemeenteraad de mogelijkheid om zijn eigen afwegingen te maken. De raad zal hiervoor na 1 april met maatschappelijke organisaties en inwoners in gesprek gaan. De precieze aanpak daarvoor wordt nog uitgewerkt. De uiteindelijke besluiten worden genomen bij de behandeling van de kadernota medio 2021.</p> <p>De commissie Heroverweging bestaat uit de raadsleden Frank Schumacher (Gemeentebelangen Olst-Wijhe), Sander Klos (CDA), Stefan Groote Schaarsberg (VVD), Martijn Jumelet (PvdA), Ferdi Hummelink (GroenLinks) en Rimmert Brandsma (D66).</p> 2021-01-21 15:45:00 +0100 2021-01-21 15:45:13 +0100 2021-01-21 15:56:01 +0100 Starterslening voor inwoners die hun eerste huis kopen Stel, je wilt voor het eerst een huis kopen maar de woonlasten zijn net te hoog voor jouw inkomen. Misschien biedt de starterslening dan uitkomst. <p>De starterslening overbrugt het verschil tussen de koopsom van jouw eerste huis en het maximale bedrag dat je bij de bank kunt lenen. Naast de starterslening heb je dus ook gewoon een hypotheek. De rente van de lening staat 15 jaar vast. Je krijgt de lening voor maximaal 30 jaar waarbij je de eerste drie jaar geen rente en aflossing hoeft te betalen. Je moet wel aan een aantal voorwaarden voldoen om in aanmerking te komen. Hieronder lees je de maximale koopprijsgrenzen die gelden per 1 januari 2021.</p> <p>Voor een bestaande, niet-verduurzaamde woning (zonder energielabel A) geldt: de koopsom (inclusief eventuele verbeterkosten) mag maximaal € 246.000 bedragen. De starterslening bedraagt dan maximaal 20% van de koopsom en is maximaal € 30.000.</p> <p>Voor een bestaande, verduurzaamde woning of een nieuwe woning met minimaal label A geldt: de koopsom (inclusief verbeterkosten) mag maximaal € 269.000 bedragen. De starterslening bedraagt dan maximaal 20% van de koopsom en is maximaal € 35.000.</p> <p>Op <a href="http://www.olst-wijhe.nl/starterslening" title="Ga naar pagina starterslening">olst-wijhe.nl/starterslening</a> vind je meer informatie over de voorwaarden en de manier waarop je de starterslening kunt aanvragen.</p> 2021-01-19 09:00:00 +0100 2021-01-19 09:05:00 +0100 2021-01-19 09:05:00 +0100 Evenementenkalender <p>Vorig jaar konden er helaas weinig evenementen plaatsvinden. Wij hopen dat er in 2021 weer een en ander kan worden georganiseerd, als de coronamaatregelen dat toelaten. Net als ieder jaar hebben we ook dit jaar de <a href="https://www.olst-wijhe.nl/samenleven/bijlagen-samenleven/evenementenkalender-2021" title="Open pdf evenementenkalender 2021">evenementenkalender</a> vastgesteld. De lijst is erg kort dit jaar. De meeste organisaties weten door corona immers nog niet of zij hun evenementen wel of niet kunnen organiseren. Om deze reden hebben zij zich dan ook niet aangemeld. Voor de evenementen die wel op de lijst staan, is het ook niet zeker of ze kunnen doorgaan.</p> 2021-01-14 16:25:29 +0100 2021-01-14 16:25:29 +0100 2021-01-14 16:25:29 +0100 Olst-Wijhe heeft online veiligheid op orde Gemeente Olst-Wijhe heeft de zaken op orde wat betreft digitale beveiliging van de eigen websites. Op basisbeveiliging.nl, een website waarop te zien is hoe het gesteld is met de digitale beveiliging van gemeentelijke website en online diensten, kleurt Olst-Wijhe groen. <p>Om bij overheden de veiligheid op internet te vergroten is de website <a href="http://www.basisbeveiliging.nl" title="Ga naar website basisbeveiliging">basisbeveiliging.nl</a> ontwikkeld. Een geografische kaart die met stoplichtkleuren aangeeft of de websites van gemeenten qua online veiligheid op orde zijn. Rood betekent slecht, groen betekent geweldig.</p> <p><a href="http://www.basisbeveiliging.nl" title="Ga naar website basisbeveiliging">Basisbeveiliging.nl</a> monitort continu hoe de online veiligheid van Nederlandse gemeenten eraan toe is. Met als doel  om de veiligheid en privacy voor iedereen te verbeteren. De website zoekt doorlopend welke domeinnamen gemeenten bezitten en controleert een aantal onderdelen. Bijvoorbeeld of het beveiligingscertificaat van de site klopt. Daaraan kent de site een risicowaarde toe en daar komt de beoordeling uit voort.</p> 2021-01-12 00:00:00 +0100 2021-01-12 10:53:16 +0100 2021-01-12 10:53:16 +0100 Kent u iemand die een lintje verdient? Bijna iedereen zal die vraag met ‘ja’ beantwoorden. Want overal zetten mensen zich langere tijd, voor vele maatschappelijke doelen in. Vaak onbetaald, zonder eigenbelang en in alle bescheidenheid. Om in aanmerking te komen voor een Koninklijke onderscheiding moet iemand eerst worden voorgedragen. En u kunt daarvoor zorgen! <h2>Contact opnemen</h2> <p>Wilt u iemand uit onze gemeente voordragen voor een Koninklijke onderscheiding? Neem dan contact op met Monique Plantinga of Inge van den Berg via telefoonnummer 14 0570. Zij gaan met u in gesprek en kunnen op basis van uw informatie een inschatting maken of de verdiensten van uw kandidaat bijzonder genoeg zijn om in aanmerking te komen voor een Koninklijke onderscheiding. Zij begeleiden u ook bij het maken van de aanvraag.</p> <p>Voor de ‘lintjesregen’ (ter gelegenheid van Koningsdag) moet uw complete voorstel uiterlijk 1 mei in het jaar daarvoor bij de burgemeester zijn ingediend. Wilt u iemand op een ander moment in het jaar voordragen? Dan moet uw aanvraag ten minste zes maanden voorafgaand aan de datum van uitreiking bij de burgemeester zijn ingediend.</p> 2021-01-11 00:00:00 +0100 2021-01-11 16:05:35 +0100 2021-01-11 16:05:35 +0100 Praat mee tijdens het klimaatcafé op 2 februari! U heeft het vast wel gemerkt; ons klimaat verandert. Zomers zijn heter en droger. Hierdoor moeten we ons drinkwatergebruik mogelijk regelmatig gaan beperken. Daarbij worden de buien heviger. In 2019 stond een deel van Olst blank na een extreme bui en ook afgelopen jaar was er wateroverlast in delen van onze gemeente. Het is belangrijk dat we er met elkaar voor zorgen dat we ons aanpassen aan het veranderende klimaat. Dit heet klimaatadaptatie. <p>In 2019 brachten we de belangrijkste effecten van klimaatverandering in Olst-Wijhe in kaart. Hierover gaan we graag met u in gesprek tijdens een klimaatcafé. U bent van harte welkom om online deel te nemen op 2 februari van 19.30 tot 21.00 uur. Wilt u uw mening met ons delen? Stuur dan een <a href="mailto:gemeente@olst-wijhe.nl" title="Mail de gemeente">mail</a> en vermeld hierin uw naam, woonplaats en telefoonnummer. Als u zich heeft aangemeld, ontvangt u een mail met de link naar het klimaatcafé.</p> <p>Bent u nieuwsgierig naar wat klimaatadaptatie precies inhoudt? Kijk dan ter inspiratie op <a href="https://ruimtelijkeadaptatie.nl/aan-de-slag/inwoner" title="Ga naar informatie klimaatadaptatie">de website over Ruimtelijke adaptatie</a>.U vindt de uitnodiging voor het klimaatcafé onderaan deze pagina.</p> <h2>Heeft u nog vragen?</h2> <p>Dan horen we dat graag van u. U kunt hiervoor bellen naar Sjoerd van Til via telefoonnummer 14 0570. We ontmoeten u graag tijdens het online klimaatcafé.</p> 2021-01-08 15:00:00 +0100 2021-01-08 09:34:42 +0100 2021-01-08 09:34:42 +0100 Uw persoonsgegevens in de Basisregistratie Persoonsgegevens (BRP) Er gelden regels om gegevens in de BRP te gebruiken of bekijken. Deze staan in de Wet basisregistratie personen (Wet BRP) en de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). <p>De Autoriteit persoonsgegevens (AP) ziet toe op de naleving van deze wetten. Alleen organisaties met een publieke of maatschappelijke taak krijgen gegevens uit de BRP. Regels daarover staan in de Wet BRP. Deze (overheids)organisaties krijgen alleen de gegevens die zij nodig hebben. Waarvoor een organisatie persoonsgegevens krijgt en welke gegevens dat zijn, ligt vast in een autorisatiebesluit.</p> <p> <ul> <li>Recht op inzage: u heeft het recht op inzage in uw persoonsgegevens die bekend zijn bij de gemeente.</li> <li>Recht op rectificatie: u heeft het recht om uw persoonsgegevens aan te vullen, te corrigeren of te laten verwijderen.</li> <li>Verstrekkingsbeperking: u heeft het recht uw persoonsgegevens af te laten schermen wanneer u dat wenst.</li> </ul> </p> <p>U controleert uw gegevens via <a href="https://mijn.overheid.nl" title="Ga naar website mijn overheid">mijn.overheid.nl</a>. Log in met uw DigiD. Als uw gegevens juist zijn hoeft u niets te doen. Als uw gegevens niet juist zijn, neemt u contact op met team Burgerzaken via <a href="mailto:gemeente@olst-wijhe.nl" title="Stuur een e-mail naar gemeente@olst-wijhe.nl">gemeente@olst-wijhe.nl</a> of telefoonnummer 14 0570.</p> <br /> 2021-01-05 09:00:00 +0100 2021-01-04 16:41:46 +0100 2021-01-04 16:41:46 +0100 Junior Energiecoach; daar krijg je energie van! Wil jij samen met je gezin meedoen aan een superleuk spel en energie én geld besparen? Dan bieden wij je graag gratis de Junior Energiecoach aan! In vijf weken tijd krijg je korte opdrachten waar je met elkaar spelenderwijs mee aan de slag gaat. Elke week zijn er prijzen te winnen. Junior Energiecoach is leuk voor kinderen van 7 tot en met 12 jaar. <h2>Oud-deelnemers over Junior Energiecoach</h2> <p>"Wij hebben boven met de lego en met het poppenhuis gespeeld en we zijn een lange wandeling gaan maken. 's Avonds heeft mama verhaaltjes gelezen en hebben we een spelletje gedaan. Een dag zonder stroom vonden we best leuk."</p> <p>"Bedankt voor de leuk momenten die jullie aan ons gezin bezorgen. We leren niet alleen over energie besparen maar ook hoe leuk het is als gezin om de opdrachten te doen, spelletjes te spelen en te lachen."</p> <p>“Wij maken er echt een sport van! Superleuk om dit met z’n allen te doen. Zelfs de jongste van twee doet actief mee. Door hem zitten we vaak in het donker."</p> <h2>Doe je mee?</h2> <p>Wil jij ook ontdekken hoe leuk een dag zonder stroom is, hoeveel je bespaart met LED-lampen of door het licht juist uit te doen? Meld je dan uiterlijk 21 februari gratis aan op de website van <a href="http://www.juniorenergiecoach.nl" title="Ga naar website junior energiecoach">Junior Energiecoach</a>! Hier vind je ook meer informatie over het spel.</p> 2021-01-04 16:00:00 +0100 2021-01-04 16:17:14 +0100 2021-01-04 16:17:14 +0100 Vuurwerkinleveractie levert in Olst-Wijhe 33 kilo vuurwerk op Tijdens de vuurwerkinleveractie van de gemeente Olst-Wijhe op 28 en 29 december is in totaal 33 kilo vuurwerk ingeleverd. In totaal kwamen elf mensen naar de gemeentewerf in Wijhe om vuurwerk in te leveren. <p>De vuurwerkinleveractie was een gezamenlijke actie van de gemeenten Deventer, Olst-Wijhe en Raalte, die door de politie werd ondersteund. Inwoners kregen de mogelijkheid (illegaal) vuurwerk in te leveren omdat zwaar knalvuurwerk en vuurpijlen vanaf dit jaar verboden zijn. In de gemeenten Deventer, Olst-Wijhe en Raalte werd in totaal 145 kilo vuurwerk ingeleverd.</p> <h2>Alleen kindervuurwerk mag</h2> <p>Zwaar knalvuurwerk en vuurpijlen mogen vanaf dit jaar niet meer worden afgestoken in Nederland. De komende jaarwisseling geldt vanwege corona bovendien een algeheel vuurwerkverbod. Alleen het zogenaamde kindervuurwerk (categorie F1) is nog toegestaan.</p> 2020-12-30 17:08:55 +0100 2020-12-30 17:08:55 +0100 2020-12-30 17:08:55 +0100 Doekjes? Niet in het riool Alleen toiletpapier mag worden doorgespoeld. Alle andere doekjes horen in de afvalbak. Vochtige doekjes die toch in het toilet gegooid worden, veroorzaken verstoppingen in het riool. <p>Je kunt vervolgens je toilet niet meer doorspoelen. En om dit op te lossen moet je een ontstopper laten komen. Dat kost tijd en geld. Ook in het openbaar riool binnen onze gemeente zijn die verstoppingen een probleem. De pompen van het riool lopen vast door vochtige doekjes. De doekjes bestaan uit draden die zich helemaal vastdraaien in de pompen. Gooi vochtige doekjes in de afvalbak, niet in het toilet! Dat geldt ook voor (frituur)vet en olie. Breng het weg naar de vet-recyclecontainer na het oliebollen bakken. Draag zelf bij aan een goed werkend riool en schoon water en kijk voor praktische tips en uitleg filmpjes op <a href="https://www.nietinhetriool.nl/" title="Ga naar website nietinhetriool">nietinhetriool.nl</a>.</p> 2020-12-29 13:45:00 +0100 2020-12-29 11:35:40 +0100 2021-01-05 10:55:21 +0100 Pas op voor oplichting door 'tussenpersonen' Bij meerdere gemeenten in Nederland, ook bij gemeente Olst-Wijhe, komen klachten binnen van inwoners en ondernemers die zijn opgelicht door websites die zeggen te helpen bij het regelen of aanvragen van zaken bij de gemeente. <p>Deze websites en online loketten vragen om gevoelige persoonlijke informatie en geld voor het maken van een afspraak bij de gemeente. Of ze rekenen een hoog tarief voor een uittreksel of akte. Wij werken niet samen met deze websites. Een afspraak maken bij ons is altijd gratis en snel en u kunt online op <a href="https://www.olst-wijhe.nl/" title="Ga naar de homepage">onze website</a> zelf veel zaken online regelen. We vragen u alert te zijn zodat u niet de dupe wordt van oplichting via internet.</p> <p><span> </span></p> <p><span>De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) onderzoekt of er juridische maatregelen genomen kunnen worden tegen dit soort partijen.</span></p> <p> </p> 2020-12-24 09:00:00 +0100 2020-12-07 10:22:04 +0100 2020-12-23 15:29:52 +0100 Vuurwerkinleveractie op 28 en 29 december 2020 Gezamenlijke actie van de gemeente Deventer, Olst-Wijhe en Raalte, waarbij politie ondersteunt. <p>Zwaar knalvuurwerk en vuurpijlen mogen vanaf dit jaar niet meer worden afgestoken in Nederland. Daarnaast geldt vanwege corona voor de komende jaarwisseling een vuurwerkverbod en zijn de winkels die vuurwerk verkopen gesloten. Alleen het zogenaamde kindervuurwerk (categorie F1) is nog toegestaan. Inwoners van Olst-Wijhe, Deventer en Raalte die nog (zwaar) vuurwerk hebben liggen, kunnen gebruikmaken van de inleveractie op 28 en 29 december 2020. Dit wordt georganiseerd door de politie en drie gemeenten.</p> <h2>Waarom vuurwerk inleveren?</h2> <p>Omdat zwaar knalvuurwerk en vuurpijlen gevaarlijk zijn en nu en komende jaren verboden zijn, krijgen de inwoners van Deventer, Olst-Wijhe en Raalte de mogelijkheid dit in te leveren. Dit geldt voor alle typen vuurwerk tot in totaal maximaal 25 kilo per persoon. Het is gevaarlijk dit vuurwerk thuis te bewaren. Het vuurwerk mag door inwoners worden vervoerd, wanneer aannemelijk kan worden gemaakt dat het rechtstreeks vanaf huis naar de inleverlocatie wordt vervoerd. Voor de inleveractie hebben de drie gemeenten en politie speciale veiligheidsmaatregelen op de locatie getroffen.</p> <p>Op de volgende tijdstippen en locaties kan vuurwerk worden ingeleverd:</p> <p>Wanneer:<span> </span>maandag 28 december 2020</p> <p> <ul> <li>09.00 – 13.00 uur Deventer</li> <li>13.30 – 15.00 uur Wijhe</li> <li>15.30 – 17.30 uur Raalte</li> </ul> </p> <p>Wanneer: <span> </span>dinsdag 29 december 2020</p> <p> <ul> <li>09.00 – 11.00 uur Raalte</li> <li>11.30 – 13.00 uur Wijhe</li> <li>13.30 – 17.30 uur Deventer</li> </ul> </p> <p>Waar:</p> <p> <ul> <li>Deventer, Storminkstraat 2 (politiebureau)</li> <li>Wijhe, Industrieweg 8 (Gemeentewerf)</li> <li>Raalte, Mettingenlaan 80 (politiebureau)</li> </ul> </p> <h2>Inleveren volgens de coronarichtlijnen</h2> <p>Mensen die het vuurwerk willen inleveren kunnen dit op een tafel afgeven. Tijdens de inleveractie worden de lockdown-richtlijnen in acht genomen. Dit betekent dat er maximaal twee mensen bij elkaar op straat mogen staan, met 1,5 meter onderlinge afstand. Inwoners van Deventer, Olst-Wijhe en Raalte kunnen kiezen in welke gemeente ze het vuurwerk inleveren.</p> <p>Een gespecialiseerd en gecertificeerd bedrijf is op de geselecteerde locaties en tijdstippen aanwezig om het vuurwerk op een veilige manier in te nemen en te classificeren. Zij zullen ook het vervoer, de opslag en uiteindelijk de vernietiging van het vuurwerk organiseren. Bij iedere locatie is een afvaardiging van de politie aanwezig. Ook is er beveiliging aanwezig.</p> 2020-12-23 09:30:00 +0100 2020-12-23 09:51:54 +0100 2020-12-23 10:03:26 +0100 Zet je alcoholgebruik op pauze Met IkPas ga je de uitdaging met jezelf aan en drink je in januari of februari even 30 of 40 dagen geen alcohol. <p>Je ervaart de positieve effecten die niet drinken op je lichaam heeft: je voelt je fitter, slaapt beter, valt misschien wat af… Maar ook leer je beter ‘nee’ zeggen en doorbreek je jouw gewoontegedrag. IkPas vraagt je niet om nooit meer te drinken, maar om even je alcoholgebruik op pauze te zetten.</p> <p>Ga je de uitdaging aan? Schrijf je in op <a href="https://ikpas.nl/" title="Ga naar site www.ikpas.nl">de website van IkPas</a> en doe vanaf 1 januari (30 dagen) of 17 februari (40 dagen) mee!</p> <br /> 2020-12-23 09:30:00 +0100 2020-12-22 08:48:28 +0100 2020-12-22 08:48:28 +0100 Gewijzigde openingstijden ROVA tijdens de feestdagen <p><span><span>Het milieubrengstation </span></span><span>aan de Rijnlandstraat 2 in Zwolle is op donderdag 24 december en donderdag 31 december geopend tot 16.00 uur. Op vrijdag 25 december, zaterdag 26 december en vrijdag 1 januari is het milieubrengstation gesloten.</span></p> <p><span><span>Het milieubrengstation aan de Zompstraat 21 in Raalte is gesloten op vrijdag 25 december, zaterdag 26 december en vrijdag 1 januari.</span></span></p> <h2><span><span>ROVA Klantcontactcentrum</span></span></h2> <p><span><span>Het ROVA Klantcontactcentrum is op donderdag 24 december en donderdag 31 december geopend tot 16.00 uur. Op vrijdag 25 december, zaterdag 26 december en vrijdag 1 januari is het Klantcontactcentrum gesloten.</span></span></p> <h2><span><span>Heb je vragen?</span></span></h2> <p><span><span>Neem dan contact op met het ROVA Klantcontactcentrum via telefoonnummer 038 - 427 37 77 of <a href="https://www.rova.nl/contact" title="Ga naar site www.rova.nl/contact">de website van ROVA</a>. Meer informatie over de inzameldagen vind je in de ROVA-app en <a href="http://inzamelkalender.rova.nl/" title="Ga naar site www.inzamelkalender.rova.nl">-website</a>.</span></span></p> 2020-12-23 09:00:00 +0100 2020-12-21 15:35:11 +0100 2020-12-21 15:35:11 +0100 Vuurwerkverbod Oud & Nieuw Met het verbod op het afsteken van vuurwerk tijdens de komende jaarwisseling voorkomen we vuurwerkslachtoffers en daarmee extra druk op de zorg. <p>Fopvuurwerk, zoals sterretjes en knalerwten, is wel toegestaan.</p> <p>Kijk voor meer informatie over het verbod op <a href="https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/vuurwerk" title="Ga naar site www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/vuurwerk">de website van de Rijksoverheid</a>.</p> 2020-12-23 09:00:00 +0100 2020-12-21 15:14:26 +0100 2020-12-21 15:14:26 +0100 Kerstboominzameling 2021 We kunnen helaas geen kerstboominzameling met de kinderen houden zoals we dat gewend zijn. Natuurlijk is het wel fijn als je het nieuwe jaar opgeruimd kunt beginnen. En dus de kerstboom ook kunt opruimen. <p> </p> <p>Daarom bieden we de mogelijkheid om jouw kerstboom naar een van de bekende verzamelplaatsen te brengen op 5, 6 of 7 januari van 9.00 tot 15.30 uur.<span> </span>Daar zijn vakken waar je de kerstboom kunt achterlaten. Er staan geen medewerkers van ons bij de locaties. Aan het eind van de dag haalt onze buitendienst de kerstbomen op en zorgt dat ze worden versnipperd.</p> <p>Breng alleen echte bomen (dus geen kunst!) en haal alle (resten) versiering uit de bomen.</p> <h2>Locaties Olst</h2> <ul> <li>trapveld De Meente</li> <li>parkeerplein voor het Willy Dobbeplantsoen</li> </ul> <h2>Locaties Wijhe</h2> <ul> <li>grasveld bij de voormalige Tellegenschool</li> <li>parkeerplaats van Wijhe ’92</li> </ul> <p> </p> <p> </p> <p> </p> 2020-12-23 08:30:00 +0100 2020-12-22 08:37:13 +0100 2020-12-22 08:37:46 +0100 Feiten en fabels over de energietransitie Er zijn veel vragen en onduidelijkheden over de energietransitie: de overstap van fossiele brandstoffen op duurzame energiebronnen. Daarom bracht de RES West-Overijssel feiten en fabels in beeld. <p>Wil jij bijvoorbeeld weten of je energie uit water kunt halen, hoeveel duurzame energie we nu in Nederland opwekken, hoeveel geluid een windmolen maakt of wat lokaal eigendom is? Kijk dan op <a href="https://www.reswestoverijssel.nl/feit+en++fabel/default.aspx" title="Ga naar site www.reswestoverijssel.nl/feit+en++fabel/default.aspx">de website van de RES</a>. Houd ook de Facebookpagina van de RES in de gaten.</p> 2020-12-23 08:00:00 +0100 2020-12-21 14:56:32 +0100 2020-12-21 14:56:32 +0100 Langstraat Wijhe ‘s ochtends afgesloten op 11 en 18 januari Ieder jaar wordt het rioolstelsel in de gemeente onderhouden. Begin 2021 staat de Langstraat op de planning. <p>Het onderhoud neemt twee ochtenden in beslag en vindt plaats op 11 januari (het deel Langstraat 39 tot en met 90) en op 18 januari (het deel Langstraat 1 tot en met 31). Tijdens het onderhoud is het deel van de Langstraat waar het onderhoud plaatsvindt tijdelijk afgesloten. De firma van der Velden voert het onderhoud uit.</p> <p>Voor vragen kunt u contact opnemen met Marco ter Weel via telefoonnummer 06 – 51 49 64 11.</p> 2020-12-16 10:00:00 +0100 2020-12-14 09:31:55 +0100 2020-12-14 09:31:55 +0100 Ga je carbidschieten? Meld je dan bij ons De verkoop en het afsteken van vuurwerk is voor de komende jaarwisseling verboden. Carbidschieten valt niet onder het vuurwerkverbod. Dat betekent dat deze traditie dit jaar kan worden voortgezet. Hiervoor gelden de regels die altijd gelden én extra regels vanwege corona. <p>Carbidschieten mag dit jaar tussen 9.00 en 17.00 uur. Om de traditie in goede banen te leiden, gaan wij graag met de carbidschieters in gesprek. Daarom moeten zij zich bij ons melden via het formulier op <a href="https://www.olst-wijhe.nl/carbidschieten" title="Ga naar pagina www.olst-wijhe.nl/carbidschieten">onze website</a>. Dit kan tot 28 december.</p> <h2>Coronaregels</h2> <p>Vanwege corona zijn evenementen niet toegestaan. Het plaatsen van een tent mag daarom niet dit jaar. Als je gaat carbidschieten, hou je je aan de geldende maatregelen.</p> <p>Je leest alle regels voor het carbidschieten op <a href="https://www.olst-wijhe.nl/carbidschieten" title="Ga naar pagina www.olst-wijhe.nl/carbidschieten">onze website</a>.</p> <p> </p> 2020-12-16 10:00:00 +0100 2020-12-14 08:55:17 +0100 2020-12-22 13:13:06 +0100 Inzameldagen ROVA 2021 Om te zorgen dat alle containers veilig en op tijd geleegd worden, zijn meerdere routes voor de inzameling van afval en grondstoffen voor 2021 aangepast. Hierdoor veranderen de inzameldagen. <p>Op de inzamelkalender van ROVA ziet u snel en eenvoudig wat er gaat veranderen voor uw adres. Heeft u een smartphone of tablet? Dan kunt u de gratis ROVA-app downloaden via de App Store of Google Play Store. In de app stelt u één keer uw adres in. Daarna heeft u altijd alle informatie over de inzameling bij de hand. In de app kunt u ook een herinnering instellen, zodat u bijvoorbeeld de avond voor de inzameldag een berichtje op uw telefoon krijgt. Zo vergeet u nooit meer de container op tijd aan de straat te zetten. Heeft u geen smartphone? Dan kunt u uw postcode en huisnummer invoeren op <a href="https://www.rova.nl/inzamelkalender" title="Ga naar ROVA">de website van ROVA</a>. U krijgt dan direct de volledige jaarkalender met inzameldagen in beeld. Wilt u een papieren inzamelkalender ontvangen? Bel dan met het ROVA-klantcontactcentrum op telefoonnummer 038 – 427 37 77.</p> 2020-12-16 10:00:00 +0100 2020-12-11 15:29:42 +0100 2020-12-22 13:16:34 +0100 Mogelijkheid voor ruimere openingstijden supermarkten rondom de feestdagen Om het winkelend publiek rond de feestdagen meer te spreiden, besloot het college supermarkten de mogelijkheid te bieden om eerder open te zijn op zondag 20 december, zaterdag 26 december en zondag 27 december 2020. <p>Op deze dagen mogen de supermarkten om 10.00 uur open in plaats van om 12.00 uur. Supermarkteigenaren bepalen zelf of zij van deze mogelijkheid gebruikmaken. Check daarom altijd de openingstijden bij de supermarkt zelf.</p> 2020-12-16 10:00:00 +0100 2020-12-14 09:21:00 +0100 2020-12-14 15:47:48 +0100 Geen aanvraag reisdocument mogelijk op 30-12 vanaf 15.30 uur. Vanaf 1 januari 2021 krijgen Nederlandse identiteitskaarten een inlogfunctie. Dit betekent dat u met uw identiteitskaart via de DigiD app kunt inloggen bij de overheid, het onderwijs, de zorg of pensioenfonds. <p>Na het ophalen van uw identiteitskaart bij onze balie, ontvangt u binnen 5 werkdagen een brief van DigiD. Daarmee kunt u die inlogfunctie activeren. Kijk voor meer informatie op <a href="https://www.digid.nl/" title="Ga naar site digid.nl">www.digid.nl</a>.</p> <h2>Geen aanvraag reisdocument mogelijk op 30-12 vanaf 15.30 uur.</h2> <p>Om deze vernieuwde identiteitskaart uit te kunnen geven, zijn er werkzaamheden aan het systeem nodig.<br />U kunt daarom op woensdag 30 december 2020 vanaf 15.30 uur en op 31 december 2020 de hele dag geen aanvragen voor identiteitskaarten en paspoorten aan onze balie doen. Ook zijn er dan geen spoedaanvragen mogelijk.</p> <p>Heeft u een reisdocument nodig? Vraag deze dan voor 30 december 2020 15.30 uur aan. U kunt een afspraak maken via telefoonnummer <a href="14 0570" title="Bel 140570">14 0570</a>.</p> <h2>Noodpaspoort</h2> <p>Heeft u met urgentie een reisdocument nodig? Dan adviseren wij u een nooddocument aan te vragen bij <a href="ttps://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/paspoort-en-identiteitskaart/vraag-en-antwoord/wanneer-en-hoe-kan-ik-een-noodpaspoort-krijgen" title="Ga naar site Koninklijke Marechaussee">de Koninklijke Marechaussee.</a></p> 2020-12-14 10:25:17 +0100 2020-12-14 10:25:17 +0100 2020-12-14 10:25:17 +0100 Onderhoud website Op zaterdagochtend 12 december voeren wij updates uit aan onze website om u ook in de toekomst goed van dienst te zijn. Vanwege deze updates zijn niet alle producten en diensten beschikbaar. Zo kunt u geen gebruik maken van onze online formulieren. <p>Tijdens onze werkzaamheden tonen wij een onderhoudspagina.</p> <h2>Zaken regelen met uw DigiD inloggegevens</h2> <p>U kunt niet inloggen met uw DigiD. Dit betekent dat u geen verhuizing kunt doorgeven of een uittreksel aan kunt vragen. U kunt uw verhuizing wel via het pdf-bestand aan ons doorgeven. Kijk voor meer informatie in ons <a href="https://www.olst-wijhe.nl/digitaalloket" title="Ga naar Digitaal Loket Olst-Wijhe">Digitaal Loket</a>.</p> <h2><span>Online meldingen doorgeven</span></h2> <p>Wilt u iets melden over uw leefomgeving of openbare ruimte, bijvoorbeeld een losse stoeptegel? Dan kunt u dit per e-mail aan ons doorgeven via <a href="mailto:gemeente@olst-wijhe.nl" title="Stuur een e-mail naar gemeente@olst-wijhe.nl">gemeente@olst-wijhe.nl</a>.</p> <p>Morgen kunt u online weer bij ons terecht. Excuses voor het ongemak.</p> 2020-12-12 07:00:00 +0100 2020-07-01 12:16:34 +0200 2020-11-18 13:13:36 +0100 Update: we zijn weer telefonisch bereikbaar <p>De technische storing is verholpen. We zijn weer telefonisch bereikbaar via 14 0570 of 0570 - 568080.</p> <br /> 2020-12-09 15:00:00 +0100 2020-12-09 10:16:23 +0100 2020-12-09 15:10:13 +0100 Verantwoord stoken beter voor gezondheid en milieu In deze tijd van het jaar worden houtkachels veel gebruikt. Wist u dat open haarden, houtkachels en buitenvuren gezondheidsklachten kunnen veroorzaken en klachten over stank? Vooral mensen met gevoelige luchtwegen (bijvoorbeeld longpatiënten en mensen met astma) kunnen veel last hebben van rook en (onzichtbare) verbrandingsgassen. <p>Heeft u een houtkachel/open haard? Zorg dan dat u verantwoord stookt.</p> <ul> <li>Stook alleen droog hout.</li> <li>Het hout mag nooit geverfd of geïmpregneerd zijn. Als u zulk hout verbrandt, komen er zware metalen vrij.</li> <li>Stook geen papier of karton.</li> <li>Stook niet bij windstil of mistig weer.</li> <li>Zet de luchttoevoer in de kachel helemaal open, net als de klep in de schoorsteen.</li> <li>Houd ventilatieroosters tijdens het stoken open (of zet een raampje open).</li> <li>Controleer of u goed stookt: een goed vuur heeft gele, gelijkmatige vlammen en je ziet bijna geen rook uit de schoorsteen komen. Oranje vlammen en donkere rook geven aan dat de verbranding niet goed is: zorg dan voor voldoende luchtaanvoer.</li> <li>Laat de schoorsteen minstens één keer per jaar goed vegen.</li> <li>Stook niet iedere dag en zeker niet langer dan 4 uur op één dag. Zo blijf je vrienden met de buurt.</li> </ul> <h2>Koolmonoxide</h2> <p>Wees bij gebruik van een kachel alert op de uitstoot van koolmonoxide (CO). Signalen zijn vermoeidheid, hoofdpijn en ademhalingsproblemen (die kunnen leiden tot verstikking). Het is verstandig om een koolmonoxidemelder te gebruiken.</p> <h2>Meer tips</h2> <p>Meer tips over (hout)kachels leest u op <a href="https://www.milieucentraal.nl/energie-besparen/energiezuinig-huis/verwarmen-op-gas-of-hout/houtkachel-of-open-haard/#tips" title="Ga naar site www.milieucentraal.nl/energie-besparen/energiezuinig-huis/verwarmen-op-gas-of-hout/houtkachel-of-open-haard/#tips">de website van Milieu Centraal</a>. Wilt u een kachel kopen? Lees dan ook deze pagina. Een pelletkachel geeft bijvoorbeeld meer warmte af in huis en is veel minder schadelijk voor het milieu en de gezondheid.</p> <h2>Overlast?</h2> <p>Hebben uw buren een houtkachel en heeft u last van de rook? Ga dan in gesprek en probeer samen tot een oplossing te komen. Als u er samen niet uit komt, kan buurtbemiddeling een rol spelen. Kijk op <a href="https://www.buurtbemiddelingolstwijhe.nl/" title="Ga naar site www.buurtbemiddelingolstwijhe.nl">de website van Buurtbemiddeling Olst-Wijhe</a>.</p> 2020-12-08 08:00:00 +0100 2020-12-07 09:56:37 +0100 2020-12-07 14:13:06 +0100 Scherm de baas?! Doe mee met de interactieve online avond Veel kinderen zijn niet weg te slaan achter hun mobieltje. Het lijkt wel of ze niet meer zonder kunnen. In veel gevallen is dat niet zo erg. Maar soms loopt het uit de hand. Je kind komt niet meteen als het geroepen wordt. Irritatie omdat je kind de hele tijd achter de telefoon zit, ook tijdens het eten. Of je kind lijkt nergens anders meer in geïnteresseerd dan de laatste Instagram, snapchat of WhatsApp berichten. Je kunt er als opvoeder wanhopig van worden. <p>Bij Tactus merken ze dat er veel vragen zijn over bijvoorbeeld: wanneer is het een probleem of hoe kun je het bespreekbaar maken? Om deze vragen te beantwoorden organiseert Tactus in samenwerking met Helder Theater op dinsdagavond 8 december, van 20:00 tot 21:00 uur, een online informatieavond over beeldschermgebruik. Op de <a href="https://www.tactus.nl/agenda" title="Ga naar website Tactus">website van Tactus</a> kun je op 8 december een link vinden naar deze informatieavond.</p> <p>Als je nu al vragen hebt dan kun je u terecht bij Alex Govers. Alex is preventieweker bij Tactus en is op werkdagen van maandag tot en met donderdag goed bereikbaar via telefoonnummer 06 10773126. Vragen kun je ook <a href="mailto:a.govers@tactus.nl" title="Stuur een e-mail naar a.govers@tactus.nl">via e-mail </a>stellen.</p> <p>Verder kun je ook op internet veel informatie vinden over beeldschermgebruik. De beste sites op dat gebied zijn:</p> <p> <ul> <li>De <a href="https://www.mediawijsheid.nl/" title="Ga naar website Mediawijsheid">website Mediawijsheid</a> met veel informatie en tips over thema’s als veilig online, sexting en pesten.</li> <li>De <a href="https://www.helderopvoeden.nl/" title="Ga naar website helder opvoeden">website Helder opvoeden</a> met veel informatie en tips over gamen en verslaving.</li> </ul> </p> 2020-12-07 14:44:12 +0100 2020-12-07 14:44:12 +0100 2020-12-07 14:44:12 +0100 Nieuwe vacature: teamleider openbare ruimte <p>Wij gaan voor drie in één! Een leidinggevende, maar ook een (ambtelijk) opdrachtgever en een verbindend strategisch denker. Hou jij van een breed en divers takenpakket, een informele cultuur, met korte lijnen en werk je graag in een omgeving die het verschil maakt voor en met de samenleving? Mooi, dan ben je bij ons aan het juiste adres. Wij zoeken een: Teamleider Openbare Ruimte (32-36 uur per week). <a href="https://www.olst-wijhe.nl/bestuur/organisatie/teamleider-openbare-ruimte" title="Ga naar pagina vacature teamleider openbare ruimte">Lees alles over deze vacature</a>.</p> 2020-12-07 10:30:00 +0100 2020-12-07 10:30:00 +0100 2020-12-07 10:30:00 +0100 Vanaf 13/12 nieuwe routes en dienstregeling openbaar busvervoer Vanaf komende zondag verzorgt RRReis het openbaar busvervoer voor regio IJssel-Vecht, waar Olst-Wijhe ook onder valt. <p><span><a href="https://www.rrreis.nl/" title="ga naar https://www.rrreis.nl/">RRReis</a> rijdt met elektrische bussen. Ze hebben nieuwe routes en aangepaste reistijden. </span></p> <h2>Belangrijkste wijzigingen op dienstlijnen in onze gemeente</h2> <p> </p> <p><span></span></p> <ul> <li><span>Buurtbus 516 (Olst - Heeten - Raalte) stopt voortaan ook bij de halte Olst centrum. Op vrijdag rijdt de buurtbus in het centrum van Olst een andere route in verband met de markt. Dat geldt ook voor buslijn 161.</span></li> <li><span>Buslijn 161 rijdt voortaan niet meer naar station Zwolle, maar via het Isala ziekenhuis naar bedrijventerrein Hessenpoort. Reizigers uit Olst, Wijhe en Zwolle Zuid krijgen hierdoor een nieuwe reismogelijkheid naar deze bestemming. In Hessenpoort kan worden overgestapt om door te reizen naar station Zwolle. In Deventer rijdt de bus weer via de Havezatelaan. Daardoor zijn reizigers uit Diepenveen en Boskamp sneller bij station Deventer.</span></li> </ul> <p><span>Kijk op </span><a href="https://www.rrreis.nl/" title="ga naar https://www.rrreis.nl/">RRReis</a><span> voor meer informatie over jouw busrit.</span></p> <p> </p> 2020-12-07 09:55:00 +0100 2020-12-07 09:55:16 +0100 2020-12-07 10:00:08 +0100 Ga je carbidschieten in Olst-Wijhe? Meld het bij ons Carbidschieten is een traditie in onze gemeente. Om het carbidschieten dit jaar veilig en passend binnen de coronaregels te laten verlopen, willen wij graag in gesprek met de carbidschieters. Burgemeester Ton Strien: “We vinden het belangrijk dat het traditionele carbidschieten kan doorgaan. Anders dan bij het afsteken van vuurwerk, waardoor vorig jaar ongeveer 1300 mensen (spoedeisende) zorg nodig hadden, gebeuren er gelukkig maar zeer beperkt ongelukken bij het carbidschieten. Het geeft dus geen extra druk op de zorg. Natuurlijk moet deze gezellige traditie wel in goede banen worden geleid. Daarom gaan we graag met de carbidschieters in gesprek. Het is dan wel nodig dat zij zich bij ons melden. Zo houden we het veilig en zorgen we er met elkaar voor dat het coronavirus zich niet verspreidt door deze jaarlijkse traditie”. <p>In Olst-Wijhe is het gebruikelijk dat er overdag carbid wordt geschoten. Dit jaar mag het tot 17.00 uur. En dus nadat inwoners het hebben gemeld. De melding is erop gericht dat wij in gesprek kunnen met de inwoners om er samen voor te zorgen dat het carbidschieten veilig gebeurt binnen de geldende coronaregels. Het college stelt de gemeenteraad voor de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) op deze twee punten aan te passen. De gemeenteraad besluit hierover op 14 december.</p> <h2>Corona</h2> <p>Carbidschieten mag alleen passend bij de geldende coronaregels. Na de persconferentie van dinsdag 8 december komt hier meer duidelijkheid over. De informatie over <a href="http://www.olst-wijhe.nl/carbidschieten" title="Ga naar pagina carbidschieten">carbidschieten </a>wordt dan aangevuld met de geldende coronaregels waaraan carbidschieters zich moeten houden.</p> <h2>Veilig carbidschieten</h2> <p>De regels die ieder jaar gelden, gelden ook nu. Dit gaat bijvoorbeeld over afstand tot woningen en het gebruik van ballen. Deze regels worden na 14 december aangevuld met het besluit van de raad over de meldingsplicht en het carbidschieten tot 17.00 uur. Wij sluiten ook dit jaar aan bij de landelijke BOCK-campagne: de Bewust Oplettende Carbid Knaller. Hiermee wijst de gemeente op de veiligheid tijdens het schieten.</p> <h2>Melden</h2> <p>Wie carbid gaat schieten, kan dit via <a href="http://www.olst-wijhe.nl/carbidschieten" title="Ga naar pagina carbidschieten">een formulier</a> melden. Dit kan vanaf donderdag 10 december.</p> 2020-12-04 11:00:00 +0100 2020-12-04 10:26:50 +0100 2020-12-04 10:26:50 +0100 Wijhe beweegt krijgt meeste stemmen voor park Woeste Wijhe De afgelopen 3 weken stemden jullie massaal op jullie favoriete schetsontwerp voor park Woeste Wijhe. We ontvingen maar liefst 352 stemmen. Oplettende inwoners meldden dat het systeem niet helemaal waterdicht bleek. Dat hebben we onderzocht. Na een update van het stemprogramma kon je inderdaad meer dan 1 keer stemmen. We hebben daarom de pieken waarop veelvuldig op één tijdstip is gestemd eruit gehaald en houden dan 282 stemmen over. Van die 282 stemmen, gingen 153 stemmen naar schets 2, ‘Wijhe beweegt’. <p>Deze schets werken we uit met de opmerkingen die bij de schets gemaakt zijn en verfijnen deze met de input van omwonenden. Dat houdt in dat we onder andere met hen kijken naar de beplanting en de hoogtes daarvan. De basis van de gekozen ontwerpschets staat vast. Als het ontwerp klaar is, zetten we hem natuurlijk op onze <a href="https://www.olst-wijhe.nl/woestewijhe" title="ga naar https://www.olst-wijhe.nl/woestewijhe">website</a> en onze <a href="https://www.facebook.com/gemeenteolstwijhe/" title="ga naar https://www.facebook.com/gemeenteolstwijhe">Facebookpagina</a>.</p> <p>Een onderdeel van het park is de natuurspeelplek. Hiervoor konden jullie de afgelopen weken mee-ontwerpen. Dank daarvoor, want we hebben weer veel leuke en creatieve ideeën ontvangen. Ook in de eerste ronde kregen we al veel leuke ideeën binnen. De kinderen van de basisscholen denken dit jaar ook nog mee over hun ideale natuurspeelplek. Als dit afgerond is, maakt Anneke Rodenburg van Tuin en Vlinder weer 3 ontwerpschetsen, waarop jullie vervolgens weer kunnen stemmen. Hou begin januari 2021 hiervoor onze <a href="https://www.facebook.com/gemeenteolstwijhe/" title="ga naar https://www.facebook.com/gemeenteolstwijhe">Facebookpagina</a> in de gaten. De winnende schets werken we verder uit en voegen we toe aan het definitieve ontwerp van park Woeste Wijhe.<span> </span></p> <p>Voor het definitieve plan gaan we op zoek naar een partij die het werk uitvoert, zodat park Woeste Wijhe voor de zomer van 2021 klaar is.</p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> 2020-11-30 16:00:00 +0100 2020-11-30 12:55:04 +0100 2020-12-01 11:26:00 +0100 Gemeente hanteert nieuwe algemene inkoopvoorwaarden De gemeente Olst-Wijhe hanteert bij het inkopen van leveringen en diensten algemene inkoopvoorwaarden. Deze inkoopvoorwaarden zijn gewijzigd. <p>Vanaf 1 december 2020 passen wij de voorwaarden toe bij nieuwe inkooptrajecten. De inkoopvoorwaarden gelden niet alleen voor de gemeenten Olst-Wijhe, Deventer en Raalte (DOWR-samenwerking). Ook gemeenten in de regio Stedendriehoek maken hiervan gebruik.</p> <p>De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de huidige inkoopvoorwaarden hebben te maken met privacy, auditrechten en de hoogte van de aansprakelijkheid. De voorwaarden zijn gebaseerd op het VNG-model, wat door veel gemeenten wordt gebruikt. <a href="https://www.olst-wijhe.nl/bestuur/visies-beleid-en-regelgeving/ondernemen/inkoopvoorwaarden-dowr/algemene-inkoopvoorwaarden-leveringen-en-diensten-dowr-2020" title="Ga naar document algemene inkoopvoorwaarden DOWR">Bekijk de nieuwe inkoopvoorwaarden</a> (pdf, 137 KB).</p> <h2>Contact</h2> <p>Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Stuur een e-mail naar <a href="mailto:inkoop@dowr.nl" title="Stuur een e-mail naar inkoop@dowr.nl">inkoop@dowr.nl</a>.</p> <p> </p> 2020-11-26 12:00:00 +0100 2020-11-25 10:18:09 +0100 2020-11-25 10:45:24 +0100 Onderhoud website Op donderdagochtend 26 november voeren wij updates uit aan onze website om u ook in de toekomst goed van dienst te zijn. Vanwege deze updates zijn niet alle producten en diensten beschikbaar. Zo kunt u geen gebruik maken van onze online formulieren. Tijdens onze werkzaamheden tonen wij een onderhoudspagina. <p><span>Zaken regelen met uw DigiD inloggegevens</span></p> <p>U kunt niet inloggen met uw DigiD. Dit betekent dat u geen verhuizing kunt doorgeven of een uittreksel aan kunt vragen. U kunt uw verhuizing wel via het pdf-bestand aan ons doorgeven. Kijk voor meer informatie in ons Digitaal Loket.</p> <p><span>Online meldingen doorgeven</span></p> <p>Wilt u iets melden over uw leefomgeving of openbare ruimte, bijvoorbeeld een losse stoeptegel? Dan kunt u dit per e-mail aan ons doorgeven via <a href="mailto:gemeente@olst-wijhe.nl" title="Stuur een e-mail naar gemeente@olst-wijhe.nl">gemeente@olst-wijhe.nl</a>.</p> <p>Morgen kunt u online weer bij ons terecht. Excuses voor het ongemak.</p> 2020-11-26 05:00:00 +0100 2020-10-08 16:58:23 +0200 2020-11-24 12:35:54 +0100 Gemeenteraad Olst-Wijhe stelt Ruimtelijke Visie Duurzame Energie vast Afgelopen maandagavond stelde de gemeenteraad van Olst-Wijhe de Ruimtelijke Visie Duurzame Energie vast. Hierbij bracht ze twee wijzigingen aan in het voorstel van het college van B&W. De geluidsruimte die maximaal vergund wordt, gaat van de landelijke norm van 47 dB (decibel) naar 45 dB. Daarnaast worden initiatieven voor windenergie in de eerste raadsvergadering na de vaststelling van de Regionale Energie Strategie (RES) in 2021 in overweging genomen. Met de vaststelling van de visie kan gefaseerd gewerkt gaan worden aan de eerste ontwikkeling van 54 GWh duurzame energie met grondgebonden zon en wind voor de periode 2020-2030. <p>Aan de wijzigingen lagen twee amendementen ten grondslag. CDA, PvdA en VVD dienden het amendement in waarmee de maximaal vergunbare geluidsruimte werd teruggebracht naar 45 dB, zoals de WHO (World Health Organization) adviseert. In het amendement gaven ze verder aan dat voor de ontwikkeling van windparken een streefwaarde geldt van 42 dB. Het amendement werd aangenomen met 9 stemmen voor (CDA, PvdA en VVD) en 7 tegen. In de discussie ging het vooral over zaken als gezondheid en juridische houdbaarheid bij afwijken van de wettelijke norm voor geluid en bewegingsruimte voor de omgevingsadviesraad. D66 diende het amendement in om in de eerste raadsvergadering na vaststelling van de RES initiatieven voor windenergie in overweging te nemen. Dit amendement kon op raadsbrede steun rekenen.</p> <h2>Geen meerderheid</h2> <p>Drie andere amendementen kregen geen meerderheid. Zo diende D66 een amendement in waardoor meteen gestart zou kunnen worden met het in overweging nemen van wind-initiatieven. Dit amendement werd met vijf stemmen voor (D66, GroenLinks en PvdA) en 11 tegen verworpen. Gemeentebelangen diende een amendement in dat de omgevingsadviesraad de mogelijkheid gaf om beargumenteerd af te wijken van de landelijke norm van 47dB, waarbij 45 dB als richtlijn werd gegeven. Dit amendement werd met 7 stemmen voor (GB, GroenLinks, D66) en 9 tegen verworpen. De VVD kwam met een amendement waarbij ze het beschikbaar stellen van 150.000 euro voor het maatschappelijk toetsingskader wilde uitstellen en onderdeel laten zijn van de heroverwegingen. Dit werd door de overige fracties niet gesteund.</p> <h2>Maatschappelijk toetsingskader</h2> <p>Een belangrijk en uniek onderdeel van de visie is het zogenaamde maatschappelijk toetsingskader. Een belangrijk instrument voor de omgevingsadviesraad van inwoners en belanghebbenden in een gebied. Tijdens de oordeelsvormende raadsvergadering over de visie in juni 2020 heeft de raad om deze toevoeging gevraagd. De raad vindt het erg belangrijk dat inwoners een duidelijke stem hebben bij de ontwikkeling van wind- en/of zonprojecten.</p> <h2>Uniek proces voor wind</h2> <p>In de omgevingsadviesraad kunnen inwoners en belanghebbenden in een kansrijk gebied voor windmolens met elkaar een gebiedsproces doorlopen. Zij bepalen samen onder welke voorwaarden windmolens een plek kunnen krijgen. Voor wind kan de omgevingsadviesraad al van start vóórdat er een initiatiefnemer is. Dit is uniek, want meestal komen inwoners pas in beeld als er al een project is. Deze werkwijze geeft inwoners de meeste zeggenschap over een ontwikkeling in hun gebied. In grote lijnen geldt deze manier van werken ook voor zonnevelden die groter zijn dan twee hectare. Het grootste verschil is dat daar pas een omgevingsadviesraad komt als er een concreet initiatief is.</p> <h2>Terugkijken?</h2> <p>Op <a href="https://gemeenteraad.olst-wijhe.nl" title="Ga naar site gemeenteraad.olst-wijhe.nl">gemeenteraad.olst-wijhe.nl</a> zijn bij de besluitvormende raadsvergadering van 23 november 2020 onder agendapunt 10 de volledige amendementen te lezen. Via deze link kan de vergadering ook teruggekeken worden.</p> 2020-11-25 14:31:18 +0100 2020-11-25 14:31:18 +0100 2020-11-25 14:31:18 +0100 Ken jij iemand die een lintje verdient? Bijna iedereen zal die vraag met ‘ja’ beantwoorden. Want overal zetten mensen zich langere tijd, voor vele maatschappelijke doelen in. Vaak onbetaald, zonder eigenbelang, in alle bescheidenheid. Om in aanmerking te komen voor een Koninklijke onderscheiding moet iemand eerst worden voorgedragen. En jij kunt daarvoor zorgen! <h2>Iemand voordragen?</h2> <p>Wil jij iemand uit onze gemeente voordragen voor een Koninklijke onderscheiding? Dan kun je bellen naar Monique Plantinga of Inge van den Berg via telefoonnummer 14 0570. Zij gaan met je in gesprek en kunnen op basis van jouw informatie een inschatting maken of de verdiensten bijzonder genoeg zijn om in aanmerking te komen voor een Koninklijke onderscheiding. Zij begeleiden je ook bij het maken van de aanvraag.</p> <p>Voor de ‘lintjesregen’ (ter gelegenheid van Koningsdag) moet jouw complete voorstel uiterlijk 1 mei in het jaar daarvoor bij de burgemeester zijn ingediend. Wil je iemand op een ander moment in het jaar voordragen? Dan moet jouw aanvraag ten minste zes maanden voorafgaand aan de datum van uitreiking bij de burgemeester zijn ingediend.</p> 2020-11-25 08:00:00 +0100 2020-11-23 14:58:12 +0100 2020-11-23 16:56:15 +0100 Onderzoek naar de digitale dienstverlening van de gemeente <p>De rekenkamercommissie ondersteunt de gemeenteraad in zijn controlerende taak. De commissie doet onderzoek naar de digitale dienstverlening van de gemeente en hoort graag jouw ervaringen. Wil jij jouw ervaring delen? <a href="http://www.digitaalolst-wijhe.nl" title="Ga naar enquête">Vul dan de enquête in</a>. Invullen kan tot 29 november en duurt ongeveer 5 minuten.</p> 2020-11-24 15:00:00 +0100 2020-11-09 17:10:36 +0100 2020-11-24 13:53:00 +0100 Nieuwjaarsreceptie 2021 <p>Helaas gaat de nieuwsjaarsreceptie 2021 vanwege corona niet door.</p> <p> </p> 2020-11-24 10:00:00 +0100 2020-11-23 14:22:55 +0100 2020-11-23 14:59:34 +0100 Olst-Wijhe is weer een stukje veiliger! De afgelopen weken hebben alle basisschoolleerlingen in Olst-Wijhe verkeerslessen gehad. <p><span><span>Zo hebben de kleuters een voorstelling van Muis! gehad met uitleg over verkeersborden. De leerlingen van groep 5/6 uit Olst, Boskamp en Welsum leerden een rap waardoor ze nu weten wat ze moeten doen om uit de dode hoek van een vrachtwagen te blijven. En de leerlingen van groep 8 van de Willibrordschool kregen een les over afleiding op de fiets: Op de fiets even niets!, dus telefoon in je zak. </span></span></p> <p><span><span>Zo is Olst-Wijhe weer een stukje veiliger!</span></span></p> 2020-11-24 08:00:00 +0100 2020-11-23 14:14:14 +0100 2020-11-23 14:15:16 +0100 Vragen over de energietransitie? <p>Er is veel discussie en onduidelijkheid over de opwek van duurzame energie met windmolens en zonnevelden. Daarom hebben we een lijst gemaakt met <a href="http://www.olst-wijhe.nl/energietransitie" title="Ga naar pagina veelgestelde vragen energietransitie">veelgestelde vragen</a> over de Regionale EnergieStrategie, de Ruimtelijke Visie Duurzame Energie, de energietransitie en duurzame energiebronnen. Heb je een vraag? Kijk dan op . En staat je vraag er niet bij? <a href="mailto:duurzame.energie@olst-wijhe.nl" title="Stuur een e-mail naar duurzame.energie@olst-wijhe.nl">Stuur dan een e-mail</a>.</p> 2020-11-23 12:00:00 +0100 2020-11-23 10:34:24 +0100 2020-11-23 10:34:24 +0100 College wil leges gastouderopvang verlagen Gastouderopvang is een belangrijke, flexibele vorm van opvang waaraan veel ouders behoefte hebben. Helaas neemt het aantal gastouders in de gemeente Olst-Wijhe af. Daar wil het college van B&W wat aan doen. Daarom stelt zij de gemeenteraad voor de leges voor gastouderopvang te verlagen. <p>Gastouderbureaus KOOS en De Bieënkorf dienden bezwaar in tegen de hoogte van de leges voor het aanvragen van de exploitatie van een gastouderopvang. Beide bureaus maken zich zorgen over de afname van het aantal gastouders in de gemeente. Er stoppen gastouders terwijl er geen nieuwe bijkomen. Ook tijdens de coronacrisis levert dat problemen op bij de opvang van kinderen. KOOS en De Bieënkorf vermoeden dat het uitblijven van nieuwe aanmeldingen onder andere te maken heeft met de hoogte van de leges. Wethouder Marcel Blind: “Goede kinderopvang is een voorwaarde voor veel werkende ouders. Ouders in bepaalde beroepen zijn mede afhankelijk van flexibele opvang bij een gastouder. Als er een tekort dreigt en wij daarin kunnen helpen, doen we dat graag. Daarom stellen wij de gemeenteraad voor de leges te verlagen om zo inwoners die twijfelen om gastouder te worden door de kosten te stimuleren om de stap te zetten.”</p> <p>Wilt u gastouder worden of twijfelt u nog? Neem dan contact op met KOOS of De Bieënkorf. Zij geven u graag meer informatie.</p> <br /> 2020-11-23 09:00:00 +0100 2020-11-20 16:22:19 +0100 2020-11-20 16:22:19 +0100 College deelt ‘liefde’ uit op Dag van de Ondernemer Vrijdag 20 november was het de Dag van de Ondernemer. Een mooie aanleiding voor het college van B&W om lokale ondernemers extra in het zonnetje te zetten. Gedurende de dag werden diverse ondernemers uit Olst-Wijhe verrast met een bezoekje van burgemeester en wethouders. Die kwamen niet met lege handen, maar deelden speculaasharten uit van Bakkerij Jolink om zo symbolisch de ondernemers een hart onder de riem te steken. Zo’n 100 lokale ondernemers werden op deze dag in het zonnetje gezet. <p>Wethouder Hans Olthof: “Wij hebben veel waardering voor de creativiteit, samenwerking en ondernemerszin die we in deze coronatijd bij onze ondernemers zien. Het is ook hartverwarmend dat veel van onze inwoners hun inkopen lokaal doen. Zo helpen we elkaar. Op deze speciale dag vinden we het als college mooi om - passend bij de campagne 'Hier stroomt de IJssel liefde’ - onze ondernemers te ondersteunen en hen te laten weten dat we heel blij zijn dat ze er zijn.”</p> 2020-11-20 15:00:00 +0100 2020-11-20 15:15:26 +0100 2020-11-20 15:15:26 +0100 Holstohus vanaf maandag weer open Vanaf komende maandag is ook onze balie in het Holstohus weer open! <p>U kunt dan van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur terecht in het gemeentehuis in Wijhe en op maandag, dinsdag en vrijdag van 13.30 tot 16.30 uur in het Holstohus in Olst. Het Holstohus is op woensdag open van 13.30 tot 20.00 uur. We werken op beide locaties alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken via telefoonnummer 14 0570.</p> 2020-11-20 14:00:00 +0100 2020-11-20 14:04:11 +0100 2020-11-20 14:04:11 +0100 Sinterklaasnieuws uit het gemeentehuis Burgemeester Ton Strien op de lijn voor alle kinderen in Olst-Wijhe met sinterklaasnieuws uit het gemeentehuis. <p>[[youtube:5oRFuZVU-aY]]</p> 2020-11-19 18:54:14 +0100 2020-11-19 18:54:14 +0100 2020-11-19 18:54:14 +0100 Begroting 2021 <p><a href="https://www.olst-wijhe.nl/bestuur/financi-n/begroting/infographic-begroting-2021-olst-wijhe.pdf" title="Open pdf infographic begroting 2021">Bekijk de infographic over de begroting</a>. Om de begroting voor 2021 en verder sluitend te krijgen, stijgt de onroerendezaakbelasting (OZB). Wethouder Financiën Hans Olthof: “Wij begrijpen dat het op zijn zachtst gezegd vervelend is dat huiseigenaren, ondernemers en agrariërs hierdoor geconfronteerd worden met hogere lokale lasten. Helaas zien wij geen andere mogelijkheid om de begroting rond te krijgen. De afgelopen jaren heeft de gemeente er veel taken bijgekregen die daarvoor door de Rijksoverheid werden uitgevoerd, zoals Jeugdzorg en Wmo. Daarnaast komt er veel op ons af door veranderende wetgeving, betekent het klimaatakkoord veel extra werk op het gebied van duurzaamheid en moeten we ons ook financieel extra inspannen als gevolg van corona. Voor al dit extra werk krijgen we onvoldoende geld van het Rijk.</p> <h2>Belangrijke maatregelen</h2> <p>Kort gezegd: we krijgen als gemeente wel extra taken, maar geen extra knaken. Om de begroting voor volgend jaar rond te krijgen en om te kunnen blijven zorgen voor onze kwetsbare inwoners, nemen we nu een aantal belangrijke maatregelen. Zo doen we een beroep op de reserve, verhogen we de OZB en komen we met een plan hoe we onze uitgaven kunnen verminderen. Hierin speelt u ook een rol. Ik vertrouw erop dat ik u binnenkort hierover meer kan vertellen.”</p> 2020-11-17 10:00:00 +0100 2020-11-16 15:09:06 +0100 2020-11-18 13:00:46 +0100 Vogelgriep vastgesteld bij pluimveebedrijf in Terwolde In Terwolde (gemeente Voorst, provincie Gelderland) is bij een eendenbedrijf vogelgriep (H5) vastgesteld. Het gaat waarschijnlijk om een hoogpathogene variant van de vogelgriep. Om verspreiding van het virus te voorkomen, wordt het bedrijf geruimd. Het gaat daar om circa 20.000 eenden. De ruimingen worden uitgevoerd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). <p>Vervoersverbod in cirkel van 10 km</p> <p>In het gebied van 3 kilometer rond het besmette bedrijf in Terwolde liggen 6 andere pluimveebedrijven. Deze bedrijven worden bemonsterd en onderzocht op vogelgriep. In de 10 kilometerzone rondom dit bedrijf liggen 13 andere pluimveebedrijven. Voor deze zone geldt het vervoersverbod. Delen van de gemeente Olst-Wijhe vallen binnen de cirkel van 10 km en daar geldt dus ook het vervoersverbod.</p> 2020-11-13 19:56:00 +0100 2020-11-13 19:49:26 +0100 2020-11-13 19:49:26 +0100 Welke invloed heeft corona op jouw leven? <p>We zijn over de piek van de tweede golf heen, maar het coronavirus is nog steeds onder ons en beïnvloedt ons leven. Zowel de ziektedreiging als de landelijke maatregelen hebben nog steeds gevolgen voor het dagelijks leven. Wat hebben bijvoorbeeld de twee - gedeeltelijke - lockdowns met ons gedaan? “Daarvoor start vandaag, 12 november, een grootschalig landelijk onderzoek, uitgevoerd door de GGD’en en het RIVM. Ik roep alle inwoners, en met name jongeren, op de vragenlijst in te vullen. Dit kan tot en met aanstaande zondag. Hoe meer mensen meedoen, des te beter beeld krijgen we van de impact van het virus op ons leven en welzijn”, zegt Rilana Wessel, epidemioloog bij GGD IJsselland.</p> <h2>Onderzoek over corona</h2> <p>De afgelopen maanden zijn er meerdere onderzoeken uitgevoerd. Daaruit kwam onder meer naar voren dat ruim een kwart van de deelnemers last had van stress en 30% verwachtte in de komende zes maanden ziek te worden door het coronavirus. Is dat laatste uitgekomen? En wat betekent het virus nu voor mensen? Wat betekent het bijvoorbeeld voor je financiële situatie? Zijn er meer of minder sociale contacten? Wessel: “Ook zijn we benieuwd hoe mensen informatie over het coronavirus zoeken. Is er voldoende informatie beschikbaar en is dit makkelijk te vinden? Wat vinden inwoners van de maatregelen die nu gelden en wat doen mensen bijvoorbeeld zelf om verspreiding van het virus tegen te gaan?”</p> <h2>Mis niet de kans je mening te geven</h2> <p>Wil jij je mening geven? Doe dan mee aan dit landelijke onderzoek over corona! Dit kan tot en met zondag 15 november. <a href="https://research2evolve.datacoll.nl/pljrvvztlh?l=nl" title="Ga naar vragenlijst GGD en RIVM">Vul de vragenlijst in</a>. De antwoorden op de vragen worden anoniem verwerkt en zijn nooit te herleiden tot individuele personen.</p> 2020-11-13 08:00:00 +0100 2020-11-12 16:52:24 +0100 2020-11-12 16:52:24 +0100 Militaire oefening op 17, 18 en 19 november <p>Op 17, 18 en 19 november vindt er een militaire oefening plaats tussen Wijhe en Raalte. De activiteiten vinden plaats tussen 8.00 en 16.00 uur. U kunt legervoertuigen en militairen tegenkomen tijdens de oefening.</p> <p> </p> 2020-11-13 03:00:00 +0100 2020-11-02 09:21:59 +0100 2020-11-02 09:21:59 +0100 Olst-Wijhe gaat heroverwegen College stemt in met aanpak om bezuinigingsopties te onderzoeken <p>Scherp aan de wind zeilen. Dat wil de gemeente Olst-Wijhe om de ‘perfect storm’ het hoofd te bieden. Het financiële beeld bij de begrotingsvoorbereiding stemde niet vrolijk. Het college sprak van een ‘perfect storm’, waarin zaken als ontwikkelingen sociaal domein, de herverdeling van het gemeentefonds en corona elkaar negatief beïnvloeden. Om het tij te keren is het nodig om opnieuw na te denken over de verschillende beleidsvelden en de noodzaak en belangrijkheid hiervan. De gemeente kan de richting van de wind niet veranderen, maar wel de stand van de zeilen.</p> <h2>Oplossing voor lange termijn</h2> <p>Op dit moment kan de gemeente de uitgaven die worden voorzien op de langere termijn niet matchen met de verwachte inkomsten. Voor de korte termijn (2021) wordt een keer bijgeplust vanuit de algemene reserve, maar dat is geen structurele oplossing. Daarom gaat de gemeente door onder andere ook het bestaande beleid onder de loep te nemen koersen op een stabiele financiële toekomst.</p> <p>Voor 2022 moet de gemeente 750.000 euro aan ruimte creëren, voor de jaren daarna structureel 1,5 miljoen euro. De stip op de horizon is dat met ingang van de raadsperiode in 2022 de nieuwe raad met een financieel gezonde basis aan de slag kan.</p> <h2>Taskforce sociaal domein</h2> <p>Op het gebied van het sociaal domein is sprake van forse overschrijdingen. Daarom gaat specifiek hiervoor op korte termijn een taskforce aan het werk. Deze maakt onder meer een analyse van de ontwikkelingen in de uitgaven op het gebied van zorg, werk en inkomen over de afgelopen jaren en een prognose van de uitgaven voor de komende jaren. Daarnaast komen er voorstellen om meer greep op de uitgaven te krijgen en te kijken waar er nog mogelijkheden tot bezuinigen zijn.</p> <h2>Ruimte om te kiezen</h2> <p>Het onderzoek loopt tot 1 april 2021. Dan legt het college de zogenaamde heroverwegingsvoorstellen voor aan de gemeenteraad. Deze heroverwegingsvoorstellen moeten in totaal een bedrag opleveren van 2 miljoen euro. Dat is meer dan de benodigde 1,5 miljoen. Dat is een bewuste keuze omdat de gemeenteraad zo ook zelf nog ruimte heeft om zijn eigen afwegingen te maken. De raad zal hiervoor na 1 april met maatschappelijke organisaties en inwoners in gesprek gaan. De precieze aanpak hiervoor wordt nog uitgewerkt. De uiteindelijke besluiten worden genomen bij de behandeling van de kadernota medio 2021.</p> <h2>Veel werk</h2> <p>Om alles goed te organiseren en regelen wordt het een drukke en intensieve tijd voor de gemeentelijke organisatie. Het is alle hens aan dek omdat het grotendeels wordt uitgevoerd door eigen medewerkers, waarbij beperkt externe expertise en ondersteuning ingehuurd zal worden.</p> <h2>23 november besluit gemeenteraad</h2> <p>De gemeenteraad besluit op 23 november over de door het college voorgestelde aanpak voor de heroverweging.</p> 2020-11-12 11:00:00 +0100 2020-11-12 10:46:48 +0100 2020-11-12 10:46:48 +0100 Gemeenteraad stemt in met Begroting 2021 Gisteravond vergaderde de gemeenteraad over de Begroting 2021 en de meerjarenraming 2022-2024. De gemeente verkeert in financieel zwaar weer en dat kwam tot uiting in de door het college voorgestelde begroting met onder meer een structurele verhoging van de OZB met 10%. Na een intensieve bespreking ging een meerderheid van de raad akkoord met de voorgestelde begroting. De fractie van Gemeentebelangen stemde tegen. <h2>Geen andere keuze</h2> <p>De instemming met de begroting viel de raad zwaar. De meerderheid van de raad zag echter geen andere keuze en wil de regie in eigen hand houden bij het voeren van gezond financieel beleid. De VVD gaf in een stemverklaring aan dat ze alles op alles zal zetten om de structurele verhoging van de OZB zo spoedig mogelijk terug te draaien.</p> <h2>Heroverweging</h2> <p>De raad heeft nu het vizier op de komende heroverweging. Met het zogenaamde heroverwegen wil de gemeente opnieuw nadenken over de verschillende beleidsvelden en de urgentie en belangrijkheid hiervan. Er kunnen dus nieuwe keuzes gemaakt worden waardoor er ruimte kan komen voor onder andere nieuw beleid, voor het opvangen van de tekorten die ontstaan door een herverdeling van het gemeentefonds en voor het opvangen van risico’s die ontstaan door corona, tekorten jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning. Door de sterke stijging van onder andere de uitgaven voor Wmo en jeugdhulp wordt bij de heroverweging aan deze onderwerpen als ook aan de participatiewet en minimabeleid speciale aandacht geschonken.</p> <h2>Amendementen niet aangenomen</h2> <p>In het debat voorafgaand aan de stemming over de begroting, werd door vier fracties middels  amendementen getracht wijzigingen in het voorstel aan te brengen. Twee amendementen (één van Gemeentebelangen en één van de VVD) zouden tot gevolg hebben dat de gemeente onder toezicht van de provincie zou komen. Het derde amendement van GroenLinks en CDA beoogde het voorkomen van desinvesteringen op het gebied van de ‘ Energieneutrale Kernen’ en de Salland Deal. Om deze activiteiten voort te kunnen zetten zou een bedrag van 47.700 euro uit de reserve nader te bestemmen middelen gehaald moeten worden. De drie amendementen konden niet op voldoende steun rekenen.</p> <h2>Moties wel aangenomen</h2> <p>Naast de amendementen werden er twee moties ingediend. Deze kregen steun van de hele raad. De motie van Gemeentebelangen riep het college op eenmalig 13.000 euro beschikbaar te stellen voor het uitvoeren van preventietaken op het gebied van jeugdzorg en structurele beschikbaarheid ervan te betrekken bij de Kadernota 2022. D66 riep met haar motie op om, voordat er gestart wordt met de heroverweging, afspraken met de raad te maken over de kaders, het proces en de rol van de raad.</p> <h2>Terugkijken</h2> <p> <p>Op de site van de <a href="https://ris2.ibabs.eu/Agenda/Details/OlstWijhe/8a76a2b6-d96b-46be-903e-400d42a859d7" title="ga naar https://ris2.ibabs.eu/Agenda/Details/OlstWijhe/8a76a2b6-d96b-46be-903e-400d42a859d7">gemeenteraad</a> treft u bij de besluitvormende raadsvergadering van 9 november 2020 onder agendapunt 9 de amendementen en moties aan. U kunt hier ook de <a href="https://olst-wijhe.raadsinformatie.nl/vergadering/707646/%2009-11-2020" title="ga naar https://olst-wijhe.raadsinformatie.nl/vergadering/707646/%2009-11-2020">vergadering terugkijken</a>.</p> </p> 2020-11-10 16:15:55 +0100 2020-11-10 16:15:55 +0100 2020-11-10 16:15:55 +0100 Vacature Teamleider Bedrijfsvoering en Communicatie Jij wilt leidinggeven én werken in een maatschappelijk betrokken organisatie? Je houdt van een informele cultuur met korte lijnen? Mooi, dan ben je bij ons aan het juiste adres! Wij zoeken een Teamleider Bedrijfsvoering en Communicatie voor 28 uur per week. <p>Bekijk de <a href="https://www.olst-wijhe.nl/bestuur/organisatie/vacature-teamleider-bedrijfsvoering-en-communicatie" title="ga naar https://www.olst-wijhe.nl/bestuur/organisatie/vacature-teamleider-bedrijfsvoering-en-communicatie">vacature</a> en solliciteer!</p> 2020-11-10 13:26:15 +0100 2020-11-10 13:26:15 +0100 2020-11-10 13:26:15 +0100 Heb jij ideeën voor een campagne tegen hondenpoep? <p>Wist je dat hondenpoep op straat een van de grootste ergernissen is van mensen? We krijgen er jaarlijks veel klachten over. Nu we allemaal meer thuis zijn en graag een frisse neus halen, hebben we er met elkaar alleen maar meer last van. Daar willen we wat aan doen. We starten binnenkort een campagne om hondenpoep op straat tegen te gaan. Wil je ons helpen met deze campagne? We gebruiken graag jouw creativiteit voor het maken van grappige slogans en foto’s. Foto’s van drollen op straat hebben we genoeg, maar jij hebt vast veel andere, leuke ideeën. <a href="mailto:gemeente@olst-wijhe.nl" title="Stuur een e-mail naar gemeente@olst-wijhe.nl">Stuur ons een e-mail</a> met jouw slogans en/of foto’s en wie weet zie je jouw ideeën terug in onze campagne. We zijn benieuwd!</p> 2020-11-10 09:00:00 +0100 2020-11-09 16:40:26 +0100 2020-11-09 16:40:26 +0100 Op welk ontwerp voor park Woeste Wijhe stem jij? Tussen de wijken Krijtenberg en Noorder Koeslag in Wijhe gaan we een park met daarin een natuurlijke speelplek maken. We vroegen inwoners om mee te denken over de invulling van het park. Dat leverde leuke ideeën op! We gebruikten het beste van alle inzendingen om tot drie ontwerpschetsen te komen. En nu is het tijd om te stemmen op jouw favoriet. <p>Iedereen kan tot en met 29 november <a href="https://www.olst-wijhe.nl/stemopwoestewijhe" title="ga naar https://www.olst-wijhe.nl/stemopwoestewijhe">stemmen</a>.</p> <p><span>Het ontwerp met de meeste stemmen werken we verder uit, zodat de uitvoerder ermee aan de slag kan. We streven ernaar dat het park in de zomer van 2021 klaar is.</span></p> <h2><strong><span>Ontwerp jij de natuurspeelplek van Woeste Wijhe?</span></strong></h2> <p><span>In het park komt ook een natuurspeelplek. Hiervoor vragen we kinderen, ouders en scholen om ons te helpen. Je kunt een ontwerp maken op een A4-tje, maar je kunt natuurlijk ook iets moois maken en hiervan een foto maken.</span><span> </span>Je kunt je ontwerp naar ons <a href="mailto:gemeente@olst-wijhe.nl" title="stuur een mail naar gemeente@olst-wijhe.nl">mailen</a> (in verband met de coronamaatregelen is het alleen mogelijk om het digitaal aan te leveren). Van alle ideeën die we van jullie ontvangen maken we weer 3 ontwerpschetsen waarop jij vervolgens kunt stemmen. Volg hiervoor onze <a href="https://www.facebook.com/gemeenteolstwijhe/" title="ga naar https://www.facebook.com/gemeenteolstwijhe/">Facebookpagina</a>.</p> <p>Meer weten? Kijk dan op de pagina van <a href="https://www.olst-wijhe.nl/woestewijhe" title="ga naar https://www.olst-wijhe.nl/woestewijhe">park Woeste Wijhe</a>.</p> 2020-11-09 09:00:00 +0100 2020-11-03 10:56:56 +0100 2020-11-06 10:23:34 +0100 Balie Holstohus tijdelijk gesloten <p>Vanwege de extra maatregelen van de Rijksoverheid is onze balie in het Holstohus gesloten. De sluiting duurt in ieder geval tot en met 18 november. Op de tijden dat u normaal gesproken terecht kunt in het Holstohus, kunt u nu terecht in het gemeentehuis. En uiteraard ook op de reguliere openingstijden van het gemeentehuis. Heeft u een afspraak in het Holstohus de komende weken? Dan nemen we contact met u op om uw afspraak te verplaatsen naar het gemeentehuis.</p> <p> </p> 2020-11-06 02:45:00 +0100 2020-11-06 11:55:25 +0100 2020-11-06 12:01:39 +0100 Jongerencampagne Daar doe ik het voor! <p>Er is een nieuwe campagne om jongeren te bewegen zich aan de coronamaatregelen te houden: Daar doe ik het voor. Niet een campagne met een wijzende vinger, maar met een hoopvolle en positieve insteek. De campagne speelt in op de belevingswereld van jongeren. Onbezorgd ouders kunnen knuffelen, weer met vrienden naar een pretpark of aan sportwedstrijden meedoen. Iedereen heeft zo zijn eigen redenen om zich nu aan de maatregelen te houden, zodat we straks weer ons normale leven op kunnen pakken. Daar doen we het voor.</p> <p>Zo benadrukken we de regels voor thuis, sport, uitgaan en school/studie richting jongeren. Ook kunnen zij laten weten waar zij het voor doen en dat delen op social media met #DaarDoeIkHetVoor.</p> <p>Voor meer informatie over omgaan met corona als gezin kijk je op de <a href="http://www.cjg.olst-wijhe.nl/coronatipsvoorthuis" title="Ga naar website CJG Olst-Wijhe">website van CJG Olst-Wijhe</a>. Bekijk ook de posters van de jongerencampagne op onze <a href="http://www.facebook.com/gemeenteolstwijhe" title="Ga naar Facebookpagina gemeente Olst-Wijhe">Facebookpagina</a>.</p> <br /> 2020-11-03 15:00:00 +0100 2020-11-02 10:15:43 +0100 2020-11-02 10:15:43 +0100 Avondopening gemeentebalie Holstohus <p>Op woensdag is de gemeentebalie in het Holstohus open tot 20.00 uur. We vinden het belangrijk om onze inwoners ook in de avond de mogelijkheid te bieden een afspraak te maken. Hier wordt veel gebruik van gemaakt. Nu de horeca alleen nog open is voor afhaal, is het een stuk leger in het Holstohus ’s avonds. Voor de veiligheid van onze medewerkers zetten wij daarom vanaf 17.00 uur een beveiliger in. De deur is op slot en de beveiliger haalt inwoners met een afspraak op. Op deze manier kunnen wij jou blijven ontvangen op woensdagavond en voelen onze medewerkers zich veilig tijdens hun werk.</p> <p> </p> 2020-11-02 15:00:00 +0100 2020-11-02 10:05:19 +0100 2020-11-02 10:05:19 +0100 Verantwoord stoken beter voor gezondheid en milieu In deze tijd van het jaar worden houtkachels veel gebruikt. Wist u dat open haarden, houtkachels en buitenvuren gezondheidsklachten kunnen veroorzaken en klachten over stank? Vooral mensen met gevoelige luchtwegen (bijvoorbeeld longpatiënten en mensen met astma) kunnen veel last hebben van rook en (onzichtbare) verbrandingsgassen. <p>Heeft u een houtkachel/open haard?  Zorg dan dat u verantwoord stookt.</p> <p> <ul> <li>Stook alleen droog hout. </li> <li>Het hout mag nooit geverfd of geïmpregneerd zijn. Als u zulk hout verbrandt, komen er zware metalen vrij. </li> <li>Stook geen papier of karton. </li> <li>Stook niet bij windstil of mistig weer. </li> <li>Zet de luchttoevoer in de kachel helemaal open, net als de klep in de schoorsteen. </li> <li>Houd ventilatieroosters tijdens het stoken open (of zet een raampje open). </li> <li>Controleer of u goed stookt: een goed vuur heeft gele, gelijkmatige vlammen en je ziet bijna geen rook uit de schoorsteen komen. Oranje vlammen en donkere rook geven aan dat de verbranding niet goed is: zorg dan voor voldoende luchtaanvoer.</li> <li>Laat de schoorsteen minstens één keer per jaar goed vegen.</li> <li>Stook niet iedere dag en zeker niet langer dan 4 uur op één dag. Zo blijf je vrienden met de buurt.</li> </ul> </p> <p>Wees bij gebruik van een kachel alert op de uitstoot van koolmonoxide (CO). Signalen zijn vermoeidheid, hoofdpijn en ademhalingsproblemen (die kunnen leiden tot verstikking). Het is verstandig om een koolmonoxidemelder te gebruiken.</p> <p>Meer tips over (hout)kachels leest u op de website van <a href="http://www.milieucentraal.nl/energie-besparen/energiezuinig-huis/verwarmen-op-gas-of-hout/houtkachel-of-open-haard/#tips" title="Ga naar Milieu Centraal">Milieu Centraal</a>. Wilt u een kachel kopen? Lees dan ook deze pagina. Een pelletkachel geeft bijvoorbeeld meer warmte af in huis en is veel minder schadelijk voor het milieu en de gezondheid.</p> <p>Hebben uw buren een houtkachel en heeft u last van de rook? Ga dan in gesprek en probeer samen tot een oplossing te komen. Als u er samen niet uit komt, kan <a href="https://www.buurtbemiddelingolstwijhe.nl/" title="Ga naar buurtbemiddeling">buurtbemiddeling</a> een rol spelen.</p> 2020-11-02 02:45:00 +0100 2020-10-23 16:26:23 +0200 2020-10-23 16:26:23 +0200 Oud papierinzameling Wijhe 31 oktober <p>Op zaterdag 31 oktober wordt het oud papier huis-aan-huis ingezameld in de kern van Wijhe.</p> 2020-10-30 17:00:00 +0100 2020-10-30 17:20:05 +0100 2020-10-30 17:20:05 +0100 Vacature Allround Consulent Werk Ben of ken jij een enthousiaste, initiatiefrijke, accurate en communicatief sterke collega met ten minste een afgeronde functiegerichte HBO-opleiding en minimaal 2 jaar relevante en recente werkervaring op het terrein van de Participatiewet? We zoeken een allround Consulent Werk voor het hele spectrum van de Participatiewet, dus je moet onder andere kennis en ervaring hebben in het begeleiden van klanten naar (betaald) werk en het opzetten en monitoren van trajecten van klanten met verschillende indicaties (bijvoorbeeld doelgroep indicatie en indicatie beschut werken). <p>Bekijk de vacture op onze <a href="https://www.olst-wijhe.nl/bestuur/organisatie/vacature-allround-consulent-werk" title="ga naar https://www.olst-wijhe.nl/bestuur/organisatie/vacature-allround-consulent-werk">website</a> en maak gebruik van ons <a href="https://dowr23231.easycruit.com/vacancy/application/2593671/127971?iso=nl" title="ga naar https://dowr23231.easycruit.com/vacancy/application/2593671/127971?iso=nl">digitale sollicitatieformulier</a>.</p> 2020-10-30 14:00:23 +0100 2020-10-30 14:00:23 +0100 2020-10-30 14:00:23 +0100 ROVA telefonisch niet bereikbaar op 30 en 31 oktober Vanwege werkzaamheden aan de telefooncentrale is het ROVA Klantcontactcentrum vanaf vrijdag 30 oktober 16.00 uur tot en met zaterdag 31 oktober einde dag niet telefonisch bereikbaar. <p> </p> U kunt ROVA niet telefonisch bereiken, maar wel via mail, WhatsApp en chat. Ook de storings- en calamiteitennummers zijn tijdens de werkzaamheden aan de telefooncentrale gewoon bereikbaar. Meer informatie over de manieren waarop u contact kunt opnemen met ROVA leest u op de <a href="https://www.rova.nl/contact" title="Ga naar ROVA">website van ROVA</a>. 2020-10-29 11:30:00 +0100 2020-10-29 11:26:33 +0100 2020-10-29 11:26:33 +0100 Onderzoek naar ondernemersklimaat MKB-Nederland reikt om het jaar de prijs uit aan de gemeente met het beste ondernemersklimaat. Deze eretitel is gebaseerd op een tweejaarlijks onderzoek waarbij ondernemers in het midden- en kleinbedrijf wordt gevraagd naar ervaringen met hun gemeente. De digitale vragenlijst omvat thema’s als dienstverlening aan ondernemers, het imago van de gemeente en de beleving van gemeentelijke belastingen. Ook wij vragen onze ondernemers hieraan mee te doen. <p> </p> <p><span>Het onderzoek, verricht door onderzoeksbureau Lexnova, is onlangs gestart en ondernemers kunnen tot 23 november <a href="https://mkbvriendelijkstegemeente.nl/olst-wijhe" title="ga naar https://mkbvriendelijkstegemeente.nl/olst-wijhe">online deelnemen</a>.</span><span> </span></p> <p><span>MKB-Nederland wil met de onderzoeksresultaten het inzicht en bewustzijn bij gemeenten bevorderen hoe zij een prettig ondernemersklimaat kunnen versterken dan wel creëren. Jelle Weever, voorzitter van MKB Nederland Regio Zwolle: “Gemeenten doen doorgaans veel voor hun ondernemers. Ondanks deze inzet gaat het soms toch mis en dat is jammer, want de ervaring leert dat als een gemeente weet wat een ondernemer nodig heeft, er meer ruimte ontstaat voor creatief en goed ondernemerschap. En meer bedrijvigheid is goed voor de economie en dat draagt bij aan het prettig wonen en leven in een gemeente.” Met de uitkomsten kan MKB Nederland Regio Zwolle in samenwerking met de lokale ondernemersverenigingen en gemeenten gericht aan de slag om het ondernemersklimaat te versterken.</span></p> <p><span>Meer weten? Kijk dan op de site van <a href="https://www.mkb.nl/MKBvriendelijkstegemeente" title="ga naar https://www.mkb.nl/MKBvriendelijkstegemeente">MKB-Nederland</a></span><span>.</span><span></span></p> <p> </p> 2020-10-28 08:00:00 +0100 2020-10-20 10:55:55 +0200 2020-10-28 10:47:40 +0100 Extra veegrondes en bladkorven <p>De bladeren vallen weer van de bomen. Daarom ligt er veel blad op de grond. Om de fietspaden en wegen schoon en veilig te houden, rijden we tussen week 45 en 51 extra veegrondes. Bekijk het <a href="http://www.olst-wijhe.nl/veegschema" title="Ga naar pagina veegschema">actuele veegschema</a>.</p> <p>Ook hebben we bladkorven geplaatst op meerdere plekken in de gemeente. Daar kunt u al het blad in doen van gemeentelijke bomen. Om te voorkomen dat bijvoorbeeld egels onder het blad gaan zitten, zijn de korven voorzien van een strook fijnmazig gaas of rubber aan de zijkant. Zo kunnen de beestjes niet naar binnen kruipen en niet met het blad afgevoerd worden als we de korven legen. We legen de bladkorven regelmatig. Is deze vol? Bel dan naar telefoonnummer 14 0570. Wij zorgen dat de bladkorf een keer extra wordt geleegd. Bekijk meer informatie over <a href="http://www.olst-wijhe.nl/bladkorven" title="Ga naar pagina bladkorven">bladkorven</a>.</p> <p> </p> 2020-10-27 15:00:00 +0100 2020-10-26 16:50:21 +0100 2020-10-26 16:50:21 +0100 Veilig in het verkeer op de basisscholen in Olst-Wijhe Deze weken zijn weer de verkeersweken op alle basisscholen in Olst-Wijhe. Voor alle groepen worden verkeersactiviteiten georganiseerd. <p>Alle kinderen leren op hun eigen niveau over veiligheid en gedrag in het verkeer. Er zijn theatervoorstellingen met Muis, de ANWB komt langs met Streetwise en de kinderen uit groep 8 krijgen de les Op de Fiets even Niets, over het gevaar van het gebruik van je smartphone op de fiets. Leerlingen van groep 5/6 in Olst, Boskamp en Welsum leren een rap waarin ze alles leren over de dode hoek.</p> <p>Op een aantal scholen worden ook de fietsen gekeurd waarbij vooral wordt gekeken naar de verlichting. Doet ie het wel? Zodat je kunt zeggen: Ik Kom Veilig Thuis. Kortom, een leuke leerzame week die mogelijk wordt gemaakt door subsidie van de gemeente Olst-Wijhe en de provincie Overijssel.</p> <br /> 2020-10-27 09:00:00 +0100 2020-10-26 16:41:15 +0100 2020-10-26 16:41:15 +0100 Oordeelsvormende raadsbijeenkomst 26-10 afgelast <p>Vanwege een technische storing met het streamen van de vergadering vervalt de oordeelsvormende raadsbijeenkomst over de beleidsbegroting 2021-2024 van vanavond 26 oktober.</p> <p>We komen zo spoedig mogelijk met een nieuwe datum.</p> <p> </p> 2020-10-26 19:00:00 +0100 2020-10-26 18:53:03 +0100 2020-10-26 19:01:43 +0100 Steun onze ondernemers Het zijn spannende en uitdagende tijden voor onze ondernemers in Olst-Wijhe. De coronamaatregelen vragen veel flexibiliteit en creativiteit en dan nog is het lastig voor hen om te blijven ondernemen. Jij kunt hen daarbij een steuntje in de rug geven door lokaal te (blijven) kopen. <p>Juist in deze tijd is het erg belangrijk om onze lokale ondernemers te steunen en jouw inkopen dichtbij te doen. Daarom is in het voorjaar de campagne Hier stroomt de liefde gestart. Olst-Wijhe heeft veel te bieden op het gebied van sport, cultuur, wonen en recreatie en zeker ook op winkelgebied! Je wordt warm en gastvrij ontvangen, krijgt service met een glimlach en - waar mogelijk - producten van dichtbij. Steun de ondernemers: koop lokaal en haal die lekkere maaltijden bij de horecaondernemers. Op die manier helpen we ondernemers door deze donkere periode.</p> <p>Op de websites voor <a href="https://olst.hierstroomtdeijssel.nl/liefde/cover/" title="Ga naar website hier stroomt de liefde Olst">Olst</a> en voor <a href="https://wijhe.hierstroomtdeijssel.nl/liefde/cover/" title="Ga naar website hier stroomt de liefde Wijhe">Wijhe</a> vindt u informatie over winkeliers, aanbod en acties.</p> <br /> 2020-10-26 16:30:25 +0100 2020-10-26 16:30:25 +0100 2020-10-26 16:30:25 +0100 75 jaar Verenigde Naties en vrijheid Na jaren vol oorlog kwamen in 1945 landen vanuit de gehele wereld bij elkaar en spraken af: dit nooit meer. Dit resulteerde in de oprichting van de Verenigde Naties (VN). In 2020 zijn we 75 jaar verder en vrede en veiligheid is voor veel mensen op aarde nog ver te zoeken. Daarom is het tijdens het 75e jubileum van de VN-tijd om de balans op te maken. <p>Naar wat voor toekomst willen we toe werken? Liggen we daarvoor op schema? Wat zijn voor u aandachtspunten waar de VN en vooral Nederland binnen dit verband zich hard voor zou moeten maken? Wat voor acties zijn er nog nodig om dichter tot deze toekomst te komen? Wat voor acties zijn er nog nodig om dichter tot deze toekomst te komen? Denk mee en <a href="https://un75.online/?lang=dut" title="Ga naar enquête verenigde naties">vul de enquête in</a> (dit duurt ongeveer 1 minuut).</p> <h2>Uitgelicht</h2> <p>In verband met de viering van 75 jaar Verenigde Naties en 75 jaar vrijheid wappert vanaf woensdag 21 oktober de vlag van 75 jaar Verenigde Naties buiten bij het gemeentehuis te Wijhe.</p> <p>Op markante plekken in heel het land worden van 19 t/m 24 oktober dagelijks historische gebouwen, standbeelden, pleinen en fonteinen uitgelicht in VN-blauw. Hier in de buurt zijn dat bijvoorbeeld de Wilhelminabrug in Deventer en de Sassenpoort in Zwolle.</p> <p>Op vrijdag aanstaande (23 oktober) wordt rond de klok van 20.30 uur op NPO 1 door de NOS een speciaal programma uitgezonden vanuit het Vredespaleis in Den Haag dat in het teken staat van 75 jaar Verenigde Naties. Onder meer secretaris-generaal van de VN António Guterres levert een bijdrage aan het programma.</p> <h2>Activiteiten</h2> <p>De viering van 75 jaar VN is landelijk gezien tevens het slotstuk van de nationale viering van 75 jaar vrijheid. Hier in Olst-Wijhe houdt het echter nog niet op. Er wordt gekeken of een deel van de afgelaste activiteiten op een later moment alsnog kunnen plaatsvinden. Zo is bijvoorbeeld de onthulling van het monument van de vloerzeilfabriek Wijhe verplaatst naar volgend jaar (datum nog niet bepaald).</p> <h2>Vrijheidsverhalen</h2> <p>Ter gelegenheid van de viering 75 jaar Verenigde Naties zijn sinds 21 september 75 persoonlijke verhalen over de VN <a href="http://www.75jaarvn.vrijheid.nl" title="Ga naar website 75 jaar VN">online te lezen</a>. In Olst-Wijhe zijn afgelopen zomer ook persoonlijke verhalen opgehaald, vrijheidsverhalen. Misschien herinnert u zich nog wel de grijze met stickers beplakte Buutvrij! SRV-wagen waarmee theatermakers Fieke van der Panne en Yuna Line van Theater (Theater De Makkers) en Silas Neumann door alle twaalf kernen trokken. Een groep van makers wordt momenteel gevormd om (een selectie van) de vrijheidsverhalen tot uiting te brengen. Houd onze sociale media en de Reklamix in de gaten om op de hoogte te blijven van de vorderingen.</p> <p>Namens het comité 75 jaar vrijheid Olst-Wijhe willen wij voor nu vooral tegen u allen zeggen: blijf gezond!</p> 2020-10-21 09:00:00 +0200 2020-10-14 09:08:52 +0200 2020-10-19 12:01:59 +0200 Olst-Wijhe in financieel zwaar weer Tekorten in jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning, onvoldoende compensatie vanuit het Rijk en onzekerheid effecten coronacrisis. <p>Het is zover. Ondanks dat de wethouder financiën van de gemeente Olst-Wijhe deze zomer nog een dringende oproep aan het Rijk deed om met geld over de brug te komen, is het water de gemeente nu daadwerkelijk tot aan de lippen gestegen. Het college spreekt over een ‘perfect storm’, waarin zaken als ontwikkelingen sociaal domein, de herverdeling van het gemeentefonds, de zogenaamde opschalingkortingen (waarvan vooral de kleinere gemeenten last hebben) elkaar negatief beïnvloeden. Tel daarbij nog eens op de onzekere effecten van de coronacrisis en het zal eenieder duidelijk zijn dat dit een pittige financiële situatie oplevert.</p> <h2>Ingrijpen nodig</h2> <p>De gemeente kan de uitgaven die worden voorzien voor 2021 niet meer matchen met de inkomsten. Er is een gat in het huishoudboekje van 1,2 miljoen euro. En ook voor de jaren daarna ziet het er niet goed uit. Dit betekent dat een ingrijpende bezuinigingsoperatie en een verhoging van de ozb met 10% nodig zijn. Op diverse onderdelen, zoals klimaatadaptie en duurzaamheid, zal noodgedwongen een pas op de plaats gemaakt moeten worden. Een inhoudelijke heroverweging is onvermijdelijk. Om de begroting voor 2021 op orde te krijgen stelt het college aan de raad voor om het tekort bij te plussen vanuit de algemene reserve.</p> <h2>Heroverwegen</h2> <p>Met het zogenaamde heroverwegen wil de gemeente opnieuw nadenken over de verschillende beleidsvelden en de urgentie en belangrijkheid hiervan. Er kunnen dus nieuwe keuzes gemaakt worden waardoor er ruimte kan komen voor onder andere nieuw beleid, voor het opvangen van de tekorten die ontstaan door een herverdeling van het gemeentefonds en voor het opvangen van risico’s die ontstaan door corona, tekorten jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning. Door de sterke stijging van onder andere de uitgaven voor Wmo en jeugdhulp wordt bij de heroverweging aan deze onderwerpen als ook aan de participatiewet en minimabeleid speciale aandacht geschonken.</p> <p>Het is de bedoeling dat bij de kadernota 2022-2025 komend voorjaar dan concrete voorstellen hiervoor komen. De heroverweging moet dan hiervoor ruimte hebben opgeleverd. Begin 2021 gaat deze inhoudelijke heroverweging in overleg met de samenleving gemaakt worden. Ook de wensen vanuit het raadsakkoord voor nieuw beleid met een hoge prioriteit wordt onderdeel van deze heroverweging.</p> <p>Voor 2022 moet de gemeente 750.000 euro aan ruimte creëren, voor de jaren daarna structureel 1,5 miljoen euro. De stip op de horizon is dat met ingang van de nieuwe raadsperiode in 2022 de nieuwe raad met een financieel gezonde basis aan de slag kan.</p> <p>Wethouder financiën Hans Olthof geeft aan dat het pittig is om en de ozb te verhogen en de heroverweging op te starten. “Maar we kunnen na 2021 niet meer opnieuw putten uit onze reserves om de begroting sluitend te maken. En we staan er wel voor om een solide financieel beleid te voeren. Dit hebben we uitgewerkt in de begroting 2021 en de meerjarenraming 2022 – 2024 en dat leggen we voor aan de gemeenteraad.”</p> <h2>Inspreken en raadsvergadering</h2> <p>De gemeenteraad bespreekt op 26 oktober de <a href="https://www.olst-wijhe.nl/begroting" title="Ga naar pagina begroting">begroting 2021-2024</a> tijdens de oordeelsvormende raad.</p> <p>Op 9 november neemt de raad het besluit. Inspreken op de begroting kan tijdens de raadsvergadering van 26 oktober.</p> 2020-10-20 12:00:00 +0200 2020-10-20 09:16:10 +0200 2020-10-20 09:42:21 +0200 Asfalt en bermonderhoud 2020 Strukton Civiel Noord & Oost voert vanaf 19 oktober onderhoud uit aan het asfalt op verschillende wegen in het buitengebied van onze gemeente. Het onderhoud bestaat voornamelijk uit het aanbrengen van asfaltdeklagen en het aanbrengen van grasbetonstenen. Tijdens de werkzaamheden zijn de wegen afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. <p> <ul> <li>Lierderholthuisweg van 19 tot en met 30 oktober tussen de Raalterweg en Langeveldsloo</li> <li>Elshofweg op 20 oktober en van 2 tot en met 6 november tussen de Engeweg en de grens met de bebouwde kom</li> <li>Mengerweg van 12 tot en met 26 november tussen de Boxbergerweg en de fietstunnel</li> <li>Velsdijk van 6 tot en met 11 november tussen de Marsweg en de Wezenberg</li> <li>Bremmelerstraat van 12 tot en met 20 november tussen de Gravenweg en de Lierderholthuisweg</li> </ul> </p> <p><a href="https://melvin.ndw.nu/public" title="Ga naar website melvin">Bekijk de details van de afsluitingen en wegomleidingen.</a></p> <p><span>Vragen?</span></p> <p>Heeft u vragen? Dan kunt u contact opnemen met Tom van Leeuwe via telefoonnummer 14 0570.</p> <p> </p> 2020-10-14 09:00:00 +0200 2020-10-12 16:07:53 +0200 2020-10-12 16:07:53 +0200 Alcoholgebruik onder jongeren in Olst-Wijhe sterk verminderd Iedere vier jaar stellen wij het lokale gezondheidsbeleid vast. Een beleid dat wordt vormgegeven met inbreng van inwoners en organisaties. Burgemeester Strien: “We kijken waarmee we onze inwoners het beste kunnen helpen. Deze vier jaar staan onder andere psychische gezondheid, alcoholgebruik en overgewicht centraal. De tussentijdse evaluatie laat zien dat we op de goede weg zijn.” <p>Uit de GGD Monitor West-Overijssel blijkt dat wij mooie resultaten op het gebied van de gezondheid van onze inwoners hebben behaald. Vooral waar het gaat om de psychische gezondheid en het alcoholgebruik onder jongeren. Burgemeester Ton Strien: “Voor wat betreft alcoholgebruik ben ik trots op de goede samenwerking met de alcoholverstrekkers in onze gemeente. Horeca, sportkantines, supermarkten en anderen hebben zich enorm ingezet om te zorgen dat jongeren onder de 18 jaar geen alcohol kunnen kopen. De cijfers laten een forse afname zien van 2015 naar 2019. Een mooi resultaat!”</p> <h2>Positieve gezondheid</h2> <p>Waar het gaat om de sociaaleconomische gezondheidsverschillen valt er de komende jaren nog wel wat te winnen. Uit onderzoek blijkt namelijk dat er grote verschillen zijn tussen laag- en hoogopgeleiden waar het gaat om hun gezondheid. Burgemeester Strien: “We vinden het belangrijk dat al onze inwoners zich goed voelen, geestelijk en lichamelijk. Gezondheid gaat dan ook niet alleen over lichamelijke gezondheid, maar ook over ons welbevinden. De kwaliteit van ons leven wordt beter als we daar zelf invloed op hebben en we geholpen worden zodat we de goede keuzes kunnen maken. Daarom zetten we de komende jaren in op positieve gezondheid. Positieve gezondheid gaat ervanuit dat het welzijn van mensen positief wordt beïnvloed door veerkracht (dus dat je je makkelijk kunt aanpassen aan je situatie) en regie over het eigen leven. Door inwoners de juiste informatie te geven, kunnen zij zelf de hulp vragen die zij nodig hebben om geestelijk en lichamelijk gezond te kunnen blijven. Samen met tal van organisaties in de gemeente gaan we hier mee aan de slag.”</p> <p>De resultaten op het onderdeel overgewicht blijven achter. Reden om hier de komende jaren extra op in te zetten. De focus ligt met name op het verminderen van overgewicht bij jongeren. Hiervoor zijn verschillende initiatieven, zoals Cool2BFit, die jongeren hierbij helpen. Naast voeding is ook beweging belangrijk om af te vallen. Beweging draagt daarnaast ook bij aan het lichamelijk en geestelijk welzijn van mensen.</p> <h2>Corona</h2> <p>De coronacrisis heeft uiteraard ook veel impact op het welbevinden van mensen. Zorgen over een zieke dierbare, geldproblemen, eenzaamheid. Burgemeester Strien: “Juist nu is het van belang dat we oog hebben voor elkaar en dat inwoners de weg weten te vinden naar de juiste hulp. We informeren inwoners zo goed mogelijk zodat zij zelf keuzes kunnen maken. En natuurlijk kunnen zij altijd bij ons terecht voor vragen.”</p> <p> </p> 2020-10-09 13:00:00 +0200 2020-10-09 12:40:22 +0200 2020-10-09 12:40:22 +0200 Wilfred Vruggink nieuw tijdelijk raadslid voor GroenLinks Wilfred Vruggink is gestart als nieuw tijdelijk raadslid voor GroenLinks. <p> <p><span>Wilfred Vruggink is maandag 5 oktober geïnstalleerd als raadslid. Hij vervangt Miriam Zijp die vanwege ziekte tijdelijk ontslag heeft genomen. </span></p> </p> 2020-10-06 18:56:19 +0200 2020-10-06 18:56:19 +0200 2020-10-06 18:56:19 +0200 Kent u iemand die een lintje verdient? Bijna iedereen zal die vraag met ‘ja’ beantwoorden. Want overal zetten mensen zich langere tijd, voor vele maatschappelijke doelen in. Vaak onbetaald, zonder eigenbelang, in alle bescheidenheid. Om in aanmerking te komen voor een Koninklijke onderscheiding moet iemand eerst worden voorgedragen. En u kunt daarvoor zorgen! <h2>Contact opnemen</h2> <p>Wilt u iemand uit onze gemeente voordragen voor een Koninklijke onderscheiding? Neem dan telefonisch contact op met Monique Plantinga of Inge van den Berg via telefoonnummer 14 0570. Zij gaan met u in gesprek en kunnen op basis van uw informatie een inschatting maken of de verdiensten van uw kandidaat bijzonder genoeg zijn om in aanmerking te komen voor een Koninklijke onderscheiding. Zij begeleiden u ook bij het maken van de aanvraag.</p> <p>Voor de ‘lintjesregen’ (ter gelegenheid van Koningsdag) moet uw complete voorstel uiterlijk 1 mei in het jaar daarvoor bij de burgemeester zijn ingediend. Wilt u iemand op een ander moment in het jaar voordragen? Dan moet uw aanvraag ten minste zes maanden voorafgaand aan de datum van uitreiking bij de burgemeester zijn ingediend.</p> <br /> 2020-10-06 00:00:00 +0200 2020-10-05 17:53:06 +0200 2020-10-05 17:53:06 +0200 De Adviesraad Samenleving daagt u uit! U kent het wel. De Dag van de Arbeid, Secretaressedag, week van de Duurzaamheid. Het is een lange lijst. Allemaal opgezet met het doel om extra aandacht voor het onderwerp te krijgen. <p>In deze periode (september/oktober) zijn er verschillende actieweken/-dagen die te maken hebben met Meedoen. De Dag van de witte stok (15 oktober), week tegen Eenzaamheid (1 t/m 8 oktober), week van de Toegankelijkheid (5 t/m 9 oktober). Zo’n dag of week wordt vaak ingevuld met allerlei leuke activiteiten waarbij het thema niet uit het oog verloren wordt. Maar hoe doe je dat als je afstand moet houden vanwege de coronamaatregelen?</p> <h2>De gevolgen van corona</h2> <p>Heeft u dat ook, dat u zich op één of andere manier beperkt voelt? U kunt niet alles meer doen wat u eerder wel deed. En dat terwijl u gewoon gezond bent. Hoe moet dat zijn voor mensen die wel beperkt zijn in hun handelen of denken? Thuiswerken, digitaal vergaderen, livestreams kijken en beeldbellen zijn activiteiten die sinds maart 2020 niet meer weg te denken zijn uit ons leven.</p> <p>Vorig jaar probeerde wethouder Herman Engberink, op de Dag van de witte stok, in Olst over te steken zonder dat hij wat kon zien. Wethouder Engberink: “Ik heb dat als bijzonder ervaren omdat je naast het zo goed mogelijk gebruik van je eigen zintuigen aangewezen bent op de alertheid en het handelen van overige weggebruikers. Dit is best wel spannend om hierop te kunnen vertrouwen.”</p> <p>Zo’n activiteit is nu niet mogelijk. Wel is het mogelijk om digitaal iets te doen. Daarom wil de werkgroep Inclusie van de Adviesraad Samenleving Olst-Wijhe alle inwoners uitdagen tot het volgende.</p> <h2>De uitdaging</h2> <p>Denkt u zich eens in, als u dat niet bent, dat u blind of doof bent of moeite hebt om goed te begrijpen wat er geschreven is doordat u niet goed kunt lezen. Bezoek dan één of meerdere van de volgende websites:</p> <p><a href="http://www.ondersteuning.olst-wijhe.nl" title="Ga naar website Ondersteuning Olst-Wijhe">ondersteuning.olst-wijhe.nl</a></p> <p><a href="http://www.cjg.olst-wijhe.nl" title="Ga naar website CJG Olst-Wijhe">cjg.olst-wijhe.nl</a></p> <p><a href="http://www.www.olst-wijhe.nl" title="Ga naar website gemeente Olst-Wijhe">www.olst-wijhe.nl</a></p> <p><a href="http://www.adviesraadsamenleving-olstwijhe.nl" title="Ga naar website adviesraad samenleving">www.adviesraadsamenleving-olstwijhe.nl</a></p> <p><a href="http://www.uthuus.nl" title="Ga naar website Ut Huus">www.uthuus.nl</a></p> <p><a href="http://www.stdekern.nl/gemeentes/olst-wijhe" title="Ga naar website Stichting de Kern">www.stdekern.nl/gemeentes/olst-wijhe</a></p> <p><a href="http://www.wijz.nu/gemeente/olst-wijhe" title="Ga naar website Wijz">www.wijz.nu/gemeente/olst-wijhe</a></p> <p>Bedenk een vraag waarvan u op die website een antwoord verwacht. Probeer het dan op te zoeken vanuit de beperking die u heeft of heeft bedacht. De werkgroep Inclusie van de Adviesraad Samenleving Olst-Wijhe hoort of ziet graag met welke door u bedachte beperking en vraag u welke website heeft bezocht. De werkgroep is benieuwd of u antwoord heeft gekregen op uw vraag en wat er volgens u beter kan aan de website. Zo helpt u de organisaties om hun website toegankelijker te maken voor iedereen!</p> <p>U kunt uw reactie sturen aan <a href="mailto:inclusie@adviesraadsamenleving-olstwijhe.nl" title="Stuur een e-mail naar adviesraad samenleving">inclusie@adviesraadsamenleving-olstwijhe.nl</a>. Dit kan tot en met 13 oktober 2020. Daarna verzamelt de werkgroep de reacties en ziet u hierover iets terug in de Huis aan Huis Reklamix, uiteraard zonder namen.</p> 2020-10-05 11:00:00 +0200 2020-10-01 16:29:16 +0200 2020-10-01 16:29:16 +0200 Wetswijziging chauffeurs rijbewijs C/D Chauffeurs die zijn geboren voor 1 juli 1955 hebben automatisch de code 95 gekregen voor de duur van het rijbewijs. Dit op basis van hun leeftijd. <p>De Europese Commissie vindt dat het automatisch geven van de code 95 niet mag. De Nederlandse overheid moet dit terugdraaien. Hiervoor is een wetswijziging doorgevoerd, die in gaat per 1 december 2020.</p> <p>Alle rijbewijshouders met een C en/of D rijbewijs geboren voor 1 juli 1955 met een nu nog geldige code 95, ontvangen een brief van het ministerie IenW. In <a href="https://www.rdw.nl/nrd/nieuws/2020/vervallen-vrijstelling-code-95" title="Ga naar website RDW">de brief</a> staat wat de chauffeur moet doen om de code 95 op het rijbewijs te behouden. Actuele informatie is ook te vinden op de <a href="https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/rijbewijs/vraag-en-antwoord/rijbewijs-met-automatisch-toegekende-vakbekwaamheid-code-95-vervangen-of-vernieuwen" title="Ga naar website Rijksoverheid">website van Rijksoverheid</a>.</p> 2020-09-30 13:11:00 +0200 2020-09-30 13:11:00 +0200 2020-09-30 13:11:00 +0200 Maak geen afspraak via afspraakloket.nl LET OP! Maak geen afspraak voor het verlengen van uw rijbewijs of paspoort via www.afspraakloket.nl. Bij meerdere gemeenten hebben inwoners gemeld dat ze zijn opgelicht door deze website. Wij werken niet samen met deze site voor het maken van een afspraak. <p>Via internet zijn mensen terecht gekomen op www.afspraakloket.nl. Voor het maken van een afspraak moeten persoonsgegevens, zoals het BSN-nummer en de geboortedatum, worden ingevuld. Ook moet er een bedrag worden betaald van € 19,95. De afspraken die bij afspraakloket.nl zijn gemaakt, zijn niet doorgegeven bij de desbetreffende gemeenten.</p> <p>Wilt u een afspraak maken? Bel dan naar telefoonnummer 14 0570. Een afspraak maken is altijd gratis!</p> <p> </p> 2020-09-28 13:50:23 +0200 2020-09-28 13:50:23 +0200 2020-09-28 13:50:23 +0200 Vacature Allround Consulent Werk Olst-Wijhe is een prachtige gemeente tussen Zwolle en Deventer. Wij zijn een kleine gemeente en maken daarmee het verschil voor onze inwoners, ondernemers en organisaties. Bij de gemeente Olst-Wijhe werk je voor en met de samenleving. <p>Het team Werk, Inkomen en Zorg binnen de gemeente Olst-Wijhe houdt zich hoofdzakelijk bezig met werkzaamheden die voortvloeien uit de Participatiewet, het gemeentelijk Minimabeleid, de Wmo en de Jeugdwet. Het totale team bestaat uit 34 medewerkers. Het subteam Werk en Inkomen bestaat momenteel uit 14 medewerkers.</p> <p>Binnen het subteam Werk en Inkomen is per direct ruimte voor een Allround Consulent Werk (28-32 uur per week)</p> <h2>Wie zoeken wij?</h2> <p>Een enthousiaste, initiatiefrijke, accurate en communicatief sterke collega met ten minste een afgeronde functiegerichte hbo-opleiding en minimaal 2 jaar relevante en recente werkervaring op het terrein van de Participatiewet. We zoeken een allround Consulent Werk voor het hele spectrum van de Participatiewet, dus je moet onder andere kennis en ervaring hebben in het begeleiden van klanten naar (betaald) werk en het opzetten en monitoren van trajecten van klanten met verschillende indicaties (bijvoorbeeld doelgroep indicatie en indicatie beschut werken).</p> <h2>Waarom als Consulent Werk werken in onze organisatie?</h2> <p>Je bent maatschappelijk betrokken en je voelt je thuis in een kleine gemeentelijke organisatie die zich opstelt als partner in de samenleving. In onze organisatie tref je korte lijnen en krijg je veel ruimte om je werk zelfstandig te organiseren. Je werkt klantgericht, je neemt hierin je verantwoordelijkheid door accuraat te werken en de gemaakte afspraken na te komen. Je werkt volgens de bedoeling, kijkt en denkt integraal en gaat analytisch te werk. Je durft dus beslissingen te nemen als de oplossing voor de hulpvraag om maatwerk vraagt.</p> <p><a href="http://www.olst-wijhe.nl/bestuur/organisatie/allround-consulent-werk" title="Ga naar pagina vacature allround consulent werk">Bekijk de volledige vacaturetekst</a>.</p> 2020-09-25 10:05:00 +0200 2020-09-23 16:44:59 +0200 2020-09-23 16:44:59 +0200 Veel leuke ontwerpen ontvangen voor park Woeste Wijhe Wauw, wat leuk! We hebben flink wat inzendingen mogen ontvangen voor het park Woeste Wijhe. Ontzettend gaaf. Bedankt daarvoor. <p><span>We gaan nu van alle ingezonden ontwerpen 3 schetsen maken. Anneke Rodenburg van Tuin en Vlinder helpt ons hierbij. Binnenkort kun je stemmen op jouw favoriete schets. De schets met de meeste stemmen gaan we verder uitwerken, zodat de aannemer ermee aan de slag kan. Dus houd onze <a href="https://www.facebook.com/gemeenteolstwijhe" title="ga naar https://www.facebook.com/gemeenteolstwijhe">Facebookpagina</a> goed in de gaten of kijk op de website over <a href="http://www.olst-wijhe.nl/woestewijhe" title="ga naar http://www.olst-wijhe.nl/woestewijhe">Woeste Wijhe</a>.</span></p> 2020-09-23 09:00:00 +0200 2020-09-22 16:12:12 +0200 2020-09-22 16:12:12 +0200 Medisch afval? Vraag voor 1 december een financiële tegemoetkoming aan! Ieder huishouden in Olst-Wijhe scheidt het afval in grondstoffen, zoals plastic, glas en oud papier. Het restafval blijft over. U betaalt per zak restafval die u wegbrengt naar de verzamelcontainer. Als u medisch afval heeft, betaalt u meer omdat u meer afval heeft. En dat terwijl het al vervelend genoeg is dat u deze medische middelen nodig heeft.  Inwoners met medisch afval krijgen daarom een financiële tegemoetkoming, een vergoeding voor het extra afval dat zij noodgedwongen hebben. <p>Wilt u over 2020 een vergoeding ontvangen voor uw medisch afval? Dan moet u voor 1 december het aanvraagformulier invullen en inleveren. U leest hier meer over op de <a href="https://www.olst-wijhe.nl/medischafval" title="Ga naar medisch afval">pagina medisch afval</a>. U kunt het aanvraagformulier ook ophalen bij onze balies in het gemeentehuis en het Holstohus. Maakt u dan wel even een afspraak. Heeft u vragen over de regeling, dan kunt u contact opnemen met DOWR Belastingen via telefoonnummer 0570 - 69 34 43 of een <a href="mailto:belastingen@dowr.nl" title="Mail belastingen">e-mail</a> sturen.</p> <br /> 2020-09-22 02:15:00 +0200 2020-09-18 16:25:04 +0200 2020-09-18 16:25:04 +0200 Landelijk en regionaal onderzoek naar gezondheid gestart <p>Het landelijk gezondheidsonderzoek voor volwassenen en ouderen is gestart. Voor dit onderzoek, de Gezondheidsmeter Volwassenen en Ouderen 2020, krijgen in totaal ruim 1,1 miljoen inwoners in Nederland van 18 jaar en ouder een vragenlijst van de regionale GGD. In regio IJsselland gaat het om 32.000 inwoners. Zij ontvingen deze week de uitnodiging voor deelname aan dit vragenlijstonderzoek in de brievenbus. Heeft u een uitnodiging ontvangen? Wij stellen het op prijs als u meedoet aan het onderzoek.</p> <h2>Achtergrond</h2> <p>De GGD verzamelt via een vragenlijst informatie over gezondheid, welzijn, leefgewoonten en woonomgeving. Aan de vragenlijst zijn ook vragen over corona toegevoegd. Wij gebruiken de resultaten van het onderzoek voor het gezondheidsbeleid. Bijvoorbeeld hoeveel inwoners roken er of hebben er overgewicht? Passen de voorzieningen bij wat mensen nodig hebben om zo gezond mogelijk te leven? Zijn er veranderingen vergeleken met het onderzoek van vier jaar geleden? En hoe zit het met de landelijke cijfers en met de cijfers van andere gemeenten? Op basis van al deze gegevens stellen wij elke vier jaar de nota gezondheidsbeleid vast.</p> <p>Meer weten over dit onderzoek? Op <a href="https://www.ggdijsselland.nl/home/mijn-gezondheid/onderzoek/" title="Ga naar GGD IJsselland">deze pagina</a> vindt u meer informatie.</p> <p> </p> 2020-09-18 16:33:00 +0200 2020-09-18 16:33:04 +0200 2020-09-21 09:39:09 +0200 Gezamenlijke controles op milieu en criminaliteit in het buitengebied geven goed resultaat De gemeenten Deventer, Olst-Wijhe en Raalte trekken gezamenlijk op in het voorkomen en bestrijden van criminaliteit in het buitengebied. In de afgelopen weken zijn er twee controles uitgevoerd in het buitengebied. Voor deze controles werkten gemeente, politie, Staatsbosbeheer, waterschappen, Omgevingsdienst IJsselland en Stichting IJssellandschap samen. Door deze goede samenwerking kon er op meerdere zaken worden gecontroleerd. <p>Tijdens de controles zijn vissers op visaktes gecontroleerd, overlast- en dumplocaties bezocht en bedrijven onder andere gecontroleerd op vergunningen. Dit leverde boetes en waarschuwingen op, aanvullend onderzoek naar de administratie van een aantal bedrijven en een opgerolde wietplantage. Ook zijn er preventieve veiligheidsadviezen aan inwoners en ondernemers gegeven om problemen in de toekomst te voorkomen.</p> <p>De komende tijd vinden er meer gezamenlijke controles plaats. Hiermee zetten wij in op goed contact met inwoners van het buitengebied. Waar het gaat om criminaliteit wordt gewerkt aan bewustwording en weerbaarheid om zo te zorgen dat inwoners geen slachtoffer worden. Zo werken alle partijen samen met inwoners aan de leefbaarheid in het buitengebied.</p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> 2020-09-17 14:59:45 +0200 2020-09-17 14:59:45 +0200 2020-09-17 14:59:45 +0200 Werkzaamheden Omloop in Wijhe De provincie Overijssel voert groot onderhoud uit aan de N337 op en nabij de rotonde met de Omloop in Wijhe. Ook een deel van de Omloop wordt meegenomen. <p>Door de werkzaamheden is de weg op dinsdag 22 september en woensdag 23 september voor al het verkeer afgesloten van 18.00 uur ’s avonds tot 5.00 uur ’s ochtends. De werkzaamheden duren twee nachten met een mogelijke uitloop naar een derde nacht.</p> <h2>Werkzaamheden</h2> <p>In de avond/nacht van dinsdag 22 september wordt de deklaag gefreesd. Op 23 september kan het verkeer overdag gewoon gebruikmaken van de weg over het gefreesde wegdek. In de avond van woensdag 23 september en de daaropvolgende nacht wordt de tussenlaag gefreesd waarna er nieuw asfalt wordt aangebracht. Het streven is om in deze nachten ook de markering aan te brengen en de reflecterende glasbollen in de weg terug te zetten.</p> <p>Al het verkeer wordt omgeleid. De spoedritten van de hulpdiensten kunnen er wel langs.</p> <p> </p> 2020-09-17 12:02:00 +0200 2020-09-17 12:02:26 +0200 2020-09-17 12:04:16 +0200 Olst-Wijhe komt op voor belangen kleine gemeenten De gemeente Olst-Wijhe, in de persoon van wethouder financiën Hans Olthof, blijft zich inzetten voor het verbeteren van de financiële situatie van kleine gemeenten. Eerder deze zomer trok de wethouder al de aandacht door – bijna kopje onder in de IJssel – Den Haag op te roepen met meer geld over de brug te komen. Nu roept hij gemeenten op een motie te ondertekenen waarmee het bestuur van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) er nogmaals bij het Rijk op aandringt dat er meer financiële ruimte moet komen voor gemeenten. <p>Olst-Wijhe maakt sinds de zomer deel uit van de bestuurlijke kopgroep van vijf kleine gemeenten (Alphen-Chaam, Enkhuizen, Rozendaal, Beesel) die aandacht vraagt voor de financiën van kleine gemeenten. Hans Olthof: “Want ondanks het feit dat het Rijk onlangs besloten heeft om de verhoging van de  opschalingskorting voor twee jaar te bevriezen, blijft de financiële situatie van veel gemeenten kritiek. Met name voor kleine gemeenten met minder dan 20.000 inwoners, zoals Olst-Wijhe, lijkt de herverdeling van het gemeentefonds negatief uit te pakken.”</p> <p>Al langer worstelen gemeenten met hun financiële situatie en krijgen ze steeds moeilijker hun (meerjarige) begrotingen sluitend. De oorzaken daarvan zijn bekend: kortingen op de decentralisaties in het sociaal domein, de mogelijke herverdeling van het Gemeentefonds en de effecten van de coronacrisis.</p> <p>Olst-Wijhe zal namens de kopgroep van 80 kleine gemeenten tijdens de Algemene Ledenvergadering van de VNG op 25 september aanstaande de motie indienen. Olthof: “Het is mooi dat ook grote(re) gemeenten de motie inmiddels hebben ondertekend. Dat laat zien dat de nood hoog is en dat er structureel meer financiële ruimte moet komen voor alle gemeenten. Kort en goed: we moeten de koek niet herverdelen, maar groter maken.”</p> 2020-09-17 11:00:00 +0200 2020-09-16 15:03:33 +0200 2020-09-16 15:03:33 +0200 Onderzoek naar tevredenheid afvalinzameling <p>Een deel van onze inwoners ontving een vragenlijst over de tevredenheid over de afvalinzameling. Onderzoeksbureau Integron voert dit onderzoek voor de gemeente en ROVA uit. Door een steekproef is bepaald wie de vragenlijst ontvangt. Met de resultaten van dit onderzoek krijgen wij inzicht in de tevredenheid over het beleid over afval en grondstoffen en over de inzameling van de verschillende afvalstromen.</p> <h2>Heeft u een vragenlijst ontvangen?</h2> <p>We zijn benieuwd naar uw mening! Daarom vragen we u even de tijd te nemen om de vragenlijst in te vullen. Dit kan door de papieren versie in de bijgevoegde envelop terug te sturen of door de vragen digitaal te beantwoorden. Antwoorden worden anoniem verwerkt.</p> <p> </p> 2020-09-15 01:15:00 +0200 2020-09-11 16:42:12 +0200 2020-09-11 16:57:08 +0200 Opfriscursus voor senioren over verkeer Veilig Verkeer Nederland (VVN) organiseert een opfriscursus voor senioren van 65 jaar en ouder in de gemeente Olst-Wijhe. In de afgelopen jaren is het weggebruik flink veranderd. Zo maken nieuwe typen vervoersmiddelen, zoals de e-bike, gebruik van de weg, zijn er nieuwe verkeersregels gekomen en zijn verkeerssituaties ingewikkelder geworden. <p>In twee bijeenkomsten van twee uur hoort u meer over de nieuwste ontwikkelingen waardoor u langer mobiel blijft en ook in de toekomst veilig aan het verkeer kunt deelnemen. Er is alle ruimte om vragen te stellen en eigen ervaringen in te brengen. De bijeenkomsten vinden plaats in het Holstohus in Olst op</p> <p> <ul> <li>dinsdag 20 oktober 2020 van 14.00 tot 16.00 uur</li> <li><span>dinsdag 27 oktober 2020 van 14.00 tot 16.00 uur</span></li> </ul> </p> <p>U wordt op beide dagen verwacht.</p> <p>Tijdens de cursus wordt rekening gehouden met de coronamaatregelen. Deelname is gratis. Neem gerust uw buurman/buurvrouw, een familielid of kennis mee. U kunt zich aanmelden via de <a href="http://www.vvn.nl/opfriscursussen " title="Ga naar VVN">website van VVN</a> of door een <a href="mailto:steunpuntoost@vvn.nl" title="Mail VVN">e-mail</a> te sturen o.v.v. VVN Opfriscursus Olst-Wijhe. Vermeld in de e-mail uw naam, adresgegevens, geboortejaar en telefoonnummer en of u wilt deelnemen aan de praktijkrit die vanaf 2021 hopelijk weer kan plaatsvinden. Bel voor meer informatie naar telefoonnummer 0575 – 510 144.</p> 2020-09-14 01:15:00 +0200 2020-09-11 16:49:35 +0200 2020-09-11 16:49:35 +0200 Webinars over veiligheid voor ouderen In de maand september besteden we aandacht aan verschillende vormen van criminaliteit waar ouderen regelmatig slachtoffer van worden. Helaas zien we dat de kwetsbaarheid van ouderen steeds vaker wordt misbruikt door criminelen. Elk slachtoffer is er een teveel. Daarom is het belangrijk om ouderen weerbaarder en bewust te maken. Hiervoor organiseert het ministerie van Justitie en Veiligheid webinars over de vier meest voorkomende manieren van oplichting, namelijk babbeltrucs, meekijken bij het pinnen, phishing en oplichting via Whatsapp. <p>Elke week delen we een filmpje op onze <a href="https://www.facebook.com/gemeenteolstwijhe" title="Ga naar facebook">Facebookpagina</a>. In de webinars wordt advies gegeven en worden tips gedeeld. De komende twee dinsdagen vindt er om 10.30 uur nog een webinar plaats.</p> <p> <ul> <li>Dinsdag 15 september: Webinar hulpvraagfraude (via WhatsApp)</li> <li>Dinsdag 22 september: Webinar phishing</li> </ul> </p> <p>Wilt u zelf meedoen met een webinar of samen met een oudere in uw omgeving? Dan kunt u live meekijken via de website <a href="http://www.maakhetzeniettemakkelijk.nl" title="Ga naar maak het ze niet te makkelijk">Maak het ze niet te makkelijk</a>. Hier kunt u de webinars later ook terugkijken.</p> <p>Liever bellen voor tips of wilt u een luisterend oor over een eigen ervaring? Bel dan naar de Babbeltiplijn. Dit kan elke woensdag in september van 9.00 tot 17.00 uur via telefoon 030 - 3400 670.</p> 2020-09-08 07:30:00 +0200 2020-09-03 13:07:15 +0200 2020-09-03 13:07:15 +0200 Subsidies, leningen en regelingen voor particuliere woningbezitters in Olst-Wijhe <p>Wij krijgen regelmatig vragen over subsidies voor het verduurzamen van de woning. Op de website van het <a href="https://duurzaaminsalland.nl/subsidiemogelijkheden/" title="Ga naar Energieloket">Energieloket</a> vindt u een overzicht van de mogelijkheden.</p> <p> </p> <p> </p> 2020-09-08 03:30:00 +0200 2020-09-03 13:21:22 +0200 2020-09-03 13:21:22 +0200 Inwoners en leerlingen mogen park Woeste Wijhe ontwerpen We hebben tussen de wijken Krijtenberg en Noorder Koeslag een mooi gebied liggen dat ingericht wordt als park met daarin een natuurlijke speelplek. Het moet een park worden waar kinderen spelen, ouders elkaar ontmoeten en een oogje in het zeil kunnen houden bij de kleintjes, waar de jeugd samenkomt om te chillen en te sporten. Kortom een plek voor jong en oud en waar iedereen op zijn/haar manier kan genieten! <p>Maar hoe ziet zo’n park eruit? Dat laten aan onze inwoners over. Zij mogen mee-ontwerpen. Want wie weet er nou beter waar behoefte aan is dan onze inwoners zelf? Bekijk het <a href="https://youtu.be/5rVgpPzbQCM" title="ga naar https://youtu.be/5rVgpPzbQCM">filmpje</a> voor de uitleg.</p> <p>[[youtube:5rVgpPzbQCM]]</p> <p><span>Kijk voor meer informatie, voorbeelden en ontwerppapier op onze <a href="http://www.olst-wijhe.nl/woestewijhe" title="ga naar http://www.olst-wijhe.nl/woestewijhe">website</a>. </span></p> <h2>Leerlingen Capellenborg ontwerpen ook mee</h2> <p>Niet alleen inwoners worden opgeroepen om mee te doen. Ook leerlingen van de Capellenborg in Wijhe gaan ontwerpen maken als schoolopdracht. “Samen maken wij de toekomst, dus laat jongeren meedenken en beslissen over deze toekomst waar zij in leven en gaan leven! Samen met de gemeente kunnen jongeren op deze manier ervaringen op doen in de echte wereld. Die omgeving is betekenisvol en motiveert het leren van jongeren.” Aldus Sven Metsemakers, directeur Capellenborg Wijhe.</p> <h2>Ontwerp voor natuurspeelpark volgt later</h2> <p>Zoals gezegd krijgt het park ook een natuurlijke speelplek. Ook hiervoor kunnen inwoners een ontwerp indienen. Dit gebeurt over een paar weken. Dit kondigt de gemeente Olst-Wijhe tijdig aan op onze <a href="https://www.facebook.com/gemeenteolstwijhe/" title="ga naar https://www.facebook.com/gemeenteolstwijhe/">Facebookpagina</a>. Naast inwoners gaan ook de kinderen van de basisscholen in Wijhe aan de slag om mooie ontwerpen te maken.</p> <h2>Verbluf jij de gemeente met je ontwerpskills?</h2> <p>We streven ernaar het park voor de zomer van 2021 klaar te hebben. En hoe mooi is het als je daar iets terugziet van jouw eigen ontwerp. Dus pak deze kans en help mee met het ontwerpen van Woeste Wijhe en verbluf ons met jouw ontwerpskills.</p> 2020-09-07 13:20:00 +0200 2020-09-07 13:13:32 +0200 2020-09-07 14:09:48 +0200 Ga ongestoord op weg Door social media zijn vrienden, familie en collega’s altijd dichtbij. Soms iets te dichtbij. Zeker als je met een smartphone in de auto of op de fiets stapt. <p>Elke keer als je een berichtje ontvangt, raak je even afgeleid van de weg. Wist je dat smartphonegebruik in het verkeer elk jaar tot enkele tientallen doden leidt? Zet daarom je telefoon op stil en raak niet afgeleid. Dat is veiliger voor jezelf en voor anderen. Ga ongestoord op weg. Rij MONO, fiets MONO.</p> 2020-09-07 02:00:00 +0200 2020-09-03 13:08:34 +0200 2020-09-03 13:08:34 +0200 Rijbewijzen tijdelijk negen maanden langer geldig Door de maatregelen rondom het coronavirus is het voor u als inwoner niet altijd mogelijk om het rijbewijs op tijd te verlengen. De Europese Commissie had al besloten dat verlopen EU-rijbewijzen tijdelijk langer geldig zijn. Deze regeling is nu verruimd. <p>Als uw rijbewijs is verlopen tussen 1 februari 2020 en 1 december 2020 dan mag u nog 9 maanden blijven rijden na de verlopen datum. In deze periode bent u verzekerd en mag u ook in de andere EU-landen rijden. De dienstverlening voor het aanvragen van rijbewijzen loopt gewoon door. Zet de aanvraag voor een nieuw rijbewijs daarom zo snel mogelijk in gang. Wacht niet tot het laatste moment.</p> <p>Heeft u een medische beperking en uw rijbewijs met een beperkte geldigheidsduur is verlopen? Dan wordt u geadviseerd pas te rijden na goedkeuring door het CBR.</p> <p>Wilt u het rijbewijs wel verlengen, dan blijft dit gewoon mogelijk. U kunt een afspraak maken door te bellen naar 14 0570 of <a href="mailto:gemeente@olst-wijhe.nl" title="Stuur een e-mail naar gemeente@olst-wijhe.nl">stuur een e-mail</a>. Lees meer over het <a href="https://www.olst-wijhe.nl/rijbewijs" title="Ga naar pagina rijbewijs">vernieuwen van een rijbewijs</a>.</p> <p>Kijk voor meer informatie over actuele maatregelen op de <a href="https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/verkeer-openbaar-vervoer-grensstreek/rijbewijs" title="Ga naar website Rijksoverheid">website van de Rijksoverheid</a>.</p> <p> </p> <p> </p> 2020-09-03 16:58:36 +0200 2020-09-03 16:58:36 +0200 2020-09-03 16:58:36 +0200 Onderzoeksgebieden voor verbetering riviernatuur Oost-Nederland bekend Rijkswaterstaat heeft meerdere uiterwaarden op het oog langs de Waal, Nederrijn, Lek en IJssel die goede kansen bieden om de riviernatuur te verbeteren. De komende jaren onderzoeken we hier de precieze mogelijkheden samen met Staatsbosbeheer, andere overheden, grondeigenaren én omwonenden. Uiterlijk in 2027 moeten alle maatregelen uitgevoerd zijn. <p>Om de riviernatuur te bevorderen, werkt Rijkswaterstaat met samenwerkingspartners aan verbetering van de ecologische waterkwaliteit. De komende jaren onderzoeken we welke maatregelen in <a href="https://www.samenwerkenaanriviernatuur.nl/programma+sarn/default.aspx" title="ga naar https://www.samenwerkenaanriviernatuur.nl/programma+sarn/default.aspx">kansrijke gebieden</a> langs Waal, Nederrijn, Lek en IJssel het meest haalbaar zijn om hier een goede bijdrage aan te leveren. Voor dit onderzoek zijn suggesties en ideeën uit de regio zeer welkom. Daarvoor zijn we inmiddels in overleg met de betreffende waterschappen, provincies, gemeenten en natuurbeheerorganisaties. We willen bovendien graag het gesprek aangaan met onder meer grondeigenaren, pachters en omwonenden. Op het moment dat we het onderzoek in een bepaald gebied voorbereiden, zoeken we daar contact met belanghebbenden. Wilt u een uitnodiging ontvangen om mee te denken over een van de gebieden? Laat het ons weten via het <a href="https://www.samenwerkenaanriviernatuur.nl/shortcuts/sendcontactmessage.aspx" title="ga naar https://www.samenwerkenaanriviernatuur.nl/shortcuts/sendcontactmessage.aspx">contactformulier</a>.</p> <h2><strong>Wat maakt deze gebieden kansrijk?</strong></h2> <p><strong></strong>Bij het selecteren van de kansrijke gebieden heeft Rijkswaterstaat rekening gehouden met verschillende factoren. Om te beginnen gaat het om uiterwaarden waar de specifieke situatie van het riviergebied kansen biedt. Is er bijvoorbeeld een (half) dichtgeslibde zijarm van een rivier, dan kunnen we de (onderwater)natuur verbeteren door rivier en zijarm weer met elkaar te verbinden. Vervolgens hebben we gekeken naar haalbaarheid. Zo kwamen gebieden in het bezit van overheden als Staatsbosbeheer of Rijkswaterstaat hoger op de lijst. Datzelfde geldt voor locaties waar we werk met werk kunnen combineren. Heeft een waterschap bijvoorbeeld plannen voor dijkversterking, dan kunnen we samen wellicht tot nog mooiere plannen komen. Of we kunnen aansluiten bij de wens van een provincie- of gemeentebestuur om de natuur of recreatie te bevorderen. In veel van de geselecteerde uiterwaarden spelen meerdere van deze factoren een rol.</p> <h2>Soorten maatregelen</h2> <p><strong></strong>Er zijn verschillende ingrepen in het landschap mogelijk om de ecologische kwaliteit van het rivierwater te verbeteren. Hier geven we een paar voorbeelden:</p> <ul> <li><span>Het aanleggen van een nevengeul of strang. Deze vormen een gevarieerd leefgebied voor veel vissen en waterplanten.</span></li> <li><span>Het aanbrengen van rivierhout in een bestaande plas of (zij)rivier. Op het hout gaan wieren, algen en mossen groeien, die op hun beurt waterdieren aantrekken.</span></li> <li><span>Het aanleggen van natuurvriendelijk oevers, bijvoorbeeld door steile oevers met stenen wallen te vervangen door licht glooiende oevers van zand of klei.</span></li> </ul> <p>Meer informatie over deze en andere maatregelen is te vinden in de online <a href="https://www.samenwerkenaanriviernatuur.nl/bibliotheek/default.aspx#folder=1616314" title="ga naar https://www.samenwerkenaanriviernatuur.nl/bibliotheek/default.aspx#folder=1616314">bibliotheek</a> van het programma Samenwerken aan Riviernatuur.</p> <p>De komende jaren willen we samen met belanghebbenden ontdekken welke maatregelen de meeste kansen bieden en in welk van de geselecteerde gebieden. De ingenieursbureaus Arcadis, Antea Group, HKV Lijn in water en Bureau Waardenburg verzorgen het onderzoek in opdracht van Rijkswaterstaat en werken de gekozen maatregelen uit. Deze maatregelen moeten uiterlijk in 2027 uitgevoerd zijn.</p> <h2>Verbetering van de ecologische waterkwaliteit in Europa</h2> <p>De beoogde maatregelen zijn een uitwerking van de internationale afspraken uit de Europese Kaderrichtlijn Water. Deze afspraken gaan over de kwaliteit van het water en het leefgebied voor planten en dieren. In 2009 is Rijkswaterstaat gestart met de eerste ingrepen langs de Nederlandse rivieren om de ecologische kwaliteit van het water te verbeteren. Inmiddels zijn langs de Waal, Nederrijn, Lek en IJssel tientallen maatregelen uitgevoerd, vaak in combinatie met andere projecten. Op de site van Samenwerken aan Riviernatuur vindt u een <a href="https://www.samenwerkenaanriviernatuur.nl/projecten+home/default.aspx" title="ga naar https://www.samenwerkenaanriviernatuur.nl/projecten+home/default.aspx">overzicht</a> van alle lopende en recent afgeronde projecten.</p> 2020-08-31 08:51:00 +0200 2020-08-31 08:51:42 +0200 2020-08-31 08:52:07 +0200 Onderzoek naar tevredenheid afvalinzameling Rond maandag 7 september 2020 valt bij een deel van de inwoners van onze gemeente een vragenlijst over de tevredenheid naar de afvalinzameling op de mat. Onderzoeksbureau Integron voert dit onderzoek voor ons en voor ROVA uit. Met een steekproef is bepaald wie de vragenlijst ontvangt. Met de resultaten van dit onderzoek krijgen wij inzicht in de tevredenheid over het beleid over afval en grondstoffen en over de inzameling van de verschillende afvalsoorten. <h2>Heeft u een vragenlijst ontvangen?</h2> <p>We zijn benieuwd naar uw mening. Daarom vragen we u de tijd te nemen om de vragenlijst in te vullen. Dit kan door de papieren versie in de bijgevoegde envelop terug te sturen of door de vragen digitaal te beantwoorden. Uw antwoorden worden anoniem verwerkt. Alvast bedankt voor uw medewerking!</p> 2020-08-31 03:00:00 +0200 2020-08-27 14:16:29 +0200 2020-08-27 14:16:29 +0200 Online zaken doen met gemeente en Rijk Huurtoeslag aanvragen, werk zoeken, een nieuw paspoort bestellen of een verhuizing doorgeven. Veel overheidszaken doe je digitaal, via internet. Maar niet iedereen is even handig met internet. Daarvoor biedt de bibliotheek hulp met de cursus Digisterker. <p>Normaal gesproken wordt de cursus in de bibliotheek gegeven. In coronatijd kan dat niet. Daarom staat de cursus ‘Werken met de e-overheid’ nu online. Alle onderwerpen zijn als los e-book beschikbaar en u kunt ook online oefenen. U gaat aan de slag met onderwerpen als DigiD, MijnOverheid, aanvragen bij de eigen gemeente, Mijn toeslagen en Thuisarts.nl. Wilt u de e-books liever op papier? U kunt zelf printen of aanvragen bij de bibliotheek. Kijk voor meer informatie op de <a href="http://www.bibliotheeksalland.nl/lokale-content/1361-online-cursus-digisterker" title="Ga naar Bibliotheek Salland">website van Bibliotheek Salland</a>.</p> <br /> 2020-08-31 01:45:00 +0200 2020-08-27 14:15:03 +0200 2020-08-27 14:15:03 +0200 We onderzoeken mogelijkheden voor terrein OBS Tellegen Wijhe en OBS De Holsthoek Den Nul Het openbaar onderwijs in Wijhe (Tellegen en Peperhof) zijn dit schooljaar samengegaan als ‘De Wije’ op de locatie van de voormalige Peperhof. Daardoor is de voormalige Tellegenschool leeggekomen en teruggevallen aan ons. Enkele leerlingen van de voormalige Holsthoek in Den Nul krijgen nu les in Olst. Daarmee is ook de Holsthoek teruggevallen aan ons. We starten een proces op om voor beide plekken een goede invulling te realiseren. <p>Voor het terrein van OBS Tellegen stellen we de komende periode een plan van aanpak op om de mogelijkheden voor woningbouwontwikkeling te verkennen. We werken hierbij nauw samen met woningbouwcorporatie SallandWonen. Uiteraard worden t.z.t. ook omwonenden betrokken.</p> <p><span>We gaan voor het terrein van OBS De Holsthoek in gesprek met Plaatselijk Belang Den Nul om samen te verkennen welke lokale wensen er zijn voor dit terrein. Ook verkennen we de mogelijkheden van derden die belangstelling hebben getoond.</span></p> <h2><span>Scholen voor Morgen</span></h2> <p><strong><span></span></strong>Het leerlingenaantal op veel scholen in Olst-Wijhe loopt al jaren terug. Met <a href="https://www.scholenvoormorgen.org/" title="ga naar https://www.scholenvoormorgen.org/">Scholen voor Morgen</a> willen wij en de schoolbesturen in Olst en in Wijhe een nieuw scholencluster realiseren dat toekomstbestendig is en waar diverse functies samenkomen. Denk bijvoorbeeld aan kinderopvang en sport. De oude schoollocaties vallen na verhuizing terug aan de gemeente. De Tellegen en De Holsthoek zijn de eerste twee schoollocaties waar dit het geval is.</p> <p> </p> 2020-08-25 16:30:00 +0200 2020-08-25 11:31:08 +0200 2020-08-25 16:35:05 +0200 Beveiliging spoorwegovergang Oude Allee De gemeenteraad stelt € 187.500 beschikbaar om de onbewaakte spoorwegovergang in de Oude Allee in Olst om te bouwen naar een bewaakte spoorwegovergang. Wethouder Marcel Blind: “Met dit besluit van de raad blijft het geliefde wandelrondje behouden en kunnen zowel landbouwvoertuigen als huldiensten gebruik blijven maken van de overgang. Het duurt nog even voordat de schop in de grond gaat, maar het is nu in elk geval zeker dat de overgang open blijft én veiliger wordt.” <p> <p>Het college besloot al eind 2018 om 25% van de kosten (de rest wordt betaald door het Rijk en de provincie) voor de beveiliging van de spoorwegovergang beschikbaar te stellen. De gemeenteraad zou dit in november 2020 bespreken. ProRail gaf bij de gemeente aan dat de kosten voor de beveiliging van een spoorweg fors hoger zijn dan destijds begroot. De gemeenteraad nam nu versneld een besluit om de bijdrage voor de gemeente gelijk te houden. ProRail voert de werkzaamheden in 2022 tegelijkertijd uit met het bouwen van een nieuw regelstation en het verwijderen van het derde spoor bij het station in Olst. Dankzij een efficiënte aanbesteding van de drie projecten kan ProRail de kosten voor de gemeente relatief laag houden.</p> </p> 2020-08-25 11:51:41 +0200 2020-08-25 11:51:41 +0200 2020-08-25 11:51:41 +0200 Mooi initiatief voor leefbaarheid of toerisme? Wij horen graag van u Oudere inwoners van Herxen zijn volgens Plaatselijk Belang Herxen belangrijk bij het overdragen van de cultuur, de manier van leven en kennis over Herxen en de omgeving. Studenten van Hogeschool Windesheim onderzochten wat er in Herxen kon worden verbeterd voor ouderen, zodat zij ook op latere leeftijd prettig in het dorp kunnen wonen. Hieruit bleek onder andere dat ze de IJssel missen en dan vooral het aan de oever staan. Dat deden ouderen toen ze klein waren al, ze leerden er zelfs vaak zwemmen. In Herxen ligt al een onverhard laarzenpad, maar veel ouderen durfden zich hier niet aan te wagen. Zo ontstond het idee om het pad te verharden zodat ook ouderen die minder goed ter been zijn er gebruik van kunnen maken. De gemeente en de Rabobank gaven subsidie. De Kracht van Salland deed een donatie. Als het coronavirus niet was uitgebroken, was het pad inmiddels klaar geweest. Nu laat het iets langer op zich wachten. Veel mensen uit Herxen dragen bij aan de aanleg, ieder op zijn eigen manier. <p>Marit Maglio-Rijke, beleidsmedewerker (vrijetijds)economie en cultuur bij de gemeente: “Het verharden van het laarzenpad is een mooi idee, niet alleen voor eigen inwoners, maar ook voor toeristen. De gemeenschap wilde dit idee met elkaar realiseren. De IJssel is voor iedereen prachtig om van te genieten. Daarom droegen wij bij aan het project met een aanjaagsubsidie voor toerisme, cultuur en recreatie. De aanjaagsubsidie is bedoeld om een impuls te geven aan een project dat helpt om Olst-Wijhe op de kaart te zetten. Daarnaast kennen wij ook een leefbaarheidsbudget voor lokale projecten die inwoners zelf bedenken en willen uitvoeren. Denk aan projecten die te maken hebben met economie, het sociale leven in de dorpen en cultuur. Het idee is wel dat de projecten een vervolg krijgen; wij geven een zetje met een impulssubsidie waarna inwoners of organisaties het verder zelf oppakken. Wij denken graag met inwoners mee als ze een idee hebben voor toerisme en/of leefbaarheid.”</p> <p>Meer weten? Bekijk ook <a href="https://www.herxen.nl/2020/07/01/wandelpad-naar-de-ijssel-in-herxen/" title="Bekijk interview">het interview</a> met Hans van Zwolle, voorzitter Plaatselijk Belang Herxen.</p> 2020-08-25 01:30:00 +0200 2020-08-21 10:11:25 +0200 2020-08-21 10:11:25 +0200 Kom in actie op World cleanup day Zaterdag 19 september is het World cleanup day. Voor veel mensen het moment om hun omgeving weer zwerfvuilvrij te maken. Het zwerfvuilprogramma Mooi Schoon van ROVA ondersteunt deze initiatieven graag met afvalgrijpers, handschoenen, veiligheidshesjes en vuilniszakken. <p>Wilt u ook in actie komen tijdens World cleanup day? Kijk op de <a href="https://www.mooi-schoon.nl" title="Ga naar Mooi Schoon">website van Mooi Schoon</a> voor de mogelijkheden.</p> <h2>World Cleanup Day</h2> <p>World cleanup day is de grootste wereldwijde opruimactie van het jaar. In 2019 deden inwoners uit maar liefst 180 landen mee. Ook in Nederland doen elk jaar duizenden mensen mee aan World cleanup day.</p> <h2>Mooi Schoon</h2> <p>Mooi Schoon is het zwerfvuilprogramma van ROVA. ROVA helpt inwoners van 18 ROVA gemeente hun omgeving schoon te houden of maken. Iedereen wil natuurlijk graag een schone leefomgeving. Dat is waar het zwerfvuilprogramma Mooi Schoon voor staat. In 18 gemeenten werkt Mooi Schoon samen om door middel van voorlichting, educatie en extra aanpak zwerfvuil te voorkomen.</p> 2020-08-24 13:34:56 +0200 2020-08-24 13:34:56 +0200 2020-08-24 13:34:56 +0200 Oud papierinzameling Wijhe en Boerhaar 22 augustus <p>In de Huis-aan-huis Reklamix stonden twee berichten over de oud papierinzameling in Wijhe op 22 augustus. Helaas stond er in het ene bericht dat u het oud papier kunt wegbrengen en in het andere bericht dat het huis-aan-huis wordt opgehaald.</p> <p>We hebben het nagevraagd bij de inzamelaars en het oud papier wordt komende zaterdag huis-aan-huis opgehaald in Wijhe en op de Boerhaar. Onze excuses voor de verwarring!</p> 2020-08-20 13:25:17 +0200 2020-08-20 13:25:18 +0200 2020-08-20 13:25:18 +0200 Webinars over veiligheid voor ouderen In de maand september besteden we aandacht aan verschillende vormen van criminaliteit waar ouderen regelmatig slachtoffer van worden. Helaas zien we dat de kwetsbaarheid van ouderen steeds vaker wordt misbruikt door criminelen. Elk slachtoffer is er een teveel. Daarom is het belangrijk om ouderen weerbaarder en bewust te maken. Hiervoor organiseert het ministerie van Justitie en Veiligheid webinars over de vier meest voorkomende manieren van oplichting, namelijk babbeltrucs, meekijken bij het pinnen, phishing en oplichting via Whatsapp. <p>Elke week delen we een filmpje op onze Facebookpagina. In de webinars wordt advies gegeven en worden tips gedeeld. De eerste vier dinsdagen van september vindt er om 10.30 uur een webinar plaats.</p> <p> <ul> <li>Dinsdag 1 september: Webinar meekijken bij pinnen</li> <li><span>Dinsdag 8 september: Webinar babbeltrucs</span></li> <li><span>Dinsdag 15 september: Webinar hulpvraagfraude (via WhatsApp)</span></li> <li><span>Dinsdag 22 september: Webinar phishing</span></li> </ul> </p> <p>Wilt u zelf meedoen met een webinar of samen met een oudere in uw omgeving? Dan kunt u live meekijken via de website van <a href="http://www.maakhetzeniettemakkelijk.nl" title="Ga naar maak het ze niet te makkelijk">Maak het ze niet te makkelijk</a>. Hier kunt u de webinars later ook terugkijken.</p> <p>Liever bellen voor tips of wilt u een luisterend oor over een eigen ervaring? Bel dan naar de Babbeltiplijn. Dit kan elke woensdag in september van 9.00 tot 17.00 uur via telefoon 030 - 3400 670.</p> 2020-08-19 05:30:00 +0200 2020-08-14 11:00:57 +0200 2020-08-14 11:00:57 +0200 De scholen zijn weer begonnen! <p><span>De scholen zijn weer begonnen! Rijd rustig en wees extra alert op scholieren in het verkeer. </span></p> 2020-08-17 08:00:00 +0200 2020-08-14 12:17:46 +0200 2020-08-14 12:17:46 +0200 Vragen over brandveiligheid in en om huis? Meer weten over brandveilig leven? Verenigingen en instellingen kunnen Brandweer IJsselland uitnodigen voor een voorlichtingsbijeenkomst. <p>Dit kan door het aanvraagformulier in te vullen op de website van de <a href="http://www.brandweer.nl/ijsselland/contact/voorlichting-brandveiligheid" title="Ga naar Brandweer IJsselland">Brandweer IJsselland</a>. Heeft u vragen over brandveiligheid in en om uw huis? Dan kunt u ook via Whatsapp vragen stellen, zowel door de week als in het weekend. Hiervoor kunt u een appbericht sturen naar 06 - 251 45 093. Kijk voor tips ook op de <a href="http://www.facebook.com/IJssellandVR" title="Ga naar facebook">Facebookpagina Leefbrandbewust</a>.</p> 2020-08-15 01:15:00 +0200 2020-08-14 12:35:27 +0200 2020-08-14 12:35:27 +0200 Oud papierinzameling Wijhe 22 augustus <p>U kunt op 22 augustus tussen 9.00 en 11.00 uur uw oud papier naar de volgende locaties in Wijhe brengen:</p> <p> </p> <ul> <li><span>Amicitia Boerhaar: centrum Boerhaar ter hoogte van Boerhaar 30 </span></li> <li><span>De Bongerd Boerhaar: Zandhuisweg 2 (bij het zwembad) </span></li> <li><span>Jozefschool: Stationsweg 9 bij de kerk/school </span></li> <li><span>Matzerschool: Industrieweg 7 bij Gerretsen Wijhe </span></li> <li><span>De Peperhof: parkeerplaats SPOC </span></li> <li><span>Tellegenschool: bij de schoolzijde van de Nijlandstraat</span></li> </ul> <p> </p> <p>Er zijn vrijwilligers van de inzamelaars aanwezig om de inzameling te begeleiden.</p> <p>Elke zaterdag kunt u tussen 9.00 en 11.00 uur uw oud papier naar de container brengen die achter Van Gurp staat op de Boerhaar. De papierinzamelaars hopen in september de normale papierinzameling weer te kunnen starten. Zij houden u op de hoogte.</p> 2020-08-14 13:00:00 +0200 2020-08-14 12:32:33 +0200 2020-08-14 13:31:41 +0200 Burgemeester feliciteert 100-jarige mevrouw Van der Bend-Lipke Burgemeester Strien heeft op haar geboortedag, 12 augustus, een bezoek gebracht aan de 100-jarige mevrouw Van der Bend-Lipke. <p>Het was een mooi bezoek, waarbij vier generaties Van der Bend aanwezig waren.</p> <p>Mevrouw Van der Bend ontving van burgemeester Strien, naast zijn felicitaties, een mooi boeket en haar geboorteakte.</p> 2020-08-14 09:50:19 +0200 2020-08-14 09:50:19 +0200 2020-08-14 09:50:19 +0200 Beveiliging spoorwegovergang Oude Allee Het college van B en W stelt de gemeenteraad voor om €187.500 beschikbaar te stellen om de onbewaakte spoorwegovergang in de Oude Allee om te bouwen naar een bewaakte spoorwegovergang. Burgemeester en wethouders vinden het zeer gewenst dat deze spoorwegovergang open blijft. De overgang wordt dagelijks gebruikt door landbouwbedrijven die bij sluiting om moeten rijden om bij hun land te komen. Daarnaast blijft het wandelrondje vanuit Olst via de Oude Allee naar de omgeving Hoenlo met de wandelvoorzieningen langs de Diepenveensweg behouden. De gemeenteraad bespreekt dit voorstel in haar vergadering van maandag 24 augustus 2020. <h2>Uitstel duurder</h2> <p>Het college besloot al eind 2018 om 25% van de kosten (de rest wordt betaald door het Rijk en de provincie) voor de beveiliging van de spoorwegovergang beschikbaar te stellen. De gemeenteraad zou dit in november 2020 bespreken. ProRail heeft bij de gemeente aangegeven dat inmiddels de kosten voor de beveiliging van een spoorweg fors zijn toegenomen. Als de gemeente voor 1 september akkoord geeft, blijft de bijdrage voor de gemeente gelijk, omdat ProRail de werkzaamheden in de Oude Allee dan kan combineren met de bouw van een nieuw regelstation en de verwijdering van het derde spoor bij het station in Olst. Hierdoor kan ProRail de werkzaamheden efficiënt aanbesteden. ProRail wil in september 2020 starten met de voorbereidingen van deze werkzaamheden. De uitvoering zal plaatsvinden in 2022.</p> <p> </p> 2020-08-12 11:56:32 +0200 2020-08-12 11:56:32 +0200 2020-08-12 11:56:32 +0200 Vacature Allround consulent Wmo Olst-Wijhe is een prachtige gemeente tussen Zwolle en Deventer. Wij zijn een kleine gemeente en maken daarmee het verschil voor onze inwoners, ondernemers en organisaties. Bij de gemeente Olst-Wijhe werk je voor en met de samenleving. <p>Het team Werk, Inkomen en Zorg binnen de gemeente Olst-Wijhe houdt zich hoofdzakelijk bezig met werkzaamheden die voortvloeien uit de Participatiewet, het gemeentelijk Minimabeleid, de Wmo en de Jeugdwet. Het totale team bestaat uit 34 medewerkers. Het subteam dat de Wmo uitvoert bestaat momenteel uit 10 medewerkers.</p> <p>Binnen het subteam Wmo is per direct ruimte voor een Allround Consulent Wmo (28-32 uur per week).</p> <h2>Wie zoeken wij?</h2> <p>Een enthousiaste, initiatiefrijke en communicatief sterke collega met ten minste een afgeronde hbo-opleiding en drie jaar relevante werkervaring als consulent Wmo. We zoeken een allround consulent voor het hele spectrum van de Wmo, dus je moet kennis en ervaring hebben op het gebied van wonen, vervoer, hulpmiddelen, hulp bij het huishouden, begeleiding én dagbesteding. Beschik je over veel GGZ-kennis, dan is dat een pré.</p> <h2>Waarom als consulent Wmo werken in onze organisatie?</h2> <p>Je bent maatschappelijk betrokken en je voelt je thuis in een kleine gemeentelijke organisatie die zich opstelt als partner in de samenleving. In onze organisatie tref je korte lijnen en krijg je veel ruimte om je werk zelfstandig te organiseren. Je werkt klantgericht, je neemt hierin je verantwoordelijkheid door accuraat te werken en de gemaakte afspraken na te komen. Je werkt volgens de bedoeling, kijkt en denkt integraal en gaat analytisch te werk. Je durft beslissingen te nemen als de oplossing voor de hulpvraag om maatwerk vraagt.</p> <p>Bekijk de <a href="https://www.olst-wijhe.nl/bestuur/organisatie/allround-consulent-wmo" title="Ga naar pagina vacature allround consulent Wmo">volledige vacaturetekst</a>.</p> 2020-08-10 09:45:03 +0200 2020-08-10 09:45:03 +0200 2020-08-10 09:45:03 +0200 Vanaf 6 augustus hitteplan en smogwaarschuwing Het is warm vandaag. En het wordt nog veel warmer de komende dagen. Voor veel mensen betekent dat genieten op het strand of in de tuin. Voor anderen is het niet zo fijn en voor groepen kwetsbare mensen brengt het hete weer zelfs risico’s met zich mee. Daarom activeert het RIVM vanaf 6 augustus 2020 het Nationaal Hitteplan. Ook geldt er een smogwaarschuwing. Extra opletten kan gezondheidsproblemen door het warme weer beperken. <p>Het Nationaal hitteplan en de smogwaarschuwing gelden voor heel het land. Volgens het KNMI kan het warme weer nog tot na het weekend aanhouden.</p> <h2>Maatregelen tegen klachten door heet weer</h2> <ul> <li>Drink voldoende;</li> <li>Draag dunne kleding die bescherming biedt tegen verbranding door de zon;</li> <li>Zoek de schaduw op; </li> <li>Smeer de huid in met zonnebrandcrème;</li> <li>Beperk lichamelijke inspanning in de middag en vroege avond;</li> <li>Houd de woning koel door zonwering, ventilator of airconditioning;</li> <li>Let extra op mensen in je omgeving die zorg nodig hebben. </li> </ul> <h2><span>Aanhoudende hitte</span></h2> <p>Het Nationaal Hitteplan is in feite een waarschuwing voor hitte en de risico’s die dit met zich mee kan brengen en een oproep om extra op elkaar te letten. Het hitteplan is vooral bedoeld voor mensen met een kwetsbare gezondheid, zoals ouderen, baby’s, chronisch zieken, mensen met overgewicht, mensen in verzorgingshuizen en mensen in een sociaal isolement. Deze mensen moeten alert zijn op uitdroging en oververhitting.</p> <h2>Smog door ozon</h2> <p>Smog door ozon ontstaat bij ophoping van luchtvervuiling op zonnige dagen. Het RIVM adviseert mensen die gevoelig zijn voor smog om binnen te blijven en om zware lichamelijke inspanning te beperken. In Europa zijn voor ozon een informatie- en een alarmdrempel vastgesteld. De EU -informatiedrempel is 180 microgram ozon per kubieke meter lucht. Bij (dreigende) overschrijding van deze waarde kunnen mensen die gevoelig zijn voor smog, klachten krijgen. Het RIVM brengt dan een waarschuwing uit. De luchtkwaliteit is dan "slecht" volgens de Nederlandse Luchtkwaliteitsindex. De EU-alarmdrempel is 240 microgram ozon per kubieke meter lucht. De luchtkwaliteit is dan “zeer slecht" volgens de Nederlandse luchtkwaliteitsindex. Wanneer deze waarde overschreden wordt, kan iedereen klachten krijgen. Als dit dreigt te gebeuren, zet het RIVM de smogwaarschuwing om in een smogalarm.</p> <h2>Meer informatie</h2> <p>Wil je meer weten over het hitteplan en de smogwaarschuwing? Ga dan naar de website van het <a href="https://www.rivm.nl/" title="Ga naar website RIVM">RIVM</a>. Wil je meer weten over hitte en droogte in deze regio? Ga dan naar de hitte en droogtepagina op de website van <a href="http://www.vrijsselland.nl/hitte-en-droogte" title="Ga naar website Veiligheidsregio IJsselland">Veiligheidsregio IJsselland</a>.</p> 2020-08-05 14:49:00 +0200 2020-08-05 14:49:14 +0200 2020-08-05 14:52:07 +0200 Echtpaar Rechterschot uit Wesepe 60 jaar getrouwd <p>Het echtpaar Rechterschot uit Wesepe was op 5 augustus 60 jaar getrouwd. Locoburgemeester Marcel Blind bracht het paar een bloemenbon, een kopie van de huwelijksakte en zijn felicitaties.</p> 2020-08-05 14:18:06 +0200 2020-08-05 14:18:06 +0200 2020-08-05 14:18:06 +0200 Tellingen bij spoorwegovergang Oude Allee We kregen deze week vragen waarom er wordt geteld bij de spoorwegovergang in de Oude Allee. Dit hebben we nagevraagd. <p>In opdracht van ProRail doet Star Park tellingen bij deze onbewaakte spoorwegovergang. Dit doen ze gedurende een maand, elke dag van 6:00 tot 22:00 uur. ProRail houdt deze tellingen op tien onbewaakte spoorwegovergangen in heel Nederland. De tellingen zijn naar aanleiding van het ongeluk op een onbewaakte spoorwegovergang in Hooghalen waarbij de treinmachinist is overleden. Op verzoek van NS wordt op meerdere niet bewaakte spoorwegovergangen in het land nu geteld hoeveel verkeer en wat voor verkeer de overgang kruist. Op basis hiervan gaan ProRail en NS het gesprek aan of er eventueel tijdelijke maatregelen genomen moeten worden. In Hooghalen wordt op dit moment bijvoorbeeld tijdelijk met een iets lagere snelheid de overgang gekruist.</p> 2020-07-30 14:33:00 +0200 2020-07-30 14:33:21 +0200 2020-07-30 16:27:03 +0200 Asfaltwerkzaamheden Wijhe starten 17 augustus Vanaf 17 augustus verrichten we enkele asfaltwerkzaamheden in Wijhe. De wegen zijn tijdens de werkzaamheden korte tijd afgesloten voor alle verkeer. Uiteraard zorgen we een goede omleidingsroute. Dit wordt duidelijk met borden aangegeven. <h2>Wat gaan we doen?</h2> <p>We plaatsen attentieverhogende drempels in Onder de Gelder, de Hamelweg en in de kruising Kappeweg/Hamelweg/Rietbergerweg. De Wijheseweg krijgt over een lengte van 200 meter een nieuwe asfaltlaag vanaf de Withuisweg richting de Holstweg.</p> <h2>Planning</h2> <ul> <li>17 t/m 22 augustus zijn de Hamelweg en de Kappeweg afgesloten</li> <li>18 en 19 augustus is Onder de Gelder afgesloten</li> <li>19 augustus is de Wijheseweg afgesloten</li> </ul> <p>Het verkeer wordt tijdens de werkzaamheden omgeleid. Dit geven we duidelijk met borden aan.</p> <h2>Vragen?</h2> <p>Strukton Civiel Noord &amp; Oost voert de werkzaamheden uit voor de gemeente. Voor vragen over de werkzaamheden kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met de gemeente via telefoonnummer 14 0570.</p> 2020-07-28 08:00:00 +0200 2020-07-20 15:16:16 +0200 2020-07-20 15:36:23 +0200 Komend weekend strengere handhaving in horeca Veiligheidsregio IJsselland: “de ruimte die we hebben gekregen is niet vrijblijvend” Het kan bijna niemand ontgaan zijn: het aantal besmettingen met het coronavirus in ons land neemt toe. Minister Ferd Grapperhaus meldde in een statement op 22 juli dan ook dat deze toename een waarschuwing is en dat het van belang is dat we de maatregelen blijven opvolgen. In Veiligheidsregio IJsselland zien we echter dat de grenzen vervagen en dat de noodzaak van het opvolgen van de maatregelen af lijkt te nemen. Dit kan de samenleving zich nu niet veroorloven, en daarom zal de politie in samenwerking met de gemeenten strenger op gaan treden. <p>De fase van de coronacrisis waarin we ons nu bevinden is er eentje waarbij meer ruimte is en uitgegaan wordt van eigen verantwoordelijkheid. Een nieuwe opleving in het aantal besmettingen laat echter zien dat er een scherpte in de handhaving van de regels nodig is, in het bijzonder rondom de horeca. Waarnemend voorzitter Rob Bats: “Als overheid hebben we tijdens de coronacrisis ruimte geboden voor onze inwoners en ondernemers, maar deze ruimte is niet vrijblijvend. De toename van het aantal besmettingen in ons land dwingt ons om extra alert te zijn. We kunnen in deze fase niet volstaan met een waarschuwing wanneer we zien dat de regels niet langer in acht genomen worden. Daarom zullen politie en gemeenten in het komende weekend de teugels strakker aantrekken en handhaven bij overtredingen.”</p> <h2>Noodzaak van handhaving</h2> <p>Grapperhaus roept in zijn statement op alert te zijn, de anderhalve meter regel in acht te nemen en drukte te vermijden. Dit wordt onderschreven door de politie en de gemeenten in Veiligheidsregio IJsselland. In diverse plaatsen in de regio is het, met name in de horeca (zowel buiten op terrassen als binnen in bijvoorbeeld café’s), te druk.</p> <p>Aanspreken, waarschuwen en wijzen op het belang van de maatregelen werkt in veel gevallen niet. Dat is een zorgwekkend signaal, en met het vervagen van deze maatschappelijke grenzen neemt ook de noodzaak van het handhaven toe.</p> <h2>Komend weekend</h2> <p>In het komende weekend zal in de gemeenten in Veiligheidsregio IJsselland strenger opgetreden worden tegen overtredingen in de horeca. Dit doen de gemeenten in samenwerking met de politie. Ook zullen BOA’s ingezet worden voor extra controles.</p> <p>Rob Bats: “Het is vervelend dat deze maatregelen getroffen moeten worden, maar desondanks is het van belang dat we dit doen. Een nieuwe besmettingsgolf betekent dat meer mensen getroffen worden door dit virus. Door de maatregelen in acht te nemen beschermen we niet alleen onszelf maar ook onze dierbaren en de kwetsbaren in onze samenleving. Daarnaast zal een nieuwe besmettingsgolf opnieuw een enorme druk leggen op het zorgpersoneel. We zijn weliswaar klaar met het coronavirus, maar het virus is nog niet klaar met ons. Laat dit een wake-up call zijn. We kunnen deze crisis alleen onder controle houden als we deze verantwoordelijkheid steeds met elkaar blijven nemen.”</p> <h2>Meer informatie</h2> <p>Ga voor meer informatie over het coronavirus naar de website van <a href="http://www.vrijsselland.nl/coronavirus" title="Ga naar website Veiligheidsregio IJsselland">Veiligheidsregio IJsselland</a> of naar de website van <a href="https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19" title="Ga naar website Rijksoverheid">Rijksoverheid</a>.</p> 2020-07-23 14:45:00 +0200 2020-07-23 14:45:50 +0200 2020-07-23 14:58:05 +0200 Provincie Overijssel ondersteunt bedrijven en verenigingen tijdens de coronacrisis De coronacrisis raakt het midden- en kleinbedrijf, culturele en maatschappelijke ondernemingen, organisaties en verenigingen hard. De provincie Overijssel komt daarom met drie regelingen om deze sectoren te ondersteunen. De regelingen zijn onderdeel van het herstelpakket ‘de Overijsselse Aanpak’. Na de zomer worden verder aanvullende maatregelen genomen. <p> <h2><span>Cofinanciering noodsteun culturele en creatieve sector</span></h2> <p><span></span>De provincie investeert 3,4 miljoen euro om de culturele sector te ondersteunen. Daarvan was 1,6 miljoen euro al gereserveerd voor culturele instellingen die van vitaal belang zijn in de regio en waarvoor het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap middelen beschikbaar heeft gesteld. Deze steun van het Rijk is onder voorbehoud van cofinanciering door de regio. Samen met de gemeenten cofinanciert de provincie Overijssel deze steun vanuit het Rijk. Het gaat in Overijssel om: Wilmink Muziekcentrum, Metropool, Concordia, Schouwburg Hengelo, Zwolse Theaters, De Fundatie, Hedon, Burgerweeshuis en MIMIK.</p> <p><span>Voor verdere steun- en herstelmaatregelen stelt de provincie nu nog eens 1,8 miljoen euro beschikbaar vanuit het Stimuleringsfonds Overijssel voor instellingen en activiteiten waarvoor de provincie in 2020 de hoofdsubsidiegever is. Voor culturele instellingen die vallen onder de zogenoemde BIS 2017-2020 (Basisinfrastuctuur) en instellingen en festivals die meerjarige subsidie van de zes rijkscultuurfondsen ontvangen, stelt het Rijk in totaal 113 miljoen euro beschikbaar.</span><span></span></p> <h2><strong><span>Digitaliseringsvoucher</span></strong></h2> <p><strong><span></span></strong>Overijsselse mkb’ers, culturele en maatschappelijke ondernemingen kunnen een Digitaliseringsvoucher aanvragen. Met deze voucher kan een in Overijssel gevestigd bedrijf worden ingeschakeld voor het digitaliseren van producten en productieprocessen en het digitaal bereiken en bedienen van klanten en leden. Denk hierbij aan zaken als het verbeteren van de webshop van een winkelier, ontwikkelen van online inschrijfmodules voor sportlessen of het organiseren van een digitale tour of het aanbieden van een concert met een livestream. De provincie verstrekt vouchers van maximaal 2.500 euro voor digitale dienstverlening en maximaal 10.000 euro voor digitalisering van producten en processen. Er is sprake van cofinanciering; de voucher kan worden ingezet voor maximaal de helft van de kosten. De voucher kan vanaf maandag 13 juli worden aangevraagd via het subsidieloket van de provincie Overijssel. In totaal is een bedrag van 250.000 euro beschikbaar.</p> <h2><strong><span>Vitale en gezonde samenleving</span></strong></h2> <p><span>Maatschappelijke, culturele of sportinitiatieven die betrekking hebben op de gevolgen van de coronacrisis en bijdragen aan een gezonde en vitale samenleving kunnen een beroep doen op de regeling ‘Vitale en gezonde samenleving 2020’. De regeling kan ook worden ingezet voor advies en ondersteuning om het verdienmodel te verbeteren en het initiatief toekomstbestendig te maken. De regeling is bedoeld voor echte noaberschapsinitiatieven; samen werken aan het verbeteren van de leefomgeving, zoals het organiseren van locatietheater, nieuwe doelgroepen zoeken voor een sportvereniging of een project om eenzaamheid tegen te gaan. Per initiatief is een bedrag van maximaal 2.500 euro beschikbaar. Een van de voorwaarden in de subsidie is dat de aanvragers hun ervaringen delen op de website </span><span lang="EN-US"><a href="http://www.samenvoorelkaar.nl/" title="ga naar https://www.samenvoorelkaar.nl/"><span lang="NL">samenvoorelkaar.nl</span></a></span><span>. Zo kunnen ook anderen hiervan leren. De regeling kan vanaf 3 augustus worden aangevraagd.</span></p> </p> 2020-07-20 00:00:00 +0200 2020-07-17 10:49:33 +0200 2020-07-17 10:49:33 +0200 Trekkerbesluit IJsselland niet verlengd Het verbod om met trekkers te demonstreren in de regio IJsselland wordt vrijdag niet verlengd. Vanochtend hebben enkele burgemeesters een goed gesprek gehad met vertegenwoordigers van boeren(organisaties). Ze willen ruimte geven aan de boeren om te demonstreren zodat zij hun boodschap op een veilige manier kunnen laten horen. <p>Waarnemend voorzitter van de veiligheidsregio Ron König: “Daarom hebben we met elkaar afgesproken dat demonstreren mag, mits dit twaalf uur van tevoren is aangekondigd bij de betreffende gemeente. Die kan dan, in overleg met de veiligheidsregio, voorwaarden stellen aan de demonstratie, zodat de veiligheid, openbare orde en coronarichtlijnen kunnen worden geborgd. Blokkades van snelwegen en vitale voorzieningen zijn niet toegestaan evenals onaangekondigde acties.“</p> <p>Mocht blijken dat demonstraties niet worden gemeld en daardoor afspraken niet kunnen worden gemaakt, dan zal de (waarnemend) voorzitter van de veiligheidsregio opnieuw maatregelen nemen. Dat gebeurt ook als de demonstranten zich niet houden aan de afgesproken voorwaarden van de demonstratie.</p> <p>De burgemeesters hebben beloofd de afspraken die zij met de boeren gemaakt hebben ook te delen met de naburige veiligheidsregio’s. Tot slot is afgesproken om met elkaar in contact te blijven.</p> <h2>Melden boerenprotest gemeente Olst-Wijhe</h2> <p>Als u van plan bent een betoging/demonstratie met landbouwvoertuigen te houden, moet u dit minimaal 12 kantooruren voor de betoging/demonstratie gemeld hebben bij de gemeente.</p> <ul> <li>Voor de gemeente Olst-Wijhe kunt u via het <a href="http://www.olst-wijhe.nl/bestuur/nieuws/nieuwsberichten/2020/7/16/trekkerbesluit-ijsselland-niet-verlengd/kennisgeving-boerenprotest-olst-wijhe" title="Download formulier kennisgeving protestactie">formulier kennisgeving protestactie</a> een boerenprotestactie melden. Het ingevulde formulier kunt u mailen naar <a href="mailto:gemeente@olst-wijhe.nl" title="Stuur een e-mail naar gemeente@olst-wijhe.nl">gemeente@olst-wijhe.nl</a>. Bij vragen kunt u telefonisch contact met ons opnemen via 0570-568196.</li> <li>Na het ontvangen van de melding wordt deze ter advisering naar de voorzitter van de Veiligheidsregio IJsselland gestuurd.</li> <li>Na goedkeuring van de voorzitter van de Veiligheidsregio IJsselland ontvangt u ter bevestiging een brief met een aantal voorwaarden waaraan u zich dient te houden.</li> </ul> 2020-07-16 14:06:00 +0200 2020-07-16 14:06:26 +0200 2020-07-20 09:41:08 +0200 Trekkersbesluit van kracht Vanaf 10 juli 18.00 uur tot vrijdag 17 juli 18.00 uur geldt in Veiligheidsregio IJsselland een verbod om met landbouwvoertuigen te demonstreren. Dit is besloten nadat er in de regio afgelopen week verschillende onaangekondigde boerendemonstraties hebben plaatsgevonden. <p>Deze demonstraties hebben geleid tot meerdere blokkades en verkeersonveilige situaties. Op 10 juli is in Zwolle een langdurige blokkade van een distributiecentrum van Albert Heijn beëindigd. Met name deze actie had een dusdanige impact op een groot deel van de samenleving van Noordoost Nederland, dat herhaling voorkomen moet worden. Met dit ‘Trekkersbesluit’ worden nieuwe onveilige situaties beperkt.</p> <h2>Geen algeheel demonstratieverbod</h2> <p>Het is geen algeheel demonstratieverbod voor boeren. Het staat hen vrij op andere manieren te demonsteren, maar niet met landbouwvoertuigen op de openbare weg.</p> 2020-07-15 09:18:32 +0200 2020-07-15 09:18:32 +0200 2020-07-15 09:18:32 +0200 De Regionale Energiestrategie (RES), hoe verder? In het klimaatakkoord is afgesproken dat in 2030 35 TWh stroom duurzaam moet worden opgewekt met zon en wind. Nederland is verdeeld in 30 RES-regio’s die elk een bod doen om het doel in 2030 te kunnen halen. <p>In juni is het concept-bod voor de RES ingediend bij het Nationaal Programma RES. Als RES West-Overijssel willen we tot 2030 1600 GWh (1,6 TWh) stroom duurzaam opwekken met zon en wind. Dit staat gelijk aan het stroomverbruik van ongeveer 500.000 huishoudens. De bijdrage van Olst-Wijhe is 74 GWh. Twee projecten voor zon, van in totaal 10 GWh, zijn al gepland. Daarnaast verwachten wij 10 GWh duurzaam op te wekken met zonnepanelen op bedrijfs- en agrarische daken. 54 GWh moet nog worden ingevuld met zon op veld en/of wind.</p> <p>De 30 RESsen hebben samen een bod van 50 TWh gedaan, 15 TWh meer dan afgesproken in het klimaatakkoord. Dat is positief, maar of deze opwek (op tijd) kan worden gerealiseerd, hangt af van veel zaken. In de meeste RESsen is bijvoorbeeld een bod gedaan voor meer zon dan wind. Maar is deze keuze het meest efficiënt en ook het beste voor de energierekening?</p> <p>Deze en andere vragen gaan we in de RES West-Overijssel mee aan de slag komend jaar. In juli 2021 moet de RES 1.0 worden ingediend. Hierin staat waar duurzame energie wordt opgewekt met zon en wind en hoeveel. Maar dat niet alleen. Ook is dan duidelijk hoe windmolens en zonnevelden een plek krijgen in het landschap en hoe inwoners en ondernemers kunnen meedoen en meeprofiteren van nieuwe zonnevelden en windparken. We houden u op de hoogte.</p> <p>Wilt u meer lezen over de RES West-Overijsel? Bekijk dan onze <a href="https://www.olst-wijhe.nl/res" title="Ga naar pagina RES">pagina over de RES</a> of de <a href="http://www.reswestoverijssel.nl" title="Ga naar website RES West-Overijssel">website van de regio</a>.</p> 2020-07-08 02:45:00 +0200 2020-07-02 14:28:47 +0200 2020-07-02 15:04:03 +0200 Fietsroute door Olst-Wijhe Op vrijdag 3 juli nam wethouder Hans Olthof het eerste exemplaar van de fietskaart van Gastvrij Wijhe in ontvangst. Hiermee biedt de ondernemersvereniging inwoners en bezoekers een leuke activiteit voor de zomer. De fietskaart is bedacht en gemaakt door Erik-Jan Berends, voorzitter van de PR-commissie van Gastvrij Wijhe. De route gaat door de hele gemeente en af en toe over de gemeentegrenzen heen. Wie 64 kilometer te lang vindt, kan de route in twee etappes fietsen. De route start aan het Van Dedemplein in Wijhe en voert langs allerlei bezienswaardigheden in de gemeente. <p>U kunt de fietskaart voor € 2,95 kopen bij een van de deelnemende ondernemers in Wijhe, Boerhaar en Olst. Tot en met 12 augustus krijgt u er een deelnameformulier voor een fotopuzzeltocht bij waarmee u een waardebon van Gastvrij Wijhe kunt winnen.</p> <h2><span><span>Deelnemende ondernemers</span></span></h2> <p><span></span></p> <p><strong><span></span></strong><span>De fietskaart is in Wijhe verkrijgbaar bij: Albert Heijn Boomgaard, DA Drogisterij en Parfumerie Bourquin, Eethuis Wijhe, Elferink Mode, Frank’s Bloemenhoek, Bakkerij Jolink, Keukenland en Tuinmeubelcentrum Wijhe, MICO Mode, Café de Oranjerie, Primera Schippers, Bij Schulten en Tegelhuys Wijhe.</span></p> <p><span>Logtenberg op de Boerhaar biedt de kaart aan en in Olst is de fietskaart verkrijgbaar bij Logt Tweewielers en Ripperda Tweewielers.</span></p> <p> </p> 2020-07-06 12:00:00 +0200 2020-07-06 10:14:51 +0200 2020-07-06 15:48:29 +0200 Decorandi krijgen versierselen uitgereikt Vandaag ontvingen (v.l.n.r.) Harry Brouwer uit Olst, Mariët Kruit van de Boerhaar, Wilfred Vruggink uit Olst, Johan (Jo) Jansen uit Wesepe, Grietje Begeman uit Olst en Irma van der Zee uit Wijhe hun versierselen die bij hun Koninklijke onderscheiding horen. Deze werden uitgereikt door burgemeester Ton Strien. Op 24 april zijn de decorandi al telefonisch op de hoogte gesteld over hun Koninklijke onderscheiding. Maar door het coronavirus konden de versierselen niet uitgereikt worden. Vandaag was het dan toch zover.... <h2>De heer Harry Brouwer, Olst (Lid in de Orde van Oranje-Nassau)</h2> <p>Vanaf 1982 was Harry Brouwer lid van de Vrijwillige Brandweer, eerst in de gemeente Olst, na de gemeentelijke herindeling in de gemeente Olst-Wijhe. Hij is hier twintig jaar actief geweest, waarvan de laatste elf jaren als commandant. Vanaf 1995 is Harry nauw betrokken geweest bij het Centrumplan Olst, o.a. als mede-initiator en lid van de Klankbordgroep. Sinds 2012 is Harry bestuurslid van Plaatselijk Belang (PB) Olst. Naast reguliere bestuursactiviteiten is hij betrokken bij tal van andere zaken, zoals de jaarlijkse compostactie i.s.m. de ROVA en het project ‘Olst, mooier aan de IJssel’. Ook is hij, namens PB Olst, lid van de Vitaliteitscommissie van de Ondernemersvereniging Olst. Vanaf 2013 is Harry vrijwilliger bij de Stichting OlsterFeest. Onderdeel van het OlsterFeest is de IJsselrit voor oldtimers. Harry is de initiator hiervan en betrokken bij de gehele organisatie. Vanaf 2018 zet hij zich ook in voor het theater. Omdat Theater Onbeperkt, een theatergroep voor mensen met én zonder beperking, haar 10-jarig bestaan vierde is de film ‘Anders bekeken’ gemaakt. Harry was, zowel in de voorbereidingsfase alsook in de uitvoerings- en afrondingsfase, betrokken bij deze productie.</p> <h2>Mevrouw Mariët Kruit, Boerhaar (Lid in de Orde van Oranje-Nassau)</h2> <p>Mariët Kruit is vanaf 1998 vrijwilligster bij de Heilige Lebuinus parochie. Zij verricht daar onder andere schoonmaakwerkzaamheden, is aanspreekpersoon ‘rouw en trouw’, verzorgt het stencilwerk en heeft zitting in de liturgische werkgroep. Verder heeft zij overleg én afstemming met de pastores over thema’s en de inhoud van dienstboekjes voor de weekendvieringen en andere diensten. Vanaf 1998 is zij ook bestuurslid en coördinator van RK Zangkoor Caecilia Boerhaar-Wijhe. Zij onderscheidt zich doordat zij, naast het reguliere bestuurswerk, ook tal van andere zaken oppakt zoals het bezoeken van zieke koorleden, het organiseren van fietstochten en het invallen als dirigent. Sinds 2008 is Mariët actief binnen de werkgroep ‘Pelgrimeren’ van de Heilige Lebuinus parochie. Als lid van de werkgroep bereidt zij de bedevaarten naar Lourdes voor en begeleidt deze. Andere verdiensten: vanaf 1980 tot 1990 is zij, als bestuurslid, actief geweest voor het Rode Kruis. Sinds 1993 is zij als vrijwilligster betrokken bij de organisatie van het driedaagse evenement Kermis Boerhaar. En van 2000-2017 heeft Mariët zich als vrijwilligster ingezet voor buurthuis Pinokkio Boerhaar.</p> <h2>De heer Wilfred Vruggink, Olst (Ridder in de Orde van Oranje-Nassau)</h2> <p>Wilfred Vruggink zet zich, vanaf 1995, in voor de Bewonersgroep Olst, later Plaatselijk Belang (PB) Olst. Als voorzitter was hij mede-initiatiefnemer van een revitaliseringsplan voor het centrum van Olst: Centrumplan Olst. Sinds 2003 is Wilfred voorzitter van PB Olst. Naast voorzitterstaken houdt Wilfred zich ook bezig met vele andere zaken die van invloed zijn op de leefbare omgeving van Olst. PB Olst heeft, in de periode tussen 2013-2014, met Wilfred als mede-initiatiefnemer én kartrekker, het burgerinitiatief naar zich toegetrokken om de IJsseloever en de verbinding naar het centrum van Olst aantrekkelijker en veiliger te maken. Het is uitgegroeid tot het project ‘Olst, mooier aan de IJssel’. Andere verdiensten: in de periode tussen 1998 en 2007 is Wilfred lid geweest van de Provinciale Staten van Overijssel. Sinds 2003 is hij vrijwilliger bij OSV’95. In de periode tussen 2008-2012 was hij actief voor Stichting Kinderboerderij ‘De Vijverhof’ in Olst. Vanaf 2013 is Wilfred, als mede-initiatiefnemer, vrijwilliger bij de Stichting OlsterFeest. In 2017 was hij medeoprichter van de plaatselijke afdeling van GroenLinks in Olst-Wijhe. En in 2017 heeft hij, namens PB Olst, zitting genomen in het ‘Kleine Slimme Groepje’ dat zich inzette voor het voortbestaan van Bökkers Mölle.</p> <h2>De heer Johan (Jo) Jansen, Wesepe (Lid in de Orde van Oranje-Nassau)</h2> <p>Vanaf 1976 tot 1988 was Jo Jansen actief als kerkvoogd bij de Protestantse Gemeente Wesepe. Sinds 2000 tot op heden is Jo kantinebeheerder bij Sportclub Wesepe. Naast de inkoop, planning, financiën en bevoorrading is hij ook betrokken bij tal van andere activiteiten binnen de sportclub, zoals het organiseren van vrijwilligersavonden en ad-hoc werkzaamheden. In 2010 is Jo gestart met zijn vrijwilligerswerk voor Bridgeclub Wesepe. Hier maakt hij, als penningmeester, onderdeel uit van het bestuur. Jo is aanwezig tijdens bestuursvergaderingen, zorgt voor het innen van de contributie, zaalhuur en regelt alle financiële zaken rondom de jaarlijkse bridgedrive. Sinds 2012 is Jo bestuurslid van Stichting Zalencentrum Wesepe (Wapen van Wesepe). En vanaf 2015 vormt hij, samen met drie anderen, het college van Ouderlingen-Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Wesepe. Het college draagt zorg voor de financiën en de onroerende goederen van de eigen gemeente. Jo is hier aangesteld als penningmeester en heeft een omvangrijk takenpakket.</p> <h2>Mevrouw Grietje Begeman, Olst (Lid in de Orde van Oranje-Nassau)</h2> <p>Grietje Begeman’s vrijwilligersverdiensten zijn opgetekend vanaf 1990. Zij was toen vrijwilligster bij de Jenaplanschool ‘De Klimboom’ in Olst. Vanaf 1994 was Grietje, als bestuurslid, actief bij Basketbalvereniging ‘De Olstars’ in Olst. Hier verzorgde zij o.a. de ledenadministratie. Tussen 2007 en 2013 was Grietje vrijwilligster bij Tennisvereniging ‘Ter Spille’ in Olst. Zij was o.a. lid van de PR-commissie en de Toernooicommissie. Vanaf 2008 was Grietje tien jaar vrijwilligster bij de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen Olst-Deventer. Hier initieerde en organiseerde zij o.a. de politieke avonden. Sinds 2012 is Grietje bestuurslid van Plaatselijk Belang Olst. Naast bestuurswerkzaamheden is zij ook nauw betrokken bij het project ‘Olst, mooier aan de IJssel’. Zij neemt, samen met de voorzitter van PB Olst, deel aan tal van overleggen, schrijft projectplannen en is betrokken bij het aanvragen van subsidies. Vanaf 2018 zet Grietje zich, namens PB Olst, ook in voor het project ‘IJsseldijk Zwolle-Olst’ (onderdeel van het landelijk Hoog Water BeschermingsProgramma). Andere verdiensten: Grietje was één van de initiatiefnemers van het OlsterFeest én is nog altijd vrijwilligster. En in 2017 was zij, namens PB Olst, betrokken bij het behoud van Bökkers Mölle.</p> <h2>Mevrouw Irma van der Zee, Wijhe (Ridder in de Orde van Oranje-Nassau)</h2> <p>Sinds 1964 is Irma van der Zee vrijwillig actief voor het Kerkgenootschap Leger des Heils. Zij is hier, in vele verschillende functies, actief (geweest) o.a. als eindverantwoordelijke voor het jeugdwerk. Vanaf 2017 zet Irma zich in voor ‘Kerken met Stip’. Sinds 1968 is Irma betrokken bij de zorg rondom (ex)-gedetineerden. Eerst als vrijwilligster in o.a. het Huis van Bewaring in Zwolle. Dit zette zij voort binnen de PI in Zwolle. Naast bezoekwerk, coördineren en coachen van vrijwilligers, organiseren van en voorgaan in kerkdiensten was zij ook betrokken bij de oprichting van de Diaconale Stichting Gevangenenzorg Zwolle (DSG). Ook voor de Stichting Leger des Heils (W&amp;G) is zij actief, met provinciale en landelijke verdiensten. Zij was o.a. lid van de commissie Ethische en Maatschappelijke vragen. Irma is ook vertrouwenspersoon van de werkeenheid Stichting Leger des Heils W&amp;G Overijssel en landelijk coördinator vertrouwenspersoon bij de Stichting Leger des Heils W&amp;G. Irma heeft ook landelijke verdiensten, als envoy (‘gezant’). Al vanaf 2003 gaat zij voor in diensten van het Leger des Heils en andere kerkgenootschappen. Irma was, gedurende twaalf jaar, ook nog als eindverantwoordelijke betrokken bij het organiseren van sociale vakanties. Andere verdiensten: vrijwilligster bij de Christelijke basisschool Matzer in Wijhe, bij Stichting Vluchtelingenwerk en bij Stichting Muziekonderwijs Wijhe.</p> <p> </p> 2020-07-03 13:46:00 +0200 2020-06-30 10:21:19 +0200 2020-07-03 14:35:21 +0200 In beeld: aan de slag met het omgevingsplan Afgelopen dinsdag stelde de gemeenteraad de Nota van uitgangspunten voor het omgevingsplan voor de dorpen en buurtschappen vast. De nota is het resultaat van gesprekken met gemeenteraadsleden, medewerkers van de gemeente én een enquête onder inwoners. Ruim 300 inwoners deden mee. <p>We vroegen onze inwoners waar zij graag meer, minder of andere regels voor zien. Dit deden wij op basis van vragen die wij vaak krijgen, bijvoorbeeld over het realiseren van een Bed &amp; Breakfast aan huis, het plaatsen van een 2 meter hoge schutting langs de straat of het plaatsen van reclameborden in de winkelstraat. De reacties van onze inwoners waren waardevolle input voor de Nota van uitgangspunten. Nu gaan we op basis van de uitgangspunten aan de slag met het omgevingsplan. In <a href="https://www.youtube.com/watch?v=nme36XNaSgY" title="Bekijk animatie">de animatie</a> ziet u er meer over. Vragen? Stuur ons dan een <a href="mailto:gemeente@olst-wijhe.nl" title="Mail naar gemeente">e-mail</a>.</p> <p>Meer informatie over het omgevingsplan en de omgevingswet leest u op <a href="https://www.olst-wijhe.nl/samenleven/olst-wijhe-in-ontwikkeling/omgevingswet" title="Ga naar pagina omgevingswet">deze pagina</a>.</p> <p> </p> 2020-07-02 11:00:00 +0200 2020-07-02 09:00:52 +0200 2020-07-02 09:00:52 +0200 Echtpaar Zwakenberg uit Wijhe 60 jaar getrouwd <p>Het echtpaar Zwakenberg uit Wijhe was dinsdag 30 juni 60 jaar getrouwd. Burgemeester Ton Strien bracht het paar een mooie bos bloemen, een kopie van de huwelijksakte en zijn felicitaties.</p> 2020-07-02 09:24:13 +0200 2020-07-02 09:24:13 +0200 2020-07-02 09:24:13 +0200 Onderhoud website Op woensdagavond 1 juli voeren wij updates uit aan onze website om u ook in de toekomst goed van dienst te zijn. Vanwege deze updates zijn niet alle producten en diensten beschikbaar. Zo kunt u geen gebruik maken van onze online formulieren. <p><span>Tijdens onze werkzaamheden tonen wij een onderhoudspagina.</span></p> <p><strong><span>Zaken regelen met uw DigiD inloggegevens</span></strong></p> <p><span>U kunt niet inloggen met uw DigiD. Dit betekent dat u geen verhuizing kunt doorgeven of een uittreksel aan kunt vragen. U kunt uw verhuizing wel via het pdf-bestand aan ons doorgeven. Kijk voor meer informatie in ons </span><a href="http://www.olst-wijhe.nl/digitaalloket" title="ga naar Digitaal Loket"><span>Digitaal Loket</span></a><span>.</span></p> <p><strong><span>Online meldingen doorgeven</span></strong></p> <p><span>Wilt u iets melden over uw leefomgeving of openbare ruimte, bijvoorbeeld een losse stoeptegel? Dan kunt u dit per e-mail aan ons doorgeven via </span><a href="mailto:gemeente@olst-wijhe.nl" title="stuur een mail naar de gemeente"><span>gemeente@olst-wijhe.nl</span></a><span>.</span></p> <p><span>Morgen kunt u online weer bij ons terecht. Excuses voor het ongemak.</span></p> 2020-07-01 21:00:00 +0200 2020-03-25 15:02:04 +0100 2020-07-01 12:12:13 +0200 Gemeenteraad stelt krediet verbouwing gemeentehuis uit De gemeenteraad van Olst-Wijhe heeft gisteravond unaniem ingestemd met het voorstel van Gemeentebelangen, CDA, D66 en GroenLinks om krediet voor de verbouwing van het gemeentehuis nu nog niet beschikbaar te stellen. Hoewel het belang van de verbouwing wel gezien wordt, vindt de raad het niet verantwoord om in deze tijd, waarin de financiële gevolgen van de coronacrisis nog onduidelijk zijn, al budget hiervoor vrij te maken. <p>De financiële positie van de gemeente Olst-Wijhe staat onder druk. Enerzijds door tegenvallende inkomsten van de Rijksoverheid. Anderzijds door de gevolgen van de corona-crisis. In het post-coronatijdperk, zo geeft de raad aan, zullen naar verwachting maatschappelijke en culturele organisaties, welzijnsinstellingen, verenigingen en bedrijven financiële ondersteuning nodig hebben om de noodzakelijke activiteiten voor de gemeenschap te kunnen continueren. De gemeente Olst-Wijhe moet, voor zover mogelijk, alles in het werk stellen om het maatschappelijk leven weer op gang te brengen en de lokale economie te ondersteunen. Hiervoor moeten alle beschikbare financiële middelen ingezet kunnen worden.</p> <h2>Integrale afweging</h2> <p>Daarom besloot de gemeenteraad gisteravond de afweging voor het eventueel beschikbaar stellen van krediet voor de verbouwing, pas te maken bij de behandeling van de gemeentelijke meerjarenbegroting 2021-2024 in november 2020. Er is dan waarschijnlijk meer duidelijkheid over de financiële situatie van de gemeente en er kunnen dan integrale afwegingen worden gemaakt.</p> <h2>Ontmoetingsruimte</h2> <p>Het raadsvoorstel ‘Instemmen met huisvestingsplan gemeentehuis’, dat gisteravond ter besluitvorming op de agenda van de besluitvormende raadsvergadering stond, betreft een verbouwing op de eerste verdieping. Naast de raadzaal wordt een multifunctionele ontmoetingsruimte gecreëerd die o.a. bedoeld is voor informele bijeenkomsten en officiële gemeenteraadsvergaderingen. Dit past bij het vergaderconcept van de gemeenteraad waarbij de verbinding tussen inwoners en politiek nadrukkelijk gezocht wordt. Het is de bedoeling dat de kosten van de verbouwing worden gedekt door de opbrengsten van de verhuur van een klein gedeelte van de begane grond.</p> 2020-07-01 16:08:00 +0200 2020-07-01 16:08:39 +0200 2020-07-01 16:10:24 +0200 Groen licht voor scholencluster Olst-Boskamp-Den Nul De gemeenteraad van Olst-Wijhe heeft gisteravond eensgezind het besluit genomen op basis waarvan een nieuw scholencluster gerealiseerd kan worden voor Olst, Boskamp en Den Nul. <p>Dit is een belangrijke mijlpaal in het project ‘scholen voor morgen’. Hiermee bouwen de schoolbesturen van mijnplein, De Mare en de gemeente aan kwalitatief goed, betaalbaar en toekomstbestendig onderwijs en opvang voor kinderen van 0 – 14 jaar.</p> <h2>Kindcentrum</h2> <p>De gemeenteraad heeft tevens ingestemd met de plek waar het nieuwe kindcentrum gebouwd kan worden. Dit wordt het gebied ten noorden van zorgcentrum Averbergen in Olst. Het project wordt ook wel kindcentrum genoemd, omdat het naast het basisonderwijs ook gaat om kinderopvang, voortgezet onderwijs en sport. Met de realisatie van het nieuwe scholencluster is een investering door de gemeente en schoolbesturen van ongeveer 10 miljoen euro gemoeid. Dit bedrag is voor de bouw van het gebouw zelf en voor de inrichting van de openbare ruimte. Het gebouw wordt energieneutraal en er is veel aandacht voor de landschappelijke inpassing.</p> <p>Naar verwachting zal de bouw, na afronding van de ruimtelijke procedures, in 2022 kunnen beginnen en afgerond zijn in 2023.</p> <p>Bij de behandeling van de begroting 2021, in november van dit jaar, neemt de gemeenteraad nog een besluit over de definitieve toekenning van benodigde financiën.</p> <h2>Nu stappen zetten</h2> <p>“We zijn blij dat we nu ook echt kunnen gaan bouwen aan de nieuwe school. Dat geeft een impuls aan het proces dat tot nu toe alleen maar theoretisch leek. Het wordt nu echt! Dat zal motiveren”, aldus Bart de Grunt, bestuurder mijnplein. Zijn collega-bestuurder Marlous Siemelink van de Mare reageert ook met enthousiasme. “We gaan dan naar een nieuwe manier van combineren van onderwijs, opvang en sport en spel. Door dit bij elkaar te brengen, zorgen we voor een doorlopende lijn in het dagelijkse leven van de kinderen.”</p> <p>In het nieuwe scholencluster worden de zes huidige basisscholen uit Olst, Boskamp en Den Nul samengevoegd in twee scholen, één school van De Mare en één van mijnplein.</p> <h2>Betrekken maatschappelijke partners</h2> <p>De aanwezigheid van kwalitatief goed, betaalbaar en toekomstbestendig onderwijs is van groot belang voor de gemeente Olst-Wijhe. Ton Strien is vanuit de gemeente de betrokken bestuurder. “Wij willen graag een aantrekkelijke gemeente zijn, ook voor gezinnen met jonge kinderen. Het concept van ‘scholen voor morgen’ draagt daaraan bij. Duurzaam onderwijs, waarbij de scholen ook heel veel maatschappelijke partners betrekken, zoals organisaties op het gebied van sport, cultuur, passend onderwijs en het lokale verenigingsleven. Een prachtige combinatie van functies die bijdraagt aan een gezonde, veilige en inspirerende omgeving voor kinderen om in op te groeien. Ik ben blij dat we met het besluit van de raad nu op weg kunnen naar de daadwerkelijke realisering. In dat traject gaan we uiteraard in samenspraak met omwonenden de daarbij horende ruimtelijke procedures op een zorgvuldige manier doorlopen.”</p> 2020-07-01 10:57:00 +0200 2020-07-01 10:57:49 +0200 2020-07-01 11:01:22 +0200 Buutvrij! verzamelt verhalen over vrijheid Vrijheid verstop je niet, vrijheid vertel je door! Begin juli reizen theatermakers Fieke van der Panne en Yuna Linde van Theater De Makkers en Silas Neumann in een ouderwets herkenbare rijdende winkel (SRV-wagen). Zij houden halt in alle twaalf kernen om te luisteren naar vrijheidsverhalen van inwoners uit de gemeente Olst- Wijhe. <p>Ah, de vrijheid. Ze lonkt weer nu de zomer op de stoep staat. Maar een vrijheidsgevoel kan zoveel groter zijn dan die naderende vakantie. De theatermakers zijn nieuwsgierig wat vrijheid voor jou betekent en nodigen je uit om dat met hen te delen. Jouw vrijheidsverhaal kan groots of juist heel klein zijn. Het kan gaan over het bevrijdende gevoel van een wandeling langs de IJssel, maar ook over jouw strijd voor je overtuigingen of tegen ziekte, leed of onbegrip. Over een belangrijke keuze die je maakte, of dat moment waarop alles ineens op z’n plek viel. In en om de speciaal tot verhalenwagen omgebouwde SRV-bus zorgen Silas, Yuna en Fieke voor de juiste sfeer voor een goed gesprek.</p> <h2>Tourschema</h2> <p>Zie in onderstaand schema wanneer de tour bij je in de buurt is:</p> <p>Woensdag 1 juli: Boskamp &amp; Eikelhof</p> <p>Donderdag 2 juli: Den Nul &amp; Fortmond</p> <p>Vrijdag 3 juli: Wijhe &amp; Boerhaar</p> <p>Dinsdag 7 juli: Wesepe &amp; Middel</p> <p>Woensdag 8 juli: Elshof &amp; Herxen</p> <p>Vrijdag 10 juli: Olst</p> <p>Zaterdag 11 juli: Welsum &amp; Marle</p> <p>Ben je niet in de gelegenheid om naar de bus toe te komen, maar wil je wel graag jouw verhaal delen? Of ken jij iemand die écht gehoord moet worden? <a href="mailto:buutvrij@uthuus.nl" title="Stuur een e-mail naar buutvrij@uthuus.nl">Stuur dan een e-mail</a> of een appje naar 06-397 63 416.</p> <h2>Verhalen</h2> <p>Uit alle gesprekken wordt een aantal verhalen gekozen en overgedragen aan kunstenaars die de verhalen in een nieuwe vorm gieten en op een andere manier opnieuw vertellen. Zo verandert het vrijheidsverhaal in theater, muziek, een schilderij, gedicht of beeld. De kunstenaars doen dit in samenwerking met de gemeenschap. Welke kunstenaars meewerken, met wie en wat zij zullen maken is nog niet bekend.</p> <h2>Comité</h2> <p>In 2020 viert Nederland 75 jaar bevrijding. Met Buutvrij! Wil Ut Huus stilstaan bij en vieren dat we in vrijheid leven. Buutvrij! is een initiatief van de culturele coalitie en wordt ondersteund door ut Huus. Het project wordt mede mogelijk gemaakt door het Fonds voor Cultuurparticipatie, provincie Overijssel en het comité van 75 jaar vrijheid Olst-Wijhe.</p> <p>Blijf op de hoogte via de <a href="https://uthuus.nl/" title="Ga naar website Ut Huus">website</a>, Facebook, Instagram en YouTube van ut Huus en <a href="https://www.facebook.com/OlstWijheviertvrijheid/" title="Ga naar Facebookpagina Olst-Wijhe viert vrijheid">Olst-Wijhe viert vrijheid</a> (voorheen 75 jaar vrijheid Olst-Wijhe).</p> 2020-07-01 09:57:00 +0200 2020-07-01 09:57:46 +0200 2020-07-01 10:20:30 +0200 Weer werkplekken in de bieb Vanaf maandag 6 juli zijn er weer werk- en studieplekken beschikbaar in de bibliotheek in Olst. Als u thuis bijvoorbeeld geen computer met internet heeft, kunt u in de bibliotheek online zaken regelen met de gemeente of Belastingdienst. <p>De maximale gebruiksduur is twee uur. Gebruikers wordt verzocht het bureau en de computer voor en na gebruik zelf schoon te maken. De bibliotheek in Olst is sinds een paar weken ook weer beperkt open voor het lenen van boeken. In Wijhe kunnen boeken alleen worden gereserveerd en afgehaald.</p> <br /> 2020-06-30 01:30:00 +0200 2020-06-26 14:15:11 +0200 2020-06-26 14:15:11 +0200 Onderhoud asfaltwegen buiten de bebouwde kom Strukton Civiel Noord&Oost BV voert van maandag 6 tot en met vrijdag 10 juli werkzaamheden uit aan het asfalt buiten de bebouwde kom. <p>De volgende wegen worden geheel of gedeeltelijk van een nieuwe slijtlaag voorzien: Elshofweg, Hogeweg, Onder de Gelder, IJsseldijk, Holstweg, Middelerstraat, Lt. Andersonstraat, Prinshoeveweg, Kloosterstraat, Schotensweg, Marsweg, Velsdijk, Eikenweg (Wesepe), Koedijk en de Ebenhauzer passage. Gedurende de uitvoering van de werkzaamheden zijn de wegen afgesloten voor alle verkeer.</p> <p>Vragen? Neem dan contact op met Tom van Leeuwe via telefoonnummer 14 0570.</p> <br /> 2020-06-30 01:00:00 +0200 2020-06-26 13:53:42 +0200 2020-06-26 13:53:42 +0200 Onderhoud Belastingloket Van donderdag 2 tot en met zondag 5 juli voeren wij updates uit aan onze website om u ook in de toekomst goed van dienst te zijn. Vanwege deze updates zijn niet alle diensten beschikbaar. Zo kunt u geen gebruik maken van ons online Belastingloket DOWR. <h2><span>Zaken regelen in 'mijn belastingloket'</span></h2> <p>U kunt niet inloggen in het Belastingloket DOWR. Dit betekent dat u geen informatie kunt opvragen met betrekking tot uw aanslag-/beschikkingsbiljet gemeentelijke belastingen en geen formeel bezwaar kunt indienen.</p> <p>De gemeenten Deventer, Olst-Wijhe en Raalte (DOWR) werken samen op het gebied van de gemeentelijke belastingen. De Regionale Belastingsamenwerking DOWR verzorgt de aanslagoplegging en de uitvoering van de Wet WOZ.</p> <p>Op maandag 6 juli 2020 kunt u online weer bij ons terecht in het belastingloket.  Excuses voor het ongemak.</p> 2020-06-29 07:00:00 +0200 2020-05-29 11:41:49 +0200 2020-06-29 09:27:03 +0200 Overlast? Milieuklachten melden bij Omgevingsdienst IJsselland Ervaart u overlast, bijvoorbeeld geuroverlast of milieuoverlast van een bedrijf? U kunt uw klacht online indienen bij het Meldpunt Milieu van Omgevingsdienst IJsselland. Hoort de klacht bij een andere organisatie thuis? Dan wordt u via de site naar de instantie geleid waar u uw klacht wel kunt melden. In het geval van een acute situatie, bijvoorbeeld als u een gaslucht ruikt of iemand afval ziet dumpen, belt u 112. <h2>Contact met het meldpunt</h2> <p><span>U dient de milieuklacht online in via de website van de <a href="http://www.odijsselland.nl" title="Ga naar omgevingsdienst IJsselland">Omgevingsdienst IJsselland</a>.  Wilt u uw klacht liever telefonisch doorgeven of heeft u een vraag over een al eerder ingediende milieuklacht? Dan kunt u tijdens kantooruren bellen naar telefoonnummer 088 – 525 10 50. Voor andere meldingen of als u buiten kantooruren een klacht wilt melden, belt u telefoonnummer 038 - 425 24 23. U kunt ook een <a href="mailto:meldpunt@odijsselland.nl" title="Mail omgevingsdienst IJsselland">mail sturen</a>.</span></p> <h2>Over OD IJsselland</h2> <p><span>Omgevingsdienst IJsselland werkt voor alle gemeenten in de regio IJsselland. De organisatie ondersteunt onder meer de dienstverlening aan inwoners en bedrijven op het gebied van vergunningen. Daarnaast zijn de medewerkers gespecialiseerd in toezicht en handhaving op onderwerpen die met de omgeving te maken hebben als veiligheid, lucht, geluid, energie, afval, asbest en bodem.</span></p> 2020-06-29 02:30:00 +0200 2020-06-26 13:48:16 +0200 2020-06-26 13:48:16 +0200 Live uitzending uitreiking Koninklijke Onderscheidingen Op 24 april – de laatste werkdag voor Koningsdag - heeft burgemeester Strien zes inwoners digitaal verrast met het bericht dat zij een Koninklijke Onderscheiding toegekend hebben gekregen. Vanwege de coronacrisis konden de lintjes die dag echter niet worden opgespeld. <p>De minister heeft op advies van de Kanselarij der Nederlandse Orden besloten dat op vrijdag 3 juli de uitreiking kan plaatsvinden, de laatste werkdag voor de start van de zomervakantie in een deel van Nederland. Burgemeester Strien ontvangt de gedecoreerden op 3 juli om 9.30 uur bij Logtenberg op de Boerhaar. De dames Begeman, Kruit en Van der Zee en de heren Vruggink, Brouwer en Jansen krijgen die ochtend hun Koninklijke Onderscheiding uitgereikt.</p> <p>De uitreiking is voor iedereen live te volgen op <a href="https://www.olst-wijhe.nl/uitreiking-ko" title="Ga naar pagina live-uitzending Koninklijke Onderscheidingen">onze website</a>.</p> 2020-06-29 01:45:00 +0200 2020-06-26 13:35:47 +0200 2020-07-02 10:22:21 +0200 Glas hoort in de glasbak: hou uw omgeving schoon en veilig Iedereen wil graag een schone en veilige leefomgeving. Daar kunnen we met elkaar voor zorgen. Bijvoorbeeld door geen glas naast de glasbak te zetten. <p>Gelukkig nemen de meeste mensen het glas weer mee naar huis als de bak vol is of het niet door de opening past. Wist u dat de glasbak alleen is bedoeld voor verpakkingsglas? Ander glas, zoals vazen, schalen en glasplaten, kunt u bij het restafval doen, naar de kringloop brengen of wegbrengen als grof huishoudelijk afval. Als we dit allemaal doen, voorkomen we dat er glas op straat komt te liggen waar kinderen of dieren gewond door kunnen raken. Samen houden we onze omgeving netjes en veilig.</p> <p> </p> 2020-06-26 14:30:00 +0200 2020-06-26 13:45:30 +0200 2020-06-26 13:45:30 +0200 Rioolwerkzaamheden Kortricklaan en Joke Smitlaan Olst Vorig jaar juli werd Olst getroffen door een extreme regenbui waarbij op veel plaatsen in het dorp wateroverlast ontstond. Doordat het klimaat verandert, krijgen we vaker te maken met extreem weer. Daarom hebben wij onderzoek gedaan naar de oorzaken en mogelijke oplossingen voor wateroverlast. <p>Uit het onderzoek bleek dat op twee overlastlocaties de kans op herhaling relatief eenvoudig kan worden verkleind door de aanleg van een hemelwaterriool. Het hemelwaterriool wordt aangelegd bij de duplexwoningen aan de Kortricklaan en in het oostelijk deel van de Joke Smitlaan. Op maandag 29 juni starten de werkzaamheden. Voor de bouwvak is het werk klaar.</p> <p>Met de aanleg van de hemelwaterriolen wordt de kans op wateroverlast in deze straten sterk verminderd. Omdat buien steeds heviger worden, is overlast nooit uit te sluiten. Als inwoner kunt u ook meehelpen om de kans op wateroverlast te verkleinen. <a href="https://wonen.olst-wijhe.nl/wateroverlast" title="Ga naar pagina wateroverlast">Kijk voor tips op onze pagina over Wateroverlast. </a></p> 2020-06-26 14:15:00 +0200 2020-06-26 14:17:21 +0200 2020-06-26 14:17:21 +0200 Wethouder financiën staat het water bijna aan de lippen Wethouder Financiën Hans Olthof is niets te gek om het (financiële) belang van gemeente Olst-Wijhe uit te dragen. <p>Hij doet een oproep aan de Tweede kamer om meer geld vanuit Den Haag te krijgen om goed voor de inwoners van Olst-Wijhe te zorgen.</p> <p>[[youtube:-oCkM8vUCNo]]</p> 2020-06-26 13:45:00 +0200 2020-06-26 13:44:17 +0200 2020-06-26 13:44:17 +0200 Vanaf 1 juli balies in Olst ook weer open op afspraak Vanaf woensdag 1 juli zijn we weer geopend volgens de normale openingstijden. Dit geldt zowel voor onze balies in het gemeentehuis in Wijhe als voor onze balies in het Holstohus in Olst. Wel moet u een afspraak maken om langs te komen. <p>Wilt u een afspraak maken? Bel dan met ons via telefoonnummer 14 0570 of 0570 - 568080.</p> <p><span></span></p> <p>Bekijk onze <a href="https://www.olst-wijhe.nl/openingstijden" title="ga naar https://www.olst-wijhe.nl/openingstijden">normale openingstijden</a>.</p> <p> </p> 2020-06-24 09:00:00 +0200 2020-06-23 12:23:01 +0200 2020-06-23 12:32:35 +0200 Dorpshuis de Bongerd in Welsum klaar om in de steigers te gaan Een feestelijke dag voor Welsum, 22 juni 2020. Na een voorbereiding met veel gesprekken, afwegingen en onderzoeken is vandaag op locatie het verbouwingscontract voor het dorpshuis de Bongerd ondertekend door Marlous Siemelink bestuurder van onderwijsstichting de Mare, portefeuillehouder Ton Strien van de gemeente Olst-Wijhe en aannemer Martijn Endeman van Bouwbedrijf Gebr. Meijer uit Raalte. Dit bouwproject is een onderdeel van het project ‘scholen voor morgen’. Dorpshuis de Bongerd is klaar om in de steigers te gaan. <h2><strong>Multifunctioneel dorpshuis</strong></h2> <p>Een school en een dorpshuis zijn belangrijke elementen, waarmee de reuring in het dorp behouden blijft. Het zijn ontmoetingsplekken voor jong en oud. Met een <a href=" https://www.dekrachtvansalland.nl/europees-landbouwfonds-voor-plattelandsontwikkeling" title="https://www.dekrachtvansalland.nl/europees-landbouwfonds-voor-plattelandsontwikkeling">Leader-subsidie</a> is het mogelijk om de samenwerking tussen het dorpshuis de Bongerd en onderwijsstichting de Mare verder vorm te geven. Het dorpshuis wordt verbouwd en krijgt extra functies. Basisschool obs Dijkzicht kan zich huisvesten in het dorpshuis en hiermee wordt toekomstbestendig onderwijs gewaarborgd. De school hoeft, ondanks krimp, niet weg uit het dorp. De multifunctionaliteit van het dorpshuis wordt verbeterd, waarbij verduurzaming een belangrijke rol speelt.</p> <h2><strong>Verbouwing zomer 2020</strong></h2> <p>De verbouwing van het dorpshuis wordt uitgevoerd door Bouwbedrijf Gebr. Meijer uit Raalte. Het streven is om voor de zomervakantie nog te starten met de verbouwing. Hierbij wordt rekening gehouden met de activiteitenplanning van het dorpshuis. Het streven is dat de kinderen vanaf het voorjaar van 2021 in hun nieuwe school zitten. “Mooie gedachte dat straks alle leeftijden met elkaar samenwerken in het dorpshuis”, aldus Marlous Siemelink van de Mare.</p> <p> </p> 2020-06-23 09:12:00 +0200 2020-06-23 09:12:30 +0200 2020-06-23 09:13:24 +0200 Welsum, Wesepe, Middel en Herxen op weg naar energieneutraal In het afgelopen jaar is in Wesepe, Welsum, Herxen en Middel hard gewerkt aan duurzame initiatieven om op den duur energieneutraal te worden. In werkgroepen zijn de kernen enthousiast aan de slag gegaan. Nu staan ze in de startblokken om de plannen te realiseren. <p>Op diverse manieren is aandacht besteed aan het thema duurzaamheid en dan met name energie. Van een pubquiz tot duurzaamheidsmarkt om de bewustwording te vergroten. En van gratis energiescans tot inventarisaties van daken die geschikt zijn voor zonnepanelen om daadwerkelijk maatregelen te treffen. Zo zijn er flinke stappen gezet in de kernen.</p> <p>Wethouder Marcel Blind: “Ik vind het prachtig om te zien dat de werkgroepen zo enthousiast aan de slag zijn gegaan. Ze hebben veel creatieve ideeën en doen hun best om de hele kern erbij te betrekken. In gezamenlijke overleggen delen zij kennis met elkaar zodat ze ook van elkaars creativiteit kunnen profiteren. Om de kernen te ondersteunen bij het realiseren van de initiatieven, ontvangen zij een werkbudget. Ik kijk uit naar de eerste resultaten van de plannen.”</p> <h2>Samen profiteren van duurzame energie</h2> <p>De verwachting is dat de eerste resultaten van de inspanningen dit jaar zichtbaar worden. Zo is in Wesepe al een energiecoöperatie opgericht en is Welsum hier druk mee bezig. Met een energiecoöperatie kunnen zij namelijk gebruikmaken van de postcoderoosregeling bij een zonnecollectief. Met deze regeling krijgen leden van de coöperatie een (energie)belastingkorting op de energienota voor lokaal en duurzaam opgewekte elektriciteit. Zo kunnen inwoners van de kernen op een financieel rendabele manier aan de slag met lokale duurzame energie. In beide dorpen is of wordt een inventarisatie gemaakt van de daken en/of velden die geschikt zijn voor zonnepanelen om daar later samen van te profiteren. Ook in Middel wordt gekeken naar de mogelijkheden om te profiteren van de postcoderoosregeling.</p> <p>Een ander idee is om voorbeeldwoningen te maken waar inwoners inspiratie kunnen opdoen. In Herxen wil men bijvoorbeeld het buurthuis bij de verbouwing verduurzamen. In Wesepe wordt sportclub De Muggert verduurzaamd. De komende tijd staat er dus nog veel op stapel.</p> 2020-06-22 11:30:00 +0200 2020-06-22 11:28:30 +0200 2020-06-22 11:28:30 +0200 Vuurkorf of buitenkachel? Stook verantwoord en voorkom (gezondheids)klachten Als het lekker weer is, zitten mensen langer buiten. Soms met een buitenkachel of vuurkorf. Wist u dat deze buitenvuren gezondheidsklachten kunnen veroorzaken en klachten over stank? Vooral mensen met gevoelige luchtwegen (bijvoorbeeld longpatiënten en mensen met astma) kunnen veel last hebben van rook en (onzichtbare) verbrandingsgassen. <p>Wilt u uw vuurkorf of buitenkachel aan doen? Stook dan verantwoord.</p> <p> <ul> <li>Stook alleen droog hout. </li> <li>Het hout mag nooit geverfd of geïmpregneerd zijn. Als u zulk hout verbrandt, komen er zware metalen vrij. </li> <li>Stook geen papier of karton. </li> <li>Stook niet bij windstil of mistig weer. </li> <li>Controleer of u goed stookt: een goed vuur heeft gele, gelijkmatige vlammen. Oranje vlammen en donkere rook geven aan dat de verbranding niet goed is. Zorg bij een kachel voor voldoende luchtaanvoer.</li> <li>Stook niet iedere dag en zeker niet langer dan 4 uur op één dag. Zo blijf je vrienden met de buurt.</li> </ul> </p> <p>Hebben uw buren een vuurkorf of buitenkachel en heeft u last van de rook? Ga dan in gesprek en probeer samen tot een oplossing te komen. Als u er samen niet uit komt, kan buurtbemiddeling een rol spelen. Kijk op de <a href="http://www.buurtbemiddelingolstwijhe.nl" title="Ga naar buurtbemiddeling">website van Buurtbemiddeling Olst-Wijhe</a> voor meer informatie.</p> <br /> 2020-06-15 02:15:00 +0200 2020-06-09 09:04:35 +0200 2020-06-09 09:04:35 +0200 Landelijke telefoonstoring opgelost <p>Inmiddels is de landelijke telefoonstoring opgelost. U kunt ons nu weer normaal bereiken op telefoonnummer 14 0570 én 0570 - 56 80 80.</p> 2020-06-11 12:30:00 +0200 2020-06-11 09:34:40 +0200 2020-06-11 12:38:57 +0200 Leerlingenvervoer digitaal regelen Wilt u leerlingenvervoer aanvragen voor uw (pleeg)kind(eren)? Doe dit dan vóór 20 juni 2020. <p>U kunt uw aanvraag snel, eenvoudig en <a href="http://www.olst-wijhe.nl/leerlingenvervoer" title="Vraag leerlingenvervoer aan">digitaal regelen</a>. U kunt uw aanvraag uiteraard ook op papier indienen bij de balie in het gemeentehuis. Houdt u er rekening mee dat het gemeentehuis alleen op afspraak is geopend.</p> <p>Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met ons klantcontactcentrum via telefoonnummer 14 0570 of stel uw vraag via <a href="mailto:leerlingenvervoer@olst-wijhe.nl" title="Mail leerlingenvervoer">e-mail</a>.</p> <br /> 2020-06-08 11:00:00 +0200 2020-06-08 10:56:58 +0200 2020-06-08 10:56:58 +0200 Beeldvormende raadsbijeenkomst op 15 juni 2020 Op 15 juni vindt om 20.00 uur een beeldvormende raadsbijeenkomst plaats over het voorstel tot het mogelijk maken van Scholen voor Morgen Olst-Wijhe en hiermee in het bijzonder het cluster Olst-Boskamp-Den Nul. <h2>Meekijken en inspreken</h2> <p>Vanwege de coronacrisis is de vergadering voor toehoorders alleen online te volgen via <a href="https://olst-wijhe.raadsinformatie.nl/live" title="Kijk live mee">onze website</a>. Wilt u een inspraakreactie geven? Neem dan uiterlijk maandag 15 juni om 12.00 uur <a href="mailto:griffie@olst-wijhe.nl" title="Mail de griffie">contact</a> op met de raadsgriffie. In overleg bekijken we dan hoe we uw inspraak kunnen vormgeven; schriftelijk of mondeling aan het begin van de vergadering.</p> <br /> 2020-06-08 10:29:00 +0200 2020-06-08 10:29:32 +0200 2020-06-08 10:48:34 +0200 Ondernemerspeiling coronacrisis Regio Zwolle Regio Zwolle wil graag inzicht krijgen in de impact van de coronacrisis op ondernemingen in samenwerking met de Economic Board Regio Zwolle, VNO-NCW, MKB Regio Zwolle en de 22 gemeenten. Dit doen ze met hulp van een wekelijkse ondernemerspeiling in Regio Zwolle. De resultaten van dit onderzoek gebruiken ze om de (lokale)overheid te informeren over de behoefte aan hulpmaatregelen en de optimalisering van de maatregelen in het belang van ondernemers. <p>Om een optimaal inzicht te krijgen, is het gewenst dat ondernemers uit alle gemeenten meedoen. <br />Bent u of kent u een ondernemer? Geef uw <a href="http://www.samenuitdecrisisregiozwolle.nl/ondernemerspeiling" title="http://www.samenuitdecrisisregiozwolle.nl/ondernemerspeiling">mening</a>.</p> <h2>Meer informatie</h2> <p><span>Wilt u meer weten? Kijk van op de site van <a href="https://www.samenuitdecrisisregiozwolle.nl/" title="ga naar https://www.samenuitdecrisisregiozwolle.nl/">Samen uit de crisis Regio Zwolle</a> of op <a href="http://www.regiozwolle.info" title="ga naar http://www.regiozwolle.info">Regio Zwolle</a>. </span></p> <p> </p> 2020-06-02 10:54:00 +0200 2020-06-02 10:54:32 +0200 2020-06-05 09:10:56 +0200 Positief financieel resultaat Olst-Wijhe over 2019 De gemeente Olst-Wijhe heeft het jaar 2019 afgesloten met een positief financieel resultaat van € 602.000. De totale begroting van 2019 bedroeg ruim € 44 miljoen. <h2>Mooie resultaten geboekt</h2> <p>Het positieve resultaat komt met name door incidentele gebeurtenissen en doordat een bedrag van € 1,2 miljoen uit de reserve is gebruikt voor nieuwe ontwikkelingen. Hans Olthof, wethouder Financiën, kijkt tevreden terug op het afgelopen jaar: “Er is hard gewerkt om onze dorpen en kernen vitaal en leefbaar te houden”, zegt hij. “En we hebben mooie resultaten geboekt. Ik denk bijvoorbeeld aan het plan ‘scholen voor morgen’ waar we samen met de schoolbesturen plannen hebben gemaakt voor toekomstbestendige huisvesting voor basisscholen. Ook hebben we stappen gezet in de inclusieve samenleving door projecten voor statushouders en ouderen te ondersteunen. En tenslotte zijn er mooie plannen gemaakt om de verkeersveiligheid van Olst-centrum te bevorderen. Plannen die binnenkort uitgevoerd zullen worden. Daarnaast ben ik blij dat de grondexploitatie - na jaren van rode cijfers - nu weer positief is. Er wordt volop gebouwd in de gemeente waaruit blijkt dat we voor veel mensen een aantrekkelijke gemeente zijn om te wonen, te werken en te recreëren.”</p> <p>Zoals elk jaar ging ook in 2019 het grootste deel van de gemeentefinanciën naar activiteiten en taken die jaarlijks terugkomen: het onderhoud van de openbare ruimte, onderwijshuisvesting, werk- en inkomensondersteuning, jeugdzorg, maatschappelijke ondersteuning, sport, cultuur en dergelijke. Een deel van de begroting ging naar nieuwe beleidsterreinen, zoals de uitvoering van het programma Samen Duurzaam waaronder het opstellen van de Ruimtelijke Visie Duurzame Energie, wijkaanpak en de ontwikkeling van het programma Klimaatadaptatie.</p> <h2>Toevoegen aan reserve</h2> <p>Het college stelt aan de raad voor om een deel van het financiële resultaat over 2019 te herbestemmen. Na herbestemming blijft uiteindelijk afgerond € 337.000 over en dit bedrag wordt toegevoegd aan de reserve ‘Nader te bestemmen middelen’. Het jaarverslag en de jaarrekening worden door de raad besproken in de vergadering van 29 juni aanstaande. <a href="https://www.olst-wijhe.nl/bestuur/visies-beleid-en-regelgeving/besturen/financi-n/jaarstukken-2019" title="Ga naar pagina jaarstukken 2019">Bekijk de jaarstukken 2019</a>.</p> 2020-05-29 12:00:00 +0200 2020-05-28 15:03:17 +0200 2020-05-29 14:15:24 +0200 Resultaten enquête buitengebied geven reden tot actie Wij hechten veel waarde aan een prettige, veilige leefomgeving. Op verschillende plekken in Nederland krijgt de politie signalen over toenemende criminaliteit in het buitengebied. Daarom vinden wij het belangrijk om goed in de gaten te houden hoe het in ons buitengebied gaat. In maart ontvingen alle inwoners van het buitengebied een enquête. Onder andere de resultaten van de enquête helpen ons om plattelandscriminaliteit tegen te gaan. <p>We ontvingen veel reacties op de enquête. Wij bedanken de deelnemers van harte dat zij de tijd hebben genomen om de vragen te beantwoorden. In de resultaten viel een aantal zaken op. Zo bleek dat er op het gebied van verkeersveiligheid nog zaken kunnen worden verbeterd in het buitengebied. Helaas zien we ook in de resultaten dat in meer of mindere mate sprake is van zaken die te maken kunnen hebben met drugsgerelateerde activiteiten, zoals dumping van hennepafval en vermoedens van productie en distributie van synthetische drugs. Met onze partners bekijken we de komende tijd hoe we hier actie op kunnen ondernemen.</p> <p>Om een goed beeld te krijgen, gebruiken we naast de resultaten van de enquête ook informatie van partners die actief zijn in het buitengebied. De bevindingen worden de komende tijd gebundeld. Het totaal geeft ons handvatten om aan de slag te gaan met het leefbaar en veilig houden van ons mooie buitengebied. U hoort later meer over de plannen voor de komende tijd.</p> 2020-05-26 02:15:00 +0200 2020-05-22 15:15:54 +0200 2020-05-22 15:15:54 +0200 Werkzaamheden Jan Hooglandstraat in Olst later van start In het kader van het ‘scheiden en spreiden’ van het verkeer in Olst is de afgelopen periode gewerkt aan de nieuwe inrichting van de Jan Hooglandstraat, een deel van de Aaldert Geertsstraat en de Koekoeksweg. Het was de bedoeling om op 25 mei te starten met de werkzaamheden die ervoor zorgen dat de weg fietsveiliger wordt. Eind juni zouden de werkzaamheden dan zijn afgerond. <p>De gemeente heeft nu besloten om de werkzaamheden uit te stellen. Dit heeft aan de ene kant te maken met het feit dat niet iedere betrokkene voldoende op de hoogte was van het feit dat de werkzaamheden op 25 mei zouden starten. Daarnaast is de gemeente vandaag geïnformeerd door de rechtbank dat er door een bewoner een voorlopige voorziening is aangevraagd. Binnen de gemeente is het in dit soort zaken gebruikelijk dat het werk wordt stilgelegd in afwachting van de uitspraak.</p> <p>Als er meer bekend is zullen wij hierover tijdig berichten. Daarbij zal dan ook aangegeven worden hoe lang de werkzaamheden naar verwachting gaan duren en hoe de bereikbaarheid geregeld wordt.</p> 2020-05-25 18:30:00 +0200 2020-05-25 17:51:00 +0200 2020-05-25 17:52:53 +0200 Aanslag gemeentelijke belastingen nog niet betaald? Heeft u de aanslag gemeentelijke belastingen van februari 2020 nog niet betaald? Dit kan nog tot 31 mei. Betaal op tijd en voorkom extra kosten. <p>Betaalt u via automatische incasso, dan schrijven wij het bedrag automatisch af in maandelijkse termijnen. De datum van 31 mei geldt dan niet voor u. De aanslag ontving u in februari ontvangen via de post of <a href="https://mijn.overheid.nl" title="Ga naar MijnOverheid">MijnOverheid</a>.</p> <p>Ondernemers, verenigingen, stichtingen en zzp’ers met betalingsproblemen door de coronacrisis kunnen bijzonder uitstel van betaling aanvragen. Het bijzonder uitstel van betaling geldt tot en met 31 augustus. <a href="http://www.olst-wijhe.nl/ondernemersvragen-corona" title="Ga naar pagina ondernemers coronavirus">Lees er hier meer over.</a></p> <br /> 2020-05-22 13:00:00 +0200 2020-05-22 13:15:09 +0200 2020-05-22 13:15:09 +0200 Toch een eikenprocessierupsnest? Laat het ons weten De preventieve eikenprocessierupsbehandeling van onze eikenbomen binnen de bebouwde en langs enkele routes en locaties in het buitengebied is afgerond. We proberen op deze manier te voorkomen dat er nesten op de eikenboom ontstaan. In de nesten zitten namelijk rupsen die inmiddels brandharen hebben gekregen. Deze haren kunnen jeuk en irritatie veroorzaken. <p>Ondanks de preventieve behandeling kan het zijn dat zich toch een nest vormt op een eikenboom. Ziet u een nest binnen de bebouwde kom, dan kunt u dit melden bij de gemeente door te bellen met 14 0570 of door het <a href="http://www.olst-wijhe.nl/onlinemelden" title="ga naar Link invoegen/bewerken URL&#9; http://www.olst-wijhe.nl/onlinemelden">online</a> door te geven. Wij zorgen en dan voor dat het nest wordt weggezogen.</p> <p><em><span>Uitgezonderd van enkele routes en eikenbomen dichtbij woningen bestrijden wij geen eikenprocessierupsen in het buitengebied. </span></em></p> <p> </p> 2020-05-22 09:54:00 +0200 2020-05-22 09:47:42 +0200 2020-05-22 10:14:50 +0200 Onderzoek jongeren en woningmarkt Overijssel In 2019 heeft de Overijsselse Vereniging van Krachtige Kernen in opdracht van de provincie Overijssel een onderzoek uitgevoerd naar de positie van de jongeren op de Overijsselse woningmarkt. In vijf kernen, waaronder ook het dorp Wesepe, zijn gesprekken gevoerd met jongeren die voor het eerst op zichzelf willen gaan wonen. <p>Het doel van het onderzoek ‘Starters op de woningmarkt in kleine Overijsselse kernen’ was het in kaart brengen van de huidige positie van starters op de woningmarkt in Overijssel, rekening houdend met (provinciale) ontwikkelingen zoals demografie, woningvoorraad, werkgelegenheid, opleidingsmogelijkheden en voorzieningen. Het onderzoek geeft een goed beeld van de factoren die van invloed zijn op de positie van de starters op de woningmarkt in de kleine kernen. Het geeft weer waarom jongeren wel of niet verhuizen en welke factoren beïnvloed kunnen worden. Voor Wesepe en de andere kernen kwam duidelijk naar voren dat er een gebrek is aan betaalbare koop- en huurwoningen.</p> <p>Het onderzoek geeft ons inzicht in de wensen van jongeren op de woningmarkt, in de factoren die de keuze op de woningmarkt bepalen en in de mogelijkheden om de keuze van jongeren te beïnvloeden. Jongeren geven aan dat ze het volgende belangrijk vinden rondom de woningmarkt:</p> <p> <ul> <li>meer mogelijkheden creëren voor jongeren. Kan door koop tot € 170.000 of huur tot maximaal € 700 per maand</li> <li>continuïteit in beschikbaar aanbod voor jongeren, zodat volgende generaties ook kunnen blijven</li> <li>leefbaarheid en vitaliteit van Wesepe stimuleren door nieuwbouw en transformatie</li> <li>doorstroming op de hele woningmarkt. Niet alleen kansen creëren voor jongeren, maar combinatie</li> <li>goede informatievoorziening, zowel van gemeente als van woningcorporatie </li> </ul> </p> <p>Wij betrekken de opbrengst van het onderzoek bij de actualisatie van de woonvisie dit najaar. Daarnaast kijken wij in overleg met onder andere Plaatselijk Belang Wesepe welke vervolgacties er ondernomen kunnen worden als het gaat om wonen voor jongeren.</p> <p>Bekijk onderaan de pagina ook de infographic met een samenvatting van de resultaten voor Wesepe.</p> 2020-05-20 12:30:00 +0200 2020-05-20 12:57:38 +0200 2020-05-20 12:57:38 +0200 Vragenuurtje over locatie nieuw scholencluster Olst-Boskamp-Den Nul De schoolbesturen de Mare en mijnplein ontwikkelen in samenwerking met de kinderopvang een mooi inhoudelijk onderwijsconcept (kindcentrum) voor de gemeente Olst-Wijhe. Als locatie voor het kindcentrum van Olst, Boskamp en Den Nul stelt het college van B&W aan de gemeenteraad voor om een gebied ten noorden van zorgcentrum Averbergen in Olst aan te wijzen. De gemeenteraad behandelt in de vergadering van 15 juni het collegevoorstel. <h2>Vragenuurtje voor inwoners</h2> <p>Vanwege de coronacrisis ging de inloopbijeenkomst voor inwoners in april niet door. Wel wordt de mogelijkheid geboden vragen te stellen of een opmerking te maken over het locatievoorstel. U kunt uw vraag of opmerking tot en met 27 mei achterlaten op een online reactieformulier. Op woensdag 3 juni ontvangt u telefonisch of per mail een antwoord op uw vraag. Dit is afhankelijk van wat u aangeeft op het reactieformulier.</p> <p>Bekijk <a href="http://www.olst-wijhe.nl/scholenvoormorgen" title="Ga naar pagina scholen voor morgen">het reactieformulier en alle andere stukken over de locatiekeuze van het scholencluster</a>.<br />U kunt uw vraag eventueel ook telefonisch aan ons doorgeven via telefoonnummer <a href="bel:140570" title="Bel 140570">14 0570</a> of mailen aan <a href="mailto:gemeente@olst-wijhe.nl" title="stuur een e-mail naar gemeente@olst-wijhe.nl">gemeente@olst-wijhe.nl</a>.</p> <p>Eventueel kunt u de stukken ook op het gemeentehuis in Wijhe inzien en uw vraag/ opmerking voor ons achterlaten. Hiervoor kunt u een afspraak maken via telefoonnummer <a href="bel:140570" title="Bel 140570">14 0570</a>.</p> 2020-05-20 00:15:00 +0200 2020-05-15 10:26:11 +0200 2020-05-15 10:26:11 +0200 Werkzaamheden Holstweg Den Nul 2 juni van start Strukton Civiel Noord & Oost voert vanaf 2 juni groot onderhoud uit aan het asfalt op de Holstweg buiten de bebouwde kom van Den Nul. <p>Het asfalt wordt hersteld, er komt een slijtlaag en kantmarkering op en er worden grasbetonstenen gelegd. Van 2 tot en met 12 juni is de weg afgesloten voor al het gemotoriseerd verkeer. Voor fietsers, voetgangers en aanwonenden blijft de weg open. Ook camping Het Klaverblad blijft bereikbaar. Ter hoogte van de werkzaamheden moeten voorbijgangers wel voorzichtig zijn zodat veilig kan worden gewerkt. Het doorgaande verkeer wordt omgeleid via Wijhe.</p> <h2>Vragen?</h2> <p>Voor vragen over de werkzaamheden kunt u contact opnemen met Tom van Leeuwe via  telefoonnummer 14 0570.</p> <p> </p> 2020-05-15 15:00:00 +0200 2020-05-15 11:25:31 +0200 2020-05-15 16:16:14 +0200 Op donderdag 21 mei (Hemelvaartsdag) zijn wij gesloten Op donderdag 21 mei (Hemelvaartsdag) kunt u ons niet telefonisch bereiken. Ook kunt u voor deze dag geen afspraak inplannen. <p>Wilt u een geboorte aangeven of een begrafenis vastleggen op Hemelvaartsdag? Op vrijdag 22 mei kunt u ons weer bereiken. Wij werken vanwege de coronacrisis alleen op afspraak. U kunt bellen om een afspraak te maken.</p> <p>De afspraken vinden alleen aan het Raadhuisplein 1 in Wijhe plaats. De inlooptijden vervallen dus in zowel het gemeentehuis als het Holstohus. Het fysieke klantcontact wordt op deze manier zoveel mogelijk beperkt. Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken? Bel ons!</p> <h2><span>Telefonisch contact</span></h2> <p>We staan u op werkdagen graag te woord van 8.15 tot 12.15 uur en van 13.00 tot 17.00 uur</p> <p>14 0570 (dit is ons 6-cijferige telefoonnummer)</p> <p>Belt u vanuit het buitenland, bel dan +31570568080</p> 2020-05-14 15:37:00 +0200 2020-05-14 15:37:44 +0200 2020-05-14 15:38:34 +0200 Verkeersmaatregelen Aaldert Geertsstraat, Jan Hooglandstraat en Koekoeksweg <p>Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om meerdere verkeersmaatregelen te treffen op het traject Aaldert Geertsstraat – Jan Hooglandstraat – Koekoeksweg te Olst. Een groot gedeelte van het traject krijgt een maximumsnelheid van 30 km/uur. Daarnaast wordt onder andere een parkeerverbod ingesteld en wordt de voorrang op verschillende locaties opgeheven. Ga voor het gehele verkeersbesluit naar <a href="http://www.officielebekendmakingen.nl" title="Ga naar officiële bekendmakingen">Officiële bekendmakingen</a>. Tot en met 24 juni 2020 kunt u bezwaar indienen.</p> <p> </p> 2020-05-13 09:00:00 +0200 2020-05-07 14:11:02 +0200 2020-05-07 14:11:02 +0200 Oordeelsvormende raadsvergadering 11 mei 2020 De oordeelsvormende raadsvergadering van maandag 11 mei is vanwege een technische storing bij onze stream-dienst helaas geannuleerd. <p>De voor vanavond geagendeerde onderwerpen komen nu aan bod in de raadsvergadering van 25 mei a.s.</p> <p>Onze excuses voor het ongemak.</p> 2020-05-11 21:28:13 +0200 2020-05-11 21:28:13 +0200 2020-05-11 21:28:13 +0200 Beperkte online dienstverlening Op dit moment zijn niet alle producten en diensten digitaal beschikbaar, vanwege een technische storing. Onze excuses voor het ongemak. <p>U kunt niet inloggen met DigiD. Dit betekent dat u bijvoorbeeld geen verhuizing kunt doorgeven of een uittreksel aan kunt vragen. U kunt wel een verhuizing via het pdf-bestand aan ons doorgeven. Meer informatie vindt u in ons <a href="http://www.olst-wijhe.nl/digitaalloket" title="Ga naar pagina Digitaal Loket">Digitaal Loket</a>.</p> <h2>Online meldingen doorgeven</h2> <p>Meldingen over leefomgeving, zoals losse stoeptegels? Dat kunt u per e-mail aan ons doorgeven via <a href="mailto:gemeente@olst-wijhe.nl" title="Stuur een e-mail naar gemeente@olst-wijhe.nl">gemeente@olst-wijhe.nl</a>.</p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> 2020-05-08 14:03:00 +0200 2020-05-08 14:03:44 +0200 2020-05-08 14:12:53 +0200 Werkzaamheden IJsseldijk Welsum 25 mei van start Strukton Civiel Noord & Oost voert vanaf 25 mei groot onderhoud uit aan het asfalt op de IJsseldijk in Welsum, tussen de Veerweg en de grens met de gemeente Heerde. <p>Het asfalt wordt hersteld, er komt een slijtlaag en kantmarkering op en de grasbetonstenen worden weer gelijk gelegd met de weg. De weg is van 25 tot en met 29 mei en van 2 tot en met 5 juni afgesloten voor al het gemotoriseerd verkeer. Tijdens Pinksteren is de weg met beperkingen open. Voor fietsers, voetgangers en aanwonenden blijft de weg de hele tijd open. Ter hoogte van de werkzaamheden moeten voorbijgangers wel voorzichtig zijn zodat veilig kan worden gewerkt. Het doorgaande verkeer wordt omgeleid via Terwolde en Oene en via het pontveer in Wijhe.</p> <h2>Vragen?</h2> <p>Voor vragen over de werkzaamheden kunt u contact opnemen met Tom van Leeuwe via  telefoonnummer 14 0570.</p> <p>Bekijk de omleidingsroute onderaan de pagina.</p> 2020-05-06 10:00:00 +0200 2020-05-01 09:54:08 +0200 2020-05-01 16:52:55 +0200 4 en 5 mei 2020: samen stilstaan bij 75 jaar vrijheid De kransleggingen in Olst en Wijhe, in het kader van dodenherdenking, vonden vanwege het coronavirus op een eerder moment zonder publiek plaats. <p>In deze videofilm beelden van burgemeester Ton Strien en Bernardien Marskamp, voorzitter van het Verenigd Comité Wijhe die bij het monument in Wijhe een krans leggen.</p> <p>En van loco-burgemeester Marcel Blind en Cees Vonk van het 4 mei comité Olst die bij het monument in Olst een krans leggen.</p> <p>Ook de onderstaande toespraak van de burgemeester is in deze film te beluisteren.</p> <p>[[youtube:aMc5OleYvHk]]</p> 2020-05-04 21:00:00 +0200 2020-05-04 11:20:20 +0200 2020-05-04 13:53:08 +0200 Steun voor sportverenigingen in Olst-Wijhe Eerste sportverenigingen al gestart met trainingen voor kinderen en jongeren <p>De gemeente Olst-Wijhe heeft sportverenigingen binnen haar gemeente geïnformeerd over het brede steunpakket dat minister Van Rijn (Medische zorg en Sport) op 1 mei bekend maakte. Dat steunpakket compenseert gemeenten voor de kwijtschelding van huurkosten voor sportverenigingen die geconfronteerd zijn met een omzetdaling over de periode 1 maart 2020 tot 1 juni 2020 als gevolg van de coronamaatregelen. Dit houdt in dat sportverenigingen gedeeltelijk of geheel gecompenseerd worden voor de huurkosten.</p> <h2>Huur sportfaciliteiten</h2> <p>Omdat niet bekend is hoe het steunpakket er in de praktijk uit gaat zien, heeft Olst-Wijhe de sportverenigingen gevraagd om de huur voor de sportfaciliteiten voorlopig niet te voldoen en om gebruik te maken van de regeling tot uitstel van betaling tot en met 31 augustus 2020.</p> <h2>Opstart sportactiviteiten</h2> <p>De sportverenigingen in Olst-Wijhe hebben vorige week overleg gehad met de gemeente over het opstarten van hun sportactiviteiten. Vanaf 28 april mogen kinderen in de leeftijd t/m 12 jaar gebruikmaken van de sportvelden. Voor jongeren in de leeftijd van 13 t/m 18 jaar geldt dit ook, maar dan met inachtneming van de 1,5 meter afstand. Het gaat dan alleen om trainingen; wedstrijden en toernooien zijn niet toegestaan. De binnensportaccommodaties, waaronder sporthallen, blijven gesloten en zijn niet toegankelijk. De sportverenigingen hebben hun leden inmiddels op de hoogte gesteld van de trainingsmogelijkheden.<br /><br />Meer informatie en het meldingsformulier voor sportaanbieders vindt u op onze pagina over het <a href="https://www.olst-wijhe.nl/samenleven/veiligheid/coronavirus/coronavirus-en-sport" title="Ga naar pagina corona en sport">coronavirus en sport</a>.</p> 2020-05-04 15:46:05 +0200 2020-05-04 15:46:05 +0200 2020-05-04 15:46:05 +0200 Olst-Wijhe draagt 74 GWh bij in regionaal bod duurzame energie De concept-regionale energiestrategie (RES) van West-Overijssel is vastgesteld door de colleges van B&W van de 11 gemeenten in de regio, Provinciale Staten van Overijssel en het algemeen bestuur van Waterschap Drents Overijsselse Delta. Onderdeel hiervan is ons bod voor de hoeveelheid stroom die wij in 2030 duurzaam willen opwekken. Het gaat om een bod van 0,074 TWh (= 74 GWh). In totaal wil de regio West-Overijssel 1,6 TWh stroom duurzaam opwekken in 2030. <p>In de concept-RES staat een bod van 54 GWh ingevuld bij zon. Per abuis is 20 GWh zon niet meegenomen in het concept-bod van Olst-Wijhe. Bij de concept-RES komt een bijlage waarin het juiste bod is opgenomen met een toelichting. Deze 20 GWh bestaat enerzijds uit 10 GWh die in de nabije toekomst wordt opgewekt door de zonnevelden bij Noordmanshoek in Wijhe en aan de Diepenveenseweg bij Olst. De overige 10 GWh moet worden opgewekt door zonnepanelen die de komende tien jaar worden gelegd op bedrijfsdaken en agrarische daken. Daarmee komt Olst-Wijhe op een totaal bod van 74 GWh. Dit zijn getallen die ook in de Ruimtelijke Visie Duurzame Energie zijn opgenomen.</p> <h2>Exacte invulling later duidelijk</h2> <p>In de RES gaat het om zon en om wind. Bij wind staat voor Olst-Wijhe een zogenaamde PM-post. Omdat het college besloot voor wind te wachten op de RES is de hoeveelheid elektriciteit op te wekken met wind niet ingevuld. Later wordt duidelijk of deze post al dan niet wordt ingevuld. De komende maanden krijgt de RES verder vorm. Hierbij worden naast alle eerder betrokken partijen ook inwoners betrokken. Uit de doorrekening van het Planbureau voor de Leefomgeving in februari 2021 blijkt of het bod van de regio West-Overijssel voldoende is. Voor 1 juli 2021 moeten alle RESsen zijn vastgesteld en is zeker waar en wanneer welke wind- en zonprojecten in de regio worden gerealiseerd.</p> <p>Meer informatie? <a href="https://www.olst-wijhe.nl/res" title="Ga naar pagina RES">Bekijk de pagina over de RES</a>. Bekijk hieronder ook de infographic over ons bod.</p> 2020-05-01 12:00:00 +0200 2020-05-01 10:55:08 +0200 2020-05-01 11:33:17 +0200 Vacature Medewerker Klantcontactcentrum post Olst-Wijhe is een prachtige plattelandsgemeente tussen Zwolle en Deventer. Wij zijn een kleine gemeente en maken daarmee het verschil voor onze inwoners, ondernemers en organisaties. Bij de gemeente Olst-Wijhe werk je voor en met de samenleving. Dit steeds met de focus op dienstverlening door klein te blijven waar dat kan en groots te zijn waar dat moet. <p>Wij zoeken voor ons postteam, een enthousiaste ‘spin in het web’ medewerker KCC post voor 20-24 uur per week.</p> <p>Ons postteam is een klein team en onderdeel van het Klantcontactcentrum van de gemeente Olst-Wijhe. Wij werken grotendeels digitaal en inkomende en uitgaande poststukken worden verwerkt in het zaaksysteem. Door jouw inzet kunnen zowel collega’s van de organisatie als de inwoners van Olst-Wijhe rekenen op goede dienstverlening. Ben jij een spin in het web met een groot verantwoordelijkheidsgevoel? Werk jij nauwkeurig en oplossingsgericht? En vind je het leuk om samen met jouw collega’s deze uitdaging aan te gaan? Dan zoeken wij jou!</p> <p>Bekijk de <a href="https://www.olst-wijhe.nl/bestuur/organisatie/medewerker-klantcontactcentrum-post" title="Ga naar pagina vacature medewerker KCC post">volledige vacaturetekst</a>.</p> 2020-05-01 10:00:00 +0200 2020-05-01 10:27:35 +0200 2020-05-01 10:27:35 +0200 Eikenprocessierupsen gezien binnen de bebouwde kom? Meld het ons. We proberen de eikenprocessierups zo goed mogelijk preventief te bestrijden. Dit doen we bij onze eikenbomen binnen de bebouwde kom en bij enkele buiten de bebouwde kom. <p><span>Zie je toch een eikenboom met eikenprocessierupsen en/of nest? <a href="https://dloket.olst-wijhe.nl/formulieren-nieuw/formulier/start/8z48soZ9aKxEymxpFIq6rsPYP4aNtiWmLlxXg0vwlDeI9HiKRM" title="ga naar https://dloket.olst-wijhe.nl/formulieren-nieuw/formulier/start/8z48soZ9aKxEymxpFIq6rsPYP4aNtiWmLlxXg0vwlDeI9HiKRM">Meld</a> dit dan online bij ons.</span><br /><br /><span>Meer weten? Kijk dan op <a href="http://www.olst-wijhe.nl/eikenprocessierupsen" title="ga naar http://www.olst-wijhe.nl/eikenprocessierupsen">onze site</a> of lees alles over <a href="http://www.rupsen.info" title="ga naar http://www.rupsen.info">Oakie de eikenprocessierups</a>. </span></p> 2020-05-01 08:00:00 +0200 2020-04-17 11:55:02 +0200 2020-04-17 11:55:02 +0200 Werkzaamheden seismisch onderzoek in de bodem hervat Als gevolg van het coronavirus waren de werkzaamheden van het seismisch onderzoek om de potentie van aardwarmte in beeld te brengen stilgelegd. Inmiddels zijn, volgens de richtlijnen van het RIVM, de nodige veiligheidsmaatregelen genomen en protocollen opgesteld. Hierdoor kan er nu op een zo veilig mogelijke manier worden gewerkt. <p>De werkzaamheden starten rond 28 april. Omwonenden worden geïnformeerd wanneer de werkzaamheden in Olst-Wijhe beginnen. Wilt u meer weten over het seismisch onderzoek? Kijk dan op <a href="https://scanaardwarmte.nl/waar-doen-we-onderzoek/uitvoering-seismisch-onderzoek/" title="Ga naar scan aardwarmte">SCAN aardwarmt</a>e.</p> <br /> 2020-04-28 03:00:00 +0200 2020-04-23 15:55:09 +0200 2020-04-23 15:55:09 +0200 Opnieuw verkeershandhaving op IJsseldijk bij Welsum en Marle De IJsseldijk was rustig in het Paasweekend. Daar waren we blij mee. Het mooie weer houdt nog even aan en dat is fijn, maar dat zorgt ook voor meer motorrijders, wielrenners en fietsers op de IJsseldijk bij Welsum en Marle. We zagen dat vorig weekend al. Het was toen alweer een stuk drukker op de route. Dat zorgde ervoor dat de coronamaatregelen niet altijd werden nageleefd. We roepen iedereen opnieuw op om deze route zoveel mogelijk te mijden en zetten flink in op handhaving van verkeers- en coronaregels op de IJsseldijk. We sluiten niet uit dat de weg wordt afgesloten voor gemotoriseerd verkeer als men zich niet aan de regels houdt. <p> </p> <p><span> “Voor de komende periode is mooi weer voorspeld. Het is dan aantrekkelijk om erop uit te trekken. Maar ik wil iedereen met klem vragen om, waar mogelijk is, thuis te blijven en in de tuin of op het balkon te genieten van het mooie weer. Ook met Koningsdag. Ga je toch naar buiten? Neem dan de coronamaatregelen van het RIVM in acht. Houd afstand en vermijd drukke plekken”, aldus burgemeester Ton Strien. </span><span></span></p> <p><span> </span></p> <p> </p> 2020-04-24 16:30:00 +0200 2020-04-24 13:54:53 +0200 2020-04-24 13:57:55 +0200 Zes Koninklijke Onderscheidingen Aan zes inwoners van Olst-Wijhe is een Koninklijke Onderscheiding toegekend. Door de coronacrisis kon burgemeester Ton Strien de Koninklijke Onderscheidingen niet persoonlijk uitreiken. <p>In plaats daarvan heeft hij de decorandi, vrijdagochtend 24 april, telefonisch op de hoogte gesteld van dit heugelijke feit. Ook kregen ze allemaal een bos bloemen thuis bezorgd.</p> <h2>Twee inwoners zijn benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau:</h2> <ul> <li>Wilfred Vruggink uit Olst</li> <li>Irma van der Zee uit Wijhe </li> </ul> <h2>Vier inwoners zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau:</h2> <ul> <li>Harry Brouwer uit Olst </li> <li>Mariët Kruit uit Boerhaar</li> <li>Johan (Jo) Jansen uit Wesepe </li> <li>Grietje Begeman uit Olst </li> </ul> <p>Er wordt gezocht naar een moment, later dit jaar, waarop alle uitreikingen plaatsvinden. <br />In het filmpje stelt de burgemeester de decorandi aan u voor.</p> <p>[[youtube:2aFbox08oTo]]</p> 2020-04-24 12:45:00 +0200 2020-04-23 12:30:14 +0200 2020-04-24 09:51:22 +0200 West-Overijssel wil in 2030 de helft van het elektraverbruik duurzaam opwekken Over tien jaar willen de elf gemeenten in West-Overijssel samen de helft van het totale elektriciteitsverbruik in de regio duurzaam opwekken met zonne- en windenergie. Dat is drie keer zoveel als er nu aan zonne- en windenergie wordt opgewekt, de zonnevelden en windmolens in aanbouw meegerekend. Gemeenten, provincie, waterschappen en netbeheerders in West-Overijssel hebben deze ambitie opgenomen in de concept-RES (Regionale Energiestrategie). <p>De concept-RES is een eerste concept van de energiestrategie 1.0 die volgend jaar klaar moet zijn en die daarna elke twee jaar opnieuw bekeken zal worden. Marcel Blind, wethouder van de gemeente Olst-Wijhe en duovoorzitter van de RES-regio West-Overijssel: ‘Dat we de komende tien jaar samen aan de slag gaan om de helft van ons elektraverbruik te verduurzamen staat vast. Hoe we dat gaan doen, hoe de verdeling precies zal zijn tussen zon en wind en waar de zonneparken en windmolens zullen komen staat nog niet vast. Dat gaan we samen met de gemeenteraden, de lokale steden, dorpen, wijken en buurten het komend jaar verder uitwerken.’</p> <h2>Regionale Energiestrategie</h2> <p>In het Klimaatakkoord is afgesproken dat er in 2030 landelijk in totaal 35 TWh (terawattuur, een eenheid voor elektrische energie) aan elektriciteit op land opgewekt wordt uit zon en wind. De grote windparken op zee tellen hierin niet mee. Nederland is verdeeld in 30 regio’s. Elke regio maakt een regionale energiestrategie (RES) waarin ze vastlegt welk deel ze van de 35 TWh voor haar rekening neemt en hoe ze dat gaat doen. De RES-regio West-Overijssel bestaat uit elf gemeenten (Dalfsen, Deventer, Hardenberg, Kampen, Olst-Wijhe, Ommen, Raalte, Staphorst, Steenwijkerland, Zwartewaterland en Zwolle), provincie Overijssel, vier waterschappen (Waterschap Drents Overijsselse Delta, Vallei en Veluwe, Vechtstromen en Rijn &amp; IJssel) en drie netbeheerders (Enexis Netbeheer, Rendo Netwerken en Coteq Netbeheer). De regio werkt samen met (vertegenwoordigers van) inwoners, energiecoöperaties, natuur- en milieuorganisaties, agrariërs, ondernemers, grondeigenaren en andere belanghebbenden.</p> <h2>Lokaal staat voorop</h2> <p>‘Elke lange reis begint met de eerste stap’, zegt Bart Jaspers Faijer, wethouder in de gemeente Ommen en ook duovoorzitter van de RES-regio West-Overijssel. ‘En die stap hebben we nu gezet met deze concept-RES. Tegelijkertijd begonnen we niet met lege handen: er zijn al windmolens en zonneparken in West-Overijssel. We hebben daarnaast de ambities en plannen van de 11 gemeenten samengebracht en vandaaruit verder gewerkt. We hebben de concept-RES van onderaf opgebouwd: de lokale steden, dorpen, buurten en wijken staan voorop. De regionale samenwerking sluit daarop aan en ondersteunt en versterkt het lokale proces.’</p> <h2>Naar een opgewekt West-Overijssel</h2> <p>West-Overijssel kijkt ook naar de economische kansen die de energietransitie biedt. Bovendien onderzoekt de regio of die transitie verbonden kan worden aan andere vraagstukken die opgelost moeten worden, zoals het vergroten van de biodiversiteit en het terugdringen van de stikstofuitstoot. De concept-RES draagt dan ook de titel ‘Naar een opgewekt West-Overijssel’. De strategie gaat uit van in totaal 1,6 TWh aan zonne- en windenergie in West-Overijssel in 2030. Dit staat gelijk aan het elektriciteitsverbruik van 500.000 huishoudens (uitgaande van een gemiddeld verbruik van 3.200 KWh per huishouden). West-Overijssel streeft daarbij naar minimaal 50% lokaal eigendom, zodat inwoners en ondernemers meeprofiteren van de bouw van de zonneparken en windmolens. <a href="http://www.reswestoverijssel.nl/conceptres" title="Bekijk concept-RES West-Overijssel">Bekijk de concept-RES</a>.</p> <h2>Hoe gaat het verder?</h2> <p>In april en mei praten de gemeenteraden, Provinciale Staten en het algemeen bestuur van de waterschappen in West-Overijssel over de concept-strategie. Zij leveren adviezen die meegenomen worden in de ontwikkeling van de concept-RES naar de RES 1.0. Op 1 juni leveren de samenwerkende partijen een concept-RES in bij het Rijk. Een jaar later, op 1 juli 2021, dient West-Overijssel de RES 1.0 in. In die RES 1.0 staan de voorkeurslocaties voor zonneparken en windmolens, hoe die een plek krijgen in het landschap en hoe inwoners en ondernemers mee kunnen doen en mee kunnen profiteren van de te bouwen zonne- en windparken. Iedereen in West-Overijssel kan meedenken en meedoen. Wij houden u daarover op de hoogte.</p> <br /> 2020-04-23 12:00:00 +0200 2020-04-23 11:24:57 +0200 2020-04-23 11:24:57 +0200 Gewijzigde afvalinzameling met Koningsdag De afvalinzameling van maandag 27 april (Koningsdag) vindt plaats op zaterdag 25 april. Let op: dit is de zaterdag vóór Koningsdag. <p>Het kan voorkomen dat op een ander tijdstip wordt ingezameld dan u gewend bent. Wilt u daarom de container op de dag van inzameling vóór 7.00 uur aan de straat te zetten.</p> <p>De milieubrengstations en het ROVA-Klantcontactcentrum zijn gesloten op maandag 27 april.</p> <h2>Heeft u vragen?</h2> <p>Neem dan contact op met het ROVA-Klantcontactcentrum, telefoon 038 - 427 37 77 of via het <a href="http://www.rova.nl/contact" title="Ga naar rova">contactformulier</a>. Meer informatie over de inzameldagen vindt u op de <a href="http://www.rova.nl/inzamelkalender" title="Ga naar rova">website van ROVA</a> en de gratis ROVA-app.</p> 2020-04-20 03:15:00 +0200 2020-04-01 15:44:03 +0200 2020-04-01 15:47:23 +0200 We gaan eikenbomen behandelen tegen eikenprocessierupsen We gaan de komende weken de eikenprocessierups preventief bestrijden. De eikenbomen worden behandeld met een biologisch middel, waardoor we minder overlast hebben van de eikenprocessierups. We behandelen nagenoeg al onze eikenbomen binnen de bebouwde kom, maar ook enkele buiten de bebouwde grens. <p> </p> <p><span>Dit doet bedrijf Roelofs uit Lemelerveld. Zij werken van s ’ochtends vroeg tot s ’avonds laat. Dit kan wat geluidshinder opleveren. We vragen hiervoor jullie begrip. </span></p> <p><span>Meer weten? Kijk dan op <a href="http://www.olst-wijhe.nl/eikenprocessierupsen" title="ga naar http://www.olst-wijhe.nl/eikenprocessierupsen">onze website</a> of lees alles over <a href="http://www.rupsen.info" title="ga naar http://www.rupsen.info">Oakie de eikenprocessierups</a> op de site van GGD IJsselland. </span></p> <p> </p> 2020-04-18 08:00:00 +0200 2020-04-17 11:13:46 +0200 2020-04-17 11:15:12 +0200 Onderhoud website Op vrijdag 17 april voeren wij in de avond en nacht updates uit aan onze website om u ook in de toekomst goed van dienst te zijn. Vanwege deze updates zijn niet alle producten en diensten beschikbaar. Zo kunt u geen gebruik maken van onze online formulieren. Tijdens onze werkzaamheden tonen wij een onderhoudspagina. <h2><span>Zaken regelen met uw DigiD inloggegevens</span></h2> <p>U kunt niet inloggen met uw DigiD. Dit betekent dat u geen verhuizing kunt doorgeven of een uittreksel aan kunt vragen. U kunt uw verhuizing wel via het pdf-bestand aan ons doorgeven. Kijk voor meer informatie in ons <a href="https://www.olst-wijhe.nl/digitaalloket" title="Ga naar Digitaal Loket">Digitaal Loket</a>.</p> <h2><span>Online meldingen doorgeven </span></h2> <p>Wilt u iets melden over uw leefomgeving of openbare ruimte, bijvoorbeeld een losse stoeptegel? Dan kunt u dit per e-mail aan ons doorgeven via <a href="mailto:gemeente@olst-wijhe.nl" title="Stuur e-mail aan gemeente@olst-wijhe.nl">gemeente@olst-wijhe.nl</a>.</p> <p>Op zaterdag 18 april kunt u online weer bij ons terecht.  Excuses voor het ongemak.</p> <p> </p> <p> </p> 2020-04-17 21:00:00 +0200 2020-04-15 15:52:16 +0200 2020-04-15 15:53:18 +0200 Aanpak eikenprocessierups De komende weken bestrijden we de eikenprocessierups preventief met het biologische middel Xen Tari. Inmiddels zijn de rupsen uit de eitjes gekomen, maar ze hebben nu nog geen brandharen. <p>Binnen de bebouwde kom behandelen we alle gemeentelijke eiken. Buiten de bebouwde kom behandelen we gemeentelijke eiken langs (school)routes en op een aantal locaties waar we de afgelopen jaren regelmatig nesten moesten wegzuigen. De behandeling doen we zoveel mogelijk overdag, maar kan soms uitlopen naar de avond. <a href="https://dloket.olst-wijhe.nl/formulieren-nieuw/formulier/start/DQrD24yZlSZDrWYqtoxdhTgj9U8Jf26OZ42aAwxywQ0eUvDBL5" title="Ga naar informatie eikenprocessierups">Lees meer</a> over onze aanpak van de eikenprocessierups.</p> <p><br /></p> 2020-04-14 03:15:00 +0200 2020-04-09 15:37:45 +0200 2020-06-22 11:37:42 +0200 Besluitvormende raadsvergadering 20 april 2020 Op 20 april om 20.00 uur vindt er een korte besluitvormende raadsvergadering plaats in de raadzaal van het gemeentehuis in Wijhe. Vanwege de coronacrisis is deze voor toehoorders alleen online te volgen. U kunt zoals gewoonlijk live meekijken. Een minimale meerderheid van de gemeenteraad (9 personen), de voorzitter en de griffier nemen plaats aan de raadstafel, waarbij uiteraard 1,5 meter afstand tot elkaar in acht wordt genomen. Een meerderheid van raadsleden is wettelijk nodig om besluiten te kunnen nemen. <h2>Agenda en inspreken</h2> <p>U vindt de agenda van de gemeenteraad in het <a href="https://ris2.ibabs.eu/Calendar/Index/OlstWijhe" title="Ga naar vergaderschema">vergaderschema</a>. Agendapunten 9, 10 en 11 zijn in verband met de coronacrisis niet eerst oordeelsvormend besproken. Daardoor hebben inwoners geen kans gehad om in te spreken. Wilt u een inspraakreactie geven op  (een van) de genoemde punten, dan kunt u deze <a href="mailto:griffie@olst-wijhe.nl" title="Mail de griffie">mailen naar de griffie</a>. Uw reactie wordt gedeeld met de raadsleden. De gemeenteraad bepaalt op 20 april bij de vaststelling van de agenda of er onderwerpen zijn waarover geen besluit kan worden genomen zonder oordeelsvorming. Als dit het geval is, worden deze op een later moment alsnog besproken. Die keuze wordt gemaakt op basis van eventuele inspraakreacties en de voorbesprekingen in de fracties van de geagendeerde onderwerpen.</p> <p>De gemeenteraad en de raadsgriffie onderzoeken de mogelijkheden voor digitaal vergaderen met live-uitzending. We hopen hier snel goed nieuws over te kunnen melden.</p> 2020-04-14 02:45:00 +0200 2020-04-09 15:00:16 +0200 2020-04-09 15:02:54 +0200 Vacature lid regionale Geschillencommissie DOWR-Apeldoorn De gemeenten Deventer, Olst-Wijhe, Raalte en Apeldoorn zijn op zoek naar leden voor hun gemeenschappelijke Geschillencommissie. <p>De regionale Geschillencommissie DOWR-Apeldoorn is een nieuwe commissie die vanaf 1 januari 2020 op grond van de Cao Gemeenten bemiddelt bij geschillen tussen werknemers van de gemeenten Deventer, Olst-Wijhe, Raalte, Apeldoorn en hun werkgever.</p> <p>De onafhankelijk voorzitter en vicevoorzitter worden in overleg tussen de werkgever en de werknemersvertegenwoordiging benoemd. Van de commissieleden worden twee leden op voordracht van de werkgever benoemd en twee op voordracht van werknemerszijde. Wij zijn daarom op zoek naar een lid en plaatsvervangend lid voor de Geschillencommissie namens de werkgever.</p> <p>Bekijk de <a href="https://www.olst-wijhe.nl/bestuur/organisatie/lidgeschillencommissie" title="Ga naar vacaturepagina lid geschillencommissie">volledige vacaturetekst</a>.</p> <p> </p> 2020-04-10 15:30:00 +0200 2020-04-10 15:41:48 +0200 2020-04-10 15:41:48 +0200 Veel verkeershandhaving in Welsum en Marle tijdens het paasweekend Het was vorig weekend te druk op de IJsseldijk in Welsum en Marle. Dit zorgde soms voor onveilige situaties. We roepen daarom iedereen op om dit paasweekend deze route zoveel mogelijk te mijden. <p><span>De drukte op de weg langs de IJssel zorgde er het afgelopen weekend voor dat niet altijd de anderhalve meter afstand gehouden kon worden. Auto’s, fietsers, wielrenners, motorrijders en wandelaars maakten allemaal gebruik van dezelfde dijkweg. Soms in groepen groter dan twee personen. Zodoende waren die weggebruikers in overtreding van de noodverordening van Veiligheidsregio IJsselland. Als dat dit weekend opnieuw gaat gebeuren is niet uit te sluiten dat de dijk wordt afgesloten voor gemotoriseerd verkeer.</span></p> <p><span>Daarnaast heeft de politie afgelopen week tijdens handhavingsacties meerdere rijbewijzen ingevorderd vanwege snelheidsovertredingen. Komend weekend wordt opnieuw fors ingezet op handhaving van verkeers- en coronaregels op de IJsseldijk. Tot slot</span> <span>zorgden motorrijders voor geluidshinder. Deze overlast is vervelend voor omwonenden die juist nu zoveel mogelijk thuis blijven in verband met de corona-maatregelen.</span></p> <p><span>“Voor het komende paasweekend is opnieuw mooi weer voorspeld en ik wil voorkomen dat het te druk wordt op de weg. Daarom roep ik iedereen, maar met name de motorrijders en wielrenners, nogmaals dringend op zich te houden aan de coronamaatregelen van de Rijksoverheid. Blijf dus zoveel mogelijk thuis en geniet in je tuin of op je balkon van de zon. Ga je toch naar buiten? Houd dan afstand en vermijd drukke plaatsen”.</span></p> <p> </p> 2020-04-10 11:58:24 +0200 2020-04-10 11:58:24 +0200 2020-04-10 11:58:24 +0200 Geen Kadernota dit jaar in Olst-Wijhe Het college van B&W van de gemeente Olst-Wijhe heeft besloten om dit jaar niet in juni de zogenaamde Kadernota uit te brengen. Zo’n Kadernota geeft normaal gesproken inzicht in het financiële huishoudboekje van de gemeente voor de komende vier jaar en eventuele nieuwe beleidswensen. Door de ontwikkelingen rondom het coronavirus is het op dit moment erg onduidelijk hoe de financiële toekomst eruitziet. <p><span lang="NL-NL" xml:lang="NL-NL">Het gemeentebestuur vindt dat</span><span lang="NL-NL" xml:lang="NL-NL">,</span><span lang="NL-NL" xml:lang="NL-NL"> z</span><span lang="NL-NL" xml:lang="NL-NL">onder duidelijk inzicht in de effecten </span><span lang="NL-NL" xml:lang="NL-NL">van de </span><span lang="NL-NL" xml:lang="NL-NL">coronacrisis</span><span lang="NL-NL" xml:lang="NL-NL">,</span><span lang="NL-NL" xml:lang="NL-NL"> </span><span lang="NL-NL" xml:lang="NL-NL">niet nu al </span><span lang="NL-NL" xml:lang="NL-NL">besluiten </span><span lang="NL-NL" xml:lang="NL-NL">genomen kunnen worden over de </span><span lang="NL-NL" xml:lang="NL-NL">gemeente</span><span lang="NL-NL" xml:lang="NL-NL">lijke </span><span lang="NL-NL" xml:lang="NL-NL">financiën</span><span lang="NL-NL" xml:lang="NL-NL"> voor de jaren 2021-2024. Er zal eerst meer duidelijkheid moeten zijn over welke gevolgen de coronacrisis heeft voor de samenleving in Olst-Wijhe, de economische ontwikkeling en de gemeentelijke organisatie.</span></p> <p><span lang="NL-NL" xml:lang="NL-NL"><span></span></span><span> </span></p> <p><span lang="NL-NL" xml:lang="NL-NL">Uiteraard komt er in het najaar wel zoals gebruikelijk een begroting voor het </span><span lang="NL-NL" xml:lang="NL-NL">daaropvolgende</span><span lang="NL-NL" xml:lang="NL-NL"> jaar. De raad zal deze dan bespreken en ook kijken welke beleidswensen wel en niet gehonoreerd kunnen worden. Overigens wordt de omvang van de begroting voor</span><span lang="NL-NL" xml:lang="NL-NL"> een groot deel bepaald door de uitkering </span><span lang="NL-NL" xml:lang="NL-NL">die de gemeente via </span><span lang="NL-NL" xml:lang="NL-NL">het gemeentefonds</span><span lang="NL-NL" xml:lang="NL-NL"> van het Rijk krijgt</span><span lang="NL-NL" xml:lang="NL-NL">.</span></p> 2020-04-09 13:00:00 +0200 2020-04-09 12:56:32 +0200 2020-04-09 13:05:36 +0200 Gewijzigde afvalinzameling met Koningsdag; milieubrengstations gesloten op feestdagen De afvalinzameling van maandag 27 april (Koningsdag) vindt plaats op zaterdag 25 april. Let op: dit is de zaterdag vóór Koningsdag. <p>Het kan voorkomen dat op een ander tijdstip wordt ingezameld dan u gewend bent. Wilt u daarom de container op de dag van inzameling vóór 7.00 uur aan de straat te zetten.</p> <p>De milieubrengstations en het ROVA-klantcontactcentrum zijn op maandag 13 april (2e paasdag) en maandag 27 april gesloten.</p> <h2>Heeft u vragen?</h2> <p>Neem dan contact op met het ROVA-Klantcontactcentrum, telefoon 038 - 427 37 77 of via <a href="http://www.rova.nl/contact" title="Ga naar rova">het contactformulier</a>. Meer informatie over de inzameldagen vindt u op de <a href="http://www.rova.nl/inzamelkalender" title="Ga naar rova">website van ROVA</a> en de gratis ROVA-app.</p> 2020-04-08 02:30:00 +0200 2020-04-01 15:40:47 +0200 2020-04-01 15:40:47 +0200 College stelt ‘Averbergen’ voor als locatie nieuw scholencluster Olst-Boskamp-Den Nul De schoolbesturen De Mare en mijnplein ontwikkelen in samenwerking met de kinderopvang een mooi inhoudelijk onderwijsconcept (kindcentrum) voor de gemeente Olst-Wijhe. Als locatie voor het kindcentrum van Olst, Boskamp en Den Nul stelt het college van B&W nu aan de gemeenteraad voor om een gebied ten noorden van zorgcentrum Averbergen aan te wijzen. Met de realisatie van het nieuwe scholencluster is een investering door de gemeente en schoolbesturen van ongeveer 10 miljoen euro gemoeid. Dit heeft betrekking op de bouw van het scholencluster en de inrichting van de openbare ruimte. <h2>‘scholen voor morgen’</h2> <p>Met het project ‘scholen voor morgen’ werken de schoolbesturen in Olst-Wijhe samen met de gemeente aan de toekomst van het onderwijs. Onder het motto ‘samen werken aan goed onderwijs’ steken de partners in op duurzaam onderwijs, dat kansrijk is voor elk kind en dat een plek heeft midden in de samenleving. Samenwerking tussen basisonderwijs, kinderopvang, voortgezet onderwijs en sport is hierbij de succesfactor. Met elkaar wordt zo gewerkt aan het realiseren van toekomstbestendige, betaalbare voorzieningen voor onderwijs en opvang voor kinderen.</p> <h2>Belangrijk voor gemeente</h2> <p>De aanwezigheid van kwalitatief goed, betaalbaar en toekomstbestendig onderwijs is van groot belang voor de gemeente Olst-Wijhe. De gemeente wil haar inwoners een aantrekkelijke woonomgeving bieden waarin kinderen goed en veilig kunnen opgroeien. Daar horen kwalitatief sterke en gezonde onderwijsvoorzieningen bij. Onderwijsvoorzieningen leveren ook een belangrijke bijdrage aan het vestigingsklimaat. Olst-Wijhe wil ook als woongemeente aantrekkelijk blijven voor jonge gezinnen.</p> <h2>Locatie Olst-Boskamp-Den Nul</h2> <p>Vanuit de inhoud van het onderwijs geven de schoolbesturen de voorkeur aan een locatie op het meest noordelijke veld van het sportpark Overwetering. Vanwege een goede ruimtelijke-planologische ontwikkeling van Olst geeft het college de voorkeur aan een locatie ten noorden van zorgcentrum Averbergen. De schoolbesturen kunnen instemmen met deze locatie, mits de gemeente zorgt voor extra voorzieningen zodat maximaal recht wordt gedaan aan het onderwijskundige concept waarbij sport, spel en bewegen een belangrijke rol spelen. Het voorstel dat het college nu aan de raad voorlegt voorziet in deze extra voorzieningen en investeringen. De besluitvorming van de raad was eerder gepland in april en mei. Echter, de coronacrisis heeft ook gevolgen voor de besluitvormingsprocedures van de raad. Op dit moment is nog niet duidelijk wanneer precies de besluitvorming plaatsvindt.</p> <h2>Informatie voor inwoners</h2> <p>Gemeente en schoolbesturen waren van plan om voor de inwoners van Olst, Boskamp en Den Nul een inloopbijeenkomst te organiseren halverwege april. Vanwege het coronavirus gaat deze uiteraard niet door. Gemeente en schoolbesturen kijken nu naar vervangende communicatiemomenten en middelen.</p> <p>Alle <a href="http://www.olst-wijhe.nl/samenleven/olst-wijhe-in-ontwikkeling/raadsstukken-scholen-voor-morgen" title="ga naar http://www.olst-wijhe.nl/samenleven/olst-wijhe-in-ontwikkeling/raadsstukken-scholen-voor-morgen">documenten</a> die te maken hebben met het raadsvoorstel staan op onze website.</p> 2020-04-03 09:00:00 +0200 2020-04-01 15:31:10 +0200 2020-04-01 15:32:12 +0200 Concept-verkoopplan onttrekking gemeentegrond aan de openbaarheid achter Kerkstraat Wijhe ter inzage Achter de Kerkstraat in Wijhe wordt gemeentegrond aan de openbaarheid onttrokken. Het concept-verkoopplan van het perceel gelegen nabij de Kerkstraat 16 in Wijhe ligt van 2 april tot en met 13 mei 2020 ter inzage. <p>Wilt u het verkoopplan inzien? Dan kunt u een afspraak maken via telefoonnummer 14 0570.  Op verzoek kunnen wij u het plan ook toesturen.</p> <p>U kunt van 2 april tot en met 13 mei reageren op het plan. U kunt hiervoor een brief sturen naar gemeente Olst-Wijhe t.a.v. Grondzaken, Postbus 23, 8131 AA Wijhe of mailen naar gemeente@olst-wijhe.nl, ook ter attentie van Grondzaken. Wij antwoorden op alle reacties. Vervolgens wordt het plan al dan niet gewijzigd definitief vastgesteld door het college.</p> 2020-04-01 10:00:00 +0200 2020-03-27 13:30:01 +0100 2020-03-30 11:34:49 +0200 Verantwoord stoken beter voor gezondheid en milieu Wist u dat open haarden, houtkachels en buitenvuren gezondheidsklachten kunnen veroorzaken en klachten over stank? Vooral mensen met gevoelige luchtwegen (bijvoorbeeld longpatiënten en mensen met astma) kunnen veel last hebben van rook en (onzichtbare) verbrandingsgassen. Mensen die besmet zijn met het coronavirus kunnen er extra veel last van hebben. <p>Heeft u een houtkachel/open haard?  Zorg dan dat u verantwoord stookt.</p> <ul> <li>Stook alleen droog hout.</li> <li>Het hout mag nooit geverfd of geïmpregneerd zijn. Als u zulk hout verbrandt, komen er zware metalen vrij.</li> <li>Stook geen papier of karton.</li> <li>Stook niet bij windstil of mistig weer.</li> <li>Zet de luchttoevoer in de kachel helemaal open, net als de klep in de schoorsteen.</li> <li>Houd ventilatieroosters tijdens het stoken open (of zet een raampje open).</li> <li>Controleer of u goed stookt: een goed vuur heeft gele, gelijkmatige vlammen en je ziet bijna geen rook uit de schoorsteen komen. Oranje vlammen en donkere rook geven aan dat de verbranding niet goed is: zorg dan voor voldoende luchtaanvoer.</li> <li>Laat de schoorsteen minstens één keer per jaar goed vegen.</li> <li>Stook niet iedere dag en zeker niet langer dan 4 uur op één dag. Zo blijf je vrienden met de buurt.</li> </ul> <p>Wees bij gebruik van een kachel alert op de uitstoot van koolmonoxide (CO). Signalen zijn vermoeidheid, hoofdpijn en ademhalingsproblemen (die kunnen leiden tot verstikking). Het is verstandig om een koolmonoxidemelder te gebruiken.</p> <p>Meer tips over (hout)kachels leest u op de <a href="https://www.milieucentraal.nl/energie-besparen/energiezuinig-huis/verwarmen-op-gas-of-hout/houtkachel-of-open-haard/" title="Ga naar website Milieu Centraal">website van Milieu Centraal</a>. Wilt u een kachel kopen? Lees dan ook deze pagina. Een pelletkachel geeft bijvoorbeeld meer warmte af in huis en is veel minder schadelijk voor het milieu en de gezondheid.</p> <p>Hebben uw buren een houtkachel en heeft u last van de rook? Ga dan in gesprek en probeer samen tot een oplossing te komen. Als u er samen niet uit komt, kan buurtbemiddeling een rol spelen. Kijk op de website van <a href="https://www.buurtbemiddelingolstwijhe.nl/" title="Ga naar Buurtbemiddeling">Buurtbemiddeling Olst-Wijhe</a>.</p> 2020-03-28 10:00:00 +0100 2020-03-27 13:25:33 +0100 2020-03-30 14:15:47 +0200 Burgemeester Ton Strien sluit drugspand in Wijhe Op 27 maart sloot burgemeester Ton Strien een woning aan de Beatrixlaan 52 in Wijhe voor drie maanden. In het pand zijn een grote hoeveelheid drugs en een aantal wapens aangetroffen. De huurder van het pand was al in beeld bij de politie. Deze vondst is voor de burgemeester aanleiding om het pand te sluiten. <p>De politie heeft het pand aan de Beatrixlaan doorzocht. Zij trof onder andere wapens aan, voorwerpen die worden gebruikt voor het maken van drugs en een grote hoeveelheid xtc-pillen. De handel in drugs of het in bezit hebben van drugs om er in te handelen is verboden op grond van de Opiumwet.</p> <p>De burgemeester besloot het pand tijdelijk te sluiten. Deze bevoegdheid is geregeld in Artikel 13b van de Opiumwet. In 2016 stelde de burgemeester het Damoclesbeleid vast op basis van ditzelfde artikel. Hierin staat onder andere dat een woning of lokaal wordt gesloten voor de duur van drie maanden wanneer hierin (of op het bijbehorende perceel) een handelshoeveelheid harddrugs wordt aangetroffen bij een tweede overtreding binnen vijf jaar. Daar was in dit geval sprake van.</p> <h2>Herhaling voorkomen</h2> <p>De aanwezigheid van verdovende middelen en wapens trekt andere criminele activiteiten aan en vormt een ernstig risico voor de omgeving. Met de sluiting van het pand wil de burgemeester het woon- en leefklimaat in de omgeving van de woning herstellen en herhaling van deze ernstige verstoring van de openbare orde voorkomen.</p> <p> </p> 2020-03-27 16:45:00 +0100 2020-03-27 15:21:01 +0100 2020-03-27 16:50:46 +0100 Derde beeldvormende raadsbijeenkomst Energievisie gaat niet door <p>Op maandag 23 maart besloot de regering om de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan verder aan te scherpen. Er zijn verregaande maatregelen getroffen. De agendacommissie van de gemeenteraad vindt het daardoor niet haalbaar om de derde beeldvormende raadsbijeenkomst over de Ruimtelijke Visie Duurzame Energie (Energievisie) door te laten gaan.</p> <p>Op een later moment vindt deze bijeenkomst alsnog plaats. Wanneer dit zal zijn, is op dit moment nog niet te zeggen. Enerzijds is dit afhankelijk van hoe de coronacrisis zich ontwikkelt. Anderzijds van de technische mogelijkheden om volledig digitaal te kunnen vergaderen. De gemeenteraadsleden vinden het belangrijk dat zij op een goede manier op afstand met elkaar kunnen vergaderen én dat inwoners de vergadering online kunnen volgen. Op dit moment werken allerlei partijen hard aan technische oplossingen.</p> <p>De eerstvolgende raadsvergadering staat gepland op 20 april. Op een later moment leest u of en zo ja, hoe deze vergadering wordt ingevuld.</p> <p> </p> 2020-03-27 12:00:00 +0100 2020-03-27 12:06:24 +0100 2020-03-27 12:07:03 +0100 Tuinafval? Doe het zo veel mogelijk in uw groencontainer In deze tijd van het jaar brengen veel mensen hun tuinafval naar de paasbulten. De paasvuren gaan vanwege de maatregelen om het coronavirus tegen te gaan niet door. Daarom mag er geen tuinafval meer naartoe worden gebracht. <p>Heeft u tuinafval? Doe het dan zo veel mogelijk in uw groencontainer. Is het (net) te veel? Bewaar het dan en zet het in meerdere keren in uw groencontainer aan de straat.</p> <p>Grof tuinafval kunt u naar de ROVA brengen, maar wees hier terughoudend mee. Het is de laatste tijd erg druk bij de milieubrengstations. Om de gezondheid van medewerkers van de ROVA niet in gevaar te brengen, verzoekt ROVA mensen om zo min mogelijk naar de milieubrengstations te komen. Heeft u een grote hoeveelheid tuinafval (meerdere kuubs) en kunt u deze niet thuis bewaren/afvoeren? Bel dan met het milieubrengstation om een afspraak te maken.</p> 2020-03-25 14:45:00 +0100 2020-03-25 14:50:47 +0100 2020-03-25 14:50:47 +0100 Stukken inzien? Maak een afspraak of vraag het plan op Elke week leest u onze bekendmakingen in de IJsselberichten in de Huis aan Huis Reklamix. Regelmatig leest u hier dat u plannen kunt inzien. <p>Wilt u een bouwplan inzien dat bij een vergunningaanvraag hoort? Stuur dan een <a href="mailto:wabo@olst-wijhe.nl" title="Mail team Leefomgeving">mail naar team Leefomgeving</a>. Wij sturen u het bouwplan dan digitaal toe. Ruimtelijke plannen kunt u inzien in het gemeentehuis. Hiervoor kunt u een afspraak maken via telefoonnummer 14 0570. Afspraken vinden alleen plaats in het gemeentehuis in Wijhe.</p> <br /> 2020-03-23 14:00:00 +0100 2020-03-23 14:11:06 +0100 2020-03-25 15:12:42 +0100 ROVA voert vanaf eind maart veeg- en onkruidwerkzaamheden uit <p>Vanaf eind maart ziet u in Olst-Wijhe ROVA-voertuigen door de straat rijden voor veegwerkzaamheden en onkruidbeheersing. U kent ROVA al als inzamelaar van afval en grondstoffen. Nu gaat zij ook deze werkzaamheden voor ons uitvoeren.</p> <br /> 2020-03-23 09:45:00 +0100 2020-03-20 12:38:01 +0100 2020-03-20 12:38:01 +0100 Informatie over het coronavirus <p>De maatregelen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, hebben grote impact op onze samenleving. We horen en lezen er elke dag over in de krant, op tv, op social media. Misschien maakt u zich zorgen of heeft u vragen. Op onze website vindt u een speciale pagina over het coronavirus. U leest er het laatste nieuws uit Olst-Wijhe en veel gestelde vragen van inwoners en ondernemers en u vindt er links naar pagina’s met actuele en betrouwbare informatie. Als u informatie mist, kunt u ons dit via de website laten weten. Ga naar de <a href="https://www.olst-wijhe.nl/coronavirus" title="Ga naar pagina coronavirus">pagina over het coronavirus</a>.</p> <br /> 2020-03-23 02:45:00 +0100 2020-03-20 13:01:30 +0100 2020-03-20 13:01:30 +0100 Bericht van de raadsgriffie namens de gemeenteraad De wereld om ons heen is in korte tijd ingrijpend veranderd. Ook de gemeenteraad worstelt met haar functie in het openbaar bestuur. We stellen prioriteiten en schuiven niet-urgente zaken op. Daarnaast bekijken we in hoeverre digitale middelen ons kunnen helpen bij zaken die we eigenlijk liever door laten gaan. Dit geldt bijvoorbeeld voor de derde beeldvormende bijeenkomst over de Ruimtelijke visie duurzame energie (Energievisie) die op 6 april gepland staat. <p>We bekijken of, en zo ja hoe, we deze bijeenkomst met behulp van digitale middelen op een goede manier door kunnen laten gaan. Denk hierbij bijvoorbeeld aan toehoorders die live meekijken via onze website in plaats van fysiek aanwezig zijn en digitale aanwezigheid van deskundigen. We weten op dit moment nog niet of dit technisch allemaal goed genoeg zal functioneren. Zodra we daar meer over weten, informeren we u erover. De raadsbijeenkomst van 23 maart gaat niet door. Na 6 april staan de eerstvolgende raadsbijeenkomsten gepland op 20 april. Op dit moment kunnen wij nog geen uitspraken doen over het al dan niet doorgaan van deze bijeenkomsten. Uiteraard geldt voor alles dat we met de kennis van nu handelen. We houden u op de hoogte.</p> 2020-03-20 12:30:00 +0100 2020-03-20 12:29:17 +0100 2020-03-20 12:29:17 +0100 Kernenbezoek Elshof 2 april gaat niet door <p>Kernenbezoek Elshof 2 april gaat niet door</p> <p>In verband met de verspreiding van het coronavirus gaat het kernenbezoek van het college aan de Elshof op 2 april niet door. Samen met PB Elshof zoeken we een nieuwe datum.</p> <br /> 2020-03-20 10:00:00 +0100 2020-03-20 12:58:25 +0100 2020-03-20 12:58:25 +0100 Ton Strien op de lijn Burgemeester Ton Strien komt bij jou op de lijn in onze gezamenlijke strijd tegen het coronavirus. <p>Hij roept alle inwoners van Olst-Wijhe op om hun steentje bij te dragen om het coronavirus te kunnen stoppen. Maar is ook blij om te zien wat er in deze tijden voor een mooie initiatieven in onze samenleving ontstaan.</p> <p>[[youtube:hCK3K8ywyXI]]</p> 2020-03-18 12:49:20 +0100 2020-03-18 12:49:20 +0100 2020-03-18 12:49:20 +0100 Gemeentehuis gesloten voor bezoekers zonder afspraak Het gemeentehuis is gesloten voor bezoekers. Alleen bezoekers met een afspraak worden nog toegelaten. <p>Heeft u een afspraak? Bel dan de persoon met wie u een afspraak heeft als u bij de ingang van het gemeentehuis staat. Kunt u hem of haar niet bereiken of heeft u geen afspraak? Bel dan ons Klantcontactcentrum via telefoonnummer 14 0570 of 0570 – 56 80 80.</p> <p> </p> <p> </p> 2020-03-18 11:30:00 +0100 2020-03-18 11:36:11 +0100 2020-03-18 11:36:11 +0100 Geen buurtbus tussen Wijhe en Raalte De buurtbus tussen Wijhe en Raalte rijdt niet tot 6 april. <p>De organisatie nam dit besluit omdat veel vrijwilligers die op de buurtbus rijden, vallen onder de doelgroep 'kwetsbare ouderen'. Lees <a href="http://www.buurtbuswijheraalte.nl" title="Ga naar buurtbus Wijhe Raalte">meer informatie</a> over de buurtbus Wijhe - Raalte.</p> 2020-03-18 11:00:00 +0100 2020-03-18 10:48:54 +0100 2020-03-18 10:48:54 +0100 Uitstel van betaling gemeentelijke heffingen voor ondernemers <p>De maatregelen die zijn getroffen om het coronavirus in te dammen, kunnen grote gevolgen hebben voor ondernemers, ook in de gemeente Olst-Wijhe. Veel ondernemers hebben ons gevraagd om uitstel van betaling van de gemeentelijke heffingen. Het college van burgemeester en wethouders vindt het belangrijk ondernemers in deze moeilijke tijden bij te staan. Daarom besloot ze alle ondernemers die uitstel van betaling aanvragen dit ook te verlenen.</p> <h2>Uitstel eenvoudig aanvragen</h2> <p>Het college heeft besloten ondernemers uitstel van betaling te verlenen tot 31 augustus 2020. Ondernemers kunnen uitstel aanvragen via <a href="https://formulieren.belastingloketdowr.nl/form/uitstel-van-betaling-ondernemers-olst-wijhe" title="Ga naar aanvraagformulier">het aanvraagformulier</a>. Zo nodig kunnen ondernemers verder uitstel van betaling krijgen. De uitgestelde betaaltermijn geldt voor alle ondernemers met een inschrijving in de Kamer van Koophandel, die geen machtiging tot automatische incasso hebben afgegeven. Voor ondernemers die wel een machtiging hebben afgegeven, geldt een betalingsregeling in 10 termijnen. Als dit tot problemen leidt, kunnen ook deze ondernemers verder uitstel aanvragen via <a href="https://formulieren.belastingloketdowr.nl/form/uitstel-van-betaling-ondernemers-olst-wijhe" title="Ga naar aanvraagformulier">het aanvraagformulier</a>.</p> 2020-03-18 09:15:00 +0100 2020-03-18 10:29:39 +0100 2020-03-18 10:29:39 +0100 Dienstverlening alleen op afspraak Vanaf woensdag 18 maart werken wij alleen nog op afspraak. U kunt bellen om een afspraak te maken. Telefonisch zijn wij bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.15 tot 12.15 uur en van 13.00 tot 17.00 uur. <p>De afspraken vinden alleen in Wijhe plaats, met uitzondering van melding van een voorgenomen huwelijk. Deze afspraken vinden plaats in het Holstohus. De inlooptijden vervallen dus in zowel het gemeentehuis als het Holstohus. Het fysieke klantcontact wordt de komende tijd op deze manier zoveel mogelijk beperkt. Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken? Bel dan naar telefoonnummer 14 0570. Natuurlijk kunt u ook online veel zaken regelen.</p> <p> </p> 2020-03-17 13:00:00 +0100 2020-03-17 11:16:23 +0100 2020-03-17 11:59:33 +0100 Seismisch onderzoek stilgelegd De werkzaamheden rondom het seismisch onderzoek liggen opnieuw stil. Dit maal heeft het te maken met het coronavirus. De werkzaamheden zijn tot nader order geannuleerd. Wij houden u op de hoogte. <h2>Wat is het voor onderzoek?</h2> <p>Gedurende het onderzoek worden er op bepaalde plekken gaten in de grond gemaakt. Door geluidsgolven in de ondergrond te brengen worden zo de dikte en ligging van de onderliggende aardlagen in kaart gebracht. Dit heet seismisch onderzoek en is een onderdeel van de landelijke Seismische Campagne Aardwarmte Nederland (SCAN).</p> <p>SCAN brengt de geschiktheid van de ondergrond in kaart brengt om zo nauwkeuriger te kunnen inschatten waar de ondergrond in Nederland geschikt is voor aardwarmtewinning. Als onderdeel van de energietransitie ziet de Rijksoverheid kansen om met aardwarmte een deel van onze warmtevraag in huizen, kantoren en voor bepaalde industrie te verduurzamen. Aardwarmte is warm water dat van nature diep in de bodem aanwezig is. In grote delen van Nederland is echter weinig informatie bekend over de ondergrond. De Rijksoverheid wil daarover meer informatie verzamelen.</p> <p>De komende periode wordt ook in onze gemeente seismisch onderzoek uitgevoerd. Omwonenden zijn hierover geïnformeerd door de partij die het onderzoek uitvoert. Kijk voor meer informatie op de website van <a href="http://www.scanaardwarmte.nl" title="Ga naar scan aardwarmte">SCAN aardwarmte</a>.</p> 2020-03-17 09:45:00 +0100 2020-03-13 12:55:56 +0100 2020-03-17 09:25:43 +0100 Jeugdcompliment Olst-Wijhe 2020 voor Sem Leungen Op woensdag 11 maart 2020 ontving Sem Leungen het Jeugdcompliment 2020 van de gemeente Olst-Wijhe uit handen van wethouder Marcel Blind. Sem is 14 jaar en woont in Wijhe. Sem heeft voor de Stichting Still Fotografie maar liefst 240 loten huis-aan-huis verkocht in Wijhe. Still Fotografie biedt kosteloos een fotoreportage aan families met een ernstig ziek kind of ouder. Daarnaast verzorgen ze de fotografie van stervende of overleden baby’s kort nadat ze geboren zijn. Voor ouders wordt de fotografie altijd kosteloos uitgevoerd. Stichting Still Fotografie is volledig afhankelijk van donaties. Met het bedrag dat Sem heeft opgehaald kunnen maar liefst acht ouders een kosteloze fotoreportage krijgen. <p>Sem Leungen: “Mijn moeder was erg geraakt toen ze in haar omgeving te maken kreeg met een stil geboren kindje. Toen op Facebook de vraag voorbij kwam wie er loten wilde verkopen voor Still hoefde ik er niet lang over na te denken om tot actie over te gaan”. Wethouder Marcel Blind: “Een 14-jarige jongen die zich zo inzet voor een stichting die herinneringen vastlegt voor mensen waarvan de wereld even helemaal stilstaat. Ik vind dat ontzettend mooi en reik daarom graag het jeugdcompliment 2020 aan hem uit”.</p> <p>De gemeente Olst-Wijhe ontving dit jaar twee aanmeldingen voor het jeugdcompliment. Eén aanmelder trok zich twee dagen voor de juryavond terug. Omdat er één aanmelding overbleef is de juryavond vervallen. Wethouder Marcel Blind: “Er zijn in onze gemeente zoveel kinderen die vrijwilligerswerk doen bij bijvoorbeeld de kinderboerderij, de scouting, bij sportverenigingen of bij eenmalige activiteiten zoals Sem. Hoe mooi zou het zijn als dit nog meer zichtbaar wordt. Ik doe daarvoor een beroep op onze inwoners: zie je dat kinderen zich inzetten voor anderen, meld ze dan aan voor het jeugdcompliment. De winnaar ontvangt een cadeaubon van € 100. Alle andere aanmeldingen die voldoen aan de voorwaarden ontvangen een cadeaubon van € 30. Leuk toch?”</p> <p>Aanmelden voor het jeugdcompliment 2021 kan vanaf december van dit jaar.</p> <br /> 2020-03-16 13:00:00 +0100 2020-03-16 12:37:56 +0100 2020-03-16 12:37:56 +0100 Kappeweg Wijhe deels afgesloten voor herstraten Op maandag 16 maart start Van Lenthe uit Dalfsen met het herstraten van een deel van de Kappeweg. Gedurende de werkzaamheden is dit wegvak afgesloten. <p>De werkzaamheden starten op maandag 16 maart en duren tot en met vrijdag 3 april. De begraafplaats aan de Kappeweg is bereikbaar via de Hamelweg, Kappeweg. Heeft u vragen? Neem dan contact op met Tom van Leeuwe van team Beheer Openbare Ruimte via telefoonnummer 14 0570.</p> 2020-03-13 03:30:00 +0100 2020-03-13 10:06:24 +0100 2020-03-13 10:06:24 +0100 Rijbewijs aanvragen aan de balie weer mogelijk De storing is verholpen. U kunt weer een rijbewijs aanvragen en ophalen bij onze balies. <p>U kunt vandaag tot 20.00 uur aan de balie in het Holstohus in Olst terecht voor o.a. het aanvragen van uw rijbewijs.</p> 2020-03-11 17:00:00 +0100 2020-03-10 13:13:39 +0100 2020-03-11 17:49:20 +0100 Vervangende huisvesting voor St. Aloysiusschool Op 26 februari jl. vroeg het schoolbestuur van mijnplein aan de gemeente Olst-Wijhe om te zorgen voor vervangende huisvesting voor leerlingen en medewerkers van de St. Aloysiusschool op de Boskamp in Olst. <p>Dit omdat de kwaliteit van het binnenklimaat van de school gezondheidsklachten veroorzaakt bij zowel leerlingen als medewerkers. Naar aanleiding van deze vraag besloten wij om over te gaan tot het plaatsen van tijdelijke lokalen op de Boskamp.</p> <p>Een gezonde en veilige onderwijsomgeving voor het onderwijsteam en leerlingen én de continuïteit van het onderwijs vinden wij erg belangrijk. Daarnaast willen wij zo veel mogelijk rekening houden met de sterke voorkeur van ouders om een oplossing te zoeken in Boskamp. Daarom hebben wij besloten om tijdelijke lokalen te plaatsen bij de St. Aloysiusschool zelf of bij De Klimboom.</p> <p>De Klimboom is van de stichting De Mare en het bestuur hiervan heeft aangegeven de optie om op deze locatie tijdelijke lokalen te plaatsen te willen onderzoeken.</p> <p>Uiterlijk 10 april wordt de definitieve locatie op de Boskamp bepaald. De tijdelijke lokalen worden binnenkort besteld en voor beide locaties worden vergunningen aangevraagd zodat er geen tijd verloren gaat. Op de tijdelijke lokalen zit doorgaans een levertijd van ongeveer 6 weken. De kosten van het plaatsen van drie tijdelijke lokalen worden ingeschat op € 38.400 per jaar.</p> 2020-03-11 09:43:00 +0100 2020-03-11 09:43:16 +0100 2020-03-11 09:45:12 +0100 Foto-expositie Olst-Wijhe verlengd tot en met 2 april <p>Heeft u de foto-expositie met foto’s van Olst-Wijhe al gezien in het Infocentrum IJssel Den Nul? De prachtige foto’s die werden ingestuurd voor onze fotowedstrijd zijn nog tot en met 2 april te zien. Ze geven een unieke kijk op onze mooie gemeente, door de ogen van onze inwoners. U kunt de expositie dagelijks bezoeken tussen 10.00 en 17.00 uur. De toegang is gratis.</p> <br /> 2020-03-11 02:15:00 +0100 2020-03-05 13:07:10 +0100 2020-03-05 13:07:10 +0100 Enquête Veilig buitengebied op de mat In onze gemeente is het relatief veilig. Daar zijn we natuurlijk heel blij mee. Helaas zien we dat de criminaliteit zich richting onze regio verschuift. Het is belangrijk dat we dit in de gaten houden. <p>Binnenkort ontvangen alle inwoners van het buitengebied een uitnodiging om mee te doen met een enquête over veiligheid in het buitengebied. Met deze enquête willen we inzicht krijgen of en zo ja, in welke mate we hier met niet zichtbare criminaliteit te maken hebben. De resultaten helpen ons om samen met onder andere politie, waterschap, jagers, natuurverenigingen, inwoners en ondernemers plattelandscriminaliteit tegen te gaan. Daarbij zijn ze belangrijk om met elkaar maatregelen te kunnen bepalen. Ontvangt u de enquête? Vul deze dan vooral in! Zo helpt u ons criminaliteit in het buitengebied tegen te gaan.</p> <p> </p> 2020-03-11 02:15:00 +0100 2020-03-05 13:09:43 +0100 2020-03-05 13:09:43 +0100 Kent u iemand die een lintje verdient? Een waardevolle waardering voor haar of hem is het toekennen van een Koninklijke onderscheiding of ‘lintje’. Iemand kan een lintje verdienen als sprake is van persoonlijke bijzondere verdiensten voor de samenleving. <p> </p> <p><span>Wilt u iemand voordragen voor een Koninklijke onderscheiding, neem dan contact op met Monique Plantinga, via telefoonnummer 14 0570. Zij adviseert u of de verdiensten bijzonder genoeg zijn voor een lintje. </span><span>U kunt tot 1 mei 2020</span><span> een voorstel indienen voor de ‘Lintjesregen’ van 2021! </span><span>Begin op tijd met het voorbereidende werk en neem zo spoedig mogelijk contact op.</span></p> <p><span>Wij informeren u graag!</span></p> <p> </p> 2020-03-09 09:00:00 +0100 2020-03-03 15:30:02 +0100 2020-03-03 15:33:04 +0100 Onderhoud online formulieren Op vrijdag 6 maart van 22.00 uur tot zaterdag 7 maart 2.00 uur voeren wij updates uit aan onze website om u ook in de toekomst goed van dienst te zijn. Vanwege deze updates zijn niet alle producten en diensten beschikbaar. Zo kunt u geen gebruik maken van onze online formulieren. <p>Tijdens onze werkzaamheden tonen wij een onderhoudspagina.</p> <h2>Zaken regelen met uw DigiD inloggegevens</h2> <p><span>U kunt niet inloggen met uw DigiD. Dit betekent dat u geen verhuizing kunt doorgeven of een uittreksel aan kunt vragen. U kunt uw verhuizing wel via het pdf-bestand aan ons doorgeven. Kijk voor meer informatie in ons </span><a href="http://www.olst-wijhe.nl/digitaalloket" title="ga naar Digitaal Loket"><span>Digitaal Loket</span></a><span>.</span></p> <p><span>Op zaterdag 7 maart vanaf <span> </span>2.00 uur kunt u online weer bij ons terecht.  <br /> Excuses voor het ongemak.</span></p> 2020-03-06 21:30:00 +0100 2020-02-13 09:12:19 +0100 2020-02-13 09:12:41 +0100 Week van de Veiligheid: In gesprek met inwoners in het buitengebied De week van 9 maart is de Week van de Veiligheid. In deze week staat de veiligheid in het buitengebied centraal. We zien helaas dat criminaliteit richting onze regio verschuift. Daarom is het belangrijk dat inwoners van het buitengebied zich bewust zijn van de risico’s. <p>Wie een grote, leegstaande schuur heeft, is bijvoorbeeld aantrekkelijk voor criminelen. Wanneer criminelen gebruikmaken van de ‘bovenwereld’ noemen we dit ondermijning. Op 11 maart gaan wij op pad om met inwoners van het buitengebied in gesprek te gaan. We gaan willekeurig bij inwoners langs. Er zijn geen meldingen geweest van verdachte situaties in gemeente. Meer weten over ondermijning? Kijk dan op de website van het <a href="https://www.hetccv.nl" title="Ga naar website CCV">CCV</a> en zoek op veilig buitengebied / aanpak ondermijning / platform veilig ondernemen.</p> <p> </p> 2020-03-04 08:30:00 +0100 2020-02-28 11:21:01 +0100 2020-02-28 11:21:01 +0100 Onderzoek in de ondergrond voor aardwarmte In maart en april vindt er in Olst-Wijhe onderzoek in de ondergrond plaats voor aardwarmte. Weersomstandigheden kunnen de planning beïnvloeden. Het is dus nog niet precies te zeggen in welke weken er in Olst-Wijhe onderzoek wordt gedaan. <p>Het gaat om een seismisch onderzoek. Bewoners en bedrijven in de directe omgeving ontvangen hierover een brief. Seismisch onderzoek is een onderdeel van SCAN. Dit landelijke onderzoek van de Rijksoverheid verzamelt informatie over de ondergrond om nauwkeuriger in te kunnen schatten waar de winning van aardwarmte mogelijk is.</p> <h2>Seismisch onderzoek</h2> <p>Bij seismisch onderzoek worden geluidsgolven de ondergrond in gestuurd om zo de dikte en ligging van de onderliggende aardlagen in beeld te brengen. Wanneer de geluidsgolven de grond in worden gebracht, kan in de directe omgeving een doffe plof te horen zijn. Van dichtbij kunnen mogelijk ook lichte trillingen worden ervaren (alsof een vrachtwagen voorbijrijdt). De bewoners en bedrijven in de directe omgeving worden altijd voorafgaand aan en tijdens de werkzaamheden geïnformeerd. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat geeft de benodigde vergunning voor het onderzoek af.  Kijk voor meer informatie op <a href="http://www.scanaardwarmte.nl" title="Ga naar Scan Aardwarmte">Scan aardwarmte</a>.</p> 2020-03-04 00:45:00 +0100 2020-02-28 11:23:59 +0100 2020-02-28 11:23:59 +0100 Leerlingen Olst - de Mare op kenninsmakingsbezoek Gisterochtend ontving burgemeester Ton Strien de onderbouwklassen van de scholen van Olst - de Mare (Klimboom en Dijkzicht) in het gemeentehuis van Wijhe. <p><span>Hij vertelde de kinderen wat de gemeente doet. Ook konden ze kijken hoe het cameravolgsysteem werkt in de raadszaal. Dat blijft een leuk gebeuren: jezelf terugzien op het grote scherm. Dat levert hilarische momenten op. Daarna kregen de kinderen een rondleiding door het gemeentehuis. Ook deze kinderen weten dus waar de 'ketting van de burgemeester' bewaard wordt. Maar blijft strikt geheim natuurlijk 😃.</span></p> 2020-03-03 10:28:05 +0100 2020-03-03 10:28:05 +0100 2020-03-03 10:28:05 +0100 Vacature Adviseur fysieke leefomgeving met coördinerende taken Voor het team Leefomgeving zijn we op zoek naar een Adviseur fysieke leefomgeving met coördinerende taken voor 32 -36 uur per week. <p>Bekijk de <a href="http://www.olst-wijhe.nl/bestuur/organisatie/vacature-adviseur-fysieke-leefomgeving-met-co-rdinerende-taken" title="ga naar http://www.olst-wijhe.nl/bestuur/organisatie/vacature-adviseur-fysieke-leefomgeving-met-co-rdinerende-taken">vacature</a> en hoe je kunt reageren.</p> 2020-03-02 10:28:08 +0100 2020-03-02 10:28:08 +0100 2020-03-02 10:28:08 +0100 Gemeente handelt WOZ-bezwaren zelf snel af De gemeente wil voorkomen dat mensen die het niet eens zijn met de door de gemeente vastgestelde hoogte van de WOZ-waarde van hun woning in zee gaan met commerciële ‘bezwaarmakers’. Het is overbodig en kost gemeenschapsgeld. <p>WOZ-bureaus zeggen dat zij bezwaar kunnen maken tegen de hoogte van de WOZ-waarde met slogans als: 'WOZ-waarde te hoog? Wij maken gratis bezwaar voor u!'. Dit klinkt mooi maar hoe werkt het eigenlijk?</p> <p><span> </span></p> <p><strong><span>Hogere kosten voor belastingbetaler</span></strong></p> <p><span>Bureaus krijgen vergoedingen per toegekend bezwaar tot wel € 750,- per bezwaar. Dat is gemeenschapsgeld van alle inwoners.</span></p> <p><span> </span></p> <p><strong><span>Machtiging</span></strong></p> <p><span>Een WOZ-bureau vraagt een machtiging te ondertekenen om bezwaar te maken. Wat mensen vaak niet weten, is dat de bureaus deze (doorlopende) machtiging gebruiken om namens hen een beroepsprocedure bij de Rechtbank te voeren. </span></p> <p><span> </span></p> <p><strong><span>Consumentenbond</span></strong><span></span></p> <p>De consumentenbond waarschuwt dat WOZ-bureaus soms juist onverwacht extra kosten bij mensen in rekening brengen. Meer informatie vindt u op de <a href="https://www.consumentenbond.nl/geldgids/geldgids-uitgelicht/wozbureaus." title="ga naar site consumentenbond">site van de Consumentenbond.</a></p> <p><span> </span></p> <p><strong><span>De gemeente helpt u gratis</span></strong></p> <p><span>De gemeente wil zelf ook dat de WOZ-waarde op de aanslag klopt. Als wij een fout hebben gemaakt, passen we deze graag aan. </span></p> <p><span> </span></p> <p><strong><span>Wilt u bezwaar maken? </span></strong></p> <p>Denkt u dat de WOZ-waarde niet klopt? Of hebt u een vraag over de aanslag gemeentelijke belastingen? Maak gebruik van <a href="http://www.olst-wijhe.nl/snelantwoord" title="ga naar pagina snel antwoord">SnelAntwoord</a> of WhatsApp naar 06 83 54 25 52. U krijgt binnen enkele werkdagen antwoord. Als u het niet eens bent met dit antwoord, dan kunt u altijd nog bezwaar maken tot en met 12 april 2020.</p> 2020-03-02 09:00:00 +0100 2020-02-24 19:11:21 +0100 2020-02-24 19:12:50 +0100 Onderhoud website Op zaterdag 29 februari van 10.00 uur tot 11.00 uur voeren wij updates uit aan onze website om u ook in de toekomst goed van dienst te zijn. Vanwege deze updates zijn niet alle producten en diensten beschikbaar. Zo kunt u geen gebruik maken van onze online formulieren. <p><span>Tijdens onze werkzaamheden tonen wij een onderhoudspagina.</span></p> <p><strong><span>Zaken regelen met uw DigiD inloggegevens</span></strong></p> <p><span>U kunt niet inloggen met uw DigiD. Dit betekent dat u geen verhuizing kunt doorgeven of een uittreksel aan kunt vragen. U kunt uw verhuizing wel via het pdf-bestand aan ons doorgeven. Kijk voor meer informatie in ons </span><a href="http://www.olst-wijhe.nl/digitaalloket" title="ga naar Digitaal Loket"><span>Digitaal Loket</span></a><span>.</span></p> <p><strong><span>Online meldingen doorgeven</span></strong></p> <p><span>Wilt u iets melden over uw leefomgeving of openbare ruimte, bijvoorbeeld een losse stoeptegel? Dan kunt u dit per e-mail aan ons doorgeven via </span><a href="mailto:gemeente@olst-wijhe.nl" title="stuur een mail naar de gemeente"><span>gemeente@olst-wijhe.nl</span></a><span>.</span></p> <p><span>Op zaterdag 29 februari vanaf 11.00 uur kunt u online weer bij ons terecht. </span></p> <p><span>Excuses voor het ongemak.</span></p> 2020-02-29 09:00:00 +0100 2020-02-25 14:35:39 +0100 2020-02-25 14:35:39 +0100 Stichting De Noordmanshoek organiseert creatieve meedenksessie Stichting De Noordmanshoek is hard bezig om het plan voor de Energietuin de Noordmanshoek in Wijhe handen en voeten te geven. En daar kunnen ze de creativiteit van hun dorpsgenoten goed bij gebruiken! Daarom organiseren ze op donderdag 12 maart een creatieve meedenksessie, waar inwoners kunnen meedenken over de invulling van de Energietuin. <p>De open inloopavond van 23 januari, waar zo’n vijftig man aanwezig waren, heeft de stichting een hoop nieuwe, inspirerende ideeën opgeleverd. Deze ideeën -en meer- komen op de creatieve meedenksessie van 12 maart opnieuw voorbij om te kijken óf en op welke manier ze in het plan passen. Ook nieuwe inbreng is van harte welkom! Help jij mee om de Energietuin een plek te maken voor de inwoners van Olst-Wijhe?</p> <p> </p> <p>Wat: Creatieve meedenksessie Energietuin de Noordmanshoek</p> <p>Datum: 12 maart 2020</p> <p>Tijd: 19:00 – 20:30 (inloop met koffie en thee 18:45)</p> <p>Locatie: ’t Langhuus, Langstraat 29, Wijhe</p> <p>Aanmelden voor de creatieve meedenksessie van Stichting De Noordmanshoek kan via https://spits-online.nu/platform/aU9TJrorLr0lFVLwpzKX.</p> <p> </p> <br /> 2020-02-27 17:00:00 +0100 2020-02-27 16:46:58 +0100 2020-02-27 16:46:58 +0100 Beleidsregels wonen kernwinkelgebied Olst vastgesteld Het college van B&W stelde op 18 februari 2020 de beleidsregels voor aanvragen om te wonen in panden in het kernwinkelgebied van Olst vast. <p>De laatste jaren ontvangt het college steeds meer verzoeken om panden in het kernwinkelgebied van Olst te mogen gebruiken als woning. Aan de hand van de beleidsregels voor aanvragen om te wonen in panden in het kernwinkelgebied van Olst wordt een helder en duidelijk kader geboden voor de afhandeling van deze aanvragen. De beleidsregels sluiten aan bij de Detailhandelsvisie 2017-2021 en de Centrumvisie Olst en geven nadere invulling aan deze visies. Tegen de vastgestelde beleidsregels staat geen bezwaar of beroep open. <a href="https://www.olst-wijhe.nl/bestuur/visies-beleid-en-regelgeving/wonen-en-leven/wonen/beleidsregels-wonen-kernwinkelgebied-olst" title="Bekijk beleidsregels">Lees de beleidsregels inclusief bijlagen.</a></p> <p> </p> 2020-02-26 10:00:00 +0100 2020-02-20 16:11:17 +0100 2020-02-21 11:32:25 +0100 Evenementen in maart <p>Elke maand publiceren wij de evenementen in de maand erna waarvoor een vergunning is of wordt aangevraagd. In maart gaat het om de volgende evenementen:</p> <p>1 maart        Nicolaasconcert, Wesepe</p> <p>7 maart        Hollandse avond KPJ, Boerhaar</p> <p>14 maart      Rockin all over Den Nul, Den Nul</p> <p>29 maart      Dialectentocht, route door gemeente</p> <p>29 maart      Survivalrun, Wesepe</p> <br /> 2020-02-26 02:30:00 +0100 2020-02-20 16:09:29 +0100 2020-02-20 16:09:29 +0100 Stem op de werkgroepen Energieneutrale kernen voor de Vrijwilligersprijs <p>In de kernen Herxen, Marle, Middel, Welsum en Wesepe wordt al een jaar enthousiast gewerkt aan allerlei projecten op het gebied van duurzaamheid. Als waardering voor hun inzet, meldden wij hen aan voor de Nationale Vrijwilligersprijs 2020. Helpt u de werkgroepen aan de Vrijwilligersprijs? U kunt tot en met 22 maart stemmen op De vijf EnergieNeutrale Kernen Olst-Wijhe. Op 28 maart reikt minister Hugo de Jong prijzen uit. <a href="http://www.vrijwilligerswerk.nl/nationalevrijwilligersprijzen/kandidaten" title="Breng uw stem uit voor de Vrijwilligersprijs">Breng hier uw stem uit</a>.</p> <br /> 2020-02-26 00:45:00 +0100 2020-02-20 08:48:46 +0100 2020-02-20 08:48:46 +0100 Heeft u mogelijk schade door Lelystad Airport? Stuur een stuitingsbrief Het Luchthavenbesluit Lelystad is op 1 april 2020 vijf jaar oud. Op dat moment verjaart het recht op het claimen van schade. De samenwerkende actiegroepen tegen Lelystad Airport (SATL) wijzen op de mogelijkheid om een stuitingsbrief naar het ministerie te sturen. <p>Als u schade heeft na opening van het vliegveld, bijvoorbeeld doordat uw woning in waarde daalt door geluidsoverlast, kunt u alleen schade claimen als uw recht op aanspraak niet is verjaard. U kunt verjaring voorkomen door een stuitingsbrief te sturen. Het gaat nu dus niet om het daadwerkelijk claimen van schade, maar om het veiligstellen van het recht om later eventuele schade te kunnen verhalen.</p> <p>Dit is van belang voor iedereen die mogelijk schade gaat ondervinden van de activiteiten als gevolg van het Luchthavenbesluit Lelystad. Het gaat daarbij om mensen die in de buurt van Lelystad Airport wonen en/of onder de aanvlieg- en laagvliegroutes. Een deel van onze gemeente ligt onder de vliegroutes. Wilt u een stuitingsbrief sturen? De actiegroepen hebben juristen een algemeen bruikbare voorbeeldbrief laten maken. Het voorbeeld van de stuitingsbrief vindt u onder dit nieuwsbericht. Wilt u liever de Word-versie of wilt u meer informatie? Kijk dan op <a href="https://www.satl-lelystad.nl/doen/schade/" title="Ga naar website samenwerkende actiegroepen">de website van de samenwerkende actiegroepen</a>.</p> <p> </p> 2020-02-25 01:15:00 +0100 2020-02-20 08:45:53 +0100 2020-02-20 16:14:23 +0100 Vacature Consulent Jeugd Binnen het subteam Jeugd is per direct ruimte voor een Consulent Jeugd voor 28-32 uur per week. <p>Bekijk de vacature voor <a href="https://www.olst-wijhe.nl/bestuur/organisatie/vacature-consulent-jeugd" title="ga naar https://www.olst-wijhe.nl/bestuur/organisatie/vacature-consulent-jeugd">Consulent Jeugd</a> en dan hopen we jouw sollicitatie te mogen ontvangen.</p> 2020-02-24 13:13:00 +0100 2020-02-24 13:26:10 +0100 2020-02-24 13:26:10 +0100 Aangepast buurtschappenbeleid gemeente Olst-Wijhe biedt meer mogelijkheden Herxen en Elshof hebben al 10 jaar een buurtschappenbeleid. Dit houdt in dat je daar na een bestemmingsplanwijziging een woning voor een starter kunt realiseren die binding heeft met de buurtschap. Plaatselijk Belang Herxen heeft de gemeente gevraagd de doelgroep uit te breiden, zodat ook andere personen met een bijzondere binding met de buurtschap in aanmerking komen (bijvoorbeeld senioren en doorstarters). De gemeente heeft op verzoek het beleid bekeken en aangepast. <p>“Het buurtschappenbeleid is goed voor de leefbaarheid op de Elshof. De mogelijkheden zijn verruimd, ik verwacht een positieve respons vanuit de buurtschap.”, aldus André Nijboer (voorzitter Plaatselijke Belang Elshof). “Nu kunnen we door, wij verwachten dat dit beleid goed is voor de doorstroming. Starters maken zo meer kans op een betaalbare woning. Een mooie bijkomstigheid is dat de verduurzaming van de woningen in Herxen zo ook een duwtje krijgt.”, vult Hans van Zwolle (voorzitter Plaatselijk Belang Herxen) aan.</p> <p>De volgende doelgroepen komen nu in aanmerking voor het buurtschappenbeleid:</p> <p> <ul> <li>Starters (personen die woonachtig zijn in de buurtschap en die voor het eerst een eigen huis willen bouwen;</li> <li>Doorstarters (personen die al een woning heeft, maar door omstandigheden opnieuw woningzoekend zijn en in de buurtschap wil blijven wonen);</li> <li>Senioren (personen van 60 jaar en ouder die woonachtig zijn in de buurtschap.</li> </ul> </p> <p>Daarnaast zijn ook de voorwaarden wat versoepeld. Zo is de voorwaarde eruit gehaald dat er maximaal 1 woning per jaar per buurtschap voor alle woningbouwontwikkelingen in de buurtschap kan worden toegestaan.</p> <p>Dit jaar staat het actueel maken van onze Woonvisie op de planning, daarvoor gaan we graag in gesprek met inwoners van diverse kernen en buurtschappen over de mogelijkheden voor en behoefte aan woningbouw.</p> 2020-02-24 12:53:52 +0100 2020-02-24 12:53:52 +0100 2020-02-24 12:53:52 +0100 College wil overweg Oude Allee Olst open houden <p>De onbewaakte spoorwegovergang aan de Oude Alleen in Olst blijft open als het aan het college van burgemeester en wethouders ligt. De Oude Allee is geliefd bij inwoners om een rondje te wandelen. Daarbij is het belangrijk om de overweg te behouden voor hulpverleningsdiensten en landbouwbedrijven. De overweg moet wel worden beveiligd om ongelukken te voorkomen.</p> <p>Wij willen een aantrekkelijke woon- en recreatiegemeente zijn. Goede wandel- en fietsvoorzieningen horen hierbij. Via de Oude Allee kunnen inwoners en recreanten vanuit Olst en omgeving eenvoudig naar de nieuwe wandel- en fietspaden in de omgeving Hoenlo. Door de overweg open te houden, blijft het dorpsommetje behouden.</p> <p>Het Rijk besloot de onbeveiligde overwegen te sluiten of te beveiligen. De provincie Overijssel en het Rijk dragen samen 75% van de kosten bij aan het beveiligen van de overweg in de Oude Allee. Het college stelt de gemeenteraad voor om hier ook geld voor vrij te maken. De gemeenteraad besluit bij de Kadernota 2021 – 2024 voor welke voorstellen de komende jaren geld beschikbaar is en voor welke niet. De gemeenteraad neemt in juli een besluit over de Kadernota.</p> 2020-02-24 10:00:00 +0100 2020-02-20 08:53:29 +0100 2020-02-20 08:53:29 +0100 Nota van uitgangspunten omgevingsplan dorpen en buurtschappen ter inzage Het college heeft ingestemd met de Nota van Uitgangspunten voor het omgevingsplan voor de dorpen en buurtschappen. Deze Nota vormt het kader voor het omgevingsplan dorpen en buurtschappen dat de komende periode wordt opgesteld. <p>In de Nota leggen we de basis voor de regels in het omgevingsplan: wat regelt de gemeente? En wat niet? Zijn er andere regels nodig? Of willen en kunnen we op onderdelen meer loslaten en minder regels opnemen?</p> <p>De Nota van Uitgangspunten ligt ter inzage van 20 februari tot en met 18 maart 2020. U kunt deze inzien op de <a href="https://www.olst-wijhe.nl/omgevingsplan" title="Ga naar pagina omgevingsplan">pagina Omgevingsplan</a> en bij onze balies in het gemeentehuis in Wijhe en het Holstohus in Olst.</p> <p>U kunt binnen de genoemde termijn mondeling of schriftelijk (ook via gemeente@olst-wijhe.nl) een reactie geven op de Nota van Uitgangspunten voor het omgevingsplan dorpen en buurtschappen. Stuur uw schriftelijke reactie naar het college onder vermelding van nummer 5484-2017. Voor meer informatie of voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u terecht bij Petra Nijman (team Projectmanagement en Advies), via telefoonnummer 14 0570.</p> <p> </p> 2020-02-19 10:00:00 +0100 2020-02-13 11:02:25 +0100 2020-02-13 11:02:44 +0100 Starterslening Stel, u wilt voor het eerst een woning kopen maar de woonlasten zijn net te hoog voor uw inkomen. Mogelijk biedt de Starterslening uitkomst. Deze Starterslening overbrugt dan het verschil tussen de koopsom van uw eerste woning en het maximale bedrag dat u bij de bank kunt lenen. <p>Naast de Starterslening heeft u dus ook een reguliere hypotheek. De rente staat 15 jaar vast, u krijgt de lening voor maximaal 30 jaar en de eerste 3 jaar hoeft u geen rente en aflossing te betalen. U moet voldoen aan een aantal voorwaarden om in aanmerking te komen. De maximale koopprijsgrenzen gelden per 1 januari 2020.</p> <p>Voor een bestaande woning (zonder label A, de woning is niet verduurzaamd) geldt: de koopsom (inclusief eventuele verbeterkosten) mag maximaal € 235.000 bedragen. De Starterslening bedraagt dan maximaal 20% van de koopsom en is maximaal € 30.000.</p> <p>Voor een bestaande of een nieuwe woning met minimaal label A (de woning is wel verduurzaamd) geldt: de koopsom (inclusief verbeterkosten) mag maximaal € 257.000 bedragen. De Starterslening bedraagt dan maximaal 20% van de koopsom en is maximaal € 35.000.</p> <p>Lees de pagina <a href="https://www.olst-wijhe.nl/starterslening" title="Ga naar starterslening">Starterslening</a> voor de voorwaarden en het aanvragen van de lening.</p> <br /> 2020-02-19 01:45:00 +0100 2020-02-14 16:13:04 +0100 2020-02-14 16:13:04 +0100 Twee vacatures bij Team Financiën Voor ons Team Financiën zijn wij op zoek naar een Financieel medewerker en naar een Adviseur financiën met coördinerende taken. <p>Bekijk de vacatures op onze website voor meer informatie:</p> <ul> <li><a href="http://www.olst-wijhe.nl/bestuur/organisatie/vacature-financieel-medewerker" title="ga naar http://www.olst-wijhe.nl/bestuur/organisatie/vacature-financieel-medewerker">financieel medewerker</a></li> <li><a href="http://www.olst-wijhe.nl/bestuur/organisatie/vacature-adviseur-financi-n-met-co-rdinerende-taken" title="ga naar http://www.olst-wijhe.nl/bestuur/organisatie/vacature-adviseur-financi-n-met-co-rdinerende-taken">adviseur financiën met coördinerende taken</a></li> </ul> 2020-02-18 09:54:00 +0100 2020-02-18 09:48:47 +0100 2020-02-18 09:53:50 +0100 Verantwoord stoken beter voor gezondheid en milieu In deze tijd van het jaar worden houtkachels veel gebruikt. Wist u dat open haarden, houtkachels en buitenvuren gezondheidsklachten kunnen veroorzaken en klachten over stank? Vooral mensen met gevoelige luchtwegen (bijvoorbeeld longpatiënten en mensen met astma) kunnen veel last hebben van rook en (onzichtbare) verbrandingsgassen. <p>Heeft u een houtkachel/open haard?  Zorg dan dat u verantwoord stookt.</p> <p> <ul> <li>Stook alleen droog hout. </li> <li>Het hout mag nooit geverfd of geïmpregneerd zijn. Als u zulk hout verbrandt, komen er zware metalen vrij. </li> <li>Stook geen papier of karton. </li> <li>Stook niet bij windstil of mistig weer. </li> <li>Zet de luchttoevoer in de kachel helemaal open, net als de klep in de schoorsteen. </li> <li>Houd ventilatieroosters tijdens het stoken open (of zet een raampje open). </li> <li>Controleer of u goed stookt: een goed vuur heeft gele, gelijkmatige vlammen en je ziet bijna geen rook uit de schoorsteen komen. Oranje vlammen en donkere rook geven aan dat de verbranding niet goed is: zorg dan voor voldoende luchtaanvoer.</li> <li>Laat de schoorsteen minstens één keer per jaar goed vegen.</li> <li>Stook niet iedere dag en zeker niet langer dan 4 uur op één dag. Zo blijf je vrienden met de buurt.</li> </ul> </p> <p>Wees bij gebruik van een kachel alert op de uitstoot van koolmonoxide (CO). Signalen zijn vermoeidheid, hoofdpijn en ademhalingsproblemen (die kunnen leiden tot verstikking). Het is verstandig om een koolmonoxidemelder te gebruiken.</p> <p>Meer tips over (hout)kachels leest u op de <a href="https://www.milieucentraal.nl/energie-besparen/energiezuinig-huis/verwarmen-op-gas-of-hout/houtkachel-of-open-haard/" title="Ga naar website Milieu Centraal">website van Milieu Centraal</a>. Wilt u een kachel kopen? Lees dan ook deze pagina. Een pelletkachel geeft bijvoorbeeld meer warmte af in huis en is veel minder schadelijk voor het milieu en de gezondheid.</p> <p>Hebben uw buren een houtkachel en heeft u last van de rook? Ga dan in gesprek en probeer samen tot een oplossing te komen. Als u er samen niet uit komt, kan buurtbemiddeling een rol spelen. Kijk op de website van <a href="https://www.buurtbemiddelingolstwijhe.nl/" title="Ga naar Buurtbemiddeling">Buurtbemiddeling Olst-Wijhe</a>.</p> <br /> 2020-02-18 09:00:00 +0100 2020-02-14 14:54:24 +0100 2020-02-14 14:54:24 +0100 ID of rijbewijs nodig, maar kunt u niet naar ons komen? Bel 14 0570 Sommige inwoners kunnen niet naar onze balies in het gemeentehuis of het Holstohus komen om bijvoorbeeld een paspoort, ID-kaart of rijbewijs aan te vragen. Daarom bezoeken wij jaarlijks de verzorgingshuizen in de gemeente om hen op locatie te helpen. Dit jaar zijn er geen inwoners in de verzorgingshuizen van wie het paspoort of de ID-kaart verloopt. <p>Daarom organiseren wij geen inloopmomenten. Heeft u toch iets van ons nodig, bijvoorbeeld een ID-kaart of rijbewijs, en kunt u niet naar ons komen? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 14 0570, dan kijken wij samen met u naar een passende oplossing.</p> <br /> 2020-02-18 01:30:00 +0100 2020-02-14 16:14:26 +0100 2020-02-14 16:14:26 +0100 Foto-expositie Olst-Wijhe in Infocentrum <p>Heeft u de foto-expositie met foto’s van Olst-Wijhe al gezien in het Infocentrum IJssel Den Nul? De prachtige foto’s die werden ingestuurd voor onze fotowedstrijd zijn nog tot en met vrijdag 13 maart te zien. De foto’s geven u een unieke kijk op Olst-Wijhe door de ogen van onze inwoners. U kunt de expositie dagelijks bezoeken tussen 10.00 en 17.00 uur. De toegang is gratis.</p> <br /> 2020-02-18 00:45:00 +0100 2020-02-14 15:09:17 +0100 2020-02-14 15:09:17 +0100 Volgende week aanslag gemeentelijke belastingen Volgende week valt de aanslag voor de gemeentelijke belastingen in uw bus. Of u krijgt hem digitaal via MijnOverheid berichtenbox. <p><span>Snel antwoord</span></p> <p>Bent u het niet eens met de vastgestelde WOZ-waarde van uw huis? Wij staan voor u klaar en helpen u snel. Mail naar <a href="mailto:snelantwoord@dowr.nl" title="stuur een mail naar SnelAntwoord">SnelAntwoord</a>, bel naar <span>0570 – 69 34 43 of 0570 – 56 80 80 </span>of whatsapp via <span>06 – 83 54 25 52</span>.</p> <p><strong>Informatie op de belastingpagina</strong></p> <p>Wilt u meer weten over de aanslag gemeentelijke belastingen? Kijk dan op de <a href="http://www.olst-wijhe.nl/belastingen" title="ga naar pagina belastingen">pagina Belastingen</a>. In de Huis aan Huis Reklamix van volgende week vindt u een speciale pagina over de gemeentelijke belastingen.</p> <p> </p> 2020-02-17 12:00:00 +0100 2020-02-17 07:32:33 +0100 2020-02-17 07:32:46 +0100 Vacature allround Wmo consulent Ben jij een enthousiast, initiatiefrijk en communicatief sterk? En heb je een afgeronde (bij voorkeur paramedische) Hbo diploma en minimaal drie jaar relevante werkervaring als consulent Wmo? <p>Dan zoeken wij jou!</p> <p>Solliciteer nu op onze vacature voor <a href="http://www.olst-wijhe.nl/vacatureallroundwmoconsulent" title="ga naar vacature">allround consulent Wmo.</a></p> 2020-02-17 08:30:00 +0100 2020-02-17 07:56:08 +0100 2020-02-17 08:04:49 +0100 Mogelijkheden als u niet zelfstandig kunt reizen Iedereen heeft wel eens hulp nodig. Op onze website leest u antwoorden op veel gestelde vragen. <p><span>Een afspraak bij de kapper of bij de tandarts maar kunt u niet zelfstandig reizen? Lees welke mogelijkheden er zijn om u hierbij te ondersteunen.</span></p> <p>Als u niet zelf met de auto of het openbaar vervoer kunt reizen, kunt u gebruikmaken van de vrijwillige vervoersdienst van ut Huus Welzijn. Een vrijwilliger haalt u dan met de auto op en brengt u later weer terug. Heeft u vanwege een beperking speciaal taxivervoer nodig en kunt u niet op een andere manier reizen? De consulent van het toegangsteam Wmo bekijkt samen met u wat u aan vervoer nodig heeft. U komt dan misschien in aanmerking voor Mijn Taxi Op Maat. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het toegangsteam Wmo.</p> <p>Hulp nodig of meer weten? Kijk dan op onze website <a href="https://ondersteuning.olst-wijhe.nl" title="Ga naar website ondersteuning">Ondersteuning</a> en de website van <a href="https://www.mijntaxiopmaat.nl" title="Ga naar website Mijn taxi op maat">Mijn Taxi Op Maat</a>.</p> <br /> 2020-02-17 00:45:00 +0100 2020-02-14 15:02:10 +0100 2020-02-14 15:02:10 +0100 Uitnodiging afscheidsreceptie wethouder Bosch Na een periode van bijna zes jaar neemt de heer Anton Bosch afscheid als wethouder van de gemeente Olst-Wijhe. Het gemeentebestuur heeft grote waardering voor zijn inzet en betrokkenheid in de afgelopen jaren. <p>Wij geven u graag de gelegenheid om persoonlijk afscheid van de heer Bosch te nemen op vrijdag 6 maart 2020 in het Wapen van Wesepe, Dominee E. Kreikenlaan 8 in Wesepe. Receptie van 15.00 tot 17.00 uur. Het officiële gedeelte start om 15.30 uur.</p> <p>Ton Strien, burgemeester<br />Dries Zielhuis, secretaris</p> <p>Wilt u Anton Bosch een cadeau geven? Dan stelt hij een gift voor de Stichting Muzieknetwerk Salland op prijs. U kunt dit overmaken op bankrekeningnummer NL40RABO0373022050 ten name van de gemeente Olst-Wijhe, o.v.v. ‘Afscheidscadeau Anton Bosch’.</p> <p><em>Foto: Gerard Vrakking</em></p> <p> </p> 2020-02-12 01:15:00 +0100 2020-01-10 10:03:25 +0100 2020-02-10 09:22:32 +0100 Agrarische bestemming wijzigen? Regel het voor 28 februari 2020 Agrarisch bedrijf gestopt, maar nog wel een agrarische bestemming? U kunt de bestemming laten wijzigen in een woonbestemming. <p>Woont u op een voormalig boerenerf met een agrarische bestemming, terwijl u geen agrarisch bedrijf meer heeft?  Dan kunt u dat in 2020 laten aanpassen.</p> <p>In 2020 kunt u tegen een lagere prijs de bestemming laten wijzigen in een woonbestemming. Hiermee krijgt uw perceel de passende bestemming wat voordelen voor u kan hebben, bijvoorbeeld als u uw woning wilt verbouwen of een nieuwe schuur wilt plaatsen. Zolang het perceel nog de agrarische bestemming heeft, mogen wij u hiervoor geen vergunning verlenen. De aanvraag is dan niet passend bij de bestemming. Uw woning wordt dan niet meer gebruikt als agrarische bedrijfswoning, maar als ‘gewone’ woning en dat is op grond van het bestemmingsplan niet toegestaan. U kunt uw bouwplannen dan niet uitvoeren.</p> <h2><span>Meeliften met procedure bestemmingsplan Buitengebied</span></h2> <p>In 2020 gaan wij het bestemmingsplan voor het buitengebied aanpassen. Wij passen alleen geconstateerde fouten in het plan aan en verwerken nieuwe ontwikkelingen sinds de vaststelling van het plan in 2012. Bij het aanpassen van het huidige bestemmingsplan kunnen wij ook de agrarische bestemming op uw woning meenemen als u dat wilt.</p> <h2>Wat kost het?</h2> <p>Wij zijn verplicht om de kosten van deze bestemmingswijziging in rekening te brengen bij de aanvrager. <a></a><a>Omdat we nu meerdere percelen kunnen meenemen in één bestemmingsplanprocedure, zijn de kosten per aanvrager lager dan wanneer de bestemming van slechts één perceel wordt gewijzigd. </a>Wij hebben de kosten geraamd op maximaal € 2.000, - per perceel. Dit bedrag kan lager uitvallen, afhankelijk van het aantal deelnemers en de aanbesteding van het opstellen van het bestemmingsplan.</p> <h2>Welke voorwaarden gelden er?</h2> <p>Er gelden een aantal voorwaarden om de wijziging van de agrarische bestemming van uw perceel te kunnen meenemen:</p> <ul> <li>Er mogen op het perceel geen milieurechten meer rusten. Alle vergunningen en meldingen voor de uitoefening van bedrijfsmatige activiteiten moeten al ingetrokken zijn of moeten worden ingetrokken voor juli 2020.</li> <li>De omzetting naar de woonbestemming mag geen nadelige gevolgen hebben voor de bedrijfsvoering van bedrijven in de omgeving.</li> <li>De kwaliteit van de bodem moet geschikt zijn voor de uitoefening van de woonfunctie. Dit moet de aanvrager aantonen met een verkennend bodemonderzoek volgens NEN 5740 met aandacht voor asbest (zo nodig aangevuld met een vervolgonderzoek).</li> </ul> <p><strong></strong></p> <p><strong>Hoe kunt u zich aanmelden?</strong></p> <p>Vul het <a href="https://www.olst-wijhe.nl/aanmeldenbestemmingswijziging" title="open aanmeldformulier wijzigen bestemming">aanmeldformulier</a> in en voeg de bijbehorende bijlagen toe.</p> <p>Stuur dit formulier met de gevraagde bijlagen<em> uiterlijk 28 februari 2020</em> op naar de gemeente Olst-Wijhe.</p> <p>Mail:     <span> </span>Scan het formulier en mail het naar <a href="mailto:gemeente@olst-wijhe.nl">gemeente@olst-wijhe.nl</a></p> <p>Post:    <span> </span>Stuur het naar team Leefomgeving<br /><span> </span>Antwoordnummer 81303, 8130 VB Wijhe</p> <p>Balie:    <span> </span>Lever het in bij de balie:<br /><span> </span>Holstohus, Jan Schamhartstraat 5b Olst<br /><span> </span>Gemeentehuis, Raadhuisplein 1 Wijhe</p> <p>In verband met de planning voor de bestemmingsplanprocedure, nemen wij aanmeldformulieren die na 28 februari 2020 bij ons binnenkomen, niet meer in behandeling.</p> <p><strong></strong></p> <h2>Wat gebeurt er nadat wij uw aanmelding hebben ontvangen?</h2> <ul> <li>U ontvangt een ontvangstbevestiging van de aanmelding.</li> <li>Wij controleren of alle milieurechten zijn ingetrokken en of bedrijven in de omgeving niet belemmerd worden door de omzetting naar een woonbestemming. Voor eind maart berichten wij u over de uitkomst hiervan.</li> <li>Is de uitslag positief? Laat dan een verkennend bodemonderzoek (volgens NEN 5740 met aandacht voor asbest) uitvoeren door een erkend bedrijf waaruit blijkt dat de kwaliteit van de bodem geschikt is voor de woonbestemming. Soms wordt bij het verkennend onderzoek geconcludeerd dat nog aanvullend onderzoek nodig is.  Blijkt uit het onderzoek dat de kwaliteit van de bodem niet geschikt is, dan kunt u niet verder deelnemen aan de procedure. Het bodemonderzoek moet uiterlijk 30 juni 2020 bij ons aangeleverd zijn.</li> <li>Hierna ontvangt u een overeenkomst om te ondertekenen waarin afspraken worden vastgelegd over de wijziging van de bestemming van uw perceel, de bestemmingsplanprocedure en de kosten die u moet betalen. Stuur deze overeenkomst uiterlijk 17 juli 2020 getekend terug.</li> <li>Nadat wij de door u getekende overeenkomst hebben ontvangen, laten wij het bodemonderzoek toetsen door de Omgevingsdienst IJsselland. Als blijkt dat het onderzoek niet juist is uitgevoerd, dat er informatie ontbreekt of dat uit het onderzoek blijkt dat de bodem niet geschikt is voor de woonfunctie, dan wordt uw perceel niet meegenomen in de bestemmingsplanprocedure. In dat geval ontvangt u het deel van de kosten dat wij nog niet hebben hoeven maken terug.</li> <li>Is de bodem wel geschikt, dan nemen wij uw perceel met een woonbestemming op in het ontwerpbestemmingsplan. Dit ontwerpplan legt de gemeente naar verwachting in september/oktober 2020 zes weken ter inzage voor zienswijzen. Daarna leggen wij het plan voor aan de gemeenteraad om vast te stellen.</li> </ul> <h2>Vragen?</h2> <p>Neem contact op met team Leefomgeving via telefoonnummer 14 0570.</p> 2020-02-11 12:00:00 +0100 2020-02-05 16:17:08 +0100 2020-02-05 16:18:01 +0100 Rijksmonument? Vraag de woonhuissubsidie tussen 1 maart en 30 april Vanaf 1 maart tot en met 30 april kunnen particuliere eigenaren van rijksmonumenten die een woonfunctie hebben woonhuissubsidie aanvragen over de kosten die gemaakt zijn in 2019. <p><span>Kosten die gemaakt worden in 2020 kunnen meegenomen worden in de subsidieaanvraag van volgend jaar. Kijk voor meer informatie op de site van <a href="http://www.cultureelerfgoed.nl/onderwerpen/subsidie-woonhuismonumenten" title="ga naar http://www.cultureelerfgoed.nl/onderwerpen/subsidie-woonhuismonumenten">Cultureel Erfgoed</a>.<strong> </strong></span></p> 2020-02-11 09:00:00 +0100 2020-02-04 14:11:56 +0100 2020-02-04 14:11:56 +0100 Kan ik kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen krijgen? Iedereen heeft wel eens hulp nodig. Op onze website leest u antwoorden op veel gestelde vragen. <h2>Kan ik kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen krijgen?</h2> <p>Heeft u een laag inkomen en kunt u daardoor de belastingen en heffingen niet betalen? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor kwijtschelding. Dat betekent dat u de aanslag van de Regionale Belastingsamenwerking (gedeeltelijk) niet hoeft te betalen. Of u voor kwijtschelding in aanmerking komt, hangt af van uw financiële situatie. Ook volwassen huisgenoten kunnen een rol spelen.</p> <p>U kunt kwijtschelding krijgen als u voldoet aan bepaalde voorwaarden, bijvoorbeeld:</p> <p> <ul> <li>U heeft geen geld om uw belastingaanslag helemaal of voor een deel te betalen.</li> <li>U heeft geen spaargeld of ander bezit, (zoals een auto) of overwaarde op een eigen woning.</li> </ul> </p> <p>De kwijtschelding vraagt u zo snel mogelijk aan. Deze kunt u aanvragen bij onze balies in het gemeentehuis in Wijhe en het Holstohus in Olst.</p> <p>Hulp nodig of meer weten? Kijk dan op onze <a href="https://ondersteuning.olst-wijhe.nl" title="Ga naar website ondersteuning">website Ondersteuning</a>.</p> <br /> 2020-02-11 01:00:00 +0100 2020-02-07 14:15:39 +0100 2020-02-07 14:15:39 +0100 Leerlingen k.b.s. De Bongerd met eigen partij naar de raadszaal Leerlingen van k.b.s. de Bongerd hebben de afgelopen weken hun eigen partij opgericht. De partijen debatteerden vandaag in het bijzijn van voorzitter burgemeester Ton Strien in de raadszaal van het gemeentehuis in Wijhe. <p> <p>De leerlingen maakten hun punt over onderwerpen als ‘Leerlingen van groep 7 en 8 moeten stemrecht krijgen’, ‘Er moet een vuurwerkverbod komen in Nederland’, ‘Vanaf groep 5 moeten alles digitaal verwerkt worden’ en ‘De uitslag van de IEP-toets moet bepaalt in groep 8 het niveau voor het voortgezet onderwijs’. Dit leverde mooie discussies op met ieder een goed standpunt vanuit hun eigen partij (Partij voor de Mens, Partij voor het Klimaat, Partij voor Milieu en Red de Dieren).<span> </span></p> <p>Raadsleden Maartje Lof (D66) en Jolande Olthof (CDA) gaven na afloop een leuke reactie op de debatten. Zij waren erg onder de indruk van wat ze zagen en hopen natuurlijk dat deze kinderen in hun voetsporen treden.</p> <p>Deze week kunnen ouders, familieleden en vrienden van de leerlingen op school hun stem uitbrengen op één van de vier partijen. Vrijdag wordt de uitslag op school bekend gemaakt.</p> <p> </p> </p> 2020-02-10 16:00:00 +0100 2020-02-10 16:00:00 +0100 2020-02-10 16:00:00 +0100 Beeldvormende raadsbijeenkomst Ruimtelijke Visie Duurzame Energie op 24 en 25 februari Op 24 en 25 februari vindt er om 20.00 uur een beeldvormende raadsbijeenkomst plaats over de Ruimtelijke Visie Duurzame Energie. Raadsleden horen op deze avonden graag uw mening over de visie. <p>Elke inspreker krijgt vijf minuten spreektijd. Aansluitend kunnen de raadsleden verduidelijkende vragen stellen. Later op de avond kunnen de raadsleden vragen stellen aan de wethouder. Aan het eind van de tweede avond besluiten de raadsleden of de beeldvorming compleet is en een oordeelsvormende bijeenkomst kan worden gepland.</p> <p>Wilt u zich aanmelden om in te spreken? Stuur dan voor 17 februari 12.00 uur een <a href="mailto:griffie@olst-wijhe.nl" title="Mail de griffie">mail naar de griffie</a>. Wilt u in de e-mail uw naam, telefoonnummer, woonplaats en voorkeursdatum vermelden? De griffier laat u weten op welke dag en welk tijdstip u bent ingedeeld. De bijeenkomsten zijn ook <a href="https://olst-wijhe.raadsinformatie.nl/live" title="Kijk live mee">live te volgen</a>.</p> <p>Na de beeldvormende bijeenkomst volgt er in maart een oordeelsvormende raadsbijeenkomst. Tijdens de oordeelsvormende bijeenkomst besluit de gemeenteraad of de Ruimtelijke Visie Duurzame Energie kan worden besproken in een besluitvormende raadsvergadering.  Naar verwachting neemt de gemeenteraad voor de zomer een besluit over de visie.</p> 2020-02-10 01:15:00 +0100 2020-02-07 14:26:27 +0100 2020-02-07 14:26:27 +0100 Wat te doen bij extreem weer? <p>In de loop van de middag bereikt storm Ciara het oosten van het land. Het KNMI heeft code oranje afgekondigd. De storm brengt zware buien en windstoten met zich mee. Het is belangrijk dat je goed bent voorbereid op de storm om schade en wateroverlast te voorkomen. Op de <a href="https://wonen.olst-wijhe.nl/wateroverlast" title="Ga naar pagina wateroverlast">pagina Wateroverlast</a> leest u tips hoe u wateroverlast door extreme buien kunt voorkomen of beperken. Ook vindt u er een overzicht wie u wanneer kunt bellen bij schade en/of wateroverlast. Bekijk ook de <a href="https://www.rodekruis.nl/hulp-in-nederland/wat-te-doen-bij-storm/?utm_source=facebook.com&amp;utm_medium=social&amp;utm_campaign=goedvoorbereid&amp;utm_content=artikelwattedoenbijstorm&amp;fbclid=IwAR0W7BZlhXM2xQALqEzal9G1NcXArLWxiSUH9tLlOoZiobMcrmMNHixvTgc" title="Ga naar website Rode Kruis">pagina van het Rode Kruis</a> om u voor te bereiden op de storm.</p> 2020-02-09 13:30:00 +0100 2020-02-09 13:32:54 +0100 2020-02-09 13:32:54 +0100 Leerlingen Capellenborg adviseren over zwerfafvalprobleem langs de IJssel Leerlingen van de Capellenborg werkten in de afgelopen periode aan het project Schone Rivieren van IVN natuureducatie, Stichting de Noordzee en Plastic Soup Foundation. Onder begeleiding van IVN Overijssel gingen de leerlingen in opdracht van ons aan de slag met het opruimen en onderzoeken van het afval in de Duursche Waarden, langs de IJssel. Zwerfafval in en rondom de rivieren is een onderbelicht probleem vindt IVN, want naar schatting komt 80% van het afval in zee uit rivieren. <p>De afgelopen periode onderzochten de leerlingen het probleem. Wat voor soort afval ligt er langs de IJssel in Olst-Wijhe, waar komt het vandaan? Op 7 februari presenteerden de leerlingen hun oplossingen. Ideeën om zwerfafval te voorkomen, te beperken en op te ruimen zijn onder andere:</p> <p> <ul> <li>workshops in het basisonderwijs om kinderen al jong bewust te maken van de gevolgen van zwerfafval voor het milieu;</li> <li>inzicht krijgen in het gedrag van mensen. Waarom gooien ze afval in de natuur en hoe kunnen we dat voorkomen?</li> <li>cameratoezicht, handhaving en jongeren die naar Bureau Halt gaan een taakstraf laten uitvoeren waarbij ze zwerfafval opruimen;</li> <li>jongerenontmoetingsplekken maken en prullenbakken op strategische plekken plaatsen;</li> <li>maandelijkse vrijwilligersploegen werven;</li> <li>een eigen bedachte plasticzuiveraar plaatsen in de IJssel om het afval uit het water te filteren.</li> </ul> </p> <p>Wij zijn blij met alle initiatieven die er zijn om de oevers van de IJssel schoon te maken en te houden. Alle hulp daarbij is welkom. “De kijk van jongeren op een probleem is vaak verfrissend”, vindt wethouder Marcel Blind. “Jongeren bedenken soms oplossingen waar wij als volwassenen niet aan denken. Daarbij is het natuurlijk ook heel leuk voor ze om voor een echte opdrachtgever te werken die een echt probleem heeft. Wij zijn blij verrast met de ideeën van de leerlingen.” De komende tijd verdiept de gemeente zich in de oplossingen van de leerlingen en kijkt zij welke oplossingen op korte termijn uitvoerbaar zijn.</p> <br /> 2020-02-07 13:45:00 +0100 2020-02-07 13:44:28 +0100 2020-02-07 13:44:28 +0100 Aanmelden voor onze nieuwsbrief - ook over de energietransitie De komende tijd informeren wij u regelmatig over de energietransitie. Hoe blijft u op de hoogte? <p>U leest ons nieuws op onze website en Facebookpagina. Daarnaast leest u wekelijks de IJsselberichten in de Huis aan huis Reklamix. Ontvangt u het nieuws liever via e-mail? U kunt zich <a href="https://www.olst-wijhe.nl/signup" title="Meld u aan voor een nieuwsbrief">aanmelden</a> (en weer afmelden) voor onze digitale nieuwsbrief.</p> <p>Op deze pagina kiest u voor de nieuwsbrief IJsselberichten en als u dat wilt ook voor andere nieuwsbrieven. Na uw aanmelding ontvangt u een e-mail met een link. Via deze link activeert u uw aanmelding. Daarna ontvangt u de nieuwsbrief automatisch in uw mailbox. Ontvangt u geen e-mail na uw aanmelding? Check dan de SPAMbox in uw mailaccount.</p> <br /> 2020-02-06 13:45:00 +0100 2020-02-06 13:42:49 +0100 2020-02-06 13:42:49 +0100 Evenementen in februari Elke maand publiceren wij de evenementen in de maand erna waarvoor een vergunning is of wordt aangevraagd. <p>In februari gaat het om de volgende evenementen:</p> <p>15 februari                Carnavalsoptocht, Wijhe</p> <p>21 t/m 23 februari <span> </span>Carnaval, Boskamp</p> <p>22 februari                Carnavalsoptocht, Boskamp</p> <p>22 februari <span> </span> Carnavalsoptocht en aankomstfeest, Olst</p> <br /> 2020-02-05 01:30:00 +0100 2020-01-31 11:21:00 +0100 2020-01-31 11:21:00 +0100 Inloopspreekuur Centrum voor Jeugd en Gezin Olst-Wijhe Het Centrum voor Jeugd en Gezin Olst-Wijhe. Alles over opgroeien en opvoeden. Op deze plek leest u regelmatig wat het CJG kan bieden aan informatie, advies, bijeenkomsten en cursussen. <p>Kinderen zijn leuk, maar opvoeden is niet altijd even makkelijk. Heb je vragen over opvoeden of opgroeien? Je kunt zonder afspraak binnenlopen tijdens het inloopspreekuur van het CJG. Onderwerpen waarvoor ouders bijvoorbeeld bij het CJG komen zijn:</p> <p> <ul> <li>Mijn kind eet slecht, wat kan ik hieraan doen?</li> <li>Ontwikkelt mijn baby zich goed?</li> <li>Hoe kan ik omgaan met de driftbuien van mijn peuter?</li> <li>Mijn puber gamet veel, moet ik mij zorgen maken?</li> </ul> </p> <p>Kijk voor meer informatie over het CJG en de inloopspreekuren op de website van <a href="https://cjg.olst-wijhe.nl" title="Ga naar website cjg">het CJG</a>.</p> 2020-02-05 01:15:00 +0100 2020-01-31 11:18:16 +0100 2020-01-31 11:18:16 +0100 Onderhoud website Op dinsdag 4 februari va 19.00 uur tot 21.00 uur voeren wij updates uit aan onze website om u ook in de toekomst goed van dienst te zijn. Vanwege deze updates zijn niet alle producten en diensten beschikbaar. Zo kunt u geen gebruik maken van onze online formulieren. <p>Tijdens onze werkzaamheden tonen wij een onderhoudspagina.</p> <h2>Zaken regelen met uw DigiD inloggegevens</h2> <p><span>U kunt niet inloggen met uw DigiD. Dit betekent dat u geen verhuizing kunt doorgeven of een uittreksel aan kunt vragen. U kunt uw verhuizing wel via het pdf-bestand aan ons doorgeven. Kijk voor meer informatie in ons </span><a href="http://www.olst-wijhe.nl/digitaalloket" title="ga naar Digitaal Loket"><span>Digitaal Loket</span></a><span>.</span></p> <h2>Online meldingen doorgeven</h2> <p><span>Wilt u iets melden over uw leefomgeving of openbare ruimte, bijvoorbeeld een losse stoeptegel? Dan kunt u dit per e-mail aan ons doorgeven via </span><a href="mailto:gemeente@olst-wijhe.nl" title="stuur een mail naar de gemeente"><span>gemeente@olst-wijhe.nl</span></a><span>.</span></p> <p><span>Op dinsdag 4 februari vanaf 21.00 uur kunt u online weer bij ons terecht. </span></p> <p><span>Excuses voor het ongemak.</span></p> <p> </p> 2020-02-04 18:30:00 +0100 2020-02-04 08:29:10 +0100 2020-02-04 08:29:33 +0100 Hans Olthof nieuwe wethouder Olst-Wijhe De gemeenteraad van Olst-Wijhe heeft op 3 februari Hans Olthof gekozen als wethouder. Hij volgt hiermee Anton Bosch op die wegens persoonlijke redenen per 31 januari is gestopt. <p>De gemeenteraad kon gisteravond kiezen uit twee kandidaten. De VVD, CDA en GemeenteBelangen hadden Hans Olthof in december al voorgedragen als wethouder, GroenLinks kwam later met de kandidatuur van Miriam Zijp. De meerderheid van de stemmen ging naar Hans Olthof.</p> <p>Hans Olthof (51) gaat dezelfde portefeuille behartigen als zijn voorganger. Het gaat hierbij onder meer om de onderwerpen financiën, economische zaken, vrijetijdseconomie, sport en cultuur en vitale voorzieningen. Net als Bosch zal Olthof het wethouderschap in Olst-Wijhe parttime (0,7 fte) vervullen. Olthof heeft als raadslid bijna zes jaar ervaring opgedaan binnen het financiële en economische domein van de gemeente. Hans is zelfstandig communicatieadviseur. Hij is geboren in Wijhe en woont nu samen met vrouw en drie kinderen in Olst.</p> 2020-02-04 09:30:00 +0100 2020-02-04 09:27:48 +0100 2020-02-04 09:27:48 +0100 Kent u iemand die een lintje verdient? Een waardevolle waardering voor haar of hem is het toekennen van een Koninklijke onderscheiding of ‘lintje’. Iemand kan een lintje verdienen als sprake is van persoonlijke bijzondere verdiensten voor de samenleving. <p>Wilt u iemand voordragen voor een Koninklijke onderscheiding, neem dan contact op met Monique Plantinga via telefoonnummer 14 0570. Zij adviseert u of de verdiensten bijzonder genoeg zijn voor een lintje.</p> <p>U kunt tot 1 mei 2020 een compleet voorstel indienen voor de ‘Lintjesregen’ van 2021! Begin op tijd met het voorbereidende werk en neem zo spoedig mogelijk contact op.Wij informeren u graag!</p> 2020-02-04 01:15:00 +0100 2020-01-31 11:13:31 +0100 2020-02-20 09:35:22 +0100 De jongste leerlingen van CBS Prins Willem Alexander brengen bezoek aan gemeente We hebben net de groepen 1 en 2 van CBS Prins Willem Alexander uit Olst mogen ontvangen in het gemeentehuis van Wijhe. <p><span>Burgemeester Ton Strien vertelde de kinderen wat de gemeente is en wat we doen. Ook konden ze kijken hoe het cameravolgsysteem werkt. Het blijft leuk voor de kinderen om zichzelf terug te zien op het grote scherm in de raadszaal. Daarna kregen de kinderen een rondleiding door het pand, waarbij ze in het archief een tekening zagen van t' Olde Postkantoor in Olst uit 1900. Ook deze kinderen weten inmiddels waar de 'ketting van de burgemeester' bewaard wordt. Maar ook zij zeggen hier natuurlijk niets over.</span></p> 2020-02-03 11:29:46 +0100 2020-02-03 11:29:46 +0100 2020-02-03 11:29:46 +0100 Burgemeester Ton Strien feliciteert mevr. Bijleveld met 100e verjaardag Op 30 januari 2020 heeft burgemeester Strien een bezoek gebracht aan mevrouw Bijleveld uit Wijhe. <p> </p> <p>Zij vierde haar 100e verjaardag.</p> <p> </p> 2020-02-03 07:00:00 +0100 2020-02-03 13:29:11 +0100 2020-02-03 13:33:33 +0100 Haal uw Goedbox in de week van de kringloopeconomie Van 3 tot en met 7 februari is het de week van de circulaire economie of kringloopeconomie. In een kringloopeconomie is er geen afval en worden grondstoffen steeds opnieuw gebruikt. <p>Veel nieuwe spullen kopen, heeft grote gevolgen voor het milieu. Daarom geven wij in deze week samen met Kringloopwinkel Het Goed graag extra aandacht aan het hergebruiken van spullen. Wat we niet weggooien, hoeven we niet te verbranden en niet opnieuw te maken. Dat is beter voor het milieu.</p> <p>Om het u makkelijk te maken, werkt Het Goed met de Goedbox; een stevige kartonnen doos waar u tweedehands spullen gemakkelijk in kunt vervoeren naar Het Goed. De doos past makkelijk in de schuur of bijkeuken en u kunt er kleine spullen in verzamelen die herbruikbaar zijn. Denk aan boekjes, speeltjes, keukengerei en kleine apparaten. U kunt een Goedbox ophalen bij Kringloopwinkel Het Goed in Wijhe. Tot en met 14 februari kunt u de box ook ophalen in het Holstohus in Olst en het gemeentehuis in Wijhe. Altijd handig en een goed moment om eens even door uw huis te gaan om spullen die u niet meer gebruikt weg te doen.</p> <h2>Jekko</h2> <p>Tijdens deze week is er ook aandacht voor klein chemisch afval en apparaten die het niet meer doen. Want die kunnen niet naar de kringloop. Jekko is handig om batterijen, oude lampen en kleine kapotte apparaten in te verzamelen. U kunt de inhoud inleveren bij de chemokar die iedere vrijdagmiddagmiddag van 13.00 tot 15.30 uur in Olst en van 16.00 tot 18.30 uur in Wijhe staat. Natuurlijk kunt u klein chemisch afval ook inleveren bij een milieubrengstation van ROVA, in Raalte of Zwolle.</p> 2020-02-03 01:00:00 +0100 2020-01-31 11:06:21 +0100 2020-02-03 10:57:45 +0100 Geen kwijtschelding meer voor aangeboden afvalzakken Het kwijtscheldingsbeleid van de afvalstoffenheffing is per 1 januari 2020 gewijzigd. <p>U krijgt geen kwijtschelding meer voor het aanbieden van afvalzakken. Dit betekent dat u de kosten van deze aanbiedingen, ook wel ledigingen genoemd, vanaf 1 januari 2020 zelf moet betalen. Als u hiervoor in aanmerking komt, ontvangt u nog wel kwijtschelding over het basistarief.</p> <p>Houd hier rekening mee met het aanbieden van uw afval, want de aanslag voor de gemeentelijke belastingen met hierop vermeld de door u aangeboden ledigingen in het jaar 2020 ontvangt u voor het eerst begin 2021. Vragen over kwijtscheldingen of het Minimabeleid? Neem dan contact met ons op.</p> 2020-01-31 02:45:00 +0100 2020-01-31 11:16:06 +0100 2020-01-31 11:16:06 +0100 Geluidbeleid bij evenementen en incidentele festiviteiten Olst-Wijhe Het college heeft ingestemd met het concept ‘Geluidbeleid bij evenementen en incidentele festiviteiten Olst-Wijhe’. In dit beleid worden geluidsnormen gesteld voor evenementen en festiviteiten binnen een (horeca)inrichting. <p>Nieuw in dit beleid is onder andere dat er ook normen zijn gesteld voor de bastonen (de dB(C) normen) en er een duidelijke verantwoordelijkheid wordt gelegd bij de organisator naar de omwonenden.</p> <p>Het Geluidbeleid ligt ter inzage van 30 januari tot en met 11 februari 2020. U kunt het beleid inzien bij onze balies in het gemeentehuis in Wijhe en het Holstohus in Olst.</p> <p>U kunt binnen de genoemde termijn mondeling of schriftelijk (ook via gemeente@olst-wijhe.nl) een reactie geven op het Geluidbeleid. Stuur uw schriftelijke reactie naar het college onder vermelding van nummer 3435-2017. Voor meer informatie of voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u terecht bij het team APV en Bijzondere wetten, via telefoonnummer 14 0570.</p> <p> </p> 2020-01-29 09:00:00 +0100 2020-01-24 11:50:09 +0100 2020-01-24 13:45:02 +0100 Agrarische bestemming wijzigen? Regel het voor 28 februari 2020 Agrarisch bedrijf gestopt, maar nog wel een agrarische bestemming? U kunt de bestemming laten wijzigen in een woonbestemming. <p>Woont u op een voormalig boerenerf met een agrarische bestemming, terwijl u geen agrarisch bedrijf meer heeft?  Dan kunt u dat in 2020 laten aanpassen.</p> <p>In 2020 kunt u tegen een lagere prijs de bestemming laten wijzigen in een woonbestemming. Hiermee krijgt uw perceel de passende bestemming wat voordelen voor u kan hebben, bijvoorbeeld als u uw woning wilt verbouwen of een nieuwe schuur wilt plaatsen. Zolang het perceel nog de agrarische bestemming heeft, mogen wij u hiervoor geen vergunning verlenen. De aanvraag is dan niet passend bij de bestemming. Uw woning wordt dan niet meer gebruikt als agrarische bedrijfswoning, maar als ‘gewone’ woning en dat is op grond van het bestemmingsplan niet toegestaan. U kunt uw bouwplannen dan niet uitvoeren.</p> <h2>Meeliften met procedure bestemmingsplan Buitengebied</h2> <p>In 2020 gaan wij het bestemmingsplan voor het buitengebied aanpassen. Wij passen alleen geconstateerde fouten in het plan aan en verwerken nieuwe ontwikkelingen sinds de vaststelling van het plan in 2012. Bij het aanpassen van het huidige bestemmingsplan kunnen wij ook de agrarische bestemming op uw woning meenemen als u dat wilt.</p> <h2>Wat kost het?</h2> <p>Wij zijn verplicht om de kosten van deze bestemmingswijziging in rekening te brengen bij de aanvrager. <a></a><a>Omdat we nu meerdere percelen kunnen meenemen in één bestemmingsplanprocedure, zijn de kosten per aanvrager lager dan wanneer de bestemming van slechts één perceel wordt gewijzigd. </a>Wij hebben de kosten geraamd op maximaal € 2.000, - per perceel. Dit bedrag kan lager uitvallen, afhankelijk van het aantal deelnemers en de aanbesteding van het opstellen van het bestemmingsplan.</p> <h2>Welke voorwaarden gelden er?</h2> <p>Er gelden een aantal voorwaarden om de wijziging van de agrarische bestemming van uw perceel te kunnen meenemen:</p> <ul> <li>Er mogen op het perceel geen milieurechten meer rusten. Alle vergunningen en meldingen voor de uitoefening van bedrijfsmatige activiteiten moeten al ingetrokken zijn of moeten worden ingetrokken voor juli 2020.</li> <li>De omzetting naar de woonbestemming mag geen nadelige gevolgen hebben voor de bedrijfsvoering van bedrijven in de omgeving.</li> <li>De kwaliteit van de bodem moet geschikt zijn voor de uitoefening van de woonfunctie. Dit moet de aanvrager aantonen met een verkennend bodemonderzoek volgens NEN 5740 met aandacht voor asbest (zo nodig aangevuld met een vervolgonderzoek).</li> </ul> <p><strong> </strong></p> <p><strong>Hoe kunt u zich aanmelden?</strong></p> <p>Vul het <a href="https://www.olst-wijhe.nl/aanmeldenbestemmingswijziging" title="open aanmeldformulier wijzigen bestemming">aanmeldformulier</a> in en voeg de bijbehorende bijlagen toe.<span></span></p> <p>Stuur dit formulier met de gevraagde bijlagen<em> uiterlijk 28 februari 2020</em> op naar de gemeente Olst-Wijhe.</p> <p>Mail:     <span> </span>Scan het formulier en mail het naar <span><a href="mailto:gemeente@olst-wijhe.nl">gemeente@olst-wijhe.nl</a></span></p> <p>Post:    <span> </span>Stuur het naar team Leefomgeving<br /><span> </span>Antwoordnummer 81303, 8130 VB Wijhe</p> <p>Balie:    <span> </span>Lever het in bij de balie:<br /><span> </span>Holstohus, Jan Schamhartstraat 5b Olst<br /><span> </span>Gemeentehuis, Raadhuisplein 1 Wijhe</p> <p>In verband met de planning voor de bestemmingsplanprocedure, nemen wij aanmeldformulieren die na 28 februari 2020 bij ons binnenkomen, niet meer in behandeling.</p> <p><strong> </strong></p> <h2>Wat gebeurt er nadat wij uw aanmelding hebben ontvangen?</h2> <ul> <li>U ontvangt een ontvangstbevestiging van de aanmelding.</li> <li>Wij controleren of alle milieurechten zijn ingetrokken en of bedrijven in de omgeving niet belemmerd worden door de omzetting naar een woonbestemming. Voor eind maart berichten wij u over de uitkomst hiervan.</li> <li>Is de uitslag positief? Laat dan een verkennend bodemonderzoek (volgens NEN 5740 met aandacht voor asbest) uitvoeren door een erkend bedrijf waaruit blijkt dat de kwaliteit van de bodem geschikt is voor de woonbestemming. Soms wordt bij het verkennend onderzoek geconcludeerd dat nog aanvullend onderzoek nodig is.  Blijkt uit het onderzoek dat de kwaliteit van de bodem niet geschikt is, dan kunt u niet verder deelnemen aan de procedure. Het bodemonderzoek moet uiterlijk 30 juni 2020 bij ons aangeleverd zijn.</li> <li>Hierna ontvangt u een overeenkomst om te ondertekenen waarin afspraken worden vastgelegd over de wijziging van de bestemming van uw perceel, de bestemmingsplanprocedure en de kosten die u moet betalen. Stuur deze overeenkomst uiterlijk 17 juli 2020 getekend terug.</li> <li>Nadat wij de door u getekende overeenkomst hebben ontvangen, laten wij het bodemonderzoek toetsen door de Omgevingsdienst IJsselland. Als blijkt dat het onderzoek niet juist is uitgevoerd, dat er informatie ontbreekt of dat uit het onderzoek blijkt dat de bodem niet geschikt is voor de woonfunctie, dan wordt uw perceel niet meegenomen in de bestemmingsplanprocedure. In dat geval ontvangt u het deel van de kosten dat wij nog niet hebben hoeven maken terug.</li> <li>Is de bodem wel geschikt, dan nemen wij uw perceel met een woonbestemming op in het ontwerpbestemmingsplan. Dit ontwerpplan legt de gemeente naar verwachting in september/oktober 2020 zes weken ter inzage voor zienswijzen. Daarna leggen wij het plan voor aan de gemeenteraad om vast te stellen.</li> </ul> <h2>Vragen?</h2> <p><span>Neem contact op met team Leefomgeving via telefoonnummer 14 0570.</span></p> 2020-01-28 12:00:00 +0100 2020-01-23 14:29:35 +0100 2020-01-28 14:00:10 +0100 Werkgroepen Energieneutrale kernen genomineerd voor vrijwilligersprijs In de kernen Herxen, Marle, Middel, Welsum en Wesepe wordt al een jaar enthousiast gewerkt aan allerlei projecten op het gebied van duurzaamheid. <p>De werkgroepen werken ieder voor zich maar delen ook hun kennis en ervaringen met elkaar. Wij waarderen de inzet van de werkgroepen enorm en hebben hen daarom aangemeld voor de Nationale Vrijwilligersprijs 2020. Op 21 januari ontvingen de werkgroepen hun bordjes voor de kandidaatstelling.</p> <h2>Help de werkgroepen aan de prijs!</h2> <p>De werkgroepen maken zowel kans op de publieksprijs als de juryprijs. Van 18 februari tot en met 22 maart kun je <a href="http://www.vrijwilligerswerk.nl/nationalevrijwilligersprijzen/kandidaten" title="Stem voor de Vrijwilligersprijs">stemmen op De vijf EnergieNeutrale Kernen Olst-Wijhe</a>. Wie weet help je de werkgroepen zo aan de vrijwilligersprijs. Op 18 februari wordt bekendgemaakt welke 12 lokale organisaties genomineerd zijn voor de juryprijs. Op 28 maart reikt minister Hugo de Jong de prijzen uit.</p> <br /> 2020-01-24 19:00:00 +0100 2020-01-24 11:36:50 +0100 2020-01-24 11:36:50 +0100 Foto-expositie Olst-Wijhe te zien tot 14 maart Vanmiddag opende wethouder Marcel Blind de expositie van foto’s die inwoners instuurden voor de fotowedstrijd die wij vorig jaar zomer organiseerden. De expositie geeft een unieke kijk op Olst-Wijhe, door de ogen van onze inwoners. <p>Er zijn beelden te zien van de prachtige natuur, de gezellige evenementen en de kernen. De drie winnende foto’s hebben een ereplekje in de expositie. Benieuwd naar de foto’s? Tot en met vrijdag 13 maart kunt u de expositie gratis bezoeken in het Infocentrum IJssel Den Nul. De expositie is dagelijks geopend van 10.00 tot 17.00 uur.</p> <p> </p> 2020-01-24 18:00:00 +0100 2020-01-24 11:38:31 +0100 2020-01-24 18:59:42 +0100 Wat is de Reductieregeling? Iedereen heeft wel eens hulp nodig. Elke week leest u op onze website het antwoord op een veel gestelde vraag. <h2>Wat is de Reductieregeling?</h2> <p>Is uw inkomen gelijk aan of lager dan 110% van de voor u geldende bijstandsnorm? Dan kunt u voor bepaalde kosten een bijdrage van ons krijgen. Bijvoorbeeld voor kosten die samenhangen met sociaal-culturele, recreatieve, culturele en/of sportieve activiteiten. Bent u gehuwd of samenwonend? Dan is de bijdrage € 250,- per kalenderjaar. Heeft u geen echtgenoot/partner waarmee u samen een huishouden vormt? Dan kunt u een bedrag ontvangen van € 200,- per kalenderjaar. Voor elk inwonend kind (jonger dan 18 jaar) kunt u een bedrag ontvangen van € 550,- per kalenderjaar. Hierbij geldt een inkomensgrens van 130%. U kunt de Reductieregeling voor 2019 <a href="https://www.olst-wijhe.nl/reductieregeling" title="Ga naar reductieregeling">aanvragen</a> tot en met 31 januari 2020.</p> <p>Hulp nodig of meer weten? Kijk dan op de <a href="https://ondersteuning.olst-wijhe.nl" title="Ga naar website ondersteuning">website over Ondersteuning</a>.</p> 2020-01-22 06:15:00 +0100 2020-01-17 16:12:59 +0100 2020-01-17 16:12:59 +0100 Jacqueline van Zwam nieuwe griffier gemeenteraad Olst-Wijhe De gemeenteraad van Olst-Wijhe heeft gisteravond Jacqueline van Zwam beëdigd als griffier. Zij volgt hiermee Bart Duursema op die op 17 december 2019 afscheid nam om van zijn pensioen te gaan genieten. <p>Jacqueline (51) is onder andere griffier geweest van de gemeenteraad van Hattem en senior statenadviseur van de griffie van Provinciale Staten van Flevoland. Ze woont in Apeldoorn.</p> <p>De nieuwe griffier begint op 1 februari in haar nieuwe functie. Tot die tijd neemt Coen Knipping (36) als interim-griffier de griffiezaken waar. Dit doet hij overigens al sinds 17 december, het moment van vertrek van de vorige griffier. Coen is bestuurssecretaris in de gemeente Raalte, heeft enkele jaren op de raadsgriffie van die gemeente gewerkt en heeft daar ook als plaatsvervangend griffier gefungeerd.</p> <p>De griffier is het eerste aanspreekpunt voor de raadsleden en ondersteunt de raad in brede zin bij zijn kaderstellende, controlerende en volksvertegenwoordigende rol.</p> <p> </p> 2020-01-21 09:30:00 +0100 2020-01-21 09:24:44 +0100 2020-01-21 09:24:44 +0100 Succesvolle kerstbomeninzameling Op 8 januari vond de jaarlijkse kerstbomeninzameling plaats. We haalden maar liefst 729 kerstbomen op. <p>In Wijhe zijn 399 kerstbomen ingeleverd, in Olst 330. Deze bomen zijn versnipperd op de gemeentewerf en naar Jansen Wijhe gebracht om te verwerken. We bedanken alle inwoners die hun kerstboom hebben ingeleverd!</p> 2020-01-20 01:45:00 +0100 2020-01-17 14:51:39 +0100 2020-01-17 14:51:39 +0100 Bomen kappen in Olstergaard Voor het nieuw te ontwikkelen Olstergaard in Olst gaat Gemeente Olst-Wijhe een aantal bomen kappen. Maar de wijk wordt toch natuurinclusief? En het bestaande groen in het gebied wordt toch versterkt? Waarom dan toch bomen kappen, vraagt u zich misschien af. <p>De bomen en het groen in Olstergaard zijn, samen met een landschapsarchitect en ecoloog, geïnventariseerd en van dichtbij bekeken. Er is besloten een deel van de bomen te kappen omdat deze op het eind lopen van hun levenscyclus, geen kwaliteit bieden voor de wijk en/of niet passen in het ontwerp van Olstergaard.</p> <p>Natuurlijk komen er voldoende bomen en groen terug. Voor zowel mens als dier moet het goed vertoeven zijn in Olstergaard. Ook is dit belangrijk met het oog op het klimaat.</p> <h2>Werkzaamheden</h2> <p>De wilgen worden geknot en er wordt een aantal bomen gekapt waarvoor geen vergunning nodig is. De werkzaamheden worden eind februari uitgevoerd. Dit met het oog op het begin van het broedseizoen. De aannemer verwerkt het hout. Delen zijn geschikt voor de palletindustrie en papierindustrie (met name de populieren). Wat overblijft wordt versnipperd. Het dikke takhout wordt gebruikt in de biomassa, het dunne takhout wordt verwerkt tot compost.</p> 2020-01-17 00:00:00 +0100 2020-01-17 12:46:57 +0100 2020-01-21 11:54:30 +0100 Stichting de Noordmanshoek organiseert open inloopavond Energietuin de Noordmanshoek Energietuin de Noordmanshoek moet een plek worden voor de inwoners van de gemeente Olst-Wijhe: om te wandelen, te spelen en wat te leren over natuur en energie. Stichting de Noordmanshoek gaat graag met de inwoners in gesprek over de Energietuin en organiseert daarom op 23 januari een open inloopavond voor geïnteresseerde inwoners. <p>Een groep actieve bewoners, inmiddels verenigd in Stichting de Noordmanshoek, werkt al sinds 2015 aan een plan voor een duurzame invulling van het gebied. Inmiddels is de kogel door de kerk: samen met de gemeente Olst-Wijhe, de Wageningen University (WUR) en Natuur en Milieu Overijssel, ontwikkelden ze een concept voor een van de eerste Energietuinen van Nederland. Stichting de Noordmanshoek praat de inwoners van de gemeente graag bij over dit concept en de huidige stand van zaken, en krijgt daarnaast graag input vanuit de omgeving. Dus: bent je geïnteresseerd in de ontwikkelingen rondom de Energietuin? Dan hoopt Stichting de Noordmanshoek je te mogen ontvangen op de open inloopavond op 23 januari. <br /><span><br />Invulling van de avond</span></p> <p>Naast Stichting de Noordmanshoek, zullen ook de coöperatie Goed Veur Mekare, de Wageningen University en Natuur en Milieu Overijssel op de inloopavond aanwezig zijn. Goed Veur Mekare is beschikbaar voor vragen rondom het zonnepark en de WUR en NMO kunnen meer toelichten over het project Energietuinen.  <br /><br />Wat: Inloopavond Energietuin de Noordmanshoek<br />Datum: 23 januari 2020<br />Tijd: 19:00 – 21:00 <br />Locatie: Langhuus, Langstraat 29, Wijhe</p> <p><span>Meer weten?</span></p> <p>Kijk op www.natuurenmilieuoverijssel.nl/energietuin-de-noordmanshoek/ of meld je aan voor de Facebookpagina “Energietuin de Noordmanshoek” om op de hoogte te blijven van alle ontwikkelingen rondom de Energietuin.</p> <br /> 2020-01-15 00:00:00 +0100 2020-01-15 12:16:23 +0100 2020-01-15 12:16:23 +0100 Vacature administratief medewerker Vergunningen Vanwege uitbreiding zoeken wij voor ons team Leefomgeving een administratief medewerker vergunningen (APV en Bijzondere Wetten) voor 16 uur per week. <p>Ben of ken jij die leergierige, proactieve en digitaal vaardige medewerker met minimaal een afgeronde mbo-opleiding niveau 4, bijvoorbeeld een opleiding tot Juridisch medewerker, danwel een vergelijkbare opleiding?</p> <p>Beschik je over de algemene ICT basisvaardigheden en begrijp je hoe processen lopen binnen de verschillende systemen? En ben je bereid om je te ontwikkelen binnen het vakgebied van de APV en de Bijzondere Wetten?</p> <h2><a href="http://www.olst-wijhe.nl/vacatureadministratiefmedewerker" title="Ga naar pagina vacature administratief medewerker vergunningen">Bekijk de vacature</a></h2> <p>Reageren kan tot en met 29 januari.</p> 2020-01-15 00:00:00 +0100 2020-01-15 11:47:46 +0100 2020-01-15 12:04:53 +0100 Wat valt op in Olst-Wijhe in cijfers 2018? Elk jaar brengen wij de cijfers in kaart over onze gemeente en bevolking. De meest recente cijfers leest u in Olst-Wijhe in cijfers 2018. Het gaat om cijfers over de stand en loop van de bevolking, onderwijs, sociaal economische zaken, volkshuisvesting, sociale voorzieningen en verkeer en vervoer. <p>Op 1 januari 2018 telt de gemeente Olst-Wijhe 18.023 inwoners, verspreid over 12 kernen en buurtschappen. De bevolkingsomvang is de afgelopen 10 jaar met 4% toegenomen. Het aantal basisschoolleerlingen en leerlingen in het voortgezet onderwijs loopt al enkele jaren terug.</p> <p>Goed nieuws is dat het aantal misdrijven in 2018 opnieuw verder afnam naar 301. Het aantal misdrijven per 10.000 inwoners is in Olst-Wijhe 166,5. Gemiddeld is dit cijfers in gemeenten met minder dan 25.000 inwoners 455,8.</p> <p>Op andere vlakken zagen we ook groei. Zo is het aantal motorvoertuigen in de gemeente in vijf jaar tijd met 1200 gestegen naar 15.115. Daarnaast is het aantal banen gestegen, namelijk met 1%. De grootste groei zien we in het aantal banen in de bouwsector. Benieuwd naar alle cijfers? <a href="http://www.olst-wijhe.nl/bestuur/visies-beleid-en-regelgeving/wonen-en-leven/kernen/olst-wijhe-in-cijfers-2018" title="Ga naar Olst-Wijhe in cijfers">Lees Olst-Wijhe in cijfers.</a></p> <p> </p> <p> </p> 2020-01-13 13:15:00 +0100 2020-01-13 13:19:46 +0100 2020-01-13 13:19:46 +0100 Welke jongere verdient het Jeugdcompliment Olst-Wijhe? Kinderen en jongeren zijn soms tot grootse dingen in staat. Zij zetten zich op bijzondere manieren in voor de Olst-Wijhese samenleving. Hun frisse ideeën en tomeloos enthousiasme maken dat zij onmisbaar zijn in onze maatschappij... <p>Kent u een jongere die zich bijzonder heeft ingezet voor de samenleving? Meld hem of haar dan aan voor het Jeugdcompliment!</p> <p>Aanmelden kan tot 12 februari. De uitreiking vindt plaats op 4 maart 2020, vlak na de Nationale Complimentendag. Natuurlijk is dit onder voorbehoud van de aanmeldingen. <a href="https://www.olst-wijhe.nl/jeugdcompliment" title="Aanmelden jeugdcompliment">Meld iemand aan.</a></p> <p> </p> 2020-01-13 00:45:00 +0100 2020-01-10 10:05:04 +0100 2020-01-24 09:25:14 +0100 Koninklijke Onderscheiding voor Welsumse vrijwilligster Gezien Visch Op zondag 12 januari heeft burgemeester Ton Strien van de gemeente Olst-Wijhe de Koninklijke Onderscheiding, Lid in de Orde van Oranje-Nassau, uitgereikt aan Gezien Visch. De uitreiking vond plaats tijdens het jaarlijkse Besturentoernooi in Welsum. Gezien Visch is onderscheiden op grond van haar belangeloze inzet voor de samenleving van Welsum. <p>Al sinds de officiële opening van dorpshuis ‘De Bongerd’ in Welsum (in 1980) is Gezien Visch daar actief als vrijwilligster. Eerst als schoonmaakster, later nam zij ook de coördinatie van de schoonmaak op zich. Inmiddels is zij geen coördinatrice meer maar nog steeds, al bijna 40 jaar (!), maakt zij iedere week het dorpshuis schoon. Het beheer en de exploitatie van het dorpshuis worden uitgevoerd door Stichting Dorpshuis Welsum. Gezien Visch is hier in de periode tussen 1989-1999 actief geweest als secretaris en penningmeester en van 2002-2008 als algemeen bestuurslid.</p> <p>Het vrijwilligerswerk van Gezien Visch beperkt zich niet tot het dorpshuis alleen. Zij zet zich ook in voor Vrouwen van Nu, afdeling Welsum. Naast het feit dat zij al 35 jaar lid is, heeft zij ook diverse keren onderdeel uitgemaakt van het bestuur (1986-1992 als secretaris en van 2002-2008 als voorzitter). Vanaf 2014 heeft zij de voorzittersrol weer op zich genomen én vanaf 2016 is zij ook weer secretaris.</p> <p>Ook Video Club Welsum 700 kan rekenen op haar inzet. Al sinds de oprichting in 1996 is zij betrokken bij de opnames van het Welsumse dorpsleven die tijdens de jaarlijkse donateursavond worden gepresenteerd als het ‘Welsums journaal’.</p> <p>Gezien Visch is in de periode van 2003 tot 2008 ook nog actief geweest voor O.B.S. ‘Dijkzicht’ in Welsum als ouderraadslid.</p> <p>Foto: Jan van Aefst.</p> 2020-01-12 18:45:00 +0100 2020-01-10 10:01:54 +0100 2020-01-12 18:46:17 +0100 Geen obstakels… putten reinigen wordt zo een stuk makkelijker Vanaf 13 januari reinigt firma Van de Kolk de putten in en aan de weg (straatkolken) in onze gemeente. In week 3 gebeurt dit in Olst, in week 4 in Wijhe en in week 5 in de overige kernen. We laten dit twee keer per jaar doen: een keer na de val van de bloesem en een keer na de val van de bladeren. Door de putten tijdig te reinigen, raken ze niet of minder snel verstopt en kunnen ze bijvoorbeeld bij extreme regenval meer regen opvangen. Het is dus belangrijk dat dit gebeurt. <p> <p>Om de putten te kunnen reinigen, hebben wij uw hulp nodig. Wilt u in deze periode:</p> </p> <p> <ul> <li>niet op of voor de putten parkeren?</li> <li>geen containers of andere obstakels op of voor de putten plaatsen?</li> <li>niets bevestigen aan de putten, zoals kettingen van aanhangers?</li> </ul> </p> <p> <p><span>We snappen dat u hier misschien niet altijd aan denkt als u uw auto parkeert of de container aan de weg zet. Maar misschien uw buren op dat moment wel. Help elkaar daarom ook herinneren. Zo zorgen we er samen voor dat de putten goed kunnen worden gereinigd om overlast bij zware regenval te voorkomen.</span></p> </p> 2020-01-10 00:00:00 +0100 2019-12-17 15:27:58 +0100 2019-12-17 15:27:58 +0100 Actieplan Maatschappelijk Verantwoord Inkopen: oog voor duurzaamheid en lokale samenleving en economie Wij kopen jaarlijks voor vele miljoenen in. We vinden het belangrijk dat we ons geld goed besteden, maar kunnen met inkooptrajecten ook andere beleidsdoelstellingen ondersteunen. De basis hiervoor is al gelegd in ons inkoopbeleid 2017. Maatschappelijke thema’s spelen uiteraard een belangrijke rol. We doen al veel op dit gebied, maar de komende jaren gaan we hier extra aandacht aan geven. <p>We hebben het Manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI) ondertekend. Om de ambities verder vorm te geven, stelden we een actieplan MVI opgesteld. Dit plan helpt ons om stappen te zetten. Met kleine acties willen we grote impact hebben op onze leefomgeving en de generaties na ons.</p> <p>De komende jaren richten wij ons vooral op de thema’s:</p> <p> <ul> <li>MKB vriendelijk inkopen/lokale economie</li> <li>Social return</li> <li>Circulair Inkopen</li> <li>CO2-uitstoot verminderen</li> </ul> </p> <p>Zo dragen wij ook met onze inkoop bij aan een duurzaam Olst-Wijhe met oog voor de lokale samenleving en economie. <a href="http://www.olst-wijhe.nl/bestuur/visies-beleid-en-regelgeving/besturen/actieplan-maatschappelijk-verantwoord-inkopen" title="Ga naar actieplan">Bekijk het actieplan.</a></p> 2020-01-09 13:45:00 +0100 2020-01-09 13:49:58 +0100 2020-01-09 13:49:58 +0100 Geen obstakels? Dan kan de veegwagen er bij We vegen met regelmaat onze straten in de gemeente. Om dit goed uit te kunnen voeren is het prettig als de goten vrij zijn van obstakels (voertuigen, aanhangers, etc.). <p>In het veegschema kunt u zien wanneer er bij u in de buurt geveegd wordt. Wilt u er deze periode rekening mee houden dat u de goten vrijhoudt?</p> <h2><span>Veegdagen</span></h2> <h2> <ul> <li><span>Dinsdag 14 januari in Wijhe en omgeving</span></li> <li><span>Woensdag 15 januari in Wijhe en omgeving</span></li> <li><span>Donderdag 16 januari in Olst en omgeving</span></li> <li><span>Vrijdag 17 januari in Olst en omgeving</span></li> <li><span>Maandag 24 februari in Wijhe </span></li> <li><span>Dinsdag 25 februari in Olst </span></li> <li><span>Dinsdag 10 maart in Wijhe en omgeving</span></li> <li><span>Woensdag 11 maart in Wijhe en omgeving</span></li> <li><span>Donderdag 12 maart in Olst en omgeving</span></li> <li><span>Vrijdag 13 maart in Olst en omgeving</span></li> </ul> </h2> <h2><span>Het schema voor de rest van het jaar 2020 volgt nadat de aanbesteding is afgrond. Zodra dit bekend is, vullen we dit <a href="https://www.olst-wijhe.nl/vegen" title="ga naar https://www.olst-wijhe.nl/vegen">veegschema</a> aan op onze website. </span></h2> <p><span></span></p> 2020-01-09 00:00:00 +0100 2019-12-17 11:57:02 +0100 2019-12-17 12:05:55 +0100 Luka en Ciel geven beleving aan 75 jaar vrijheid op nieuwjaarsreceptie Op dinsdagavond 7 januari organiseerden wij ons jaarlijkse nieuwjaarsreceptie. Dit jaar was ook de Commissaris van de Koning, Andries Heidema, aanwezig op de drukbezochte avond. Hij koos bewust voor deze bijeenkomst vanwege het bijzondere thema: 75 jaar Vrijheid Olst-Wijhe. <p>Luka en Ciel, leerlingen van de drama-opleiding van de Capellenborg, raakten de aanwezigen met een kort optreden. Zij vertelden, onder leiding van hun docent Jolmer Versteeg, mooie verhalen uit dagboeken van meisjes die de bezetting en ook de bevrijding beleefden. Burgemeester Ton Strien zette kracht bij de woorden van Luka en Ciel. Hij blikte terug op het verleden, maar keek ook vooruit waarbij hij stilstond bij de vele activiteiten die dit jaar in de gemeente georganiseerd worden. Deze staan allemaal in het teken van <a href="http://www.olst-wijhe.nl/75jaarvrijheid" title="http://www.olst-wijhe.nl/75jaarvrijheid">75 jaar Vrijheid Olst-Wijhe</a>.</p> <p> </p> 2020-01-07 21:43:00 +0100 2020-01-07 21:43:28 +0100 2020-01-13 09:28:39 +0100 Parkeren Wiederhorsten In 1996 is er een verkeersbesluit genomen voor de parkeerterreinen Wiederhorsten 1 t/m 103 (oneven) in Wijhe, waarin staat dat er uitsluitend geparkeerd mag worden op de daarvoor ingerichte parkeervakken. Hiervoor zijn toen zoneborden geplaatst. <p>Rond 2012 zijn deze borden (om onduidelijke redenen) verwijderd en niet meer teruggeplaatst. Wij constateren nu dat er regelmatig niet op de gewenste plaatsen in de wijk wordt geparkeerd. Niet alleen bewoners maar ook hulpdiensten ervaren hier hinder van. Om het parkeren goed te reguleren plaatsen wij binnenkort nieuwe borden om de parkeerzones weer duidelijk aan te geven.</p> <p> </p> <p> </p> 2020-01-07 09:00:00 +0100 2020-01-02 14:35:17 +0100 2020-01-02 14:35:27 +0100 Inzameldagen ROVA 2020 Ook in 2020 komt ROVA weer bij u langs om uw containers voor afval en grondstoffen te legen. De inzameldagen voor 2020 zijn bekend. <p>U vindt de inzameldagen voor uw adres in de vernieuwde ROVA-app of op de <a href="http://www.rova.nl/inzamelkalender" title="ga naar site ROVA">ROVA website</a>.</p> <p><span>Standaard worden geen papieren inzamelkalenders verzonden. Als u toch een papieren inzamelkalender wilt ontvangen kunt u dit aanvragen bij het ROVA Klantcontactcentrum 038 - 4273777. Het ROVA-klantcontactcentrum is op werkdagen van 8.00 tot 20.00 uur bereikbaar en op zaterdag van 10.00 tot 15.00 uur.</span></p> 2020-01-06 12:00:00 +0100 2020-01-02 14:33:39 +0100 2020-01-02 14:33:58 +0100 Openbare kennisgevingen 03-01-2020 Vanwege Nieuwjaarsdag verschijnt de Huis aan Huis Reklamix niet op woensdag 1 januari 2020. <p>Daarmee vervallen ook de gemeentelijke pagina’s (de IJsselberichten).</p> <p>Wij publiceren onze <a href="http://www.olst-wijhe.nl/bestuur/nieuws/ijsselberichten/2020/1/3/openbare-kennisgevingen-03-01-2020" title="ga naar nieuwsbericht">openbare kennisgevingen</a> daarom op vrijdag 3 januari 2020 in De Stentor, editie Salland.</p> 2020-01-03 13:00:00 +0100 2020-01-02 11:05:38 +0100 2020-01-02 11:06:13 +0100 Uitnodiging nieuwjaarsreceptie op 7 januari 2020 Graag nodig ik u uit voor de nieuwjaarsbijeenkomst. U bent van harte welkom op dinsdag 7 januari 2020 van 19.30 tot 22.00 uur (zaal open vanaf 19.15 uur) in het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 in Wijhe. <p>Deze nieuwjaarsbijeenkomst staat in het teken van 75 jaar vrijheid. Met trots mag ik deze avond het programma 75 jaar Vrijheid Olst-Wijhe met u delen. Een programma vol activiteiten in onze gemeente, waaraan vele betrokken inwoners en partijen al lange tijd hard werken.</p> <p>Met vriendelijke groet,</p> <p>Namens het college van burgemeester en wethouders,</p> <p>Ton Strien<br />Burgemeester</p> <p> </p> 2020-01-02 02:15:00 +0100 2019-12-12 12:26:39 +0100 2020-01-02 09:49:47 +0100 Balie gemeentehuis later open op 6 januari <p>Op maandag 6 januari gaat onze balie in het gemeentehuis later open. U bent van harte welkom vanaf 9.30 uur. Telefonisch zijn wij normaal bereikbaar.</p> <br /> 2020-01-02 01:45:00 +0100 2019-12-13 09:34:28 +0100 2019-12-13 09:34:28 +0100 Stationsweg Olst afgesloten vanaf 6 januari Vanaf maandag 6 januari worden er werkzaamheden uitgevoerd aan de bomen aan de Stationsweg in Olst. <p>De weg is afgesloten voor al het verkeer vanaf de Jan Hooglandstraat tot het station. De afsluiting geldt op werkdagen van 8.00 tot 17.00 uur. De werkzaamheden duren maximaal drie werkdagen.</p> <br /> 2020-01-02 01:00:00 +0100 2019-12-13 09:36:41 +0100 2019-12-13 09:36:41 +0100 Kerstbomeninzameling 2020 Ook in 2020 organiseren we na Kerst de inzameling van kerstbomen. Dit doen we graag samen met alle kinderen. Iedereen die een kerstboom brengt verdient € 0,50 per kerstboom! Dat geldt natuurlijk alleen voor een échte kerstboom. Bij de verzamelplekken staan medewerkers klaar om de bomen in ontvangst te nemen. <p>Op woensdag 8 januari 2020 van 13.30 tot 16.00 uur kunt u kerstbomen op de volgende plekken inleveren:</p> <p><strong>Olst</strong></p> <ul> <li>trapveld De Meente</li> <li>parkeerplein voor het Willy Dobbeplantsoen</li> </ul> <p><strong>Wijhe</strong></p> <ul> <li>grasveld bij Tellegenschool</li> <li>parkeerplaats van Wijhe ’92</li> </ul> <p>Wij halen kerstbomen niet huis-aan-huis op.</p> <p> </p> 2019-12-31 01:00:00 +0100 2019-12-13 09:31:50 +0100 2019-12-13 11:52:21 +0100 Vuurwerkafval ruim je op Morgen is het weer zover. Tijdens oud en nieuw steken we vuurwerk af; een mooie en gezellige traditie. Maar een schone en veilige straat is ook mooi. Nog elk jaar raken kinderen gewond, omdat ze oud vuurwerk met korte lontjes oprapen en afsteken. En jaarlijks is vuurwerkafval goed voor 11% van het giftige koper in het oppervlaktewater. Ruim het vuurwerk daarom ook zo snel mogelijk weer op. <p>Geen zin om dit alleen te doen? Steeds vaker maken buren, op 1 januari om 12.00 uur, samen hun straat weer vuurwerkafvalvrij. Dat is wel zo gezellig. Kijk op de website van <a href="http://www.mooi-schoon.nl/nieuwjaar" title="Ga naar Mooi Schoon">Mooi Schoon</a> voor opruimtips en waar u het vuurwerkafval (gratis) in kunt leveren. Op de website kunt u ook één van de 50 gratis opruimpakketten bestellen.</p> <br /> 2019-12-30 02:45:00 +0100 2019-12-13 09:08:05 +0100 2019-12-13 09:08:05 +0100 Olst-Wijhe stelt gehoorbescherming ter beschikking voor carbid schieten Vuurwerk afsteken mag op oudejaarsdag vanaf 18.00 uur tot nieuwjaarsdag 2.00 uur. Carbidschieten mag al wat eerder. Dit mag vanaf 10.00 uur op 31 december tot 1 januari 2.00 uur. <p>Carbidschieten is een prachtige en gezellige traditie op oudejaarsdag. Veiligheid is daarbij erg belangrijk. Veel (ernstige) ongelukken bij carbidschieten gebeuren door het gebruik van een deksel. We geven je graag een aantal tips voor veilig carbidschieten.</p> <ol> <li>Bereid je goed voor: informeer tijdig bij de gemeente naar de voorwaarden voor het carbidschieten.</li> <li>Bescherm jezelf: gebruik gehoorbescherming en draag een veiligheidsbril om jezelf te beschermen.</li> <li>Gebruik goed materiaal: gebruik alleen een melkbus in goede staat met een stevige bodem. Schiet met een plastic bal en niet met een melkbusdeksel (schieten met een deksel is niet toegestaan) en zorg dat de bus, na het ontsteken niet achteruit kan schieten.</li> <li>Ontsteek het carbid veilig: ontsteek de bus met een fakkel op een stok terwijl je aan de zijkant van de melkbus staat. Ga nooit op de bus zitten. Zorg dat publiek op veilige afstand is</li> <li>Zorg voor EHBO: zorg dat er voldoende blusmiddelen (water om te koelen, blusdeken) aanwezig zijn, zodat je goed kunt handelen, mocht er toch iets verkeerd gaan.</li> </ol> <p>De regels over het afsteken van vuurwerk zijn landelijk vastgestelde regels. De regels over carbidschieten zijn lokaal vastgesteld en staan in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Voor het derde jaar handhaven de BOA’s op de naleving van de APV. Ze zijn door het Openbaar Ministerie aangewezen om bij overtredingen te mogen doorverwijzen naar HALT. Op oudejaarsdag gaan de BOA’s en de politie op pad. De BOA’s delen dan ook gehoorbescherming uit.</p> 2019-12-29 03:15:00 +0100 2019-12-13 09:25:46 +0100 2019-12-13 11:50:20 +0100 Uitnodiging nieuwjaarsreceptie op 7 januari 2020 <p>Graag nodig ik u uit voor de nieuwjaarsbijeenkomst. Dit keer in het teken van 75 jaar vrijheid. Met trots mag ik deze avond het programma 75 jaar Vrijheid Olst-Wijhe met u delen. Een programma vol activiteiten in onze gemeente, waaraan vele betrokken inwoners en partijen al lange tijd hard werken.</p> <p>U bent van harte welkom op dinsdag 7 januari 2020 van 19.30 tot 22.00 uur (zaal open vanaf 19.15 uur) in het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 in Wijhe.</p> <p>Met vriendelijke groet,</p> <p>Namens het college van burgemeester en wethouders,</p> <p>Ton Strien<br />Burgemeester</p> <br /> 2019-12-27 01:30:00 +0100 2019-12-12 12:25:43 +0100 2019-12-12 12:25:43 +0100 Op 25 en 26 december en 1 januari zijn wij gesloten Op woensdag 25 december (eerste kerstdag), donderdag 26 december (tweede kerstdag) en 1 januari (nieuwjaarsdag) zijn onze balies in het gemeentehuis en het Holstohus gesloten. <p>Op 24 en 31 december passen wij onze openingstijden aan. Op deze dagen zijn wij vanaf 15.00 uur gesloten. Op de momenten dat wij gesloten zijn, kunt u ons ook niet bellen.</p> <p>Wilt u een geboorte aangeven of een begrafenis vastleggen? Bekijk onze <a href="http://www.olst-wijhe.nl/openingstijden" title="Ga naar openingstijden">actuele openingstijden</a>.</p> 2019-12-23 01:30:00 +0100 2019-12-13 09:28:40 +0100 2019-12-13 14:48:00 +0100 Wees alert op woninginbraak Tijdens de feestdagen zijn veel mensen niet thuis. Daar maken inbrekers vaak gebruik van. Wees daarom alert. <p>Laat 's avonds een lamp aan, leg je kostbare spullen uit het zicht, doe je deur op slot en de ramen dicht. Kijk op<a href="http://www.maakhetzeniettemakkelijk.nl" title="Ga naar Maak het ze niet te makkelijk"> Maak het ze niet te makkelijk</a> voor tips om uw huis te beschermen tegen woninginbraak.</p> <br /> 2019-12-22 01:00:00 +0100 2019-12-13 09:39:24 +0100 2019-12-13 09:39:24 +0100 Onderhoud website Op vrijdag 20 december van 18.00 uur tot 21.00 uur voeren wij updates uit aan onze website om u ook in de toekomst goed van dienst te zijn. Vanwege deze updates zijn niet alle producten en diensten beschikbaar. Zo kunt u geen gebruik maken van onze online formulieren. <p>Tijdens onze werkzaamheden tonen wij een onderhoudspagina.</p> <h2>Zaken regelen met uw DigiD inloggegevens</h2> <p><span>U kunt niet inloggen met uw DigiD. Dit betekent dat u geen verhuizing kunt doorgeven of een uittreksel aan kunt vragen. U kunt uw verhuizing wel via het pdf-bestand aan ons doorgeven. Kijk voor meer informatie in ons </span><a href="http://www.olst-wijhe.nl/digitaalloket" title="ga naar Digitaal Loket"><span>Digitaal Loket</span></a><span>.</span></p> <h2>Online meldingen doorgeven</h2> <p><span>Wilt u iets melden over uw leefomgeving of openbare ruimte, bijvoorbeeld een losse stoeptegel? Dan kunt u dit per e-mail aan ons doorgeven via </span><a href="mailto:gemeente@olst-wijhe.nl" title="stuur een mail naar de gemeente"><span>gemeente@olst-wijhe.nl</span></a><span>.</span></p> <p><span>Op vrijdag 20 december vanaf 21.00 uur kunt u online weer bij ons terecht. </span></p> <p><span><em>Excuses voor het ongemak.</em></span></p> 2019-12-20 17:30:00 +0100 2019-12-19 12:16:49 +0100 2019-12-19 12:17:15 +0100 Gewijzigde afvalinzameling rond de feestdagen Op de kerstdagen en nieuwjaarsdag worden geen afval en grondstoffen ingezameld. De containers worden op een andere dag geleegd. <p> <ul> <li>De afvalinzameling van woensdag 25 december vindt plaats op zaterdag 21 december. Let op, dit is de zaterdag vóór de kerstdagen.</li> <li>De afvalinzameling van donderdag 26 december vindt plaats op zaterdag 28 december.</li> <li>De afvalinzameling van woensdag 1 januari vindt plaats op zaterdag 4 januari. </li> </ul> </p> <p>Het kan voorkomen dat op een ander tijdstip wordt ingezameld dan u gewend bent. Wij vragen u daarom de container op de dag van inzameling vóór 7.00 uur aan de straat neer te zetten.</p> <h2>Gewijzigde openingstijden</h2> <p>Op dinsdag 24 december en dinsdag 31 december is het milieubrengstation aan de Rijnlandstraat 2 in Zwolle geopend tot 16.00 uur. Op woensdag 25 december, donderdag 26 december en woensdag 1 januari is het milieubrengstation gesloten. Het klantcontactcentrum van de ROVA is op dezelfde tijden gesloten.</p> 2019-12-18 02:15:00 +0100 2019-12-13 09:10:32 +0100 2019-12-13 09:10:32 +0100 Uitnodiging nieuwjaarsreceptie op 7 januari 2020 <p>Graag nodig ik u uit voor de nieuwjaarsbijeenkomst. Dit keer in het teken van 75 jaar vrijheid. Met trots mag ik deze avond het programma 75 jaar Vrijheid Olst-Wijhe met u delen. Een programma vol activiteiten in onze gemeente, waaraan vele betrokken inwoners en partijen al lange tijd hard werken.</p> <p>U bent van harte welkom op dinsdag 7 januari 2020 van 19.30 tot 22.00 uur (zaal open vanaf 19.15 uur) in het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 in Wijhe.</p> <p>Met vriendelijke groet,</p> <p>Namens het college van burgemeester en wethouders,</p> <p>Ton Strien<br />Burgemeester</p> <p> </p> 2019-12-18 01:15:00 +0100 2019-12-12 12:24:12 +0100 2019-12-12 12:24:12 +0100 IJsselberichten niet in week 52 en 1 In verband met de feestdagen verschijnt de Huis aan Huis Reklamix niet in de weken 52 en 1. <p>Daarmee vervallen ook de gemeentelijke pagina’s (de IJsselberichten). Daarom publiceren wij onze openbare kennisgevingen op dinsdag 24 december en op vrijdag 3 januari in de Stentor, editie Salland.</p> <br /> 2019-12-18 01:15:00 +0100 2019-12-13 09:16:04 +0100 2019-12-13 09:16:04 +0100 Wie nomineert u voor het Jeugdcompliment 2020? Kinderen en jongeren zijn soms tot grootse dingen in staat. Zij zetten zich op bijzondere manieren in voor de Olst-Wijhese samenleving. Hun frisse ideeën en tomeloos enthousiasme maken dat zij onmisbaar zijn in onze maatschappij. Kent u een jongere die zich bijzonder heeft ingezet voor de samenleving? Meld hem of haar dan aan voor het Jeugdcompliment! <p>Een inzamelingsactie voor een goed doel of vereniging, zwerfafval opruimen of zelfs een heldendaad. Het wordt niet altijd gezien wat jongeren voor onze samenleving betekenen. Dat vinden wij jammer. Daarom reiken wij elk jaar het Jeugdcompliment uit om juist deze groep eens in het zonnetje te zetten. Hiermee laten wij zien dat wij veel waarde hechten aan de maatschappelijke betrokkenheid van jongeren.</p> <h2>Aanmelden</h2> <p>Kent u iemand die het Jeugdcompliment verdient? <a href="http://www.olst-wijhe.nl/jeugdcompliment" title="Aanmelden jeugdcompliment">Meld hem of haar dan voor 12 februari aan!</a> De uitreiking vindt plaats op 4 maart 2020, vlak na de Nationale Complimentendag. Natuurlijk is dit onder voorbehoud van de aanmeldingen.</p> <h2>Voorwaarden</h2> <p> </p> <ul> <li>Kandidaten zijn jonger dan 18 jaar.</li> <li>Zij moeten zich langere tijd belangeloos hebben ingezet voor anderen of een bijzondere eenmalige prestatie met maatschappelijke betekenis geleverd hebben. </li> <li>De inzet moet zijn gedaan voor of in de gemeenschap van Olst-Wijhe. </li> <li>Jonge mantelzorgen zijn uitgesloten van het Jeugdcompliment omdat deze bijzondere jongeren jaarlijks waardering krijgen via het Mantelzorgcompliment.</li> <li>Aanmelden voor 12 februari.</li> </ul> <p>Een jury, die onder andere uit achttien jongeren bestaat, beoordeelt de aanmeldingen op een aantal voorwaarden. De winnaar ontvangt een cadeaubon van € 100. Alle andere aanmeldingen die voldoen aan de voorwaarden ontvangen een cadeaubon van € 30.</p> 2019-12-18 01:00:00 +0100 2019-12-13 09:50:09 +0100 2020-02-11 15:28:47 +0100 Op 25 en 26 december en 1 januari zijn wij gesloten Tijdens de kerstdagen op 25 en 26 december en nieuwjaarsdag 1 januari zijn wij gesloten. Spoed? Lees verder. <p>Op 24 en 31 december passen wij onze openingstijden aan. Op deze dagen zijn wij vanaf 15.00 uur gesloten. Op de momenten dat wij gesloten zijn, kunt u ons ook niet bellen.</p> <h2>Crisissituatie?</h2> <p>Is er sprake van directe nood? Bel dan 112. Bel bij een crisissituatie met:</p> <ul> <li>Uw zorginstelling (als uw kind in behandeling is).</li> <li><a href="http://www.olst-wijhe.nl/contactzorg" title="ga naar pagina contact zorg">Toegangsteam Jeugd</a>, via telefoonnummer 14 0570 (binnen kantooruren).</li> <li><a href="http://www.vtij.nl/" title="ga naar site Veilig Thuis IJsselland">Veilig Thuis IJsselland</a>, via telefoonnummer 0800 2000 (buiten kantooruren).</li> </ul> <h2>Milieucalamiteit (bijvoorbeeld geur, geluid of lekkage van olie)?</h2> <p>Bel met het <a href="https://www.odijsselland.nl/od-voor-inwoners/overlast-melden-meldpunt-milieu/" title="ga naar site omgevingsdienst IJsselland">Meldpunt Milieu</a> van de Omgevingsdienst IJsselland 038-4252423 of stuur een e-mail naar <a href="mailto:meldpunt@odijsselland.nl" title="stuur een e-mail naar de Omgevingsdienst IJsselland">meldpunt@odijsselland.nl</a>.</p> <h2>Calamiteiten over wegcondities en/of rioleringszaken</h2> <p>Bel met <a href="https://www.gebra-infra.nl/" title="ga naar site Gebra Infra">Gebra Infra B.V.</a>, via telefoonnummer 0570-568082.</p> <h2><span>Een geboorte of overlijden?</span></h2> <p>Deze kunt u de eerstvolgende werkdag aan ons doorgeven.</p> <h2>Online regelen</h2> <p>Regel uw zaken met de gemeente 24/7 in ons <a href="https://www.olst-wijhe.nl/digitaalloket" title="ga naar Digitaal Loket">digitaal loket</a>.</p> <p><strong><em>Wij wensen u fijne feestdagen!</em></strong></p> 2019-12-17 01:00:00 +0100 2019-12-13 09:27:29 +0100 2019-12-18 11:25:27 +0100 Stationsweg Olst afgesloten vanaf 6 januari Vanaf maandag 6 januari worden er werkzaamheden uitgevoerd aan de bomen aan de Stationsweg in Olst. <p>De weg is afgesloten voor al het verkeer vanaf de Jan Hooglandstraat tot het station. De afsluiting geldt op werkdagen van 8.00 tot 17.00 uur. De werkzaamheden duren maximaal drie werkdagen.</p> <br /> 2019-12-17 01:00:00 +0100 2019-12-13 09:35:43 +0100 2019-12-13 09:35:43 +0100 Olst-Wijhe stelt gehoorbescherming ter beschikking voor carbid schieten Vuurwerk afsteken mag op oudejaarsdag vanaf 18.00 uur tot nieuwjaarsdag 2.00 uur. Carbidschieten mag al wat eerder. Dit mag vanaf 10.00 uur op 31 december tot 1 januari 2.00 uur. <p>Carbidschieten is een prachtige en gezellige traditie op oudejaarsdag. Veiligheid is daarbij erg belangrijk. Veel (ernstige) ongelukken bij carbidschieten gebeuren door het gebruik van een deksel. We geven je graag een aantal tips voor veilig carbidschieten.</p> <ol> <li>Bereid je goed voor: informeer tijdig bij de gemeente naar de voorwaarden voor het carbidschieten.</li> <li>Bescherm jezelf: gebruik gehoorbescherming en draag een veiligheidsbril om jezelf te beschermen.</li> <li>Gebruik goed materiaal: gebruik alleen een melkbus in goede staat met een stevige bodem. Schiet met een plastic bal en niet met een melkbusdeksel (schieten met een deksel is niet toegestaan) en zorg dat de bus, na het ontsteken niet achteruit kan schieten.</li> <li>Ontsteek het carbid veilig: ontsteek de bus met een fakkel op een stok terwijl je aan de zijkant van de melkbus staat. Ga nooit op de bus zitten. Zorg dat publiek op veilige afstand is</li> <li>Zorg voor EHBO: zorg dat er voldoende blusmiddelen (water om te koelen, blusdeken) aanwezig zijn, zodat je goed kunt handelen, mocht er toch iets verkeerd gaan.</li> </ol> <p>De regels over het afsteken van vuurwerk zijn landelijk vastgestelde regels. De regels over carbidschieten zijn lokaal vastgesteld en staan in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Voor het derde jaar handhaven de BOA’s op de naleving van de APV. Ze zijn door het Openbaar Ministerie aangewezen om bij overtredingen te mogen doorverwijzen naar HALT. Op oudejaarsdag gaan de BOA’s en de politie op pad. De BOA’s delen dan ook gehoorbescherming uit.</p> 2019-12-17 01:00:00 +0100 2019-12-13 09:24:42 +0100 2019-12-13 11:50:04 +0100 Vuurwerkafval ruim je op Nog twee weken en dan is het weer zover. Tijdens oud en nieuw steken we vuurwerk af; een mooie en gezellige traditie. Maar een schone en veilige straat is ook mooi. Nog elk jaar raken kinderen gewond, omdat ze oud vuurwerk met korte lontjes oprapen en afsteken. En jaarlijks is vuurwerkafval goed voor 11% van het giftige koper in het oppervlaktewater. Ruim het vuurwerk daarom ook zo snel mogelijk weer op. <p>Geen zin om dit alleen te doen? Steeds vaker maken buren, op 1 januari om 12.00 uur, samen hun straat weer vuurwerkafvalvrij. Dat is wel zo gezellig. Op de website van <a href="http://www.mooi-schoon.nl/nieuwjaar" title="Ga naar Mooi Schoon">Mooi Schoon</a> leest u opruimtips en waar u het vuurwerkafval (gratis) in kunt leveren. Op de website kunt u ook één van de 50 gratis opruimpakketten bestellen.</p> <p> </p> 2019-12-16 21:45:00 +0100 2019-12-13 09:06:10 +0100 2019-12-13 09:06:30 +0100 Kerstbomeninzameling 2020 Ook in 2020 organiseren we na Kerst de inzameling van kerstbomen. Dit doen we graag samen met alle kinderen. Iedereen die een kerstboom brengt verdient € 0,50 per kerstboom! Dat geldt natuurlijk alleen voor een échte kerstboom. Bij de verzamelplekken staan medewerkers klaar om de bomen in ontvangst te nemen. <p>Op woensdag 8 januari 2020 van 13.30 tot 16.00 uur kunt u kerstbomen op de volgende plekken inleveren:</p> <p><strong>Olst</strong></p> <ul> <li>trapveld De Meente</li> <li>parkeerplein voor het Willy Dobbeplantsoen</li> </ul> <p><strong>Wijhe</strong></p> <ul> <li>grasveld bij Tellegenschool</li> <li>parkeerplaats van Wijhe ’92</li> </ul> <p>Wij halen kerstbomen niet huis-aan-huis op.</p> <p> </p> 2019-12-16 14:39:00 +0100 2019-12-13 09:30:29 +0100 2019-12-13 11:52:40 +0100 Balie gemeentehuis later open op 6 januari <p>Op maandag 6 januari gaat onze balie in het gemeentehuis later open. U bent van harte welkom vanaf 9.30 uur. Telefonisch zijn wij normaal bereikbaar.</p> <br /> 2019-12-16 01:00:00 +0100 2019-12-13 09:33:38 +0100 2019-12-13 09:33:38 +0100 Onderhoud website Op dinsdag 17 december voeren wij vanaf 22.00 uur updates uit aan onze website om u ook in de toekomst goed van dienst te zijn. Vanwege deze updates zijn niet alle producten en diensten beschikbaar. Zo kunt u geen gebruik maken van onze online formulieren. <p>Tijdens onze werkzaamheden tonen wij een onderhoudspagina.</p> <h2>Zaken regelen met uw DigiD inloggegevens</h2> <p>U kunt niet inloggen met uw DigiD. Dit betekent dat u geen verhuizing kunt doorgeven of een uittreksel aan kunt vragen. U kunt uw verhuizing wel via het pdf-bestand aan ons doorgeven. Kijk voor meer informatie in ons <a href="http://www.olst-wijhe.nl/digitaalloket" title="ga naar digitaal loket Olst-Wijhe">Digitaal Loket</a>.</p> <h2>Online meldingen doorgeven</h2> <p>Wilt u iets melden over uw leefomgeving of openbare ruimte, bijvoorbeeld een losse stoeptegel? Dan kunt u dit per e-mail aan ons doorgeven via <a href="mailto:gemeente@olst-wijhe.nl" title="stuur een e-mail naar de gemeente Olst-Wijhe">gemeente@olst-wijhe.nl</a>.</p> <p>Op 18 december kunt u uur online weer bij ons terecht.</p> <p>Excuses voor het ongemak.</p> 2019-12-13 22:00:00 +0100 2019-12-09 10:39:30 +0100 2019-12-09 10:40:40 +0100 Onderhoud website Op vrijdag 13 december van 18.00 uur tot ongeveer 21.00 uur voeren wij updates uit aan onze website om u ook in de toekomst goed van dienst te zijn. Vanwege deze updates zijn niet alle producten en diensten online beschikbaar. Zo kunt u geen gebruik maken van onze online formulieren. <p>Tijdens onze werkzaamheden tonen wij een onderhoudspagina.</p> <h2><span>Zaken regelen met uw DigiD inloggegevens</span></h2> <p><span>U kunt niet inloggen met uw DigiD. Dit betekent dat u geen verhuizing kunt doorgeven of een uittreksel aan kunt vragen. U kunt uw verhuizing wel via het pdf-bestand aan ons doorgeven. Kijk voor meer informatie in ons </span><a href="http://www.olst-wijhe.nl/digitaalloket" title="ga naar Digitaal Loket"><span>Digitaal Loket</span></a><span>.</span></p> <h2>Online meldingen doorgeve<strong>n</strong></h2> <p><span>Wilt u iets melden over uw leefomgeving of openbare ruimte, bijvoorbeeld een losse stoeptegel? Dan kunt u dit per e-mail aan ons doorgeven via </span><a href="mailto:gemeente@olst-wijhe.nl" title="stuur een mail naar de gemeente"><span>gemeente@olst-wijhe.nl</span></a><span>.</span></p> <p><span>Op vrijdag 13 december vanaf ongeveer 21.00 uur kunt u online weer bij ons terecht.  <br /> </span></p> <p><span><em>Excuses voor het ongemak.</em></span></p> 2019-12-13 17:30:00 +0100 2019-12-10 10:34:32 +0100 2019-12-10 10:35:35 +0100 Gebied tussen Noorder Koeslag en Krijtenberg Wijhe vormgegeven met inwoners Op 10 december besloot het college van B&W van de gemeente Olst-Wijhe dat het gebied tussen de woonwijken Noorder Koeslag en Krijtenberg in Wijhe samen met inwoners wordt vormgegeven. De omgeving is en blijft groen waar natuurlijk spelen een belangrijke rol speelt. <p>De afgelopen periode onderzochten we welke opties voor de invulling van dit gebied haalbaar zijn. Een van de opties was woningbouw, de andere een volledig groene invulling. Het Oversticht voerde een onderzoek uit naar de mogelijkheden voor woningbouw in dit gebied. Ook omwonenden lieten hun mening over dit gebied horen tijdens een informatieavond eind september. Tijdens deze avond werden zij geïnformeerd over het voornemen een onderzoek uit te laten voeren naar de haalbaarheid van de realisatie van een aantal woningen. De omwonenden voelden zich overvallen en vroegen ons het gebied groen te laten.</p> <p>Op basis van de inbreng van omwonenden en het onderzoek van Het Oversticht besloot het college het gebied groen te houden en vorm te geven met inwoners van beide woonwijken. De omwonenden zijn hier inmiddels over geïnformeerd. In het voorjaar van 2020 ontvangen inwoners van de wijken een uitnodiging om mee te praten over de nadere invulling van het gebied.</p> 2019-12-12 14:15:00 +0100 2019-12-12 14:11:26 +0100 2019-12-12 14:11:26 +0100 Nieuwe afspraken over wonen in Salland De gemeenten Raalte en Olst-Wijhe, Huurdersvereniging Salland, Huurdersbelangen Salland en SallandWonen hebben voor 2020 opnieuw afspraken gemaakt over de sociale huurwoningen in Salland. <p>Dat is op 11 december feestelijk onderstreept met een gezamenlijke ondertekening van deze afspraken. Er zijn afspraken gemaakt over thema’s zoals beschikbaarheid van woningen, betaalbaarheid, leefbaarheid in wijken, kwaliteit, veiligheid en duurzaamheid.</p> <h2>Gemeente Olst-Wijhe</h2> <h2></h2> <h2> <p><span>In de gemeente Olst-Wijhe gaat SallandWonen huurwoningen bouwen in Zonnekamp Oost en op het Abersonterrein in Olst. Ook zijn er woningen van SallandWonen gepland in Olstergaard. In Wijhe komen huurwoningen binnen het project Noorder Koeslag. Voor sociale leefbaarheid zetten partijen de samenwerking voort door de inzet van buurtbemiddeling en wijksafari’s.</span></p> <p>Gemeente Raalte</p> </h2> <p>Voor de gemeente Raalte betekent dit bijvoorbeeld dat SallandWonen in 2020 inzet op nieuwbouw op verschillende locaties. Er wordt in 2020 gebouwd op de locatie van de voormalige Hartkampschool en Salland II in Raalte en op ’t Broeck in Broekland. Daarnaast worden afspraken gemaakt over woningbouw in Heino, Nieuw Heeten en Luttenberg.</p> <p>Verder zijn afspraken gemaakt over de inzet op vermindering van schuldenproblematiek. Daarbij wordt het project met de Voorzieningenwijzer opnieuw ingezet als hulpmiddel om te bekijken waar op de vaste lasten kan worden bespaard.</p> <h2>Stevige inzet op duurzaamheid en beschikbaarheid</h2> <p>Voor beide gemeenten geldt dat de stevige inzet op duurzaamheid wordt voortgezet. Dit draagt bij aan vermindering van de woonlasten voor de huurders en is goed voor de afname van de CO2-uitstoot. Daar waar SallandWonen onderhoud uitvoert aan de woningen, gaat de gemeente ook met particuliere verhuurders in gesprek om verduurzaming van het woningbezit te stimuleren. Verder stemmen de gemeenten en SallandWonen de werkzaamheden in een wijk of kern zo goed mogelijk op elkaar af. Door onderhoud te combineren met duurzaamheidsmaatregelen en de inzet op leefbaarheid en veiligheid bereiken partijen samen meer.</p> <p>Qua beschikbaarheid van sociale huurwoningen wordt onderzocht hoe de doorstroming van huurders naar andere woningen kan worden bevorderd, zodat meer inwoners een geschikte woning kunnen vinden.</p> <p>De afspraken bevestigen de constructieve samenwerking tussen de gemeenten, de huurdersorganisaties en SallandWonen. Door jaarlijks afspraken te maken, blijven ze met elkaar in gesprek en spelen ze samen in op actualiteiten.</p> 2019-12-12 12:00:00 +0100 2019-12-12 11:54:16 +0100 2019-12-12 11:54:16 +0100 Vacature lid voor de bezwaarschriftencommissie Vanwege aftreden zoeken wij een lid voor de Commissie van advies voor de bezwaarschriften. <p>De commissie brengt advies uit aan de bestuursorganen over ingediende bezwaarschriften. De commissie adviseert over alle bezwaarschriften, met uitzondering van bezwaarschriften op het gebied van belastingen, Wet waardering onroerende zaken en rechtspositionele aangelegenheden.</p> <h2><a href="http://www.olst-wijhe.nl/vacature-lid-bezwaarschriftencommissie" title="Ga naar pagina vacature lid bezwaarschriftencommissie">Bekijk de vacature</a></h2> <p>Je kunt tot en met 5 januari reageren.</p> 2019-12-11 14:00:00 +0100 2019-12-11 10:29:00 +0100 2019-12-11 10:29:00 +0100 Vacature medewerker Buitendienst Voor ons team Beheer Openbare Ruimte, onderdeel buitendienst zoeken wij een medewerker Buitendienst voor 36 uur per week. <p>Het team van de buitendienst bestaat uit 10 personen. Zij zijn samen verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de openbare ruimte in de gemeente.</p> <h2><a href="http://www.olst-wijhe.nl/bestuur/organisatie/vacature-medewerker-buitendienst" title="Ga naar pagina vacature medewerker Buitendienst">Bekijk de vacature</a></h2> <p>Reageren kan tot en met 5 januari.</p> 2019-12-11 10:15:00 +0100 2019-12-11 10:15:47 +0100 2019-12-11 10:22:21 +0100 Woninginbraak in onze gemeente: wees alert Afgelopen weekend zijn er drie woninginbraken geweest in onze gemeente. Ook is er in een busje ingebroken. Wees daarom alert. <p>Laat 's avonds een lamp aan, leg je kostbare spullen uit het zicht, doe je deur op slot en de ramen dicht. Kijk voor meer tips op de website <a href="http://www.maakhetzeniettemakkelijk.nl" title="Ga naar Maak het ze niet te makkelijk">Maak het ze niet te makkelijk</a>.</p> 2019-12-10 16:30:00 +0100 2019-12-10 16:31:53 +0100 2019-12-10 16:31:53 +0100 Uitnodiging nieuwjaarsreceptie op 7 januari 2020 <p>Graag nodig ik u uit voor de nieuwjaarsbijeenkomst. Dit keer in het teken van 75 jaar vrijheid. Met trots mag ik deze avond het programma 75 jaar Vrijheid Olst-Wijhe met u delen. Een programma vol activiteiten in onze gemeente, waaraan vele betrokken inwoners en partijen al lange tijd hard werken.</p> <p>U bent van harte welkom op dinsdag 7 januari 2020 van 19.30 tot 22.00 uur (zaal open vanaf 19.15 uur) in het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 in Wijhe.</p> <p>Met vriendelijke groet,</p> <p>Namens het college van burgemeester en wethouders,</p> <p>Ton Strien<br />Burgemeester</p> <p> </p> <p> </p> 2019-12-10 16:15:00 +0100 2019-12-10 16:16:58 +0100 2019-12-10 16:16:58 +0100 Gewijzigde afvalinzameling rond de feestdagen Op de kerstdagen en nieuwjaarsdag worden geen afval en grondstoffen ingezameld. De containers worden op een andere dag geleegd. <p> </p> <ul> <li>De afvalinzameling van woensdag 25 december vindt plaats op zaterdag 21 december. Let op, dit is de zaterdag vóór de kerstdagen.</li> <li>De afvalinzameling van donderdag 26 december vindt plaats op zaterdag 28 december.</li> <li>De afvalinzameling van woensdag 1 januari vindt plaats op zaterdag 4 januari. </li> </ul> <p> </p> <p>Het kan voorkomen dat op een ander tijdstip wordt ingezameld dan u gewend bent. Wij vragen u daarom de container op de dag van inzameling vóór 7.00 uur aan de straat te zetten.</p> <h2>Gewijzigde openingstijden</h2> <p>Op dinsdag 24 december en dinsdag 31 december is het milieubrengstation aan de Rijnlandstraat 2 in Zwolle geopend tot 16.00 uur. Op woensdag 25 december, donderdag 26 december en woensdag 1 januari is het milieubrengstation gesloten. Het klantcontactcentrum van de ROVA is op dezelfde tijden gesloten.</p> 2019-12-10 01:00:00 +0100 2019-12-06 09:44:31 +0100 2019-12-13 09:08:41 +0100 Felicitaties voor de 100-jarige mevrouw Meester-van der Lugt Vrijdag 6 december was voor mevrouw Meester-van der Lugt uit Wijhe een dag met een wel heel bijzonder tintje. Zij vierde op deze dag haar 100e verjaardag. <p>Natuurlijk kwam burgemeester Ton Strien ook even op verjaardagsvisite om haar te feliciteren met het bereiken van deze magische leeftijd.</p> 2019-12-09 14:46:02 +0100 2019-12-09 14:46:02 +0100 2019-12-09 14:46:02 +0100 Erfcoaches voor vragen over erven buitengebied In het buitengebied van Salland zijn sinds juni 2019 erfcoaches actief. De erfcoaches Jantine Haverkamp (Raalte) en Yvonne In ’t Veld (Deventer en Olst-Wijhe) zijn het eerste aanspreekpunt voor erfeigenaren in het buitengebied. Gesprekken kunnen bijvoorbeeld gaan over het vergroenen van het erf, veiligheid, duurzaamheid maar ook over vragen rondom (agrarische) bedrijfsontwikkeling en -opvolging, deelname aan saneringsregelingen, asbestsanering of sociaal emotionele vraagstukken. <p>Via keukentafelgesprekken kunnen de erfcoaches helpen om de kansen en mogelijkheden op een rijtje te zetten, zodat u met een goed gevoel aan de slag kunt. Zij zijn ook op de hoogte van regelingen en subsidies en kunnen u verwijzen naar het juiste loket. Daarbij zetten de erfcoaches de kennis en contacten bij de gemeenten Deventer, Olst-Wijhe en Raalte en het netwerk De Kracht van Salland in. De erfeigenaren waar de erfcoaches op gesprek zijn geweest geven aan dat het prettig was om met een onafhankelijk persoon in vertrouwen hun ideeën of zorgen te bespreken. Door in gesprek te gaan met een erfcoach worden erfeigenaren aan het denken gezet en gaan ze actief aan de slag met het realiseren van hun toekomstig erf. Heeft u vragen aan de erfcoaches? Zet dan de eerste stap en neem contact op met Yvonne In ’t Veld, telefoon 06 - 10 98 22 76 of <a href="mailto:yvonne@dekrachtvansalland.nl" title="Mail Yvonne">stuur een mail</a>.</p> <p>Meer informatie leest u op de website van <a href="https://www.dekrachtvansalland.nl/erfcoaches" title="Ga naar Kracht van Salland">De Kracht van Salland</a>.</p> <br /> 2019-12-04 02:30:00 +0100 2019-11-29 10:29:21 +0100 2019-11-29 10:29:21 +0100 Anton Bosch stopt 1 februari 2020 als wethouder "De jaren gaan tellen" Anton Bosch (65 jaar) heeft de gemeenteraad verzocht om hem ontslag te verlenen per 1 februari 2020. Anton Bosch is sinds 2014 wethouder in de gemeente Olst-Wijhe. Hij is bestuurlijk verantwoordelijk voor de portefeuilles financiën, economische ontwikkeling, vrijetijdseconomie, sport, cultuur en vitale voorzieningen. <p>Wethouder Bosch stopt omdat hij merkt dat het wethouderschap met zijn complexe politiek-bestuurlijke dynamiek en interactie met de samenleving hem in combinatie met zijn leeftijd veel kracht kost. In zijn brief aan de raad schrijft hij daarover: "Nu de jaren voor mij gaan tellen, heb ik gemerkt dat het elke dag veel kracht kost om mijn ambt als wethouder in te vullen op een manier die voldoet aan de door mijzelf gestelde verwachtingen, normen en waarden. En ik vind dat zowel u als mijn directe collegecollega's, maar ook de medewerkers van de gemeente en de inwoners en ondernemers van Olst-Wijhe recht hebben op de positieve energie en kracht die daarbij horen."</p> <p>Samen met de andere leden van het college heeft de wethouder zich ingezet voor het vertalen van de ambities uit het raadsakkoord 'Samen Verder' in een college uitvoeringsprogramma. De eerste effecten hiervan hebben een plaats gekregen in de begroting 2020 waarover de raad op 11 november een besluit heeft genomen.</p> <p>Voordat Anton Bosch wethouder werd was hij zowel in de voormalige gemeente Olst (1986-1995) als daarna in de gemeente Olst-Wijhe (2010-2014) raadslid voor de VVD.</p> <p>Burgemeester Strien vindt het heel erg jammer dat de wethouder tussentijds terugtreedt, maar hij begrijpt het wel. “Anton houdt niet van half werk”, aldus de burgemeester. “In de afgelopen bijna zes jaren hebben we in het college fijn met elkaar samengewerkt. Er is in die tijd, onder soms lastige omstandigheden, samen met de raad, veel in gang gezet en tot stand gekomen. Anton is tientallen jaren zeer actief geweest in het verenigingsleven en het openbaar bestuur. Voor al zijn verdiensten zijn wij hem zeer dankbaar. In maart zullen we op passende wijze afscheid van hem nemen”.</p> <p>Over de opvolging van Anton Bosch volgt binnenkort nog nadere informatie.</p> <br /> 2019-12-03 14:30:00 +0100 2019-12-03 14:26:23 +0100 2019-12-03 14:26:23 +0100 Werkzaamheden speeltuin Willy Dobbeplantsoen Olst De speeltuin aan het Willy Dobbeplantsoen in Zonnekamp-West in Olst is verouderd en toe aan een opknapbeurt. Daarom vroegen wij iedereen die de speeltuin bezoekt met zijn of haar (klein)kinderen, nichtjes, neefjes of oppaskinderen om ons te laten weten wat zij graag willen zien in deze speeltuin. <p>De leverancier maakte daarna twee ontwerpen. Maar liefst 40 mensen lieten ons weten naar welk ontwerp hun voorkeur uitging. Het ontwerp met de meeste stemmen wordt op 13 december gerealiseerd. Een paar dagen ervoor worden de oude toestellen weggehaald. Vanaf 14 december kunnen alle kinderen tot 7 jaar genieten van de nieuwe speeltuin.</p> <br /> 2019-12-03 01:30:00 +0100 2019-11-29 10:31:22 +0100 2019-11-29 10:31:22 +0100 Uw persoonsgegevens in de Basisregistratie Personen (BRP) Alle inwoners van Nederland staan in de Basisregistratie Personen (BRP). In de BRP staat van iedere inwoner van Olst-Wijhe een persoonslijst. Deze persoonslijst bevat de belangrijkste algemene persoonsgegevens en de daarop aangebrachte wijzigingen (naam, geboorte, adres, huwelijk, kinderen, overlijden). <p>Het bijhouden van de BRP is een taak van de gemeente en is geregeld in de Wet BRP. Gemeenten wisselen onderling persoonsgegevens met elkaar uit, bijvoorbeeld als u naar een andere gemeente verhuist.</p> <p>De gegevens in de BRP worden gebruikt door overheidsinstanties en een aantal aangewezen afnemers (derden). Zo wordt voorkomen dat u zelf aan afzonderlijke overheidsinstanties uw persoonsgegevens moet verstrekken, bijvoorbeeld bij wijzigingen in uw persoonsgegevens. De verstrekking van persoonsgegevens uit de BRP is ook geregeld in de Wet BRP.</p> <p> <ul> <li>U heeft recht op inzage van gegevens die over u in onze BRP staan.</li> <li>Zijn de geregistreerde persoonsgegevens in de BRP naar uw mening niet juist, dan kunt u een correctieverzoek doen.</li> <li>In sommige gevallen is het mogelijk om verstrekking van uw gegevens te beperken. Omdat geheimhouding van uw gegevens niet in alle gevallen mogelijk is, wordt formeel niet gesproken van geheimhouding, maar van een verstrekkingsbeperking.</li> </ul> </p> <p>Wilt u ons vragen om inzage, correctie of een verstrekkingsbeperking van uw persoonsgegevens? Dan kunt u een schriftelijk verzoek indienen bij het college van Burgemeester en Wethouders. Vergeet hierbij niet een kopie van uw geldige identiteitsbewijs mee te sturen als u het verzoek per post doet. Het verzoek kunt u ook persoonlijk aan onze balie in het gemeentehuis doen. Neemt u voor een verzoek om correctie alle relevante bewijsstukken en documenten mee. Op de BRP zijn de artikelen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing.</p> <h2>Meer informatie</h2> <p>Voor meer informatie over de BRP, verstrekkingen daaruit en mogelijkheden tot beperking daarvan of correctie, kunt terecht bij team Burgerzaken via telefoonnummer 14 0570. Wilt u weten welke overheidsorganen wettelijk recht hebben op uw persoonsgegevens? Bekijk dan de pagina van <a href="https://www.wiekrijgtmijngegevens.nl" title="Ga naar Wie krijgt mijn gegevens">Wie krijgt mijn gegevens</a>.</p> <br /> 2019-12-03 01:30:00 +0100 2019-11-29 10:26:46 +0100 2019-11-29 10:26:46 +0100 Zonnepanelen kopen? Vraag de btw terug! Met zonnepanelen op uw dak kunt u uw eigen stroom opwekken. Al vrij snel verdient u de kosten van zonnepanelen terug. Heeft u dit jaar zonnepanelen op uw dag gelegd of bent u dit nog van plan? Vergeet dan niet de btw terug te vragen bij de Belastingdienst. Dit geldt voor zowel de btw op de aanschaf als de installatie. <p>Dat scheelt toch flink in de portemonnee. Als u dit jaar panelen op uw dak heeft gelegd, kunt u nog tot medio 2020 de btw terugvragen. Meer weten over deze regeling? Kijk dan op de pagina van <a href="https://www.milieucentraal.nl/energie-besparen/zonnepanelen/zonnepanelen-kopen/btw-op-zonnepanelen-terugvragen/" title="Ga naar Milieu Centraal">Milieu Centraal</a>. U leest ook meer op de website van de <a href="https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/btw/hoe_werkt_de_btw/voor_wie_geldt_de_btw/eigenaren-van-zonnepanelen/eigenaren_van_zonnepanelen" title="Ga naar Belastingdienst">Belastingdienst</a>.</p> <br /> 2019-12-03 01:15:00 +0100 2019-11-26 16:27:40 +0100 2019-11-26 16:27:40 +0100 Wat te doen bij wateroverlast? Soms valt er in korte tijd heel veel regen. In juli veroorzaakte een hoosbui veel overlast in Olst. Omdat het klimaat verandert, krijgen we ook steeds meer te maken met extreem weer. <p>Goede maatregelen om toekomstige wateroverlast te voorkomen zijn vaak best ingrijpend en kosten veel geld. De gemeenteraad kiest waaraan het geld wordt uitgegeven. Eenvoudige, snel uit te voeren oplossingen die minder kosten voeren wij waar mogelijk uit.</p> <p>U kunt zelf ook maatregelen nemen om wateroverlast in uw woning en tuin te voorkomen. Maak uw tuin bijvoorbeeld zo groen mogelijk of gebruik grind in plaats van stenen. Wij laten u graag zien welke maatregelen u kunt nemen en welke noodmaatregelen u kunt treffen als er een hoosbui dreigt of is.</p> <p>Heeft u wateroverlast? Bel bij acuut gevaar dan altijd 112. Bij problemen in de openbare ruimte maakt u een melding bij ons. Op onze <a href="https://wonen.olst-wijhe.nl/wateroverlast" title="Ga naar pagina wateroverlast">pagina over wateroverlast</a> leest u de tips en vindt u een handig schema van de Veiligheidsregio waarin u leest wie u belt voor welke problemen.</p> 2019-12-03 01:15:00 +0100 2019-11-29 16:18:59 +0100 2019-11-29 16:18:59 +0100 Duurzaamheidsmarkt Herxen goed bezocht Veel Herxenaren zijn op dit moment bezig met het verduurzamen van hun huis, maar weten niet goed waar ze moeten beginnen. Daarom organiseerde de werkgroep Duurzaam Herxen samen met Eurus op 21 november een duurzaamheidsmarkt. Zo’n 40 Herxenaren bezochten de markt. <p>Een energievakman van het Energieloket Salland vertelde over de voordelen van het maken van een energiescan. Er was een installateur aanwezig om te vertellen over de voordelen van zonnepanelen. Een varkensboer vertelde enthousiast over zijn kleine windmolen en de voordelen hiervan in combinatie met zonnepanelen. Ook was er een interessante presentatie van studenten van Windesheim over een mobiliteits-app. Verder werd er door een betrokken inwoner een presentatie gehouden over de gevolgen van klimaatverandering. Tot slot reikte de voorzitter van Plaatselijk Belang Herxen negen gratis energiescans uit aan Herxenaren die hadden meegedaan aan een prijsvraag. Fijn om te zien hoe betrokken de inwoners van Herxen zijn!</p> <p> </p> 2019-11-29 11:30:00 +0100 2019-11-29 10:23:39 +0100 2019-11-29 11:43:33 +0100 Uitnodiging afscheidsreceptie raadsgriffier Bart Duursema Na ruim 14 jaar met veel plezier in Olst-Wijhe gewerkt te hebben, neemt Bart Duursema op 17 december afscheid als raadsgriffier van onze gemeente. Vanaf 2 januari 2020 gaat hij met pensioen. <p>Graag kijkt hij samen met u terug op de prettige jaren die hij in Olst-Wijhe heeft gewerkt. Een periode waarin hij de raadsgriffie heeft vormgegeven en zich met hart en ziel heeft ingezet in de verbinding tussen raad, college, ambtelijke organisatie en onze inwoners. Wij nodigen u van harte uit om hem persoonlijk de hand te komen schudden tijdens de afscheidsreceptie op dinsdag 17 december 2019 van 16.00 tot 18.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis in Wijhe. U bent van harte welkom vanaf 15.45 uur. Vanaf 16.00 uur vindt het officiële deel met toespraken plaats. Daarna is er ruim gelegenheid voor persoonlijk contact.</p> <p>Namens de raad van Olst-Wijhe,</p> <p>A.G.J. (Ton) Strien<br />burgemeester/voorzitter van de raad</p> <br /> 2019-11-26 15:00:00 +0100 2019-11-22 09:47:19 +0100 2019-11-22 09:47:19 +0100 Gemeenten IJsselland stemmen in met aangepaste PFAS-norm Omgevingsdienst IJsselland heeft de gemeenten in de regio IJsselland voorgesteld een regionale achtergrondwaarde voor de stoffengroep PFAS vast te stellen. Dit deed de dienst op basis van bodemonderzoek. Een deel van de gemeenten in IJsselland heeft ingestemd met deze aangepaste PFAS-norm, ook de gemeente Olst-Wijhe. Door de norm binnen de diverse gemeenten aan te passen, kan het grondverzet in de regio worden hervat. <p>De stoffengroep PFAS krijgt de afgelopen tijd landelijk veel media-aandacht. Het grondverzet in de regio IJsselland ondervindt al enige tijd vertraging door het Tijdelijk Handelingskader vanuit het ministerie.</p> <h2>Resultaten bodemonderzoek regio IJsselland</h2> <p>Omgevingsdienst IJsselland liet in opdracht van de gemeenten onderzoek uitvoeren om te bepalen hoe het met PFAS in de regio IJsselland in de bodem is gesteld. Daarvoor heeft het onderzoeksbureau een achtergrondwaarde bepaald. Een achtergrondwaarde geeft aan hoeveel van een bepaalde stof in de grond aanwezig is. Deze achtergrondwaarde kan vervolgens worden vastgelegd in een bodemkwaliteitskaart. Een bodemkwaliteitskaart is een wettig bewijsmiddel volgens de Regeling bodemkwaliteit. Met de bodemkwaliteitskaart wordt voorkomen dat er voor elke partij grond en ontvangende locatie een partijkeuring of bodemonderzoek nodig is.</p> <p>Voor het onderzoek voerde het onderzoeksbureau veldwerk en analyses uit. Per gemeente onderzocht het bureau de grond binnen de bebouwde kom met woon- en industriefunctie en de grond in het buitengebied. Het onderzoek richtte zich vooral op de stoffen PFOS en PFOA uit de PFAS-stoffengroep. In de bovengrond is in 80% van de gevallen de gemeten waarde van beide stoffen lager dan of gelijk aan 0,7 microgram per kilogram (P80). Uit het onderzoek blijkt dat de waarden in de ondergrond (vanaf 0,5 meter onder de grond en dieper) lager zijn dan in de bovengrond (0 tot 0,5 meter diepte). Er is geen verschil in de waarden tussen landelijk en bebouwd gebied. Ook de stof GenX is onderzocht. In geen van de geanalyseerde monsters is GenX aangetroffen.</p> <h2>Advies aan de gemeenten</h2> <p>Omgevingsdienst IJsselland heeft de gemeenten in IJsselland voorgesteld de achtergrondwaarde voor landbouw en natuur vast te stellen op 0,7 microgram per kilo en de bodemkwaliteitskaart aan te passen. Inmiddels hebben Raalte, Olst-Wijhe, Deventer, Hardenberg en Zwartewaterland ingestemd met de voorgestelde waarde. Het grondverzet binnen en tussen deze gemeenten kan hiermee weer starten. De gemeenten Dalfsen, Kampen, Ommen, Staphorst, Steenwijkerland en Zwolle nemen op korte termijn een besluit over de nieuwe norm.</p> <h2>Over PFAS en het Tijdelijk Handelingskader</h2> <p>PFAS betreft een grote groep stoffen waarvan een aantal stoffen op de lijst met (potentieel) zeer zorgwekkende stoffen (ZZS) staat. Door de specifieke eigenschappen die PFAS hebben, worden ze al decennialang gebruikt in industriële processen en veel alledaagse producten, zoals brandblusschuim en cosmetica. Uit verschillende onderzoeken is gebleken dat deze stoffen biologisch slecht tot niet afbreekbaar zijn en zich kunnen verplaatsen. Ze zijn schadelijk voor de gezondheid van mensen en dieren en ze komen door onder andere lozingen en verplaatsingen via de lucht inmiddels wijdverspreid in het milieu voor.</p> <p>Sinds juli 2019 gelden tijdelijke regels voor de hoeveelheden PFAS in de grond, het Tijdelijk Handelingskader. Binnen dit Handelingskader werd ook heel Nederland als verdacht aangemerkt op de aanwezigheid van PFAS. Dit levert in veel regio’s weer vertraging op in het grondverzet vanwege aanvullend onderzoek met lange doorlooptijden en de strenge normering.</p> <h2>Meer informatie over PFAS</h2> <p>Zie voor meer informatie over PFAS in Nederland de websites van het RIVM en de Rijksoverheid. Kijk voor meer informatie ook op de <a href="https://www.odijsselland.nl/pfas/" title="Ga naar pagina PFAS">pagina over PFAS</a> op de website van de Omgevingsdienst IJsselland.</p> <br /> 2019-11-26 10:00:00 +0100 2019-11-26 10:02:45 +0100 2019-11-26 10:02:45 +0100 Landelijke ontwikkelingen zorgen voor stijging afvaltarieven Er is de laatste tijd veel te doen over ons afval. Misschien heeft u er al over gehoord of gelezen. Allerlei ontwikkelingen maken dat de prijs voor de afvalstoffenheffing in veel gemeenten omhoog gaat, ook in onze gemeente. Op 2 december spreekt de gemeenteraad over de afvaltarieven. <p>De belangrijkste oorzaak van de verhoging heeft te maken met landelijke en internationale ontwikkelingen. Het is duurder geworden om afval te verbranden (verbrandingsbelasting). Daarnaast dalen de opbrengsten van de herbruikbare grondstoffen, zoals textiel en oud papier en daalt de vergoeding die de verpakkingsindustrie geeft voor de inzameling van kunststof.</p> <h2>Afvalstoffenheffing</h2> <p>Wij werken kostendekkend. Dat betekent dat de kosten voor de inzameling en verwerking van het afval worden betaald door de inwoners. Met name de landelijke ontwikkelingen zorgen er nu voor dat de afvalstoffenheffing omhoog gaat. Elk huishouden gaat vanaf 2020 gemiddeld per jaar € 47 meer betalen. Daarmee komt het tarief op € 179 per jaar. Wij zijn met dit tarief nog steeds een van de goedkopere gemeenten waar het gaat om de afvalstoffenheffing. Het bedrag van € 179 per jaar is een vast bedrag. Inwoners hebben wel invloed op de hoeveelheid restafval die zij aanbieden. In onze gemeente wordt omgekeerd ingezameld; hoe minder restafval u naar de verzamelcontainer brengt, hoe minder u betaalt. Door goed te scheiden, kunt u op de variabele kosten besparen. Het tarief voor het aanbieden van een zak restafval blijft € 1,80. Minima kunnen nog steeds gebruikmaken van de kwijtscheldingsregeling voor het vaste bedrag. De kwijtschelding voor het aanbieden van restafval vervalt vanaf 2020.</p> <h2>Medisch afval</h2> <p>Een klein deel van de verhoging heeft te maken met de regeling medisch afval die het college de gemeenteraad voorstelt. Inwoners met een chronische ziekte of medische beperking hebben soms te maken met veel extra afval. Denk bijvoorbeeld aan incontinentiemateriaal, dialyse- en stomamateriaal. Dit afval is niet te recyclen waardoor het bij het restafval moet. Deze inwoners hebben daardoor extra kosten voor het wegbrengen van dit afval. Wij komen deze inwoners tegemoet met een nieuwe regeling. Inwoners die kunnen aantonen dat zij om medische redenen met extra afval te maken hebben, kunnen aanspraak maken op een vergoeding van 50% voor de extra kosten.</p> <h2>Toekomst</h2> <p>Wij zetten ons in om de tarieven stabiel te houden. Om dit te bereiken, is de kwaliteit van de ingezamelde grondstoffen belangrijk. De verwerkingskosten van de grondstoffen zijn lager wanneer de kwaliteit van die grondstoffen hoog is. Het scheiden op zich gaat al heel goed in de gemeente, maar er belandt nog veel afval in de verschillende afvalstromen dat er niet thuis hoort. Hier gaat de komende jaren extra aandacht naar uit.</p> <p> </p> 2019-11-22 01:15:00 +0100 2019-11-22 10:19:50 +0100 2019-11-22 10:19:50 +0100 Beperkte online dienstverlening Update: u kunt weer online een verhuizing doorgeven en een uittreksel aanvragen. <p><span>De technische storing is inmiddels verholpen. U kunt een verhuizing weer digitaal doorgeven en een uittreksel online aanvragen via onze website. </span></p> <p>Onze excuses voor dit ongemak.</p> 2019-11-21 14:00:00 +0100 2019-11-20 15:14:27 +0100 2019-11-21 14:15:40 +0100 Locoburgemeester Marcel Blind bezoekt echtpaar Groothedde-Beredijk Vanochtend bezocht locoburgemeester Marcel Blind het echtpaar Grootheddde-Berendijk uit Wijhe. Zij vieren het 60-jarig huwelijksjubileum. <p> </p> <p> </p> <p> </p> 2019-11-21 12:19:00 +0100 2019-11-21 12:14:55 +0100 2019-11-21 12:18:31 +0100 Onderzoek naar buurthuis voor de Eikelhof Tijdens het kernenbezoek aan de Eikelhof hebben PB Eikelhof, de nieuwe eigenaren van de ‘de Lepelaar’ en de gemeente Olst-Wijhe een samenwerkingsovereenkomst getekend. Door het tekenen van deze overeenkomst onderstrepen de drie partijen dat ze samen de mogelijkheden willen onderzoeken voor een herontwikkelplan dat voorziet in een buurthuis voor de Eikelhof. <h2>Aanleiding<br /><br /></h2> <p>Nadat ‘De Lepelaar’ begin 2018 haar deuren sloot, verviel de ontmoetingsplek voor de inwoners van de Eikelhof. In november 2018 kwamen veel inwoners van de Eikelhof bij elkaar om te bespreken of er een nieuwe ontmoetingsplek moest komen, welke activiteiten daar plaats zouden kunnen vinden en wie zich daarvoor wilde inzetten. Daar bleek veel draagvlak voor een eigen ontmoetingsplek.</p> <h2>Vervolgstap<br /></h2> <p>Het bestuur van Plaatselijk Belang Eikelhof is daarna vol enthousiasme in gesprek gegaan met de gemeente en de nieuwe eigenaren van ‘de Lepelaar'. Tijdens het bezoek van het college van burgemeester en wethouders hebben alle aanwezige leden van PB Eikelhof unaniem ingestemd met de vervolgstap. Daarop hebben PB Eikelhof, de nieuwe eigenaren van ‘de Lepelaar’ en de gemeente Olst-Wijhe de samenwerkingsovereenkomst getekend. In deze overeenkomst spreken de drie partijen de intentie uit om samen te onderzoeken of een buurthuis op de Eikelhof realiseerbaar is en worden de ruimtelijke en financiële mogelijkheden verkend.</p> <p>PB Eikelhof wordt in dit proces ondersteund door Tom Jannink van de Overijsselse Vereniging van Krachtige Kernen (OVKK). Als aan het eind van de onderzoeksfase blijkt dat een buurthuis op de Eikelhof haalbaar is, zullen de partijen nadere afspraken maken met elkaar over de realisatie van het plan.</p> 2019-11-20 13:45:00 +0100 2019-11-20 13:27:07 +0100 2019-11-20 13:27:07 +0100 Eén leesbare verordening voor alle spelregels sociaal domein Wij hebben alle spelregels die gelden in het sociale domein in één verordening samengevat. Bij hulpvragen kijken we met die inwoner naar het totale resultaat wat we samen willen bereiken in plaats vanuit in één wet. De verordening is zoveel mogelijk in voor inwoners begrijpelijke taal geschreven. Als de gemeenteraad akkoord gaat geldt deze nieuwe verordening vanaf 2020. <h2>Aanleiding<br /></h2> <p>De gemeente Olst-Wijhe biedt inwoners ondersteuning op grond van verschillende wetten in het sociaal domein. Bijvoorbeeld vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Jeugdwet en Participatiewet. Per wet zijn op dit moment de spelregels vastgelegd in verschillende verordeningen. Vanaf 1 januari leggen wij alle spelregels vast in één verordening voor het sociaal domein.</p> <h2>Wat is nieuw?<br /></h2> <p>Bij een hulpvraag van een inwoner kijken we met die inwoner naar het resultaat wat we samen willen bereiken. En niet vanuit maar één wet. Dat maakt een ander soort regelgeving nodig. Deze nieuwe Verordening sociaal domein vervangt maar liefst elf bestaande verordeningen. De hoofdstukkenindeling is zo gekozen dat het document voor de inwoners een logische volgorde kent. De verordening bestaat ook in 2020 uit juridische spelregels tussen inwoners en gemeente, maar de nieuwe verordening is wel zoveel mogelijk in voor inwoners begrijpelijke taal geschreven.</p> <p>De nieuwe verordening wordt besproken in de gemeenteraad van 2 december 2019.</p> 2019-11-20 10:00:00 +0100 2019-11-20 09:54:52 +0100 2019-11-21 13:16:06 +0100 Proefreis met het openbaar vervoer in Olst Op dinsdag 10 december kunnen senioren tijdens een proefreis oefenen met het reizen met de bus en trein. <p>Op de stations krijgt u duidelijk uitgelegd hoe u kunt in- en uitchecken met uw OV-chipkaart bij verschillende vervoerders en hoe de kaartautomaat werkt. Ook kunt u oefenen met het laden van reissaldo en het ophalen van verschillende producten, zoals een keuzedag en meereiskorting. Er wordt op eigen kosten gereisd. Neem daarom uw geldige OV-chipkaart mee of koop tijdens de proefreis uw kaartje. De proefreis vindt in principe plaats vanaf het station in Olst. Om iedereen met voldoende aandacht te kunnen helpen, is het belangrijk dat u zich aanmeldt via www.ervaarhetov.nl/proefreis of door te bellen met de OV-ambassadeurs, telefoon 038 – 454 01 30. Na uw aanmelding ontvangt u meer informatie over het exacte tijdstip en de opstapplaats.</p> <h2>Inloopspreekuur</h2> OV-ambassadeurs beantwoorden tijdens het maandelijkse inloopspreekuur vragen over reizen met de bus en trein. OV-ambassadeurs zijn ervaren OV-reizigers die vrijwillig leeftijdsgenoten op weg helpen. Met duidelijk informatiemateriaal krijgen senioren uitleg over de OV-chipkaart, tarieven en abonnementen, het plannen van een reis en in- en uitchecken bij diverse vervoerders. Ook geven zij informatie over het deelnemen aan een proefreis. Belangstellenden mogen kosteloos en vrijblijvend binnenlopen. Het volgende inloopspreekuur is vrijdag 22 november van 14.00 tot 15.30 uur in de bibliotheek in het Holstohus in Olst.<br /> <h2>Meer informatie</h2> De Provincies Overijssel, Flevoland en Gelderland vinden het belangrijk dat senioren zo lang mogelijk zelfstandig kunnen reizen. Daarom maken zij het mogelijk dat OV-ambassadeurs gedurende het gehele jaar activiteiten organiseren in diverse gemeenten. Naast inloopspreekuren en proefreizen, organiseren zij ook informatiebijeenkomsten. Kijk op <a href="https://www.ervaarhetov.nl" title="Ga naar Ervaar het OV">Ervaar het OV</a> voor meer informatie en een overzicht van alle activiteiten. Voor vragen kunt u bellen naar 038 - 454 01 30, of <a href="mailto:ov-ambassadeur@ervaarhetov.nl" title="Stuur een mail naar OV-ambassadeurs">een e-mail sturen</a>.<br /> 2019-11-20 09:00:00 +0100 2019-11-15 09:35:27 +0100 2019-11-15 09:35:27 +0100 College tijdens kernenbezoek op 27 november in gesprek met inwoners Middel Op woensdag 27 november bezoeken burgemeester en wethouders Middel voor het jaarlijkse kernenbezoek. Deze avond wordt georganiseerd door Plaatselijk Belang Middel in samenwerking met de gemeente. <h2>Programma</h2> <p>Het programma begint om 20.00 uur in buurthuis ’ t Middelpunt met de ledenvergadering van Plaatselijk Belang Middel. Daarna begint het gezamenlijke programma met het college. Thema van de avond is Landbouw in Middel 100 jaar geleden en nu. Twee ondernemers vertellen hun verhaal over hoe het bedrijfsleven vandaag de dag in elkaar steekt.</p> <p>Het college hecht er veel waarde aan om in rechtstreeks contact met inwoners van gedachten te wisselen over onderwerpen die in de directe woon- en leefomgeving spelen. Tijdens het kernenbezoek is er dan ook tijd en ruimte om vragen te stellen aan het college. Iedereen is van harte welkom.</p> <p>Voorafgaand aan dit kernenbezoek heeft het bestuur van Plaatselijk Belang Middel een overleg gehad met onze directie.</p> <br /> 2019-11-19 01:15:00 +0100 2019-11-15 09:43:44 +0100 2019-11-15 09:43:44 +0100 West-Overijssel werkt samen aan de energietransitie Provincie, gemeenten, waterschap en netbeheerder in West-Overijssel werken samen aan een Regionale Energie Strategie. Hierin staat waar en hoeveel duurzame elektriciteit er in 2030 in de regio kan worden opgewekt en wat daarvoor nodig is. Ook de gemeente Olst-Wijhe doet mee. In een startnota die nu aan de gemeenteraad wordt aangeboden staat op welke manier de partners samenwerken. <p>Onze aarde warmt op en dat vraagt om maatregelen. De opwarming van de aarde komt door broeikasgassen (CO2) die onder andere bij het winnen en verbranden van aardas vrijkomen. In Nederland willen we daarom in plaats van fossiele brandstoffen, zoals aardgas of steenkolen, meer duurzame energiebronnen gebruiken en zo de CO2-uitstoot terugbrengen. Hierover zijn afspraken gemaakt in het Klimaatakkoord. In 2030 willen we 49% minder CO2 uitstoten. De verandering naar het grootschalig opwekken en gebruiken van duurzame energie noemen we de energietransitie.</p> <h2>Regionale Energie Strategie (RES)</h2> <p>De opgave is groot en heeft gevolgen voor iedereen. Bovendien houdt de energietransitie niet op bij de gemeentegrens. Daarom is Nederland opgedeeld in 30 energieregio’s. Binnen zo’n energieregio worden de afspraken uit het klimaatakkoord concreet uitgewerkt en ingevuld in een Regionale Energie Strategie (RES). In de regio West-Overijssel werken de 11 gemeenten (Dalfsen, Deventer, Hardenberg, Kampen, Olst-Wijhe, Ommen, Raalte, Staphorst, Steenwijkerland, Zwartewaterland en Zwolle), provincie Overijssel, Waterschap Drents Overijsselse Delta en Enexis Netbeheer, Coteq Netbeheer en Rendo Netwerken  samen met maatschappelijke organisaties, energiecoöperaties, bedrijven en jongeren uit de regio aan een Regionale Energie Strategie (RES). Ook de gemeente Olst-Wijhe doet mee in energieregio West-Overijssel.</p> <h2>Wat staat er in de RES?</h2> <p>In de RES geven de samenwerkingspartners aan hoeveel duurzame elektriciteit zij samen in de regio kunnen opwekken. Waar is plek voor het opwekken van zonne- en windenergie? Ook gaat de RES in op de aanwezigheid en verdeling van warmtebronnen in de regio die nodig zijn voor het op een duurzame en aardgasvrije manier verwarmen van woningen. Tenslotte richt de RES zich ook op het netwerk dat nodig is om duurzame energie op te slaan of te transporteren. In de RES staan uiteindelijk concrete projecten en een planning voor het opwekken van duurzame energie.</p> <h2>Planning</h2> <p>Het concept van de RES moet in juni 2020 klaar zijn. Alle 30 concepten worden dan landelijk door het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) beoordeeld en doorgerekend zodat duidelijk wordt of Nederland aan de afspraken uit het Klimaatakkoord kan voldoen.</p> <p>Het concept van de RES wordt daarna verder uitgewerkt in een eerste versie van de RES (de RES 1.0) die op 1 maart 2021 vastgesteld moet zijn door alle 11 gemeenteraden van West-Overijssel, Provinciale Staten en het algemeen bestuur van het waterschap. In 2030 moeten de plannen uit de RES uitgevoerd zijn.</p> <h2>Startnota</h2> <p>In een startnota staat hoe de samenwerkingspartners van de RES West-Overijssel samenwerken, wie daarbij welke taak en verantwoordelijkheid heeft, hoe de besluitvormingsprocedure verloopt en hoe de planning er globaal uitziet. Het college van B&amp;W biedt de startnota aan de gemeenteraad aan. De startnota RES West-Overijssel staat op de raadsvergadering van 2 december.</p> <p> </p> 2019-11-14 14:00:00 +0100 2019-11-14 14:12:02 +0100 2019-11-15 15:20:01 +0100 Gemeenteraad stelt begroting 2020 vast De gemeenteraad heeft maandagavond 11 november de begroting voor 2020 vastgesteld. Met waardering voor het college van B&W en de gemeentelijke organisatie voor het op een constructieve manier ‘de tering naar de nering zetten’. Hiermee heeft het college het besluit van de raad uitgevoerd om de kadernota van juli dit jaar te wijzigen. De raad heeft toen het college de opdracht gegeven om opnieuw te bekijken hoe de begroting sluitend gemaakt kon worden, zonder ingrepen als het extra verhogen van de onroerendezaakbelasting. <h2>Balans tussen ambities en financiën</h2> <p>De begroting komt zoveel mogelijk tegemoet aan het raadsakkoord. Er is gebalanceerd tussen de ambities en de financiële mogelijkheden. Overigens is er in de begroting slechts beperkt ruimte om te manoeuvreren. Want de grootste hap uit de begroting van 44,8 miljoen euro gaat naar activiteiten en taken die jaarlijks terugkomen. Dit zijn bijvoorbeeld onderhoud openbare ruimte, onderwijs, werk- en inkomensondersteuning, jeugdzorg, maatschappelijke ondersteuning, sport, cultuur e.d.</p> <h2>Beperkt nieuwe ontwikkelingen mogelijk maken en 2020 als overbruggingsjaar</h2> <p>Het jaar 2020 wordt qua nieuwe ontwikkelingen een tussenjaar, een jaar met een pas op de plaats. Een klein deel van de begroting gaat naar nieuw beleid dat nodig is om ambities uit het raadsakkoord te realiseren. Daarnaast wordt ter overbrugging van het begrotingsjaar 2020 ‘eenmalig geld’ ingezet. Door één miljoen euro uit de reserves in te zetten kunnen naast autonome ontwikkelingen en noodzakelijke nieuwe beleidswensen ook een aantal problemen op het gebied van de organisatie worden opgelost.  Inzet op specifieke thema’s kunnen dan wel in 2020 worden gecontinueerd. Hierbij gaat het onder meer om duurzaamheid, dienstverlening, participatie, digitale transformatie, uitvoering van de Omgevingswet en vitaal platteland.</p> <h2>Motie subsidieonderzoeken</h2> <p>De raad heeft bij de behandeling van de begroting een motie aangenomen om de mogelijkheden te onderzoeken om gebruik te maken van subsidiebureaus. Dit om zo goed in beeld te krijgen welke subsidiekansen er voor de gemeente Olst-Wijhe zijn op regionaal, landelijk en Europees niveau. De motie was ingediend door PvdA, CDA en D66.</p> <p>Daarnaast is een motie ingediend door D66 en GroenLinks om een onderzoek uit te voeren naar de bereidwilligheid van consumenten om streekproducten te kopen. Deze motie is aangehouden, hetgeen betekent dat de raad hierover op een later moment besluit.</p> <h2>Gemeentefonds</h2> <p>De begroting van de gemeente wordt voor het grootste deel (ongeveer 70%) gevoed door uitkeringen vanuit het rijk. Dat dit voor gemeenten tegenvalt en zij moeten bezuinigen, terwijl op landelijk niveau het qua financiën juist heel goed gaat, is moeilijk te verteren voor de fracties in de gemeenteraad. Helemaal omdat dit ook geleid heeft tot het nemen van pijnlijke bezuinigingsmaatregelen. Voorbeelden hiervan zijn de korting van 5% op beïnvloedbare budgetten, het verhogen van de toeristenbelasting en het minder geld beschikbaar stellen voor nieuw beleid.</p> <p>Ook het college deelt dit gevoel. Een lobby richting het Rijk hierover wordt dan ook zowel door de raad als door het college ondersteund.</p> 2019-11-14 10:10:17 +0100 2019-11-14 10:10:17 +0100 2019-11-14 10:10:17 +0100 Koninklijke Onderscheiding en medailles uitgereikt tijdens korpsavond brandweer Op woensdag 13 november werden 8 brandweervrijwilligers in het zonnetje gezet tijdens de jaarlijkse korpsavond van de brandweer IJsselland in de gemeente Olst-Wijhe <p>Vertrekkend brandweerman Bennie den Hartog ontving een Koninklijke Onderscheiding. Hij werd benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. De versierselen werden hem opgespeld door burgemeester Ton Strien.</p> <p>De 56-jarige Bennie den Hartog was sinds 15 april 1987 lid van de vrijwillige brandweer, post Wijhe. Hij fungeerde onder andere als bevelvoerder. Den Hartog ontving de Koninklijke Onderscheiding omdat hij zich, gedurende 32 jaar, met grote toewijding heeft ingezet voor de openbare veiligheid in zijn woonplaats en in de regio. Dit naast zijn dagelijkse werk bij hoofdwerkgever ProRail.</p> <p>Greet Knol-Dekker, Gert Dekker, Erik Westerop (niet op de foto), André Visser, Ge Menkveld, Gert Huiskamp en Piet Bredenoord ontvingen een medaille voor een mijlpaal in hun vrijwilligerschap.</p> <p> </p> 2019-11-14 08:45:00 +0100 2019-11-08 15:55:59 +0100 2019-11-14 14:09:36 +0100 Huisregels Olst-Wijhese horeca zorgen voor duidelijkheid tijdens avondje uit Gezelligheid staat voorop tijdens een avondje uit. Om het gezellig te houden, is het goed om een paar regels met elkaar af te spreken. Dat vinden de horeca in Olst-Wijhe, de gemeente Olst-Wijhe en de politie. Daarom zijn er standaard huis- en gedragsregels opgesteld die een plek krijgen bij de ingang van alle horecagelegenheden in Olst-Wijhe. <p>Op 13 november werd het eerste bordje met huisregels bevestigd door Gerben Bentum, eigenaar van De Slinger en aanspreekpunt van Koninklijke Horeca Nederland in Olst-Wijhe, waarnemend horecacoördinator politie René van der Vegt en burgemeester Ton Strien.</p> <p>Onder de noemer Veilig uit in Olst-Wijhe lees je binnenkort de huisregels bij elke horecagelegenheid in de gemeente. Het zijn regels over onder andere de verkoop van tabak en alcohol onder de 18 jaar, het gebruik van eigen consumpties, overlast voor de buren, wapens- en/of drugsbezit. Je gaat naar de horeca om het gezellig te hebben. De bordjes met huisregels zorgen ervoor dat de horeca en de politie kunnen optreden als dat nodig is. De regels zijn nu hetzelfde in zowel Olst-Wijhe als Raalte, wat het voor de politie eenvoudiger maakt om op te treden. Gerben Bentum: “Uitgaan doe je samen. Het is belangrijk dat mensen zich veilig voelen tijdens het uitgaan. Daarom slaan we de handen ineen om het uitgaan in onze gemeente gezellig te houden. De huisregels geven handvatten om actie te ondernemen, het is gewoon duidelijk. Zo zorgen we er samen voor dat iedereen veilig uit is in Olst-Wijhe.”</p> 2019-11-14 01:30:00 +0100 2019-11-14 10:46:42 +0100 2019-11-14 10:46:42 +0100 Vervangen en herplanten van populieren Wij hechten veel waarde aan een groene, boomrijke en veilige gemeente. Daarom onderhouden wij de bomen en controleren we deze ook regelmatig. <p>Helaas is gebleken dat de populieren aan de zijweg van de Kappeweg in Wijhe en aan de Dingshofweg op de Boskamp niet meer veilig zijn. We zijn daarom genoodzaakt om de populieren te kappen aan de zijweg Kappeweg naar huisnummers 1, 3a en 3b in Wijhe en aan de Dingshofweg op de Boskamp vanaf nummer 6 tot aan de Soestwetering. Het gaat om een snelgroeiend soort populier die hierdoor een beperkte levensduur heeft. De vitaliteit van de bomen is sterk afgenomen. Dit blijkt onder andere uit de grote, zware takken die afbreken. Dit leidt tot onveilige situaties. Daarom kappen we de bomen. We planten komend voorjaar nieuwe bomen. Dit zijn ook populieren, maar van een sterker soort. De werkzaamheden staan eind november gepland. Naar verwachting duurt dit een week. Tijdens het kappen van de populieren (tussen 8.00 en 17.00 uur) sluiten we de weg af. Voor de Dingshofweg zetten we een omleidingsroute uit.</p> 2019-11-13 09:15:00 +0100 2019-11-08 16:23:22 +0100 2019-11-08 16:23:22 +0100 Kernenbezoek Eikelhof dinsdag 19 november Het college van burgemeester en wethouders brengt dinsdag 19 november een kernenbezoek aan de Eikelhof. Dit vindt plaats bij Café Ruimzicht. <p>Tijdens het kernenbezoek worden de inwoners van de Eikelhof bijgepraat over de zoektocht naar een buurthuis voor de Eikelhof. Iedereen kan vragen stellen aan het college van burgemeester en wethouders.</p> <p>Wij nodigen u van harte uit op dinsdag 19 november om 20.00 uur bij Café Ruimzicht aan de Eikelhofweg 9 in Boskamp.</p> <p>Het college hecht er veel waarde aan om in rechtstreeks contact met inwoners van gedachten te wisselen over onderwerpen die in de directe woon- en leefomgeving spelen. Tijdens het kernenbezoek worden actuele onderwerpen toegelicht en kunnen inwoners vragen stellen aan het college. Voorafgaand aan dit kernenbezoek heeft het bestuur van Plaatselijk Belang Eikelhof een overleg gehad met onze directie.</p> <br /> 2019-11-13 01:30:00 +0100 2019-11-08 16:25:29 +0100 2019-11-08 16:25:29 +0100 Koopgedrag in beeld, helpt u mee? Wilt u meedoen aan het onderzoek naar het koopgedrag in Olst-Wijhe? In onze gemeente zijn al willekeurig huishoudens aangeschreven om mee te doen aan dit onderzoek, maar we willen graag een zo goed mogelijk beeld. Hoe meer reacties, hoe beter beeld we krijgen. Daarom willen we u vragen om online een korte vragenlijst in te vullen. <p><span>U kunt de <a href="https://kso2019.nl/" title="ga naar https://kso2019.nl/">vragenlijst</a> online invullen. </span><br /><span> </span><br /><span>De detailhandel is de afgelopen veranderd. Waar het online winkelen een sterke groei doormaakt, is op straat helaas vaker leegstand zichtbaar. We zetten ons samen met de winkeliers in voor een aantrekkelijk winkelaanbod. Om dit zo goed mogelijk te doen, is onderzoek naar koopgedrag van groot belang. Daarom doet de gemeente - net als 60 andere gemeenten - mee aan het onderzoek ‘Koopstromen Oost-Nederland’. We brengen daarmee in beeld waar u de boodschappen doet, waar u winkelt, waar u doelgerichte aankopen doet en hoe tevreden u bent over de verschillende aankooplocaties. Helpt u mee om het winkelgedrag in Olst-Wijhe in kaart te brengen?</span></p> 2019-11-12 09:30:33 +0100 2019-11-12 09:30:33 +0100 2019-11-12 09:30:33 +0100 Prijsuitreiking fotowedstrijd Op dinsdag 6 november ontvingen de winnaars van de fotowedstrijd een symbolische cheque uit handen van wethouder Marcel Blind. <p>Anne Lohuis (links op de foto) won de prijs in de categorie Evenementen, Klaas Westerhuis (tweede van links) in de categorie Kernen en Cees Vonk (rechts) in de categorie Natuur. Zij kunnen binnenkort genieten van een diner ter waarde van € 75 in een restaurant naar keuze in Olst-Wijhe. De foto's zijn vanaf zaterdag 25 januari te zien in de expositie in Infocentrum IJssel Den Nul. Er worden nog 20 andere ingezonden foto's geëxposeerd. De inzenders van deze foto's krijgen hierover binnenkort bericht.</p> 2019-11-08 16:00:00 +0100 2019-11-08 16:19:18 +0100 2019-11-08 16:19:18 +0100 Evenementen in november In november zijn of worden er voor de volgende evenementen een vergunning aangevraagd: <p>23 november <span> </span>Sinterklaas intocht, Olst</p> <p>23 november <span> </span>Sinterklaas intocht, Boskamp</p> <p>23 november<span> </span>Sinterklaas intocht, Wijhe</p> <p>30 november <span> </span>Prinsverkiezing Iesselzotten, Olst</p> 2019-11-08 01:00:00 +0100 2019-11-08 16:21:31 +0100 2019-11-08 16:21:31 +0100 Verkoop gemeentegrond aan de Torenstraat in Wijhe <p> <p>Aan de Torenstraat in Wijhe wordt gemeentegrond aan de openbaarheid onttrokken. Het conceptverkoopplan van het perceel gelegen aan de Torenstraat in Wijhe ligt van 7 november tot en met 18 december 2019 ter inzage bij onze balie in het gemeentehuis in Wijhe. Gedurende deze periode kunt u reageren op dit plan. U kunt hiervoor een brief sturen naar Gemeente Olst-Wijhe, t.a.v. Grondzaken, Postbus 23, 8131 AA Wijhe of mailen naar <a href="mailto:gemeente@olst-wijhe.nl" title="Mail naar de gemeente">gemeente@olst-wijhe.nl</a>, ook ter attentie van Grondzaken. Wij antwoorden op alle reacties. Vervolgens wordt het plan al dan niet gewijzigd definitief vastgesteld door het college.</p> </p> 2019-11-06 10:00:00 +0100 2019-11-01 10:05:20 +0100 2019-11-01 10:05:20 +0100 Sportakkoord Olst-Wijhe versterkt samenwerking verenigingen Voor een kleine gemeente als Olst-Wijhe scoort de gemeente goed waar het gaat om sport en bewegen. Er wordt in Olst-Wijhe bijvoorbeeld meer dan gemiddeld gefietst en gewandeld. En er zijn veel voorzieningen die dankzij alle vrijwilligers bijzonder goed in stand worden gehouden. Toch zorgen maatschappelijke ontwikkelingen als de toename van obesitas en het feit dat senioren langer thuis blijven wonen ervoor dat sport en bewegen een speerpunt is dat continue aandacht behoeft. Wethouder Anton Bosch: “Het sportakkoord Olst-Wijhe is de motor die zorgt dat verenigingen en organisaties de handen ineenslaan om nog meer mensen in beweging te krijgen.” <p>Het Rijk nam met het landelijk sportakkoord het initiatief om meer mensen in beweging te krijgen. In Olst-Wijhe bleek er niet veel nodig om de handen op elkaar te krijgen voor een lokaal sportakkoord. Olst-Wijhe is goed georganiseerd met een sportplatform en culturele coalitie. Ook het succes van Sportdorpen Olst-Wijhe, waarbij nieuwe, innovatieve sporten zijn ontwikkeld onder de noemer Kom van de bank! maakte dat het in Olst-Wijhe geen ingewikkelde klus was. “Mensen snappen dat je samen meer kunt bereiken. Dat is de kracht van Olst-Wijhe”, aldus wethouder Bosch.</p> <p>In de afgelopen periode slaagde sportformateur Angelieke Huisman, directeur-bestuurder van ut Huus, erin om maar liefst 25 verenigingen en organisaties te committeren aan het sportakkoord Olst-Wijhe. Huisman benadrukt dat er in Olst-Wijhe voor een bredere aanpak is gekozen. “Het Manifest Nood luid onze klok legde de vinger op de zere plek. Verschillende verenigingen en organisaties kampen met dezelfde problemen. Het aantal leden daalt door de vergrijzing en doordat steeds meer mensen individueel sporten. Daarnaast is het steeds lastiger om vrijwilligers te vinden, vooral voor bestuursfuncties. Het sportakkoord is een akkoord van de samenleving waarin ut Huus, de gemeente, de verenigingen én inwoners een rol hebben.  We onderkennen de problemen en willen ze samen oplossen. We willen allemaal een vitale, levendige gemeente. Daar draagt het sportakkoord aan bij.”</p> <h2>Proeftuinen</h2> <p>Het sportakkoord bestaat uit een aantal proeftuinen.</p> <p>Proeftuin 1 - Vitale sport- en beweegaanbieders: Het doel is om innovatief aanbod te stimuleren en de samenwerking tussen sportverenigingen op het gebied van nieuwe vormen van besturen te organiseren. Ook is het de ambitie om samenwerking tussen diverse sectoren te stimuleren om tot een flexibel aanbod te komen dat past bij de behoefte van verschillende doelgroepen, met name van senioren. Hieraan werken verschillende partners mee vanuit bijvoorbeeld de kinderopvang en het onderwijs.</p> <p>Proeftuin 2 - SPOC: Het Sport-, Onderwijs- en Cultuurcluster (SPOC) in Wijhe wil met haar partners een dienstverleningsconcept ontwikkelen waarbij sport, bewegen en gezonde leefstijl centraal staan. Op het SPOC zijn sport, cultuur en onderwijs bij elkaar gebracht. Er wordt samenwerking gezocht in bijvoorbeeld het benutten van elkaars locaties en kennis.</p> <p>Proeftuin 3 - De inclusieve sportcultuur: Iedereen kan meedoen in Olst-Wijhe. Waar iemand niet vanzelfsprekend deelneemt, kan men op één plek terecht voor advies en doorverwijzing. Zorgpartners en sport- en beweegaanbieders werken samen voor een maximaal resultaat.</p> <h2>Trots op verenigingen</h2> <p>Wethouder Bosch: “Wij zijn een van de eerste gemeenten in de provincie die dit voor elkaar heeft gekregen. Daar ben ik trots op. Ik ben blij dat zo veel verenigingen met zo veel vrijwilligers zich willen inzetten. Dat is goed voor Olst-Wijhe. Nu kunnen we samen aan de slag.”</p> <br /> 2019-11-05 09:00:00 +0100 2019-11-05 09:01:58 +0100 2019-11-05 09:01:58 +0100 Verkeersweken op de basisscholen in Olst-Wijhe Deze weken zijn de verkeersweken op alle basisscholen in Olst-Wijhe. Voor alle groepen worden verkeersactiviteiten georganiseerd. <p>In Wijhe en Wesepe hebben de kleuters en de groepen 3/4 gekeken naar en meegedaan in de theatervoorstellingen Stop!Licht en Muis schrikt zich een ongeluk. De groepen 5/6 hebben een rap gemaakt over de dode hoek en groep 7/8 weet nu alles over het veilig omgaan met opvallend landbouwverkeer.</p> <p>In Olst, Boskamp en Welsum komt de ANWB voor alle groepen voor het project StreetWise, Veilig Verkeer Nederland komt samen met de ROVA-vuilniswagen les geven over de dode hoek. Ook hier gaan de kleuters naar de interactieve theatervoorstelling Stop!Licht. In deze tijd worden ook de fietsen van alle kinderen gecontroleerd. Doet de verlichting het wel? Zodat alle kinderen kunnen zeggen: Ik val op in Olst-Wijhe!</p> <p> </p> <p> </p> 2019-11-04 01:00:00 +0100 2019-11-01 09:55:15 +0100 2019-11-01 16:36:53 +0100 Burgemeester Ton Strien ontvangt kinderen St. Willibrord Vanochtend ontving onze burgemeester de leerlingen van de kleuterklassen van basisschool St. Willibrord uit Olst. Hij maakte kennis met de kinderen en hun juffen in het gemeentehuis in Wijhe waar hij vertelde wat de gemeente doet. Ook werden er weer mooie vragen gesteld aan de burgemeester en kregen de kinderen een korte rondleiding. Daarbij kwamen ze ook langs de geheime bewaarplek van de ambtsketen. Maar waar dat is, blijft natuurlijk geheim. <h2>Scholenplan</h2> <p>Dit kennismakingsbezoek is de eerste van de reeks waarbij alle onderbouwklassen van de basisschool uit onze gemeente een bezoek aan de gemeente brengen. Dit maakt deel uit van het Scholenplan, waarbij de gemeente samen met de scholen de politiek, democratie, staatsinrichting, participatie maar ook de gemeentelijke politiek onder de aandacht brengt bij de jeugd. Zo wordt er ieder schooljaar een passend en actueel programma gemaakt. Dit gebeurt roulerend voor de onderbouwklassen, middenbouwklassen en bovenbouwklassen van de basisscholen in onze gemeente. Dit schooljaar is het de beurt aan de onderbouwklassen, het volgende schooljaar aan de middenbouwklassen en het schooljaar daarna aan de bovenbouwklassen. Zo komen alle leerlingen in hun basisschoolperiode drie keer in aanraking met de gemeente.</p> 2019-10-31 12:00:00 +0100 2019-10-31 11:56:23 +0100 2019-11-04 09:16:59 +0100 Beperkte dienstverlening op 31 oktober Op donderdag 31 oktober kunt u helaas geen paspoort of identiteitskaart aanvragen bij onze balie in het gemeentehuis in Wijhe. De apparatuur die we hiervoor nodig hebben wordt deze dag vervangen. Wel kunt u deze dag eerder aangevraagde (reis)documenten ophalen. <p> </p> <p><span>De balie in het Holstohus in Olst is zoals iedere donderdag gesloten, waardoor u in Olst geen hinder ondervindt van de werkzaamheden. </span></p> <p> </p> 2019-10-31 11:25:00 +0100 2019-10-17 14:12:57 +0200 2019-10-31 11:24:35 +0100 Vacature bestuurssecretaresse Voor ons gemeentebestuur zijn we op zoek naar een secretaresse voor 30 uur in de week. Je ondersteunt het college van burgemeester en wethouders en bent het visitekaartje van onze gemeente. Kun je omgaan met hectiek en ben jij als een vis in het water in een politiek-bestuurlijke omgeving? <p><span><span>Kijk dan snel op onze site voor meer informatie over de vacature voor <a href="https://www.olst-wijhe.nl/bestuur/organisatie/vacature-bestuurssecretaresse" title="ga naar https://www.olst-wijhe.nl/bestuur/organisatie/vacature-bestuurssecretaresse">bestuurssecretaresse</a>.</span></span></p> 2019-10-31 11:24:13 +0100 2019-10-31 11:24:13 +0100 2019-10-31 11:24:13 +0100 Multifunctioneel gebouw voor toekomstbestendig onderwijs in Welsum De aanwezigheid van kwalitatief goed, betaalbaar en toekomstbestendig onderwijs is van groot belang in onze gemeente. We willen de inwoners van Olst-Wijhe een aantrekkelijke woonomgeving bieden waarin kinderen ruimte krijgen om te spelen en om zich te ontwikkelen. Daar horen kwalitatief sterke en gezonde onderwijsvoorzieningen bij. Die willen we overal bieden, dus ook aan de westelijke kant van de IJssel in Welsum. Net als in de rest van de gemeente Olst-Wijhe daalt echter het leerlingaantal met gevolgen voor basisschool Dijkzicht. <p>De daling van het leerlingaantal heeft tot gevolg dat de huidige locatie van basisschool Dijkzicht veel leegstand kent. Dit leidt tot hoge beheer- en onderhoudslasten die niet volledig gedekt worden door vergoedingen uit het Rijk die het schoolbestuur van de Mare hiervoor ontvangt. Kortom: er is een tekort. Er gaat veel geld naar de stenen in plaats van naar goed onderwijs. Om dit te verbeteren heeft een kerngroep een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd.</p> <h2>Kerngroep</h2> <p>Deze kerngroep bestaat uit vertegenwoordigers van het dorpshuis de Bongerd in Welsum, schoolbestuur de Mare, onderwijsteam o.b.s. Dijkzicht, ouders van leerlingen van o.b.s. Dijkzicht, Plaatselijk Belang Welsum en de gemeente Olst-Wijhe. De kerngroep heeft een gezamenlijke visie opgesteld die uitgaat van het samenvoegen van het basisonderwijs in het dorpshuis van Welsum. Daarnaast het verbeteren van de multifunctionaliteit van het dorpshuis en het verduurzamen van het gebouw. Het gezamenlijk gebruik van het dorpshuis leidt tot een meer toekomstbestendige exploitatie voor alle partijen. “Welsum houdt in de toekomst een basisschool dichtbij huis”, aldus Adrie Bolijn van de Mare.</p> <h2>Schetsontwerp</h2> <p>Er is met stakeholders een schetsontwerp opgesteld op basis waarvan het dorpshuis kan worden verbouwd. Er zijn door de Mare, het bestuur van het dorpshuis en de gemeente afspraken gemaakt over de dekking van de kosten. Het is nu aan de gemeenteraad van de gemeente Olst-Wijhe om het besluit te nemen hieraan medewerking te verlenen. De gemeenteraad vergadert hierover op maandag 4 november 2019.</p> 2019-10-30 00:00:00 +0100 2019-10-30 13:38:10 +0100 2019-10-30 13:38:10 +0100 Inspreken op de begroting 2020 Aanstaande maandag, 4 november, vergadert de gemeenteraad. Bijzonder aan de vergadering van 4 november is dat dit ook de gelegenheid is om in te spreken over de Begroting 2020 die in de raadsvergadering van 11 november wordt behandeld. <p>Als u hiervan gebruik wilt maken, moet u dit op 4 november vóór 12.00 uur doorgeven aan de griffier, Bart Duursema, via telefoonnummer 14 0570. Er is maximaal 5 minuten tijd per inspreker.</p> <p>Het is ook mogelijk om schriftelijk te reageren op de begroting. Dit kan tot 7 november. Op deze manier komen de schriftelijke reacties op de lijst van ingekomen stukken voor de raadsvergadering van 11 november. U kunt uw schriftelijke reactie richten aan de Gemeenteraad Olst-Wijhe, Postbus 23, 8130 AA Wijhe of via e-mail griffie@olst-wijhe.nl.</p> <p>Een overzicht van hoe de gemeentefinanciën er voor 2020 uitzien en de volledige begroting, vindt u op de <a href="https://www.olst-wijhe.nl/begroting" title="Ga naar pagina begroting">pagina over de begroting</a>.</p> 2019-10-28 01:30:00 +0100 2019-10-25 08:50:35 +0200 2019-10-25 08:50:35 +0200 Onderhoud website Op vrijdag 25 oktober van 22.00 uur tot 24.00 uur voeren wij updates uit aan onze website om u ook in de toekomst goed van dienst te zijn. Vanwege deze updates zijn niet alle producten en diensten beschikbaar. Zo kunt u geen gebruik maken van onze online formulieren. <p>Tijdens onze werkzaamheden tonen wij een onderhoudspagina.</p> <p><strong><span>Zaken regelen met uw DigiD inloggegevens</span></strong></p> <p><span>U kunt niet inloggen met uw DigiD. Dit betekent dat u geen verhuizing kunt doorgeven of een uittreksel aan kunt vragen. U kunt uw verhuizing wel via het pdf-bestand aan ons doorgeven. Kijk voor meer informatie in ons <span><a href="http://www.olst-wijhe.nl/digitaalloket" title="ga naar Digitaal Loket">Digitaal Loket</a></span>.</span></p> <p><span>Op vrijdag 25 oktober vanaf 24.00 uur kunt u online weer bij ons terecht. </span></p> <p><span>Excuses voor het ongemak.</span></p> 2019-10-25 21:30:00 +0200 2019-09-11 13:12:38 +0200 2019-10-17 07:40:38 +0200 Begroting 2020 in een notendop Dit overzicht laat de programmabegroting zien die het college voorstelt aan de gemeenteraad. <p>Elk jaar maken wij een infographic van de begroting. Hierin ziet u in een notendop hoe de gemeentefinanciën in elkaar zitten en waarin wij willen investeren. <a href="http://www.olst-wijhe.nl/bestuur/financi-n/begroting/begroting-in-beeld-2020-olst-wijhe" title="Bekijk infographic">Bekijk de infographic.</a></p> <p> </p> <p> </p> 2019-10-25 13:00:00 +0200 2019-10-25 13:00:56 +0200 2019-10-25 13:19:06 +0200 Kom naar de Marktplaats 'Daar krijg je energie van!' op 9 november Energie. Iedereen kan wat doen voor het klimaat, en dat is ook nog eens fijn voor je portemonnee. Maar wat is voor jou het meest interessant? Isoleren, zonnepanelen, wel of geen nieuwe cv-ketel, je bedrijfspand verduurzamen, een windmolen of een warmtepomp? Als dorp of straat gezamenlijk zonnepanelen inkopen of een energiecoöperatie starten? Er kan van àlles! Maar waar begin je? <p>Daar kom je achter op de Overijsselse Marktplaats ‘Daar krijg je energie van!’ Naast de Marktplaats zijn er inspirerende kennissessies en interessante excursies.</p> <p>Het is een laagdrempelige bijeenkomst voor particulieren, startende initiatieven, bedrijven en maatschappelijk vastgoed (die laatste groep kan aansluiten bij de kennissessie voor bedrijven).</p> <p>Meld je dus snel aan. Alle informatie vind je in de uitnodiging onderaan deze pagina.</p> 2019-10-25 00:45:00 +0200 2019-10-25 09:25:41 +0200 2019-10-25 09:25:41 +0200 Echtpaar Van Bremen-Van der Linde 60 getrouwd <p>Vanochtend bezocht locoburgemeester Marcel Blind het echtpaar Van Bremen-Van der Linde in Olst. Zij zijn 60 jaar getrouwd.</p> <br /> 2019-10-24 16:00:00 +0200 2019-10-24 16:13:56 +0200 2019-10-24 16:13:56 +0200 Winnaars fotowedstrijd bekend De winnaars van de fotowedstrijd zijn bekend! Gisteren koos de jury de drie winnaars uit de vele inzendingen. <p>De jury bestond uit Frans Kalter, voorzitter Fotogroep Stijl uit Olst, Jeanette Dragt, voorzitter van fotoclub Foto-gaaf uit Boerhaar, Anja Buitenhuis en Hanneke Beumer van de expositiecommissie Infocentrum IJssel Den Nul en wethouder Marcel Blind.</p> <h2>En de winnaars zijn...</h2> <p>In de categorie Natuur won de foto van Cees Vonk. De jury vond dat de foto van het bijenlint met daarachter een maïsveld langs de Scherpenzeelseweg goed past bij deze tijd. Het bijenlint is kleurrijk en steeds meer te zien in onze gemeente. “Het is een nieuw boerenlandschap met de bloemen in de hoofdrol. Het straalt positiviteit uit, is gericht op de toekomst, duurzaam”, aldus de jury.</p> <p>In de categorie Evenementen feliciteren wij Anne Lohuis! Haar foto van het jaarlijkse wilgenknotten aan de Kleistraat in Olst is een prachtige weergave van een evenement in het landschap. “Het is een typisch evenement van deze streek. Technisch is het een hele mooie foto qua compositie en belichting.”</p> <p>In de categorie kernen is Klaas Westerhuis de gelukkige winnaar van een etentje ter waarde van € 75 in een restaurant naar keuze in de gemeente Olst-Wijhe. “Het standpunt, de compositie; het is een intrigerende foto. Het gemeentehuis wordt krachtig naar voren gebracht, een heel typerend beeld voor onze gemeente.”</p> <h2>Foto's te zien in expositie</h2> <p>En we hebben een leuk nieuwtje! Vanaf ongeveer half januari worden de winnende foto’s en 18 andere inzendingen geëxposeerd in het Infocentrum Den Nul. De expositiecommissie buigt zich de komende tijd over de foto’s. Binnenkort horen de inzenders welke foto’s worden geëxposeerd. Alle inzenders krijgen een uitnodiging voor de officiële opening van de expositie in januari.</p> <h2>Bedankt!</h2> <p>Wij feliciteren de winnaars en bedanken alle inzenders voor het meedoen aan de fotowedstrijd! Natuurlijk zijn foto’s die gemaakt zijn in onze gemeente altijd welkom voor onze beeldbank. Als u foto’s wilt insturen, kan dat naar <a href="mailto:communicatie@olst-wijhe.nl" title="Stuur een mail naar communicatie">communicatie@olst-wijhe.nl</a>.</p> <br /> 2019-10-24 14:00:00 +0200 2019-10-24 13:58:06 +0200 2019-10-24 13:58:06 +0200 Alles uit de kast voor sluitende begroting De gemeente Olst-Wijhe heeft alles uit de kast gehaald om de begroting voor 2020 sluitend te maken. De belangrijkste inkomstenbron (circa 70%) vormen de rijksuitkeringen. Die rijksuitkeringen vallen tegen. Om toch nieuwe ontwikkelingen mogelijk te maken, maakt de gemeente voor 2020 gebruik van de reserve. Dat blijkt uit de begroting die het college heeft aangeboden aan de gemeenteraad. <h2>Vaste taken en lasten</h2> <p>De basis voor de begroting 2020 vormen de kaders die de raad in juli heeft vastgesteld in de Kadernota 2020-2023. Het grootste deel van de financiën van de gemeente gaan naar activiteiten en taken die jaarlijks terugkomen. Zoals onderhoud openbare ruimte, onderwijs, werk- en inkomensondersteuning, jeugdzorg, maatschappelijke ondersteuning, sport, cultuur e.d. De raad en het college streven er naar om de OZB niet meer dan trendmatig te verhogen. Dit is als uitgangspunt in de begroting voor 2020 opgenomen.</p> <h2>Beperkt nieuwe ontwikkelingen mogelijk maken en 2020 als overbruggingsjaar</h2> <p>Een klein deel van de begroting gaat naar nieuw beleid dat nodig is om ambities uit het raadsakkoord te realiseren. Om hiervoor de financiering rond te krijgen is het wel nodig geweest om minder ambitieus te zijn dan gewenst en om daarnaast ook 5% te korten op direct beïnvloedbare budgetten binnen de bestaande begroting. Deze korting op de bestaande begroting heeft consequenties voor onder meer subsidies die de gemeente verstrekt. Voor een aantal onderdelen gaat deze taakstelling pas in met ingang van 2021. Ook is de verhoging van de toeristenbelasting per 2021 onderdeel van de financiering.</p> <p>Daarnaast stelt het college de raad voor om ter overbrugging van het begrotingsjaar 2020 ‘eenmalig geld’ in te zetten. Door één miljoen euro uit de reserves in te zetten kunnen naast autonome ontwikkelingen en noodzakelijke nieuwe beleidswensen ook een aantal problemen op het gebied van de organisatie worden opgelost.  Diverse strategische ontwikkellijnen kunnen dan wel in 2020 worden gecontinueerd. Hierbij gaat het onder meer om duurzaamheid, dienstverlening, participatie, digitale transformatie, uitvoering van de Omgevingswet en vitaal platteland.</p> <p>Bij de Kadernota 2021-2024 zullen dan alle beleidsambities, waarvan het college nu voorstelt om die eenmalig te honoreren, opnieuw afgewogen worden tegen de dan beschikbare financiële ruimte. Dat geldt ook voor de overige wensen voor nieuw beleid, die nu geparkeerd zijn, plus overige ontwikkelingen die zich de komende maanden gaan voordoen.</p> <h2>Voor 2020</h2> <p>Voor 2020 stelt het college de raad voor om onder meer te investeren in:</p> <ul> <li>Uitbreiding formatie om evenementenvergunningen tijdig af te werken</li> <li>Duurzaamheid</li> <li>Participatie</li> <li>Invoering Omgevingswet en omgevingsvisie</li> <li>Participatie statushouders</li> <li>Informatieveiligheid en privacy</li> <li>Onderwijshuisvesting Olst</li> <li>Project DagenDoen</li> </ul> <p><span>Hoogte tarieven</span></p> <p>De hoogte van heffingen en leges voor 2020 zijn nu nog niet bekend. Deze worden vastgesteld door de raad in haar vergadering van 16 december.</p> <h2>Inspreken en raadsvergadering</h2> <p>De gemeenteraad besluit maandag 11 november over de begroting 2020 en de meerjarenraming 2020 – 2023. Een week eerder kan tijdens de raadsvergadering van maandag 4 november ingesproken worden op de begroting.</p> <h2>Begroting inzien?</h2> <p><a href="http://www.olst-wijhe.nl/bestuur/visies-beleid-en-regelgeving/besturen/financi-n/beleids-en-financi-le-begroting-2020-2023/beleids-en-financi-le-begroting-2020-2023" title="Download de begroting 2020-2023">Bekijk de Begroting 2020-2023</a>.</p> 2019-10-23 10:30:00 +0200 2019-10-23 08:51:28 +0200 2019-10-23 10:17:25 +0200 Ook Olst-Wijhe maakt Social Return eenvoudiger voor bedrijven Overheden in Gelderland en Overijssel gaan dezelfde regels gebruiken voor Social Return. Hierdoor wordt het voor bedrijven een stuk eenvoudiger om aan de voorwaarden te voldoen en kunnen ze meer mensen helpen die moeilijk aan werk komen. ‘Een belangrijke samenwerking. Bedrijven willen vaak wel, maar het wordt ze nodeloos ingewikkeld gemaakt met verschillende regels. Hoe eenvoudiger het is voor bedrijven, hoe meer mensen we kunnen helpen.’ aldus voorzitter VNO NCW Midden Marcel Hielkema. <h2>Eén beleid in Oost Nederland<br /><br /></h2> <p>In Oost Nederland kiezen we nu voor een zelfde werkwijze. Dat is wel zo duidelijk. Zo werken we samen met ondernemers aan een arbeidsmarkt waar iedereen mee doet’, aldus gedeputeerde Jan Markink.</p> <h2>Ondertekenen Convenant</h2> <p>Om de afspraak te bekrachtigen heeft wethouder Herman Engberink namens de gemeente Olst-Wijhe zijn handtekening gezet.  Net als  vierenvijftig andere gemeenten, Waterschap Drents Overijsselse Delta en de provincie Gelderland en Overijssel.</p> <h2>Social Return On Investment</h2> <p>Social Return wordt al ruim tien jaar door verschillende overheden en semioverheden in Nederland toegepast. Bedrijven die een opdracht krijgen van een overheid verrichten een sociale tegenprestatie, bijvoorbeeld door een bepaald percentage mensen met afstand tot de arbeidsmarkt in dienst te nemen.</p> <p>Overheden mogen zelf beslissen hoe ze deze Social Return vragen. De eisen, doelgroepen en waardering verschillen daarom veel onderling. Bedrijven vragen al een tijd om het gelijktrekken van de regels.</p> <p>Ondertekenaars zijn: Provincie Gelderland, Provincie Overijssel, Apeldoorn, Deventer, Epe, Lochem, Olst-Wijhe, Tiel, Voorst, Zutphen Arbeidsmarktregio Food Valley (namens: Barneveld, Ede, Renkum, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel, Veenendaal, Wageningen), Arbeidsmarktregio Midden-Gelderland (namens Arnhem, Doesburg, Duiven, Lingewaard, Overbetuwe, Rheden, Rozendaal, Westervoort en Zevenaar), Arbeidsmarktregio Zwolle (namens Dalfsen, Hardenberg, Hattem, Heerde, Kampen, Meppel, Oldebroek, Ommen, Raalte, Staphorst, Steenwijkerland, Westerveld, Zwartewaterland, Zwolle), Arbeidsmarktregio Twente (namens Almelo, Borne, Dinkelland, Enschede, Haaksbergen, Hellendoorn, Hengelo, Hof van Twente, Losser, Oldenzaal, Rijssen-Holten, Twenterand, Wierden), Berg en Dal, Beuningen, Wijchen, MGR Rijk van Nijmegen, en Waterschap Drents Overijsselse Delta.</p> <p> </p> <p> </p> 2019-10-23 09:00:00 +0200 2019-10-23 08:47:07 +0200 2019-10-23 08:47:07 +0200 Beperkte dienstverlening op 31 oktober Op donderdag 31 oktober kunt u helaas geen paspoort of identiteitskaart aanvragen bij onze balie in het gemeentehuis in Wijhe. De apparatuur die we hiervoor nodig hebben wordt deze dag vervangen. Wel kunt u deze dag eerder aangevraagde (reis)documenten ophalen. <p> <p><span>De balie in het Holstohus in Olst is zoals iedere donderdag gesloten, waardoor u in Olst geen hinder ondervindt van de werkzaamheden.</span></p> </p> 2019-10-23 07:00:00 +0200 2019-10-17 14:10:47 +0200 2019-10-17 14:10:47 +0200 Wethouder Anton Bosch huldigt sporters en Parels Vijf sporters uit onze gemeente zijn gisteravond gehuldigd door onze wethouder sport, Anton Bosch. De sporters leverden knappe prestaties en wonnen daarmee diverse titels. Ook zette de wethouder drie Parels van Olst-Wijhe in het zonnetje. Dit zijn inwoners die op een bijzondere manier en vrijwillig bijdragen aan sport. Zij zijn genomineerd door trotse en dankbare mensen uit hun omgeving. <h2>Prestaties van de sporters</h2> <ul> <li>Chiel Albers: hij zette afgelopen jaar zowel nationale als internationale titels op zijn naam met handbiken. In september werd hij zelfs Nederlands Kampioen. </li> <li>Meike Terhorst: zij won maar liefst twee gouden en twee bronzen medailles met zwemmen op Special Olympics in Abu Dahbi.</li> <li>Elleke Steenbergen: zij sleepte dit jaar een gouden en een zilveren plak tijdens het Nederlands Kampioenschap indooratletiek. zij was deze tijdens de huldiging helaas verhinderd. </li> <li>Xena Wimmenhoeve werd met haar team Orange Angels Europees Kampioen rolstoelbasketbal.</li> <li>Danique Kerkdijk: zij behaalde met haar team een tweede plaats tijdens het Wereld Kampioenschap voetbal in Frankrijk.</li> </ul> <p>Naast een gezellig samenzijn met familie en vrienden van sporters, ontvingen de sporters ook een prijs uit handen van wethouder Anton Bosch. Voor Danique lag dat anders. Zij voetbalt momenteel in Engeland. We legden daarom een videoverbinding om haar op afstand te huldigen. Haar familie was in de zaal aanwezig om de prijs in ontvangst te nemen.</p> <h2>Parels van Olst-Wijhe</h2> <p>Er zijn drie parels aangedragen dit jaar. Dit was voor ons reden om hen alle drie in het zonnetje te zetten en dus geen gebruik te maken van een vakjury die één Parel van Olst-Wijhe zou nomineren.</p> <ul> <li>Yolanda Rensen: zij is genomineerd om haar inzet bij OSV’92. Daar is ze leidster van de peuter- en kleutergym, lid is van de activiteitencommissie en uitvoeringscommissie. Tot slot beheert ze ook alle kleding. </li> <li>Boyd Visser: hij zet zich in vele vormen in bij Olstars. Hij sprong in het zwarte gat van een tekort aan trainers, coaches en scheidsrechters. Hij rijdt naar wedstrijden, neemt extra trainingen over, volgt cursussen en doet nu ook de trainersopleiding.</li> <li>Saskia van der Goeten: zij is genomineerd vanwege haar inzet voor de trampolinesport. Zij draagt bij aan het organiseren van wedstrijden, het bevorderen van het dubbelmini trampolinespringen, het mede ontwikkelen en geven van jury-opleidingen en zowel nationaal als internationaal jureren. Daarnaast draait ze ook haar hand niet om voor het smeren van broodjes of uitdelen van appels aan sporters.</li> </ul> <p>We kijken terug op een mooie avond en zijn er trots op dat we deze topsporters en vrijwilligers in onze gemeente hebben.</p> 2019-10-17 13:52:00 +0200 2019-10-17 13:52:01 +0200 2019-10-17 16:10:18 +0200 ‘Nood luid onze klok’ krijgt vervolg De noodkreet van vele organisaties en verenigingen dit voorjaar over het gebrek aan vrijwilligers en daling van de leden heeft iets teweeg gebracht. Onder meer nadat vele vertegenwoordigers van deze clubs in een raadsvergadering hierover met de gemeente hebben gesproken is er nu een vervolgaanpak voorgesteld. Een aanpak die moet leiden tot het verstevigen van de sociale infrastructuur in de gemeente. <h2>Manifestgroep en ut Huus</h2> <h2><span>Deze vervolgaanpak is met de manifestgroep en ut Huus uitgewerkt. Twee procesbegeleiders gaan met verenigingen en vrijwilligersorganisaties aan de slag met vijf proeftuinen. Deze vijf proeftuinen zijn: een nieuw dienstverleningsconcept voor het SPOC-park, inzet specifieke deskundigheid voor het stimuleren van ontwikkeling en innovatie leefbaarheidsprojecten kleine kernen, één agenda voor Olst-Wijhe met als doel de gemeente te profileren als een levendige en vitale gemeente, versterking van het bestuurlijk kader voor verenigingen en vrijwilligersorganisaties en het creëren van een zogenaamd LAB XL waarin gezocht wordt naar nieuwe vormen van samenwerking.</span></h2> <h2><br /></h2> <h2>Vervolgaanpak</h2> <p>De gemeenteraad en het college hebben in het respectievelijke raadsakkoord en college-uitvoeringsprogramma aangegeven de grote maatschappelijke functie van het verenigingsleven in de kernen te onderkennen. Verenigingen en vrijwilligersorganisaties bieden ontmoeting, culturele ontplooiing, sport- en beweegmogelijkheden en dragen bij aan het actief burgerschap van onze inwoners.</p> <p>De manifestgroep heeft aangegeven dat ze bij onderwerpen zoals het opleveren van concrete projectplannen met begroting, draagvlak verkrijgen bij hun achterban, het bewaken van continuïteit en borging graag ondersteund willen worden.</p> <h2>Proeftuinen</h2> <p>De manifestgroep wil ook starten met proeftuinen waarmee wordt geïnvesteerd in vitale voorzieningen. En dan gaat het niet alleen om de accommodaties maar zeker ook om het benutten en bundelen van kennis en talent in de Olst-Wijhese gemeenschap. Het is belangrijk dat ut Huus daarin een rol krijgt omdat zij een continue factor in de gemeente is en een rol hebben in het versterken van de sociale infrastructuur. Ut Huus heeft de kennis en deskundigheid en is vervlochten in de lokale netwerken.</p> <p>Voor het komende jaar stelt de gemeente hiervoor eenmalig een bedrag van € 35.000 beschikbaar.</p> 2019-10-17 12:00:00 +0200 2019-10-17 12:25:28 +0200 2019-10-17 12:25:28 +0200 Klopjacht tijdens superspannend spel Hunted Op donderdagavond 10 oktober vond het superspannende kat en muis spel Hunted plaats met jongeren en hun ouders uit Olst-Wijhe. <p>Hunted werd in de week van de opvoeding georganiseerd door het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) in samenwerking met de politie Salland.</p> <p>De jongeren en hun ouders hebben ervaren hoe het is om op de vlucht te zijn voor de politie. Hiervoor moesten ze uiteraard goed samenwerken en een goede strategie bedenken. De politie deed er ondertussen alles aan om alle duo’s zo snel mogelijk op te sporen.</p> <p>De deelnemers moesten selfies maken op van te voren door het CJG bepaalde locaties. Zo lieten de voortvluchtigen zien waar ze waren in Wijhe, Den Nul, Olst en Boskamp. Ze gingen liftend, op de fiets of rennend op pad. De eindlocatie was voor zowel de voortvluchtigen als de politie niet bekend, dit moesten ze met behulp van aanwijzingen van het CJG uitpuzzelen.</p> <p>Door goed speurwerk had de politie de eindlocatie gevonden. Zij stonden daar de deelnemers aan het eind van de avond op te wachten, gewapend met grote zaklampen. De politie ging er daarom met de felbegeerde bokaal vandoor.</p> <p>Ondanks deze kleine teleurstelling voor de deelnemers vond iedereen het een superavond om nooit te vergeten.</p> 2019-10-14 11:21:44 +0200 2019-10-14 11:21:44 +0200 2019-10-14 11:21:44 +0200 College tijdens kernenbezoek op 24 oktober in gesprek met inwoners Wijhe Op donderdag 24 oktober bezoeken burgemeester en wethouders Wijhe voor het jaarlijkse kernenbezoek. Deze avond wordt georganiseerd door Plaatselijk Belang Wijhe in samenwerking met de gemeente. <p>Het programma begint om 20.00 uur bij Bij ONS (Voorheen Longhorn), Langstraat 19. Er is uitleg over de visie van Scholen voor morgen; de gedachte achter de plannen voor de samenwerking tussen de basisscholen. En er is een presentatie over de nieuwe opzet van de Diekdaegen 2.0. Voorzitter Jeroen Demmers hoort graag wat u van deze nieuwe opzet vindt.</p> <p>Samen met de Historische Vereniging Wijhe en Gerrit Boomgaard van de AH is een mooi album gemaakt over Wijhe. Inwoners kunnen dit album aanvullen met plaatjes. Het kernenbezoek biedt een mooie kans om plaatjes te ruilen om het prachtige album verder te vullen.</p> <p>Het college hecht er veel waarde aan om in een rechtstreeks contact met inwoners van gedachten te wisselen over onderwerpen die in de directe woon- en leefomgeving spelen. Tijdens het kernenbezoek is er dan ook tijd en ruimte om vragen te stellen aan het college. Iedereen is van harte welkom.</p> <p>Voorafgaand aan dit kernenbezoek heeft het bestuur van Plaatselijk Belang Wijhe een overleg gehad met de directie van de gemeente Olst-Wijhe.</p> <p> </p> 2019-10-14 02:45:00 +0200 2019-10-13 20:30:32 +0200 2019-10-13 20:30:32 +0200 Koninklijke Erepenning voor Showkorps Amicitia Boerhaar en Koninklijke Onderscheiding voor voorzitter René Koekoek Showkorps Amicitia Boerhaar heeft zaterdag 12 oktober de Koninklijke Erepenning uitgereikt gekregen door burgemeester Ton Strien van de gemeente Olst-Wijhe. De uitreiking vond plaats bij Logtenberg op de Boerhaar, tijdens een receptie waar het 100-jarig bestaan van het showkorps werd gevierd. <p>Showkorps Amicitia Boerhaar werd op 12 oktober 1919 opgericht door elf mannen ‘op de Boerhaar’ die het initiatief namen om samen muziek te maken en een fanfarekorps op te richten. Tegenwoordig telt Amicitia zo’n zestig leden, waar een orkest, drumband, majorettes en minirettes onderdeel van uitmaken. Het is een vereniging die ‘op de Boerhaar’ en binnen de gemeente Olst-Wijhe een centrale plek heeft en staat voor saamhorigheid en discipline door een gedeelde passie voor muziek.</p> <p><span></span></p> <h2>Toekennen Koninklijke Erepenning</h2> <p><span>De Koninklijke Erepenning is een ereteken dat kan worden verleend aan verenigingen, stichtingen of instellingen dan wel aan sportverenigingen. De Erepenning wordt alleen verleend ter gelegenheid van de viering van het 50-jarig bestaan of een volgend meervoud van 25 jaar van de vereniging of instelling. Het symboliseert het respect en de waardering die de Koning heeft voor bijzondere verdiensten van de ontvanger. Alleen de Koning kan de Erepenning toekennen, welke strikt op naam van de ontvangende instantie is.</span></p> <p><span></span></p> <h2>Koninklijke Onderscheiding voor René Koekoek</h2> <p><span>Tijdens de viering van het 100-jarig bestaan werd voorzitter René Koekoek verrast met een Koninklijke Onderscheiding. Koekoek werd benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.</span>De versierselen werden hem opgespeld door burgemeester Ton Strien.</p> <p><span>René Koekoek ontving de Koninklijke Onderscheiding vanwege zijn vele persoonlijke verdiensten voor de samenleving. Koekoek, vanaf 1978 spelend lid bij Showkorps Amicitia Boerhaar, is sinds 1998 voorzitter. Naast zijn reguliere bestuurstaken houdt hij zich onder andere bezig met de inzameling van oud ijzer en oud papier, sponsorwerving en is hij actief betrokken geweest bij de realisatie van een eigen clubgebouw voor Amicitia Boerhoer. Daarnaast is hij, vanaf 2013 tot op heden, als representant van Amicitia, actief betrokken bij Muziek Netwerk Salland. Mede dankzij de inzet van Koekoek verzorgt het Muziek Netwerk Salland instrumentaal muziekonderwijs op basisscholen, ondermeer in Wijhe, Broekland en Boerhaar.</span></p> <p><span>Koekoek heeft ook nog andere verdiensten: van 1989-1994 was hij actief als voorzitter van de Katholieke Plattelands Jongeren (KPJ) en gedurende 25 jaar heeft hij onderdeel uitgemaakt van de Technische Commissie Kermis Boerhaar.</span></p> 2019-10-14 00:00:00 +0200 2019-10-07 16:22:58 +0200 2019-10-14 08:51:19 +0200 Veilig in Olst-Wijhe groot succes! Ruim 550 bezoekers kwamen afgelopen zaterdag naar de gemeentewerf voor Veilig in Olst-Wijhe. De dag stond in het teken van (verkeers)veiligheid. <p>Er waren activiteiten van de brandweer, voertuigen van de politie en een demonstratie met de politiehond, een escaperoom en verkeerssimulatoren waarmee bezoekers onder andere konden ervaren wat afleiding doet in het verkeer en hoe belangrijk goede fietsverlichting is. Voor de kinderen was er een speurtocht waarmee zij hun veiligheidsdiploma konden halen. We zijn blij met de vele enthousiaste reacties die we kregen van de bezoekers en kijken terug op een zeer geslaagde dag.</p> <p> </p> <p> </p> 2019-10-13 20:00:00 +0200 2019-10-13 20:24:05 +0200 2019-10-13 20:24:05 +0200 Vacature raadsgriffier Voor onze gemeenteraad zijn we op naar naar een raadsgriffier voor 32-36 uur per week. <p>Als raadsgriffier ondersteun je de <a href="https://gemeenteraad.olst-wijhe.nl/home" title="ga naar https://gemeenteraad.olst-wijhe.nl/home">gemeenteraad</a> bij het vervullen van de aan de raad toegekende verantwoordelijkheden. Je adviseert (on)gevraagd de raad op een professionele wijze en is onafhankelijk, integer en bewaakt en bevordert in samenspraak met de voorzitter van de raad en de externe voorzitters, de integriteit van raad en griffie. Daarnaast neem je actief deel aan het driehoeksoverleg (burgemeester, secretaris en griffier) én het presidium. Je wordt bijgestaan door onze griffiemedewerker.</p> <p>Interesse? Bekijk de volledige beschrijving van de <a href="https://www.olst-wijhe.nl/bestuur/organisatie/vacature-raadsgriffier" title="ga naar https://www.olst-wijhe.nl/bestuur/organisatie/vacature-raadsgriffier">vacature</a> en solliciteer.</p> <p> </p> 2019-10-10 14:28:49 +0200 2019-10-10 14:28:49 +0200 2019-10-10 14:28:49 +0200 Kleuters De Bongerd maken kennis met burgemeester Ton Strien Vanochtend maakte burgemeester Ton Strien kennis met de leerlingen van de kleuterklassen van basisschool k.b.s. De Bongerd van de Boerhaar. Hij ontving de kinderen in het gemeentehuis in Wijhe waar hij vertelde wat de gemeente doet. <p><span><span>De kinderen stelden ook kinderen vragen aan de burgemeester: Wat is uw lievelingseten? Bent u altijd in pak gekleed? Wat is uw lievelingskleur? Maar ook werd gevraagd of hij uitgenodigd was voor het kinderfeestje van een klasgenootje dat net als de burgemeester op de Boerhaar woont. Helaas niet en dat is maar goed ook, want de burgemeester kan natuurlijk niet alle feestjes af 😊. </span></span></p> <p><span><span></span></span><span>De burgemeester heeft ook verklapt waar de kluis staat waar de ambtsketen in bewaard wordt. Maar dat is natuurlijk geheim. Dat weten alleen de kinderen.</span></p> <h2><span>Scholenplan</span></h2> <p><span></span></p> <p><span>Dit kennismakingsbezoek is de eerste van de reeks waarbij alle onderbouwklassen van de basisschool uit onze gemeente een bezoek aan de gemeente brengen. Dit maakt deel uit van het Scholenplan, waarbij de gemeente samen met de scholen de politiek, democratie, staatsinrichting, participatie maar ook de gemeentelijke politiek onder de aandacht brengt bij de jeugd. </span><span>Zo wordt er ieder schooljaar een passend en actueel programma gemaakt. Dit gebeurt roulerend voor de onderbouwklassen, middenbouwklassen en bovenbouwklassen van de basisscholen in onze gemeente. Dit schooljaar is het de beurt aan de onderbouwklassen, het volgende schooljaar aan de onderbouwklassen en het schooljaar daarna aan de middenbouwklassen. Zo komen alle leerlingen in hun basisschoolperiode drie keer in aanraking met de gemeente.</span></p> 2019-10-10 12:28:00 +0200 2019-10-10 12:28:41 +0200 2019-10-10 12:44:49 +0200 Wij plaatsen bladkorven Wij plaatsen ieder jaar bladkorven in de bebouwde kommen van onze gemeente. U kunt het blad van gemeentebomen hierin verzamelen. <p> <p><span>De keuze voor deze locaties heeft betrekking op de grootte van de boom, de boomsoort en de bereikbaarheid van de bladkorf voor onze vrachtauto.</span> Deze week plaatsen wij de bladkorven en in week 51 halen we de bladkorven weer op. Op de <a href="http://www.olst-wijhe.nl/bladkorven" title="ga naar pagina bladkorven">pagina bladkorve</a>n leest u waar wij dit jaar de bladkorven plaatsen. Is de bladkorf vol? Laat het ons weten via een <a href="http://www.olst-wijhe.nl/onlinemelden" title="ga naar online meldingsformulier">online melding</a>. <span>In de herfstperiode vegen we de wegen ook vaker, om het blad op te ruimen.</span></p> </p> 2019-10-07 10:00:00 +0200 2019-10-04 14:20:44 +0200 2019-10-04 14:20:44 +0200 Zaterdag open dag Veilig in Olst-Wijhe! Komende zaterdag ben je van harte welkom bij de open dag Veilig in Olst-Wijhe. Samen met de brandweer en de politie organiseren we allerlei leuke én leerzame activiteiten voor jong en oud. <p>Blus een brand, ervaar wat afleiding met je doet in het verkeer, laat je fietsverlichting checken en repareren door de ANWB, ontdek hoe groot de dode hoek is en stap in een politie- of brandweerwagen. Maar er nog veel meer te doen! Kinderen kunnen een speurtocht doen en hun veiligheidsdiploma halen en er is zelfs een heuse escaperoom voor tieners en volwassenen! We starten om 11.00 uur op de gemeentewerf, Industrieweg 8 in Wijhe. De open dag duurt tot 16.00 uur. Ook als het wat minder mooi weer is, is er genoeg te doen! Zien we je zaterdag?</p> <br /> 2019-10-07 01:45:00 +0200 2019-10-04 09:38:40 +0200 2019-10-04 09:38:40 +0200 Veteranendag 2019 <p>Op zaterdag 5 oktober vond de 11e Veteranendag van de gemeente plaats. Er waren dit keer ook leden van de Scouting Kornet van Limburg Stirum Olst Wijhe om enkele veteranen te interviewen. Dit werd gefilmd door filmclub Olst-Wijhe in het kader van 75 jaar Vrijheid in 2020.</p> <p> </p> 2019-10-06 19:00:00 +0200 2019-10-04 09:35:07 +0200 2019-10-06 19:03:44 +0200 Evenementen in oktober <p>Elke maand publiceren wij de evenementen waarvoor een vergunning is of wordt aangevraagd. In oktober gaat het om de volgende evenementen:</p> <p>12 oktober - Rommelmarkt, Eikelhof</p> <p>12 oktober - Open dag Veilig in Olst-Wijhe, Wijhe</p> <p>19 en 20 oktober - Allerlaatste tentfeest, Wesepe</p> <p>20 oktober - Landgoederentocht, Olst</p> <p>20 oktober - Fietstocht, Middel</p> <p>22 t/m 25 oktober - Sallandse Wandelvierdaagse<span> </span></p> <br /> 2019-10-04 01:15:00 +0200 2019-10-04 09:41:21 +0200 2019-10-04 09:41:21 +0200 De Middag van Mooi Schoon op 12 oktober Zonder zwerfvuil is onze wereld zoveel mooier. Gezonder en veiliger. Een schone, gezonde en veilige wereld draagt bij aan het leefplezier en aan een mooie natuur. Op zaterdagmiddag 12 oktober organiseert het zwerfvuilprogramma Mooi Schoon van ROVA van 13.00 tot 17.30 uur de Middag van Mooi Schoon. <p>Een inspirerende middag voor iedereen die zich inzet om zwerfvuil te voorkomen of op te ruimen. Ook mensen die zich nog niet inzetten maar wel geïnteresseerd zijn, zijn van harte welkom. Er is een vrijblijvend en voor jong en oud geschikt programma met tal van workshops, sprekers, activiteiten en inspirerende voorbeelden. En vanzelfsprekend een lekker hapje en drankje. De middag vindt plaats bij Infocentrum IJssel Den Nul. Meer informatie over het programma en de routebeschrijving leest u op<a href="http:// www.mooi-schoon.nl/12oktober" title="Ga naar Mooi Schoon"> www.mooi-schoon.nl/12oktober</a>. Het is fijn als u zich vooraf aanmeldt via de aanmeldknop op diezelfde pagina.</p> 2019-10-02 10:00:00 +0200 2019-09-27 08:21:28 +0200 2019-09-27 08:21:28 +0200 Vacature - medewerker beheer Riolering We zijn op zoek naar een medewerker Openbare Ruimte – beheer Riolering voor 36 uur per week. Kom jij ons team versterken? <p>Het team Beheer Openbare Ruimte voelt zich er verantwoordelijk voor dat alle inwoners zich binnen de gemeente veilig kunnen verplaatsen, wonen, werken en recreëren in een groene omgeving, hun voeten drooghouden en dat de riolering functioneert. In een enthousiast en compact team van zeven medewerkers ben je integraal verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de openbare ruimte. Jij hebt hierin de taak van rioolbeheerder. Je werkt hierin samen met een senior beheerder water en riolering.</p> <p>Bekijk de <a href="https://www.olst-wijhe.nl/bestuur/organisatie/vacature-medewerker-openbare-ruimte-beheer-riolering" title="ga naar https://www.olst-wijhe.nl/bestuur/organisatie/vacature-medewerker-openbare-ruimte-beheer-riolering">vacature</a>.</p> <p> </p> 2019-10-01 11:05:00 +0200 2019-10-01 11:00:12 +0200 2019-10-01 11:48:29 +0200 Aangepaste weg en spandoek tegen hard rijden in Welsum Als het mooi weer is en veel mensen buiten zitten, wordt er ook getoerd op de dijk door Welsum. Voor veel inwoners van Welsum een doorn in het oog. In plaats van te genieten van hun rust, moeten ze luisteren naar voorbij razende auto’s en motoren. Maar dat niet alleen; het dorp wordt er niet veiliger op met hardrijdend verkeer. <p>Om dit tegen te gaan, heeft de gemeente de weg aangepast én is er samen met Plaatselijk Belang Welsum een spandoek gemaakt dat aandacht vraagt voor dit probleem. Op vrijdag 27 september onthulden Piet Boons, voorzitter Plaatselijk Belang, en wethouder Marcel Blind het spandoek.</p> <p>Plaatselijk Belang Welsum: “Wij zijn blij dat de gemeente het probleem onderkend en ons hierbij wil helpen. De weg is aangepast waardoor het nu een stuk overzichtelijker en veiliger is geworden. Daar zijn we blij mee. Samen met Veilig Verkeer Nederland hebben we ook gekeken naar andere dingen die we konden doen. Daar is het idee bedacht voor het spandoek. We hopen dat alle acties samen ervoor zorgen dat motorrijders en automobilisten hun snelheid minderen en dat zo iedereen kan genieten van ons mooie dorp langs de IJssel.”</p> <p>Wethouder Marcel Blind: “We begrijpen heel goed dat het geluid storend is én het brengt natuurlijk gevaarlijke situaties met zich mee. Dat willen we niet in deze mooie, landelijke omgeving. Samen met de Welsummers houden we in de gaten of de situatie verbetert.”</p> <p>Eind augustus zijn de wegwerkzaamheden afgerond. Nu is ook het spandoek onthuld. Aan beide kanten van het dorp is een spandoek geplaatst. De weg binnen de bebouwde kom is anders ingericht om het hard rijden tegen te gaan. Ook is de snelheid van 30 kilometer per uur meerdere malen herhaald op het wegdek om er de aandacht op te vestigen. Daarbij zijn alle kruisingen op de Marledijk en IJsseldijk gelijkwaardig; het verkeer van rechts heeft altijd voorrang waardoor bestuurders extra alert moeten zijn en hun snelheid moeten aanpassen.</p> 2019-09-27 12:30:00 +0200 2019-09-27 12:39:10 +0200 2019-09-27 12:39:10 +0200 Verantwoord stoken beter voor gezondheid en milieu Nu het weer wat kouder wordt, doen veel mensen thuis de verwarming aan. Ook houtkachels worden in deze tijd van het jaar weer vaker gebruikt. Wist u dat open haarden, houtkachels en buitenvuren gezondheidsklachten kunnen veroorzaken en klachten over stank? Vooral mensen met gevoelige luchtwegen (bijvoorbeeld longpatiënten en mensen met astma) kunnen veel last hebben van rook en (onzichtbare) verbrandingsgassen. <p>Heeft u een houtkachel/open haard?  Zorg dan dat u verantwoord stookt.</p> <ul> <li>Stook alleen droog hout. </li> <li>Het hout mag nooit geverfd of geïmpregneerd zijn. Als u zulk hout verbrandt, komen er zware metalen vrij. </li> <li>Stook geen papier of karton. </li> <li>Stook niet bij windstil of mistig weer. </li> <li>Zet de luchttoevoer in de kachel helemaal open, net als de klep in de schoorsteen. </li> <li>Houd ventilatieroosters tijdens het stoken open (of zet een raampje open). </li> <li>Controleer of u goed stookt: een goed vuur heeft gele, gelijkmatige vlammen en je ziet bijna geen rook uit de schoorsteen komen. Oranje vlammen en donkere rook geven aan dat de verbranding niet goed is: zorg dan voor voldoende luchtaanvoer.</li> <li>Laat de schoorsteen minstens één keer per jaar goed vegen.</li> <li>Stook niet iedere dag en zeker niet langer dan 4 uur op één dag. Zo blijf je vrienden met de buurt.</li> </ul> <p>Wees bij gebruik van een kachel alert op de uitstoot van koolmonoxide (CO). Signalen zijn vermoeidheid, hoofdpijn en ademhalingsproblemen (die kunnen leiden tot verstikking). Het is verstandig om een koolmonoxidemelder te gebruiken.</p> <p>Meer tips over (hout)kachels leest u op de <a href="https://www.milieucentraal.nl/in-en-om-het-huis/gezonde-leefomgeving/gezond-in-en-om-huis/overlast-van-hout-stoken/" title="Ga naar Milieu Centraal">website van Milieu Centraal</a>. Wilt u een kachel kopen? Lees dan ook deze pagina. Een pelletkachel geeft bijvoorbeeld meer warmte af in huis en is veel minder schadelijk voor het milieu en de gezondheid.</p> <p>Hebben uw buren een houtkachel en heeft u last van de rook? Ga dan in gesprek en probeer samen tot een oplossing te komen. Als u er samen niet uit komt, kan buurtbemiddeling een rol spelen.</p> 2019-09-27 10:00:00 +0200 2019-09-27 08:16:32 +0200 2019-09-27 13:01:54 +0200 Burgemeester Ton Strien feliciteert echtpaar Holtkuile-Hoogenkamp Op 25 september heeft burgemeester Ton Strien een bezoek gebracht aan het echtpaar Holtkuile-Hoogenkamp uit Wijhe. <p>De burgemeester bracht dit bezoek <span>ter gelegenheid van hun 60-jarig huwelijksjubileum.</span></p> 2019-09-26 15:21:25 +0200 2019-09-26 15:21:25 +0200 2019-09-26 15:21:25 +0200 Kernenbezoek Den Nul Het college van burgemeester en wethouders brengt op dinsdag 1 oktober 2019 een kernenbezoek aan Den Nul. U bent van harte welkom bij Eten & Drinken BIJRipperda, Rijksstraatweg 97 te Den Nul. <p>Het programma start om 20.00 uur met de ledenvergadering van Plaatselijk Belang Den Nul. Aansluitend vertelt Jitka IJsselstijn van de provincie Overijssel hoe de provincie verder gaat met de ideeën van de kinderen van de Capellenborg rondom het slimme fietspad door Den Nul. Zij vertelt wanneer de provincie gaat starten met de plannen voor het opknappen van de Rijksstraatweg door Den Nul en hoe de inwoners hierover kunnen meepraten en -denken. Aansluitend kunnen aanwezigen vragen stellen aan het college van B en W en praat wethouder Marcel Blind de aanwezigen bij over de stand van zaken rondom de Ruimtelijke Visie Duurzame Energie (voorheen Energievisie). Na een korte pauze spreekt Ferenc van Damme van ‘Vers Bestuur’ over de doe-democratie, hoe inwoners wel of niet betrokken willen worden en over eigentijds bestuur.</p> <p>Wij nodigen u van harte uit op dinsdag 1 oktober om 20.00 uur bij Eten &amp; Drinken BIJRipperda.</p> <h2>Achtergrondinformatie</h2> <p>Het college hecht er veel waarde aan om in een rechtstreeks contact met inwoners van gedachten te wisselen over onderwerpen die in de directe woon- en leefomgeving spelen. Enkele weken voor het kernenbezoek heeft het bestuur van Plaatselijk Belang Den Nul-Fortmond-Duur een overleg gehad met de directie van de gemeente Olst-Wijhe.</p> <p>Voorafgaand aan het kernenbezoek brengen het college van B en W en het bestuur van PB Den Nul- Fortmond-Duur een bezoek aan de tuinen van familie De Haan op Fortmond.</p> <p> </p> 2019-09-24 02:00:00 +0200 2019-09-19 13:11:48 +0200 2019-09-19 13:12:16 +0200 Vervallen Aberson-terrein in Olst krijgt nieuwe toekomst! De gemeente, Nikkels projecten en Salland Wonen slaan de handen inéén om het vervallen Aberson-terrein in Olst een nieuwe impuls te geven. Op het vervallen Aberson-terrein is ruimte voor 46 koopwoningen en 20 sociale huurwoningen die Nikkels en Salland Wonen ontwikkelen. Hiervoor wordt de oude Aberson-fabriek gesloopt. Daarnaast wordt er met het plan invulling gegeven aan de doorgaande fietsverbinding tussen de nog te bouwen fietstunnel in het verlengde van de Ter Stegestraat en de sportvoorzieningen. <p>De gemeente, Nikkels projecten en Salland Wonen hebben met elkaar een overeenkomst gesloten en werken samen aan de ontwikkeling van het terrein. Dit heeft geresulteerd in een stedenbouwkundig plan, waarin in op grote lijnen zichtbaar wordt hoe deze woningbouwontwikkeling wordt ingepast tussen de Jan Hooglandstraat, het terrein ‘Averbergen’, de Kleistraat en het buitengebied. Het plan draagt bij aan een passend woningaanbod, een goede landschappelijke inpassing en een kwaliteitsimpuls voor de dorpsrand van Olst.</p> <p><span>Nu deze stap gezet is wordt de bestemmingsplanprocedure opgestart. Om omwonenden verder te informeren over het plan wordt nog dit jaar een inloopavond georganiseerd.</span></p> 2019-09-23 17:00:00 +0200 2019-09-23 14:47:20 +0200 2019-09-23 15:28:53 +0200 Allround consulent Wmo Voor ons team Werk, Inkomen en Zorg zoeken we een allround consulent Wmo voor 28 tot 32 uur per week. <p>Bekijk de <a href="http://www.olst-wijhe.nl/bestuur/organisatie/allround-consulent-wmo" title="ga naar http://www.olst-wijhe.nl/bestuur/organisatie/allround-consulent-wmo">vacature</a> en solliciteer!</p> 2019-09-20 12:00:00 +0200 2019-09-19 14:12:41 +0200 2019-09-19 14:12:41 +0200 Inloopbijeenkomst besluit voorkeursalternatief dijkversterking Dit voorjaar kon iedereen reageren op een voorstel op welke manier de dijk wordt versterkt, het zogeheten concept-voorkeursalternatief. Op donderdagmiddag 12 september neemt het algemeen bestuur van het waterschap een definitief besluit over het voorkeursalternatief voor de dijkversterking. Daarmee wordt de eerste fase van het project, de verkenningsfase, afgerond. Het waterschap geeft grondeigenaren, bewoners en geïnteresseerden graag een terugkoppeling over dit besluit en nodigt hen uit voor een inloopbijeenkomst. <h2>Inhoud inloopbijeenkomst</h2> <p>Tijdens de inloopbijeenkomst vertelt het waterschap over het voorkeursalternatief voor de dijkversterking en het besluit dat is genomen. Ook krijgen de aanwezigen een toelichting over de onderzoeken die worden uitgevoerd, zoals grondonderzoeken en ecologische onderzoeken. En er is algemene informatie te vinden over de hoofdlijnen van de volgende fase van het project.</p> <p>Het voorkeursalternatief komt grotendeels overeen met het voorstel (concept-VKA) dat dit voorjaar tijdens verschillende bijeenkomsten en keukentafelgesprekken is besproken. De aanpassingen naar aanleiding van de binnengekomen reacties kunt u lezen op de <a href="https://www.wdodelta.nl/ijsseldijkzwolle-olst" title="Ga naar website dijkversterking">projectwebsite</a>.</p> <h2>Praktische informatie</h2> <p>U bent van harte welkom op 23 september of 1 oktober 2019 tussen 19.00 uur en 21.00 uur. Tijdens elke inloopbijeenkomst is er een informatiemarkt met volop ruimte voor vragen en gesprekken. Elk half uur is er een korte presentatie. Er worden twee avonden georganiseerd:</p> <p> <ul> <li>Olst-Wijhe, maandag 23 september 19.00 – 21.00 uur, gemeentehuis Wijhe </li> <li>Zwolle, dinsdag 1 oktober 19.00 – 21.00 uur, wijkcentrum SIO Zwolle</li> </ul> </p> <br /> 2019-09-16 12:00:00 +0200 2019-09-16 11:56:24 +0200 2019-09-16 11:56:24 +0200 Onderhoud website Op zaterdag 14 september en zondag 15 september voeren wij updates uit aan onze website om u ook in de toekomst goed van dienst te zijn. Vanwege deze updates zijn niet alle producten en diensten beschikbaar. Zo kunt u geen gebruik maken van onze online formulieren. <p>Tijdens onze werkzaamheden tonen wij een onderhoudspagina.</p> <h2>Zaken regelen met uw DigiD inloggegevens</h2> <p><span>U kunt niet inloggen met uw DigiD. Dit betekent dat u geen verhuizing kunt doorgeven of een uittreksel aan kunt vragen. U kunt uw verhuizing wel via het pdf-bestand aan ons doorgeven. Kijk voor meer informatie in ons <span><a href="http://www.olst-wijhe.nl/digitaalloket" title="ga naar Digitaal Loket">Digitaal Loket</a></span>.</span></p> <h2>Online meldingen doorgeven</h2> <p><span>Wilt u iets melden over uw leefomgeving of openbare ruimte, bijvoorbeeld een losse stoeptegel? Dan kunt u dit per e-mail aan ons doorgeven via <span><a href="mailto:gemeente@olst-wijhe.nl" title="stuur een mail naar de gemeente">gemeente@olst-wijhe.nl</a></span>.</span></p> <p><span>Op zondag 15 september vanaf ongeveer 17.00 uur kunt u online weer bij ons terecht. </span></p> <p><span>Excuses voor het ongemak.</span></p> 2019-09-14 07:00:00 +0200 2019-09-10 09:37:05 +0200 2019-09-10 09:37:37 +0200 12 oktober open dag: Veilig in Olst-Wijhe! Op zaterdag 12 oktober ben je tussen 11.00 en 16.00 uur van harte welkom bij de open dag Veilig in Olst-Wijhe. Op de gemeentewerf aan de Industrieweg 8 in Wijhe organiseren wij samen met de brandweer en de politie allerlei leuke én leerzame activiteiten voor jong en oud. <p>Blus een brand, ervaar wat afleiding met je doet in het verkeer, laat je fietsverlichting checken en repareren door de ANWB, ontdek hoe groot de dode hoek is of stap in een politie- of brandweerwagen. Kinderen kunnen een speurtocht doen waarmee ze een veiligheidsdiploma kunnen halen en er is zelfs een escaperoom! Hou onze Facebookpagina in de gaten voor meer informatie over de activiteiten.</p> 2019-09-12 13:00:00 +0200 2019-09-12 13:04:12 +0200 2019-09-12 13:04:12 +0200 Op donderdag 12 september zijn wij gesloten Op donderdag 12 september zijn onze balies in het gemeentehuis en het Holstohus gesloten. Ook telefonisch kunt u ons niet bereiken. <p><span>Wilt u een geboorte aangeven of een begrafenis vastleggen op 12 september?</span></p> <p><span>Ga voor meer informatie naar onze actuele <span><a href="http://www.olst-wijhe.nl/openingstijden" title="ga naar pagina openingstijden">openingstijden</a></span>. </span><span>Op vrijdag 13 september kunt u weer bij ons terecht.</span></p> <p> </p> 2019-09-11 18:00:00 +0200 2019-08-29 15:55:50 +0200 2019-08-29 15:56:33 +0200 Open monumentendag Olst-Wijhe op 14 september Voor het eerst sinds jaren kunt u tijdens de open monumentendag ook in Olst-Wijhe weer volop genieten. Het Olster Erfgoed en Lions Olst-Wijhe stelden samen een programma samen, gekoppeld aan de nieuwe fietsroute Rondje-Pontje. <p>Het fietsrondje Olst-Wijhe-Heerde gaat langs prachtige monumenten in de kernen en het buitengebied. Diverse eigenaren langs de route stellen hun panden op zaterdag 14 september open voor het publiek. Zo kun je in Olst Kasteel de Haere bezichtigen, de voormalige directeurswoning van vleesfabriek Olba aan de Aaldert Geertsstraat (rondleiding om 10, 12 en 14 uur) en – voorzien van een drankje - slijterij de Dom. En vergeet niet te stoppen bij de Hof van Duur.</p> <p>Het Wijhes Museum doet op de huidige locatie aan de Kerkstraat voor de laatste keer mee aan Monumentendag, want het voormalige woonhuis van de slagersfamilie Meester wordt volgend jaar verbouwd tot appartementen. Om 10.00 uur is in de Nicolaaskerk de presentatie van een boekje over havezaten in Olst-Wijhe, met bijbehorende fietstocht, geschreven door Ton Keesom.</p> <p>Op IJsselhoeve de Bissemshofstede, Marledijk 33, houdt historicus Ewout van der Horst om 11.00 en 14.00 uur een lezing over het boerenleven in de IJsselstreek op basis van zijn laatste uitgave Boerenknecht op de Bissemshofstede. Aansluitend kunt u de boerderij bezichtigen.</p> <p>U kunt het rondje voortzetten buiten onze gemeente en meegenieten van het culturele programma Heisa in Heerde, met muziek, theater en dans op diverse locatie in het centrum van Heerde. Het fietsboekje Rondje-Pontje is voor 2 euro te koop bij de deelnemende monumenten.</p> <p>Kijk voor informatie en meer opengestelde monumenten op <a href="https://www.openmonumentendag.nl" title="Ga naar open monumentendag">www.openmonumentendag.nl</a>.</p> <br /> 2019-09-10 11:15:00 +0200 2019-09-10 11:07:38 +0200 2019-09-10 11:07:38 +0200 Hoe ziet Olst-Wijhe er door uw cameralens uit? <p>U kunt het ons laten zien door mee te doen aan onze fotowedstrijd. Er is in elke categorie een mooie prijs te winnen. Per categorie kunt u maximaal drie foto’s insturen. De categorieën zijn kernen, evenementen en natuur. Kijk voor de voorwaarden en hoe u uw foto’s kunt insturen leest u op <a href="https://www.olst-wijhe.nl/fotowedstrijd" title="Ga naar fotowedstrijd">deze pagina</a>. Wij zijn benieuwd naar uw foto’s!</p> <p> </p> 2019-09-09 09:05:00 +0200 2019-09-06 09:06:28 +0200 2019-09-06 09:06:28 +0200 Tijdelijke oplossing exploitatie horeca sportcafé De Hooiberg Vanaf eind augustus 2019 is sportcafé De Hooiberg gesloten. Om sporters de mogelijkheid te bieden om voor en na hun activiteiten bij elkaar te zitten en wat te drinken heeft de gemeente Olst-Wijhe besloten om als korte termijn oplossing per 20 september aanstaande de bovenzaal van de sporthal beschikbaar te stellen voor horeca. <p>Deze horeca wordt verzorgd door het beheerteam van de sporthal. Sporters kunnen hier een uur voor en een uur na hun activiteiten gebruik van maken. Sporters kunnen hier terecht voor koffie, thee en frisdrank. Er wordt geen alcohol geschonken.</p> <h2>Gemeente nog niet op zoek naar nieuwe exploitant</h2> <p>De gemeente wil eerst de juridische procedures afwachten voordat ze op zoek gaat naar een nieuwe exploitant voor het sportcafé. <br /><br />Op dit moment onderzoekt de gemeente of in eigen beheer het sportcafé tijdelijk open kan zo lang er nog juridische procedures lopen.</p> <p> </p> 2019-09-09 00:00:00 +0200 2019-09-09 13:32:41 +0200 2019-09-09 13:32:41 +0200 Burgemeester Ton Strien geïnstalleerd voor nieuwe periode Afgelopen maandag zou burgemeester Ton Strien tijdens de gemeenteraadsvergadering worden geïnstalleerd voor een nieuwe periode van zes jaar. Door de oogoperatie die hij heeft ondergaan kon dit helaas niet doorgaan. Vooruitlopend op het hervatten van zijn werkzaamheden vanaf 9 september, is hij vandaag geïnstalleerd. <p> </p> <p>In het bijzijn van zijn vrouw Yun Sook en hun zoon Roderick legde de burgemeester in Zwolle de eed af in handen van de Commissaris van de Koning, Andries Heidema. Daarmee is hij voor een nieuwe periode van zes jaar geïnstalleerd als burgemeester van Olst-Wijhe.</p> <p>Burgemeester Strien: “Ik ben blij dat ik voor een volgende periode van zes jaar ben benoemd, waarin ik me samen met vele anderen graag weer inzet voor de inwoners van Olst-Wijhe.”</p> <p> </p> 2019-09-05 14:26:00 +0200 2019-09-05 14:19:50 +0200 2019-09-05 14:25:50 +0200 Spel- en praatgroep KIES op 17 oktober van start Stichting De Kern, maatschappelijk werk, start op donderdag 17 oktober met de Spel- en Praatgroep KIES. KIES staat voor Kinderen In Echtscheiding Situaties. De Spel- en Praatgroep is bedoeld voor kinderen uit de groepen 4 tot en met 8 van de basisschool van wie de ouders gescheiden zijn of in een scheiding zijn verwikkeld. <p>Kinderen kiezen niet voor de scheiding van hun ouders; het overkomt ze. Hoe ze omgaan met de veranderde situatie kan zeer verschillend zijn.</p> <h2>Wat doen we bij KIES?</h2> <p>We praten over wat het kind lastig of moeilijk vindt, horen hoe anderen daarmee omgaan, oefenen hoe een kind iets kan vertellen en leren hoe het kind de scheiding zo goed mogelijk kan begrijpen en met de veranderde situatie om te gaan.</p> <h2>Hoe gaan we dat doen?</h2> <p>Dit doen we met praten, spel, toneel, tekenen, schrijven en allerlei andere leuke activiteiten. Onderzoek door de universiteit van Utrecht heeft aangetoond dat KIES helpt bij het beter verwerken van de scheiding en het contact met de ouders verbetert.</p> <p>De Spel- en praatgroep KIES vindt zeven keer plaats op donderdag van 15.30 tot 16.30 uur in het Holstohus in Olst. We starten op donderdag 17 oktober.</p> <h2>Meer informatie of aanmelden?</h2> <p>Wilt u meer informatie of wilt u uw kind opgeven voor Spel- en Praatgroep KIES? Dan kunt u contact opnemen met een van de KIES-coaches: Annemiek Stuit en Trees Smit. Per telefoon via 0570-547300 of per mail via <a href="mailto:a.oonk@stdekern.nl" title="Mail Annemiek Stuit">a.oonk@stdekern.nl</a> of <a href="mailto:t.smit@stdekern.nl" title="Mail Trees Smit">t.smit@stdekern.nl</a>. Opgeven kan uiterlijk 3 oktober. Deelname aan de groep is gratis.</p> 2019-09-05 14:00:00 +0200 2019-09-05 13:50:34 +0200 2019-09-05 13:50:34 +0200 Op donderdag 12 september zijn wij gesloten Op donderdag 12 september zijn onze balies in het gemeentehuis en het Holstohus gesloten. Ook telefonisch kunt u ons niet bereiken. <h2><span>Wilt u een geboorte aangeven of een begrafenis vastleggen op 12 september?</span></h2> <p><span>Ga voor meer informatie naar onze actuele <span><a href="http://www.olst-wijhe.nl/openingstijden" title="ga naar pagina openingstijden">openingstijden</a></span>. </span><span>Op vrijdag 13 september kunt u weer bij ons terecht.</span></p> 2019-09-05 11:00:00 +0200 2019-08-29 15:54:17 +0200 2019-08-29 15:56:11 +0200 Wie nomineert u voor de Parel van Olst-Wijhe? Ook dit jaar geven we onze blijk van waardering voor onze sportkampioenen in de gemeente. Dit doen we in oktober tegelijkertijd met de verkiezing van de Parel van Olst-Wijhe. <h2><span>Sportkampioenen</span></h2> <p>De <a href="http://www.olst-wijhe.nl/sportwaardering" title="ga naar www.olst-wijhe.nl/sportwaardering">sportkampioenen</a> zijn bij ons bekend via sociale media, mail en andere kanalen. Om niemand over het hoofd te zien vragen we verenigingen om hun kampioenen aan ons door te geven per <a href="mailto:gemeente@olst-wijhe.nl" title="stuur een mail naar gemeente@olst-wijhe.nl">mail</a>.</p> <h2>De Parel van Olst-Wijhe</h2> <p>Dit is iemand die zich bijzonder inzet voor sport in het algemeen of iemand die sporters helpt. De <a href="http://www.olst-wijhe.nl/parelvanolstwijhe" title="ga naar www.olst-wijhe.nl/parelvanolstwijhe">Parel van Olst-Wijhe</a> moet genomineerd worden. U kunt hiervoor iemand aandragen. De jury bepaalt tijdens de verkiezing wie zich de Parel van Olst-Wijhe 2019 mag noemen. Wie nomineert u? Kijk op  voor meer informatie, de voorwaarden en het aanmeldformulier.</p> 2019-09-04 06:00:00 +0200 2019-09-03 16:17:30 +0200 2019-09-03 16:50:55 +0200 Petra Koekkoek beëdigd als gemeenteraadslid <p>Petra Koekkoek is op maandag 2 september tijdens de raadsvergadering beëdigd en toegelaten tot de gemeenteraad. Zij neemt het stokje in de PvdA-fractie over van René Leber.</p> 2019-09-03 16:30:00 +0200 2019-09-03 16:35:23 +0200 2019-09-03 16:35:23 +0200 Omgevingsvergunning voor aanleg zonnepark Noordmanshoek Wijhe De gemeente Olst-Wijhe heeft een omgevingsvergunning verleend voor de aanleg van een zonnepark op Noordmanshoek in Wijhe. <p>Op dit terrein wordt gewerkt aan een plan met een gevarieerde en duurzame invulling. Naast ruimte voor de zonnepanelen wordt een verscheidenheid aan vegetatie aangelegd zodat het gebied ook aantrekkelijk wordt voor inwoners. Het zonnepark is een belangrijk onderdeel van het gehele plan Noordmanshoek. Daarnaast levert het een belangrijke bijdrage aan de gemeentelijke energiedoelstelling van 20% duurzaam opgewekte energie in 2020. Energiecoöperatie Goed Veur Mekare wordt de eigenaar van het zonnepark.</p> <p>Tegen het ontwerpbesluit waren vier zienswijzen ingediend, waarvan één positief. Eén<br />van de zienswijzen gaf aanleiding om een Unity Check toe te voegen aan de omgevingsvergunning waaruit blijkt dat het aanleggen van het zonnepark geen nadelige gevolgen heeft voor een in de buurt gelegen gasleiding. Daarnaast is door de energiecoöperatie nog een onderzoek aangeleverd waaruit blijkt dat de aanleg van het zonnepark geen negatieve invloed heeft op het Natura-2000 gebied. <br /><br />Het besluit ligt voor de duur van zes weken ter inzage voor beroep bij de rechtbank Overijssel.</p> 2019-09-03 08:45:00 +0200 2019-09-03 08:32:35 +0200 2019-09-30 15:50:47 +0200 Wat zijn uw wensen voor de speeltuin aan het Willy Dobbeplantsoen in Olst? Spelen is belangrijk voor kinderen. Lekker in de buitenlucht actief bezig zijn. In onze gemeente zorgen we ervoor dat er voldoende speelplekken zijn voor kinderen. Elke speeltuin wordt eens in de zoveel tijd opgeknapt of aangepast. <p>Nu is het Willy Dobbeplantsoen in Zonnekamp-West in Olst aan de beurt. En daarbij hebben we uw hulp nodig! Woont u in de buurt van deze speeltuin en/of komt u er regelmatig met uw (klein)kinderen, oppaskinderen, neefjes of nichtjes? Dan horen wij graag uw wensen voor deze speeltuin. De speeltuin is bedoeld voor kleintjes tot 6 jaar.</p> <p>Wij nodigen u graag uit om uw wensen met ons te delen. U bent van harte welkom op 17 september van 16.30 tot 18.30 uur. Er is geen programma, u kunt komen wanneer u wilt. Neem vooral de kinderen mee. Zij kunnen ons ook laten zien wat ze leuk vinden. Als we alle wensen hebben verzameld, maakt de leverancier een aantal ontwerpen. Hiermee komen we later bij u terug. Volgend voorjaar gaan we dan daadwerkelijk aan de slag en krijgt de speeltuin een metamorfose.</p> 2019-09-03 02:15:00 +0200 2019-08-30 14:17:26 +0200 2019-08-30 14:56:01 +0200 Evenementen in september Elke maand publiceren wij de evenementen waarvoor een vergunning is of wordt aangevraagd. In september gaat het om de volgende evenementen. <p>5 t/m 8 september - Wiejese Diekdaegen, Wijhe</p> <p>18 septemberg - Appelloop, Olst</p> <p>18 t/m 22 september<span> </span>- Olsterfeest, Olst</p> <p>21 september - Olster jaarmarkt, Olst</p> <br /> 2019-09-02 01:00:00 +0200 2019-08-30 14:54:21 +0200 2019-08-30 14:54:21 +0200 Burgemeester Strien afwezig tot 9 september <p>Burgemeester Ton Strien heeft onlangs een geslaagde oogoperatie ondergaan. Het herstel vergt nog wat tijd. Daarom wordt de burgemeester op maandag 2 september nog niet opnieuw geïnstalleerd. De werkzaamheden van de burgemeester worden tot 9 september waargenomen door locoburgemeester Marcel Blind.</p> <br /> 2019-08-30 16:30:00 +0200 2019-08-30 19:22:08 +0200 2019-08-30 19:22:08 +0200 Blijven jullie uit handen van de politie? Week van de Opvoeding: doe mee met Hunted in Olst-Wijhe! <p>Lukt het jullie om van de ene op de andere minuut te verdwijnen en onder de radar te blijven? Op donderdagavond 10 oktober doen jij en je ouder/verzorger er alles aan om in Olst-Wijhe 3 uur lang uit handen van de politie te blijven. De politie doet er natuurlijk juist alles aan om jullie zo snel mogelijk op te sporen.</p> <p>Centrum voor Jeugd en Gezin Olst-Wijhe (CJG) organiseert in samenwerking met de politie Salland in Olst-Wijhe het superspannende spel Hunted. Dit van tv bekende kat- en muisspel wordt speciaal voor jou en je ouder/opvoeder georganiseerd.</p> <p>Denken jullie uit handen te kunnen blijven van de politie? Geef jullie dan op voor deze spannende avond waar iedereen vast nog lang over napraat! Hunted vindt plaats in de gemeente Olst-Wijhe op donderdagavond 10 oktober tussen 18.30 uur en 22.30 uur.</p> <h2>Deelname aan Hunted</h2> <p>Om mee te kunnen doen moeten deelnemers voldoen aan de volgende voorwaarden:</p> <ul> <li>Opgave per duo op (dus twee personen).</li> <li>Een duo bestaat uit een jongere tussen de 12 en 17 jaar én een volwassene van minimaal 27 jaar oud.</li> <li>De volwassene kan een familielid zijn (bijv. (stief)vader/(stief)moeder, broer/zus of ander familielid), maar ook een buurman of andere volwassene die belangrijk is voor de jongere.</li> <li>De jongere woont in de gemeente Olst-Wijhe.</li> <li>Beschikking over een mobiel met 4g internet en WhatsApp tijdens het spel.</li> </ul> <h2>Opgeven</h2> <p>Opgeven is verplicht. Je kunt voor 26 september 2019 een e-mail sturen met de onderstaande gegevens naar <a href="mailto:jongerenwerkolstwijhe@wijz.nu" title="stuur een e-mail naar jongerenwerkolstwijhe@wijz.nu">jongerenwerkolstwijhe@wijz.nu</a>. Er zijn een beperkt aantal plekken beschikbaar dus reageer snel!</p> <h2>De volgende info hebben we van jullie nodig voor een inschrijving:</h2> <ul> <li>Voor- en achternamen van de deelnemers</li> <li>Leeftijden van de deelnemers </li> <li>Foto’s van de deelnemers (mugshot foto, dus met gezicht en deels romp)</li> <li>1 telefoonnummer per duo </li> </ul> <p>Deelnemers ontvangen vooraf de nodige informatie (zoals de spelregels, tijden en startlocatie) via de e-mail. Voor vragen kun je contact opnemen met de jongerenwerkers van WijZ Welzijn: Annika Nijboer via 06-32452433 en Jessica Stoffer via 06-58081332 óf door te mailen naar <a href="mailto:jongerenwerkolstwijhe@wijz.nu" title="stuur een e-mail naar jongerenwerkolstwijhe@wijz.nu">jongerenwerk olst-wijhe</a>.</p> <h2>Week van de opvoeding</h2> <p>Van 7 tot en met 13 oktober is het de Week van de Opvoeding. Tijdens deze week besteden organisaties door het hele land extra aandacht aan het gewone dagelijkse opvoeden, het stellen van opvoedvragen en vragen rondom het ouderschap.</p> 2019-08-30 00:00:00 +0200 2019-08-28 10:43:47 +0200 2019-08-30 14:33:58 +0200 Burgemeester Ton Strien bezoekt echtpaar Boonk-Oudshoorn Burgemeester Ton Strien bracht een bezoek aan echtpaar Boonk-Oudshoorn. <p>Het echtpaar was op 21 augustus 60 jaar getrouwd.</p> 2019-08-29 11:00:00 +0200 2019-08-29 10:53:01 +0200 2019-08-29 10:53:01 +0200 Olst-Wijhe scoort ook in 2018 hoog in Afvalmonitor ROVA Elke twee jaar voert ROVA de Afvalmonitor uit. Hierin onderzoekt zij de tevredenheid van inwoners over de dienstverlening en hoe goed het afval wordt gescheiden. Wij scoorden ook in 2018 heel goed. Maar liefst 87% van het afval wordt gescheiden ingezameld. Per inwoner is er 55 kg restafval ingezameld. <p>Wethouder Marcel Blind: “Ik ben trots op onze inwoners en het behaalde resultaat. De cijfers laten zien dat onze inwoners ontzettend hun best doen om hun afval goed te scheiden. Omgekeerd inzamelen is een kwestie van bewust weggooien. Dat is goed voor de portemonnee. En, nog belangrijker, we dragen met elkaar bij aan een duurzaam Olst-Wijhe. Afval is op deze manier ook geen afval meer, maar een grondstof voor nieuwe producten. We doen het beter dan veel andere ROVA-gemeenten. Een geweldig resultaat! De komende tijd ligt de nadruk daarom ook minder op het gescheiden inzamelen zelf, maar meer op de kwaliteit van de inzameling. We willen onze inwoners daarbij bijvoorbeeld nog beter faciliteren door de brengstations van buiten de gemeente hier naartoe te halen.”</p> <h2>Afvalstoffenheffing</h2> <p>De afvalstoffenheffing is in Olst-Wijhe laag in vergelijking met andere ROVA-gemeenten. De druk op deze heffing neemt echter toe door alle veranderingen die op dit gebied plaatsvinden. Zo zijn de opbrengsten van papier, textiel en metaal lager.</p> <h2>Tevredenheid dienstverlening ROVA</h2> <p>Inwoners zijn over het algemeen tevreden over de dienstverlening van ROVA. Als aandachtspunt wordt genoemd dat de netheid om de ondergrondse containers beter kan. Het gemiddelde tevredenheidscijfer komt uit op een 7,25.</p> <h2>Acties voor een schoner Olst-Wijhe</h2> <p>ROVA organiseert vanuit het programma Mooi schoon allerlei projecten om de gemeente schoon te houden. Steeds meer inwoners doen hier aan mee. Zo deden 787 leerlingen op 9 scholen mee met afval scheiden en zwerfvuil ruimen. 448 inwoners deden mee aan 13 zwerfvuil opruimacties. 258 leerlingen op</p> <p>7 scholen deden mee aan de Week van Mooi schoon. Ook maken steeds meer scholen gebruik van de educatie- en voorlichtingsmogelijkheden die ROVA biedt. Wethouder Blind: “Het is mooi om te zien hoe actief scholen en inwoners bijdragen aan deze acties. Een mooi voorbeeld in mijn eigen dorp is ook het opruimen na oud en nieuw. Na school gaat de Boskampse jeugd aan de slag en als dank krijgen ze allemaal een patatje bij het eetcafé. Dit wordt elk jaar weer met enthousiasme opgepakt. Dat is ook de kracht van Olst-Wijhe. Met elkaar kunnen we ontzettend veel bereiken.”</p> <br /> 2019-08-29 08:00:00 +0200 2019-08-29 08:54:24 +0200 2019-08-29 08:54:24 +0200 Speciale rechter voor burenruzies Inwoners en bedrijven in Overijssel kunnen de Overijsselse Overlegrechter inschakelen. Er staan rechters klaar om geschillen te helpen oplossen bij burenruzies of geschillen over consumentenzaken, geldvorderingen, schades, huur- of arbeidskwesties. De zitting van deze ‘overlegrechter’ heeft op korte termijn plaats en kost niet veel geld. <p>Zaken kunnen (maar hoeven niet) op voorstel of met behulp van een buurtbemiddelaar of mediator worden voorgelegd. Bestuurszaken en familiezaken worden niet door de Overijsselse Overlegrechter behandeld.</p> <p>U hoeft geen juridische stukken op te stellen. U kunt zich met een formulier aanmelden. Voorwaarde is wel dat beide partijen bereid zijn hun zaak voor te leggen.</p> <h2>Zitting</h2> <p>De rechtbank belooft dat zittingen binnen vier weken plaats hebben. Als er niet al op zitting een oplossing komt, is er binnen vier weken een vonnis. Het griffierecht is voor particulieren € 40,50 per partij.</p> <p>Bedrijven die ook van deze nieuwe vorm van rechtspraak gebruik kunnen maken, betalen iets meer, afhankelijk van het financiële belang.</p> <p>Tijdens de zitting probeert de rechter in eerste instantie partijen bij elkaar te brengen. Slaagt de bemiddeling niet, dan hakt hij de knoop door. Het blijft dus wel een rechtszaak.</p> <p>Juridische kennis is niet nodig: de rechter zorgt er zelf voor dat het korte proces volgens wet- en regelgeving verloopt.</p> <p>Meer informatie is te vinden op de site van de <a href="https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Overijssel/Regels-en-procedures/Paginas/overlegrechter.aspx" title="Ga naar site Rechtbank Overijssel">Rechtbank Overijssel.</a></p> 2019-08-29 00:00:00 +0200 2019-08-28 09:44:19 +0200 2019-08-28 09:44:19 +0200 Besluit Plaatsingsplan Ondergrondse containers omgekeerd inzamelen gewijzigd vastgesteld Het college van burgemeester en wethouders stelde op 20 augustus 2019 het plaatsingsplan Ondergrondse containers ‘Omgekeerd Inzamelen’, Fase III gewijzigd vast. <p>Hiermee wordt een wijziging van de afvalinzameling in de kernen Marle, Welsum, Herxen, Elshof, Boerhaar, Middel, Eikelhof en het buitengebied mogelijk gemaakt. Het besluit en de bijbehorende stukken liggen van  donderdag 29 augustus tot en met woensdag 9 oktober 2019 ter inzage bij onze balies in het gemeentehuis in Wijhe en het Holstohus in Olst. U vindt het besluit en de stukken ook op <a href="https://www.overheid.nl" title="Ga naar overheid.nl">Overheid.nl</a>.</p> <p>U kunt binnen de genoemde termijn beroep instellen als u:</p> <ul> <li>tijdig een zienswijze bij de gemeente heeft ingediend of</li> <li>belanghebbende bent en u redelijkerwijs niet verweten kan worden dat u geen of niet tijdig een zienswijze heeft ingediend. </li> </ul> <p>Een beroepschrift dient u in bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.</p> <p>Het indienen van een beroepschrift betekent niet dat het vastgestelde plaatsingsplan niet in werking treedt. Om de werking van het besluit op te schorten, kunt u als belanghebbende binnen de genoemde termijn een voorlopige voorziening aanvragen bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.</p> <p> </p> 2019-08-28 10:00:00 +0200 2019-08-23 09:29:22 +0200 2019-08-23 11:28:36 +0200 Voorschriften trekken damwanden Olasfaterrein Op 20 augustus heeft het college van B en W een besluit genomen in verband met het trekken van de damwanden van het Olasfaterrein. Omdat dit van belang is voor de omwonenden hebben wij de Combinatie om een veiligheidsplan gevraagd. Hierin wordt vooraf in beeld gebracht wat omwonenden kunnen verwachten aan geluid- en trillinghinder tijdens de ontmanteling van het terrein. <p>Op woensdag 4 september organiseert de provincie een informatiemoment en gesprek met direct omwonenden. Wij zijn daar ook bij aanwezig. Die avond vindt onder andere overleg plaats met de omwonenden over de tijden waarbinnen wordt gewerkt aan het trekken van de damwanden, de zogenoemde venstertijden. Dit gesprek vindt plaats in het Holstohus, Jan Schamhartstraat 5 te Olst en start om 19.00 uur. Wij gaan ervanuit dat met deze voorwaarden in het veiligheidsplan de overlast voor de omwonenden tot een minimum wordt beperkt.</p> <br /> 2019-08-28 05:45:00 +0200 2019-08-23 09:23:13 +0200 2019-08-23 09:23:13 +0200 Exploitant sportcafé De Hooiberg stopt per direct Op 16 augustus 2019 heeft de Rechtbank Zwolle besloten om het besluit van het college van burgemeester en wethouders op het bezwaarschrift van omwonenden tegen het verlenen van de omgevingsvergunning nietig te verklaren. Deze omgevingsvergunning maakt de exploitatie van Sportcafé De Hooiberg op de huidige locatie mogelijk. <p><br />De rechter geeft in zijn besluit aan dat de gemeente Olst-Wijhe aanvullend onderzoek moet doen naar de impact voor omwonenden van komende en gaande bezoekers. Met de resultaten daarvan kan de gemeente opnieuw een besluit op het bezwaarschrift van omwonenden nemen.</p> <p>De huidige exploitant van het sportcafé heeft de gemeente 26 augustus 2019 laten weten dat hiermee de toekomstige exploitatie van het café voor hem te onzeker wordt en dat hij per direct stopt met de exploitatie van het café. Wethouder Anton Bosch: “Wij hebben begrip voor dit besluit. Dit betekent echter dat het sportcafé niet bij de start van het nieuwe seizoen open gaat. Dat vinden we heel jammer. Wij gaan ons bezinnen op deze nieuwe situatie.”</p> 2019-08-28 00:00:00 +0200 2019-08-28 10:20:28 +0200 2019-08-28 10:20:28 +0200 Kentekengebonden invalidenparkeerplaatsen Regelmatig ontvangen wij verzoeken voor het aanwijzen van een kentekengebonden invalidenparkeerplaats. Mensen wonen langer zelfstandig thuis en rijden ook steeds langer zelf auto. Alleen inwoners in het bezit van een gehandicaptenparkeerkaart voor bestuurders kunnen in aanmerking komen voor een kentekengebonden invalidenparkeerplaats. <p>De parkeerplaats wijzen wij altijd toe op de dichtstbijzijnde openbare parkeerplaats. U moet uiteraard in het bezit zijn van een eigen auto en het moet niet mogelijk zijn om op uw eigen grond te parkeren. Wij plaatsen het bord met uw kenteken erbij. De parkeervakken worden qua breedte niet aangepast. In uitzonderlijke situaties maken wij tijdelijke parkeerplaatsen op locaties waar men meer dan 50 meter van een openbare parkeerplaats woont. Dat kan bijvoorbeeld betekenen dat er (tijdelijk) een stukje groen als parkeerplaats wordt ingericht. De (tijdelijke) parkeerplaats wordt bij het verlopen van de gehandicapten parkeerkaart of een verhuizing direct weer opgeheven. <a href="https://www.olst-wijhe.nl/gehandicaptenparkeerplaats" title="Ga naar informatie gehandicaptenparkeerplaats">Op deze pagina leest u meer informatie</a> over het aanvragen van een kentekengebonden invalidenparkeerplaats.</p> 2019-08-26 02:15:00 +0200 2019-08-22 20:09:30 +0200 2019-08-22 20:09:30 +0200 Doe mee met de fotowedstrijd #beleefolst-wijhe! Gemeente Olst-Wijhe, een dijk van een gemeente! In onze gemeente is het hele jaar door zo veel te zien, te doen en te beleven. <p>Uitgestrekte natuur met bossen, landgoederen en natuurlijk de prachtige IJssel. Gezellige kernen waar veel activiteiten en evenementen worden georganiseerd. Onze gemeente is prachtig om te wonen, werken en recreëren.</p> <h2><span>Hoe ziet u Olst-Wijhe door uw cameralens?</span></h2> <p><span></span>Wat is uw favoriete plek, wat valt u op in de kernen, welke activiteiten of evenementen bezoekt u graag? Wij zijn benieuwd hoe u onze gemeente door uw cameralens ziet. Daarom organiseren wij een fotowedstrijd. Iedereen is van harte welkom om mee te doen. Er zijn drie categorieën waarin u foto’s kunt insturen: natuur, kernen en evenementen. Per categorie is een mooie prijs te winnen, namelijk een etentje bij een restaurant naar keuze in onze gemeente ter waarde van € 75,-! Uw foto’s krijgen een plekje in onze beeldbank. De foto’s hieruit gebruiken wij voor de berichten die wij plaatsen op internet en bijvoorbeeld in folders en de IJsselberichten.</p> <h2>Zo doet u mee</h2> <p>U kunt uw foto’s tot en met 30 september mailen naar <a href="mailto:communicatie@olst-wijhe.nl" title="Mail communicatie">communicatie@olst-wijhe.nl</a> onder vermelding van #beleefolst-wijhe. We zien uw foto’s graag tegemoet!</p> <h2>Voorwaarden</h2> <ul> <li>Iedere deelnemer mag maximaal 3 foto’s per categorie insturen. Vermeld per foto waar en wanneer de foto is gemaakt en wat er op de foto te zien is.</li> <li>Foto’s moeten genomen zijn in de gemeente Olst-Wijhe</li> <li>De foto’s moeten aangeleverd worden in JPG-formaat, minimaal 300 dpi en een resolutie van minimaal 2500 pixels breed. </li> <li>De foto’s mogen niet ouder zijn dan 1 jaar.</li> <li>De foto’s moeten door de deelnemer zelf zijn gemaakt.</li> <li>De deelnemer geeft de gemeente Olst-Wijhe toestemming om uitsnedes te maken van de ingezonden foto's.</li> <li>De deelnemer geeft de gemeente Olst-Wijhe het recht de ingezonden foto’s zonder vergoeding en vrij van rechten te gebruiken voor promotionele doeleinden, zoals het gebruik voor folders en brochures, de gemeentelijke website en social media.</li> <li>Als maker en deelnemer heeft u het auteursrecht op uw foto’s. U vrijwaart de gemeente Olst-Wijhe van iedere aanspraak door derden, voor wat betreft de inhoud en de vorm van de foto’s.</li> <li>Als de deelnemer foto’s instuurt waar mensen herkenbaar op staan, vraagt hij of zij toestemming aan deze personen om de foto in te zenden. De deelnemer vrijwaart de gemeente van verdere aansprakelijkheid van bijvoorbeeld afgebeelde personen.</li> <li>Ingezonden foto’s kunnen niet worden teruggetrokken uit de competitie.</li> <li>De uitslag van de jury is bindend. Hierover kan niet worden gecorrespondeerd.</li> <li>Medewerkers en juryleden zijn uitgesloten van deelname.</li> <li>Deelnemers krijgen uiterlijk 31 oktober bericht.</li> <li>Door inzending gaat de deelnemer akkoord met de voorwaarden.</li> </ul> <h2><span>Over de categorieën</span></h2> <p>U kunt per categorie maximaal drie foto's inleveren. Foto's van alles in en direct om een kern vallen in de categorie <em>kernen</em>. Bijzondere plekjes, kenmerkende gebouwen, gezellige centra. Duurzaamheid is ook een belangrijk thema dat steeds meer terug te zien is in de kernen. Bij <em>evenementen</em> gaat het om foto's van de talloze activiteiten die worden georganiseerd. De grote feesten, maar ook de kleine lokale activiteiten. De <em>natuur</em> in onze gemeente is natuurlijk prachtig en een dankbaar onderwerp om te fotograferen. Elk seizoen geeft een unieke kijk op de natuur. Sneeuw en vorst in de winter, de prachtig verkleurde bladeren in de herfst, mooie zonsondergangen in de zomer en de bloemen en bomen die weer in bloei staan in de lente. Wij zijn benieuwd hoe u Olst-Wijhe ziet!</p> 2019-08-22 07:45:00 +0200 2019-07-05 09:44:07 +0200 2019-08-05 14:21:45 +0200 Gratis training Grip op verwardheid in Olst-Wijhe en Raalte In oktober starten er trainingen Grip op verwardheid in Olst-Wijhe en Raalte. Deze training wordt verzorgd met MEE IJsseloevers en Impluz en is bedoeld voor mensen die in hun omgeving mensen tegenkomen met onbegrepen gedrag. <p>Komt u wel eens iemand tegen van wie u vindt dat hij of zij zich vreemd gedraagt? Weet u niet goed hoe u hier mee kunt omgaan? Kom dan naar de training Grip op verwardheid.</p> <p>De training heeft als doel om de kennis en handelingsvaardigheid te vergroten, zodat personen met onbegrepen gedrag met meer begrip worden benaderd. Theorie en praktijk wisselen elkaar af tijdens de training. Zo wordt het herkennen van verschillende relevante psychische stoornissen, maar ook een licht verstandelijke beperking, niet-aangeboren hersenletsel, autisme en dementie, behandeld. Ook worden ervaringsdeskundigen ingezet die vanuit eigen ervaring onder andere kunnen vertellen wat aandachtspunten zijn in communicatie en omgang.</p> <p><span>De training Grip op Verwardheid is bedoeld voor mensen die wonen of werken in Raalte of Olst-Wijhe die in aanraking komen met verwarde personen. Vanaf oktober worden er weer trainingen gegeven in zowel Olst-Wijhe als Raalt<span>e</span>. U kunt gratis meedoen. </span></p> <h2><span>Aanmelden? </span></h2> <p>Ga naar de <a href="http://www.olst-wijhe.nl/gripopverwardheid" title="ga naar pagina Grip op verwardheid">pagina Grip op Verwardheid</a>.</p> 2019-08-20 17:15:00 +0200 2019-08-15 09:43:22 +0200 2019-08-15 09:43:37 +0200 Ondernemersverkiezing Regio Zwolle 2019 van start! Op 12 december worden tijdens het Regio Zwolle Congres de Starter en Ondernemer van het Jaar Regio Zwolle 2019 gekroond. Ook ondernemers uit Olst-Wijhe kunnen deze titel in de wacht slepen. <p> <p>Er wordt aandacht gevraagd voor een bijzonder slag mensen, die zich durft te onderscheiden en risico durft te nemen. Welke ondernemer uit de gemeente Olst-Wijhe is u afgelopen jaar positief opgevallen? Benut optimaal de marktkansen? Is een inspirator? Welke ondernemer zet sterk in op innovatie en duurzaamheid? Is maatschappelijk betrokken in Olst-Wijhe en/of de regio Zwolle? Schiet er u een ondernemer (of misschien zelfs meerdere) te binnen? Draag hem of haar dan aan voor de Ondernemersprijs!</p> <p>Tot en met 1 september 2019 kunt u ondernemers uit de 21 deelnemende gemeenten aandragen via de <a href="http://www.ondernemersprijsregiozwolle.nl " title="ga naar site ondernemersprijs Regio Zwolle">website Ondernemersprijs Regio Zwolle</a> of via onze bedrijvencontactfunctionaris, <a href="mailto:gemeente@olst-wijhe.nl" title="stuur een mail naar Arno">Arno van Dijk</a> via telefoonnummer 14 0570.</p> <p>Meer informatie over het aanmelden, de procedure en het juryreglement leest u op de <a href="http://www.ondernemersprijsregiozwolle.nl " title="ga naar site ondernemersprijs Regio Zwolle">website Ondernemersprijs Regio Zwolle</a>.</p> </p> 2019-08-19 16:00:00 +0200 2019-08-15 09:46:31 +0200 2019-08-15 09:46:31 +0200 Werkzaamheden ’t Nijenhuis van 2 tot en met 11 september Van 2 tot en met 11 september gaat BK Groen de bermen herstellen langs ’t Nijenhuis. De weg is afgesloten voor al het gemotoriseerde verkeer. Fietsers en voetgangers kunnen gebruikmaken van het fietspad. <p>Eerder dit jaar werden de oude bomen weggehaald om de verkeersveiligheid op de weg te kunnen garanderen. Er werden nieuwe bomen geplant. De stobben bleven staan om ervoor te zorgen dat auto’s niet in de berm kwamen. Helaas is dit doel niet bereikt. Om de weg in goede staat te kunnen houden, is het belangrijk dat de bermen goed zijn. Daarom worden de stobben alsnog weggehaald en worden de bermen hersteld. De berm moet als het ware aansterken. Daarom wordt er tijdelijke verkeersmaatregel ingesteld. Vanaf Kasteel het Nijenhuis naar Heino is het tijdelijk eenrichtingsverkeer vanaf het moment dat de werkzaamheden zijn afgerond.</p> <p>Voor meer informatie over de werkzaamheden kunt u contact opnemen met Stefan Schlepers via telefoonnummer 14 0570.</p> <p> </p> 2019-08-19 10:00:00 +0200 2019-08-15 09:41:21 +0200 2019-08-23 09:47:52 +0200 Gratis training Grip op verwardheid in Olst-Wijhe en Raalte In het najaar gaat de training ‘Grip op Verwardheid’ weer van start. Een praktische training die handvatten geeft voor de omgang met mensen met een psychische kwetsbaarheid. <p>Voor Diny is de omgang met mensen met een psychische kwetsbaarheid niet nieuw. Ze is betrokken bij de GGZ, lid van de WMO-raad, aanjager van het Zelfregiecentrum en betrokken bij de centrale cliëntenraad. Ook volgde ze diverse cursussen. “Wat me aan de training ‘Grip op Verwardheid opviel, was de duidelijke uitleg. Complexe onderwerpen werden op een heel eenvoudige manier onder de aandacht gebracht.”</p> <h2>Aandacht voor elkaar</h2> <p>Een psychische kwetsbaarheid is vaak niet direct zichtbaar. “Maar je herkent het wel aan het gedrag van mensen. Het is dus zaak om aandacht te hebben voor een ander. Stel je voor: iemand is om bepaalde redenen in z’n schulp gekropen en zijn begeleider of iemand anders uit zijn naaste omgeving heeft gezegd: ga jij er vandaag eens op uit. Ga het dorp in om een boodschap te doen. Ik kan me voorstellen dat zo iemand verlegen om zich heen kijken de winkel in loopt. Hoe mooi is het dan de persoon in de winkel dit herkent, aandacht heeft voor deze persoon en de tijd neemt om hem te helpen.”</p> <h2>Iedereen kan deelnemen</h2> <p>De training draait om het herkennen van een psychische aandoening en hoe je hiermee om moet gaan, zodat situaties niet escaleren. Iedereen die in de gemeente Raalte of Olst-Wijhe woont kan de training volgen. Professionals (bijvoorbeeld medewerkers van woningbouwcorporaties, zorginstellingen en politie), maar ook inwoners die interesse hebben in het onderwerp. “We krijgen namelijk allemaal wel eens te maken met mensen met een psychische kwetsbaarheid. Hoe mooi is het dan als je zo iemand kunt helpen door hem op een passende manier te benaderen?”</p> <p>Mooi aan de training vond Diny dat er sprake was van een heel gemêleerd gezelschap. “Iedereen had zijn eigen reden om deel te nemen. Wat we hebben geleerd, was voor mij niet helemaal nieuw. Maar het heeft me wel een stuk zelfverzekerder gemaakt. Dingen die ik op gevoel deed, zijn nu ook echt onderbouwd.”</p> <h2>Meer weten? <br /></h2> <p>In september start de volgende training. Deze is kosteloos te volgen door inwoners/vrijwilligers. Beroepskrachten betalen een zeer gereduceerd tarief van € 50,-- voor de gehele training of € 25,-- per onderdeel. Meer weten over de training? Ga dan naar <a href="http://www.gripopverwardheid.nl">www.gripopverwardheid.nl</a>.</p> 2019-08-15 10:00:00 +0200 2019-08-06 11:48:09 +0200 2019-08-06 11:48:09 +0200 Mevrouw A.A. Voorhorst-Kluin 100 jaar <p>Op dinsdag 13 augustus vierde mevrouw A.A. Voorhorst-Kluin haar 100ste verjaardag. Locoburgemeester Marcel Blind feliciteerde haar met haar verjaardag.</p> 2019-08-15 08:30:00 +0200 2019-08-15 08:33:36 +0200 2019-08-15 08:33:36 +0200 Openbare Kennisgevingen 14-08-2019 In verband met de vakantieperiode verschijnt de Huis aan Huis Reklamix niet op woensdag 14 augustus. Wij publiceren onze openbare kennisgevingen daarom in De Stentor, editie Salland. <p>Hierbij treft u de openbare kennisgevingen van 14 augustus aan.</p> <p>Vanaf volgende week leest u de openbare kennisgevingen weer in de Huis aan Huis Reklamix onder IJsselberichten.</p> 2019-08-14 12:00:00 +0200 2019-08-08 16:48:45 +0200 2019-08-08 16:49:21 +0200 Onderhoud website Op maandag 12 augustus van 21.00 uur tot 21.30 uur voeren wij updates uit aan onze website om u ook in de toekomst goed van dienst te zijn. Vanwege deze updates zijn niet alle producten en diensten beschikbaar. Zo kunt u geen gebruik maken van onze online formulieren. <p>Tijdens onze werkzaamheden tonen wij een onderhoudspagina.</p> <h2>Zaken regelen met uw DigiD inloggegevens</h2> <p><span>U kunt niet inloggen met uw DigiD. Dit betekent dat u geen verhuizing kunt doorgeven of een uittreksel aan kunt vragen. U kunt uw verhuizing wel via het pdf-bestand aan ons doorgeven. Kijk voor meer informatie in ons <span><a href="http://www.olst-wijhe.nl/digitaalloket" title="ga naar Digitaal Loket">Digitaal Loket</a></span>.</span></p> <p><span>Op maandag 12 augustus vanaf 21.30 uur kunt u online weer bij ons terecht. </span></p> <p><span>Excuses voor het ongemak.</span></p> 2019-08-12 21:00:00 +0200 2019-07-31 08:22:15 +0200 2019-07-31 08:22:30 +0200 Openbare Kennisgevingen 07-08-2019 <p>Door een fout trof u in de Huis aan Huis Reklamix van 31 juli de IJsselberichten (gemeentenieuws) van 24 juli aan in plaats van de IJsselberichten van 31 juli.</p> <p>In verband met de vakantieperiode verschijnt de Huis aan Huis Reklamix niet op woensdag 7 augustus. Wij publiceren onze openbare kennisgevingen daarom in De Stentor, editie Salland.</p> <p>Hierbij treft u de openbare kennisgevingen van 31 juli en 7 augustus aan.</p> 2019-08-07 13:00:00 +0200 2019-08-02 13:11:17 +0200 2019-08-02 13:11:17 +0200 Vacature Informatiemanager DOWR Binnen de DOWR (samenwerking Deventer, Olst-Wijhe en Raalte) is er voor het deelgebied ICT een vacature voor een Informatiemanager. Intern wordt deze functie Concern Informatie Strateeg (CIS) genoemd. <p>De gemeenten Deventer, Olst-Wijhe en Raalte (DOWR) werken intensief samen op het gebied van bedrijfsvoering. Zo worden er kosten bespaard, worden er betere producten geleverd en de service richting de inwoners van de gemeenten, maar ook richting de eigen medewerkers vergroot. Bovendien zijn de gemeenten minder kwetsbaar door deze manier van samenwerken. Samen bedienen ze de inwoners en bedrijven nog beter en sneller.</p> <p>Bekijk de <a href="http://www.olst-wijhe.nl/bestuur/organisatie/vacature-informatiemanager" title="Ga naar pagina vacature informatiemanager">vacature voor een Informatiemanager</a>.</p> 2019-08-07 11:42:41 +0200 2019-08-07 11:42:42 +0200 2019-08-07 11:42:42 +0200 Onderhoud website Op vrijdag 2 augustus van 22.00 uur tot 00.00 uur voeren wij updates uit aan onze website om u ook in de toekomst goed van dienst te zijn. Vanwege deze updates zijn niet alle producten en diensten beschikbaar. Zo kunt u geen gebruik maken van onze online formulieren. <p>Tijdens onze werkzaamheden tonen wij een onderhoudspagina.</p> <h2>Zaken regelen met uw DigiD inloggegevens</h2> <p>U kunt niet inloggen met uw DigiD. Dit betekent dat u geen verhuizing kunt doorgeven of een uittreksel aan kunt vragen. U kunt uw verhuizing wel via het pdf-bestand aan ons doorgeven. Kijk voor meer informatie in ons <a href="http://www.olst-wijhe.nl/digitaalloket" title="ga naar Digitaal Loket">Digitaal Loket</a>.</p> <p>Op zaterdag 3 augustus vanaf middernacht kunt u online weer bij ons terecht.</p> <p><em>Excuses voor het ongemak.</em></p> 2019-08-02 22:00:00 +0200 2019-07-31 15:55:09 +0200 2019-07-31 15:55:31 +0200 Helpt u ons onze nieuwe website gebruiksvriendelijk te maken? We zijn op dit moment bezig met het ontwikkelen van een speciale website voor u over ondersteuning en hulp op het gebied van jeugd, Wmo, werk en inkomen. Deze nieuwe website vervangt de huidige site Wmo-loket. <p> <p><span><span>Op deze nieuwe website kunt u straks informatie en tips vinden over </span></span><span>jeugdhulp, begeleiding vanuit de Wmo, werk, een uitkering en/of bijzondere bijstand aanvragen, maar ook over mantelzorg, leerlingenvervoer, gezond oud worden, taal(punt), dementie, vrijwilligerswerk doen enz. enz.</span></p> <h2><span>Helpt u ons?</span></h2> <p><span>We willen graag dat u informatie op deze website zo makkelijk mogelijk kunt vinden. En daar hebben we uw hulp hard bij nodig! Op de site komen verschillende onderwerpen met informatie te staan. We willen graag van u weten welke namen u voor deze onderwerpen het meest duidelijk en logisch vindt. U kunt uw inbreng via <a href="https://www.olst-wijhe.nl/vragenlijstonderwerpen" title="ga naar vragenlijst">deze online vragenlijst</a> aan ons doorgeven. Het invullen van de vragenlijst kost maximaal 5 minuten van uw tijd.</span></p> <p><span>Tot 1 september kunt u de vragenlijst invullen, daarna evalueren wij de uitkomsten en verwerken wij de meest gekozen namen voor de verschillende onderwerpen in onze nieuwe website.</span></p> <p><span>De nieuwe website komt eind dit jaar online!</span></p> </p> 2019-08-02 18:30:00 +0200 2019-08-02 11:07:54 +0200 2019-08-02 11:07:54 +0200 31 juli: IJsselberichten in de Huis aan Huis Reklamix Door een fout trof u in de Huis aan Huis Reklamix van 31 juli de IJsselberichten (gemeentenieuws) van 24 juli aan in plaats van de IJsselberichten van 31 juli. <p> </p> <p><span>De juiste IJsselberichten van 31 juli leest u onderaan deze pagina. Ook vindt u hier de openbare bekendmakingen van 31 juli.</span></p> <p><span>Op woensdag 7 augustus en op woensdag 14 augustus verschijnt de Huis aan Huis Reklamix niet. Onze openbare bekendmakingen leest u op deze data in de Stentor, editie Salland.</span></p> <p><span>Onze excuses voor het ongemak.</span></p> <p> </p> 2019-08-01 08:45:00 +0200 2019-08-01 08:52:18 +0200 2019-08-01 08:53:55 +0200 Wij zoeken een medewerker klantcontactcentrum Ben jij enthousiast, gedreven, krijg je energie van contact met mensen en heb je werkervaring bij een klantcontactcentrum van een gemeente? Dan zoeken wij jou! <p>Solliciteer nu op de vacature <a href="https://www.olst-wijhe.nl/vacatureklantcontactcentrum" title="ga naar vacature">medewerker klantcontactcentrum</a> en word binnenkort onze nieuwe collega!</p> 2019-07-31 12:00:00 +0200 2019-07-31 08:38:58 +0200 2019-07-31 08:38:58 +0200 Ga gratis naar het Democratiefestival op 30 en 31 augustus Democratie is niet vanzelfsprekend en heeft af en toe wat onderhoud nodig. Daarom vieren we op het Democratiefestival de democratie. <p>We vieren dat we in een land leven waar iedereen zijn of haar mening mag geven, waar verschillen mogen zijn en waar we samen de keuzes maken hoe moeilijk dat soms ook is. In steeds meer landen staat de democratie onder druk. Als we meer met elkaar praten en naar elkaar luisteren, komen we misschien dichter bij elkaar.</p> <h2>Iedereen is welkom</h2> <p>Dit festival brengt mensen uit heel Nederland samen die elkaar in het dagelijks leven niet snel ontmoeten. Kom en praat mee over actuele onderwerpen. Waar staat u in de discussie over kernenergie of de kosten voor de gezondheidszorg? Ga met politici in debat, of neem stelling op het JA/NEE veld. Luister naar persoonlijke verhalen onder de wilgen op het Waalstrand. Wandel of fiets naar bijzondere plekken op en rond het eiland. Stel zelf uw festivalprogramma samen en mix inhoud met festivalpret. Ook voor de kinderen is er vanalles te doen: er zijn kidszones, excursies, sportveldjes en programmaonderdelen speciaal voor kinderen. Het Democratiefestival is een initiatief van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninksrijksrelaties.</p> <h2>Meer info en aanmelden</h2> <p>Kijk op <a href="https://www.democratiefestival.nu" title="Ga naar website democratiefestival">www.democratiefestival.nu</a> voor meer informatie en tickets. Wilt u gratis mee met de bus? Er zijn opstappunten in de hele provincie. Meld je hiervoor aan bij <a href="mailto:agm.krone@overijssel.nl" title="Mail Anneloes Krone">Anneloes</a> Krone van de provincie Overijssel.</p> <p> </p> 2019-07-26 10:00:00 +0200 2019-07-26 10:06:29 +0200 2019-07-26 10:06:29 +0200 Balies Holstohus in Olst weer geopend Vanaf 13.30 uur ontvangen we u graag weer aan onze vernieuwde balies in het Holstohus in Olst. We kunnen met trots zeggen dat het erg mooi geworden is. De nieuwe balies bieden u onder andere meer privacy dan voorheen. <p>We zijn vanaf vandaag zowel in Olst als Wijhe weer geopend volgens onze <a href="https://www.olst-wijhe.nl/openingstijden" title="ga naar https://www.olst-wijhe.nl/openingstijden">standaard openingstijden</a>.</p> 2019-07-22 08:00:00 +0200 2019-07-15 12:47:52 +0200 2019-08-05 13:56:15 +0200 Onderhoud online formulieren Op vrijdag 19 juli van 17.00 uur tot ongeveer 20.30 uur voeren wij updates uit aan onze online formulieren om u ook in de toekomst goed van dienst te zijn. Vanwege deze updates zijn niet alle online formulieren beschikbaar. <p>Tijdens onze werkzaamheden tonen wij een onderhoudspagina.</p> <h2>Zaken regelen met uw DigiD inloggegevens</h2> <p><span>U kunt niet inloggen met uw DigiD. Dit betekent dat u geen verhuizing kunt doorgeven of een uittreksel aan kunt vragen. U kunt uw verhuizing wel via het pdf-bestand aan ons doorgeven. Kijk voor meer informatie in ons <span><a href="http://www.olst-wijhe.nl/digitaalloket" title="ga naar Digitaal Loket">Digitaal Loket</a></span>.</span></p> <p><span>Op vrijdag 19 juli vanaf 20.30 uur kunt u online weer bij ons terecht. </span></p> <p><span>Excuses voor het ongemak.</span></p> 2019-07-19 16:45:00 +0200 2019-07-10 16:29:49 +0200 2019-07-10 16:30:09 +0200 Laat uw woning veilig achter Gaat u binnenkort op vakantie? Laat uw woning dan veilig achter. <p>Zorg er bijvoorbeeld voor dat er 's avonds een lamp aan is en dat u goed hang- en sluitwerk heeft op uw deuren en ramen. Zo voorkomt u dat er wordt ingebroken in uw woning terwijl u op vakantie bent. Op de website van de <a href="https://www.vrtwente.nl/mijn-veiligheid/wat-kun-jij-doen-bij/woninginbraak/" title="Ga naar website Veiligheidsregio Twente">Veiligheidsregio Twente</a> leest u meer tips. Wij wensen u een fijne zomer!</p> <p> </p> 2019-07-19 00:45:00 +0200 2019-06-28 09:41:30 +0200 2019-07-19 09:56:39 +0200 Balies Holstohus vanaf 22 juli weer geopend Vanaf 22 juli om 13.30 uur ontvangen we u graag weer aan onze vernieuwde balies in het Holstohus in Olst. We kunnen met trots zeggen dat het erg mooi geworden is. De nieuwe balies biedt u onder andere meer privacy dan voorheen. <p>De balies in het gemeentehuis in Wijhe hebben deze week nog verruimde openingstijden om u zo goed mogelijk van dienst te zijn.</p> <p>Vanaf 22 juli hanteren we onze <a href="https://www.olst-wijhe.nl/openingstijden" title="ga naar https://www.olst-wijhe.nl/openingstijden">standaard openingstijden</a>.</p> 2019-07-17 08:00:00 +0200 2019-07-15 12:52:27 +0200 2019-07-18 09:28:33 +0200 Nieuwe vervoerder voor Mijn Taxi Op Maat Mijn Taxi Op Maat is taxivervoer voor inwoners die hiervoor een indicatie hebben op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Zij ontvangen hiervoor een vervoerspas. De gemeenten Dalfsen, Olst-Wijhe, Ommen en Hardenberg hebben een contract afgesloten met Munckhof. Dit betekent dat Munckhof per 1 augustus 2019 verantwoordelijk is voor Mijn Taxi Op Maat. <p>Alle inwoners met een Wmo-indicatie voor vervoer hebben hierover persoonlijk bericht ontvangen van de gemeente.<br /><br />Dinsdag 23 juli staat Munckhof met een demobus in Olst en Wijhe en kunnen reizigers kennis maken met de nieuwe vervoerder en vragen stellen. De demobus staat van 9.30 tot 10.30 uur bij het Holstohus, Jan Schamhartstraat 5 in Olst en van 11.30 tot 12.30 uur bij de Albert Heijn, Oranjelaan 1 in Wijhe.</p> 2019-07-16 12:30:00 +0200 2019-07-16 12:00:59 +0200 2019-07-16 12:41:08 +0200 Hoosbui Olst Olst is afgelopen vrijdag getroffen door een enorme hoosbui. Dit heeft veel overlast gegeven bij inwoners en bedrijven. <p>We hebben geprobeerd om naar aanleiding van de meldingen maatregelen te nemen en ondersteuning en hulp te bieden, ook in het weekend. We realiseren ons dat deze wateroverlast voor iedereen erg vervelend is. Helaas moeten we er rekening mee houden dat we hier in de toekomst vaker mee worden geconfronteerd.</p> <p> </p> 2019-07-16 10:00:00 +0200 2019-07-16 09:57:32 +0200 2019-08-29 09:24:51 +0200 Fijne zomer! <p>De zomervakantie staat voor de deur. Lekker op reis, naar het strand, een festival. Ook in de zomer geldt: 100% Bob, 0% op. Wij wensen u een fijne zomer!</p> <br /> 2019-07-15 01:45:00 +0200 2019-07-12 09:31:43 +0200 2019-07-12 09:31:43 +0200 Vernielingen na zomerfeesten In het laatste weekend van juni vond het Zomerfestival Boskamp plaats. Een weekend vol feest en gezelligheid. Het is niet zo’n feest als we op de routes naar huis vernielingen aantreffen. Lantaarnpalen die platliggen, paddenstoelen die de richtingaanwijzers missen. <p>Maar ook inwoners van onze gemeente krijgen soms met vernielingen van hun eigendom te maken of zelfs diefstal. Helaas zien we dit na veel zomerfeesten. Het herstellen van de vernielingen kost onze gemeente veel geld. Hou het daarom ook gezellig en netjes als je naar huis fietst. Zo zijn onze zomerfeesten voor iedereen een feest.</p> <br /> 2019-07-13 01:30:00 +0200 2019-07-12 09:35:49 +0200 2019-07-12 09:35:49 +0200 Beperkte dienstverlening aan de balies op donderdag 11 juli Op donderdag 11 juli is de dienstverlening aan onze balies in het gemeentehuis beperkt. Er vindt op dat moment een update aan onze systemen voor o.a. het aanvragen van paspoorten en identiteitskaarten plaats. Hierdoor kunnen wij u in de toekomst ook goed van dienst zijn. <h2>Wat betekent dat voor u?</h2> <p><span>Op donderdag 11 juli kunt u:</span></p> <ul> <li><span>Geen paspoort aanvragen</span></li> <li>Geen identiteitskaart aanvragen</li> <li>Geen spoedaanvraag doen</li> </ul> <p>Wilt u een paspoort of identiteitskaart ophalen, een rijbewijs aanvragen of een verhuizing doorgeven? Heeft u een vraag? Of wilt u een melding doen? Dan kunt u op donderdag 11 juli van 9.00 uur tot 12.00 uur wel aan onze balies in het gemeentehuis terecht. Ook kunt u ons gewoon telefonisch bereiken op 14 0570 en kunt u 24/7 terecht op <a href="http://www.olst-wijhe.nl" title="ga naar site Olst-wijhe">onze website.</a></p> <p>Vanaf vrijdagochtend 12 juli verwachten wij u weer volledig van dienst te kunnen zijn aan onze balies. Ga voor onze actuele openingstijden naar de <a href="http://www.olst-wijhe.nl/openingstijden" title="ga naar pagina openingstijden">pagina openingstijden</a>.</p> 2019-07-10 19:00:00 +0200 2019-07-09 11:26:48 +0200 2019-07-09 11:27:22 +0200 Koninklijke Onderscheiding voor René Leber bij zijn afscheid als gemeenteraadslid Olst-Wijhe René Leber heeft bij zijn afscheid als raadslid van de gemeente Olst-Wijhe een Koninklijke Onderscheiding ontvangen. Hij is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. De versierselen werden hem maandagavond 8 juli, tijdens de laatste gemeenteraadsvergadering voor het zomerreces, opgespeld door burgemeester Ton Strien. <p>René Leber was vanaf 1 januari 2003 gemeenteraadslid namens de PvdA. Gedurende deze periode is hij van 10 april 2006 tot 10 maart 2010 plaatsvervangend voorzitter van de gemeenteraad Olst-Wijhe geweest. Van 26 mei 2014 tot 28 maart 2018 was hij opnieuw plaatsvervangend raadsvoorzitter én voorzitter van de werkgeverscommissie voor de raadsgriffier.</p> <p>Van 11 maart 2010 tot 26 maart 2014 was Leber fractievoorzitter van de PvdA. Binnen de PvdA fractie heeft Leber zich de afgelopen jaren vooral gericht op de thema’s Ruimtelijke Ordening en Leefbaarheid. Hij is daarnaast, namens de gemeenteraad, vele jaren lid geweest van het toezichthoudend orgaan Openbaar Onderwijs De Mare.</p> <p>Naast zijn werk als gemeenteraadslid is René Leber werkzaam als rector, van Scholengemeenschap “De Rietlanden” in Lelystad.</p> 2019-07-09 12:00:00 +0200 2019-07-08 10:30:11 +0200 2019-07-08 10:30:11 +0200 Onderhoud asfaltwegen buiten de bebouwde kom In opdracht van ons gaat Nexus Infra uit Nijverdalvan donderdag 11 juli tot en met dinsdag 16 juli de volgende wegen geheel of gedeeltelijk van een nieuwe slijtlaag voorzien. <p>11 juli: Middelerstraat 5, Hooglandweg 3, Stapelhaarspad 1, Schuilenbergerweg 12, Kloosterstraat, Kletterstraat, Puinweg en Bockhorsterstraat. (Als er een huisnummer staat vermeld, gaat het om een doodlopende zijstraat.)</p> <p>15 juli: Marledijk en IJsseldijk (kruisingsvlakken en opritten en afritten).</p> <p>16 juli: Marledijk en IJsseldijk.</p> <p>Gedurende de uitvoering van de werkzaamheden zijn de wegen voor korte tijd afgesloten voor alle verkeer. Als u vragen heeft over de werkzaamheden kunt u contact opnemen met Dick Bontekoe van Nexus Infra via telefoonnummer 14 0570.</p> 2019-07-07 01:15:00 +0200 2019-07-05 08:42:04 +0200 2019-07-05 08:42:04 +0200 Beperkte dienstverlening aan de balies op donderdag 11 juli Op donderdag 11 juli is de dienstverlening aan onze balies in het gemeentehuis beperkt. Er vindt op dat moment een update aan onze systemen voor o.a. het aanvragen van paspoorten en identiteitskaarten plaats. Hierdoor kunnen wij u in de toekomst ook goed van dienst zijn. <h2>Wat betekent dat voor u?</h2> <p><span>Op donderdag 11 juli kunt u:</span></p> <ul> <li>Geen paspoort aanvragen</li> <li>Geen identiteitskaart aanvragen</li> <li>Geen spoedaanvraag doen</li> </ul> <p>Wilt u een paspoort of identiteitskaart ophalen, een rijbewijs aanvragen of een verhuizing doorgeven? Heeft u een vraag? Of wilt u een melding doen? Dan kunt u op donderdag 11 juli van 9.00 uur tot 12.00 uur wel aan onze balies in het gemeentehuis terecht. Ook kunt u ons gewoon telefonisch bereiken op 14 0570 en kunt u 24/7 terecht op <a href="http://www.olst-wijhe.nl" title="ga naar site Olst-wijhe">onze website.</a></p> <p>Vanaf vrijdagochtend 12 juli verwachten wij u weer volledig van dienst te kunnen zijn aan onze balies. Ga voor onze actuele openingstijden naar de <a href="http://www.olst-wijhe.nl/openingstijden" title="ga naar pagina openingstijden">pagina openingstijden</a>.</p> 2019-07-05 16:00:00 +0200 2019-07-05 16:47:14 +0200 2019-07-05 16:49:11 +0200 Evenementen in juli Elke maand publiceren wij de evenementen waarvoor een vergunning is of wordt aangevraagd. <p>In juli gaat het om de volgende evenementen:</p> <p>12 juli <span> </span>Nacht van Gastvrij Wijhe, Wijhe</p> <p>13 juli <span> </span>Bosfeest Lierderholthuis, Elshof</p> <p>14 juli<span> </span>Glans van de schans, Herxen</p> <p>14 juli <span> </span>Jubileum touwtrektoernooi, Elshof</p> <p>27 en 28 juli <span> </span>Autocross Masters, Wijhe</p> <p> </p> 2019-07-05 08:15:00 +0200 2019-07-05 08:43:40 +0200 2019-07-05 12:15:36 +0200 Ruime voldoende gemeente Olst-Wijhe voor dienstverlening en zorg voor woon- en leefomgeving Onze inwoners waarderen onze inspanningen voor onder andere dienstverlening, zorg voor de woon- en leefomgeving, communicatie en samenwerking met inwoners als positief. Dit blijkt uit de Burgerpeiling 2018. <p>Om de twee jaar doen wij mee aan de burgerpeiling van Waarstaatjegemeente.nl. Dit onderzoek geeft inzicht in hoe inwoners over ons denken. Uit de peiling van 2018 blijkt dat in Olst-Wijhe de rapportcijfers tussen de 6,2 en 6,8 liggen. Dit is een lichte stijging ten opzichte van 2016.</p> <p>Het onderzoek biedt inzicht in hoe inwoners denken over: waardering voor de gemeente, de woon- en leefomgeving, de relatie inwoner en gemeente, de gemeentelijke dienstverlening en welzijn en zorg.</p> <h2>Kwaliteit openbare ruimte</h2> <p>Inwoners hebben de staat van de openbare ruimte in de Burgerpeiling 2018 iets positiever beoordeeld dan in 2014 en 2016. Het cijfer voor het onderhoud van het groen is ook stijgende, maar wordt wat lager gewaardeerd dan het schoon of heel zijn van de openbare ruimte. De gemeente heeft dit jaar het niveau van het onderhoud in de kernen verhoogd. De verwachting is dat dit in een volgende Burgerpeiling ook effect zal hebben op de waardering van dit onderwerp.</p> <h2>Samenwerking inwoners</h2> <p>Het onderdeel ‘samenwerking met de inwoners’ krijgt een waardering van 6,2. Hiermee scoort de gemeente Olst-Wijhe 0,1% hoger dan het gemiddelde. Voor de gemeente is de samenwerking met inwoners een belangrijk speerpunt en zij wil op dit punt nog meer inzet gaan plegen. Zij verwacht hiermee in de toekomst een nog betere waardering te kunnen bereiken.</p> <h2>Bereiken van de inwoners om mee te denken en te doen</h2> <p>De gemeente heeft onlangs ook nog een onderzoek laten uitvoeren naar hoe communicatie kan bijdragen aan het betrekken van inwoners en welke mogelijkheden e-participatie Olst-Wijhe biedt. Door de onderzoeker zijn in totaal 192 inwoners geïnterviewd. Hieruit komt naar voren dat een groep inwoners, die nu nog niet bereikt wordt om mee te denken en te doen, dit wel zou willen als de gemeente hiervoor andere middelen inzet. Meer dan 60% van de inwoners geeft aan het liefst online te willen meedenken, meedoen of meebeslissen. De overige inwoners geven aan dat zij het liefst op een andere manier of in andere vormen willen meedoen of meedenken.</p> <h2>Wel of niet betrokken</h2> <p>Het onderzoek geeft aan dat 29% van de inwoners al eerder heeft meegedacht of meegedaan in een project of bijeenkomst van de gemeente. 71% dus niet. Van deze groep geeft bijna 28% aan wel de behoefte te hebben om mee te denken, te doen of te beslissen. Voor de gemeente is het interessant om te kijken hoe juist ook deze mensen betrokken kunnen worden. Uiteraard wel in combinatie met de groep die al heeft aangetoond om te willen participeren. De komende periode wordt daarom ook gekeken naar wat er met  de resultaten van dit onderzoek kan worden gedaan. En zal gesproken worden over hoe er middelen en methoden kunnen worden  aangepast  aan de behoefte van de inwoners en die passen  bij de ambitie van de gemeente om tot een nog betere samenwerking met de inwoners te komen.</p> <br /> 2019-07-03 09:00:00 +0200 2019-07-02 16:48:24 +0200 2019-07-02 16:48:24 +0200 Onderhoud Diepenveenseweg buiten de bebouwde kom In opdracht van ons gaat Nexus Infra uit Nijverdal de bermen herstellen en grasbetonstenen aanbrengen langs de Diepenveenseweg, tussen de Langedijk en de Randerstraat. <p>De werkzaamheden vinden plaats tussen maandag 8 juli en donderdag 11 juli. De weg is afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Fietsers kunnen er wel langs. Het verkeer wordt omgeleid via de Hengforderweg, Bockhorsterstraat, Randerstraat.</p> <p>Voor vragen over de werkzaamheden kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met Dick Bontekoe van Nexus Infra. Hij is bereikbaar via ons klantcontactcentrum, telefoon 14 0570.</p> 2019-07-03 00:30:00 +0200 2019-06-28 09:44:14 +0200 2019-06-28 09:44:14 +0200 Film over ontruimingsoefening Wijhe vergroot kennis over veiligheid Wij vinden het belangrijk dat iedereen veilig kan blijven wonen, ook als mensen wat ouder worden. <p>Daarom organiseerden wij op dinsdag 21 mei en op donderdag 23 mei samen met de brandweer ontruimingsoefeningen op het Aletta Jacobsplein in Olst en in de Havenpoort in Wijhe. De Veiligheidsregio maakte een film van de oefening in Wijhe. Hiermee wil zij de bewustwording en kennis over veiligheid bij kwetsbare mensen en hun naasten vergroten. Hieronder kunt u de film bekijken. Lees ook het artikel over de oefening op de <a href="https://www.vrijsselland.nl/community-safety-in-wijhe/" title="Ga naar website Veiligheidsregio">website van de Veiligheidsregio</a>.</p> <p>[[youtube:JltN3fScytc]]</p> 2019-07-02 08:30:00 +0200 2019-07-02 10:10:26 +0200 2019-07-02 10:16:52 +0200 Geen treinverkeer van zaterdag 6 tot en met maandag 8 juli In de periode van zaterdag 6 tot en met maandag 8 juli wordt er aan het spoor gewerkt rondom Zwolle. ProRail vernieuwt onder andere de sporen en wissels aan de westkant van het station. <p>In dit weekend is er vanaf Olst en Wijhe geen treinverkeer van en naar Zwolle. Er worden bussen ingezet naar station Olst. Als tijdelijke opstapplaats wordt in Wijhe de bushalte aan de Raalterweg ter hoogte van Ballorig ingericht als opstapplaats. Deze wordt voorzien van een in- en uitcheckpaal en een fietsstalplaats. Meer informatie vindt u op de <a href="http://www.prorail.nl/zwollespoort " title="Ga naar website ProRail">website van ProRail</a>.</p> 2019-07-02 00:30:00 +0200 2019-06-28 09:36:30 +0200 2019-06-28 09:36:30 +0200 Vanaf 1 juli verboden te fietsen met telefoon in de hand Wist u dat het vanaf 1 juli verboden is om met de telefoon in de hand te fietsen? 5 tips om zonder afleiding te fietsen. <p><ol> <li>Stop uw telefoon in uw tas. </li> <li>Fiets met een oortje als u moet bellen. </li> <li>Gebruikt u uw telefoon als navigatie? Zet een houder op uw stuur. </li> <li>Zet uw mobiel op stil of in de vliegtuigmodus. </li> <li>App voor vertrek dat u onderweg bent. </li> </ol></p> 2019-07-01 10:00:00 +0200 2019-06-28 09:55:25 +0200 2019-06-28 09:55:25 +0200 Leerlingen groep 7 en 8 van obs Ter Stege in debat Leerlingen van groep 7 en 8 van obs Ter Stege uit Olst gingen vandaag met elkaar in debat. De leerlingen debatteerden over de prijs van plastic tasjes, huizen voor asielzoekers en de hoogte van de boetes van verkeersovertredingen in de buurt van scholen. Dit leverde mooie discussies op waar de leerlingen volledig in op gingen. <p>Burgemeester Ton Strien zat de debatten voor. Raadsleden Maartje Lof (D66) en Ferdi Hummelink (GroenLinks) gaven een korte feedback. De leerlingen, maar ook de gemeente kijkt terug op een leerzame ochtend.</p> <h2><span>Scholenplan</span></h2> <p><span></span>De opdracht debatteren voor de bovenbouwklassen maakt onderdeel uit van het scholenplan, waarbij de gemeente samen met de scholen de politiek, democratie, staatsinrichting, participatie maar ook de gemeentelijke politiek onder de aandacht brengt bij de jeugd. Zo wordt er ieder schooljaar een passend en actueel programma gemaakt. Dit gebeurt roulerend voor de onderbouwklassen, middenbouwklassen en bovenbouwklassen van de basisscholen in onze gemeente. Obs Ter Stege sluit de debatsessie van dit schooljaar af. Volgend schooljaar komende allerkleinsten van de basisscholen kennis maken met de gemeente en de burgemeester. Het schooljaar daarop komen de middenbouwklassen weer aan bod. Zo komen alle leerlingen in hun basisschoolperiode drie keer in aanraking met de gemeente.</p> 2019-07-01 00:00:00 +0200 2019-07-01 13:53:18 +0200 2019-07-01 13:54:06 +0200 Militaire oefening van 1 tot en met 5 juli Het Ministerie van Defensie kondigt een militaire oefening aan waarbij laag wordt gevlogen over onze gemeente. Hieronder leest u het persbericht van Defensie. <p>Van 1 tot en met 5 juli vindt de oefening Orange Bull plaats waarbij 1 C-130 Hercules 3 vluchten per dag maakt. Hoewel er primair vanaf vliegbasis Eindhoven wordt gevlogen zullen ook de locaties Woensdrecht, de Regte Heide, Deelen, de Ginkelse Heide, Artillerie Schietkamp (ASK) in ’t Harde en Twente Airport worden aangedaan. Tijdens deze oefening zal het 336 ‘Blackbulls’ Squadron van vliegbasis Eindhoven haar tactische inzet samen met verschillende collega’s beoefenen door middel van Tactical Air Land Operations, para-drops, Container Delivery Systems (CDS)-drops en laagvliegen.</p> <p>Door deze vijfdaagse oefening krijgt de bemanning voldoende mogelijkheden om het grote scala aan vaardigheden te trainen. Er wordt samengewerkt met collega’s van de 11 Luchtmobiele Brigade en de Defensie Para School, het Korps Mariniers en het Korps Commando Troepen. Zij hebben veelal dezelfde trainingsdoelstelling en leveren de noodzakelijke ondersteuning waardoor de oefening gezamenlijk wordt uitgevoerd.</p> <p>Tactical Air Land Operations worden op vliegbasis Woensdrecht en Twente Airport beoefend. Dit zijn tactische landingen van de C-130 Hercules waarbij het verrassingseffect voor het landen in vijandig gebied voorop staat. Op ASK in ’t Harde, de Ginkelse Heide en de Regte Heide zullen para-drops plaatsvinden. De para-drops bestaan uit 50 tot 100 parachutisten die Military Free Fall of Automatic Open beoefenen. Deze drops zullen zowel overdag als ’s avonds plaats vinden. Daarnaast zullen er op ASK in ’t Harde en vliegbasis Deelen ook CDS-drops gedaan worden. Hierbij verlaat vracht, met een maximum van 1000 kilo, per parachute de Hercules via de achterklep.</p> <p>Het gebied tussen Eindhoven, ASK in ’t Harde en Twente Airport is een laagvlieggebied tijdens Orange Bull. Gedurende deze oefening mag in dit gebied tot een hoogte van 300ft (100m) gevlogen worden.</p> <br /> 2019-06-28 15:15:00 +0200 2019-06-28 15:14:59 +0200 2019-06-28 15:14:59 +0200 Overlast eikenprocessierupsen U heeft in de media vast wel gehoord dat er veel overlast is van de eikenprocessierups. Ook in onze gemeente zijn er veel nesten. <p>We kennen zogenaamde prioritaire gebieden, met name binnen de bebouwde kom en enkele veelgebruikte routes. Een groot deel van de eiken in deze gebieden is preventief behandeld en vrij van eikenprocessierupsen. In het buitengebied bestrijden wij de rupsen niet, met uitzondering van enkele plaatsen. Rupsen die in bomen zitten die van ons zijn en die dichtbij woningen staan, ruimen we ook op. We doen er alles aan om de afspraken in ons beleid uit te voeren en zuigen actief nesten weg. Door landelijke en plaatselijke drukte kan dit soms enkele dagen tot zelfs weken duren.</p> <p>Er is ons gevraagd of onze aannemer nesten in particuliere bomen kan opruimen. De aannemer heeft aangegeven dat hij hier geen tijd voor heeft omdat hij zo druk is met de bestrijding van de rups.</p> <p>Ziet u een rupsennest? Meld dit dan op <a href="https://www.olst-wijhe.nl/eikenprocessierupsen" title="Ga naar pagina eikenprocessierupsen">deze pagina</a>. Hier leest u ook meer informatie over de bestrijding van de rups in onze gemeente.</p> <p> </p> 2019-06-28 01:15:00 +0200 2019-06-28 09:34:19 +0200 2019-07-02 12:02:42 +0200 Handhaving parkeren in centrum Olst en Wijhe In de afgelopen periode is het vaak bij waarschuwingen gebleven, maar vanaf juli gaan de BOA’s bekeuren bij parkeerovertredingen in het centrum van Olst en Wijhe. <p>Het gaat onder andere om  handhaving van de blauwe zone en het parkeren buiten de vakken.</p> <br /> 2019-06-28 00:15:00 +0200 2019-06-28 09:37:55 +0200 2019-06-28 09:37:55 +0200 Echtpaar Eilander-Ten Broeke 60 jaar getrouwd Loco-burgemeester Anton Bosch bezocht het echtpaar Eilander-Ten Broeke voor hun 60-jarige jubileum. Hij feliciteerde hen met deze mooie mijlpaal. <p>Beiden zijn nog volop actief met fietsen en de groente- en siertuin. Het echtpaar stelde de komst van de loco-burgemeester, de bos bloemen en het uittreksel van de trouwakte zeer op prijs. Wij wensen het echtpaar nog vele gelukkige jaren samen.</p> <br /> 2019-06-27 13:00:00 +0200 2019-06-27 13:11:05 +0200 2019-06-27 13:11:05 +0200 Starterslening beschikbaar voor meer starters Goed nieuws voor starters op de woningmarkt in Olst-Wijhe. Het college wil de maximale koopsom van de woning verhogen en voor bestaande woningen ook het leenbedrag. Dit maakt de starterslening aantrekkelijk voor meer starters op de woningmarkt. <p>Om duurzaam wonen te bevorderen, wordt de maximale koopsom hoger voor verduurzaamde bestaande woningen en nieuwbouwwoningen, namelijk € 240.000 (was € 220.000). Voor bestaande, niet verduurzaamde woningen wordt de koopsom ook met € 20.000 verhoogd, namelijk naar € 220.000. Het maximale leenbedrag voor bestaande, niet duurzame woningen wordt verhoogd naar € 30.000.</p> <p>Wethouder Marcel Blind: “We willen met deze verhoging starters meer kans geven op de woningmarkt. Daarbij willen we een signaal afgeven dat duurzaam wonen loont. De woonlasten van een energiezuinige woning zijn lager dan van een ‘doorsnee’ woning. Dat biedt ruimte om een hoger bedrag te kunnen lenen terwijl het toch betaalbaar blijft. Ook willen we hiermee voorkomen dat starters voor een niet verduurzaamde woning een (te) hoog leenbedrag afsluiten. Dan blijft er minder financiële ruimte over om de woning in de eerste jaren na aankoop te verduurzamen.”</p> <p>Deze aanpassingen zijn op verzoek van de gemeenteraad uitgewerkt. Op 1 juli beslist de gemeenteraad of deze aanpassingen definitief worden doorgevoerd. <a href="https://www.olst-wijhe.nl/starterslening" title="Ga naar starterslening">Lees meer over de starterslening.</a></p> <br /> 2019-06-27 01:15:00 +0200 2019-06-27 09:13:54 +0200 2019-06-27 09:13:54 +0200 Kadernota gemeente Olst-Wijhe ingewikkelde puzzel De Kadernota van de gemeente Olst-Wijhe geeft inzicht in het financiële huishoudboekje voor de komende vier jaar. De omvang van dit huishoudboekje wordt voor een groot deel bepaald door de uitkering uit het gemeentefonds. Helaas blijkt dat gemeenten minder geld van het Rijk krijgen dan was verwacht. Daarnaast hebben gemeenten, en ook Olst-Wijhe, te maken met tekorten als gevolg van de kosten voor de jeugdzorg. Tel daar nog de verplichte wettelijke taken bij op, zoals de invoering van de Omgevingswet en ook de energietransitie, dan levert dit voor Olst-Wijhe een ingewikkelde financiële puzzel op. <h2>Ingewikkelde puzzel</h2> <p>“Ja, het heeft ons als college wel de nodige hoofdbrekens gekost”, aldus portefeuillehouder financiën Anton Bosch. “Er is een aantal onderdelen waar we invloed op kunnen uitoefenen om de puzzel op te lossen.  Besparen op bestaand beleid, minder geld uittrekken voor gewenst nieuw beleid en we kunnen ook draaien aan de knoppen van de onroerendezaakbelasting (OZB) en de toeristenbelasting. Zoals vele andere wethouders financiën vind ik het moeilijk te verteren dat wij door toedoen van het Rijk met deze situatie moeten dealen.” Bosch doelt hierbij op het feit dat gemeenten niet voldoende gecompenseerd zijn voor de uitvoering van de jeugdzorg en andere gedecentraliseerde wettelijke taken.</p> <p>“Zoals ook de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft aangegeven voelen wij ons als gemeenten zo langzamerhand meer een uitvoeringsorganisatie van het Rijk dan een partner.”</p> <h2>Integrale afweging</h2> <p>De Kadernota is bedoeld om een integrale afweging te maken van de beleidsambities uit het raadsakkoord op hoofdlijnen 2018-2022. Het college heeft het raadsakkoord vertaald in een uitvoeringsprogramma en afgewogen tegen de beschikbare financiële middelen in deze periode. Ook de externe autonome ontwikkelingen en ontwikkelingen in bestaand beleid worden geschetst. De kadernota bevat de kaders voor de begroting 2020 en de meerjarenbegroting 2021-2023.</p> <h2>Gevolgen</h2> <p>Ondanks de budgettaire krapte maakt het college, door goed te kijken wat anders of minder kan, toch ook investeringen mogelijk. Zo stelt het college de raad voor om onder andere voor onderwijshuisvesting meerjarig geld vrij te maken of te reserveren. En ook om te investeren in beheer openbare ruimte, vitaal platteland en in 2020 door te gaan met het project voor participatie van ouderen Dag!enDoen!</p> <p>De financiële omstandigheden bemoeilijken echter wel het uitvoeren van het raadsakkoord zoals de raad dat in 2018 heeft opgesteld. Daarnaast heeft het ook gevolgen voor de gemeentelijke belastingen.</p> <p>In de Kadernota wordt voorgesteld om de toeristenbelasting vanaf 2021 te verdubbelen. De OZB wordt naast de trendmatige verhoging van 1,5% in 2020 ook extra verhoogd met 2% oplopend tot 5% in 2022. Hierover besluit de raad definitief in november en december van elk jaar.</p> <p>Over de Kadernota 2020-2023 en de uitgangspunten van de begroting spreekt de raad tijdens zijn vergadering van 8 juli aanstaande.</p> 2019-06-26 08:00:00 +0200 2019-06-25 10:10:47 +0200 2019-06-25 13:04:15 +0200 Positief resultaat Olst-Wijhe over 2018 De gemeente Olst-Wijhe heeft het jaar 2018 afgesloten met een positief financieel resultaat van € 726.000. De totale begroting van 2018 bedroeg ruim € 42 miljoen. <h2>Groot deel naar reguliere taken</h2> <p>Het grootste deel van de financiën van de gemeente gaat naar activiteiten en taken die jaarlijks terugkomen. Zoals onderhoud openbare ruimte, onderwijs, werk- en inkomensondersteuning, jeugdzorg, maatschappelijke ondersteuning, sport, cultuur en dergelijke. Een klein deel van de begroting is gegaan naar nieuwe ontwikkelingen. Zo is er in 2018 geïnvesteerd in:</p> <ul> <li>De uitvoering van het programma Samen Duurzaam waaronder de routekaart energieneutrale kernen en het opstellen van de Ruimtelijke Visie Duurzame Energie (voorheen Energievisie).</li> <li>Het onderzoeken van de mogelijkheden voor toekomstbestendige huisvesting van de 13 basisscholen in Olst-Wijhe. </li> <li>Het ontzorgen en ondersteunen van evenementenorganisaties door de leges voor vergunningen en ontheffingen voor evenementen af te schaffen en gratis afvalcontainers ter beschikking te stellen.</li> <li>De aanleg van bermverharding met grasbetonstenen aan de Marledijk en herstel van asfalt van de Koekoeksweg en Eikelhofweg.</li> <li>De reconstructie van de omgeving van De Grienden, Veerstraat, De Kupe, Achter de Hoven en (een deel van) Dijkzicht in Wijhe.</li> <li>De bouw van in totaal 52 woningen.</li> <li>De beleving van de IJssellinie voor recreanten, toeristen en inwoners.</li> <li>De doorontwikkeling en transformatie op het gebied van jeugdhulp.</li> </ul> <h2>Toevoegen aan reserve</h2> <p>Het college stelt aan de raad voor om een deel van het financiële resultaat over 2018 te herbestemmen. Na herbestemming blijft uiteindelijk afgerond € 642.000 over en dit bedrag wordt toegevoegd aan de reserve ‘Nader te bestemmen middelen’. Het jaarverslag en de jaarrekening worden door de raad besproken in de vergadering van 1 juli aanstaande.</p> 2019-06-26 08:00:00 +0200 2019-06-25 10:07:26 +0200 2019-06-25 13:05:38 +0200 Besluitenlijst college van B&W uitgebreid De besluitenlijsten van het college van B&W zijn qua opzet gewijzigd. <p>Bij elk besluit staat nu een samenvatting van het voorstel aan het college. Zo krijgt u inzicht in de achtergrond van het onderwerp. Wilt u de besluitenlijsten ontvangen? <a href="https://www.olst-wijhe.nl/nieuwsbrieven" title="Meld u aan voor een nieuwsbrief">Meld u zich dan aan voor onze digitale nieuwsbrief.</a></p> <p> </p> 2019-06-26 07:00:00 +0200 2019-06-21 08:22:50 +0200 2019-06-21 08:53:13 +0200 Tips om nare geurtjes en ongedierte in de gft-container te voorkomen Vooral in de zomer bestaat een flink deel van ons afval uit groente-, fruit- en tuinafval (gft). Het warme weer kan er voor zorgen dat het afval in de gft-container gaat stinken. Daarnaast kan een volle gft-container in de zon vliegen aantrekken. De vliegen kunnen eitjes in de container leggen waardoor er uiteindelijk maden in de container kunnen komen. Om overlast in de gft-container te beperken kunt u het volgende doen: <h2>Tips om nare geurtjes te voorkomen:</h2> <p> <ul> <li>Leg een dunne krant op de bodem van uw gft-container, dit voorkomt dat gft-afval achterblijft na het legen en het absorbeert eventueel aanwezig vocht.</li> <li>Plaats uw container indien mogelijk in de schaduw.</li> <li>Laat het deksel iets openstaan door er bijvoorbeeld een blokje hout tussen te plaatsen.</li> <li>Laat vochtig gft-afval, zoals etensresten, eerst uitlekken voor u het in de container gooit.</li> <li>Wikkel voedselresten in een stukje krant.</li> <li>Wissel (vochtig) keukenafval af met droog tuinafval.</li> <li>Maak de container na het legen schoon met bijvoorbeeld groene zeep.</li> </ul> </p> <h2>Tips om maden en ander ongedierte te voorkomen:</h2> <p> <ul> <li>Vliegen komen op etensresten af en leggen daar eitjes. Verpak etensresten in een krant, zo wordt de container minder aantrekkelijk voor vliegen.</li> <li>Klimop is giftig voor maden. Af en toe een paar verse takjes klimop in de container helpt om maden te voorkomen.</li> </ul> </p> <h2>Gft-afval is grondstof</h2> <p>Goed gescheiden gft-afval, zoals gemaaid gras, oud brood of snijresten van eten, zoals aardappelschillen en stronken van bijvoorbeeld bloemkool is weer grondstof voor nieuwe producten. Van uw gft-afval wordt groen gas en compost gemaakt. Let op, alleen goed gescheiden gft-afval is grondstof voor nieuwe producten. Vervuild gft-afval kan niet worden gerecycled.</p> <h2>Meer informatie</h2> <p>Meer informatie over het scheiden van gft vindt u op <a href="http://www.rova.nl/gft" title="Ga naar website ROVA">www.rova.nl/gft</a>. Heeft u vragen over de inzameling van gft? Neem dan contact op met het ROVA Klantcontactcentrum, telefoon 038 427 37 77 of via <a href="http://www.rova.nl/contact" title="Ga naar ROVA contact">www.rova.nl/contact</a>. Het ROVA Klantcontactcentrum is op werkdagen bereikbaar van 08.00 tot 20.00 uur en op zaterdag van 10.00 tot 15.00 uur.</p> <br /> 2019-06-24 13:15:00 +0200 2019-06-24 13:34:37 +0200 2019-06-24 13:34:37 +0200 Inloopspreekuren Holstohus vanwege verbouwing Van maandag 27 mei tot en met vrijdag 19 juli zijn onze balies in het Holstohus in Olst gesloten vanwege een verbouwing. Dit heeft gevolgen voor de inloopspreekuren van de gemeente en Evenmens. <h2>Inloopspreekuur Financiële tegemoetkomingen</h2> <p><span>Onze inloopspreekuren over Financiële tegemoetkomingen in het Holstohus vervallen. Heeft u een vraag over Financiële tegemoetkomingen, dan kunt u hiervoor tijdens het spreekuur in het gemeentehuis in Wijhe terecht. Dit is elke dinsdag van 10.30 uur tot 12.00 uur.</span></p> <p><span><span> </span></span></p> <h2><span>Inloopspreekuur Mantelzorgers Evenmens</span></h2> <p>Voor het inloopspreekuur voor mantelzorgers van Evenmens kunt u gewoon in het Holstohus terecht. Het inloopspreekuur is elke donderdag in de oneven weken van 9.00 uur tot 11.00 uur. U kunt ook het spreekuur van Evenmens in Wijhe bezoeken, dit is elke donderdag in even weken van 9.00 uur tot 11.00 uur.</p> <p> </p> 2019-06-14 16:00:00 +0200 2019-06-14 10:17:09 +0200 2019-06-14 10:17:34 +0200 Uitnodiging vergadering toezichthoudend orgaan Stichting de Mare Op 1 januari 2006 zijn het openbaar basisonderwijs in Olst-Wijhe en Raalte gefuseerd. Vanaf die datum gingen ze verder onder de naam ‘Stichting de Mare’. Vanuit de grondwet heeft de gemeenteraad onder andere de taak om zorg te dragen voor voldoende openbaar onderwijs in de gemeente en het goedkeuren van de begroting en jaarrekening van Stichting de Mare. <p>De stichting heeft scholen in de gemeente Raalte en Olst-Wijhe. Daarom is er voor gekozen om een toezichthoudend orgaan op te richten dat taken van de beide gemeenteraden uitvoert. De gemeente Raalte wordt vertegenwoordigd door de heren A. van der Wilt en E. Gerner en de gemeente Olst-Wijhe door de heren R. Leber en H. Olthof.</p> <p>Dinsdag 18 juni 2019 om 19.00 uur vergadert het toezichthoudend orgaan in het bestuurskantoor van Stichting de Mare, Monumentstraat 55 in Raalte. De vergadering is openbaar.</p> <h2>Agenda</h2> <p><ol> <li>Opening en mededelingen</li> <li>Ingekomen stukken</li> <li>Notulen vergadering 17 oktober 2018</li> <li>Bespreking bestuursverslag 2018 Stichting de Mare</li> <li>Vaststellen jaarrekening TZHO 2018 en begroting TZHO 2020</li> <li>Samenwerking mijnplein en huisvesting</li> <li>Rondvraag en sluiting</li> </ol></p> <br /> 2019-06-10 01:00:00 +0200 2019-06-07 08:30:04 +0200 2019-06-07 08:30:04 +0200 Openingstijden Pinksteren Op maandag 10 juni (tweede pinksterdag) zijn onze balies gesloten. Ook telefonisch kunt u ons niet bereiken. <p>Wilt u een geboorte aangeven of een begrafenis vastleggen op tweede pinksterdag? Bekijk voor meer informatie onze <a href="https://www.olst-wijhe.nl/openingstijden" title="Bekijk openingstijden">openingstijden</a>. Op dinsdag 11 juni kunt u weer bij ons terecht.</p> <br /> 2019-06-09 09:00:00 +0200 2019-06-03 11:38:39 +0200 2019-06-03 11:38:39 +0200 Kom op 15 juni naar de open dag van KonnecteD! De open dag wordt geopend door de wethouders Herman Engberink en Anton Bosch van de gemeente Olst-Wijhe, wethouder Thomas Walder van de gemeente Deventer en met schrijver en Deventenaar Özcan Akyol. <p>Bijzonder aan deze open dag is dat ervoor iedereen wat te doen en te zien is. Ben je creatief en houd je van dingen maken? Kom dan langs op de afdeling Montage en Techniek. Ben je een echte zoetekauw? Neem dan een kijkje op de verpakafdeling waar Tony’s Chocolonely wordt ingepakt. Wil je jezelf online goed presenteren? Maak een profielfoto voor social media bij onze fotograaf en volg de workshop Zakelijk Online Netwerken. Ben je fan van alles wat een motor heeft? Bezoek dan het binnenplein waar alle voer- en werktuigen van Sallcon, het Groenbedrijf en Cycloon Post te vinden zijn.</p> <p>Voor kinderen is er ook van alles te doen en te beleven; zij kunnen met een verfmachine een kunstwerk maken voor Vaderdag, volop ijs &amp; popcorn eten en springen op het springkussen van Go Ahead Eagles. Kom op 15 juni tussen 12.00 en 15.30 naar KonnecteD aan de Schonenvaardersstraat 9. Meer informatie over het programma op <a href="http://www.konnected.nl" title="Ga naar Konnected">www.konnected.nl</a></p> <br /> 2019-06-09 02:30:00 +0200 2019-06-07 09:38:41 +0200 2019-06-07 09:38:41 +0200 Middel en Broekland aan de slag met Postcoderoos voor zonne-energie Vijf kernen hebben de ambitie uitgesproken om energieneutraal te worden. In deze kernen ontstaan mooie initiatieven die hieraan bijdragen. <p>Middel zet bijvoorbeeld samen met Broekland het project Postcoderoos op. Dit project is bedoeld voor inwoners die wel zonne-energie willen opwekken, maar waarvan het dak van de woning niet geschikt is voor zonnepanelen én voor inwoners die hun dak beschikbaar willen stellen.</p> <p>Met elkaar willen de inwoners op zoek naar een groot dak en zo de eigen energie opwekken. Op deze manier willen ze in Middel en Broekland de handschoen oppakken en niet langer wachten op grote initiatieven. Met een klein aantal geïnteresseerden wil de projectgroep een collectief starten en zo groeien naar een duurzamere samenleving. Door samen te investeren, met een klein of groot bedrag, kan een voordeel worden gehaald. Niet alleen voor het klimaat, maar ook voor uw eigen portemonnee.</p> <p>Woont u in Middel of Broekland en heeft u interesse of wilt u hier meer over weten? De projectgroep organiseert op 27 juni om 19.30 uur een informatieavond in het buurthuis in Middel. Met een expert wordt tijdens de avond een verdere verkenning gedaan van de mogelijkheden die de Postcoderoos kan bieden.</p> 2019-06-08 00:45:00 +0200 2019-06-08 10:47:26 +0200 2019-06-08 10:47:26 +0200 Verbod op oplaten ballonnen goed voor natuur en dieren Op 3 juni besloot de gemeenteraad van Olst-Wijhe het oplaten van alle soorten ballonnen te verbieden in de Algemene plaatselijke verordening (APV). Al eerder besloot de raad het oplaten van de zogenaamde wensballonnen te verbieden in verband met brandgevaar. Nu geldt het verbod dus voor alle ballonnen. <p>Opgelaten ballonnen die in de natuur terechtkomen, brengen ernstige schade toe aan dieren, natuur en milieu. Ballonnen breken niet af en dieren kunnen de resten aanzien voor voedsel. Als ze de resten opeten, raken hun magen verstopt. De linten die soms aan ballonnen hangen kunnen dieren verwonden of erger als zij hierin verstrikt raken.</p> <p>Burgemeester Ton Strien: “Helaas zien we nog regelmatig zwerfafval. Er zijn mooie initiatieven in onze kernen om zwerfafval op te ruimen. Dat juichen we toe. We moeten geen afval op straat of in de natuur achter willen laten, niet in Olst-Wijhe ... maar ook elders niet. Ballonnen komen ergens terecht, in het plantsoen, het weiland of in het water. Dat is schadelijk voor de natuur en de dieren. Dat wil toch niemand ...? Ik heb het vroeger natuurlijk zelf ook gedaan, maar het is niet meer van deze tijd. Daarom ben ik blij dat de raad nu besloten heeft om het oplaten van ballonnen niet langer toe te staan.”</p> 2019-06-07 08:15:00 +0200 2019-06-07 08:26:54 +0200 2019-06-07 08:26:54 +0200 Open dag KonnecteD 15 juni 2019 Op zaterdag 15 juni heten de medewerkers van Konnected u van harte welkom op de open dag van hun werkleerbedrijf. Horecatalenten, meesterlassers, chocolade-inpakkers, schoonmaakkanjers, groenliefhebbers en al die andere getalenteerde medewerkers zetten de deuren voor u open. <p>Sallcon en Deventer Werktalent zijn onderdeel van KonnecteD. In opdracht van de gemeente Olst-Wijhe voert KonnecteD de Participatiewet uit.  Dat betekent dat ze mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt ondersteunt bij het vinden van betaald werk. Haar missie is ‘Maak werk van betekenis’ en het doel is een inclusieve arbeidsmarkt. Bij alles wat KonnecteD doet, zoekt zij de samenwerking met gemeenten, onderwijsinstellingen, bedrijven en inwoners. De deuren van de open dag worden geopend door de wethouders Herman Engberink en Anton Bosch van de gemeente Olst-Wijhe, wethouder Thomas Walder van de gemeente Deventer en met schrijver en Deventenaar Özcan Akyol. Kom op 15 juni tussen 12.00 en 15.30 naar KonnecteD aan de Schonenvaardersstraat 9 te Deventer en laat u verrassen door een van de meest veelzijdige bedrijven uit de regio! Kijk voor meer informatie over het programma op de <a href="http://www.konnected.nl" title="Ga naar Konnected">website van Konnected</a>.</p> <p> </p> 2019-06-04 01:00:00 +0200 2019-06-03 11:08:43 +0200 2019-06-03 11:08:43 +0200 Openingstijden Pinksteren Op maandag 10 juni (tweede pinksterdag) zijn onze balies gesloten. Ook telefonisch kunt u ons niet bereiken. <p>Wilt u een geboorte aangeven of een begrafenis vastleggen op tweede pinksterdag? Bekijk voor meer informatie onze <a href="https://www.olst-wijhe.nl/openingstijden" title="Bekijk openingstijden">openingstijden</a>. Op dinsdag 11 juni kunt u weer bij ons terecht.</p> <p> </p> 2019-06-04 00:45:00 +0200 2019-06-03 11:16:31 +0200 2019-06-03 11:37:18 +0200 Werkzaamheden Boerlestraat en Schippershuizen Op 11 juni 2019 start aannemer REKO met werkzaamheden aan de Boerlestraat en Schippershuizen in Wijhe. <p>In samenspraak met bewoners is een uitvoeringsplan gemaakt voor aanleg van grasbetonstenen, uitwijkstroken en passende verkeersmaatregelen (markeringen en bebordingen) bij een goede inrichting voor 60-km-wegen. De werkzaamheden duren drie weken en kunnen leiden tot lichte overlast en/of licht oponthoud. Als u wilt weten wat er precies gaat veranderen aan de weg, kunt u de inrichtingstekeningen hieronder bekijken.</p> <h2>Vragen?</h2> <p>Het werk wordt begeleid door Stefan Schlepers, medewerker team beheer en onderhoud, bereikbaar via telefoonnummer 14 0570 en Rick Jansen, uitvoerder REKO, bereikbaar via telefoonnummer 06 – 18 48 44 74.</p> <br /> 2019-06-03 14:30:00 +0200 2019-06-03 10:50:10 +0200 2019-06-03 10:50:10 +0200 Feest in de Grienden! Op woensdag 29 mei sloten wij samen met buurtbewoners de reconstructie van de Grienden feestelijk af. Tijdens de werkzaamheden zijn de straten, het riool, het groen en de verlichting aangepakt. Het was een grote en omvangrijke klus voor ons als gemeente en de aannemers. De aanpak in de wijk vroeg ook veel van de bewoners. <h2>Opening speeltuin</h2> <p><span></span>Wethouder Marcel Blind opende samen met kinderen uit de wijk de vernieuwde speeltuin. Samen met een grote groep bewoners realiseerden wij naast deze speeltuin een speelveld en een BMX-baan. Een mooie plek om op deze zonnige dag de vernieuwing samen feestelijk af te sluiten én de speeltuin officieel te openen. Het was een geslaagde en gezellige middag!</p> <p><span>Benieuwd naar het eindresultaat en de feestelijke afsluiting? Bekijk het filmpje hieronder.</span></p> <p>[[youtube:ixttKxbZtx8]]</p> 2019-06-03 10:15:00 +0200 2019-06-03 10:18:32 +0200 2019-06-03 10:29:58 +0200 Leerlingenvervoer digitaal regelen Wilt u leerlingenvervoer aanvragen voor uw (pleeg)kind(eren)? Dit kunt u snel, eenvoudig en digitaal regelen. U logt in met uw DigiD. <p><a href="https://www.olst-wijhe.nl/leerlingenvervoer" title="Vraag leerlingenvervoer aan">Vraag leerlingenvervoer aan.</a></p> <p>Uiteraard kunt u uw aanvraag ook op papier indienen bij de balies in het gemeentehuis. Na 19 juli kunt u ook weer terecht in het Holstohus. Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 14 0570.</p> <p> </p> 2019-06-03 00:45:00 +0200 2019-05-17 09:18:06 +0200 2019-06-03 10:54:23 +0200 Manifest ‘Nood Luid onze klok’ raakt gevoelige snaar Verenigingen en vrijwilligersorganisaties hebben onlangs het manifest “Nood Luid onze klok!” aan de gemeente aangeboden. Hiermee geven zij aan dat de sociale infrastructuur in onze gemeente onder grote druk staat. Zij kampen steeds vaker met onvoldoende vrijwilligers. Daarnaast veroorzaakt de vergrijzing en ontgroening van Olst-Wijhe een daling van het aantal leden. Ook zien zij een veranderende behoefte van de inwoners op het gebied van sport, cultuur en vrijetijdsbesteding. <h2>Vraag verenigingen</h2> <p>De verenigingen vragen het gemeentebestuur niet om de problemen voor hen op te lossen. Wat zij wel vragen is dat de gemeente hen helpt om zelf een visie te ontwikkelen en lokale oplossingen uit te werken voor de knelpunten waar zij tegenaan lopen. Het gaat hierbij om knelpunten als daling van het aantal leden en vrijwilligers en het invullen van de bestuursfuncties. Maar ook het aanpassen van het aanbod aan de vraag van de inwoners  is voor veel verenigingen een heikel punt.</p> <h2>Gemeenteraad</h2> <p>Het gemeentebestuur vindt de inhoud van het manifest belangrijk. Het is van belang voor de betrokken verengingen en organisaties én heeft zijn uitstraling op de hele gemeente. Wethouder Anton Bosch: “We vinden het als college zeer belangrijk. Verenigingen en vrijwilligersorganisaties zijn het cement van onze samenleving.  Bovendien draagt de diversiteit aan verenigingen, evenementen en vrijwilligersorganisaties bij aan de kwaliteit van de woon- en leefomgeving in onze gemeente. Als dat begint af te brokkelen moeten we echt met elkaar gaan kijken hoe we dat kunnen helpen aanpakken. Een breed gesprek is daarvoor belangrijk. Vandaar dat we in overleg met de raadsfracties hebben besloten om dit onderwerp in de beeldvormende raadsbijeenkomst te bespreken.”</p> <h2>Beeldvormende bijeenkomst</h2> <p>In de beeldvormende bijeenkomst van 3 juni aanstaande gaat de gemeenteraad met de ondertekenaars van het manifest en vertegenwoordigers van de verenigingen in gesprek over de uitdagingen waar ze voor staan en de manier waarop de gemeente hen hierbij kan ondersteunen en/of faciliteren. Het Manifest is ondertekend door Wijhe ’92, SC Overwetering, volleybalvereniging Rood Wit, Olster Harmonie, ’t Nut Olst-Deventer, Gezamenlijke Ouderenbonden, Gezamenlijke Plaatselijk Belangen, Culturele Coalitie, Historische Vereniging Wijhe, Stichting Kunst en Cultuur Olst-Wijhe, Toneelvereniging Herman Heijermans, Tafeltennisvereniging Olst, Zangkoor Nobiz, Zwembad de Welters en de leden van het Sportplatform Olst-Wijhe.</p> 2019-05-28 12:01:00 +0200 2019-05-28 12:01:38 +0200 2019-05-28 12:01:38 +0200 Nieuw fietspad aan het Nijenhuis in Wijhe <p>Enige tijd geleden zijn er werkzaamheden uitgevoerd aan het Nijenhuis in Wijhe. Tijdens deze werkzaamheden is het fietspad kapot gereden. Deze week wordt er een nieuw fietspad aangelegd, zodat bewoners en recreanten er weer prettig kunnen fietsen.</p> 2019-05-27 11:53:00 +0200 2019-05-27 11:53:49 +0200 2019-05-27 11:53:49 +0200 Gewijzigde afvalinzameling Hemelvaart Op Hemelvaartsdag (donderdag 30 mei) worden geen afval en grondstoffen ingezameld. De afvalinzameling van donderdag 30 mei vindt plaats op zaterdag 1 juni. <p>Het kan voorkomen dat op een ander tijdstip wordt ingezameld dan u gewend bent. Wij vragen u daarom de container op de dag van inzameling vóór 7.00 uur aan de straat te zetten.</p> <h2>Gewijzigde openingstijden</h2> <p>Het milieubrengstation aan de Rijnlandstraat 2 in Zwolle en het ROVA Klantcontactcentrum zijn op donderdag 30 mei en maandag 10 juni (tweede pinksterdag) gesloten.</p> <h2>Meer informatie</h2> <p>Heeft u vragen? Neem dan contact op met het ROVA Klantcontactcentrum, telefoon 038 - 427 37 77 of www.rova.nl/contact. Meer informatie over de inzameldagen vindt u op www.rova.nl/inzamelkalender en in de gratis ROVA-app.</p> <br /> 2019-05-27 01:00:00 +0200 2019-05-17 09:15:26 +0200 2019-05-17 09:15:26 +0200 Evenementen in juni Elke maand publiceren wij de evenementen in de maand erna waarvoor een vergunning is of wordt aangevraagd. <p>In juni gaat het om de volgende evenementen:</p> <p>8 juni <span> </span> Spieren voor Spieren Toertocht, route door gemeente</p> <p>10 juni <span> </span> Fietstocht Middel, route door gemeente</p> <p>15 juni <span> </span> Uitvoering OSV ’95 Olst</p> <p>14 t/m 16 juni <span> </span>Elshoffeest, Elshof</p> <p>14 t/m 16 juni <span> </span>Herxerfeest, Herxen</p> <p>14 t/m 16 juni <span> </span>Fundatie Summerstage, Wijhe</p> <p>21 juni <span> </span> Tichelgatenloop, Herxen</p> <p>26 t/m 30 juni <span> </span>Zomerfestival Boskamp, Wijhe</p> <p>29 juni <span> </span> Mooi Leven Fair, Wijhe</p> <p> </p> 2019-05-27 00:45:00 +0200 2019-05-24 08:30:12 +0200 2019-05-24 08:30:12 +0200 Ruimere openingstijden balies Wijhe tijdens verbouwing balies in Holstohus Olst Van maandag 27 mei tot en met vrijdag 19 juli zijn onze balies in het Holstohus in Olst gesloten. In deze periode wordt het Holstohus verbouwd en worden ook de balies volledig vernieuwd. De nieuwe balies bieden u onder andere meer privacy dan voorheen. <p>Om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn tijdens de verbouwing zijn onze balies in het gemeentehuis in Wijhe vaker open:</p> <h2>Gemeentehuis Wijhe, Raadhuisplein 1</h2> <ul> <li>Maandag van 9.00 tot 12.00 uur en van 13.30 tot 16.30 uur</li> <li>Dinsdag van 9.00 tot 12.00 uur en van13.30 tot 16.30 uur</li> <li>Woensdag van 9.00 tot 12.00 uur en van 13.30 tot 20.00 uur</li> <li>Donderdag van 9.00 tot 12.00 uur</li> <li>Vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur en van13.30 tot 16.30 uur</li> </ul> <h2>Meer privacy aan onze vernieuwde balies</h2> <p>Vanaf maandag 22 juli helpen we u graag in het verbouwde Holstohus aan onze nieuwe balies. De balies zijn dan weer volgens de normale openingstijden geopend. Kijk voor meer informatie op www.olst-wijhe.nl/openingstijden.</p> <h2>Reisdocument en/of rijbewijs aangevraagd in Olst?</h2> <p>Heeft u een reisdocument en/of rijbewijs aangevraagd bij onze balies in het Holstohus, dan kunt u deze in de periode van 27 mei tot en met 19 juli ophalen in het gemeentehuis in Wijhe. Wij vragen uw begrip voor deze tijdelijke situatie.</p> <h2>Inloopspreekuren Financiële tegemoetkoming Olst</h2> <p>Ook de inloopspreekuren Financiële tegemoetkoming in het Holstohus vervallen van 27 mei tot en met 19 juli. U kunt tijdens deze periode gebruikmaken van ons inloopspreekuur in het gemeentehuis in Wijhe. Het inloopspreekuur in Wijhe vindt iedere dinsdag plaats van 10.30 tot 12.00 uur.</p> <h2>Fotohokje</h2> <p>U kunt wel gewoon gebruik blijven maken van het fotohokje in het Holstohus.</p> <h2>Vragen?</h2> <p>Heeft u vragen over de verbouwing? Kijk dan op de website van <a href="https://uthuus.nl/" title="ga naar https://uthuus.nl/">utHuus</a> of bel 0570 – 683939. Heeft u vragen voor de gemeente? Neem dan <a href="https://www.olst-wijhe.nl/contact" title="ga naar https://www.olst-wijhe.nl/contact">contact</a> met ons op.</p> 2019-05-24 16:00:00 +0200 2019-04-16 14:59:41 +0200 2019-04-16 15:15:26 +0200 Campagne voor bewustwording gevaren te hard rijden Te hard rijden is een belangrijke oorzaak van verkeersongevallen. Vooral op provinciale wegen en binnen de bebouwde kom houden automobilisten zich slecht aan de snelheidslimieten. <p>40 tot 60% van de automobilisten rijdt regelmatig harder dan de maximum snelheid. Het grootste deel van de overtreders rijdt tot 10 km boven de limiet. Om automobilisten bewust te maken van de gevaren van te hard rijden, zet het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een campagne in. Deze campagne is te zien tot en met 30 juni. Wij hechten veel waarde aan verkeersveiligheid. Daarom ziet u beelden uit deze campagne ook bij ons de komende tijd. Samen zorgen we voor een verkeersveilig Olst-Wijhe.</p> 2019-05-24 01:00:00 +0200 2019-05-03 16:39:20 +0200 2019-05-03 16:39:20 +0200 Reserveren parkeerplaatsen Boskamp 20 voor opladen elektrische voertuigen Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om twee parkeerplaatsen aan de Boskamp ter hoogte van nummer 20 te reserveren voor het opladen van elektrische voertuigen. <p>Er wordt ook een laadpaal geplaatst. Dit wordt aangeduid met verkeersborden. Ga voor het gehele verkeersbesluit naar <a href="https://www.officielebekendmakingen.nl" title="Ga naar officielebekendmakingen.nl">www.officielebekendmakingen.nl</a>. Tot en met 27 juni 2019 kunt u bezwaar indienen.</p> <p> </p> 2019-05-22 08:00:00 +0200 2019-05-17 09:32:40 +0200 2019-05-17 09:32:40 +0200 Op donderdag 30 mei (Hemelvaartsdag) zijn wij gesloten Op Hemelvaartsdag zijn onze balies in het gemeentehuis en het Holstohus gesloten. Ook telefonisch kunt u ons niet bereiken. <h2>Wilt u een geboorte aangeven of een begrafenis vastleggen op Hemelvaartsdag?</h2> <p><a href="https://www.olst-wijhe.nl/openingstijden" title="Bekijk openingstijden">Bekijk onze openingstijden</a>. Op vrijdag 31 mei kunt u weer bij ons terecht.</p> <br /> 2019-05-22 07:15:00 +0200 2019-05-17 09:07:22 +0200 2019-05-17 09:07:22 +0200 NIX zonder ID Van 23 mei tot en met 2 juni is het weer de week van NIX zonder ID. <p>Het is voor medewerkers in de horeca en supermarkten en vrijwilligers in de sportkantines heel moeilijk om in te schatten wie er 18 jaar is en wie nog niet. Daarom moet iedereen tot 25 jaar bij het kopen van alcohol zijn of haar ID laten zien. Dus help de medewerkers in de horeca en supermarkten en de vrijwilligers achter de bar in de sportkantine; laat je ID zien!</p> <br /> 2019-05-21 14:30:00 +0200 2019-05-17 09:24:59 +0200 2019-05-17 09:24:59 +0200 Gewijzigde afvalinzameling Hemelvaart Op Hemelvaartsdag (donderdag 30 mei) worden geen afval en grondstoffen ingezameld. De afvalinzameling van donderdag 30 mei vindt plaats op zaterdag 1 juni. <p>Het kan voorkomen dat op een ander tijdstip wordt ingezameld dan u gewend bent. Wij vragen u daarom de container op de dag van inzameling vóór 7.00 uur aan de straat te zetten.</p> <h2>Gewijzigde openingstijden</h2> <p>Het milieubrengstation aan de Rijnlandstraat 2 in Zwolle en het ROVA Klantcontactcentrum zijn op donderdag 30 mei en maandag 10 juni (tweede pinksterdag) gesloten.</p> <h2>Meer informatie</h2> <p>Heeft u vragen? Neem dan contact op met het ROVA Klantcontactcentrum, telefoon 038 - 427 37 77 of www.rova.nl/contact. Meer informatie over de inzameldagen vindt u op www.rova.nl/inzamelkalender en in de gratis ROVA-app.</p> <br /> 2019-05-21 01:00:00 +0200 2019-05-17 09:13:57 +0200 2019-05-17 09:13:57 +0200 Nieuw storingsnummer drukriolering Wij hebben een nieuwe aannemer voor het onderhoud aan de drukriolering. Gebra Infra BV uit Arnhem neemt de werkzaamheden per 1 juni 2019 over van Remondis Dusseldorp BV. Vanaf 1 juni kunt u voor storingen aan de drukriolering bellen naar telefoonnummer 0570 - 56 80 82. <h2>Hoe werkt het ook alweer met de drukriolering?</h2> <p>Bij panden in het buitengebied wordt nagenoeg al het afvalwater via kleine gemalen weggepompt. Woont u in het buitengebied? Dan vindt u het gemaal vlakbij uw woning. Bij een storing brandt de rode lamp op het gemaal.</p> <p> </p> <ol> <li>Als de lamp van het gemaal brandt, is er een storing aan het gemaal en belt u Gebra Infra BV via ons storingsnummer 0570 – 56 80 82 (24 uur per dag). De storing wordt dan zo snel mogelijk verholpen. </li> <li>Als de lamp niet brandt, handelt u zoals bij een aansluiting op de vrijvervalriolering. </li> </ol> <p> </p> <p>U zoekt het ontstoppingsstuk of erfafscheidingsputje in de riolering op en graaft deze vrij. Deze vindt u vaak op de grens van gemeentelijk en particulier terrein op maximaal 40 meter van uw woning. Bij de aanleg van de drukriolering ontvingen de bewoners een tekening met de juiste plaats van dit aansluitpunt. Wij weten de plaats van het ontstoppingsstuk ook voor vrijwel alle woningen in het buitengebied.</p> <p>Bij een verstopping kunnen wij u deze informatie op verzoek toesturen. Hiervoor kunt u contact opnemen met René de Ruiter via telefoonnummer 14 0570.</p> <p> </p> 2019-05-21 00:45:00 +0200 2019-05-17 09:22:01 +0200 2019-05-17 09:38:20 +0200 Leerlingen groep 7 en 8 met elkaar in debat Leerlingen van de basisscholen obs Peperhof, kbs de Bongerd en obs Dijkzicht debatteerden vandaag met elkaar over het wel of niet verplicht stellen van een fietshelm, het aantal verantwoorde uren voor kinderen achter een scherm en of de CITO-toets leidend is voor het niveau voor het vervolgonderwijs. <p>Dit leverde mooie debatten op. Burgemeester Ton Strien mocht de debatten voorzitten en raadsleden Cynthia Roessink (Gemeentebelangen) en Jolande Olthof (CDA) gaven korte feedback op de optredens van de leerlingen. Het was een leerzame, maar vooral leuke ochtend met alle leerlingen, docenten en begeleiders in de raadszaal van het gemeentehuis in Wijhe.</p> <h2><strong><span>Scholenplan</span></strong></h2> <p><strong><span></span></strong><span>De opdracht debatteren voor de bovenbouwklassen maakt onderdeel uit van het scholenplan, waarbij de gemeente samen met de scholen de politiek, democratie, staatsinrichting, participatie maar ook de gemeentelijke politiek onder de aandacht brengt bij de jeugd. Zo wordt er ieder schooljaar een passend en actueel programma gemaakt. Dit gebeurt roulerend voor de onderbouwklassen, middenbouwklassen en bovenbouwklassen van de basisscholen in onze gemeente. Dit schooljaar is het de beurt aan de bovenbouwklassen, het volgende schooljaar aan de onderbouwklassen en het schooljaar daarna aan de middenbouwklassen. Zo komen alle leerlingen in hun basisschoolperiode drie keer in aanraking met de gemeente.</span></p> 2019-05-20 12:38:00 +0200 2019-05-16 15:14:59 +0200 2019-05-20 13:32:19 +0200 Onderhoud website Op vrijdag 17 mei van 22.00 uur tot 0.00 uur voeren wij updates uit aan onze website om u ook in de toekomst goed van dienst te zijn. Vanwege deze updates zijn niet alle producten en diensten beschikbaar. Zo kunt u geen gebruik maken van onze online formulieren. <p>Tijdens onze werkzaamheden tonen wij een onderhoudspagina.</p> <h2>Zaken regelen met uw DigiD inloggegevens</h2> <p><span>U kunt niet inloggen met uw DigiD. Dit betekent dat u geen verhuizing kunt doorgeven of een uittreksel aan kunt vragen. U kunt uw verhuizing wel via het pdf-bestand aan ons doorgeven. Kijk voor meer informatie in ons <span><a href="http://www.olst-wijhe.nl/digitaalloket" title="ga naar Digitaal Loket">Digitaal Loket</a></span>.</span></p> <p><span>Op zaterdag 18 mei vanaf middernacht kunt u online weer bij ons terecht. </span></p> <p><em>Excuses voor het ongemak.</em></p> 2019-05-17 21:30:00 +0200 2019-05-16 10:34:23 +0200 2019-05-16 10:34:40 +0200 IJssellinie centraal tijdens bijeenkomst Europees erfgoednetwerk in Olst-Wijhe Op donderdag 16 mei was de gemeente Olst-Wijhe, samen met Stichting IJssellinie en Stichting IJssellandschap, gastheer voor de bijeenkomst Between the lines van EFFORTS. <p>EFFORTS is een Europees erfgoednetwerk en staat voor European Federation of Fortified Sites. Nederland kent verschillende vestingwerken; militair erfgoed uit oorlogstijden. De IJssellinie in Olst is hier een mooi voorbeeld van. Gasten uit heel Nederland en België kwamen naar Olst-Wijhe voor een boeiend programma. De ochtend stond in het teken van kennis delen. In de middag werden de gasten verwelkomd op Landgoed De Haere voor een rondleiding door de bunkers en bij het inlaatwerk.</p> <p>Burgemeester Ton Strien zei in zijn toespraak: "De IJssellinie is een waterlinie, 127 kilometer lang, vijf tot tien kilometer breed, van de Duitse grens tot aan Kampen. In Olst ligt het meest gave deel, op landgoed De Haere van Stichting IJssellandschap. Ik ben trots dat dit unieke stuk militair erfgoed in onze gemeente ligt. We willen de IJssellinie in en op het landgoed maken tot een soort paviljoen, met aandacht voor de militaire geschiedenis en cultuurhistorie, vredeseducatie en de werking van het water, met ruimte voor sport en cultuur ... daarmee ook een belangrijke bijdrage leverend aan de versterking van de vrijetijdseconomie in Olst-Wijhe en Salland. We werken daarin samen met tal van partners, lokaal, provinciaal en landelijk.”</p> <p>Rafaël DeRoo, Brussels liaison voor EFFORTS: “Wij voelden ons zeer welkom in Olst-Wijhe. We zijn blij dat we in Olst-Wijhe een partner zien met een Europese blik. Erfgoed als de IJssellinie is per definitie Europees. Met EFFORTS kunnen we er mooie projecten doen ontstaan. We ontvangen in de toekomst met plezier een delegatie van de gemeente Olst-Wijhe in Brussel.”</p> <h2>Impuls voor recreatie</h2> <p>Aansluiting bij EFFORTS past bij de ambitie van Olst-Wijhe om de IJssellinie nadrukkelijker in te zetten voor recreatief-toeristische activiteiten. De gemeente ondersteunt en initieert al langer initiatieven om de IJssellinie beter en meer op de kaart te zetten. Het behoud van de IJssellinie is onder meer belangrijk vanwege het historische belang in het uitdragen van de Europese geschiedenis.</p> <h2>Over EFFORTS</h2> <p>Eeuwenlang is het Europese landschap getekend door oorlog en verdedigingslinies. Dit militaire erfgoed is vandaag de dag een kans om lokale en regionale ontwikkelingen over grenzen heen te verbinden. EFFORTS wil partnerschappen tot stand brengen, toegankelijkheid voor mensen bevorderen, internationaal informatie uitwisselen en bijdragen aan de herontwikkeling van erfgoed binnen het landschap.  EFFORTS is opgezet om te stimuleren en activeren tot onderlinge kennisuitwisseling, gezamenlijke fondsenwerving en stevige belangenbehartiging in Brussel.</p> 2019-05-17 16:16:00 +0200 2019-05-17 16:17:37 +0200 2019-05-17 16:17:37 +0200 Burgemeester Strien bij eigendomsoverdracht Bökkers Mölle Tijdens de Nationale Molendag op zaterdag 11 mei is stil gestaan bij de eigendomsoverdracht van de Bökkers Mölle aan Stichting IJssellandschap en de ingebruikneming van de molen door Bastiaan en Marina Bökkers. Burgemeester Ton Strien heeft samen met het molenaarsechtpaar, wethouder Anton Bosch en Jaap Starkenburg van IJssellandschap het bord met de naam van de molen onthuld. <p>In zijn toespraak heeft de burgemeester de talloze vrijwilligers van de Stichting Olster Korenmolen hartelijk bedankt voor hun grote inzet voor het behoud van de molen in de afgelopen 25 jaar. “Zonder het werk van deze stichting zou de molen geen toekomst hebben gehad”, aldus de burgemeester. Hij heeft verder Bastiaan en Marina heel veel succes toegewenst. De combinatie molen, bakkerij en restaurant in een pand is uniek en biedt heel veel educatieve, recreatieve en toeristische kansen. Zeker ook, omdat de molen ook bezichtigd kan worden. Het echtpaar Bökkers heeft dat met tal van evenementen inmiddels al bewezen en er staan nog allerlei plannen op stapel. De burgemeester is die dag ook vriend van de Stichting Erfgoed Bökkers Mölle geworden.</p> 2019-05-14 10:30:00 +0200 2019-05-14 10:40:00 +0200 2019-05-14 15:11:40 +0200 Ruimere openingstijden balies Wijhe tijdens verbouwing balies in Holstohus Olst Van maandag 27 mei tot en met vrijdag 19 juli zijn onze balies in het Holstohus in Olst gesloten. In deze periode wordt het Holstohus verbouwd en worden ook de balies volledig vernieuwd. De nieuwe balies bieden u onder andere meer privacy dan voorheen. <p>Om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn tijdens de verbouwing zijn onze balies in het gemeentehuis in Wijhe vaker open:</p> <h2>Gemeentehuis Wijhe, Raadhuisplein 1</h2> <ul> <li>Maandag van 9.00 tot 12.00 uur en van 13.30 tot 16.30 uur</li> <li>Dinsdag van 9.00 tot 12.00 uur en van13.30 tot 16.30 uur</li> <li>Woensdag van 9.00 tot 12.00 uur en van 13.30 tot 20.00 uur</li> <li>Donderdag van 9.00 tot 12.00 uur</li> <li>Vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur en van13.30 tot 16.30 uur</li> </ul> <h2>Meer privacy aan onze vernieuwde balies</h2> <p>Vanaf maandag 22 juli helpen we u graag in het verbouwde Holstohus aan onze nieuwe balies. De balies zijn dan weer volgens de normale openingstijden geopend. Kijk voor meer informatie op www.olst-wijhe.nl/openingstijden.</p> <h2>Reisdocument en/of rijbewijs aangevraagd in Olst?</h2> <p>Heeft u een reisdocument en/of rijbewijs aangevraagd bij onze balies in het Holstohus, dan kunt u deze in de periode van 27 mei tot en met 19 juli ophalen in het gemeentehuis in Wijhe. Wij vragen uw begrip voor deze tijdelijke situatie.</p> <h2>Inloopspreekuren Financiële tegemoetkoming Olst</h2> <p>Ook de inloopspreekuren Financiële tegemoetkoming in het Holstohus vervallen van 27 mei tot en met 19 juli. U kunt tijdens deze periode gebruikmaken van ons inloopspreekuur in het gemeentehuis in Wijhe. Het inloopspreekuur in Wijhe vindt iedere dinsdag plaats van 10.30 tot 12.00 uur.</p> <h2>Fotohokje</h2> <p>U kunt wel gewoon gebruik blijven maken van het fotohokje in het Holstohus.</p> <h2>Vragen?</h2> <p>Heeft u vragen over de verbouwing? Kijk dan op de website van <a href="https://uthuus.nl/" title="ga naar https://uthuus.nl/">utHuus</a> of bel 0570 – 683939. Heeft u vragen voor de gemeente? Neem dan <a href="https://www.olst-wijhe.nl/contact" title="ga naar https://www.olst-wijhe.nl/contact">contact</a> met ons op.</p> 2019-05-14 09:00:00 +0200 2019-04-16 14:57:58 +0200 2019-04-16 15:15:45 +0200 Bijna 300 reacties op enquête Omgevingsplan Begin april vroegen wij inwoners een enquête in te vullen over het nieuwe Omgevingsplan. In dit plan willen we niet meer regelen voor onze woon- en leefomgeving dan nodig is. Daarom vroegen wij onze inwoners wat wij wel, niet of anders moeten regelen. In totaal kregen we bijna 300 reacties. Wij bedanken iedereen voor het invullen! <p>Uit de enquête bleek dat inwoners het vaak prima vinden als hun buren bijvoorbeeld een kapsalon of bed &amp; breakfast beginnen aan huis, zo lang zij en andere buren er geen last van hebben. Ook het wijzigen van de woning aan de buitenkant (dakkapel) of het bouwen van een (grotere) schuur in de achtertuin moet kunnen. Het kiezen van een locatie van een tentfeest vertrouwt het merendeel aan de organisatie toe in plaats van dat de gemeente een locatie moet aanwijzen. Maar niet alles zouden inwoners zomaar toestaan. Uitzonderingen zijn bijvoorbeeld reclameborden langs de weg en het plaatsen van een twee meter hoge schutting aan de straatkant.</p> <p>Dankzij deze enquête hebben we een globaal beeld van de situaties waar inwoners meer, minder of andere regels willen. We vergelijken deze uitkomsten met ons huidige beleid en bekijken waar aanpassingen nodig zijn. De consequenties van deze aanpassingen brengen we in beeld voordat we besluiten wat er in het Omgevingsplan komt. De komende tijd gaan we hierover met het college en de raad in gesprek. Wilt u ons nog iets meegeven?  Dat kan dan via gemeente@olst-wijhe.nl.</p> <p> </p> 2019-05-14 01:00:00 +0200 2019-05-07 11:40:49 +0200 2019-05-07 11:40:49 +0200 Procedure ontwerp-Ruimtelijke visie Duurzame Energie Op 8 april heeft de raad oordeelsvormend gesproken over de vraag van het college of de door het college vastgestelde ontwerp-Energievisie ter inzage gelegd kon worden. <p>De fracties maakten hierover diverse opmerkingen die het college heeft meegenomen. De opmerkingen hebben geleid tot aanpassingen in het stuk en ook in de titel. De naam Energievisie is gewijzigd in Ruimtelijke visie Duurzame Energie waarmee een betere weergave van de inhoud wordt beoogd.</p> <p>In de raadsvergadering van 20 mei komt het onderwerp besluitvormend aan de orde waarbij opnieuw de vraag aan de orde is of de raad dit stuk geschikt vindt om ter inzage te leggen voor het indienen van zienswijzen. In het <a href="https://ris2.ibabs.eu/Calendar/Index/OlstWijhe" title="Ga naar vergaderschema">Vergaderschema</a> vindt u alle stukken die in de vergadering worden besproken. Voor dit onderwerp zijn dat het raadsvoorstel en de ontwerp-visie.</p> <p>De raad stelt de visie dus <strong>niet vast</strong> (het blijft een ontwerp-visie en een stuk van het college).</p> <p>Na het raadsbesluit heeft iedereen de gelegenheid binnen de terinzagetermijn van 6 weken zienswijzen bij het college in te dienen. Na de zomervakantie komt het college met een reactie op de zienswijzen en een voorstel naar de raad om de visie vast te stellen. Op dat moment is er ook weer de mogelijkheid om in te spreken. In welke vorm dat gebeurt wordt later bekend gemaakt.</p> <br /> 2019-05-14 00:45:00 +0200 2019-05-10 09:31:44 +0200 2019-05-10 09:31:44 +0200 Ontruimingsoefeningen Olst en Wijhe Op 21 en 23 mei organiseren wij twee ontruimingsoefeningen. Op 21 mei op het Aletta Jacobsplein in Olst en op 23 mei bij de Havenpoort in Wijhe. <p>Wij vinden het belangrijk dat iedereen veilig kan blijven wonen, ook als zij wat ouder worden. Daarom organiseren wij samen met de brandweer deze ontruimingsoefeningen. Beide oefeningen vinden plaats in de avond. De brandweer ontruimt het gebouw. Tijdens de oefening én tijdens een echte noodsituatie, is het van belang dat omwonenden helpen om mensen in veiligheid te brengen door ze op te vangen. Als u in de buurt van de oefeningen woont, kun u dus helpen. De oefening wordt zo echt mogelijk uitgevoerd. U merkt onder andere dat de hulpdiensten komen. Bewoners van beide gebouwen die worden ontruimd, zijn vooraf geïnformeerd over de oefening.</p> <br /> 2019-05-13 01:00:00 +0200 2019-05-10 09:12:36 +0200 2019-05-10 09:12:36 +0200 Onderhoud website Op vrijdag 10 mei van 18.00 uur tot 22.00 uur voeren wij updates uit aan onze website om u ook in de toekomst goed van dienst te zijn. Vanwege deze updates zijn niet alle producten en diensten beschikbaar. Zo kunt u geen gebruik maken van onze online formulieren. <p>Tijdens onze werkzaamheden tonen wij een onderhoudspagina.</p> <h2>Zaken regelen met uw DigiD inloggegevens</h2> <p><span>U kunt niet inloggen met uw DigiD. Dit betekent dat u geen verhuizing kunt doorgeven of een uittreksel aan kunt vragen. U kunt uw verhuizing wel via het pdf-bestand aan ons doorgeven. Kijk voor meer informatie in ons <span><a href="http://www.olst-wijhe.nl/digitaalloket" title="ga naar Digitaal Loket">Digitaal Loket</a></span>.</span></p> <h2>Online meldingen doorgeven</h2> <p><span>Wilt u iets melden over uw leefomgeving of openbare ruimte, bijvoorbeeld een losse stoeptegel? Dan kunt u dit per e-mail aan ons doorgeven via <span><a href="mailto:gemeente@olst-wijhe.nl" title="stuur een mail naar de gemeente">gemeente@olst-wijhe.nl</a></span>.</span></p> <p><span>Op vrijdag 10 mei vanaf 22.00 uur kunt u online weer bij ons terecht. </span></p> <p><span><em>Excuses voor het ongemak.</em></span></p> 2019-05-10 17:00:00 +0200 2019-05-09 10:00:13 +0200 2019-05-09 10:00:52 +0200 Meld u aan voor updates van ProRail ProRail onderhoudt en vernieuwd het spoor, de wissels en de stations continu. Ook in onze gemeente zijn er regelmatig werkzaamheden. <p>Bij (nachtelijke) werkzaamheden informeerde ProRail aanwonenden huis-aan-huis, maar daar stopt de organisatie mee. Wilt u op de hoogte blijven van werkzaamheden in uw buurt? Dan kunt u zich aanmelden via <a href="https://mijnprorail.prorail.nl" title="Ga naar mijnprorail">MijnProRail</a>. Als er werkzaamheden zijn gepland, ontvangt u hierover bericht. Uw mailadres wordt vanzelfsprekend alleen gebruikt voor het communiceren over werkzaamheden van of in opdracht van ProRail. Natuurlijk kunt u ook altijd op de <a href="https://www.prorail.nl/spoorwerk" title="Ga naar website prorail">website van ProRail</a> kijken voor een overzicht van de werkzaamheden.</p> <br /> 2019-05-10 01:00:00 +0200 2019-05-10 09:16:04 +0200 2019-05-10 09:16:04 +0200 Derde burgerlid gemeenteraad Hans van Polen is in de raadsvergadering van 6 mei beëdigd als burgerlid van GroenLinks. <p>Maandag 25 februari 2019 is de gemeenteraad gestart met een nieuwe manier van vergaderen. De drie fracties die uit twee raadsleden bestaan worden aangevuld met een burgerlid. Hij of zij kan namens de fractie deelnemen aan een raadsbijeenkomst in de beeldvormende en oordeelsvormende fase.</p> 2019-05-08 11:00:00 +0200 2019-05-07 14:55:03 +0200 2019-05-07 14:55:03 +0200 Voorgenomen aanwijzingsbesluit ondergrondse containers De overige zeven kernen en het buitengebied worden na de zomer aangesloten op ondergrondse containers voor restafval. Hiervoor worden extra containers geplaatst. Het ontwerpbesluit, het plaatsingsplan en de kaart met de locaties liggen ter inzage. U kunt een zienswijze indienen. Hieronder leest u de bekendmaking van het voorgenomen aanwijzingsbesluit. <p>Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij het voornemen hebben om een aantal nieuwe locaties voor ondergrondse containers in de gemeente Olst-Wijhe aan te wijzen voor de inzameling van huishoudelijk restafval.</p> <p>Het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken, plaatsingsplan en kaart, liggen van donderdag 9 mei tot en met woensdag 19 juni 2019 ter inzage bij de balie van het gemeentehuis in Wijhe. Gedurende deze termijn kan iedereen schriftelijk zijn of haar zienswijze tegen dit ontwerpbesluit indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Uw schriftelijke zienswijze kunt u sturen naar postbus 23, 8130 AA Wijhe. U kunt alleen beroep instellen tegen het uiteindelijke besluit als u ook een zienswijze heeft ingediend tegen het ontwerpbesluit en u belanghebbende bent.</p> <p>De bijlage bij het plaatsingsplan en de kaart met de locaties vindt u op de <a href="https://www.olst-wijhe.nl/afvalinzamelingbuitengebied" title="Ga naar afvalinzameling buitengebied">pagina Afvalinzameling buitengebied.</a></p> <p> </p> 2019-05-08 01:15:00 +0200 2019-05-03 10:03:59 +0200 2019-08-29 13:48:07 +0200 Kernenbezoek Welsum op 14 mei Het college van burgemeester en wethouders brengt dinsdag 14 mei 2019 een kernenbezoek aan Welsum. Dit vindt plaats bij Dorpshuis De Bongerd en begint om 20.00 uur. <p>Tijdens het kernenbezoek wordt u door de gemeente en PB Welsum onder andere bijgepraat over de stand van zaken van snel internet in het buitengebied, de opknapbeurt van de IJsseldijk, de Energievisie, het project Welzorgsum en de Stimuleringsregeling Toekomstgericht wonen. In 2020 vieren we in heel Nederland 75 jaar Vrijheid. Ook in Olst-Wijhe zijn hiervoor activiteiten in voorbereiding.</p> <p>Iedereen kan vragen aan burgemeester en wethouders stellen. Wij nodigen u van harte uit op dinsdag 14 mei om 20.00 uur bij Dorpshuis De Bongerd.</p> <p>Het college hecht er veel waarde aan om in rechtstreeks contact met inwoners van gedachten te wisselen over onderwerpen die in de directe woon- en leefomgeving spelen. Tijdens het kernenbezoek worden actuele onderwerpen toegelicht en kunnen inwoners vragen stellen aan het college. Voorafgaand aan dit kernenbezoek heeft het bestuur van Plaatselijk Belang Welsum een overleg gehad met onze directie.</p> 2019-05-07 00:15:00 +0200 2019-05-03 08:29:21 +0200 2019-05-03 08:29:21 +0200 Onderhoud website Op zondag 5 mei van 6.00 uur tot 9.00 uur voeren wij updates uit aan onze website om u ook in de toekomst goed van dienst te zijn. Vanwege deze updates zijn niet alle producten en diensten beschikbaar. Zo kunt u geen gebruik maken van onze online formulieren. <p>Tijdens deze update tonen wij een onderhoudspagina.</p> <h2>Zaken regelen met uw DigiD inloggegevens</h2> <p><span>U kunt niet inloggen met uw DigiD. Dit betekent dat u geen verhuizing kunt doorgeven of een uittreksel aan kunt vragen. U kunt uw verhuizing wel via het pdf-bestand aan ons doorgeven. Kijk voor meer informatie in ons <span><a href="http://www.olst-wijhe.nl/digitaalloket" title="ga naar Digitaal Loket">Digitaal Loket</a></span>.</span></p> <p><span>Op zondag 5 mei vanaf 9.00 uur kunt u online weer bij ons terecht. </span></p> <p><span><em>Excuses voor het ongemak.</em></span></p> 2019-05-05 05:00:00 +0200 2019-04-26 10:36:31 +0200 2019-04-26 10:37:04 +0200 Werkzaamheden openbare verlichting Olst-Noord, Wijhe Krijtenberg/Spoorstraat In Olst-Noord en Wijhe Krijtenberg staan sterk verouderde armaturen op de lantaarnpalen. Daarom laten wij deze vervangen voor armaturen met ledverlichting. In de bijlagen onderaan deze pagina ziet u precies welke armaturen worden vervangen. <p>De nieuwe armaturen geven minder lichthinder en zijn circa 40% energiezuiniger dan hun 25 jaar oude voorgangers. Ook geeft de nieuwe verlichting minder storingen dan de oude. In Olst-Noord zijn ook de palen zelf aan vervanging toe. Deze worden vervangen door palen van 4 meter hoogte (nu 5,5 meter).</p> <p>Op 8 mei start Van Gelder met het vervangen van de oude armaturen in Olst-Noord en Wijhe Krijtenberg. Daarnaast worden de armaturen aan de Spoorstraat in Wijhe en in Olst aan de Veerweg, de Meente en de Industrieweg vervangen.</p> <p>Wilt u meer weten over het vervangingsplan? Kijk dan op onze website of neem contact het Nederlands Licht Instituut, Derrin Mensink, e-mailadres derrin.mensink@nederlandslicht.nl.</p> <p> </p> 2019-05-02 16:30:00 +0200 2019-05-02 16:23:11 +0200 2019-05-02 16:24:17 +0200 Wij zoeken een lid van de Rekenkamercommissies De gemeenten Olst-Wijhe en Zwartewaterland hebben in hun rekenkamercommissies twee externe leden benoemd (waaronder de voorzitter) en twee resp. drie raadsleden. Voor de externe leden is gekozen voor een personele unie. Dat betekent dat de externe leden zitting hebben in zowel de rekenkamercommissie van Olst-Wijhe als in die van Zwartewaterland. <p>In verband met het vertrek van een extern lid van deze rekenkamercommissie zoeken beide gemeenten:</p> <ul> <li>een <a href="https://www.olst-wijhe.nl/vacaturelidrekenkamercommissies" title="ga naar vacature">lid van de rekenkamercommissies</a>.</li> </ul> <h2>Bent u geinteresseerd?</h2> <p>Lees de vacature en solliciteer op deze uitdagende functie!</p> 2019-05-02 16:00:00 +0200 2019-05-02 16:02:21 +0200 2019-05-02 16:04:11 +0200 Ruimere openingstijden balies Wijhe tijdens verbouwing balies in Holstohus Olst Van maandag 27 mei tot en met vrijdag 19 juli zijn onze balies in het Holstohus in Olst gesloten. In deze periode wordt het Holstohus verbouwd en worden ook de balies volledig vernieuwd. De nieuwe balies bieden u onder andere meer privacy dan voorheen. <p>Om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn tijdens de verbouwing zijn onze balies in het gemeentehuis in Wijhe vaker open:</p> <h2>Gemeentehuis Wijhe, Raadhuisplein 1</h2> <ul> <li>Maandag van 9.00 tot 12.00 uur en van 13.30 tot 16.30 uur</li> <li>Dinsdag van 9.00 tot 12.00 uur en van13.30 tot 16.30 uur</li> <li>Woensdag van 9.00 tot 12.00 uur en van 13.30 tot 20.00 uur</li> <li>Donderdag van 9.00 tot 12.00 uur</li> <li>Vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur en van13.30 tot 16.30 uur</li> </ul> <h2>Meer privacy aan onze vernieuwde balies</h2> <p>Vanaf maandag 22 juli helpen we u graag in het verbouwde Holstohus aan onze nieuwe balies. De balies zijn dan weer volgens de normale openingstijden geopend. Kijk voor meer informatie op www.olst-wijhe.nl/openingstijden.</p> <h2>Reisdocument en/of rijbewijs aangevraagd in Olst?</h2> <p>Heeft u een reisdocument en/of rijbewijs aangevraagd bij onze balies in het Holstohus, dan kunt u deze in de periode van 27 mei tot en met 19 juli ophalen in het gemeentehuis in Wijhe. Wij vragen uw begrip voor deze tijdelijke situatie.</p> <h2>Inloopspreekuren Financiële tegemoetkoming Olst</h2> <p>Ook de inloopspreekuren Financiële tegemoetkoming in het Holstohus vervallen van 27 mei tot en met 19 juli. U kunt tijdens deze periode gebruikmaken van ons inloopspreekuur in het gemeentehuis in Wijhe. Het inloopspreekuur in Wijhe vindt iedere dinsdag plaats van 10.30 tot 12.00 uur.</p> <h2>Fotohokje</h2> <p>U kunt wel gewoon gebruik blijven maken van het fotohokje in het Holstohus.</p> <h2>Vragen?</h2> <p>Heeft u vragen over de verbouwing? Kijk dan op de website van <a href="https://uthuus.nl/" title="ga naar https://uthuus.nl/">utHuus</a> of bel 0570 – 683939. Heeft u vragen voor de gemeente? Neem dan <a href="https://www.olst-wijhe.nl/contact" title="ga naar https://www.olst-wijhe.nl/contact">contact</a> met ons op.</p> 2019-05-01 09:00:00 +0200 2019-04-16 14:53:23 +0200 2019-04-16 15:16:02 +0200 Evenementen in mei Elke maand publiceren wij de evenementen in de maand erna waarvoor een vergunning is of wordt aangevraagd. <p>In mei gaat het om de volgende evenementen:</p> <ul> <li>4 mei - Dodenherdenking, Wijhe</li> <li>10 t/m 12 mei -<span> </span>DAF-weekend, Olst</li> <li>10 t/m 12 mei -<span> </span>Oranjefeesten, Eikelhof</li> <li>14 t/m 17 mei - Wandelvierdaagse, Wijhe</li> <li>17 t/m 19 mei -<span> </span>Vaarweekend, Olst</li> <li>19 mei - Fietsen alle Jaren, route door gemeente</li> <li>21 t/m 24 mei - Wandelavondvierdaagse, Olst</li> <li>24 mei - Miglia Daventria, route door gemeente</li> <li>25 en 26 mei - IJsseltheaterfietstocht, route door gemeente</li> <li>31 mei en 1 juni - Beachvolleybal, Herxen</li> <li>31 mei en 1 juni - IJssel trophy, Wijhe</li> <li>31 mei t/m 2 juni - Nulse feest</li> </ul> <p>Bekijk het <a href="https://www.olst-wijhe.nl/evenementenoverzicht" title="Download het evenementenoverzicht">hele evenementenoverzicht</a></p> 2019-04-30 01:00:00 +0200 2019-04-26 08:37:20 +0200 2019-04-30 09:04:50 +0200 Werkzaamheden IJsseldijk Welsum 6 mei van start Nexus Infra uit Nijverdal voert vanaf 6 mei groot onderhoud uit aan het asfalt op de IJsseldijk in Welsum. Langs de weg komen grasbetonstenen. <p>De weg is tussen 6 mei en 28 juni afgesloten voor al het verkeer met uitzondering van aanwonenden en fietsers. Dit is nodig om veilig te kunnen werken. Het doorgaande verkeer wordt omgeleid via Terwolde en Oene. De weg wordt in delen afgesloten. Voor bestemmingsverkeer blijft Welsum bereikbaar. Wanneer welk gedeelte van de weg is afgesloten, vindt u <a href="https://www.olst-wijhe.nl/ijsseldijkwelsum" title="Ga naar pagina IJsseldijk Welsum">op deze pagina</a>. In het weekend, inclusief het hemelvaartsweekend en pinksterweekend, is de weg open voor al het verkeer.</p> <p>Op 6, 7 en 8 mei vinden de werkzaamheden aan het asfalt plaats. Deze werkzaamheden beginnen aan de kant van Welsum richting Terwolde. Als dit werk af is, worden de grasbetonstenen gelegd. Ook deze werkzaamheden beginnen aan de kant van Welsum richting Terwolde. De weg wordt in vier fasen afgesloten. De kruispunten tussen de verschillende fasen zijn niet afgesloten tijdens de werkzaamheden. Na het onderhoud aan het asfalt en het aanbrengen van de grasbetonstenen wordt er voor eind juli een slijtlaag aangebracht op de IJsseldijk. Na de bouwvak worden de kantmarkering aangebracht en worden de verkeersremmende maatregelen uitgevoerd.</p> <h2>Wat gaat er veranderen?</h2> <ul> <li>Aan beide zijden van de IJsseldijk komen grasbetonstenen. </li> <li>De rijbaan buiten de bebouwde kom wordt voorzien van kantmarkering. Hierdoor ontstaat er een rijbaanversmalling. De rijbaan is in totaal  3,50 meter breed. </li> <li>Binnen de 30 km zone komen drie wegversmallingen. </li> <li>De kruisingsvlakken met de Zijlweg en de Kapellenkamp worden voorzien van rood asfalt en markeringspalen. De andere kruisingsvlakken krijgen een andere kleur waardoor ze meer opvallen. </li> <li>Op meerdere plaatsen komt de toegestane snelheid op het wegdek te staan. </li> <li>Bij onoverzichtelijke kruisingen komen waarschuwingsborden op de IJsseldijk.</li> </ul> <h2>Vragen?</h2> <p>Voor vragen over de werkzaamheden kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met Dick Bontekoe (Nexus Infra) of Tom van Leeuwe (gemeente Olst-Wijhe). Zij zijn bereikbaar via telefoonnummer 14 0570.</p> 2019-04-28 09:30:00 +0200 2019-04-11 09:18:48 +0200 2019-05-03 09:30:35 +0200 Nationale Herdenking, zaterdag 4 mei 2019 Ook dit jaar staan we in onze gemeente stil bij de Nationale Herdenking. Deze is op zaterdag 4 mei. De dag zal verlopen volgens de richtlijnen die zijn vastgesteld door de commissie Nationale Herdenking. <p>Zowel in Olst als in Wijhe is er een herdenkingsbijeenkomst met aansluitend een Stille Tocht. De herdenkingsbijeenkomsten zijn in Olst in het Holstohus en in Wijhe in de Nicolaaskerk. Aanvang 19.00 uur. Na afloop van de herdenkingsbijeenkomst gaat een Stille Tocht naar het monument (Droststraat in Olst en Stationsweg/Oranjelaan in Wijhe) waar om 20.00 uur de herdenking plaatsvindt met twee minuten stilte, het Wilhelmus en enkele toespraken.</p> <h2>Over de Nationale Herdenking</h2> <p>Met de Nationale Herdenking op 4 mei worden alle burgers en militairen die zijn gevallen sinds mei 1940 herdacht. Maar ook wordt stilgestaan bij anderen die door oorlogshandelingen en terreur zijn omgekomen. Vanaf 18:00 uur tot zonsondergang (21:20 uur) wordt de Nederlandse vlag halfstok gehangen bij alle openbare gebouwen en veel inwoners.</p> <p>Horecabedrijven worden verzocht van 18:00 uur tot 22:00 uur rekening te houden met de herdenking door de buitenverlichting en neonreclame/lichtbakken uit te laten en de muziek uit te zetten, zodat alleen de muziek van de officiële Nederlandse radio, - en televisieprogramma’s te horen is.</p> <p>De klokken binnen de gemeente luiden vanaf 19:45 uur tot dertig seconden voor 20:00 uur, zodat om 20:00 uur de gehele gemeente twee minuten stilte kan houden. Iedereen wordt dan verzocht stil te zijn.</p> <h2>Het programma in Olst:</h2> <p>19.00 uur<span> </span>Herdenkingsbijeenkomst in het Holstohus, Jan Schamhartstraat 5, Olst.</p> <p>De herdenkingsbijeenkomst is samengesteld door het 4-mei comité Olst. Het thema is ‘In vrijheid kiezen’. Teun Grashof en Rosanne Stook verzorgen enkele liederen. Iedereen wordt van harte uitgenodigd deze bijeenkomst bij te wonen.</p> <p>19.30 uur<span> </span>Vertrek van de Stille Tocht naar het monument aan de Droststraat. De Stille Tocht wordt vooraf gegaan door trommelslagers van de Olster Harmonie.</p> <p>Iedereen wordt uitgenodigd zich bij de Stille Tocht aan te sluiten. De tocht zal via de Jan Schamhartstraat, park De Olsterhof, Aaldert Geertsstraat en de Hendrik Droststraat naar het monument gaan. U wordt verzocht, zeker langs deze route, de vlag halfstok te hangen.</p> <p>20.00 uur <span> </span>Dodenherdenking bij het monument, met medewerking van de Olster Harmonie, de scoutinggroep Olst-Wijhe en een aantal schoolkinderen.</p> <p>Burgemeester Ton Strien houdt een toespraak, er worden kransen gelegd ter nagedachtenis aan de oorlogsslachtoffers en er worden gedichten voorgedragen. Bij het monument vertellen André Roelofs en Bertie Stoel het verhaal van hun vaders Joop Roelofs en Albert Stoel. De vaders zijn inmiddels boven de 90 jaar en hebben beiden in Duitsland gezeten. De één vrijwillig, de ander gedwongen. Het verhaal wordt gebracht in tweespraak-vorm, door een zoon en een dochter van beiden.</p> <p>Ter afsluiting worden alle aanwezigen in de gelegenheid gesteld om langs het monument te lopen en eventueel bloemen te leggen. Iedereen wordt van harte uitgenodigd aanwezig te zijn bij de herdenking.</p> <p><span>Het programma in Wijhe:</span></p> <p>19.00 uur<span> </span>Herdenkingsbijeenkomst in de Nicolaaskerk (Kerkstraat). Deze bijeenkomst is voorbereid door de oecumenische taakgroep en heeft het thema ‘In vrijheid kiezen’.</p> <p>Iedereen wordt van harte uitgenodigd deze bijeenkomst bij te wonen.</p> <p>19.35 uur<span> </span>Vertrek van de Stille Tocht vanaf de Nicolaaskerk naar het monument aan de Stationsweg / Oranjelaan voor de dodenherdenking. De Stille Tocht wordt voorafgegaan door de Wijhese Harmonie. U wordt verzocht, zeker langs deze route, de vlag halfstok te hangen.</p> <p>20.00 uur<span> </span>Dodenherdenking bij het monument, met medewerking van de Wijhese Harmonie, de scoutinggroep Olst-Wijhe, jeugdleden van Wijhe ‘92 en een afvaardiging van de Wijhese schoolkinderen. Loco-burgemeester Marcel Blind houdt een toespraak bij het monument. Ter afsluiting worden alle aanwezigen in de gelegenheid gesteld om langs het monument te lopen en eventueel bloemen te leggen.</p> <p>Iedereen wordt van harte uitgenodigd aanwezig te zijn bij de herdenking.</p> <br /> 2019-04-28 01:15:00 +0200 2019-04-25 13:49:50 +0200 2019-04-25 13:49:50 +0200 Afvalinzameling buitengebied gaat veranderen Afval is steeds vaker grondstof voor het maken van nieuwe producten. Door grondstoffen goed van het restafval te scheiden, ontstaat er aanzienlijk minder restafval. In de kernen brengen inwoners hun restafval al langer naar een ondergrondse container. Na de zomer wordt dit ook ingevoerd voor het buitengebied. <p>Op 7 mei (Holstohus, Olst) en 8 mei (gemeentehuis, Wijhe) organiseren we twee inloopavonden. Beide avonden zijn gelijk van opzet. Bezoekers horen hier meer over het omgekeerd inzamelen, de locaties van de containers en het gebruik van de ROVA-pas. De avonden starten om 19.00 uur en duren tot 21.00 uur.</p> <p>Heeft u nu nog een grijze container, dan heeft u waarschijnlijk een brief ontvangen over deze avonden. Heeft u geen brief ontvangen, maar heeft u nog wel een grijze container? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 14 0570. Uiteraard bent u ook van harte welkom bij één van de inloopavonden.</p> <p> </p> 2019-04-27 00:45:00 +0200 2019-04-26 08:33:19 +0200 2019-04-26 08:34:21 +0200 Vijf koninklijke onderscheidingen in de gemeente Olst-Wijhe Aan vijf inwoners van de gemeente Olst-Wijhe is een koninklijke onderscheiding toegekend. Drie daarvan zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau, één inwoner is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau en één inwoner is benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. <p>De bijbehorende versierselen werden uitgereikt door burgemeester Ton Strien tijdens de zgn. ‘Lintjesregen’ op vrijdag 26 april 2019 bij Logtenberg, Boerhaar 16 in Wijhe.</p> <p>Het gaat om onderstaande inwoners:</p> <h2>De heer Rob van der Werf, Olst (Lid in de Orde van Oranje-Nassau)</h2> <p>Rob van der Werf is een muziekliefhebber in hart en nieren, dit zie je ook terug in zijn vele verdiensten op muzikaal gebied. Rob is onderzoeker en medeauteur van het boek ‘The Westend Story, het verhaal achter de legendarische Haagse drums’. Naar aanleiding hiervan heeft hij de website ‘Westenddrums’ gemaakt, waar hij ook beheerder van is. Vanaf 2006 tot 2010 was Rob bestuurslid van de Stichting ‘Sixties Alive’. Daarnaast is hij ook vijf jaar medeorganisator geweest van de ‘Dutch Vintage Drum Meetings’. Sinds 2011 is hij vrijwilliger én lid van de muziekgroep ‘Blues and So’. Andere verdiensten: Rob is activiteitenbegeleider geweest bij de Stichting ’t Olde Postkantoor Olst en nog steeds is hij actief bij Tennisvereniging ‘Ter Spille’ en bij de Herensociëteit ‘Voorheen de Nut’s Neut’.</p> <h2>De heer Jonny Hollander, Welsum (Lid in de Orde van Oranje-Nassau)</h2> <p>In 1995 werd Jonny Hollander raadslid/wethouder van de voormalige gemeente Olst en vervolgens, tot 2010, wethouder van de gemeente Olst-Wijhe. Jonny’s verdiensten zijn voor een groot deel verbonden met het dorp Welsum.</p> <p>Sinds 1998 is Jonny bestuurslid en later voorzitter van de Vereniging voor Volksvermaak Welsum. Een vereniging die in 2017 haar 100-jarig bestaan vierde en die jaarlijks evenementen organiseert. Met als hoogtepunt de Welsumse Karmse, in augustus. In 1998 is Jonny ook gestart als voorzitter van de Sportvereniging Welsum. Dit voorzitterschap heeft hij neergelegd toen hij als wethouder de portefeuille sport onder zijn beheer kreeg. Jonny is tevens voorzitter van Stichting Dorpshuis Welsum.</p> <p>In 2017 heeft hij de Buitenschoolse Opvang Natuurlijk Doen! in Welsum mede opgericht en daar is hij nu nog steeds voorzitter van. Andere verdiensten: Jonny was voorzitter bij Voetbalvereniging Oene en bij Stichting Openbaar Basisonderwijs Salland was hij bestuurslid en voorzitter van de Raad van Toezicht van De Mare.</p> <h2>De heer Hendrik Pol, Wijhe (Lid in de Orde van Oranje-Nassau)</h2> <p>De maatschappelijke verdiensten van Henk Pol zijn al zichtbaar vanaf 1977. Toen stond hij namelijk, als voorzitter van het CDA Verbandsbestuur, aan de basis van de lokale fusie van de politieke partijen KVP, CHU en de ARP tot het CDA. In 1978 werd Henk geïnstalleerd als gemeenteraadslid van de voormalige gemeente Wijhe. Tot 1994 was hij raadslid en fractievoorzitter voor het CDA. In 2001 werd Henk vrijwilliger bij en vanaf 2010 voorzitter van Stichting Salland Natuur Fair. Deze stichting organiseerde het gelijknamige evenement op het landgoed Groot Zwaaftink in Heeten. De fair trok per jaargang zo’n 5.000 tot 7.000 bezoekers. De organisatie wilde met het evenement, in het bijzonder bij de jeugd, draagvlak creëren voor het landschap en de natuur. Recent is besloten tot opheffing van dit evenement en op dit moment houdt Henk zich bezig met de afwikkeling hiervan. Vanaf 2013 heeft Henk zich ook, als voorzitter, ingezet voor de WBE (de Wild Beheer Eenheid) IJsselstreek Salland.</p> <h2>De heer Freerk Kunst, Wijhe (Ridder in de Orde van Oranje-Nassau)</h2> <p>Sinds 1978 zet Freerk Kunst zich, onder andere als secretaris, in voor de Historische Vereniging Wijhe en het Wijhes museum. Ook was hij, gedurende vier jaar, lid van het college van kerkvoogden van de Hervormde Gemeente Wijhe en al vanaf 1998 tot heden is hij archivaris bij de Protestantse gemeente Wijhe. In 2011 heeft Freerk, in opdracht van de gemeente Olst-Wijhe, de kunstcollectie van de gemeente gesaneerd. Ook op landelijk gebied heeft Freerk verdiensten. In 1994 heeft hij de Stichting Friedoc (het Fries Documentatie Centrum voor genealogie en geschiedenis) mede opgericht en daar is hij meer dan 20 jaar vrijwillig actief geweest. Vanaf 2004 tot 2016 heeft Freerk zich, als secretaris en penningmeester, ingezet voor de landelijke Joseph Wresinski Cultuur Stichting. De theatergroep van deze stichting maakt kwalitatief hoogwaardige theater- en muziekproducties, waarin verhalen rond armoede en uitsluiting zichtbaar worden.</p> <h2>De heer Maarten Olthof-van den Eerenbeemt, Olst (Officier in de Orde van Oranje-Nassau)</h2> <p>Maarten Olthof-van den Eerenbeemt heeft in 1997 de stichting Vajra mede opgericht en is voorzitter van deze stichting. Vajra richt zich op de realisatie van de acht Millenniumdoelstellingen van de Verenigde Naties in Nepal, door middel van kleinschalige armoedebestrijding, gezondheidszorg, onderwijs en zorg voor het milieu. Het Nederlands bestuur houdt zich bezig met fondsenwerving en technische ondersteuning van vele projecten. In 2007 werd de Vajra Academy opgericht, waar inmiddels ruim 400 leerlingen onderwijs genieten. Ook zijn er dorpsscholen opgericht, medische kampen gesticht en een ziekenhuis geopend. Maarten heeft ook bijgedragen aan de ontwikkeling van de parabolische zonneoven als ecologische kookvoorziening in Nepal, onder meer in vluchtelingenkampen voor Bhutanese vluchtelingen. In totaal maakt Maarten zich nu al een kwarteeuw intensief, zowel op landelijk als internationaal niveau, verdienstelijk voor ontwikkelingssamenwerking.</p> <p><em>Foto: Jan van Aefst</em></p> 2019-04-26 13:30:00 +0200 2019-04-26 13:36:32 +0200 2019-04-26 18:47:47 +0200 Paasbulten vanavond en volgende week alsnog ontstoken De traditionele paasvuren konden helaas niet doorgaan vanwege de droogte en het verhoogde risico op natuurbrand. Inmiddels is het risico weer teruggebracht naar fase 1 - regulier risico. De paasbulten in onze gemeente mogen daarom alsnog worden ontstoken. <p>Vijf bulten worden vanavond ontstoken. Zes volgen komende week. De aanvragers van de ontheffing bepalen zelf wanneer zij de bult ontsteken. Hierover informeren zij ons, zodat de bult kan worden gecontroleerd en de brandweer kan worden geïnformeerd. De regels uit de ontheffing gelden uiteraard nog steeds.</p> <br /><br /> 2019-04-26 11:30:00 +0200 2019-04-26 11:36:22 +0200 2019-04-26 11:36:22 +0200 West-Overijssel werkt samen aan de nationale klimaatdoelen Bestuurders van gemeenten, provincie, waterschappen en netbeheerders in West-Overijssel hebben afspraken gemaakt over de regionale aanpak van de energietransitie. Aanleiding voor de afspraken is het nationale klimaatakkoord waarover momenteel wordt onderhandeld. <p>Het klimaatakkoord leidt tot grote opgaven in de regio. Er moet op grote schaal duurzame elektriciteit worden opgewekt. Ook voor verwarming van gebouwen en woningen – nu vaak aardgas - worden duurzame alternatieven gezocht. De samenwerkende partijen gaan mét de samenleving op zoek naar de beste oplossingen. Deze worden opgeschreven in een zogeheten regionale energiestrategie (RES).</p> <h2>Eerste stap: samen starten</h2> <p>Marcel Blind (voorzitter van de Stuurgroep Energie Strategie West Overijssel): “De energietransitie is een enorme opgave, die iedereen gaat zien en voelen. We moeten belangrijke keuzes maken, die impact hebben op onze leefomgeving en het mooie landschap in onze regio. Tegelijkertijd is de RES een kans om hier als regio zelf het initiatief in te nemen en de lijnen uit te zetten.”</p> <p>In alle besturen is deze week gesproken over de concept-startnota voor de RES. Dit is het spoorboekje dat de samenwerkende partijen willen gebruiken om tot een regionale aanpak te komen.</p> <h2>Belang voor de regio</h2> <p>Een belangrijke vraag is welke maatregelen voor inwoners acceptabel zijn. Er moet een goede balans gevonden worden tussen de bijdrage aan de energietransitie, de (maatschappelijke) kosten, de impact in het landschap en de maatschappelijke acceptatie. De energietransitie biedt West-Overijssel aan de andere kant ook heel veel kansen op het gebied van werk en het stimuleren van innovatie. Daarom wordt een adviesgroep gevraagd om mee te denken en te adviseren. In de adviesgroep zitten onder anderen VNO/NCW Midden, Natuur en Milieu Overijssel, Salland Wonen namens de woningcorporaties, het cluster Bio-energie Oost Nederland en LTO Noord. Omdat voor het opwekken, opslaan en transporteren van duurzame energie een stabiel energienetwerk noodzakelijk is, zijn ook de regionale netwerkbeheerders Rebo, Coteq en Enexis betrokken.</p> <p>Marcel Blind: “In de startnotitie hebben we nadrukkelijk aandacht voor de inbreng van  volksvertegenwoordiging, bedrijven, instellingen en inwoners. We proberen op die manier zoveel mogelijk acceptatie en draagvlak te creëren voor onze aanpak. Uiteindelijk is het immers aan de gemeenteraden, Provinciale Staten en de diverse Algemene Besturen in de regio om de noodzakelijke besluiten de nemen.”</p> <h2>Hoe werkt het?</h2> <p>In elke regio in Nederland wordt bepaald welke stappen kunnen worden gezet om tot een duurzamer energieverbruik te komen. Dit leidt per regio tot een aanbod aan de rijksoverheid. In zo’n aanbod staan de maatregelen, zoals de aanleg van zonnevelden of windmolens en het aardgasvrij maken van woningen. Dat aanbod moet in juni 2020 klaar zijn. De optelsom van al deze regionale strategieën moet uiteindelijk leiden tot realisatie van de doelen in het klimaatakkoord.</p> <p>Om na de ondertekening van het landelijke klimaatakkoord snel aan de slag te kunnen, bereidt de regio zich nu al voor. Dat betekent dat nu al informatie wordt ingewonnen en het proces wordt georganiseerd.</p> <h2>Wat gaat er hierna gebeuren?</h2> <p>Allereerst informeren we de gemeenteraden, Provinciale Staten en de Algemeen Besturen van de waterschappen over deze aanpak. Zodra het klimaatakkoord is getekend bespreken we de startnotitie met hen: zijn ze het eens met onze aanpak? En welke ideeën hebben zij om de Regionale Energiestrategie tot een succes te maken? Daarna kunnen we aan de slag om de energiestrategie te gaan maken.</p> <h2>Voortbouwen op lopende initiatieven</h2> <p>In alle gemeenten in West Overijssel, bij de waterschappen en provincie Overijssel lopen al diverse initiatieven; er gebeurt veel op het gebied van klimaat en duurzaamheid. In deze initiatieven zit letterlijk veel energie, en die gaan gewoon door. In de Regionale Energie Strategie bereiden we de vervolgstappen voor die nodig zijn om de doelen van 2030 te bereiken, met een doorkijk naar 2050.</p> 2019-04-25 08:59:00 +0200 2019-04-25 09:03:46 +0200 2019-04-25 09:03:46 +0200 College bezoekt Marle voor jaarlijks kernenbezoek Op dinsdag 7 mei bezoeken burgemeester en wethouders Marle voor het jaarlijkse kernenbezoek. Deze avond wordt georganiseerd door Plaatselijk Belang Marle in samenwerking met ons. <h2>Programma</h2> <p>Na de ledenvergadering van PB Marle start het gemeenschappelijke deel van de avond. De inwoners worden geïnformeerd over de mogelijkheden van toekomstgericht wonen, de nieuwe opzet van de raadsvergadering en welke voorbereidingen er in Olst-Wijhe zijn voor de viering van 75 jaar Vrijheid in 2020. En de werkgroep duurzame IJsseldorpen geeft een presentatie over hun activiteiten.</p> <p>Het college hecht er veel waarde aan om in rechtstreeks contact met inwoners van gedachten te wisselen over onderwerpen die in de directe woon- en leefomgeving spelen. Tijdens het kernenbezoek is er dan ook tijd en ruimte om vragen te stellen aan het college. Iedereen is welkom in de jachtschuur bij Wim Westhoff aan de Marledijk 2. Het programma start om 20.00 uur.</p> <p>Voorafgaand aan dit kernenbezoek heeft het bestuur van Plaatselijk Belang Marle een overleg gehad met onze directie.</p> <p> </p> 2019-04-25 01:00:00 +0200 2019-04-25 12:46:40 +0200 2019-05-03 13:03:34 +0200 Thema avond over het puberende brein Op maandagavond 13 mei, organiseert Impluz in samenwerking met het jongerenwerk van WijZ Welzijn Olst-Wijhe, een thema avond over het puberende brein. Deze thema avond is voor ouders, verzorgers en andere betrokkenen van kinderen en jongeren in de leeftijd van 10 tot 18 jaar. Hierbij zal ook aandacht besteed worden aan het puberende brein als je autisme of ADHD hebt. <p> <p>Tijdens deze avond staat de ontwikkeling van de hersenen bij pubers centraal met als doel inzicht te geven in de ontwikkeling van het brein, het effect op het gedrag van de jongere en hoe u hier als opvoeder uw voordeel mee kunt doen.</p> <p>De ontwikkeling van de hersenen loopt nog door tot na het 20<sup>e</sup> jaar. Vooral in het begin en aan het eind van de puberteit, verandert er veel in het hoofd van de jongere. Als ouders en begeleiders, lopen we allemaal van tijd tot tijd aan tegen het ‘bijzondere’ gedrag van de pubers; hangerig, opstandig, lui, brutaal, experimenteren, laat naar bed gaan, uitslapen, slecht kunnen plannen enz. Tijdens deze thema avond wordt uitgelegd waar dat gedrag vandaan komt, wat realistische verwachtingen zijn en hoe u er het beste mee om kunt gaan.</p> <p>De thema avond vindt plaats op 13 mei om 19:00 uur in het Holstohus, Jan Schamhartstraat 5 in Olst. Inloop met koffie of thee is om 18:30 uur en verwachtte eindtijd is 21:00 uur. Deelname aan de thema avond is gratis. Voor het deelnemen aan deze thema avond is het nodig om aan te melden. Voor meer informatie en/of aanmelden kan er contact opgenomen worden met het jongerenwerk van <a href="mailto:jongerenwerkolstwijhe@wijz.nu" title="stuur een mail naar jongerenwerkolstwijhe@wijz.nu">WijZ Welzijn</a>.</p> </p> 2019-04-25 00:00:00 +0200 2019-04-25 12:00:37 +0200 2019-04-25 12:00:37 +0200 Herdenkingsbijeenkomst 4 mei in Holstohus De herdenkingsbijeenkomst op 4 mei in Olst vindt dit jaar plaats in het Holstohus. De herdenkings-bijeenkomst start om 19.00 uur. De programma's van de herdenking op 4 mei in Olst en in Wijhe vindt u op woensdag 1 mei op onze website. <p>De programma's zijn vanaf 1 mei beschikbaar en staan 1 mei ook op de gemeentelijke pagina in de Huis aan Huis Reklamix.</p> <p> </p> 2019-04-23 01:15:00 +0200 2019-04-18 09:42:48 +0200 2019-04-26 14:50:23 +0200 Gewijzigde openingstijden Pasen Op maandag 22 april (tweede paasdag) zijn onze balies in het gemeentehuis en het Holstohus gesloten. Ook telefonisch kunt u ons niet bereiken. <p>Wilt u een geboorte aangeven of een begrafenis vastleggen op tweede paasdag?</p> <p>Kijk voor meer informatie op <a href="https://www.olst-wijhe.nl/openingstijden" title="Bekijk openingstijden">www.olst-wijhe.nl/openingstijden</a>. Op dinsdag 23 april kunt u weer bij ons terecht.</p> <br /> 2019-04-22 00:00:00 +0200 2019-04-11 19:19:49 +0200 2019-04-11 19:19:49 +0200 Burgemeester Ton Strien bezoekt echtpaar Van Mourik-Käting Burgemeester Ton Strien bezocht afgelopen woensdag het echtpaar Van Mourik-Käting. <p> <p>Zij vierden op 16 april 2019 hun 60-jarig jubileum.</p> </p> 2019-04-18 12:15:00 +0200 2019-04-18 12:04:22 +0200 2019-04-18 12:04:22 +0200 Stimuleringsregeling toekomstgericht wonen iets voor u? Gaat u binnenkort uw woning aanpassen, zodat u er langer kunt blijven wonen? En maakt u uw huis ook nog eens duurzamer door energiebesparende maatregelen te treffen? Dan hebben wij een interessante financieringsregeling, namelijk de Stimuleringsregeling toekomstgericht wonen. <p>De <a href="http://www.olst-wijhe.nl/stw" title="ga naar http://www.olst-wijhe.nl/stw">Stimuleringsregeling toekomstgericht wonen</a> is een lening en heeft een aantrekkelijke rente bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn).</p> <p>In een gesprek met een medewerker van de gemeente krijgt u informatie over de diverse mogelijkheden. Daarna maakt de medewerker een toewijzingsbrief voor u waarmee u een lening met een lage rente kunt aanvragen bij SVn. Zo zorgen wij er samen met u voor dat u langer in uw vertrouwde, veilige omgeving kunt blijven wonen in een duurzame woning.</p> <p> </p> <p> </p> 2019-04-17 05:00:00 +0200 2019-04-09 12:20:10 +0200 2019-04-09 12:28:01 +0200 Geen paasvuren in Olst-Wijhe Komend weekend zijn weer de traditionele paasvuren. Het is al langere tijd droog in de natuur. Daardoor is er kans op natuurbranden. <p>Een natuurbrand kan zich in droge periodes snel en onvoorspelbaar ontwikkelen, zeker bij harde wind. Terreineigenaren, natuurbeheerders en hulpdiensten zijn in deze periode extra alert, maar vragen ook ieders medewerking om de gevolgen van natuurbrand te voorkomen of te beperken</p> <p>In de regio IJsselland geldt op dit moment fase 2 - Extra Alert (voorheen code oranje). <br />De verwachting is dat fase 2 ook tijdens de paasdagen geldt. Bij fase 2 is het verboden paasbulten aan te steken. Ook binnen de gemeente Olst-Wijhe mogen geen paasbulten aangestoken worden.  De buitengewoon opsporingsambtenaren, boa’s, houden toezicht. Als een paasbult op 1e of 2e paasdag wordt aangestoken is een boete het gevolg. De paasbult moet dan ook meteen gedoofd worden. De kosten daarvoor zijn voor rekening van de organisator.</p> <p>Als er weer fase 1 is mogen de paasbulten, na overleg met de gemeente, alsnog worden aangestoken.</p> <p>De burgemeester hoopt en verwacht dat iedereen begrip heeft voor deze situatie.</p> 2019-04-16 18:00:00 +0200 2019-04-16 17:53:51 +0200 2019-04-16 17:53:51 +0200 Paasvuren in Olst-Wijhe Wilt u een paasvuur bezoeken in Olst-Wijhe? Dat kan op de volgende locaties: <p><span>Eerste paasdag</span><span> </span></p> <p>Eikelhof<span> </span>Eikelhofweg 16 (400m3)</p> <p><span> </span>Eikelhofweg ter hoogte van nummer 27 (80m3)</p> <p>Elshof<span> </span>Leugenshorst 5 (75m3)</p> <p>Herxen<span> </span>Kromme Koekweg, eind van de straat (450m3)</p> <p>Middel<span> </span>Woolsdijk tegenover nummer 9 (500m3)</p> <p>Welsum<span> </span>Erveweg tussen nummer 5 en 10<span> </span>(500m3)</p> <p>Wesepe<span> </span>G.J. Kappertweg nabij nummer 2 (500m3)</p> <p><span> </span>Zonnenbergerweg 10 (70m3)</p> <p>Wijhe<span> </span>Hogeweg tegenover nummer 20<span> </span>(200m3)</p> <p><span> </span>Lierderholthuisweg 5 (70m3)</p> <span> </span><span>Raalterweg 14 (75m3)</span> <h2><br /></h2> <h2>Tweede paasdag<span> </span></h2> <p>Marle<span> </span>Marledijk ter hoogte van nummer 31 (100m3)</p> <p>Welsum<span> </span>IJsseldijk 27 (130m3)</p> <p>Middel, Welsum en Wesepe hebben een evenementenvergunning gekregen.</p> 2019-04-14 17:45:00 +0200 2019-04-11 19:03:28 +0200 2019-04-11 19:03:28 +0200 Extra toezicht op paasvuren Wij hechten veel waarde aan de cultuurhistorische traditie van paasvuren. Wij vinden dat iedereen van deze mooie traditie moet kunnen genieten. <p>Daarom zijn er regels waaraan paasvuren moeten voldoen. Een ontheffing voor het ontsteken van een paasvuur mag bijvoorbeeld niet worden gebruikt voor het verbranden van afvalstoffen. Een paasbult moet minimaal 70 m3 groot zijn en mag alleen uit snoeihout bestaan. Dit jaar controleren de buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA’s) strenger of paasvuren aan deze regels voldoen. Zij kunnen boetes uitdelen als een paasvuur niet aan de regels voldoet.</p> 2019-04-14 14:15:00 +0200 2019-04-11 19:05:34 +0200 2019-04-11 19:05:34 +0200 Gesprekken over buslijn 161 Eerder dit jaar berichtten wij u over het opheffen van een deel van buslijn 161 door het centrum van Wijhe. Hierover is contact geweest tussen onze wethouder en de gedeputeerde van de provincie Overijssel. <p>Hierin hebben wij aangegeven dat wij niet akkoord gaan met het plotseling opheffen van twee haltes in Wijhe. Dit heeft geleid tot een vervolggesprek tussen de provincie en Veolia, de partij waaraan de provincie het vervoer heeft gegund. Er is gesproken over mogelijke alternatieven voor instapplaatsen in het centrum van Wijhe op de huidige route van buslijn 161. De provincie doet nu nader onderzoek en komt met voorstellen. In juni 2019 horen wij hier meer over. Wij houden u op de hoogte.</p> <br /> 2019-04-14 01:30:00 +0200 2019-04-11 18:57:53 +0200 2019-04-11 18:57:53 +0200 Gewijzigde openingstijden Pasen Op maandag 22 april (tweede paasdag) zijn onze balies in het gemeentehuis en het Holstohus gesloten. Ook telefonisch kunt u ons niet bereiken. <p>Wilt u een geboorte aangeven of een begrafenis vastleggen op tweede paasdag?</p> <p>Kijk voor meer informatie op <a href="https://www.olst-wijhe.nl/openingstijden" title="Bekijk openingstijden">www.olst-wijhe.nl/openingstijden</a>. Op dinsdag 23 april kunt u weer bij ons terecht.</p> <br /> 2019-04-14 00:45:00 +0200 2019-04-11 19:17:05 +0200 2019-04-11 19:17:05 +0200 Routenetwerken Salland opvolger van Recreatiegemeenschap Salland Salland heeft een uitgebreid fiets- en wandelroutenetwerk. Jaarlijks maken hier tienduizenden mensen gebruik van. Het beheer en de doorontwikkeling van het netwerk is sinds 1 januari 2019 ondergebracht bij Routenetwerken Salland (RNS). RNS is een nieuw samenwerkingsverband tussen de gemeenten Deventer, Olst-Wijhe en Raalte en volgt het opgeheven Recreatiegemeenschap Salland (RGS) op. <p>Wethouders Anton Bosch (Olst-Wijhe), Jacques van Loevezijn (Raalte) en Thomas Walder (Deventer) hebben de samenwerking gisteren officieel ondertekend. Ook is het logo van RNS bekendgemaakt.</p> <h2>Doorontwikkeling</h2> <p>Met de oprichting van RNS blijft het onderhoud aan de recreatieve fiets- en wandelroutenetwerken geborgd. Ook blijft de uitbreiding van de routenetwerken met bijvoorbeeld nieuwe routes en de digitale doorontwikkeling belangrijk. Qua doorontwikkeling staan momenteel de kwaliteit van de bewegwijzering en de toevoeging van beleving voor de diverse doelgroepen voorop.</p> <h2>Eén aanspreekpunt</h2> <p>De gemeenten hebben gezamenlijk één coördinator routenetwerken Salland aangesteld. De coördinator is namens de drie gemeenten verantwoordelijk voor de fiets- en wandelroutenetwerken in Salland. Ook is de coördinator aanspreekpunt voor onder andere klachten en schademeldingen. Coördinator Paul Kruiper is te bereiken via routesalland@dowr.nl.</p> <br /> 2019-04-12 14:30:00 +0200 2019-04-12 14:22:26 +0200 2019-04-12 14:22:26 +0200 College op bezoek in Herxen voor jaarlijks kernenbezoek Op donderdag 25 april zijn burgemeester en wethouders op bezoek in Herxen voor het jaarlijkse kernenbezoek. Deze avond wordt georganiseerd door Plaatselijk Belang Herxen in samenwerking met de gemeente. <p>Hoofdthema van de avond is de Visie Herxen 2019-2030. Hierover is een filmpje gemaakt. De werkgroepen Verkeer, Woningbouw en Energie vertellen waar zij mee bezig zijn.</p> <p>Wij vertellen over de nieuwe manier van vergaderen van de raad en de Stimuleringsregeling Toekomstgericht Wonen. In 2020 vieren we in heel Nederland 75 jaar Vrijheid. Ook in Olst-Wijhe zijn hiervoor activiteiten in voorbereiding.</p> <p>Tijdens het kernenbezoek is er voldoende tijd om vragen te stellen aan het college. Graag gaan zij met de inwoners in gesprek. Iedereen is welkom in buurthuis De Herxer Marke. Het programma start om 20.00 uur.</p> <p> </p> 2019-04-12 01:15:00 +0200 2019-04-11 19:07:25 +0200 2019-04-15 11:27:53 +0200 College op bedrijfsbezoek bij twee jonge ondernemers in microgroente Het college van B en W ging woensdag 10 april voorafgaand aan het kernenbezoek Boskamp op bedrijfsbezoek bij Shortgreens. <p>Short Greens is het bedrijf van de jonge ondernemers Carlos (18 jaar) en Daniël (15 jaar) Farfan. Zij verbouwen ambachtelijke microgroenten. In december van het afgelopen jaar zijn de broers gestart en inmiddels hebben ze al diverse afnemers, waaronder verschillende restaurants.</p> <p>De burgemeester en de wethouders waren onder de indruk van de passie, bevlogenheid en grootse plannen van de jongens. 's Avonds hebben de jongens tijdens het kernenbezoek het verhaal van hun bedrijf vertelt aan de meer dan 90 aanwezigen.</p> <p> </p> 2019-04-11 16:15:00 +0200 2019-04-11 16:08:04 +0200 2019-04-11 16:08:04 +0200 Vacature afstudeerder Business IT & Management Ons team Bedrijfsvoering zoekt een afstudeerder Business IT & Management. <p>Regelmatig meten we onze ‘prestaties en processen’ en vergelijken deze met andere organisaties. We gebruiken daarvoor kritische prestatie-indicatoren (kpi) en nemen deel aan de landelijke benchmark voor gemeenten ‘Vensters op bedrijfsvoering’. Het verzamelen van de benodigde gegevens is jaarlijks een tijdrovende klus. Dit moet eenvoudiger kunnen, denken wij. Zie jij een mooie uitdaging om dit met ons voor elkaar te krijgen? <a href="https://www.olst-wijhe.nl/vacatureafstudeerder" title="Ga naar vacature">Bekijk de vacature</a> en solliciteer!</p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> 2019-04-11 10:00:00 +0200 2019-04-11 10:21:12 +0200 2019-04-11 10:21:12 +0200 Loswal gesloten voor recreatief gebruik en vrachtwagens van 11 tot 15 april Van 11 tot 15 april is de Loswal in Wijhe gesloten voor recreatief gebruik en voor het opstellen van vrachtwagens. <p>De Loswal is deze dagen afgezet voor het klaarmaken van het transport van het brugdek van de Leeghwaterbrug, gefabriceerd bij SPIE. Het brugdek wordt over het water vervoerd van Wijhe via Amsterdam naar Alkmaar.</p> <p>Vanaf 15 april is de Loswal weer bereikbaar. De toilet- en douchevoorzieningen zijn dan ook in gebruik en er is een havenmeester.</p> 2019-04-08 10:30:00 +0200 2019-04-08 10:43:45 +0200 2019-04-08 10:43:45 +0200 De heer Willem de Just uit Raalte benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau De heer Willem de Just uit Raalte is afgelopen weekend benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Hij ontving de koninklijke onderscheiding uit handen van burgemeester Ton Strien, tijdens een bijzondere kerkdienst in de Dorpskerk in Olst. De dienst stond in het teken van de vijfenveertig jaar dat hij vrijwillig organist is van de Protestantse Gemeente Olst. <p><span>De heer De Just begeleidt sinds 1974 de wek</span><span>elijkse erediensten van de Protestantse Gemeente Olst en ondersteunt rouw- en trouwdiensten. Als cantordirigent verleent hij zijn medewerking aan de repetities en uitvoeringen van de cantorij. Daarnaast ondersteunt de Raaltenaar rouw- en trouwdiensten en bespeelt hij het orgel tijdens de openstelling van de Dorpskerk op vrijdag en zaterdag. Met de orgelbouwer onderhoudt hij het orgel. <br />Sinds 2005 is de heer De Just vrijwillger bij de Stichting Internationale Orgelreizen, die jaarlijks een reis naar historische orgels in Europa organiseert. Als bouwer van de website van de Stichting is hij tevens verantwoordelijk voor de public relations.<br />Naast dit alles zit hij vanaf 2011 in het bestuur van de Koninklijke Vereniging van Organisten en Kerkmusici, afdeling Overijssel. Hij houdt zich bezig met het jaarprogramma van de vereniging.</span></p> <p><em>Foto: Foto Arend-Jan</em></p> 2019-04-08 09:15:00 +0200 2019-04-08 09:08:12 +0200 2019-04-08 12:58:40 +0200 Inloopbijeenkomsten over IJsseldijk Voor het versterken van de IJsseldijk van Zwolle tot Olst is een concept-Voorkeursalternatief (concept-VKA) bekend. In dit concept-VKA staat welke maatregelen het beste genomen kunnen worden om de dijk te versterken. Het waterschap wil over dit concept-VKA de komende weken in gesprek met de inwoners van Olst, Wijhe, Herxen en Zwolle. <p>Het project IJsseldijk Zwolle-Olst is onderdeel van het landelijke Deltaplan Waterveiligheid (Hoogwaterbeschermingsprogramma).</p> <h2>Concept-Voorkeursalternatief is klaar</h2> <p>In 2017 is het waterschap een project gestart om de dijk weer te laten voldoen aan de veiligheids-normen. Dankzij de inbreng van veel betrokkenen en belanghebbenden zijn verschillende alternatieven onderzocht. Hierbij zijn de invloed op de omgeving, technische voor- en nadelen en kosten in beeld gebracht en afgewogen. Voor een groot deel van de IJsseldijk bestaat het voorstel uit een binnendijkse dijkversterking en een verticale pipingoplossing. Alle woningen en objecten met beschermde status in het plangebied worden behouden. In de reactieperiode verzamelt het waterschap alle reacties op het voorstel. Het Algemeen Bestuur van WDODelta stelt in het najaar het definitieve Voorkeursalternatief vast. Na die vaststelling start de planuitwerkingsfase waarin het voorkeursalternatief in meer detail wordt uitgewerkt tot een definitief plan.</p> <h2>Hoe denkt u erover?</h2> <p>Het waterschap is benieuwd wat de bewoners van het voorstel vinden en nodigt iedereen daarom uit om te reageren. Het concept-VKA staat op de projectwebsite. Reageren kan via de website en/of tijdens de inloopbijeenkomsten.</p> <h2>Drie inloopbijeenkomsten</h2> <p>Bewoners en belangstellenden kunnen binnenlopen wanneer men wil. Elk halfuur is er een presentatie over het project en het voorstel voor het concept-VKA. Iedereen is van harte welkom. Er is ruim de tijd voor gesprek en het stellen van vragen.</p> <p>De bijeenkomsten zijn in:</p> <p> <ul> <li>Zwolle - dinsdag 9 april van 19:00 - 21:00 uur, wijkcentrum SIO, Zwolle</li> <li>Herxen - donderdag 11 april van<span> </span>19:00 tot 21:00 uur, dorpshuis De Herxer Marke, Herxen</li> <li>Wijhe - dinsdag 16 april van 19:00 tot 21:00 uur, gemeentehuis in Wijhe</li> </ul> </p> <p>Meer informatie leest u op de <a href="https://www.wdodelta.nl/projecten/hwbp-projecten/ijsseldijk-zwolle/" title="Ga naar website waterschap">website van Waterschap Drents Overijsselse Delta</a>.</p> 2019-04-08 01:00:00 +0200 2019-04-04 19:45:30 +0200 2019-04-09 12:30:45 +0200 Onderhoud website Op zaterdag 6 april van 9.00 uur tot 16.00 uur voeren wij updates uit aan onze website om u ook in de toekomst goed van dienst te zijn. Vanwege deze updates zijn niet alle producten en diensten beschikbaar. Zo kunt u geen gebruik maken van onze online formulieren. <p>Tijdens onze werkzaamheden tonen wij een onderhoudspagina.</p> <h2>Zaken regelen met uw DigiD inloggegevens</h2> <p><span>U kunt niet inloggen met uw DigiD. Dit betekent dat u geen verhuizing kunt doorgeven of een uittreksel aan kunt vragen. U kunt uw verhuizing wel via het pdf-bestand aan ons doorgeven. Kijk voor meer informatie in ons <span><a href="http://www.olst-wijhe.nl/digitaalloket" title="ga naar Digitaal Loket">Digitaal Loket</a></span>.</span></p> <h2>Online meldingen doorgeven</h2> <p><span>Wilt u iets melden over uw leefomgeving of openbare ruimte, bijvoorbeeld een losse stoeptegel? Dan kunt u dit per e-mail aan ons doorgeven via <span><a href="mailto:gemeente@olst-wijhe.nl" title="stuur een mail naar de gemeente">gemeente@olst-wijhe.nl</a></span>.</span></p> <p><span>Op zaterdag 6 april vanaf 16.00 uur kunt u online weer bij ons terecht. </span></p> <p><em>Excuses voor het ongemak</em>.</p> 2019-04-06 08:30:00 +0200 2019-04-02 14:23:53 +0200 2019-04-02 14:24:23 +0200 Meervoudig Special Olympics World Games kampioen Meike Terhorst gehuldigd Vrijdag 5 april was het de eer aan wethouder Anton Bosch om Meike Terhorst te huldigen. Wat een topprestaties heeft ze geleverd op de Special Olympics World Games 2019 in Abu Dhabi. De Wijhese sleepte maar liefst vier medailles in de wacht met zwemmen. <p>Ze won een bronzen medaille op de 100 meter vrije slag, een bronzen medaille op de 100 meter schoolslag en een gouden medaille op de 200 meter vrije slag. Daarnaast behaalde Meike met haar estafetteploeg, die naast Meike bestaat uit Maud Jonkman, Chris Kuiper en Bart Hol, ook nog eens een gouden medaille op de 4 x 50 meter wisselslag.</p> <p>Tijdens de huldiging waren niet alleen de trotse ouders Gemma en Paul en haar broer Bart aanwezig, maar ook andere familieleden, vrienden, teamgenootjes en haar zwemcoach Wendy Scholten. De aanwezigheid van Meike’s collega’s van Brownies&amp;Downies in Deventer was een complete verrassing voor haar. Natuurlijk namen haar collega’s ook heerlijke brownies uit eigen keuken mee voor alle aanwezigen.</p> <p>De Special Olympics World Games brengt meer dan alleen sporten laat Paul Terhorst, vader van Meike, weten. “Deelnemen is belangrijker dan winnen. Het doel is vooral om meer zelfvertrouwen en zelfredzaamheid te ontwikkelen. En ze doen veel sociale vaardigheden op. Prachtig om te zien”, aldus Paul Terhorst.</p> 2019-04-05 16:45:00 +0200 2019-04-04 10:57:05 +0200 2019-04-05 16:41:30 +0200 Camperplaatsen De Loswal De camperplaatsen bij de Loswal in Wijhe zijn open. U bent van harte welkom! <p>De toilet- en douchevoorzieningen zijn beschikbaar vanaf 15 april. Dan is er ook weer een havenmeester.</p> <br /> 2019-04-04 11:00:00 +0200 2019-04-04 11:20:44 +0200 2019-04-04 11:20:44 +0200 Vacature 4e jaars stagiair HBO - HRM/Bedrijfskunde Ben of ken jij die snelle en communicatief sterke leerling, die zich wil ontwikkelen tot een professioneel HR adviseur en -businesspartner? <p>Voor ons team Bedrijfsvoering zoeken we een enthousiaste stagiair.</p> <p>Je werkt mee met onze HR- adviseurs aan de uitvoering van de dagelijkse werkzaamheden (in-, door- en uitstroom) en doet daarmee werkervaring op. Je draagt ideeën aan ter vernieuwing van ons (strategisch) HR-beleid- en instrumentarium en/of de verbetering van onze interne organisatie (processen, structuur en werkwijzen). Je helpt mee met de vertaling van de vernieuwingsvoorstellen in een plan van aanpak en ondersteunt bij de uitvoering hiervan.</p> <h2>Interesse?</h2> <p>Bekijk dan <a href="http://www.olst-wijhe.nl/bestuur/organisatie/vacature-4e-jaars-stagiair-hbo-hrm/bedrijfskunde" title="Ga naar pagina vacature 4e jaars stagiair">onze vacature</a>.</p> 2019-04-03 08:45:00 +0200 2019-03-20 20:08:19 +0100 2019-04-03 08:35:29 +0200 Onderzoek: Meer, minder of andere regels? Mogen uw buren een kapsalon aan huis beginnen of een Bed & Breakfast? Mag een evenementenorganisatie zelf bepalen waar zij een feest organiseert? Mag een ondernemer ook drankjes verkopen naast de producten die hij eigenlijk verkoopt? <p>Dat willen wij graag van u weten. Aan de hand 17 voorbeelden van aanvragen die wij vaak krijgen, kunt u ons laten weten hoe u daar over denkt.</p> <p>Met uw mening helpt u ons keuzes te maken voor het omgevingsplan. Hierin komen alle regels voor uw woon- en leefomgeving. In dit  plan willen we niet méér regelen dan nodig is. Daar hebben wij uw hulp bij nodig. Het invullen van de vragen duurt maar vijf tot tien minuten. Mogen wij op uw hulp rekenen? U kunt de vragenlijst invullen tot 18 april.</p> <p>Vul <a href="http://www.olst-wijhe.nl/samenleven/olst-wijhe-in-ontwikkeling/omgevingswet/omgevingsplan" title="Ga naar pagina omgevingsplan">de vragenlijst</a> in.</p> 2019-04-03 01:00:00 +0200 2019-03-28 12:34:45 +0100 2019-04-03 09:28:00 +0200 Samenwerkingsovereenkomst Stichting De Noordmanshoek en gemeente Olst-Wijhe getekend Dinsdag 26 maart 2019 hebben de Stichting De Noordmanshoek en de gemeente Olst-Wijhe een samenwerkingsovereenkomst getekend met als doel om het gebied Noordmanshoek in Wijhe te herontwikkelen. <h2>Noordmanshoek</h2> <h2>Op het terrein de Noordmanshoek in Wijhe wordt gewerkt aan een plan met een gevarieerde en duurzame invulling. Naast ruimte voor zonnepanelen wordt een verscheidenheid aan vegetatie aangelegd zodat het gebied ook aantrekkelijk wordt voor inwoners. <br /> <br />Samenwerkingsovereenkomst en bijdrage Nationale Postcode Loterij</h2> <p>Wethouder Herman Engberink: “Om te komen tot de herontwikkeling door Stichting De Noordmanshoek was het wenselijk om een samenwerkingsovereenkomst aan te gaan. Met deze overeenkomst worden de taken en rollen van beide partijen vastgelegd. Dit zorgt voor duidelijkheid in de verwachtingen over en weer.” Anton Kleine Schaars, voorzitter van Stichting De Noordmanshoek: “Ik ben blij met de samenwerkingsovereenkomst. Alles is nu formeel geregeld. Nog blijer ben ik met de bijdrage van de Nationale Postcode Loterij via Natuur en Milieu Overijssel. Prachtig dat op dit moment deze middelen komen. Het is een geweldige duw in de rug, nu kunnen we vaart maken. Deze middelen helpen ook om er iets moois te maken. Ik hoop dat het een visitekaartje voor Wijhe wordt.”<br /> <br /></p> <p> </p> 2019-04-02 15:15:00 +0200 2019-04-02 15:05:23 +0200 2019-04-02 15:05:23 +0200 Bloembollen nieuwjaarsreceptie volop in bloei De nieuwjaarsreceptie dit jaar stond in het teken van de zorg. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Olst-Wijhe, samenwerkingspartners uit het werkveld van wonen, welzijn en zorg en vele aanwezigen hebben bloembollen geplant. Hiervoor maakten bewoners van Overkempe een mooie bloembollenbak met een mal in de vorm van de gemeente Olst-Wijhe. Nu de bloembollen uitkomen geeft dit een prachtig beeld. De bloemen staan symbool voor de groei, bloei en veelzijdigheid van de zorg. <p> </p> <p><span>Vandaag kwamen het college van BenW en vertegenwoordigers van het Platform Wonen, Welzijn en Zorg in onze gemeente bijeen voor een overleg bij Overkempe. Een mooi moment om met elkaar stil te staan bij wat we samen hebben geplant.</span></p> <p> </p> 2019-04-01 15:00:00 +0200 2019-03-26 09:49:05 +0100 2019-03-26 11:11:02 +0100 Diamanten huwelijk voor echtpaar Roelofs-Bosch <p>Donderdag 28 maart bracht locoburgemeester Herman Engberink een bezoek aan het echtpaar Roelofs-Bosch uit Olst. Hij kwam de heer en mevrouw Roelofs feliciteren omdat zij deze dag 60 jaar getrouwd waren.</p> 2019-04-01 11:20:03 +0200 2019-04-01 11:20:03 +0200 2019-04-01 11:20:03 +0200 Snelheidsovertredingen De Omloop Wijhe Wij ontvangen regelmatig meldingen over hardrijders op De Omloop in Wijhe. Voor deze weg geldt een maximum snelheid van 50 km per uur. Om hier de verkeersveiligheid en de leefbaarheid in de aanliggende woonwijken te vergroten, zijn aanvullende verkeersmaatregelen voor De Omloop wenselijk. <p>Wij denken hierbij aan een fysieke scheiding en versmalling van de rijbanen. Als de gemeenteraad hiervoor middelen beschikbaar stelt, realiseren wij deze maatregel gelijktijdig met het groot onderhoud. Dat duurt nog enkele jaren. Tot het zover is, herhalen wij de toegestane snelheid van 50 kilometer per uur op verkeersborden langs de weg. De digitale snelheidsdisplays blijven staan. Ook vragen wij de politie regelmatiger te handhaven.</p> 2019-04-01 01:00:00 +0200 2019-03-28 12:31:32 +0100 2019-03-28 12:31:32 +0100 Kernenbezoek Boskamp 10 april 2019 Op woensdag 10 april vindt het kernenbezoek plaats aan de Boskamp. <p>Tijdens het kernenbezoek stelt wijkagent Nick Karel zich voor. Hij vertelt wat een wijkagent doet en hoe inwoners contact kunnen opnemen met de politie. Carinova komt vertellen hoe de zorg bij Willibrord is geregeld en hoe zij de toekomst zien van woonzorglocatie Sint Willibrord. Aansluitend presenteert Junco de stedenbouwkundige invulling voor de bouw van de woningen op het Van Bavelgemterrein. Vervolgens vertellen de werkgroepen die zijn gevormd naar aanleiding van de Dorpsvisie Boskamp wat ze gaan doen en wat ze van de gemeente verwachten. Ook kan iedereen tijdens het kernenbezoek vragen stellen aan de burgemeester en de wethouders. Wij nodigen u van harte uit op woensdag 10 april om 20.00 uur bij Eetcafé Boskamp.</p> <p>Het college hecht er veel waarde aan om in rechtstreeks contact met inwoners van gedachten te wisselen over onderwerpen die in de directe woon- en leefomgeving spelen. Voorafgaand aan dit kernenbezoek heeft het bestuur van de Belangengroep Beter Boskamp een overleg gehad met onze directie.</p> 2019-03-29 06:30:00 +0100 2019-03-28 11:56:13 +0100 2019-03-28 11:56:13 +0100 Inbreng inwoners vertaald naar Energievisie; duurzaam met wind en zon Op 26 maart spraken wij met inwoners over de Ontwerp-Energievisie. Tijdens deze afsluitende bijeenkomst is de inhoud van de ontwerpvisie met inwoners gedeeld en kon men reageren op het participatieverslag. In dit verslag staat alle inbreng van inwoners tijdens de bijeenkomsten in 2017 en 2018. <p>Wethouder Marcel Blind: “De input van onze inwoners is heel waardevol geweest bij het schrijven van de visie. Veel van wat is genoemd, hebben we overgenomen in de voorwaarden voor het ontwikkelen van een wind- of zonproject. Zo is één van de voorwaarden dat slagschaduw op gevels niet is toegestaan.”</p> <h2>Wat staat er in de visie?</h2> <p>De visie gaat zowel over de ontwikkeling van windmolenparken als zonnevelden. Voor zon staat in de visie per landschapstype aangegeven hoeveel hectare er maximaal mag worden ontwikkeld. Voor windprojecten bleven er vijf gebieden over die niet op voorhand konden worden uitgesloten: Herxen, Marle, Welsum, Boskamp en Den Nul. Uit het onderzoek en het gebiedsproces bleek dat elk gebied geschikt is. Niet elk gebied wordt meteen vrijgegeven voor het indienen van principeverzoeken. Zo liggen de gebieden bij Marle, Welsum en Herxen Noord tegen een buurgemeente aan. Voor deze gebieden worden de komende jaren geen aanvragen geaccepteerd. Wij willen dat deze gebieden samen met buurgemeenten en de inwoners van deze gebieden worden ontwikkeld.</p> <p>Algemene voorwaarde in de visie is dat er tot 2021 slechts één windproject en één zonproject mag worden ontwikkeld. Of, als er geen aanvraag voor een windproject komt, maximaal 36 hectare zon. Wanneer de gemeenteraad de visie vaststelt, kunnen er voor een bepaalde periode principeverzoeken worden ingediend. Deze worden vervolgens getoetst aan de voorwaarden in de Energievisie. Zo wordt geëist dat  de initiatiefnemer na goedkeuring door de gemeente een plan opstelt waar in staat hoe het proces wordt ingericht met inwoners en hoe de omgeving financieel kan meedoen aan het project. Alleen als een verzoek aan de voorwaarden voldoet, gaan wij verder met een initiatiefnemer in gesprek.</p> <h2>Hoe gaat het nu verder?</h2> <p>Het participatieverslag is aangevuld met een verslag van de afsluitende bijeenkomst op 26 maart. Op 8 april behandelt de gemeenteraad de Energievisie voor de eerste keer in een oordeelsvormende bijeenkomst. Na de behandeling in de raad legt het college de visie ter inzage en kunnen er zienswijzen worden ingediend. Dit kan gedurende zes weken. Daarna worden de zienswijzen beantwoord. Vervolgens vraagt het college de gemeenteraad de Energievisie vast te stellen. De verwachting is dat de visie in het najaar wordt vastgesteld.</p> 2019-03-28 11:45:00 +0100 2019-03-28 11:54:14 +0100 2019-03-28 11:54:14 +0100 Kent u iemand die een lintje verdient? Een waardevolle waardering voor haar of hem is het toekennen van een Koninklijke onderscheiding of ‘lintje’. Iemand kan een lintje verdienen als sprake is van persoonlijke bijzondere verdiensten voor de samenleving. <p>Wilt u iemand voordragen voor een Koninklijke onderscheiding, neem dan vóóraf contact op met Monique Plantinga of Marietje Nijlant, via telefoonnummer 14 0570. Zij adviseren u of de verdiensten bijzonder genoeg zijn voor een lintje.</p> <p><span>Tot 1 mei 2019 kunt u een voorstel indienen voor de ‘Lintjesregen’ van 2020! </span><span>Begin op tijd met het voorbereidende werk en neem vóóraf contact op. </span></p> <p><span></span><span>Wij informeren u graag!</span></p> <p> </p> 2019-03-27 06:00:00 +0100 2019-03-25 14:06:30 +0100 2019-03-25 14:07:01 +0100 Gemeenteraad positief over herbenoeming burgemeester De gemeenteraad heeft op 25 maart 2019 besloten om burgemeester Ton Strien voor herbenoeming voor te dragen bij de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. <p>Op 1 september 2019 loopt de ambtsperiode van burgemeester Ton Strien af. Tijdens de besloten raadsvergadering gisteravond heeft de gemeenteraad een positieve aanbeveling gedaan over de herbenoeming van de burgemeester per 1 september 2019 voor een periode van zes jaar. De Commissaris van de Koning stuurt de aanbeveling naar de minister. Naar verwachting besluit de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in de zomer.</p> <p> </p> 2019-03-26 09:19:00 +0100 2019-03-26 09:19:27 +0100 2019-03-26 10:10:49 +0100 Onderhoud website Op zaterdag 23 maart van 15.00 uur tot 20.00 uur voeren wij updates uit aan onze website om u ook in de toekomst goed van dienst te zijn. Vanwege deze updates zijn niet alle producten en diensten beschikbaar. Zo kunt u geen gebruik maken van onze online formulieren. <p>Tijdens onze werkzaamheden tonen wij een onderhoudspagina.</p> <h2><span>Zaken regelen met uw DigiD inloggegevens</span></h2> <p><span>U kunt niet inloggen met uw DigiD. Dit betekent dat u geen verhuizing kunt doorgeven of een uittreksel aan kunt vragen. U kunt uw verhuizing wel via het pdf-bestand aan ons doorgeven. Kijk voor meer informatie in ons </span><a href="http://www.olst-wijhe.nl/digitaalloket" title="ga naar Digitaal Loket"><span>Digitaal Loket</span></a><span>.</span></p> <h2><span>Online meldingen doorgeven</span></h2> <p><span>Wilt u iets melden over uw leefomgeving of openbare ruimte, bijvoorbeeld een losse stoeptegel? Dan kunt u dit per e-mail aan ons doorgeven via </span><a href="mailto:gemeente@olst-wijhe.nl" title="stuur een mail naar de gemeente"><span>gemeente@olst-wijhe.nl</span></a><span>.</span></p> <p><span>Op zaterdag 23 maart vanaf 20.00 uur kunt u online weer bij ons terecht. </span></p> <p><span><em>Excuses voor het ongemak.</em></span></p> 2019-03-23 14:00:00 +0100 2019-03-15 08:33:28 +0100 2019-03-15 08:33:49 +0100 Onderhoud website Op vrijdag 22 maart van 22.00 uur tot 03.00 uur voeren wij updates uit aan onze website om u ook in de toekomst goed van dienst te zijn. Vanwege deze updates zijn niet alle producten en diensten beschikbaar. Zo kunt u geen gebruik maken van onze online formulieren. <p>Tijdens onze werkzaamheden tonen wij een onderhoudspagina.</p> <h2><span>Zaken regelen met uw DigiD inloggegevens</span></h2> <p><span>U kunt niet inloggen met uw DigiD. Dit betekent dat u geen verhuizing kunt doorgeven of een uittreksel aan kunt vragen. U kunt uw verhuizing wel via het pdf-bestand aan ons doorgeven. Kijk voor meer informatie in ons </span><a href="http://www.olst-wijhe.nl/digitaalloket" title="ga naar Digitaal Loket"><span>Digitaal Loket</span></a><span>.</span></p> <p><span>Op zaterdag 23 maart vanaf 03.00 uur kunt u online weer bij ons terecht. </span></p> <p><span><em>Excuses voor het ongemak.</em></span></p> 2019-03-22 21:00:00 +0100 2019-03-15 08:32:00 +0100 2019-03-15 08:33:39 +0100 Vanaf 1 april inloopspreekuur Centrum voor Jeugd en Gezin Wijhe in Gezondheidscentrum Het IJsselhuis Vanaf 1 april houdt het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) het inloopspreekuur in Gezondheidscentrum Het IJsselhuis, Raadhuisplein 2 in Wijhe en niet meer bij Kindercentrum De Bieënkorf. <p>Het Centrum voor Jeugd en Gezin is er voor alle opvoed- en opgroeivragen van en over kinderen, jongeren, ouders en verzorgers in de gemeente Olst-Wijhe. Voor het inloopspreekuur is geen afspraak nodig en de hulp van het Centrum voor Jeugd en Gezin is gratis.</p> <p>In het gezondheidscentrum zijn meerdere samenwerkingspartners van het Centrum voor Jeugd en Gezin aanwezig zoals de huisarts, praktijkondersteuner GGZ-Jeugd en het (school)maatschappelijk werk. Hierdoor zijn er korte lijnen en kan er makkelijk worden doorverwezen als dat nodig is.</p> <p>Het inloopspreekuur in Wijhe is elke donderdagochtend van 9.00 tot 9.30 uur behalve in de schoolvakanties van regio Noord. In Olst blijft de locatie Averbergen 9. Hier is elke dinsdag inloopspreekuur van 13.00 tot 13.30 uur.</p> <p>Het CJG is iedere werkdag bereikbaar via telefoonnummer 088 - 443 07 02. Meer informatie is te vinden op <span><a href="http://www.cjg.olst-wijhe.nl/">cjg.olst-wijhe.nl</a></span>.</p> <p> </p> 2019-03-22 12:00:00 +0100 2019-03-21 11:46:48 +0100 2019-03-22 10:28:32 +0100 Leerlingen Willibrord en Aloysius in debat Leerlingen van de basisscholen St. Willibrord en St. Aloysius gingen vandaag met elkaar in debat. De leerlingen voerden debatten over homoseksualiteit, het rookverbod, belastingen voor bedrijven en CO2 uitstoot. Dit hadden ze in de klas goed voorbereid. Dit leidde tot mooie debatten van hoog niveau. <p>Burgemeester Ton Strien zat de debatten voor. Raadsleden  Maartje Lof (D66) en Hans Kamphuis  (CDA) gaven  een korte feedback op de optredens van de leerlingen. De leerlingen gaven aan dat zij het debatteren erg leuk en leerzaam vonden en stiekem ook best spannend. We kijken allemaal terug op een geslaagde ochtend.</p> <h2>Scholenplan</h2> <p>De opdracht debatteren voor de bovenbouwklassen maakt onderdeel uit van het scholenplan, waarbij de gemeente samen met de scholen de politiek, democratie, staatsinrichting, participatie maar ook de gemeentelijke politiek onder de aandacht brengt bij de jeugd. Zo wordt er ieder schooljaar een passend en actueel programma gemaakt. Dit gebeurt roulerend voor de onderbouwklassen, middenbouwklassen en bovenbouwklassen van de basisscholen in onze gemeente. Dit schooljaar is het de beurt aan de bovenbouwklassen, het volgende schooljaar aan de onderbouwklassen en het schooljaar daarna aan de middenbouwklassen. Zo komen alle leerlingen in hun basisschoolperiode drie keer in aanraking met de gemeente.</p> 2019-03-21 13:52:49 +0100 2019-03-21 13:52:49 +0100 2019-03-21 13:52:49 +0100 Gratis compost op zaterdag 30 maart Zaterdag 30 maart is landelijke compostdag. Met deze actie wil ROVA u bedanken voor uw inspanning om het groente-, fruit- en tuinafval (gft) goed te scheiden! <p>Alleen goed gescheiden gft-afval kan worden gerecycled tot duurzame producten zoals groen gas en compost. U kunt deze dag gratis twee zakken compost ophalen per voertuig. U moet zich hiervoor wel kunnen identificeren als inwoner van Olst-Wijhe. De actie geldt zo lang de voorraad strekt, dus op = op.</p> <h2><span>Olst</span><span> </span><strong> </strong><span> </span></h2> <p><span></span><span>Kerkplein in Olst tussen 11.00 uur en 13.00 uur.</span></p> <p><span></span></p> <h2><span>Welsum</span><span> </span></h2> <p><span></span><span>Dorpshuis de Bongerd</span><span> </span><span>tussen 11.00 uur en 13.00 uur.</span></p> <h2><span>Wijhe</span></h2> <p><span></span></p> <p><span></span><span>Hoek Oranjelaan/Julianalaan/Van Dedemplein tussen 9.30 uur en 12.30 uur.</span></p> <p><span></span></p> <h2>Wesepe</h2> <p>Dominee E Kreikenlaan 10 in Wesepe tussen 9.00 uur en 12.00 uur.</p> <p><span> <!--[endif]--><span></span></span></p> <p>Op de <a href="http://www.rova.nl/compostdag" title="ga naar site ROVA">site van ROVA</a> vindt u meer informatie over deze actie.</p> 2019-03-15 12:00:00 +0100 2019-03-14 12:31:16 +0100 2019-03-14 12:31:28 +0100 Liften station Olst vergroten reisgemak rolstoel- en scootmobielgebruikers De NS heeft in het najaar van 2018 twee liften/verrijdbare brug geplaatst op het station in Olst. <p>Hiermee kunnen rolstoelgebruikers eenvoudiger met de trein reizen. Op perron 1 en tussen 2 en 3 staat een lift voor rolstoel en scootmobiel/verrijdbare brug. Zit u in een rolstoel of scootmobiel en reist u met de trein vanuit Olst? Geef dit dan minimaal een uur voordat u weg wilt aan via de <a href="http://www.ns.nl/reisassistentie" title="ga naar site NS">site van NS</a>.</p> <p> </p> <p> </p> 2019-03-15 10:00:00 +0100 2019-03-14 12:06:49 +0100 2019-03-14 12:07:01 +0100 Gekapte bomen aan het Nijenhuis Aan het Nijenhuis tussen Heino en Wijhe is afgelopen week een laan met bomen gekapt. Dit was nodig om de veiligheid van weggebruikers te kunnen garanderen. <p>De Amerikaanse eiken waren eigendom en in beheer van de Stichting Baron van Ittersumfonds. De Stichting Baron van Ittersumfonds heeft een kapmelding gedaan bij de Provincie Overijssel. Binnen de Natuurwet is de provincie hierin namelijk het bevoegd gezag. Het plan is wel in overleg met ons tot stand gekomen.</p> <p><span></span><span>Er stonden Amerikaanse eiken langs deze weg. De afgelopen jaren zijn er hier al diverse bomen gekapt vanwege een slechte vitaliteit. Dat moest nu weer gebeuren voor de veiligheid van weggebruikers. Wij controleren alle gemeentelijke bomen, maar ook bomen die langs gemeentelijke wegen staan die niet bij ons in eigendom zijn. Dit doen wij in het kader van de zorgplicht en de (verkeers)veiligheid. Als bomen niet voldoen aan de controlenorm, attenderen wij eigenaren op hun zorgplicht en brengen wij hen op de hoogte van de eventuele tekortkomingen.</span></p> <p><span></span><span>Het landgoed heeft (in overleg met ons) de keuze gemaakt om alle bomen te kappen en deze te vervangen door lindebomen. In het kader van de biodiversiteit is dit een verantwoorde keuze. De kap en herplanting kost veel geld; de houtopbrengst dekt lang niet de kosten, dus deze aanpak van het landgoed valt te prijzen.</span></p> <p><span></span><span>De boomstammen heeft het landgoed laten staan ter bescherming van de jonge bomen. Zou de berm geheel kaal zijn gemaakt, dan is er geen obstakel meer voor het (zwaardere) verkeer en wordt de berm als rijbaan gebruikt. Hierbij is de kans groot dat de jonge bomen worden beschadigd of omgereden en ook de ondergrond sterk wordt verdicht waardoor de ontwikkeling achter zal blijven. De stammen blijven de komende jaren staan in de berm, net zo lang als nodig om de jonge lindebomen te beschermen.</span></p> <h2><span>Heeft u vragen over de gekapte bomen? </span></h2> <p><span></span></p> <p><span>Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 14 0570.</span></p> 2019-03-14 14:45:00 +0100 2019-03-14 14:46:42 +0100 2019-03-14 14:46:55 +0100 Boskampse jeugd ruimt op na Carnaval Meer dan 40 kinderen uit Boskamp hielpen op de woensdag na Carnaval met het opruimen van het dorp. <p>Samen met ROVA Mooi Schoon staken zij de handen uit de mouwen en was het dorp in een mum van tijd weer schoon. Na afloop aten ze een patatje in Eetcafé Boskamp, gesponsord door Carnavalsvereniging de Weteringzotten Boskamp. We zijn trots dat zo veel kinderen zijn betrokken bij hun dorp.</p> <p><em>Bedankt voor jullie inzet!</em></p> <p> </p> 2019-03-14 14:00:00 +0100 2019-03-14 12:33:01 +0100 2019-03-14 12:33:13 +0100 Gemeenteraad benoemt 2 externe voorzitters Judith Compagner uit Wijhe en Johan van der Zee uit Herxen zijn gisteravond door de raad benoemd tot ‘extern’ voorzitter voor de beeldvormende en oordeelsvormende raadsbijeenkomsten. <p>Deze externe voorzitters gaan een belangrijke rol spelen in de nieuwe vergadermanier van de raad. Deze nieuwe opzet, die 25 februari jl. is afgetrapt, vraagt om voorzitters in de rol van ‘spelverdeler’ tijdens de beeldvormende bijeenkomsten en ‘technisch voorzitter’ tijdens de oordeelsvormende bijeenkomsten. De raad wil op deze manier vergaderen om de inbreng van inwoners en organisaties bij de besluitvorming te stimuleren en om meer ruimte te geven aan het debat in de raad. Meepraten met de raad in met name de beeldvormende bijeenkomsten wordt zo eenvoudiger.</p> <p>De beide nieuwe voorzitters zijn zeer ervaren in het voorzitten van vergaderingen en hebben kennis van gemeentelijke beleidsterreinen. Zij kunnen bovendien een bijdrage leveren aan de verdere ontwikkeling van het vergaderstelsel van de raad.</p> <p>De besluitvormende raadsbijeenkomst wordt voorgezeten door de officiële voorzitter van de raad, zijnde burgemeester Ton Strien.</p> 2019-03-12 14:26:32 +0100 2019-03-12 14:26:32 +0100 2019-03-12 14:26:32 +0100 Johnny de Mol laat wens in vervulling gaan in Olst Johnny de Mol is vandaag bij de gemeente geweest voor opnames voor zijn programma Down met Johnny. Hij heeft samen met enkele acteurs burgemeester Ton Strien gevraagd vergunningen te verlenen voor een speciale filmopname voor Theater Onbeperkt. <p>Theater Onbeperkt is een theatergroep voor mensen met en zonder een beperking. Verder kunnen we nog niets verklappen, maar het wordt in ieder geval spectaculair! Hoe dit allemaal in zijn werk gaat, is te zien in het tv-programma <a href="https://www.sbs6.nl/programmas/down-met-johnny/" title="ga naar https://www.sbs6.nl/programmas/down-met-johnny/">Down met Johnny</a> op 22 april om 21:30 uur op SBS.</p> 2019-03-11 14:18:00 +0100 2019-03-11 14:11:20 +0100 2019-03-11 14:11:20 +0100 Boomveiligheidscontroles Gemeente Olst-Wijhe start de komende periode met het uitvoeren van boomveiligheidscontroles op haar gemeentelijke bomen in en rondom Wijhe. <p> <p>Een boomveiligheidscontroleur zal de bomen controleren op veiligheid waarbij hij met een tablet door de straten loopt en gegevens van de bomen opneemt. Heeft u vragen over boomveiligheidscontroles? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 14 0570.</p> <p> </p> </p> 2019-03-11 13:00:00 +0100 2019-03-07 14:35:45 +0100 2019-03-07 14:35:45 +0100 Informatiepaneel bij de Katerstede onthuld Zaterdag 9 maart zijn de informatiepanelen bij de Katerstede in Welsum in gebruik genomen. Burgemeester Ton Strien en Nico Horstink (werkgroep Groen Welsum) hebben het informatiepaneel onthuld. <p>Nico Horstink vertelde in zijn toespraak over de veranderingen in het uiterwaardengebied en het langdurige traject om de vogelkijkhut te realiseren. Uiteindelijk  is het met medewerking van vele organisaties gelukt om dit initiatief van de grond te krijgen. Het resultaat mag er zijn en daar zijn veel natuurliefhebbers blij mee.</p> <p>Na de onthulling wandelden 30 belangstellenden naar het vogelkijkscherm en naar de IJssel.  Door medewerkers van Staatsbosbeheer waaronder een ervaren bushkraftsman werden boeiende verhalen verteld over de planten en dieren in het gebied, zoals de bever, de beverburchtbij de Katerstede en de eetbare planten.</p> <p> </p> <p> </p> 2019-03-11 11:11:00 +0100 2019-03-11 10:57:26 +0100 2019-03-11 13:48:58 +0100 Kernenbezoek Olst 21 maart Burgemeester en wethouders komen praten met inwoners Olst. <p> <p>Donderdag 21 maart komen de burgemeester en wethouders weer op hun jaarlijkse kernenbezoek om te praten met de inwoners van Olst. Deze avond wordt georganiseerd door Plaatselijk Belang Olst in samenwerking met de gemeente.</p> <p><span><span> Er zijn veel onderwerpen die spelen in Olst. Denk aan de maatregelen die genomen worden voor het verkeer, de mogelijke clustering en verplaatsing van scholen en de woningbouw op het Abersonterrein. Maar er gebeurt ook veel op het gebied van energiebesparing. Voor dit onderdeel komt Buurkracht vertellen hoe zij mensen kunnen ondersteunen met tip, trucs en tools en vertelt de gemeente over de Stimuleringsregeling Toekomstgericht Wonen.</span></span></p> <p>Tijdens het kernenbezoek is er voldoende tijd om vragen te stellen aan het college van burgemeester en wethouders. U bent van harte welkom in de serre van het Bakhuus, Aaldert Geertsstraat 42. Het programma start om 20.00 uur.</p> <h2>De kracht van Buurkracht</h2> <p>Buurkracht is een maatschappelijk initiatief, gesteund door gemeente en provincies. Buurkracht gelooft dat het regelen van zonnepanelen of het nemen van isolerende maatregelen makkelijker, voordeliger en leuker is als het met de buren samen doet. Dat werkt al op heel veel plekken in Nederland. Een buurtbegeleider helpt met onder andere offertes en het enthousiast maken van buurtgenoten om het samen te doen. Ondersteuning van Buurkracht is gratis en onafhankelijk. Een inwoner uit Wesepe vertelt tijdens het kernenbezoek over zijn ervaringen met Buurkracht.</p> <h2>Stimuleringsregeling Toekomstgericht Wonen</h2> <p>De gemeente helpt inwoners met het geschikt maken van de woning om er langer te kunnen wonen. Dit kan door een lening aan te gaan om de woning levensloopbestendig te maken en daarnaast te verduurzamen. De lening kent drie varianten (Stimuleringslening hypothecair, Stimuleringslening consumptief en de Verzilverlening). Bij de variant Verzilverlening is het mogelijk om de lening van maximaal € 40.000 pas na de verkoop van de woning terug te betalen, inclusief de maandelijkse rente. Tijdens het kernenbezoek wordt een korte toelichting gegeven.</p> </p> 2019-03-11 09:00:00 +0100 2019-03-07 14:31:37 +0100 2019-03-07 14:31:37 +0100 Onderhoud online formulieren Op zaterdag 9 maart van 14.30 uur tot 15.00 uur voeren wij updates uit aan onze website om u ook in de toekomst goed van dienst te zijn. Vanwege deze updates zijn niet alle producten en diensten beschikbaar. Zo kunt u geen gebruik maken van onze online formulieren voor verhuizing, uittreksels en wijziging naamgebruik. <p>Tijdens onze werkzaamheden tonen wij een onderhoudspagina.</p> <h2>Zaken regelen met uw DigiD inloggegevens</h2> <p>U kunt niet inloggen met uw DigiD. Dit betekent dat u geen verhuizing kunt doorgeven of een uittreksel aan kunt vragen. U kunt uw verhuizing wel via het pdf-bestand aan ons doorgeven. Kijk voor meer informatie in ons <a href="http://www.olst-wijhe.nl/digitaalloket" title="ga naar Digitaal Loket">Digitaal Loket</a>.</p> <p><span>Op zaterdag 9 maart vanaf 15.00 uur kunt u online weer bij ons terecht. </span></p> <p><span><em>Excuses voor het ongemak.</em></span></p> 2019-03-09 14:00:00 +0100 2019-03-05 14:09:12 +0100 2019-03-05 14:09:39 +0100 Doe mee met de Landelijke Opschoondag op zaterdag 23 maart Op zaterdag 23 maart vindt de Landelijke Opschoondag weer plaats. Op deze dag organiseren mensen door het hele land leuke opschoonacties om samen hun buurt of straat schoon te houden. <p>Meedoen aan de Landelijke Opschoondag in uw eigen omgeving is eenvoudig en leuk. Het hoeft niet lang te duren en het resultaat is groot. Kom ook in actie voor een schone buurt!</p> <p><span>Iedereen vindt een schone straat belangrijk. En iedereen kan zijn steentje bijdragen om zwerfvuil aan te pakken. Als iedereen een uurtje zijn handen uit de mouwen steekt, is de buurt al snel een stuk schoner. Wij werken hierin samen met het zwerfvuilprogramma Mooi Schoon van ROVA. Vanuit dit zwerfvuilprogramma krijgt u afvalgrijpers, vuilniszakken, handschoenen en een traktatie voor alle deelnemers. Het zwerfvuil wordt na afloop opgehaald. Wilt u aan de slag op 23 maart? Meld uw actie dan aan op de <a href="http://www.mooi-schoon.nl/acties" title="ga naar site mooi schoon">website Mooi Schoon</a>.</span></p> <p> </p> 2019-03-08 12:00:00 +0100 2019-03-07 14:27:11 +0100 2019-03-07 14:27:21 +0100 Debatten van hoog niveau tijdens examen leerlingen Capellenborg Vandaag is - voor de vijfde keer - de raadszaal het decor voor de examens debatteren voor de leerlingen van 5 Havo van de Capellenborg. In een echte gemeenteraadssetting debatteerden de jongeren over het kinderpardon, wiet en softdrugs, het vaccinatieprogramma en de zomer- en wintertijd. Mooie onderwerpen waarop stevige argumenten kwamen van de voor- en de tegenstanders. Loco-burgemeester Marcel Blind die de debatten voorzat was diep onder de indruk van het hoge niveau van de debatten. <p> <p>Raadsleden Sander Klos (CDA), Hans Kamphuis (CDA) en Frank Schumacher (Gemeentebelangen Olst-Wijhe) gaven korte feedback na ieder debat, waarmee de leerlingen in de toekomst hun voordeel kunnen doen. Ook kunnen de jongeren de debatten terugkijken op school en samen evalueren. Dit kan door de opnames die zijn gemaakt met het cameravolgsysteem in de raadszaal.</p> <p><span>Deze samenwerking tussen de gemeente en de Capellenborg past helemaal binnen onze werkwijze waarbij we de jeugd meer en meer bekend willen maken met de gemeente, politiek, democratie, staatsinrichting en participatie.</span></p> </p> 2019-03-07 13:00:00 +0100 2019-03-07 11:12:39 +0100 2019-03-07 11:12:39 +0100 Duurzaam wonen in Olstergaard Het college van burgemeester en wethouders besloot dat de weg vrij is om verder op weg te gaan richting de Wijk voor morgen in Olst. Zij stelt de gemeenteraad voor om de seinen op groen te zetten. Op 11 maart behandelt de gemeenteraad het voorstel. <p>In het gebied ten zuiden van de nieuwbouwwijk Zonnekamp Oost, tussen de Vink en de Jan Schamhartstraat, verrijst in de toekomst Olstergaard. Een passende naam omdat op deze plek vroeger een hoogstamboomgaard lag. In Olstergaard staan groen en duurzaam wonen centraal. De wijk wordt ontwikkeld met respect voor de natuur, het landschap en de cultuurhistorie. De oude paden met mooie bomen krijgen weer een functie en het groen verbindt het dorp met het buitengebied. Het groen en nestkasten zorgen dat ook vogels, steenuilen, bosmuizen en egels zich thuis voelen in deze wijk. Daarnaast is er oog voor klimaatverandering en moet de inrichting van de wijk zorgen dat de bewoners minder last hebben van verdroging, wateroverlast en hittestress. Voor de energievoorziening worden duurzame bronnen gebruikt.</p> <p><strong>Ambitieus project</strong></p> <p><strong></strong>Als de gemeenteraad het voorstel goedkeurt, start de volgende fase in de ontwikkeling van Olstergaard. Toekomstige bewoners kunnen meedenken over de nieuwe wijk. Hoe ziet de openbare ruimte eruit? Aan welke eisen moeten de woningen voldoen? Hoe ontstaat de meeste ruimte voor de natuur? Wethouder Marcel Blind: “Ik ben er trots op dat we in onze gemeente ruimte geven aan ambitieuze, duurzame woningbouwprojecten. De ervaringen die we hier opdoen, gebruiken we als inspiratie voor andere toekomstige wijken en buurten. Olstergaard is een mooie uitdaging om samen met de toekomstige bewoners een plan te maken dat bijdraagt aan een duurzaam Olst-Wijhe.”</p> 2019-03-07 09:45:00 +0100 2019-03-06 19:20:50 +0100 2019-03-06 19:20:50 +0100 Jeugdcompliment Olst-Wijhe 2019 voor Doriano Salmangil Op woensdag 6 maart 2019 ontving Doriano Salmangil het Jeugdcompliment 2019 van de gemeente Olst-Wijhe uit handen van wethouder Marcel Blind. Doriano is 11 jaar. Hij heeft in Olst een actie opgezet om geld op te halen voor de zieke Gerrit-Jan Willems. Gerrit-Jan heeft MS en wil naar Mexico voor een stamceltherapie. Doriano heeft met zijn actie maar liefst € 483,28 opgehaald door lege flessen in te zamelen voor het statiegeld. Precies een week eerder had de kinderjury Doriano Salmangil unaniem uitgeroepen als winnaar uit de vijf aanmeldingen. Doriano ontving een oorkonde en een bedrag van € 100. Alle andere genomineerden ontvingen ook een oorkonde en een bedrag van € 30. Daarnaast was ook een klas voorgedragen vanwege hun maatschappelijke inzet rondom de fietsroute van Olst naar de Capellenborg. <h2>Juryavond</h2> <p>Woensdag 27 februari 2019 kwamen 10 kinderen in de leeftijd van 9 tot en me t16 jaar bij elkaar in de raadzaal van de gemeente Olst-Wijhe. Onder leiding van wethouder Marcel Blind spraken ze over de vijf kinderen die waren genomineerd voor het eerste Jeugdcompliment van de gemeente Olst-Wijhe. Uit deze vijf aanmeldingen hebben deze 10 juryleden het ‘Jeugdcompliment 2019’ gekozen.</p> <h2>Werkwijze kinderjury</h2> <p>De kinderen die in de jury zaten kregen in het kort informatie over de genomineerden. De namen van die genomineerden stonden er niet bij omdat de kans aanwezig was dat de juryleden de genomineerden zouden kennen. Daarna mochten ze met elkaar discussiëren wat ze belangrijk en het meest bijzonder vonden. Enkele uitspraken van de jury over de genomineerden: “Ik heb er bewondering voor dat je je zo inzet voor jouw club”, “ze helpt al tien jaar, dat vind ik heel lang en het kost best veel tijd. Knap!” en “Je bent pas 16 jaar en nu doe je al zoveel en zulke belangrijke dingen.”.’</p> <p>Nadat de punten uit de eerste rond waren geteld hebben de juryleden over de drie genomineerden met de meeste punten gediscussieerd en vervolgens nog een keer punten gegeven. Doriano Salmangil kwam overduidelijk naar voren als winnaar, maar de kinderen die in de jury zaten vonden dat er heel veel bijzondere kinderen bij zijn die veel voor anderen doen.</p> <h2>Groepsnominatie klas Capellenborg</h2> <p>Een klas van de Capellenborg is genomineerd omdat de leerlingen heel betrokken zijn geweest bij het project ‘Veilig Fietspad’. Zij hebben zeer gemotiveerd gewekt aan dit project. Een prachtig voorbeeld van participatie en een compliment. Zij ontvingen daarom het ‘Groepscompliment’. Marcel Blind vertelde dat er twijfel leek te zijn of het fietspad er wel zou komen, maar hij gaf ze de primeur dat het fietspad er gaat komen!</p> <p>Wethouder Marcel Blind: “Voor mij zijn alle genomineerde kinderen een winnaar. Ze hebben zich op allerlei manieren ingezet voor anderen. De kinderen doen vrijwilligerswerk bij een kinderboerderij, bij de scouting, bij een sportvereniging of helpen bij het ‘Soepcafé’. Ze zijn stuk voor stuk een voorbeeld voor andere kinderen en zelfs voor volwassenen. Met de uitreiking van het Jeugdcompliment willen we laten zien dat de gemeente veel waarde hecht aan de maatschappelijke betrokkenheid van jongeren. Ik ben echt onder de indruk van de inzet van deze kinderen.”</p> 2019-03-06 19:45:00 +0100 2019-03-06 19:36:53 +0100 2019-03-06 19:36:53 +0100 Team gemeente Olst-Wijhe winnaar Deventer Scoort Team Olst-Wijhe is de winnaar van Deventer Scoort 2018-2019. Het team, onder leiding van wethouder Herman Engberink, nam de kampioensschaal in ontvangst van schaatsster en olympisch kampioen Jorien ter Mors. Tijdens de slotbijeenkomst in de Scheg werd, na een inspirerend verhaal van Jorien, de inmiddels vierde editie van de competitie afgesloten. <p>Het team van Olst-Wijhe bestaat uit ambassadeur wethouder Herman Engberink, coach Michel Bruggeman van de gemeente Olst-Wijhe, Rinse van den Ende van UWV, coach Eva Floor Olde Hanhof en Corinne Lozeman van de gemeente Olst-Wijhe team Werk en coach Ingrid Dalhuisen van Deventer Werktalent werkzaam voor de werkgeversdienstverlening gemeente Olst–Wijhe. <br /><br />Herman Engbrink: “Ik ben trots op de mensen van het team Olst-Wijhe. Door hun inzet, samenwerking en door gebruik te maken van hun netwerken, hebben meer mensen met een afstand tot werk een betaalde baan gevonden. Door de coaching en begeleiding van de temaleden hebben zij nu een veel betere positie op de arbeidsmarkt. Daardoor kunnen zij nog beter meedoen in onze samenleving”</p> <h2>Deventer Scoort</h2> <p>Deventer Scoort is een ondernemerscompetitie, waarbij de deelnemende teams mensen met een afstand tot werk helpen hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. Hierbij zetten de betrokken ondernemers (ambassadeurs) hun netwerk in de regio van Deventer in. De spelers (werkzoekenden) worden tijdens de competitie begeleid door de coaches. En dat gebeurde ook afgelopen jaar weer met succes!</p> <h2>Resultaten</h2> <p>Van bedrijfsbezoeken tot netwerkgesprekken en van workshops tot voorstelrondes; niet alleen team Olst-Wijhe, maar alle zes de teams hebben alles uit de kast gehaald om hun spelers te laten scoren op de arbeidsmarkt. Het resultaat van het afgelopen seizoen: 2 opleidingstrajecten, 74 reguliere werkplekken, 2 stageplaatsen, 4 vrijwilligersbanen en 9 werkervaringsplaatsen. Een licht daling ten opzichte van het seizoen ervoor, maar toch heel veel werkzoekenden en werkgevers die blij zijn met elkaar. Een prachtig resultaat, en hulde voor alle teams.</p> <p><strong>Jorien</strong></p> <p>Jorien ter Mors vertelde tijdens de slotbijeenkomst van Deventer Scoort haar persoonlijke verhaal over de ups en downs in haar schaatscarrière. Daarbij legde ze parallellen met Deventer Scoort als het gaat om de energie vasthouden tijdens de competitie, over de veerkracht door te gaan als het tegenzit, én hoe je, wanneer je gewonnen hebt,  de moed behoudt om het succes te blijven evenaren.</p> 2019-03-06 16:30:00 +0100 2019-03-06 16:13:27 +0100 2019-03-06 16:13:27 +0100 Informatieavond: Heb ik mijn zaken goed geregeld? door notaris mevrouw Procee. <p>Woensdag 20 maart organiseren wij samen met organisaties op het gebied van zorg en welzijn een informatieavond over het belang om zaken goed geregeld te hebben. U bent harte welkom van 19.30 tot 21.00 uur bij Zaal Logtenberg, Boerhaar 16 in Wijhe. Inloop vanaf 19.15 uur. De entree en de koffie/thee zijn gratis! Aanmelden is niet nodig.</p> <p><span>Het is belangrijk om te weten wat er geregeld moet worden om niet voor verrassingen te komen staan bij ziekte, geheugenproblemen of een eventuele verhuizing. Notaris mevrouw Procee vertelt wat u kunt regelen en wat hierbij belangrijk is. Daarnaast zijn er professionals op het gebied van zorg en welzijn aanwezig. Zij informeren u over de ondersteuningsmogelijkheden. Dit kan zijn van een luisterend oor, de weg wijzen in zorgland tot persoonlijke verzorging en activiteiten buiten de deur. We zien u graag op 20 maart!</span></p> <p> </p> 2019-03-05 12:00:00 +0100 2019-02-28 11:51:04 +0100 2019-02-28 11:51:17 +0100 Taaltoets voor statushouders Op maandag 4 maart stond er een artikel in de Stentor over de uitvoering van de Wet Taaleis. De staatssecretaris geeft hierin aan hoe zij vindt dat gemeenten om moeten gaan met taaltoetsen bij statushouders. Wij zijn ons bewust van de eisen en richtlijnen die de taaltoets stelt en wij handelen hier ook naar. <p>Zodra een statushouder in Olst-Wijhe komt wonen, ontvangt hij of zij een bijstandsuitkering en moet hij of zij de verplichte inburgeringscursus volgen. Tijdens deze cursus leren statushouders Nederlands. Wij merken dat de meeste statushouders enthousiast zijn om de Nederlandse taal te leren. Wanneer zij de inburgeringscursus succesvol doorlopen, voldoen zij aan de Wet Taaleis. Slechts een enkeling redt het niet om het traject goed af te ronden. Dan gaan wij in gesprek om te kijken of het deze persoon zelf te verwijten valt. Als dat zo is, wordt hij of zij gekort op de uitkering. Daar hebben wij nog niet mee te maken gehad. Er is wel een statushouder geweest met een gebrek aan leerbaarheid. Dat kunnen we hem of haar niet verwijten. Daarom is deze persoon niet gekort op de uitkering, maar heeft een ontheffing gekregen.<br /> <br />Wij vinden het heel belangrijk dat statushouders zich thuis voelen in Olst-Wijhe. Het beheersen van de Nederlandse taal speelt hierin een belangrijke rol. Daarom is er altijd persoonlijk contact als blijkt dat de taal achterblijft. Waar nodig maken we samen met de statushouder een plan van aanpak om verder te werken aan de Nederlandse taal.</p> 2019-03-05 08:15:00 +0100 2019-03-05 08:18:31 +0100 2019-03-05 08:18:31 +0100 Evenementen in april Elke maand publiceren wij de evenementen in de maand erna waarvoor een vergunning is of wordt aangevraagd. <p>In april gaat het om de volgende evenementen:</p> <p>7 april <span> </span>Dina Ivanova, Wesepe</p> <p>12 t/m 14 april <span> </span>KPJ Feestweekend, Boerhaar</p> <p>14 april <span> </span>Palmpasenoptocht, Eikelhof</p> <p>14 april <span> </span>Palmpasenoptocht, Boskamp</p> <p>22 april <span> </span>Toertocht Grand Fondo Hanze</p> <p><span>26 april <span> </span>Koningsloop, Wijhe</span></p> <p><span>27 april <span> </span>Koningsdag, Wijhe</span></p> <p><span>27 april <span> </span>Koningsdag, Boskamp</span></p> 2019-03-04 16:00:00 +0100 2019-02-28 14:28:42 +0100 2019-02-28 14:29:02 +0100 Sleuteloverdracht carnaval Vrijdagavond 1 maart 2019 overhandigde burgemeester Ton Strien de sleutel aan Prins Bertus de Veelzijdige en Prinses Miranda van Carnavalsvereniging De Iesselzotten. Het carnavalsfeest kon beginnen. <p><span> </span></p> <p><span> </span></p> <p><span><span><span>Alle Hoogheden van de vijf carnavalsverenigingen uit Olst-Wijhe kwamen met hun gevolg bijeen in de residentie van Carnavalsvereniging De Iesselzotten in Olst. Voordat de sleutel werd overhandigd feliciteerde de burgemeester Carnavalsvereniging De Iesselzotten met hun 55 jarig jubileum. Daarna spraken de Prinsen en de Prinses hun ludieke proclamaties uit waar de burgemeester vervolgens op antwoordde. </span></span></span></p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p><span> </span></p> 2019-03-01 22:10:00 +0100 2019-03-01 22:03:13 +0100 2019-03-01 22:06:27 +0100 Parentshouse Olst-Wijhe-Raalte van start! Op woensdag 27 februari is het eerste Parentshouse in Overijssel geopend van de gemeenten Olst-Wijhe en Raalte. Dit is een huis waar ouders in echtscheiding kunnen verblijven tijdens hun zoektocht naar een structurele woonoplossing. Het Parentshouse is tot stand gekomen uit de samenwerking van De Kern maatschappelijke dienstverlening, SallandWonen, gemeente Olst-Wijhe en gemeente Raalte. <h2>Het Parentshouse; tijdelijke woonruimte voor ouders in scheiding</h2> <p>De Centra voor Jeugd en Gezin (CJG) in de gemeenten Olst-Wijhe en Raalte constateren een toename in echtscheidingsproblematiek waarbij kinderen spanning en problemen ondervinden door de strijd tussen hun ouders. Het vinden van een nieuwe, betaalbare woonruimte voor één van de ouders blijkt in de praktijk niet makkelijk waardoor ouders langer dan gewenst bij elkaar blijven wonen en spanningen in huis verder oplopen. Het Parentshouse biedt tijdelijke huisvesting voor één van de ouders die, ten gevolge van een scheiding of relatie-time-out, geen woonruimte kan vinden in de buurt van de kinderen. Het voorkomt gedwongen samen moeten blijven wonen, ongewenst ver weg wonen, steeds wisselende woonplekken of bankslapen bij bekenden én rust in huis voor de kinderen.</p> <h2>Het eerste Parentshouse in Overijssel<br /></h2> <p>Het Parentshouse Olst-Wijhe-Raalte is het eerste Parentshouse in Overijssel en is tot stand gekomen door een samenwerking van De Kern maatschappelijk werk, SallandWonen, de gemeente Olst-Wijhe en de gemeente Raalte. Het pand bestaat uit 5 wooneenheden, met gedeelde voorzieningen (zoals de keuken) en is bestemd voor inwoners uit de gemeenten Olst-Wijhe en Raalte. Kinderen kunnen er ook regelmatig verblijven. Bewoners kunnen er tijdelijk wonen, tot maximaal een jaar, in hun zoektocht naar een structurele woonoplossing. Het Parentshouse is toegankelijk voor alle inkomensgroepen, wat ook terug te vinden is in de lagere huurprijzen. De Kern, als onderdeel van het CJG, heeft een rol in de toeleiding, intake/advies, begeleiding en beheer.</p> <h2>Op 27 februari 2019 is het Parentshouse officieel geopend!<br /></h2> <p><br />Het Parentshouse, dat op 27 februari 2019 officieel is geopend door de bestuurders van de betrokken organisaties,  is al beschikbaar voor bewoners. De Centra voor Jeugd en Gezin bieden ondersteuning aan gezinnen waarin een relatiebreuk dreigt of al een feit is en kunnen toeleiden naar het Parentshouse. Geïnteresseerden kunnen zich ook direct melden bij Trees Smit van De Kern, projectleider van het Parentshouse Olst-Wijhe-Raalte. Aanmelden kan ook via de website <a href="http://www.parentshouses.nl">www.parentshouses.nl</a></p> <h2>Parentshouses Nederland</h2> <p>In Nederland zijn er inmiddels 15 Parentshouses. De eerste Parentshouses zijn geopend in Amsterdam. Daarna volgden Amersfoort, Zutphen en nu ook Olst-Wijhe-Raalte.</p> <p> </p> <p> </p> 2019-02-28 11:30:00 +0100 2019-02-28 11:03:36 +0100 2019-02-28 11:03:36 +0100 Vijf kernen op weg naar aardgasvrij Herxen, Middel, Marle, Welsum en Wesepe hebben de ambitie om in 2030 aardgasvrij te zijn. Om dit doel te realiseren, krijgen de kernen subsidie van ons en van de provincie Overijssel. De provincie vervijfvoudigde het bedrag per kern waardoor er in totaal € 125.000,- beschikbaar is. Dankzij deze subsidies krijgen de kernen een jaar lang hulp van Rudi Theunissen en Daniël Vossebeld van Eurus, een bedrijf dat gemeenten en haar inwoners helpt bij de energietransitie. Rudi en Daniël zijn procesbegeleiders met veel ervaring met participatietrajecten. <p>Wethouder Marcel Blind: “Een aantal van deze kernen was vanuit duurzaamheidswerkgroepen of plaatselijke belangen al langer bezig met het thema duurzaamheid vanuit onze Routekaart Energieneutrale kernen. De subsidie van de provincie geeft een extra impuls waarbij dus niet alleen meer wordt gewerkt om energieneutraal te worden, maar ook aardgasvrij. Het vraagt lef om hiermee aan de slag te gaan. Wij waarderen het dat de werkgroepen tijd en energie willen steken in het bewust maken van buurtgenoten van het belang hiervan en dat zij hen stimuleren om mee te doen. Ik heb er vertrouwen in dat zij met de hulp van Rudi en Daniël flinke stappen gaan zetten het komende jaar.”</p> <p>Rudi en Daniël zijn er van overtuigd dat ze met deze kernen tot een mooi plan komen: “Samen met bewoners gaan we de route naar aardgasvrije kernen bewandelen. De energie die de bewoners van de kernen verzamelen om vanuit hun eigen kern een bijdrage te leveren, nemen we zeer serieus en ondersteunen we van harte. Met respect voor de samenwerking helpen we elkaar naar een toekomstbestendig Olst-Wijhe.”</p> <p><strong>Met elkaar onderweg</strong><br />Het thema duurzaamheid staat bij ons hoog op de agenda. Op verschillende vlakken zijn wij ambitieus aan het werk. De ambitie voor Herxen, Middel, Marle, Welsum en Wesepe is om in 2030 aardgasvrij én energieneutraal te zijn. Waar dat kan, trekken de kernen samen op. Zo kunnen zij van elkaar leren en hoeft niet elke kern zelf het wiel uit te vinden. Over een jaar ligt er voor elke kern een breed gedragen uitvoeringsplan waarmee zij actief aan de slag kunnen op weg naar een energieneutrale, aardgasvrije kern. De andere zeven kernen kunnen op een later moment deze stap zetten en daarbij dezelfde subsidie krijgen.</p> 2019-02-28 08:45:00 +0100 2019-02-28 10:17:52 +0100 2019-02-28 10:17:52 +0100 Leerlingen met elkaar in debat Vandaag was de beurt aan de leerlingen van groep 7 en 8 van OBS de Holsthoek, Obs Tellegen de KBS St.Jozef Wijhe. Zij debatteerden vandaag over een speelbos in Den Nul, hondenpoepoverlast en de veiligheid op de schoolpleinen. <p>Dit onder leiding van voorzitter burgemeester Ton Strien. Raadsleden Miriam Zijp en Jolande Olthof gaven de leerlingen een korte reactie op hun optreden.</p> <p>Een leuke manier om kinderen uit de gemeente kennis te laten maken met de gemeente, politiek, democratie, staatsinrichting en participatie. "Erg leuk en leerzaam", zoals vele kinderen na afloop zeiden.</p> <p> </p> 2019-02-28 00:00:00 +0100 2019-02-28 14:36:56 +0100 2019-02-28 14:36:56 +0100 Burgerleden gemeenteraad beëdigd Maandag 25 februari 2019 is de gemeenteraad gestart met een nieuwe manier van vergaderen. De drie fracties die uit twee raadsleden bestaan worden aangevuld met een burgerlid. Hij of zij kan namens de fractie deelnemen aan een raadsbijeenkomst in de beeldvormende en oordeelsvormende fase. <p><span> <span><span>Beëdigd en toegelaten <span>als burgerlid</span> zijn A.J. (André) Smit (PvdA) en T. (Thijs) Mulder (D66).</span></span></span></p> <p><span> </span><span>In <span>de raadsvergadering van 6 mei a.s.</span> wordt H.A. (Hans) van Polen als burgerlid van GroenLinks beëdigd.</span></p> 2019-02-26 17:00:00 +0100 2019-02-26 16:52:45 +0100 2019-02-26 16:52:45 +0100 Kent u iemand die een lintje verdient? Een waardevolle waardering voor iemand is het toekennen van een Koninklijke onderscheiding of lintje. <p>Iemand kan een lintje verdienen als sprake is van persoonlijke bijzondere verdiensten voor de samenleving. Wilt u iemand voordragen voor een <a href="https://www.olst-wijhe.nl/koninklijkeonderscheiding" title="ga naar digitaal loket - koninklijke onderscheiding">Koninklijke onderscheiding</a>? Neem dan vóóraf contact op met Monique Plantinga of Marietje Nijlant, via telefoonnummer 14 0570. Zij adviseren u of de verdiensten bijzonder genoeg zijn voor een lintje. Tot 1 mei 2019 kunt u een voorstel indienen voor de ‘Lintjesregen’ van 2020! Begin op tijd met het voorbereidende werk en neem vóóraf contact op. Wij informeren u graag!</p> <p> </p> <p> </p> 2019-02-25 12:00:00 +0100 2019-02-21 12:47:55 +0100 2019-02-21 12:47:49 +0100 Onderhoud online formulieren Op zaterdag 23 februari van 13.00 uur tot 19.00 uur voeren wij updates uit aan onze website om u ook in de toekomst goed van dienst te zijn. Vanwege deze updates zijn niet alle producten en diensten beschikbaar. Zo kunt u geen gebruik maken van onze online formulieren. <p>Tijdens onze werkzaamheden tonen wij een onderhoudspagina.</p> <h2>Zaken regelen met uw DigiD inloggegevens</h2> <p><span>U kunt niet inloggen met uw DigiD. Dit betekent dat u geen verhuizing kunt doorgeven of een uittreksel aan kunt vragen. U kunt uw verhuizing wel via het pdf-bestand aan ons doorgeven. Kijk voor meer informatie in ons </span><a href="http://www.olst-wijhe.nl/digitaalloket" title="ga naar Digitaal Loket"><span>Digitaal Loket</span></a><span>.</span></p> <p><span>Op zaterdag 23 februari vanaf 19.00 uur kunt u online weer bij ons terecht. </span></p> <p><span>Onze excuses voor het ongemak.</span></p> 2019-02-23 12:30:00 +0100 2019-02-22 09:39:17 +0100 2019-02-22 09:39:42 +0100 Technische storing opgelost Door een technische storing waren wij vanmorgen niet bereikbaar via mail, telefoon en ook aan de balies ondervonden wij problemen. <p>Inmiddels is de technische storing verholpen en kunt u weer bij ons terecht!</p> <p><span><em>Onze excuses voor het ongemak!</em></span></p> 2019-02-20 11:00:00 +0100 2019-02-20 09:05:56 +0100 2019-02-20 11:38:29 +0100 Concept college-uitvoeringsprogramma Het college van B&W van de gemeente Olst-Wijhe heeft het akkoord ‘Samen verder’ van de huidige raad vertaald in een uitvoeringsprogramma. <p>Dit betekent dat het college heeft uitgewerkt wat het vraagt om de ambities uit het raadsakkoord uit te kunnen voeren. Hiermee wordt duidelijk wat voor inspanningen er nodig zijn qua organisatie en financiën om het raadsakkoord te verwezenlijken. De gemeente zoekt hierbij naar een balans tussen ambities en mogelijkheden. Het college-uitvoeringsprogramma vindt u hieronder.</p> <p> </p> 2019-02-20 08:00:00 +0100 2019-02-14 15:22:37 +0100 2019-02-14 15:29:23 +0100 Volgende week aanslag gemeentelijke belastingen Volgende week valt de aanslag voor de gemeentelijke belastingen in uw bus. Of u krijgt hem digitaal via MijnOverheid berichtenbox. <h2><span>Snel antwoord</span></h2> <p>Bent u het niet eens met de vastgestelde WOZ-waarde van uw huis? Wij staan voor u klaar en helpen u snel. Hoe? Dat bepaalt u zelf. U kunt mailen naar <a href="mailto:snelantwoord@dowr.nlM">snelantwoord@dowr.nl</a>, bellen via 0570 69 34 43 of WhatsAppen via 06 83 54 25 52.</p> <h2>Informatie op olst-wijhe.nl/belastingen</h2> <p>Wilt u meer weten over de aanslag gemeentelijke belastingen? Kijk dan op de <a href="http://www.olst-wijhe.nl/belastingen" title="ga naar pagina belastingen">pagina belastingen</a>. In de Huis aan Huis Reklamix van volgende week zit een speciale pagina met meer informatie over de gemeentelijke belastingen.</p> 2019-02-19 16:00:00 +0100 2019-02-14 15:20:08 +0100 2019-02-14 15:29:32 +0100 Les in veilig omgaan met opvallende landbouwvoertuigen Leerlingen van groep zeven en acht van basisscholen Ter Stege School uit Olst en De A Bosschool in Wesepe gingen vrijdag 8 februari met het project 'Veilig Omgaan Met Opvallende Landbouwvoertuigen' (kortweg VOMOL) aan de slag. <p>Loon- en Grondverzetbedrijf Markvoort uit Schalkhaar, Loon en Grondverzetbedrijf Jansen Heeten, Flierman Averloo en Mark Grootentraast lieten de kinderen aan den lijve ondervinden dat grote landbouwvoertuigen in het verkeer ook gevaarlijk kunnen zijn. “Vooral buiten de bebouwde kom gebeuren nog vaak ongelukken met landbouwverkeer”, vertelt Jan van Lanen, docent communicatie van het Zone College. Hij gaf deze dag in Olst les aan de leerlingen van de basisscholen.</p> <p>Doel van de project dag was met name om de kinderen te laten ervaren hoe veilig het is als ze verschillende soorten landbouwvoertuigen op de openbare weg tegen komen.</p> <p>De dode hoek en het uitzwenken van trekker en ploeg zorgde voor veel verbazing, afgezien van het feit dat velen de voertuigen ook als 'eng' ervoeren. Het beste en eigenlijk meest simpele advies dat deze ochtend dan ook gegeven werd: houd afstand van landbouwvoertuigen! Naast de trekker met ploeg konden de kinderen ook ervaren om in een zelfrijdende bemester te zitten en te ervaren dat je niets hoort als je in de cabine zit.</p> <p>De kinderen ging met de fiets om een trekker met een schudder fietsen en opmeten hoe lang nu z’on combinatie is.</p> <p>Als 4e voertuig konden ze zelf de dode hoek opzoeken in de trekker met kipper. Gerrit Flierman liet de leerlingen zien waar ze zichtbaar zijn en waar niet. Het motto was dan ook ‘zie je mij dan zie ik jou’. “De wegen zijn al die jaren onveranderd gebleven, in het buitengebied vaak smal, terwijl de landbouwvoertuigen steeds groter zijn geworden”, aldus Van Lanen. “En je voelt het al op je klompen aan, dat geeft gevaarlijke situaties.</p> <p>Door de kinderen vanaf een jaar of tien nu al te informeren over de gevaren, komt dat ten goede als ze straks op de fiets naar de middelbare school gaan.”</p> 2019-02-19 14:15:00 +0100 2019-02-19 10:43:19 +0100 2019-02-19 10:43:50 +0100 Intentieovereenkomst herontwikkeling Abersonterrein Olst Samen met SallandWonen en Nikkels Projecten sloten wij een intentieovereenkomst over de herontwikkeling van het Abersonterrein en aangrenzende gronden in Olst. <p>Deze intentieovereenkomst houdt in dat SallandWonen en Nikkels het oude fabrieksgebouw gaan slopen en circa 62 woningen kunnen realiseren. Twintig woningen worden sociale huurwoningen.</p> <h2>Kwaliteitsimpuls dorpsrand Olst-Oost</h2> <p>Met deze gebiedsontwikkeling wordt een aantal actuele zaken opgepakt die al geruime tijd hoge prioriteit bij ons als gemeente hebben. Allereerst wordt voorzien in een behoefte aan woningen, zowel voor de vrije sector als voor de sociale huursector. Daarnaast wordt de sloop opgepakt van de oude Abersonfabriek. Deze fabriek heeft een vervallen uitstraling en doet afbreuk aan de ruimtelijke kwaliteit. Tevens wordt een aantal noodzakelijke milieu- en bodemsaneringen uitgevoerd.</p> <p>Ook betekent de ontwikkeling een kwaliteitsimpuls voor de dorpsrand van Olst-Oost. De doorgaande fietsverbinding tussen de nog aan te leggen Ter Stege-tunnel onder het spoor door en het sportcluster bij de Hooiberg, wordt door deze gebiedsontwikkeling ook verder mogelijk gemaakt.</p> <h2>Nota van uitgangspunten</h2> <p>Wij stelden een nota van uitgangspunten vast waaraan de gebiedsontwikkeling Aberson/Olst-Oost moet voldoen. Binnenkort gaan SallandWonen en Nikkels weer in gesprek met de omwonenden over de verdere uitwerking van deze ontwikkeling.</p> 2019-02-19 10:30:00 +0100 2019-02-19 10:31:04 +0100 2019-02-19 10:32:01 +0100 Uitstel plaatsing geluidschermen Er komen voorlopig nog geen geluidschermen langs het spoor in Wijhe. <p><span>ProRail begint op zijn vroegst in 2021 met het maken van een definitief saneringsplan voor onze gemeente. Dit plan staat vervolgens open voor inspraak, bezwaar en beroep. Dat betekent dat het nog even duurt voordat ProRail start met de uitvoering. Meer informatie over de voortgang vindt u op de <a href="http://www.olst-wijhe.nl/geluidschermen" title="ga naar pagina geluidsschermen langs het spoor">pagina Geluidsschermen langs het spoor</a></span><span>. </span></p> 2019-02-18 10:00:00 +0100 2019-02-14 15:28:11 +0100 2019-02-14 15:28:11 +0100 28 Februari: kernenbezoek Boerhaar Het college van burgemeester en wethouders brengt donderdag 28 februari a.s. een kernenbezoek aan de Boerhaar. <p>Het kernenbezoek vindt plaats in zalencentrum Logtenberg en begint om 20.00 uur.</p> <p><span>Tijdens het kernenbezoek gaan inwoners, PB Boerhaar en het college met elkaar in gesprek over ‘Leefbaarheid en leven op de Boerhaar’. Hiervoor is een interactief programma opgesteld door Renske de Man van Stimuland. Zij is ook gespreksleider van de avond. Het college hecht er veel waarde aan om in een rechtstreeks contact met inwoners van gedachten te wisselen over onderwerpen die in de directe woon- en leefomgeving spelen. U bent van harte uitgenodigd.</span></p> <p> </p> 2019-02-15 15:00:00 +0100 2019-02-14 15:29:15 +0100 2019-02-14 15:29:44 +0100 Basisschoolleerlingen leren veilig omgaan met landbouwvoertuigen Leerlingen van groep 7 en 8 van de Ter Stegeschool in Olst en de A Bosschool in Wesepe leerden op vrijdag 8 februari hoe zij veilig kunnen omgaan met landbouwvoertuigen op de weg. <p>Vooral buiten de bebouwde kom gebeuren vaak ongelukken met landbouwverkeer. De landbouwvoertuigen zijn steeds groter geworden terwijl de wegen in het buitengebied nog altijd vaak smal zijn. Om kinderen hiervan bewust te maken, doen jaarlijks klassen van basisscholen in onze gemeente mee aan het project 'Veilig Omgaan Met Opvallende Landbouwvoertuigen' – kortweg VOMOL.</p> <p><br />Tijdens deze dag zagen de kinderen hoe ver een ploeg bijvoorbeeld uitzwenkt en hoe groot de dode hoek is. Ze mochten zelf in een trekker zitten om te ervaren hoe het is in zo’n groot voertuig. De belangrijkste lessen uit het project zijn: Zie je de bestuurder van het voertuig, dan kan hij jou ook zien en houd afstand van landbouwvoertuigen. Door de kinderen nu al goed te informeren, weten ze wat ze moeten doen als ze op de fiets naar de middelbare school gaan.</p> 2019-02-15 15:00:00 +0100 2019-02-15 15:04:06 +0100 2019-02-15 15:04:06 +0100 Gemeenteraad Olst-Wijhe introduceert nieuwe manier vergaderen De gemeenteraad van Olst-Wijhe gaat met ingang van 25 februari op een nieuwe manier zijn vergaderingen organiseren en vormgeven. Dit doet de raad om de inbreng van inwoners en organisaties bij de besluitvorming te stimuleren en om meer ruimte te geven aan het debat in de raad. <h2><span>Laagdrempelig</span></h2> <p>De raad gaat voor onderwerpen die veel maatschappelijke impact hebben de zogenaamde beeldvormende  raadsbijeenkomsten organiseren. Met dit nieuwe vergadermodel wil de gemeenteraad het voor inwoners zo makkelijk mogelijk maken om mee te praten. Voor de raadsleden zelf betekent de nieuwe werkwijze dat het debat beter tot zijn recht kan komen.</p> <h2>Drie fases in BOB-model</h2> <p>Het besluitvormingsproces kent straks maximaal drie fases. In de <strong>B</strong>eeldvormende raadsbijeenkomst wordt in een rondetafelgesprek onder leiding van een externe voorzitter informatie ingewonnen over een onderwerp. Raadsleden krijgen zo een goed beeld van het onderwerp en zijn voldoende geïnformeerd om een standpunt in te nemen. Er neemt één lid per fractie deel en de inwoners die willen meepraten zitten hierbij aan tafel. Aan het eind van deze bijeenkomst wordt vastgesteld of het voorstel door kan naar de oordeelsvormende raadsbijeenkomst.</p> <p>In de <strong>O</strong>ordeelsvormende bijeenkomst wordt het debat gevoerd. Onder leiding van een externe voorzitter discussiëren de raadsleden met elkaar over het voorlopige standpunt. Inspreken is in deze bijeenkomst alleen mogelijk over onderwerpen die niet in een beeldvormende vergadering zijn behandeld.</p> <p>In de <strong>B</strong>esluitvormende vergadering worden de beslissingen genomen. Dit is de formele raadsvergadering onder voorzitterschap van de burgemeester.</p> <h2>Het verschil</h2> <p>De griffier Bart Duursema ondersteunt de raad met dit nieuwe vergadermodel. Hij hoopt hiermee een instrument te bieden dat betrokkenheid van inwoners en het contact tussen inwoners en raadsleden bevordert. “Ik denk dat we door de wat informelere setting in met name de beeldvormende bijeenkomst de drempel voor inwoners om mee te praten lager maken. En voor de raadsleden zelf zal de manier waarop we de oordeelsvormende bijeenkomst organiseren kunnen zorgen voor het beter voeren van het debat.”</p> <h2>Inspreken</h2> <p>De inwoners kunnen meepraten in de beeldvormende bijeenkomst. In de oordeelsvormende bijeenkomst kunnen zij inspreken over onderwerpen die niet al in de beeldvormende bijeenkomst zijn besproken en over niet op de agenda staande onderwerpen. Tijdens de besluitvormende vergadering kan niet worden ingesproken. Aanmelden kan tot voor 12.00 uur op de vergaderdag via de griffie op telefoonnummer 14 0570.</p> <h2>Burgerleden</h2> <p>Het kan voorkomen dat op één avond tegelijkertijd twee raadsbijeenkomsten plaatsvinden. Om de drie fracties in de raad die twee leden hebben te ondersteunen krijgen zij elk één burgerlid. Die staan op de kieslijst bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen en worden door de raad benoemd. Zij kunnen deelnemen aan de beeldvormende en aan de oordeelsvormende bijeenkomsten.</p> 2019-02-14 13:00:00 +0100 2019-02-14 09:46:52 +0100 2019-02-14 15:29:59 +0100 Tijdelijke afsluiting ’t Nijenhuis Vanaf maandag 18 februari tot en met vrijdag 1 maart start aannemer Noest met het kappen en herplanten van bomen aan ’t Nijenhuis in Wijhe. <p> <p><span>De werkzaamheden vinden plaats op werkdagen van 7.30 uur – 16.00 uur. In deze periode is de weg vanaf Schaarshoekweg tot aan de parkeerplaats van kasteel het Nijenhuis gesloten voor doorgaand verkeer. Kasteel ’t Nijenhuis en aanliggende woningen van ’t Nijenhuis zijn altijd bereikbaar. We proberen de hinder van deze werkzaamheden tot een minimum te beperken. We stellen daarom een omleidingsroute in. Neem voor meer informatie contact op met team Beheer Openbare Ruimte via telefoonnummer 14 0570.</span></p> </p> 2019-02-12 09:00:00 +0100 2019-02-07 14:08:36 +0100 2019-02-07 14:08:36 +0100 Evenementen in februari en maart Elke maand publiceren wij de evenementen in de maand erna waarvoor een vergunning is of wordt aangevraagd. <p> <p>In februari/maart gaat het om de volgende evenementen:</p> <p><span>17 februari <span> </span>Brackman Trio Nicolaasconcert, Wesepe</span></p> <p><span>23 februari <span> </span>Carnavalsoptocht CV de Diekschoevers, Wijhe</span></p> <p><span>24 februari <span> </span>Festival de Mexico BijRipperda, Den Nul</span></p> <p><span>24 februari <span> </span>Bunkercrossloop Daventria, Olst</span></p> <p><span>2 maart<span> </span>Carnavalsoptocht CV de Iesselzotten, Olst</span></p> <p><span>2 maart<span> </span>Carnalvalsoptocht CV de Weteringzotten, Boskamp</span></p> <p><span>1 en 2 maart<span> </span>Carnaval CV de Iesselzotten, Olst</span></p> <p><span>1 t/m 3 maart<span> </span>Carnaval CV de Weteringzotten, Boskamp</span></p> <p><span>28 en 29 maart<span> </span>IJssellandrally Stichting IJssellandrally, route door de gemeente</span></p> <p><span lang="EN-US">30 maart <span> </span>Tribute to the Cats Eetcafé de Oranjerie, Wijhe</span></p> <p><span>31 maart <span> </span>Dialectentocht Wandelvereniging Olst, route door de gemeente</span></p> Kijk voor meer informatie bij <a href="https://www.olst-wijhe.nl/evenementorganiseren" title="ga naar product evenementen">evenementen</a>.</p> 2019-02-11 02:00:00 +0100 2019-02-07 14:12:40 +0100 2019-02-07 14:12:40 +0100 Holstohus verbouwt: fotohokje tijdelijk gesloten Het Holstohus wordt momenteel verbouwd. De uitstraling van de recent verbouwde Eetkamer wordt doorgetrokken naar de centrale hal. Van deze verbouwing kunt u tijdelijk hinder ondervinden bij een bezoek aan het Holstohus, dus ook bij het bezoeken van onze gemeentelijke balies. U kunt van 11 tot en met 15 februari geen gebruik maken van het fotohokje om foto’s te maken voor uw reisdocument(en) of rijbewijs. U kunt hiervoor terecht bij de boekhandel of de fotografen in Olst. <p><span> </span></p> <p><span> </span></p> <p><span>UtHuus wil er met de verbouwing voor zorgen dat er een sociale culturele marktplaats in het Holstohus ontstaat. Zo wordt er nog meer een plek gecreëerd om te ontmoeten, delen, af te nemen en een bijdrage te kunnen leveren aan de gemeenschap, op een gemoedelijke manier. <br /></span></p> <h2><span>Fases</span></h2> <p><span><span>De verbouwing wordt opgesplitst in twee fases. Nu wordt fase 1 gestart en na de verkiezingen in mei gaat fase 2 van start, waarbij de balies van de gemeente ook vernieuwd worden. De gemeentelijke balies zijn dan tijdelijk gesloten. We stellen u hiervan tijdig op de hoogte en zorgen voor verruimde openingstijden in Wijhe.</span></span></p> <p> </p> 2019-02-08 00:00:00 +0100 2019-02-07 13:35:30 +0100 2019-02-07 13:43:15 +0100 Vacature Consulent Jeugd <p>Ben jij<span> vriendelijk, enthousiast, accuraat en communicatief sterk en heb je werkervaring op het gebied van de Participatiewet? Dan zoeken wij jou! </span></p> <p><span>Solliciteer nu op de <a href="https://www.olst-wijhe.nl/consulentjeugd" title="ga naar vacature">vacature Consulent jeugd</a></span><span>.</span></p> 2019-02-07 15:00:00 +0100 2019-02-07 15:06:52 +0100 2019-02-07 15:06:52 +0100 Wegafsluitingen Olst in verband met filmopnamen Theater Onbeperkt gaat in Olst (en omgeving) de film ‘Doe maar gek, dan doe je al gewoon genoeg’ opnemen. <p>Alle acteurs en figuranten hebben een beperking (verstandelijk, visueel, lichamelijk enz). Met de film doen zo’n 25 spelers, 100 figuranten en 100 tot 120 vrijwilligers mee. Tijdens enkele opnamedagen worden bepaalde straten in Olst voor alle verkeer afgesloten. Het gaat om de volgende afsluitingen:</p> <h2>Zondag 10 februari</h2> <p><strong></strong>Bentinckstraat van 8.30 tot 12.00 uur.<span></span></p> <h2>Zondag 10 maart</h2> <p>Bentinckstraat van 11.30 tot 18.00 uur.</p> <h2>Zondag 17 maart</h2> <p>K. van Limburg Stirumstraat tussen de Aaldert Geertsstraat en Thorbeckestraat ter hoogte van watertoren van 9.00 tot 18.00 uur.</p> <h2>Zondag 31 maart</h2> <p>Aaldert Geertsstraat tussen de Jan Schamhartstraat en de Hendrik Droststraat van 8.30 - 18.00 uur.</p> 2019-02-05 16:00:00 +0100 2019-01-31 11:27:55 +0100 2019-01-31 16:51:23 +0100 Levenloos kindje registreren in de BRP Vanaf maandag 4 februari kunnen ouders een verzoek indienen om hun levenloos geboren kindje in de Basisregistratie personen (BRP) te laten registreren. <p> <p>Dit geldt ook voor kinderen waarvoor een Nederlandse akte is opgemaakt die vermeldt dat het kindje op het moment van de aangifte niet in leven was. Met deze registratie worden deze kinderen vermeld via MijnOverheid.nl en op de BRP Persoonslijst van de ouders. Verder heeft alleen de ambtenaar van de Burgerlijke Stand inzage in deze registratie. Andere overheidsinstanties ontvangen geen gegevens over een levenloos geboren kindje. U kunt als ouder dit verzoek persoonlijk in uw eigen woonplaats indienen. U kunt hiervoor bij team Burgerzaken terecht, neem contact op via telefoonnummer 14 0570 of e-mailadres <a href="mailto:gemeente@olst-wijhe.nl" title="stuur een e-mail naar de gemeente">gemeente@olst-wijhe.nl</a>.</p> </p> 2019-02-04 09:00:00 +0100 2019-01-31 11:24:31 +0100 2019-01-31 11:24:31 +0100 Bezwaar tegen routewijziging buslijn 161 Wijhe Via de Stentor vernamen wij dat de vervoerder van lijndienst 161 in afstemming met de provincie Overijssel heeft besloten om een deel van de lijndienst door het centrum van Wijhe per 17 februari te schrappen. Wij waren niet op de hoogte van dit besluit. <p>Per 17 februari schrapt de vervoerder de rit van 18.49 uur naar Deventer en de rit van 18.34 uur naar Zwolle omdat er volgens de vervoerder te weinig passagiers gebruikmaken van deze ritten. Daarnaast rijdt de vervoerder niet langer langs de haltes Langstraat en Het Weijtendaal. Dit heeft ook te maken met het aantal passagiers, maar ook met irritatie die de vervoerder merkt bij doorgaande reizigers omdat zij voor hun gevoel voor niks het rondje door Wijhe maken. Wij zijn het niet eens met dit besluit. Daarom hebben wij zowel mondeling als per brief bezwaar aangetekend tegen het plotseling opheffen van het rondje door Wijhe met buslijn 161. Het college wil hierover in overleg met de provincie Overijssel.</p> <p> </p> 2019-02-01 12:00:00 +0100 2019-01-31 11:26:21 +0100 2019-02-05 12:49:23 +0100 Vacature HR-adviseur Ter vervanging van een van beide HR-adviseurs zoeken wij een actiegerichte HR-adviseur (36 – 40 uren per week) met een flinke dosis enthousiasme en relativeringsvermogen. <h2><span>Heb jij interesse?</span></h2> <p><span>Lees de <a href="https://www.olst-wijhe.nl/vacaturehradviseur" title="ga naar vacature">vacature</a> en solliciteer voor 14 februari voor deze leuke functie. </span></p> <p> </p> 2019-02-01 10:00:00 +0100 2019-02-01 10:28:59 +0100 2019-02-01 10:30:15 +0100 100-jarige meneer Bolink krijgt bezoek van Burgemeester <p>23 januari was een dag met een bijzonder tintje. Meneer Bolink werd 100 jaar. Op deze dag bezocht burgemeester Ton Strien de 100 jarige inwoner op de Boskamp om hem te feliciteren met zijn verjaardag.</p> <p>In totaal zijn er in Olst-Wijhe 2 mensen 100 jaar.</p> 2019-01-31 11:30:00 +0100 2019-01-30 11:42:26 +0100 2019-01-31 11:22:35 +0100 Nieuwe uitbater/exploitant voor sportcafé de Hooiberg Olst Marcel en Ania Kluin worden, samen met hun zoon Adriaan, de nieuwe uitbaters van sportcafé De Hooiberg in Olst. Samen starten zij per 1 februari 2019 met het aanpassen en inrichten van het sportcafé. Het is de bedoeling dat het sportcafé vanaf circa 20 februari weer open is voor sporters en andere bezoekers. <p>Marcel Kluin: “Naast sportcafé De Hooiberg heb ik nog drie horecalocaties bij sportvoorzieningen die ik exploiteer. Dat doen wij met heel veel plezier. Wij hebben daarom ook veel zin in deze nieuwe uitdaging.”</p> <p>De vorige uitbater van het sportcafé stopte per 1 augustus 2018. Vanaf die tijd was het sportcafé gesloten en werd er een tijdelijke oplossing gevonden in het beschikbaar stellen van de bovenzaal in de sporthal. De medewerkers van Ut Huus hebben tijdelijk voor de exploitatie van de horeca gezorgd.</p> <p>Wethouder Anton Bosch: “Ik ben blij dat wij in Marcel en Ania Kluin nieuwe uitbaters hebben gevonden. Zij kunnen hun ervaringen van de andere sportlocaties die zij exploiteren gebruiken in Olst. Bovendien dragen zij het verenigingsleven een warm hart toe. Ik wens hen veel succes en heb er vertrouwen in dat de sporters bij de familie Kluin weer een gezellige plek vinden na afloop van hun activiteiten.”</p> <p>Via facebook (Sportcafe De Hooiberg) kunt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws over en van het sportcafé. Ook wordt binnenkort de website <a href="http://www.sportcafedehooiberg.nl">www.sportcafedehooiberg.nl</a> gelanceerd.</p> 2019-01-31 08:45:00 +0100 2019-01-31 08:50:03 +0100 2019-01-31 08:50:03 +0100 Pittige debatten door groepen 8 van de basisscholen Moet er weer een supermarkt komen in Wesepe? De gemeente moet meer speelveldjes aanleggen of de gemeente moet actief afval opruimen… daarover debatteerden de leerlingen van groep acht van de drie basisscholen: Prins Willem Alexander, de A. Bosschool en de Klimboom. Zij zijn de eerste drie van de in totaal elf basisscholen die in de komende periode komen debatteren in de raadszaal van de gemeente. <p><span> </span></p> <p><span><span>Burgemeester Ton Strien heette de leerlingen, docenten en begeleiders van harte welkom in de raadszaal, die precies zo ingericht was als bij een echte raadsvergadering. Om het geheel nog een extra dimensie te geven, waren ook de raadsgriffier Bart Duursema en raadslid Jolande Olthof aanwezig om vragen te stellen en uiteraard de leerlingen te voorzien van een korte reactie. Vanuit de scholen waren ook leerlingen die notuleerden, filmden of fotografeerden. Een leerzaam samenzijn, waar we met veel plezier op terugkijken en ook de leerlingen gaven aan dat het een leuke ochtend was: “leuker en leerzamer dan een ochtend op school” werd al gezegd met een grote lach.</span></span></p> <p><span> </span></p> <h2><span>Scholenplan</span></h2> <p><span><span>De opdracht debatteren voor de bovenbouwklassen maakt onderdeel uit van het scholenplan, waarbij de gemeente samen met de scholen de politiek, democratie, staatsinrichting, participatie maar ook de gemeentelijke politiek onder de aandacht brengt bij de jeugd. Zo wordt er ieder schooljaar een passend en actueel programma gemaakt. Dit gebeurt roulerend voor de onderbouwklassen, middenbouwklassen en bovenbouwklassen van de basisscholen in onze gemeente. Dit schooljaar is het de beurt aan de bovenbouwklassen, het volgende schooljaar aan de onderbouwklassen en het schooljaar daarna aan de middenbouwklassen. Zo komen alle leerlingen in hun basisschoolperiode drie keer in aanraking met de gemeente.</span></span></p> 2019-01-28 12:47:00 +0100 2019-01-28 12:39:21 +0100 2019-01-28 12:39:21 +0100 Vooraankondiging Salland Café 7 maart 2019 Op donderdag 7 maart 2019 houdt De Kracht van Salland het Salland Café met het thema: ‘Samen verder met jouw idee!’ <p>Dit Salland Café heeft een festivalsetting: een festival voor, door, met en over lokaal initiatief. In het kulturhus Diepenveen bruist het van de initiatieven, je doet vast inspiratie op.</p> <p>Je kunt op 7 maart tussen 15.30 en 21.30 uur komen en gaan wanneer het jou schikt. Het gaat over allerlei onderwerpen die leven in Salland, van stad tot buurtschap, van ontmoeting en sport tot cultuur en duurzaamheid. In de bijlage vind je extra informatie.</p> <p>Ben jij of ken jij een mooi initiatief, dat haar kennis en kunde ook best wil delen met andere Sallanders? Laat het ons op korte termijn weten (via <a href="mailto:krachtvansalland@raalte.nl" title="Stuur een e-mail naar krachtvansalland@raalte.nl">krachtvansalland@raalte.nl</a>); dan proberen we dit mee te nemen in het programma.</p> <p>Je kunt je ook alvast aanmelden via <a href="mailto:krachtvansalland@raalte.nl" title="Stuur een e-mail naar krachtvansalland@raalte.nl">krachtvansalland@raalte.nl</a> (vermeld ‘opgave Salland Café’).</p> 2019-01-28 07:30:00 +0100 2019-01-21 15:35:08 +0100 2019-01-21 15:35:08 +0100 De eerste aanmelding voor het jeugdcompliment Olst-Wijhe is binnen. Aanmelden kan tot 15 februari! De eerste jongere is aangemeld voor het jeugdcompliment van de gemeente Olst-Wijhe. Maar er zijn veel meer kinderen en jongeren die zich belangeloos inzetten voor anderen. Ken jij een jongere die een jeugdcompliment verdient? Voor de winnaar ligt een cadeaubon van honderd euro klaar. Alle anderen die worden voorgedragen, kunnen een cadeaubon van dertig euro krijgen. Kijk voor het aanmelden en de voorwaarden op www.olst-wijhe.nl/jeugdcompliment. <p><span> </span></p> <p><span>Wethouder Marcel Blind: “Ik vind het mooi dat de eerste aanmelding binnen is en ik hoop dat er nog meer komen. Ik weet dat er in onze gemeente veel kinderen en jongeren zijn die mooie dingen doen in onze gemeente. Dat willen we zichtbaar maken. Meld ze dus vooral aan.”” </span></p> <p><span> </span></p> <p><span> </span></p> <p><span> </span></p> <h2>Welke jongeren komen in aanmerking?</h2> <p><span> </span></p> <p><span>Het gaat om jongeren tot 18 jaar die zich al langere tijd belangeloos hebben ingezet voor anderen. Of die een bijzondere eenmalige prestatie met maatschappelijke betekenis hebben geleverd. Daarbij kan gedacht worden aan jongeren die zich inzetten voor een vereniging, kinderen die de buurt schoon houden, kinderen die een inzamelingsactie voor het goede doel hebben georganiseerd of een heldendaad hebben verricht. De inzet moet zijn gedaan voor of in de gemeenschap van Olst-Wijhe.</span></p> <p><span> </span></p> <p> <p><span>Een jury van kinderen en jongeren buigt zich over de nominaties. Vlak na de Nationale Complimentendag 2019 vindt de uitreiking plaats, dat is op woensdag 6 maart 2019.</span></p> </p> <p><span> </span></p> 2019-01-23 00:00:00 +0100 2019-01-23 16:01:06 +0100 2019-01-23 16:01:06 +0100 Wij zoeken een consulent Werk Wij zoeken een consulent Werk voor 32-36 uren per week. Kom jij ons versterken? <p>Bekijk de <a href="http://www.olst-wijhe.nl/bestuur/organisatie/consulent-werk" title="ga naar vacature">vacature</a> en solliciteer direct!</p> 2019-01-22 00:00:00 +0100 2019-01-22 15:45:27 +0100 2019-01-22 15:45:27 +0100 Vacature: projectleider website / sociale kaart sociaal domein We zijn op zoek naar een projectleider website / sociale kaart sociaal domein voor 8 uur per week voor een periode van een half jaar. <p>Bekijk de <a href="http://www.olst-wijhe.nl/projectleiderwebsite" title="ga naar http://www.olst-wijhe.nl/projectleiderwebsite">vacature</a> voor meer informatie en het <a href="https://dowr23231.easycruit.com/vacancy/application/2216889/127971?iso=nl" title="ga naar https://dowr23231.easycruit.com/vacancy/application/2216889/127971?iso=nl">digitale sollicitatieformulier</a>.</p> 2019-01-21 11:30:00 +0100 2019-01-10 13:31:40 +0100 2019-01-10 13:41:19 +0100 Inloopavond afsluiting Schippershuizen tijdens spitsuren <p>Uit een verkeersonderzoek bleek dat maar liefst tweederde van het gemotoriseerd verkeer op de Schippershuizen in Wijhe sluipverkeer is. We hechten veel waarde aan leefbaarheid en verkeersveiligheid. Daarom maakten we een verkeersplan samen met een werkgroep van inwoners, de verkeersadviseur van de politie en een verkeerskundige van de gemeente.</p> <p><span>Wij zijn blij met de inbreng van de werkgroep. Op 8 januari besloot het college van burgemeester en wethouders over het verkeersplan.</span></p> <p><span>In het verkeersplan staan de volgende maatregelen:</span></p> <ul> <li>Schippershuizen wordt op werkdagen tussen 7.00 en 9.00 uur en tussen 16.30 en 18.30 uur afgesloten voor motorvoertuigen op meer dan twee wielen. Dit wordt aangeduid met verkeersborden.</li> <li>Landbouwvoertuigen en verkeer met een bestemming langs de weg worden uitgezonderd van dit verbod. Er worden drie passeerhavens gerealiseerd op de weg, zodat voertuigen elkaar veilig kunnen passeren.</li> <li>Er worden twee snelheidsremmende maatregelen getroffen op de weg door het slim toepassen van groen.</li> </ul> <p>Op 5 februari organiseren wij een inloopavond in het gemeentehuis in Wijhe. U bent tussen 19.30 en 20.30 uur van harte welkom om de plannen te bekijken en met onze verkeerskundigen in gesprek te gaan.</p> 2019-01-18 13:00:00 +0100 2019-01-17 12:02:26 +0100 2019-01-17 12:02:45 +0100 Inwoners tevreden over bibliotheekwerk Olst en Wijhe Na de evaluatie in 2014 werd besloten de hoofdvestiging van de bibliotheek in Olst in stand te houden, een servicepunt in Wijhe in te stellen en de ‘Bibliotheek op School’ te introduceren op basisscholen. In oktober is het bibliotheekwerk opnieuw geëvalueerd. Er is gesproken met diverse betrokken organisaties, zoals beide Plaatselijke Belangen, en er is een enquête gestuurd naar alle volwassen leden van de bibliotheek om te onderzoeken hoe leden de dienstverlening ervaren en welke suggesties zij hebben voor de toekomst. <p>312 leden vulden de enquête in, dat is 26%. Het gaat om 172 gebruikers van de vestiging in Olst en 140 gebruikers van de vestiging in Wijhe. Hoewel het aantal leden en uitleningen daalt, worden beide bibliotheken nog steeds goed bezocht. Over het algemeen zijn de gebruikers van beide vestigingen tevreden over de huidige dienstverlening. Beide vestigingen scoren hoge cijfers waar het gaat om toegankelijkheid, vindbaarheid, personeel/vrijwilligers en prijs-kwaliteitsverhouding. In beide vestigingen, maar vooral in Wijhe, zijn er wensen voor het uitbreiden van de collectie. In Wijhe is men wat minder tevreden over de sfeer en inrichting. De digitale bibliotheek wordt nog steeds minimaal gebruikt in Olst-Wijhe.</p> <h2>Waardering voor vrijwilligers</h2> <p>“We zijn blij dat het bibliotheekwerk voor het grootste deel aansluit bij de wensen en behoeften van onze inwoners”, zegt wethouder Anton Bosch. “De bibliotheek heeft een belangrijke rol in de samenleving. Het stimuleert lezen en biedt kansen voor ontmoeting en ontplooiing. De vrijwilligers die meehelpen om de bibliotheken draaiende houden, verdienen veel waardering. Wij zijn trots dat zij zich hiervoor inzetten. In Olst is de bibliotheek onderdeel van het Holstohus, een prachtige plek. In Wijhe staat de bibliotheek nabij de Langstraat. Wij maken ons hard voor het behoud van het bibliotheekwerk in beide plaatsen en nemen de wensen van onze inwoners daar nadrukkelijk in mee.”</p> <h2>Doorzetten huidige situatie</h2> <p>Op 21 januari staat de evaluatie van het bibliotheekwerk op de agenda van de gemeenteraad. Het college stelt de raad voor om de situatie voorlopig te laten zoals deze is waarbij wij in overleg met de Bibliotheek Salland kijken welke mogelijkheden de bibliotheek heeft om aan de wensen voor het uitbreiden van de collectie te voldoen.</p> <p>Wilt u meer weten over de resultaten van het onderzoek? U leest het onderzoeksrapport via de link hieronder.</p> 2019-01-14 13:00:00 +0100 2019-01-14 13:03:40 +0100 2019-01-14 13:03:40 +0100 Vacature voorzitters raadsbijeenkomsten De gemeenteraad van Olst-Wijhe gaat voortaan op een andere wijze vergaderen. Doel is het stimuleren van de inbreng van inwoners en organisaties bij het besluitvormingsproces en meer ruimte te geven aan het debat in de raad. <p>Daarom gaan we over onderwerpen met veel maatschappelijke impact beeldvormende en oordeelsvormende raadsbijeenkomsten organiseren Deze gaan vooraf aan aan de besluitvormende raadsvergadering die de burgemeester voorzit. De bijeenkomsten van de gemeenteraad vinden normaliter plaats op maandag tussen 20.00 en 23.00 uur in het gemeentehuis in Wijhe. Bij uitzondering kunnen bijeenkomsten ook plaatsvinden op een ander tijdstip en/of op andere locatie in de gemeente.</p> <p>Om de dialoog en het debat tijdens de beeldvormende en oordeelsvormende fase van het besluitvormingsproces goed te faciliteren, zijn wij op zoek naar twee voorzitters raadsbijeenkomsten.</p> <h2>Interesse?</h2> <p><a href="http://www.olst-wijhe.nl/bestuur/organisatie/voorzitters-raadsbijeenkomsten" title="Ga naar pagina vacature voorzitters raadsbijeenkomsten">Bekijk de vacature.</a></p> 2019-01-11 00:00:00 +0100 2019-01-11 14:12:18 +0100 2019-01-11 14:12:18 +0100 Onderhoud website Op donderdag 10 januari van 22.00 uur tot 00.00 uur voeren wij updates uit aan onze website om u ook in de toekomst goed van dienst te zijn. Vanwege deze updates zijn niet alle producten en diensten beschikbaar. Zo kunt u geen gebruik maken van onze online formulieren. <p> <p><span>Tijdens onze werkzaamheden tonen wij een onderhoudspagina.</span></p> <p><strong><span>Zaken regelen met uw DigiD inloggegevens</span></strong></p> <p><span>U kunt mogelijk niet overal inloggen met uw DigiD. Dit betekent dat u geen verhuizing kunt doorgeven of een uittreksel aan kunt vragen. U kunt uw verhuizing wel via het pdf-bestand aan ons doorgeven. Kijk voor meer informatie in ons </span><a href="http://www.olst-wijhe.nl/digitaalloket" title="ga naar Digitaal Loket"><span>Digitaal Loket</span></a><span>.</span></p> <p><strong><span>Online meldingen doorgeven</span></strong></p> <p><span>Wilt u iets melden over uw leefomgeving of openbare ruimte, bijvoorbeeld een losse stoeptegel? Dan kunt u dit per e-mail aan ons doorgeven via </span><a href="mailto:gemeente@olst-wijhe.nl" title="stuur een mail naar de gemeente"><span>gemeente@olst-wijhe.nl</span></a><span>.</span></p> <p><span>Op vrijdag 11 januari kunt u online weer bij ons terecht. </span></p> <p><span>Excuses voor het ongemak.</span></p> </p> 2019-01-10 21:00:00 +0100 2019-01-08 14:18:12 +0100 2019-01-08 14:18:12 +0100 Samen zorgeloos: nieuwjaarsreceptie Op dinsdagavond 8 januari stond het Dorpshuis van Overkempe in Olst volledig in het teken van de nieuwjaarsreceptie van de gemeente. Een zeer gepaste locatie, omdat de nieuwjaarsreceptie volledig in het teken van ‘zorg’ stond. <p>Een thema dat velen raakt en waar velen mee te maken hebben in verschillende vormen. Dat weten ze als geen ander bij Overkempe in Olst vertelde Ronald van Aalten, locatiemanager, in zijn welkomsttoespraak. Hij vertelde hoe ze in de woon-werkgemeenschap, waar mensen met een verstandelijke beperking én talenten, het dagelijkse leven met elkaar delen. Dit werd nog eens benadrukt door het lied dat bewoners zongen onder leiding van Harriët Noppers, medewerker van Overkempe. Daarna was het woord aan burgemeester Ton Strien.</p> <p>De burgemeester refereerde in zijn toespraak aan tal van mooi initiatieven vanuit de samenleving waarbij we ontzorgen, zoals de gezamenlijke maaltijden in tal van kernen, het Soepcafé in Olst, het Noaberhuus, de Huuskamer, maar ook het Taalpunt voor laaggeletterden. Ook blikte de burgemeester terug op 2018 en keek vooruit. Hij benoemde enkele speerpunten, zoals de visie op grootschalige wind- en zonne-energie, het plan van aanpak voor klimaatadaptatie, de verkeerssituatie in Olst, de invulling van Noordmanshoek, de afronding van het Olasfa-terrein en clustering van de basisscholen op twee locaties in Olst en Wijhe waarin nadrukkelijk de samenwerking wordt gezocht met de kinderopvang, het voortgezet onderwijs, de zorg en sport- en cultuurorganisaties. Tot slot sprak hij waardering uit voor de zorg die we voor en met elkaar hebben en hoe we daar mee omgaan.</p> <p>Joka Dulmers, coördinator cultuur en vrijwilligers bij Overkempe vertelde aansluitend dat de plek, waar we allemaal bij elkaar stonden, een bijzondere is voor Overkempe. Precies op deze plek waar het Dorpshuis staat ligt hun grondspreuk diep onder de grond begraven.</p> <p>Als symbool voor de bloei en het voortplanten van de zorg hebben het college van B&amp;W, de zorgaanbieders en alle aanwezigen een bloembolletje geplant in een grote bak vol vruchtbare aarde. De bak had de vorm van de gemeente Olst-Wijhe. Uiteraard krijgt het dit voorjaar nog een vervolg, wanneer alle bollen in volle bloei staan…….</p> <p>Tijdens de nieuwjaarsreceptie hebben bewoners van Overkempe en van JP van den Bent de catering verzorgd in samenwerking met BijRipperda. Ook de hapjes die geserveerd werden, zijn veelal gemaakt door de bewoners van Overkempe en medewerkers van OpDuur. Mooie samenwerkingsvormen waar de gemeente trots op is.</p> <p>De avond werd muzikaal omlijst door Jeroen Sweers uit Wesepe, waardoor een aangename sfeer werd gecreëerd voor een fijne netwerkavond. De gemeente kijkt terug op een fijne samenwerking en een zeer prettige avond met relaties, inwoners, zorgaanbieders en andere nauw betrokkenen van de gemeente.</p> <p>De burgemeester vertelde dat het thema van de nieuwjaarsreceptie 2020 in het teken staat van 75 jaar vrijheid. Als mensen ideeën hebben of hieraan een bijdrage willen leveren, kunnen zij zich melden bij de burgemeester of de gemeente.</p> 2019-01-09 08:00:00 +0100 2019-01-08 21:40:37 +0100 2019-01-09 11:09:10 +0100 Echtpaar Casteel-Dollenkamp 60 jaar getrouwd <p> <p><span>Op maandag 7 januari bezocht burgemeester Ton Strien het echtpaar Casteel-Dollenkamp in Olst. Zij waren zestig jaar getrouwd.</span></p> </p> 2019-01-08 16:04:35 +0100 2019-01-08 16:04:35 +0100 2019-01-08 16:04:35 +0100 Inzameling oud papier In 2018 informeerden wij u over het ophalen van het oud papier in onze gemeente. In Olst en Herxen gebeurt dit met een blauwe container. In de rest van de gemeente wordt huis-aan-huis ingezameld. <p><span>De inzamelaars bedachten een plan om de inzameling gezamenlijk te verbeteren. Op 12 januari wordt het papier in de kern van Wijhe huis-aan-huis ingezameld. De planning voor 2019</span><span> </span><span><span>voor alle kernen binnen onze gemeente vindt u in de loop van januari op de <a href="http://www.rova.nl" title="ga naar site ROVA">site van Rova</a>. </span></span><span>We onderzoeken of de inzameldata ook kunnen worden opgenomen in de ROVA-app.</span><span> </span></p> <p><span></span><span>Heeft u vragen over de papierinzameling? Dan kunt u een e-mail sturen naar de <a href="mailto:stichtinggiow@gmail.com" title="stuur een e-mail naar de gezamenlijke inzamelaars">gezamenlijke inzamelaars.</a></span></p> 2019-01-07 09:00:00 +0100 2019-01-03 13:28:34 +0100 2019-01-03 13:28:34 +0100 Welke jongere verdient het ‘Jeugdcompliment van Olst-Wijhe’? Ken jij een jongere tot 18 jaar die zich al langere tijd belangeloos ingezet heeft voor anderen? Of een jongere die een bijzondere eenmalige prestatie met maatschappelijke betekenis heeft geleverd? Bijvoorbeeld jongeren die zich inzetten voor een vereniging, kinderen die de buurt schoon houden, kinderen die een inzamelingsactie voor het goede doel hebben georganiseerd of een heldendaad hebben verricht. De inzet moet zijn gedaan voor of in de gemeenschap van Olst-Wijhe. <p><span>Meld deze jongere dan voor 15 februari 2019 aan voor het <a href="http://www.olst-wijhe.nl/jeugdcompliment" title="ga naar pagina jeugdcompliment">jeugdcompliment</a>.</span><span> Als er goede aanmeldingen zijn dan vindt de uitreiking van het ‘Jeugdcompliment Olst-Wijhe’ plaats op woensdagavond 6 maart 2019, vlak na de Nationale Complimentendag. </span></p> <p> </p> <p><span>Wie meld jij aan?</span></p> 2019-01-04 12:00:00 +0100 2019-01-03 13:26:05 +0100 2019-01-03 13:26:05 +0100 Beperkte dienstverlening aan balies (storing opgelost) De technische storing bij onze balies in het gemeentehuis is opgelost. U kunt weer met al uw vragen bij ons terecht! <h2><span>Onze excuses voor het ongemak.</span></h2> 2019-01-03 00:00:00 +0100 2019-01-03 10:13:36 +0100 2019-01-03 10:31:01 +0100 Kerstbomeninzameling Ook in 2019 organiseren we na Kerst de inzameling van kerstbomen. Dit doen we graag samen alle de kinderen. <p>Iedereen die een kerstboom brengt verdient € 0,50 per kerstboom! Dat geldt natuurlijk alleen voor een échte kerstboom. Bij de verzamelplekken staan medewerkers klaar om de bomen in ontvangst te nemen.</p> <p>Op donderdag 3 januari 2018 van 13.00 tot 16.00 uur kunnen kinderen kerstbomen op de volgende plekken inleveren:</p> <h2>Olst</h2> <ul> <li>trapveld De Meente; </li> <li>parkeerplein voor het Willy Dobbeplantsoen.</li> </ul> <h2>Wijhe <ul> <li>grasveld bij Tellegenschool;</li> <li>parkeerplaats van Wijhe ’92</li> </ul> </h2> <p> </p> <p>Wij halen kerstbomen niet huis-aan-huis op.</p> 2019-01-02 10:00:00 +0100 2018-12-13 11:25:57 +0100 2018-12-13 11:25:57 +0100 Uitnodiging nieuwjaarsreceptie 2019 Het college van B&W nodigt u van harte uit om 'samen zorgeloos' het nieuwe jaar in te luiden. <p>U bent van harte welkom op de nieuwjaarsreceptie op dinsdag 8 januari 2019 van 19.30 tot 22.00 uur bij Overkempe in het Dorpshuis, Koekoeksweg 100 in Olst. De zaal is geopend vanaf 19.15 uur.</p> <p>Komt u met de fiets? Deze kunt u gemakkelijk stallen naast het Dorpshuis van Overkempe. Komt u met de auto, dan kunt u parkeren bij Sportclub Overwetering (tegenover de ingang van Overkempe). Er zijn verkeersregelaars aanwezig om alles goed te laten verlopen.</p> 2019-01-02 09:00:00 +0100 2018-12-10 12:46:05 +0100 2018-12-12 08:33:46 +0100 Kap gemeentelijke bomen De gemeente Olst-Wijhe gaat haar onveilige bomen kappen. <p>De gemeente heeft een zorgplicht als het gaat om veiligheid rondom haar bomen, net zoals iedere boomeigenaar. Naar aanleiding van de uitgevoerde boomveiligheidscontroles worden de onveilige bomen in de komende winterperiode gekapt. U vindt hieronder een lijst met betreffende bomen.  Dit is een dynamische lijst die de komende periode aangevuld zal worden. U herkent de betreffende bomen buiten in het veld ook aan de twee stippen. Voor kapvergunningsplichtige bomen starten wij een kapaanvraag.</p> <p><span>Heeft u vragen? Neem dan contact op met Sander Schuurman via telefoonnummer 14 0570.</span></p> 2018-11-21 08:00:00 +0100 2018-11-15 14:07:49 +0100 2018-11-15 16:33:39 +0100 Kernenbezoek in het teken van ‘Wonen en leven in Middel, nu en straks’ Het college van burgemeester en wethouders brengt dinsdag 27 november a.s. een kernenbezoek aan Middel. <p> <p>Het kernenbezoek vindt plaats in buurthuis ‘t Middelpunt en begint om 20.00 uur met de ledenvergadering van PB Middel. Aansluitend start het gezamenlijke deel met het college van burgemeester en wethouders. Inwoners, PB Middel en het college gaan met elkaar in gesprek over wonen en leven in Middel, nu en straks. Daarnaast geeft de Overijsselse Vereniging voor Kleine Kernen (OVKK) een presentatie over leefbaarheid.</p> <p>Natuurlijk is er gelegenheid vragen te stellen aan het college over andere onderwerpen. Het college hecht er veel waarde aan om in een rechtstreeks contact met inwoners van gedachten te wisselen over onderwerpen die in de directe woon- en leefomgeving spelen.</p> <p>U bent van harte uitgenodigd.</p> </p> 2018-11-20 12:00:00 +0100 2018-11-15 14:09:27 +0100 2018-11-15 14:09:27 +0100 Maatregelen Zandhuisweg Wijhe Bij de Zandhuisweg in Wijhe verlagen we de verhoging in het midden van de weg verlaagd zodat oversteken naast de rotonde gemakkelijker wordt. Daarnaast leggen we tussen de appartementen en de eerste houten patiobungalows op Noorder Koeslag een oversteek voor fietsers over de Zandhuisweg aan. <p> <p><span>De werkzaamheden voeren we uit van 26 november t/m 30 november. Tijdens deze werkzaamheden is de Zandhuisweg voor het autoverkeer afgesloten tussen de Omloop en de Geere.</span></p> </p> 2018-11-20 11:00:00 +0100 2018-11-20 10:45:43 +0100 2018-11-20 10:45:43 +0100 Defensie oefent in Olst-Wijhe Van defensie hebben wij bericht gekregen dat zij aanstaande vrijdag 23 november vanaf ongeveer 7:00 uur tot en met zaterdag 24 november ongeveer 15:00 uur een oefening gaat houden. De aard van de oefening is het bewaken en beveiligen van een aantal objecten. <p><span>Het gaat om de volgende vijf objecten (brug of stuw) die defensie in deze oefening gaat gebruiken als oefenobject:</span></p> <p> <ul> <li>Brug Bremmelerstraat - Soestwetering</li> <li>Stuw nabij de Lange Slagen - Soestwetering</li> <li>Brug Lierderholthuisweg – Raalterwetering</li> <li>Kappebrug - Soestwetering</li> <li>Sluis/stuw bij kruising Daslever -, Hemelweg en Soestwetering</li> </ul> </p> <p><span>De bruggen zijn tijdens de oefening gewoon toegankelijk en te gebruiken door het verkeer. </span><span>Heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met Annemieke Hooghiemstra, telefoonnummer 14 0570.</span></p> 2018-11-20 00:00:00 +0100 2018-11-20 15:10:24 +0100 2018-11-20 15:10:24 +0100 Collectieve zorgverzekering, ook voor u? Heeft u een laag inkomen, maar wilt u wel goed verzekerd zijn? Dan kunt u mogelijk gebruik maken van de collectieve zorgverzekering die de gemeente Olst-Wijhe u aanbiedt. <p> <p><span>U kunt zich voor 17 december 2018 aanmelden via de site <a href="http://www.gezondverzekerd.nl" title="ga naar site gezond verzekerd">Gezond verzekerd</a></span><span><span>. Om in aanmerking te komen voor de collectieve zorgverzekering mag uw inkomen niet hoger zijn dan € 1.230,75 voor een alleenstaande (ouder) en niet hoger zijn dan € 1.758,22 voor gehuwden. Ook houden wij rekening met uw vermogen. Uw vermogen mag als alleenstaande (ouder) niet hoger zijn dan € 6.020,00 en als gehuwden niet hoger zijn dan € 12.040,00. Het vermogen dat in uw woning zit telt niet mee.</span></span></p> <p><span><span>Bent u jonger dan 21 jaar of heeft u de pensioengerechtigde leeftijd bereikt? Voor u gelden andere inkomensgrenzen. Hierover kunt u het best contact met ons opnemen. <br /> </span></span></p> <h2>Inloopspreekuren</h2> <p><span><span>Voor vragen kunt u ook binnen lopen tijdens onze inloopspreekuren. Deze zijn op maandagmiddag van 14.00 tot 15.30 uur in het Holstohus en op dinsdagochtend van 10.30 tot 12.00 uur in het gemeentehuis. Op 3, 4, 10 en 11 december is bij deze inloopspreekuren ook een medewerker van Salland Zorgverzekeringen aanwezig. </span></span></p> <p><span>Heeft u hulp nodig bij het indienen van de aanvraag, of wilt u weten waar u mogelijk nog meer recht op heeft? U kunt dan elke vrijdagochtend binnen lopen bij het inloopspreekuur van Financiën de Baas van 9.00 tot 12.00 uur in het Holstohus.</span></p> </p> 2018-11-19 09:00:00 +0100 2018-11-15 14:03:45 +0100 2018-11-15 14:03:45 +0100 Onderhoud website Op zaterdag 17 november en zondag 18 november voeren wij updates uit aan onze website om u ook in de toekomst goed van dienst te zijn. Vanwege deze updates zijn niet alle producten en diensten beschikbaar. Zo kunt u geen gebruik maken van onze online formulieren. <p>Tijdens onze werkzaamheden tonen wij een onderhoudspagina.</p> <h2><span>Zaken regelen met uw DigiD inloggegevens</span></h2> <p><span>U kunt niet inloggen met uw DigiD. Dit betekent dat u geen verhuizing kunt doorgeven of een uittreksel aan kunt vragen. U kunt uw verhuizing wel via het pdf-bestand aan ons doorgeven. Kijk voor meer informatie in ons </span><a href="http://www.olst-wijhe.nl/digitaalloket" title="ga naar Digitaal Loket"><span>Digitaal Loket</span></a><span>.</span></p> <h2>Online meldingen doorgeven</h2> <p><span>Wilt u iets melden over uw leefomgeving of openbare ruimte, bijvoorbeeld een losse stoeptegel? Dan kunt u dit per e-mail aan ons doorgeven via </span><a href="mailto:gemeente@olst-wijhe.nl" title="stuur een mail naar de gemeente"><span>gemeente@olst-wijhe.nl</span></a><span>.</span></p> <p><span>Op maandag 19 november kunt u online weer bij ons terecht. </span></p> <p><span>Excuses voor het ongemak.</span></p> 2018-11-16 22:00:00 +0100 2018-11-14 08:10:26 +0100 2018-11-14 08:11:05 +0100 Opening speeltuin ’t Elshofje Op dinsdagmiddag 13 november werd op de Elshof een nieuwe speeltuin feestelijk geopend. De speeltoestellen van de voormalige school hebben een andere bestemming gekregen. <p>De nieuwe speeltuin kreeg een nieuwe naam. Deze werd tijdens de opening onthuld. Toen het doek door wethouder Marcel Blind en de kinderen van de Elshof van het bordje af werd getrokken steeg er een golf van gelach onder de aanwezigen: het bordje was op z’n kop geplaatst!</p> <p>Nadat de naam van de speeltuin was onthuld, werd het lintje op officiële wijze doorgeknipt door wethouder Marcel Blind. De kinderen renden allemaal de speeltuin in en begonnen direct de nieuwe speeltuin te verkennen.</p> <p>Er waren ongeveer 50 buurtbewoners en kinderen aanwezig. Terwijl de kinderen aan het spelen waren konden de volwassenen zich warm houden met koffie, thee, koek en mandarijnen. De buurt is trots op de nieuwe speelplek en zijn blij dat de kinderen weer een plek hebben om lekker te spelen.</p> 2018-11-14 10:41:45 +0100 2018-11-14 10:41:45 +0100 2018-11-14 10:41:45 +0100 Ruim 600 bezoekers bij event Bewust Wonen en Leven Op zondag 11 november organiseerde de gemeente Olst-Wijhe in samenwerking met Ut Huus het event Bewust Wonen en Leven in het Holstohus in Olst. De hele middag was er binnen en buiten vanalles te zien, te beleven en te proeven. <p>Op deze toch wel grijze dag werden bezoekers bij binnenkomst warm ontvangen met chocolademelk en wat lekkers uit de bakkerij van Overkempe. Met dank aan Holstotuinen was de begane grond gezellig groen aangekleed. Op hun gemak struinden de ruim 600 bezoekers door het Holstohus. Er was voor elk wat wils. De jonge bezoekers konden knutselen met herfstmaterialen bij Funtime, maar ook gezellig een spelletje spelen. Voor de fijnproevers was de 2e verdieping omgetoverd tot proeflokaal. Bezoekers konden daar sapjes en groentensmeersels proeven van Overkempe. Bij Boerderij De Riet genoot men van zelfgemaakte worsten en balkenbrij en Bökkers Mölle had lekker vers brood met Harry’s huisgemaakte kruidenboter. Bij LekkerBoer kon men heerlijke smoothies maken van lokaal verbouwde groenten en fruit en melk van Boerderij De Riet.</p> <p>Buiten konden bezoekers boven een knapperig houtvuurtje kastanjes poffen. Ook stond daar de zogenaamde Suncat; een groot zonnepaneel dat meedraait met de baan van de zon. Daar kreeg men informatie over zonnepanelen.</p> <h2>Duurzame ontdekhoek</h2> <p>Leerlingen van de Capellenborg ontwikkelden een Ontdekhoek. Met hun leraar science gingen zij aan de slag met duurzaamheid. Ze maakten bijvoorbeeld een filtersysteem om water te kunnen hergebruiken. Ook vertelden zij enthousiast over hun wormenflat waar zij lieten zien wat wormen met afval doen. Een andere groep leerlingen had stroom opgewekt met aardappels. Een van hen vertelde dat de klokjes al drie weken werkten op aardappelstroom.</p> <h2>Van repaircafé tot cognitieve fitness</h2> <p>De theaterzaal op de eerste verdieping stond in het teken van ondernemers en organisaties op het vlak van duurzaamheid. Bezoekers konden soep proeven bij het soepcafé, kapotte apparatuur meenemen naar het repaircafé en afval scheiden bij ROVA. Tal van ondernemers in de bouw en het Energieloket waren aanwezig om bezoekers te informeren over duurzaamheidsmaatregelen die mensen in hun nieuwe of bestaande woning kunnen toepassen. Verderop kreeg men van verschillende organisaties tips om langer thuis te kunnen blijven wonen. In de architectenwinkel kregen bezoekers aan de hand van de plattegrond van hun woning praktische tips. Ook was er een workshop cognitieve fitness. De deelnemers combineerden fysieke inspanning met intellectuele uitdaging. Dit bleek heel leerzaam, maar nog niet zo eenvoudig.</p> <h2>Smakelijke afsluiting</h2> <p>Op de begane grond was een ware zelfbouw challenge om bezoekers te laten zien hoe eenvoudig het is om zelf te bouwen. En er werd informatie gegeven over duurzaamheid in het interieur. De hele middag was het gezellig druk. In Eetkamer Hier is ut konden de bezoekers de middag smakelijk afsluiten met een Herfst Hoofdgerechten Buffet. Het geheel werd muzikaal omlijst door Corinda van Tilborg. De gemeente en Ut Huus kijken terug op een zeer geslaagde middag en bedanken alle deelnemers voor hun inzet.</p> 2018-11-13 10:00:00 +0100 2018-11-13 09:57:29 +0100 2018-11-13 10:14:45 +0100 Onderhoud website Op zaterdag 10 november van 12.00 uur tot 18.00 uur voeren wij onderhoud uit aan onze website om u ook in de toekomst goed van dienst te zijn. Vanwege het onderhoud zijn niet alle producten en diensten beschikbaar. Zo kunt u geen gebruik maken van onze online formulieren. <p>Tijdens onze werkzaamheden tonen wij een onderhoudspagina.</p> <h2>Zaken regelen met uw DigiD inloggegevens</h2> <p><span>U kunt niet inloggen met uw DigiD. Dit betekent dat u geen verhuizing kunt doorgeven of een uittreksel aan kunt vragen. U kunt uw verhuizing wel via het pdf-bestand aan ons doorgeven. Kijk voor meer informatie in ons </span><a href="http://www.olst-wijhe.nl/digitaalloket" title="ga naar Digitaal Loket"><span>Digitaal Loket</span></a><span>.</span></p> <h2><span>Online meldingen doorgeven</span></h2> <p><span>Wilt u iets melden over uw leefomgeving, bijvoorbeeld een losse stoeptegel? Dan kunt u dit per e-mail aan ons doorgeven via </span><a href="mailto:gemeente@olst-wijhe.nl" title="stuur een mail naar de gemeente"><span>gemeente@olst-wijhe.nl</span></a><span>.</span></p> <p><span>Op zaterdag 10 oktober vanaf 18.00 uur kunt u online weer bij ons terecht.  Excuses voor het ongemak.</span></p> 2018-11-10 11:30:00 +0100 2018-10-16 15:43:55 +0200 2018-10-24 15:11:26 +0200 Kernenbezoek Eikelhof dinsdag 20 november Het college van burgemeester en wethouders brengt dinsdag 20 november een kernenbezoek aan de Eikelhof. Dit vindt plaats bij Café Ruimzicht. <p> <p>Tijdens deze avond wil PB Eikelhof met de inwoners van de Eikelhof praten over hun zoektocht naar een ontmoetingsplek op de Eikelhof nu de enige horecagelegenheid op de Eikelhof definitief is gesloten. Daarnaast gaat wethouder Marcel Blind informatie geven over de stand van zaken van de ondergrondse afvalcontainers en de ontwikkelingen rondom de inzameling van oud papier. I<span>edereen kan vragen stellen aan het college van burgemeester en wethouders. </span>Wij nodigen u van harte uit op dinsdag 20 november om 20.00 uur bij Café Ruimzicht aan de <span><span>Eikelhofweg 9 in </span></span>Olst.</p> <p><span>Het college hecht er veel waarde aan om in een rechtstreeks contact met inwoners van gedachten te wisselen over onderwerpen die in de directe woon- en leefomgeving spelen. Tijdens het kernenbezoek worden actuele onderwerpen toegelicht en kunnen inwoners vragen stellen aan het college. </span><span>Voorafgaand aan dit kernenbezoek heeft het bestuur van Plaatselijk Belang Eikelhof een overleg gehad met de directie van de gemeente Olst-Wijhe.</span></p> </p> 2018-11-09 12:00:00 +0100 2018-11-07 16:06:08 +0100 2018-11-07 16:06:08 +0100 Kinderen groep 3 Matzerschool ontbijten met burgemeester Strien Op vrijdag 9 november ontbeten de kinderen van groep 3 van de Matzerschool uit Wijhe met burgemeester Ton Strien. Ook juf Esther, wethouder Marcel Blind en beleidsadviseur Noortje Kramer schoven gezellig aan. <p>In het gemeentehuis gaven ze met dat gezamenlijk Burgemeestersontbijt het goede voorbeeld in de week van het Nationaal Schoolontbijt, waarbij een half miljoen kinderen samen gezond ontbijten op zo’n 2.500 basisscholen.</p> <p>Burgemeester Strien onderstreept hiermee, net als zo’n 275 collega-burgemeesters in het hele land, het belang van een gezond ontbijt. Aan de ontbijttafel maakten de kinderen en de burgemeester uitgebreid kennis met elkaar en wisselden ze van gedachten. Ook hadden de kinderen een heleboel leuke vragen bedacht voor de burgemeester.</p> <h2>Donatie aan Kinderpostzegels</h2> <p>Aan het eind van het ontbijt betaalde burgemeester Strien symbolisch voor zijn ontbijtje met een donatie aan de stichting Kinderpostzegels, dit jaar het goede doel van Het Nationaal Schoolontbijt. Met het thema ‘Een feestje voor iedereen!’ laten Kinderpostzegels en het Nationaal Schoolontbijt zien dat een feestje pas een feestje is als iedereen erbij hoort. Kinderpostzegels ondersteunt daarom ook een project met verjaardagsfeestjes voor de héle klas, waarbij kinderen spelenderwijs leren dat het leuk is dat iedereen anders is. De leerlingen uit groep 3 namen de cheque met een bedrag van € 50,- in ontvangst. Burgemeester Strien kijkt met plezier terug op de bijzondere ontbijtontmoeting: “Ik vind het elk jaar een feest om kinderen te ontvangen voor het burgemeestersontbijt. Het is gezellig en iedereen begint de dag met een goede maaltijd. Ik zie al weer uit naar volgend jaar.”</p> <h2>Het Nationaal Schoolontbijt</h2> <p>Het Burgemeestersontbijt in zo’n 275 gemeenten is onderdeel van het Nationaal Schoolontbijt, dat voor het 16e jaar op rij een week lang met gezonde ontbijtjes en lesmateriaal aandacht schenkt aan een goede start van de dag. Die aandacht is nodig, omdat nog steeds veel kinderen niet, niet altijd of niet gezond ontbijten. Het educatieve ontbijtevenement heeft de steun van het Voedingscentrum, Jongeren Op Gezond Gewicht, de Maag Lever Darm Stichting en de Nederlandse Coeliakie Vereniging. Bovendien is het Nationaal Schoolontbijt ambassadeur van Gezonde School.</p> 2018-11-09 11:00:00 +0100 2018-11-09 11:04:44 +0100 2018-11-09 11:04:44 +0100 Inschrijfperiode Noorder Koeslag Wijhe en Wesepe gestart Op 6 en 7 november vonden de informatieavonden voor nieuwbouwkavels in Noorder Koeslag Wijhe en in Wesepe plaats. De inschrijfperiode is daarmee gestart. U kunt zich tot en met 23 november inschrijven voor een kavel. <p>U schrijft zich in door een inschrijfformulier in te vullen en in te leveren. U kunt het formulier downloaden op <a href="http://www.woneninolst-wijhe.nl">www.woneninolst-wijhe.nl</a> of afhalen bij de balie van het Klantcontactcentrum in het gemeentehuis in Wijhe of in het Holstohus in Olst.  Het volledig ingevulde en ondertekende inschrijfformulier kunt u daar ook weer inleveren. U betaalt <br />€ 50,- inschrijvingskosten.</p> <p>U schrijft zich niet in voor een specifieke kavel, maar voor het project. Tijdens de lotingsavond wordt de volgorde bepaald waarin geïnteresseerden een kavel kunnen kiezen.</p> 2018-11-08 10:15:00 +0100 2018-11-08 10:15:47 +0100 2018-11-08 10:15:47 +0100 Vacature lid voor de Commissie voor de bezwaarschriften <p>Wij hebben een onafhankelijke vaste commissie van advies voor de bezwaarschriften. De commissie bestaat uit één voorzitter en twee leden die in een roulatieschema worden ingezet.</p> <p>Vanwege aftreden is er <a href="http://www.olst-wijhe.nl/vacaturelidcommissiebezwaarschriften" title="Ga naar pagina vacature lid voor de commissie van advies voor bezwaarschriften">een vacature </a>ontstaan.</p> 2018-11-07 11:55:00 +0100 2018-11-07 11:55:07 +0100 2018-11-07 12:10:38 +0100 Groep 7 en 8 krijgen verkeersles over de dode hoek Afgelopen week hebben de leerlingen uit groep 7/8 van De Klimboom uit Boskamp en CBS Prins Willem Alexanderschool en de Willibrordschool uit Olst een dode hoekles gevolgd. Met het lesprogramma Veilig op Weg leerden de kinderen wat je het beste kunt doen als je een vrachtauto, bus of landbouwvoertuig op straat tegenkomt. <p>Dankzij de inzet van ROVA en een voorlichter van Veilig Verkeer Nederland, kregen de kinderen een leuke les over de dode hoek en andere zaken waar bestuurders van grote voertuigen en in het bijzonder vuilniswagens, mee te maken hebben.</p> <h2>Veilig op weg</h2> <p>Het lesprogramma Veilig op Weg begint in de klas met een film en een quiz, waarin de kinderen leren wat de dode hoek is en hoe ze veilig kunnen omgaan met grote voertuigen in het verkeer. Ook is er speciale aandacht voor de juiste plek bij een rotonde. Maar het spannendste gedeelte van de les is natuurlijk wanneer de kinderen plaats mogen nemen in de cabine van een echte vrachtauto en zelf kunnen ervaren wat een chauffeur wel en niet ziet.</p> <p><strong>Oefenen met uw kind!</strong></p> <p>Verkeer leer je pas echt door het te doen. Verkeerseducatie hoort dan ook niet alleen in de klas. Ook ouders spelen een belangrijke rol. Bespreek af en toe de twee vuistregels met uw kind(eren).</p> <ol> <li>Ga nooit naast een vrachtauto staan maar blijf er rechts en ruim achter. </li> <li>Houd meer dan drie meter afstand aan alle zijden van de vrachtauto.</li> </ol> <h2>De dode hoek in het verkeer</h2> <p>Chauffeurs van vrachtauto’s, bussen en andere grote voertuigen hebben geen zicht op verkeer rechts naast hun auto en pal voor en achter hun auto. Jaarlijks vallen door ongelukken met de dode hoek rond de 10 doden en zijn er enkele tientallen zwaargewonden te betreuren. Het doel van de 'dode-hoek-les' is nul verkeersslachtoffers door de dode hoek van vrachtwagens.</p> <p>Verschillende maatregelen, zoals spiegels en camera’s op grote voertuigen, maken de dode hoek kleiner, maar lossen het probleem niet helemaal op. Daarom is voorlichting letterlijk van levensbelang, vooral aan de meest kwetsbare verkeersdeelnemers: kinderen.</p> <p>Veilig op Weg is een initiatief van Veilig Verkeer Nederland en Transport en Logistiek Nederland (TLN) en is mede mogelijk gemaakt door ROVA, de gemeente Olst-Wijhe en ROV Oost-Nederland.</p> 2018-11-06 15:15:00 +0100 2018-11-06 15:14:36 +0100 2018-11-06 15:14:36 +0100 Ontmoeting met Jasper van ’t Hof De 71-jarige jazzmuzikant Jasper van 't Hof trekt wereldwijd volle zalen en krijgt begin december de prestigieuze Buma Boy Edgar Prijs uitgereikt. Het is de belangrijkste prijs in Nederland op het gebied van jazz en geïmproviseerde muziek. <p>De toekenning van de Boy Edgar Prijs is de aanleiding geweest om deze getalenteerde inwoner van de gemeente Olst-Wijhe ook in zijn woonplaats eens in de schijnwerpers te zetten. Het huiskamerpodium Klein Koninkrijk, het Nut Olst-Deventer, utHuus en de Gemeente Olst-Wijhe organiseerden daarom gezamenlijk een speciaal programma onder de titel ‘Ontmoeting met Jasper van’t Hof’. De ontmoeting vond plaats op 21 oktober.</p> <p>Op 5 november kwam Jasper van ’t Hof naar het gemeentehuis in Wijhe om ons te bedanken voor het georganiseerde programma. Ook overhandigde hij zijn biografie aan burgemeester Ton Strien en wethouder Anton Bosch.</p> <h2>Kennismaken met het werk van Jasper van 't Hof?</h2> <p>Bekijk een <a href="https://www.rtvoost.nl/nieuws/300878/Jasper-van-t-Hof-geeerd-in-Olst-voor-winst-prestigieuze-Boy-Edgar-jazzprijs" title="Ga naar site RTV Oost">korte reportage op RTV Oost</a> of ga naar <a href="https://www.jaspervanthof.com/" title="Ga naar site Jasper van t Hof">zijn website</a> voor meer informatie.</p> 2018-11-05 16:52:00 +0100 2018-11-05 16:52:39 +0100 2018-11-05 16:58:18 +0100 Gemeente Olst-Wijhe presenteert solide begroting De gemeente Olst-Wijhe heeft haar huishoudboekje goed op orde. Dat blijkt uit de begroting die het college heeft aangeboden aan de gemeenteraad. Zowel de begroting 2019 als de meerjarenraming 2019 – 2022 laten een positief resultaat zien. <p> <p>De begroting is structureel sluitend met uitzondering van het jaar 2019. Voor dit jaar is er een tekort van circa € 670.000. Om dit tekort te compenseren maakt de gemeente gebruik van haar reservevermogen. Dit is eenmalig nodig om beperkt nieuw beleid mogelijk te maken. Voor de nabije toekomst stijgt het financiële resultaat: in 2020 tot afgerond € 70.000 en in 2022 zelfs naar afgerond € 860.000.<strong> </strong>Het eigen vermogen is in de afgelopen jaren gestegen van € 16 miljoen naar € 18 miljoen.</p> <h2>Vaste taken en lasten</h2> <p><strong></strong>De basis voor de begroting 2019 vormen de kaders die de raad in juli heeft vastgesteld in de Kadernota 2019-2022.<strong> </strong>Het grootste deel van de financiën van de gemeente gaan naar activiteiten en taken die jaarlijks terugkomen. Zoals onderhoud openbare ruimte, onderwijs, werk- en inkomensondersteuning, jeugdzorg, maatschappelijke ondersteuning, sport, cultuur e.d. Een klein deel van de begroting gaat naar nieuw beleid dat voortkomt uit het raadsakkoord Samen verder van de nieuwe gemeenteraad. Op dit moment werkt het college aan een uitvoeringsprogramma van het raadsakkoord. Dit zal bij de kadernota en begroting van volgend jaar tot financiële keuzes en afwegingen leiden.</p> <h2>Voor 2019</h2> <p><strong></strong>Voor 2019 stelt het college de raad voor om te investeren in:</p> <p> <ul> <li>deelname van statushouders aan de samenleving</li> <li>stimuleren van sportieve en culturele activiteiten die bijdragen aan de maatschappelijke participatie van inwoners, al dan niet met een beperking</li> <li>relatiebeheer met ondernemers en bedrijfsleven</li> <li>het verbeteren van de verkeersveiligheid in Olst door aanpassing van de infrastructuur</li> <li>het opstellen van een programma klimaatadaptatie met het oog op de klimaatveranderingen</li> <li>samenwerking met de regio Zwolle op het gebied van arbeidsmarkt en onderwijs</li> <li>een collectieve ziektekostenverzekering voor een bepaalde groep minima.</li> </ul> </p> <p>Wethouder Anton Bosch van Financiën benadrukt dat het huishoudboekje van de gemeente gezond is. “En dat willen we uiteraard graag zou houden. Daarom is het belangrijk om de balans te zoeken in ambities en financiële mogelijkheden. We halen nu voor één keer geld uit onze reserve nader te bestemmen middelen om beperkt nieuw beleid mogelijk te maken. Dat kan omdat onze basis dus solide is. Ons uitgangspunt is het raadsakkoord Samen Verder van de nieuwe raad. Dat is een ambitieus akkoord waar we als college de schouders onder zetten. Wij zijn druk bezig om hiervoor een uitvoeringsprogramma te maken, waarover we volgend jaar in samenspraak met de raad de afwegingen en keuzes moeten maken. Energietransitie, klimaatadaptatie, onderhoud openbare ruimte en het toekomstbestendig onderwijs zijn belangrijke topics.”</p> <h2>Hoogte tarieven</h2> <p><strong></strong>De hoogte van heffingen en leges voor 2019 zijn nu nog niet bekend. Deze worden vastgesteld door de raad in haar vergadering van 17 december. De gemeenteraad besluit maandag 12 november over de begroting 2019 en de meerjarenraming 2019 – 2022.</p> </p> 2018-11-05 10:00:00 +0100 2018-11-01 15:47:55 +0100 2018-11-01 15:47:55 +0100 Kernenbezoek Elshof op 13 november Op 13 november brengt het college een bezoek aan de Elshof voor het jaarlijks kernenbezoek. <p> <p>Eind van de middag wordt het verplaatste speelveld op de hoek van de Runneboomweg/Engeweg officieel in gebruik genomen.  Het avondprogramma, waarvoor u als inwoner van de Elshof van harte bent uitgenodigd, begint om 20.00 uur in het buurthuis. Tijdens het avondprogramma kunt u in gesprek met het college over onderwerpen die u bezighouden. Daarnaast komt de Buurtagenda 2018-2020 aan bod. PB Elshof en de inwoners hebben deze vorig jaar tijdens het kernenbezoek gepresenteerd. Het afgelopen jaar zijn meerdere werkgroepen druk geweest. Zij geven de stand van zaken weer en er wordt gekeken welke onderwerpen in 2019 opgepakt worden. De afspraken met de gemeente zijn verwerkt in een convenant dat 13 november door de burgemeester en de voorzitter van PB Elshof ondertekend wordt.</p> </p> 2018-11-02 10:00:00 +0100 2018-11-01 11:24:56 +0100 2018-11-01 11:24:56 +0100 Wethouder Blind ontvangt stoel van de toekomst van ROVA Vandaag ontving wethouder Blind een stoel van de toekomst uit handen van Victor van Dijk, algemeen directeur van ROVA. <p>De stoel staat symbool voor de toekomst en kan bij vergaderingen aangeschoven worden. Op deze manier worden de wethouders bij de vergaderingen eraan herinnerd om bij elke beslissing een duurzame toekomst voor ogen te houden. Zo krijgt de toekomst een stem, in iedere beslissing. Een duurzame wereld van morgen, creëren we met de beslissingen van vandaag.</p> 2018-11-01 16:00:00 +0100 2018-11-01 16:11:04 +0100 2018-11-01 16:11:04 +0100 College BenW stemt in met plankaart e-laden Het college van burgemeester en wethouders hebben ingestemd met de plankaart e-laden voor onze gemeente. De plankaart regelt toekomstige e-laadplaatsen om elektrische voertuigen van stroom te kunnen voorzien. <p><span>Na overleg met de firma die de laadpalen (bij een aanvraag) gaat plaatsen zijn de diverse locaties besproken en gewogen overeenkomstig de samenwerkingsovereenkomst “Laadpalen in de openbare ruimte”. De exacte locatie wordt later bij een aanvraag bepaald. Hiervoor zal dan een verkeersbesluit worden genomen.</span></p> <p><span> </span></p> <p><span>De plankaart ligt gedurende 14 dagen ter inzage bij de publieksbalies te Wijhe en in het Kulturhus te Olst. Reacties kunnen worden ingebracht waarna wij het plan definitief vaststellen. Na vaststelling kunnen aanvragen voor e-laden worden gedaan via de website van <a href="http://www.openbaarladen.nl" title="ga naar www.openbaarladen.nl">Openbaar laden</a></span><span>. </span></p> 2018-10-31 06:00:00 +0100 2018-10-24 19:57:38 +0200 2018-10-24 19:57:38 +0200 Duurzaamheid centraal tijdens kernenbezoek Wijhe op 6 november Op 6 november is het college van burgemeester en wethouders in Wijhe voor het jaarlijkse kernenbezoek. <p> <p>Tijdens deze avond kunnen inwoners in gesprek met het college over onderwerpen die hen bezighouden. Samen met PB Wijhe is besloten dit jaar het thema duurzaamheid centraal te stellen. Wat staat er zoal op het programma? Er zijn presentaties van Wijhe in Transitie en Goed Veur Mekare. Vorig jaar heeft de werkgroep Noordmanshoek tijdens het kernenbezoek een concreet voorstel voor een nieuwe invulling voor Noordmanshoek gepresenteerd. Tijdens het kernenbezoek op 6 november wordt verteld wat de stand van zaken is. U bent van harte welkom in The Longhorn, Langstraat 19 in Wijhe, aanvang 20.00 uur.</p> </p> 2018-10-29 09:00:00 +0100 2018-10-26 10:03:08 +0200 2018-10-26 10:03:08 +0200 Onderhoud website Op vrijdag 26 oktober van 22.00 uur tot 03.00 uur voeren wij onderhoud uit aan onze website om u ook in de toekomst goed van dienst te zijn. Vanwege het onderhoud zijn niet alle producten en diensten beschikbaar. Zo kunt u geen gebruik maken van onze online formulieren. <p>Tijdens onze werkzaamheden tonen wij een onderhoudspagina.</p> <p><strong><span>Zaken regelen met uw DigiD inloggegevens</span></strong></p> <p><span>U kunt niet inloggen met uw DigiD. Dit betekent dat u geen verhuizing kunt doorgeven of een uittreksel aan kunt vragen. U kunt uw verhuizing wel via het Pdf bestand aan ons doorgeven. Kijk voor meer informatie in ons </span><a href="http://www.olst-wijhe.nl/digitaalloket" title="ga naar Digitaal Loket"><span>Digitaal Loket</span></a><span>.</span></p> <p><strong><span>Online meldingen doorgeven</span></strong></p> <p><span>Wilt u iets melden over uw leefomgeving, bijvoorbeeld een losse stoeptegel? Dan kunt u dit per e-mail aan ons doorgeven via </span><a href="mailto:gemeente@olst-wijhe.nl" title="stuur een mail naar de gemeente"><span>gemeente@olst-wijhe.nl</span></a><span>.</span></p> <p><span>Op zaterdag 27 oktober vanaf 03.00 uur kunt u online weer bij ons terecht. </span></p> <p><span>Excuses voor het ongemak.</span></p> 2018-10-26 21:30:00 +0200 2018-09-14 10:17:08 +0200 2018-10-26 15:01:34 +0200 Kernenbezoek Wesepe Het college van burgemeester en wethouders brengt woensdag 7 november 2018 een kernenbezoek aan Wesepe. <p> <p>Het programma start om 20.00 uur met de ledenvergadering van PB Wesepe. Aansluitend vertellen wethouder Anton Bosch en Henk Willink van PB Wesepe over sport en cultuur en het project ‘Kom van de bank af’. Daarnaast komen de onderwerpen ‘Wesepe Energie Neutraal’ en het ‘Voorzieningenhart Wesepe’ kort aan de orde. Ook kunt u vragen stellen aan de burgemeester en wethouders. Na de pauze vertelt Bert Terlouw aan de hand van verschillende foto’s over de burcht in Wesepe. U bent van harte welkom bij het Wapen van Wesepe.</p> <p><span><span> Voorafgaand aan de ledenvergadering van PB Wesepe vindt de informatieavond plaats voor de nieuwbouwkavels die begin december worden uitgegeven. U bent van harte welkom vanaf 18.30 uur.</span></span></p> <p><span><span>Het college hecht er veel waarde aan om in een rechtstreeks contact met inwoners van gedachten te wisselen over onderwerpen die in de directe woon- en leefomgeving spelen. Tijdens het kernenbezoek worden actuele onderwerpen toegelicht en kunnen inwoners vragen stellen aan het college. Voorafgaand aan het kernenbezoek heeft het bestuur van PB Wesepe een gesprek gehad met de directie van de gemeente.</span></span></p> </p> 2018-10-26 14:00:00 +0200 2018-10-26 10:00:40 +0200 2018-10-26 10:00:40 +0200 Technische storing website Vanwege een technische storing zijn niet alle producten en diensten online beschikbaar. Zo kunt u geen gebruik maken van onze online formulieren. <p><span>Zaken regelen met uw DigiD inloggegevens</span></p> <p><span>U kunt niet inloggen met uw DigiD. Dit betekent dat u geen verhuizing kunt doorgeven of een uittreksel aan kunt vragen. U kunt uw verhuizing wel via het Pdf-bestand aan ons doorgeven. Kijk voor meer informatie in ons </span><a href="http://www.olst-wijhe.nl/digitaalloket" title="ga naar Digitaal Loket"><span>Digitaal Loket</span></a><span>.</span></p> <h2>Online meldingen doorgeven</h2> <p><span>Wilt u iets melden over uw leefomgeving, bijvoorbeeld een losse stoeptegel? Dan kunt u dit per e-mail aan ons doorgeven via </span><a href="mailto:gemeente@olst-wijhe.nl" title="stuur een mail naar de gemeente"><span>gemeente@olst-wijhe.nl</span></a><span>.</span></p> <p>Zodra deze technische storing is opgelost, leest u dit onder nieuws op <a href="http://www.olst-wijhe.nl/nieuws" title="ga naar nieuws">onze homepage</a>.</p> <p>Excuses voor het ongemak.</p> 2018-10-23 08:00:00 +0200 2018-10-12 08:45:55 +0200 2018-10-23 08:00:11 +0200 Geef uw mening over ondernemersdienstverlening en werklocaties in Olst-Wijhe Oproep aan ondernemers. <p> <p><span>Ondernemers zorgen voor werkgelegenheid, leefbare dorpen en welvaart. MKB Nederland wil dat gemeenten zich blijven realiseren dat ondernemers van groot belang zijn vo