Belastingen en heffingen, teruggave

Verhuis je naar een andere gemeente en heb je alle gemeentelijke belastingen en heffingen voor dit jaar al betaald? Dan kun je in principe de betaalde afvalstoffenheffing en rioolheffing (gedeeltelijk) terugkrijgen.

Verhuis je in de loop van het jaar naar een andere gemeente en laat je je daar ook inschrijven in de Basisregistratie Personen (BRP)? Dan ontvang je automatisch vermindering voor:

  • de afvalstoffenheffing;
  • de rioolheffing;
  • eventueel de toeslag afvalstoffenheffing;

Je ontvangt een teruggave voor het aantal hele maanden dat in dat jaar nog niet is verstreken. Bij verhuizing binnen de gemeente ontvangt je geen teruggave van belasting, maar krijg je voor dat jaar geen nieuwe aanslag.

De aanslag onroerendezaakbelastingen (OZB eigenaarsdeel) komt niet in aanmerking voor teruggave. Daar staat tegenover dat je na de verhuizing op jouw nieuwe adres voor hetzelfde jaar geen nieuwe aanslag onroerendezaakbelastingen krijgt opgelegd. Overigens is het gebruikelijk dat de notaris de onroerendezaakbelastingen verrekent met de nieuwe eigenaar. Voor de andere belastingen bestaat er mogelijk wel recht op ontheffing.

Verhuizen binnen de gemeente
Verhuizingen binnen de gemeente leiden vaak niet tot vermindering, omdat je de aanslagen van jouw oude adres meeneemt naar je nieuwe adres. Van deze regel wordt meestal afgeweken, als je inwonend wordt.

Heb je vragen over belastingteruggave?

  • Bel ons op (0570) 693443.
  • Stuur post naar Regionale belastingsamenwerking, Postbus 5000, 7400 GC Deventer.
  • Bekijk hoe je ons op andere manieren bereikt.
Deel dit
Mail
Bellen