Tekstgrootte A A
U kunt de informatie op de pagina groter of kleiner maken. Druk hiervoor de Ctrl-toets samen met de + of - toets in (op Mac is het Cmd met + of -).

Belastingen en heffingen, teruggave

Gaat u verhuizen naar een andere gemeente en hebt u alle gemeentelijke belastingen en heffingen voor dit jaar al betaald? Dan kunt u in principe de betaalde afvalstoffenheffing en rioolheffing (gedeeltelijk) terugkrijgen.

Verhuist u in de loop van het jaar naar een andere gemeente en laat u zich daar ook inschrijven in de Basisregistratie Personen (BRP)? Dan ontvangt u automatisch vermindering voor:

  • de afvalstoffenheffing;
  • de rioolheffing;
  • eventueel de toeslag afvalstoffenheffing;

U ontvangt een teruggave voor het aantal hele maanden dat in dat jaar nog niet is verstreken. Bij verhuizing binnen de gemeente ontvangt u geen teruggave van belasting, maar krijgt u voor dat jaar geen nieuwe aanslag.

De aanslag onroerendezaakbelastingen (OZB eigenaarsdeel) komt niet in aanmerking voor teruggave. Daar staat tegenover dat u na de verhuizing op uw nieuwe adres voor hetzelfde jaar geen nieuwe aanslag onroerendezaakbelastingen krijgt opgelegd. Overigens is het gebruikelijk dat de notaris de onroerendezaakbelastingen verrekent met de nieuwe eigenaar. Voor de andere belastingen bestaat er mogelijk wel recht op ontheffing.

Verhuizen binnen de gemeente
Verhuizingen binnen de gemeente leiden vaak niet tot vermindering, omdat u de aanslagen van uw oude adres meeneemt naar uw nieuwe adres. Van deze regel wordt meestal afgeweken, als u inwonend wordt.

Hebt u vragen over belastingteruggave?

Iets melden?
Deel dit
Mail
Bellen