Bijstand voor zelfstandigen

Je kunt beroep doen op de bijstand voor zelfstandigen (BBZ), wanneer jouw eigen bedrijf tijdelijke financiële problemen heeft.

Er zijn twee verschillende uitkeringen mogelijk:

 • een rentedragende lening (bedrijfskapitaal);
 • een uitkering op bijstandsniveau voor maximaal 12 maanden. De gemeente kan dit met maximaal 24 maanden verlengen. Deze uitkering is meestal een renteloze lening.

De bijstand kan nodig zijn om jouw gezin te onderhouden of om jouw bedrijf draaiende te houden. Ook als je een eigen bedrijf begint, kun je misschien ondersteuning krijgen van de gemeente. Als ondernemer heb je namelijk geen recht op een gewone bijstandsuitkering.

Wil je starten met een eigen bedrijf vanuit een bijstandsuitkering?

Dan kun je gebruikmaken van een voorbereidingsperiode. Je kunt dan met behulp van een adviseur op trajectbasis werken aan jouw idee en plan voor het starten van een onderneming. Deze hulp wordt in eerste instantie voor 3 maanden toegekend. De maximale toe te kennen periode is 12 maanden. Na dit traject wordt je in de gelegenheid gesteld om een startersaanvraag in te dienen.

Tijdens dit traject wordt je veelal vrijgesteld van de sollicitatieverplichting binnen de Participatiewet.

Schriftelijk regelen

Je hebt het volgende nodig voor jouw aanvraag:

 • geldig identiteitsbewijs;
 • burgerservicenummer (BSN);
 • bankafschriften;
 • huurcontract of hypotheekovereenkomst;
 • indien je een partner hebt, opgave van zijn of haar inkomen;
 • bewijs van vermogen;
 • bedrijfsplan;
 • indien aanwezig: inschrijving van Kamer van Koophandel;
 • indien je bedrijfskapitaal aanvraagt:
  - ​een BKR verklaring;
  - een afwijzing van 2 kredietinstanties.

Het maximale bedrag dat je kunt lenen is voor een gevestigde ondernemer € 248.064,- en voor een startende ondernemer € 45.670,-. De lening moet je binnen 10 jaar terugbetalen. Hier moet je rente over betalen. In bepaalde gevallen kan de uitkering ook worden omgezet in een gift of kan de rente kwijtgescholden worden.

De gemeente neemt binnen 13 weken na ontvangst van jouw aanvraag een besluit. 

Je moet aan de volgende voorwaarden voldoen voor BBZ:

 • Jouw inkomen ligt onder het bijstandsniveau.
 • Je hebt geen eigen vermogen (bedrijf en woning tellen niet mee).
 • Je krijgt geen hulp van een bank of andere geldschieters, in de vorm van een lening.
 • Je besteedt minimaal 1225 uur per jaar aan jouw onderneming.
 • Je voldoet aan de vestigingseisen, bijvoorbeeld je staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

Beëindigen of stoppen als ondernemer
Overweeg je om met uw bedrijf te stoppen of eventueel over te dragen aan een ander, dan kun je ook aanspraak maken op een ouderenregeling, beëindigingsregeling of de IOAZ. Je hebt dan meer rechten als ondernemer als in bij reguliere bijstand. Dit is altijd maatwerk, mocht je hierover vragen hebben raadpleeg dan ons. Dr doe dit vooral voordat je stopt met ondernemen en of jouw bedrijf uit laat schrijven bij de Kamer van Koophandel!

Je kunt bezwaar maken tegen de beslissing op jouw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Ben je het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Heb je vragen over bijstand voor zelfstandigen?

Deel dit
Mail
Bellen