Tekstgrootte A A
U kunt de informatie op de pagina groter of kleiner maken. Druk hiervoor de Ctrl-toets samen met de + of - toets in (op Mac is het Cmd met + of -).

Afkoppelen dakoppervlak hemelwater

Schoon hemelwater wordt via de regenpijp in veel wijken rechtstreeks afgevoerd naar het openbaar gemengd riool. In het riool wordt het schone hemelwater vermengd met vuil afvalwater en vervolgens afgevoerd naar een zuiveringsinstallatie. Dit is onnodig. U kunt uw dakoppervlak namelijk afkoppelen van het gemengde riool. Het hemelwater kunt u vervolgens in uw tuin opvangen en hier laten bezinken of aansluiten op het hemelwaterriool dat bijvoorbeeld bij een reconstructie is aangelegd.

Door uw hemelwater af te koppelen van het gemengde rioolstelsel zorgt u ervoor dat zuiveringsinstallaties efficiënter en goedkoper water kunnen zuiveren. Ook zorgt afkoppelen van hemelwater voor minder wateroverlast op straat en voor minder overloop van water uit het gemengde riool naar oppervlaktewater.

Bij afkoppelen gaat het water wat op het dak valt, niet meer rechtstreeks via het openbare gemengde riool naar een rioolwaterzuiveringsinstallatie.

Woont u in Olst-Wijhe of heeft u een bedrijf in Olst-Wijhe? Dan kunt u een subsidie aanvragen voor het afkoppelen van dakoppervlak. Deze subsidie bedraagt:  

  • € 8,- per m2 afgekoppeld dakoppervlak tot en met 500 m2
  • € 6,- per m2 afgekoppeld dakoppervlak van 500 tot en met 1.000 m2
  • € 4,- per m2 afgekoppeld dakoppervlak groter dan 1.000 m2

Vraag de subsidie aan met behulp van het aanvraagformulier afkoppelen dakoppervlak. Pas nadat uw aanvraag voor subsidie is goedgekeurd, kunt u starten met de werkzaamheden om het hemelwater daadwerkelijk af te koppelen.

Nadat u de werkzaamheden hebt afgerond en de subsidieaanvraag is goedgekeurd, kunt u met het u toegestuurde vaststellingsformulier de afkoppeling aantonen en zo de subsidie ontvangen.

Schriftelijk regelen
U kunt schriftelijk subsidie voor afkoppelen van dakoppervlak aanvragen. U kunt hiervoor het pdf bestand gebruiken. Vergeet niet de bewijsstukken mee te sturen. U kunt de stukken e-mailen naar gemeente@olst-wijhe.nl.

Aan de balie regelen
Ook bij de balies van het klantcontactcentrum in het gemeentehuis in Wijhe of in het Holstohus in Olst kunt u subsidie voor het afkoppelen van dakoppervlak aanvragen. Vergeet niet uw bewijsstukken mee te nemen.

De gemeente heeft een subsidieverordening afkoppelen dakoppervlak vastgesteld. Lees de subsidieverordening door. Hierin vindt u alle voorwaarden voor de subsidie.

Hebt u een vraag over het afkoppelen van dakoppervlak?

Iets melden?
Deel dit
Mail
Bellen