Afkoppelen dakoppervlak hemelwater

Schoon hemelwater wordt via de regenpijp in veel wijken rechtstreeks afgevoerd naar het openbaar gemengd riool. In veel oudere riolen wordt het schone hemelwater nog vermengd met vuil afvalwater en vervolgens afgevoerd naar een zuiveringsinstallatie. Dit is onnodig. Je kunt je dakoppervlak namelijk afkoppelen van het gemengde riool. Het hemelwater kun je vervolgens in jouw tuin opvangen en hier laten bezinken of aansluiten op het hemelwaterriool dat bijvoorbeeld bij een reconstructie is aangelegd.

Door je hemelwater af te koppelen van het gemengde rioolstelsel zorg je ervoor dat zuiveringsinstallaties efficiënter en goedkoper water kunnen zuiveren. Ook zorgt afkoppelen van hemelwater voor minder wateroverlast op straat en voor minder overloop van water uit het gemengde riool naar oppervlaktewater.

Bij afkoppelen gaat het water wat op het dak valt, niet meer rechtstreeks via het openbare gemengde riool naar een rioolwaterzuiveringsinstallatie.

Woont je in Olst-Wijhe of heb je een bedrijf in Olst-Wijhe en is je perceel gelegen binnen de bebouwde kom? Dan kun je een subsidie aanvragen voor het afkoppelen van dakoppervlak als het regenwater nu nog wordt geloosd op het gemengd riool. Deze subsidie bedraagt:  

  • € 8,- per m2 afgekoppeld dakoppervlak tot en met 500 m2
  • € 6,- per m2 afgekoppeld dakoppervlak van 500 tot en met 1.000 m2
  • € 4,- per m2 afgekoppeld dakoppervlak groter dan 1.000 m2

Vraag de subsidie aan met behulp van het aanvraagformulier afkoppelen dakoppervlak. Pas nadat jouw aanvraag voor subsidie is goedgekeurd, kun je starten met de werkzaamheden om het hemelwater daadwerkelijk af te koppelen.

Nadat je de werkzaamheden hebt afgerond en de subsidieaanvraag is goedgekeurd, kun je met het je toegestuurde vaststellingsformulier de afkoppeling aantonen en zo de subsidie ontvangen.

Schriftelijk regelen
Je kunt schriftelijk subsidie voor afkoppelen van dakoppervlak aanvragen. Je kunt hiervoor het pdf bestand gebruiken. Vergeet niet de bewijsstukken mee te sturen. Je kunt de stukken e-mailen naar gemeente@olst-wijhe.nl.

Aan de balie regelen
Ook bij de balies van het klantcontactcentrum in het gemeentehuis in Wijhe of in het Holstohus in Olst kun je subsidie voor het afkoppelen van dakoppervlak aanvragen. Vergeet niet jouw bewijsstukken mee te nemen.

De gemeente heeft een subsidieverordening afkoppelen dakoppervlak vastgesteld. Lees de subsidieverordening door. Hierin vind je alle voorwaarden voor de subsidie.

Heb je een vraag over het afkoppelen van dakoppervlak?

Iets melden?
Deel dit
Mail
Bellen