Tekstgrootte A A
U kunt de informatie op de pagina groter of kleiner maken. Druk hiervoor de Ctrl-toets samen met de + of - toets in (op Mac is het Cmd met + of -).

Adresonderzoek

Bij de gemeente moet iedereen ingeschreven staan op een adres. Dat kan een woon- of briefadres zijn. Als iemand twijfelt of adresgegevens wel kloppen, moet de gemeente een administratief onderzoek starten.
Staat er iemand op uw adres ingeschreven die daar niet woont? Vraag de gemeente om een adresonderzoek. Ook instanties die adresgegevens uit de basisregistratie personen (BRP) gebruiken, kunnen om een onderzoek vragen.

U vraagt een adresonderzoek aan bij de gemeente.

Schriftelijk regelen
U kunt ons schriftelijk verzoeken om een adresonderzoek te starten. Stuur daarbij de volgende documenten op:

  • uw geldige identiteitsbewijs
  • bewijs dat u eigenaar of huurder bent van de woning
  • eventueel de gegevens van de betrokken persoon of personen

Aan de balie regelen
Ook bij de balies van het klantcontactcentrum in het gemeentehuis in Wijhe of in het Holstohus in Olst kunt u om een adresonderzoek vragen. Vergeet niet uw bewijsstukken mee te nemen.

 

Het onderzoek duurt maximaal 3 maanden.

Adresonderzoeken
Wij werken samen met het Ministerie van Binnenlandse Zaken en verschillende uitvoeringsinstanties (zoals: UWV, CJIB, DUO en SVB) aan de adreskwaliteit in het project: Samen werken aan Adreskwaliteit. Doel van het project is, controleren of de gegevens, zoals die zijn vastgelegd in de Basisregistratie Personen (BRP) overeenkomen met de werkelijke woonsituatie. Medewerkers van de gemeente kunnen hiervoor huisbezoeken afleggen.

Wanneer wij op huisbezoek gaan, legitimeren wij ons altijd met een legitimatiebewijs van de gemeente. Wij nemen bij een huisbezoek samen met u een korte vragenlijst door en rapporteren de antwoorden aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken levert ons de adressen voor de huisbezoeken aan. Inmiddels nemen 165 gemeentes deel aan dit landelijke project.

Hebt u een vraag over een adresonderzoek?

Iets melden?
Deel dit
Mail
Bellen