Aansprakelijkstelling gemeente

Heb je schade door de gemeente? Dan kun je ons hiervoor aansprakelijk stellen. Wij kunnen voor schade verantwoordelijk gesteld worden, wanneer er sprake is van:

 • slecht onderhoud aan de weg of het riool;
 • door nalatig handelen. Dit betekent dat wij het ongeluk of de beschadiging hadden kunnen voorkomen.

Schade kan bijvoorbeeld komen door achterstallig onderhoud aan de weg. Als de gemeente dit weet en er toch niets aan doet, is de gemeente nalatig. Gebeurt er dan iets waardoor jij schade lijdt? Dan kun je de gemeente aansprakelijk stellen.

Digitaal regelen
Geef online jouw schade aan ons door.

Schriftelijk regelen
Jouw schade kunt je ook schriftelijk doorgeven. Stuur dan de volgende gegevens naar ons op:

 • een bewijs van de opgelopen schade (zoals een rekening van de reparatie);
 • verklaring van het voorval (zoals een proces-verbaal van de politie bij een ongeluk);
 • eventueel een getuigenverklaring;
 • eventueel foto's van de situatie.

Vermeld in jouw brief het volgende:

 • het voorval inclusief datum en tijd;
 • jouw motivering voor de aansprakelijkstelling;
 • jouw contactgegevens;
 • contactgegevens van eventuele getuigen;
 • foto's van de situatie;
 • indicatie van het schadebedrag (met toevoeging van facturen of nota's);
 • bij een proces-verbaal van de politie voeg je ook toe:
  -een origineel getekend schadeformulier;
  -het expertiserapport van een erkend autoschadebedrijf;
  -de adresgegevens van de verzekeringsmaatschappij.

Aan de balie regelen
Ook bij de balies in het gemeentehuis in Wijhe of in het Holstohus in Olst kun je dit regelen. Maak hiervoor wel telefonisch een afspraak en vergeet niet jouw bewijsstukken mee te nemen.

Schade doorgeven met Electronic identification (eID)
Vanuit het buitenland kun je schade doorgeven met Electronic identification (eID).

Privacy
Voor dit onderwerp is onze privacyverklaring van toepassing. Wij vragen voor het behandelen van jouw aanvraag om jouw persoonsgegevens via een online formulier. Wil je meer weten over hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan en welke rechten je hebt met betrekking tot de verwerkingen van jouw gegevens? Lees dan onze volledige privacyverklaring.

De aansprakelijkheid van de gemeente geldt voor verschillende soorten schade. Dit kan schade zijn door:

 • de kwaliteit van het onderhoud van gemeentelijke gebouwen en infrastructuur, zoals wegen, pleinen, openbaar groen
 • werkzaamheden van de gemeente, bijvoorbeeld een opspattende steen tegen jouw auto bij het maaien of een tak op jouw auto of in de tuin bij het snoeien

Schade kan ook zijn veroorzaakt door nalatigheid van een aannemer die in opdracht van de gemeente werkzaamheden heeft uitgevoerd. Dan ligt de aansprakelijkheid bij die aannemer. Denk aan een opspattende steen tegen jouw auto bij het maaien of een tak op jouw auto of in de tuin bij het snoeien.

Als je het niet eens bent met de beslissing van de gemeente dan kun je de zaak voor de rechter brengen. Voor meer informatie kun je terecht bij het Juridisch Loket.

Heeft u vragen aansprakelijkstelling van de gemeente?

Deel dit
Mail
Bellen