Stemmen voor kiezers met een beperking

Toegankelijkheid stembureaus voor mensen met een beperking

Alle kiesgerechtigden moeten gebruik kunnen maken van hun kiesrecht. Alle stemlokalen moeten daarom toegankelijk zijn voor mensen met een beperking. Alleen voor mobiele stembureaus en stembureaus op het station gelden minder strenge eisen. 

Sommige stemlokalen zijn niet op alle onderdelen volledig toegankelijk te maken. In onze gemeente zijn alle stembureaus toegankelijk voor mensen met een rolstoel. 

Wat is er geregeld voor mensen met een beperking?

Voor mensen in een rolstoel is er minstens één stemhokje met een verlaagd schrijfblad. 

In het stemlokaal mag een stembureaulid je uitleg geven over hoe je het stembiljet moet gebruiken. Heb je vanwege jouw lichamelijke beperking hulp nodig bij het stemmen? Dan mag er iemand met je mee in het stemhokje om je te helpen. Of je dat wilt bepaal je zelf.

Extra toegankelijke stemlokalen

Op de pagina van waarismijnstemlokaal.nl staat welke stemlokalen extra toegankelijk zijn voor bijvoorbeeld slechtzienden of mensen in een rolstoel. Dit kun je ook navragen bij de gemeente.

Hulp voor kiezers met een lichamelijke beperking

Kun je door een lichamelijke beperking zelf niet stemmen? Dan mag je hulp krijgen in het stemhokje. Bijvoorbeeld als je slechtziend of blind bent of de ziekte van Parkinson hebt. Je kunt zelf iemand meenemen om te helpen, of een stembureaulid om hulp vragen.

Stemmen met een visuele beperking

In alle stembureaus hangt een vergrote kandidatenlijst. Op elke locatie is in elk geval één leesloep beschikbaar, die de tekst op het stembiljet vergroot. Ook is er in het stemhokje goede verlichting.  

Informatie over de verkiezingen in Nederlandse Gebarentaal

Video Stemmen: zo doe je dat, uitleg in gebarentaal

Ik heb een mentor, bewindvoerder of sta onder curatele. Mag ik dan nog zelf stemmen?

Het kiesrecht is een persoonlijk recht dat alleen voor de kiezer is. Je mag dus zelf stemmen, ook al is iemand anders jouw wettelijke vertegenwoordiger. Het is aan jou om te besluiten of je iemand machtigt als je niet zelf naar het stembureau kunt of wilt komen.

Ik heb een (licht) verstandelijke beperking. Hoe kan ik stemmen?

Je kunt buiten het stemhokje uitleg krijgen van een stembureaulid. Hulp in het stemhokje is niet toegestaan. Veel gemeenten en maatschappelijke instellingen organiseren voorafgaand aan de verkiezingen trainingen over het stemmen. Op de website www.hoewerktstemmen.nl vind je uitleg en kun je oefenen.

Algemene volmacht voor iemand met verstandelijke beperking

Heb je een algemene volmacht om voor iemand met een verstandelijke beperking te handelen? Deze volmacht geldt niet voor verkiezingen en accepteert het stembureau dus niet. 

Wel kan de kiezer met een verstandelijke beperking je machtigen om voor hem of haar te stemmen via de stempas of via een machtigingsformulier. De persoon die niet kan stemmen, moet dit uit zichzelf aan jou vragen. Diegene moet de volmacht zelf ondertekenen.

Deel dit
Mail
Bellen