Wanneer en waar kan ik stemmen?

Wanneer zijn de verkiezingen voor de Provinciale Staten en de waterschappen?

Op woensdag 15 maart 2023 zijn de Provinciale Statenverkiezingen én de waterschapsverkiezingen. Door te stemmen, bepaal je mee wat er de komende jaren in de provincie en bij het waterschap gebeurt. 

Openingstijden stemlokalen

De stemlokalen zijn open op woensdag 15 maart van 7:30 uur tot 21:00 uur. Je kunt bij deze verkiezingen niet op maandag of dinsdag je stem uitbrengen.

Waar kan ik stemmen?

Om te stemmen ga je naar een stemlokaal in onze gemeente. Voor de verkiezingen ontvang je thuis een overzicht met de adressen van alle stemlokalen. Op dit overzicht staan ook de stemlokalen die extra toegankelijk zijn voor mensen met een beperking.

Let op: in onze gemeente zijn meerdere waterschappen. Het kan zijn dat je niet in alle stemlokalen in onze gemeente voor jouw waterschap kunt stemmen. Het grootste gedeelte van onze gemeente ligt in het waterschap Drents Overijssels Delta, behalve Welsum en Marle. Welsum en Marle vallen onder waterschap Vellei en Veluwe. Je kunt voor waterschap Vallei en Veluwe stemmen in het Holstohuus, het gemeentehuis, dorpshuis de Bongerd en Westhoff in Marle. 

Stemmen in een andere gemeente met een kiezerspas

Wil je in een andere gemeente binnen jouw waterschap of provincie stemmen? Dan moet je een kiezerspas aanvragen. Dat kan op twee manieren: schriftelijk of mondeling aan de balie van de gemeente.

Schriftelijke aanvraag kiezerspas

Een kiezerspas kun je schriftelijk aanvragen via een aanvraagformulier. Deze kun je downloaden via deze link of afhalen bij de balie. Een schriftelijke aanvraag voor een kiezerspas moet uiterlijk vrijdag 10 maart bij de gemeente binnen zijn.

Mondelinge aanvraag kiezerspas

Mondeling een kiezerspas aanvragen kan tot dinsdag 14 maart 12.00 uur. Hiervoor moet je je persoonlijk met jouw stempas en identiteitsbewijs melden aan de balie van het gemeentehuis.

Iets melden?
Deel dit
Mail
Bellen