Vrijkomende schoollocaties

In het project Scholen voor Morgen werken we toe naar twee kindcentra. Eén kindcentrum in Olst en één in Wijhe. Rond 2026 hopen we de kindcentra in gebruik te nemen. Dat betekent dat de schoolgebouwen waar de kinderen nu les krijgen leeg komen te staan. Deze komen terug naar de gemeente. Wij gaan vervolgens kijken wat we met deze locatie(s) gaan doen. Dit verschilt per schoollocatie die vrijkomt.

Sommige scholen zijn al gefuseerd, waardoor de schoollocatie al leegstaat. We gaan daarvoor alvast aan de slag. Hieronder lees je om welke locatie(s) het gaat en wat de stand van zaken is.

Op de website Scholen voor Morgen vind je alle informatie over de te realiseren kindcentra.

 

Deel dit
Mail
Bellen