Projecten

Het Hoogwaterbeschermingsprogramma als geheel valt onder de verantwoordelijkheid van het waterschap. Dit gaat om de dijkversterking aan zowel de Overijsselse als de Gelderse kant van de IJssel. Onderdelen binnen het programma zijn de dijkverlegging bij de Paddenpol, het aanleggen van bouwwegen en loswallen en bomencompensatie (voor bomen die voor de werkzaamheden moeten worden gekapt). Voor deze onderdelen werkt het waterschap samen met de provincie en Rijkswaterstaat. Kijk voor een compleet overzicht van de projecten van het Hoogwaterbeschermingsprogramma op de website van IJsselwerken.

De projecten binnen het Hoogwaterbeschermingsprogramma bieden ons kansen om bepaalde ambities die wij hebben te realiseren. Een aantal van deze ambities is al omgezet in een project, over een aantal wordt nog gesproken met IJsselwerken. Je vindt de gemeentelijke projecten en ambities in de lijst hieronder. Het aantal ambities en projecten kan de komende jaren nog veranderen. 

Noord - Paddenpol/Herxen, Wijhe, Noordmanshoek, IJsselpark

 • de aanleg van een afslag van de Brabantse Wagen naar de Veerweg
 • het ontwikkelen van een IJsselpark in Wijhe (vrijetijdseconomie rond de Loswal)
 • het verbreden en verhogen van het fietspad tussen Wijhe en Herxen (samen met Staatsbosbeheer)

Midden - Den Nul / Duursche waarden

 • fietspad van het infocentrum naar de Baarlose weg (samen met Staatsbosbeheer)
 • het versterken van de kwaliteit van de uiterwaard vanaf de Loswal naar het noorden
 • verschillende overheidsorganisatie werken samen aan Fortmond om het natura 2000-gebied te versterken en het ooibos te compenseren

Zuid - Olst (Holstotuinen, Kortrick, omgeving Veerweg, ontsluiting uiterwaarden)

 • vervangen beschoeiingen (na afloop van de werkzaamheden
 • Olst Mooier aan de IJssel (struinpad richting Fortmond en struinpad richting Wethouder A.G. Dekkerlaan)
 • veilige oversteek over de N337 tussen de Veerweg en de Benedendijk
 • reconstructie van de Veerweg en het realiseren van parkeerplaatsen
 • het aanleggen van een plas met ligweide bij de Veerweg in Olst
 • aanleg rotonde op de N337 ter hoogte van De Meente
 • het versterken van de kwaliteit van de uiterwaard ten zuiden van de Veerweg in Olst naar de IJssellinie (onder andere door het verzanden van de oevers)

West - Welsum/Marle

 • Natuurvriendelijke oevers
Deel dit
Mail
Bellen