Over het Hoogwaterbeschermingsprogramma

Het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) staat voor een enorme opgave: de grootste dijkversterkingsoperatie sinds de Deltawerken. Om overstromingen in Nederland te voorkomen, worden de komende dertig jaar in heel Nederland 2.000 kilometer aan dijken en 400 sluizen en gemalen versterkt. Een gigantische klus. Van die 2.000 kilometer ligt bijna 30 kilometer in Olst-Wijhe.

Zonder onze dijken en duinen zou 60% van Nederland regelmatig onder water staan. Waterveiligheid is voor de Nederlanders van levensbelang. Vele dijkwerkers zetten zich dagelijks in om de dijken, sluizen en gemalen te versterken en op orde te houden. Dit betekent een flinke investering, veel projecten en ongemak voor de omgeving. Want een dijkversterking kost veel geld en zorgt voor overlast. In de komende jaren gaat op steeds meer plekken de schop in de grond, ook in Olst-Wijhe.

Het HWBP bestaat uit 21 waterschappen en Rijkswaterstaat die projecten uitvoeren. Het doel is om in 2050 alle dijken op orde te hebben. Dat het zo’n grote klus is, blijkt ook wel uit de kosten die ermee gemoeid zijn. Rijkswaterstaat en de gezamenlijke waterschappen storten jaarlijks 380 miljoen euro op de dijkrekening. 

Wilt u meer weten over het Hoogwaterbeschermingsprogramma in het algemeen? Kijk dan op de webpagina over het Hoogwaterbeschermingsprogramma. Op de webpagina van IJsselwerken vindt u meer informatie over ‘onze’ dijk. 

Deel dit
Mail
Bellen