Statushouders

Asielzoekers worden statushouders (of vergunninghouders) zodra ze een verblijfsvergunning krijgen.

Ze gaan dan deel uitmaken van de Nederlandse samenleving en worden dus nieuwe Olst-Wijhenaren. Statushouders hebben recht op huisvesting, werk en sociale voorzieningen. Ook leggen zij het inburgeringsexamen af.

Deel dit
Mail
Bellen