Omgevingsvisie

Vanuit de gemeente Olst-Wijhe werken we het komende jaar aan het opstellen van een Omgevingsvisie. De Omgevingsvisie is een langetermijnvisie die beleid voor de gehele fysieke leefomgeving van de gemeente bevat. De Omgevingsvisie geeft op een belangrijke manier richting aan de toekomst van onze dorpen en buurtschappen. In de Omgevingsvisie doen we uitspraken over verschillende opgaven die nu en in de toekomst om ruimte in onze gemeente vragen. We leggen vast
welke ambities we hebben voor onze leefomgeving, en welke keuzes we maken om deze ambities te verwezenlijken. Bureau RUIMTEVOLK adviseert en begeleidt de gemeente Olst-Wijhe in dit traject.

Wil je alle stappen volgen met betrekking tot de Omgevingsvisie? Klik dan hier 

Deel dit
Mail
Bellen