Sanering Olasfa is afgerond

De sanering van het Olasfaterrein in Olst is in 2019 afgerond. In twaalf jaar tijd is er meer dan 1004 ton pure teer tot een diepte van 12 meter uit de bodem gehaald. De Combinatie maakt het gebied in opdracht van de provincie Overijssel klaar voor nieuwe ontwikkelingen.

Op 30 november 2021 is de sanering ook formeel afgerond. Op die dag heeft het bevoegd gezag (provincie en Rijkswaterstaat) de lang verwachte beschikking afgegeven en is daarmee akkoord op de resultaten van de sanering.

Provincie Overijssel

De provincie Overijssel was de opdrachtgever van de sanering van het Olasfaterrein in Olst. Informatie over de (afronding van de) sanering inclusief de uitgegeven nieuws- en bouwbrieven en de Regeling Tegemoetkoming Sanering Olasfa vindt u op de site van de provincie Overijssel.

Deel dit
Mail
Bellen