Tekstgrootte A A
U kunt de informatie op de pagina groter of kleiner maken. Druk hiervoor de Ctrl-toets samen met de + of - toets in (op Mac is het Cmd met + of -).

Sanering Olasfa

De sanering van het Olasfaterrein in Olst wordt in 2019 afgerond. In twaalf jaar tijd is er meer dan 1004 ton pure teer tot een diepte van 12 meter uit de bodem gehaald. Uit metingen in januari 2019 blijkt dat de vervuiling in de grond zover is gedaald dat er geen vuil meer de IJssel in stroomt. Daarmee zijn de saneringsdoelen gehaald. Per 1 februari 2019 stopt de provincie daarom met het stomen van de grond. De rest van het jaar is nodig om de grond te koelen, apparatuur en damwanden te verwijderen en het gebied klaar te maken voor nieuwe ontwikkelingen. Omwonenden en direct betrokken zijn op donderdagavond 31 januari 2019 door gedeputeerde Bert Boerman van de provincie Overijssel bijgepraat over de nieuwe ontwikkelingen rondom de sanering van het Olasfaterrein.

Provincie Overijssel

De provincie Overijssel is de opdrachtgever van de sanering van het Olasfaterrein in Olst. Informatie over de (afronding van de) sanering inclusief de uitgegeven nieuws- en bouwbrieven en de Regeling Tegemoetkoming Sanering Olasfa vindt u op de site van de provincie Overijssel.

Adviezen Expertgroep

De GGD IJsselland heeft in 2014 in opdracht van de gemeente een expertgroep van het Centrum Gezondheid & Milieu van het RIVM ingeschakeld om advies te geven over de verdere stappen in het proces rondom de sanering van Olasfa.

Klankbordgroep Olasfa

De gemeente heeft in 2014 de Klankbordgroep Olasfa ingesteld op basis van het advies van de Expertgroep. De verslagen vindt u hieronder.

Bijlagen:

Bijlagen:
Titel Type Grootte Download
Wijziging regeling tegemoetkoming sanering Olasfa 2016 Provincie Overijssel  pdf 91,4 KB Download
Advies expertgroep 09-05-2015 Olst-Wijhe  pdf 152,3 KB Download
Toelichting advies expertgroep 12-06-2014 Olst-Wijhe  pdf 1.500,3 KB Download
Addendum advies Expertgroep 04-07-2014 Olst-Wijhe  pdf 33,9 KB Download
Vervolg advies expertgroep 20-01-2015 Olst-Wijhe  pdf 130,8 KB Download
Verslag bijeenkomst klankbordgroep 13-10-2015 Olst-Wijhe  pdf 99,2 KB Download
Verslag bijeenkomst klankbordgroep 12-05-2015 Olst-Wijhe  pdf 115,5 KB Download
Verslag bijeenkomst klankbordgroep 10-03-2015 Olst-Wijhe  pdf 37,8 KB Download
Verslag bijeenkomst klankbordgroep 27-01-2015 Olst-Wijhe  pdf 37,2 KB Download
Verslag bijeenkomst klankbordgroep 27-11-2014 Olst-Wijhe  pdf 29,3 KB Download
Verslag bijeenkomst klankbordgroep 23-10-2014 Olst-Wijhe  pdf 31,4 KB Download
Verslag bijeenkomst klankbordgroep 25-09-2014 Olst-Wijhe  pdf 42,5 KB Download
Brief voorzitter klankbordgroep Olasfa 30-01-2015 Olst-Wijhe  pdf 57,7 KB Download
Reactie gemeente op brief voorzitter klankbordgroep Olasfa 13-02-2015 Olst-Wijhe  pdf 31,3 KB Download
Besluit maartwerkvoorschriften Olasfa Olst-Wijhe  pdf 404,2 KB Download
Trillingsprotocol Olasfa Olst-Wijhe  pdf 59,6 KB Download
Verslag Begeleidingsgroep Structuurvisie verkeer Olst 18-5-2017  pdf 307,8 KB Download
Verslag Begeleidingsgroep Structuurvisie verkeer Olst 22-06-2017  pdf 261,1 KB Download
Verslag Begeleidingsgroep Structuurvisie verkeer Olst-Wijhe  pdf 221,1 KB Download
Iets melden?
Deel dit
Mail
Bellen