U kunt de informatie op de pagina groter of kleiner maken. Druk hiervoor de Ctrl-toets samen met de + of - toets in (op Mac is het Cmd met + of -).

Crisisbeheersing

De gemeente heeft een belangrijke taak bij het voorkomen en bestrijden van rampen. Het is belangrijk dat u ook weet wat u zelf moet doen in geval van een ramp.

Risicokaart

Op de risicokaart van de provincie Overijssel is in kaart gebracht welke risico’s er zijn.

Op de site Crisis.nl vindt u actuele informatie bij rampen, calamiteiten en noodsituaties

Sirenetest

Om 12 uur elke 1e maandag van de maand test de Veiligheidsregio IJsselland de sirenes in onze gemeente. Omdat het om een test gaat hoeft u geen actie te ondernemen. Constateert u een niet werkende sirene? Neem dan contact op met de Veiligheidsregio IJsselland.

Alarm

De sirenes kunnen natuurlijk ook afgaan omdat zich een ramp voordoet. Dit kan van alles zijn: van vrijgekomen gevaarlijke stoffen tot een dreigende overstroming. De sirenes waarschuwen u. Wat moet u doen?

 • Ga naar binnen.
 • Sluit ramen en deuren.
 • Stem af op de rampenzender op uw radio.
 • In Olst-Wijhe is dit Radio Oost.
  o Ether: 95,6 FM
  o Kabel: 95,9 MHz
 • Ga naar www.olst-wijhe.nl (u wordt dan automatisch doorgelinkt naar de website Crisis.nl).
 • Geef mensen die bij u aanbellen de gelegenheid te schuilen.
 • Waarschuw mensen die de sirene niet opmerken.

NL-Alert

NL-Alert is een aanvullend alarmmiddel van de overheid voor op uw mobiele telefoon. Met NL-Alert informeert de overheid mensen in de directe omgeving van een noodsituatie met een tekstbericht. In het bericht staat wat er aan de hand is en wat u op dat moment het beste kunt doen.

NL-Alert wordt ingezet bij levens- of gezondheidsbedreigende situaties, zoals een grote brand waarbij giftige rook vrijkomt, explosiegevaar of een overstroming. NL-Alert werkt nog niet op ieder toestel. Kijk op de website van NL-Alert voor meer informatie en om na te gaan of uw toestel geschikt is.

Rampen

Samen met andere gemeenten maakt Olst-Wijhe deel uit van de Veiligheidsregio IJsselland. Onder de Veiligheidsregio valt de brandweer, de Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie van de Regio (GHOR) en de rampenbestrijding. Op de site van de Veiligheidsregio vindt u naast de verschillende plannen en contactinformatie ook interessante informatie over wat u zelf kunt doen in geval van bijvoorbeeld brand, overstroming, uitval elektra, inbraak, hittegolf of een griepepidemie. Hiermee wil de Veiligheidsregio uw veiligheid en zelfredzaamheid vergroten.

De veiligheidsregio IJsselland beschrijft in een crisisplan welke rol onze gemeente heeft in een geval van een ramp en voor welke processen de gemeente verantwoordelijk is. Dit plan is vooral bedoeld voor functionarissen die een taak hebben in de crisisorganisatie. We leven in een relatief veilige regio, maar risico’s zijn nooit uit te sluiten. Daarom bereiden wij ons zo goed mogelijk voor op eventuele calamiteiten en op risico’s die reëel aanwezig zijn.

Bijlagen:

Bijlagen:
Titel Type Grootte Download
Rampeninstructiekaart Olst-Wijhe  pdf 308,5 KB Download
Iets melden?
Deel dit
Mail
Bellen