Raadsbreed akkoord 2018-2022

Inleiding

Na de informatieronde hebben de raadsfracties besloten te werken aan een akkoord op hoofdlijnen. Daarmee willen zij inhoud geven aan bestuurlijke vernieuwing.

Het akkoord geeft inzicht in verschillende thema’s, waarover zij het eens zijn en waarmee de raad aan de slag wil, wat zij belangrijk vinden en waar zij prioriteit aan willen geven.

Namens alle fracties voert het college dit akkoord voor de komende vier jaar uit.

Periode

Vanaf 16 juli 2018 tot 16 juli 2022

Documenttype

Akkoord

Bijlage

Spring naar einde Spring naar begin
Iets melden?
Deel dit
Mail
Bellen