Tekstgrootte A A
U kunt de informatie op de pagina groter of kleiner maken. Druk hiervoor de Ctrl-toets samen met de + of - toets in (op Mac is het Cmd met + of -).

Parel van Olst-Wijhe

Wat leuk dat u een Parel nomineert voor de Parel van Olst-Wijhe. Dit is een mooie manier om uw blijf van waardering te geven.
De prijs is voor: 

  • iemand die sporten en bewegen belangrijk vindt en hiervoor veel inzet toont; of
  • iemand die veel doet voor de club en voor anderen, zodat iedereen zo goed mogelijk een sport kan uitoefenen; of
  • iemand die vernieuwend is of nieuwe initiatieven ontwikkelt voor de sport.

Kortom voor iemand die zich inzet voor sporten en bewegen en anderen hierbij helpt en/ of stimuleert. 

U kunt tot 1 oktober 2019 een Parel nomineren. Dit kunt u op de volgende manieren doen:

Per mail

Stuur een ons mail met als onderwerp 'Aanmelding Parel van Olst-Wijhe'. 
Om alles vlot te laten verlopen hebben we enkele gegevens nodig. Het verzoek om minimaal onderstaande gegevens in de mail te vermelden:

  • voornaam, achternaam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres van de Parel die u wilt nomineren
  • voornaam, achternaam, adres, woonplaats, telefoonnummer van uzelf/de persoon die de Parel voordraagt
  • motivaltie waarom u deze Parel voordraagt

Schriftelijk regelen

U kunt schriftelijk iemand voordragen als Parel van Olst-Wijhe. U kunt hiervoor het pdf bestand 'Aanmeldformulier Parel van Olst-Wijhe' gebruiken.

Aan de balie regelen

Ook bij de balies van het klantcontactcentrum in het gemeentehuis in Wijhe of in het Holstohus in Olst kunt u iemand aanmelden voor de Parel van Olst-Wijhe.

De gemeente toetst of de genomineerden voldoen aan de uitgangspunten. Vervolgens worden de genomineerde voorgedragen aan de jury.

U ontvang van ons een bevestiging van uw aanmelding.

Wat doen we met uw persoonsgegevens?

Wij verwerken uw persoonsgegevens uitsluitend voor het beoordelen en afhandelen van uw aanvraag. Wij delen uw gegevens niet met derde(n), tenzij hiervoor een wettelijke verplichting bestaat of dat dit noodzakelijk is voor het kunnen beoordelen en afhandelen van uw aanvraag. Uw gegevens worden niet langer bewaard dan dat (wettelijk) noodzakelijk is voor een goede afhandeling.  Wij conformeren ons aan de geldende gemeentelijke beveiligingsnormen (zoals vastgelegd in de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten) voor een veilige verwerking van uw gegevens. U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, aan te passen en te verwijderen.  Ook kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens. Ga voor meer informatie naar onze privacyverklaring.

Hebt u een vraag over de Parel van Olst-Wijhe?

Iets melden?
Deel dit
Mail
Bellen