Parel van Olst-Wijhe

Wat leuk dat je een Parel nomineert voor de Parel van Olst-Wijhe. Dit is een mooie manier om jouw blijf van waardering te geven.
De prijs is voor: 

  • iemand die sporten en bewegen belangrijk vindt en hiervoor veel inzet toont; of
  • iemand die veel doet voor de club en voor anderen, zodat iedereen zo goed mogelijk een sport kan uitoefenen; of
  • iemand die vernieuwend is of nieuwe initiatieven ontwikkelt voor de sport.

Kortom voor iemand die zich inzet voor sporten en bewegen en anderen hierbij helpt en/ of stimuleert. 

Je kunt tot 1 oktober 2021 een Parel nomineren. Dit kun je op de volgende manieren doen:

Per mail

Stuur een ons mail met als onderwerp 'Aanmelding Parel van Olst-Wijhe'. 
Om alles vlot te laten verlopen hebben we enkele gegevens nodig. Het verzoek om minimaal onderstaande gegevens in de mail te vermelden:

  • voornaam, achternaam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres van de Parel die je wilt nomineren
  • voornaam, achternaam, adres, woonplaats, telefoonnummer van uzelf/de persoon die de Parel voordraagt
  • motivatie waarom je deze Parel voordraagt

Schriftelijk regelen

Je kunt schriftelijk iemand voordragen als Parel van Olst-Wijhe. Je kunt hiervoor het pdf bestand 'Aanmeldformulier Parel van Olst-Wijhe' gebruiken.

De gemeente toetst of de genomineerden voldoen aan de uitgangspunten. Vervolgens worden de genomineerde voorgedragen aan de jury.

Je ontvang van ons een bevestiging van jouw aanmelding.

Wat doen we met jouw persoonsgegevens?

Wij verwerken jouw persoonsgegevens uitsluitend voor het beoordelen en afhandelen van jouw aanvraag. Wij delen jouw gegevens niet met derde(n), tenzij hiervoor een wettelijke verplichting bestaat of dat dit noodzakelijk is voor het kunnen beoordelen en afhandelen van jouw aanvraag.Jouw gegevens worden niet langer bewaard dan dat (wettelijk) noodzakelijk is voor een goede afhandeling. Wij conformeren ons aan de geldende gemeentelijke beveiligingsnormen (zoals vastgelegd in de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten) voor een veilige verwerking van jouw gegevens. Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, aan te passen en te verwijderen. Ook kun je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw gegevens. Ga voor meer informatie naar onze privacyverklaring.

Heb je een vraag over de Parel van Olst-Wijhe?

Deel dit
Mail
Bellen