Opvang Summercamp

Summercamp Heino is vanaf begin november een tijdelijke opvanglocatie. Het gaat om noodopvang voor kinderen tussen de 15 en 18 jaar oud. Zij verblijven zonder familie in Nederland. In de periode van 3 november 2022 tot uiterlijk 27 maart 2023 zijn voor deze jonge asielzoekers in maximaal 150 opvangplekken beschikbaar.

Wij organiseren de opvang in samenwerking met de Veiligheidsregio IJsselland, het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) en Summercamp. Omdat Summercamp direct tegen het dorp Heino aanligt, is er een nauwe samenwerking met de gemeente Raalte.

Waarom opvang? 

Er zijn dringend extra opvangplekken nodig in Nederland. Begin oktober werden gemeenten door staatssecretaris Van der Burg opgeroepen om voor 1 januari 1700 extra opvangplekken voor minderjarige asielzoekers te bieden. Deze tijdelijk opvang draagt hieraan bij. Gemeenten Olst-Wijhe en Raalte dragen samen zorg voor de opvang van deze 150 jonge asielzoekers. De opvang is in samenwerking met Summercamp, Veiligheidsregio IJsselland en het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). 

Summercamp als opvanglocatie 

Het gaat om noodopvang van kinderen tussen de 15 en 18 jaar oud, die zonder familie in Nederland verblijven. Ze komen hoofdzakelijk uit Syrië en Eritrea. Summercamp is hiervoor - als kamplocatie voor jeugdgroepen - een zeer geschikte locatie. Verspreid over het park staan verschillende groepshuizen waar de kinderen gaan verblijven. Het COA zorgt voor de noodzakelijke begeleiding van deze kinderen. 

Veiligheid

Op Summercamp is 24-uurs toezicht. Dag en nacht zijn minimaal twee beveiligers aanwezig. Voor de kinderen gelden regels. Zo moeten ze bijvoorbeeld om 22:00 uur binnen zijn. Als kinderen overlast veroorzaken, grijpt het COA in. Ook is er extra toezicht in de omgeving, inclusief het station van Heino. Via een locatietelefoon is het COA 24 uur per dag bereikbaar. Zodra dit nummer bekend is delen wij het op onze websites.  

Onderwijs

De kinderen volgen vanaf eind december 2022 een onderwijsprogramma  op de locatie Summercamp. Dit vindt plaats onder verantwoordelijkheid van het Carmelcollege en met begeleiding van het recreatieteam en vrijwilligers.

Meer informatie

Ondervind je overlast van de opvanglocatie? De noodopvanglocatie is vanaf 7 november 24 uur per dag telefonisch bereikbaar via het telefoonnummer 06-21388554 of e-mailadres amvwijhe@coa.nl. Wij vragen je om bij dringende zaken te bellen.
Bij herhaalde overlast kun je contact opnemen met de politie, via 0900-8844. Zijn de hulpdiensten direct nodig, dan bel je 112. 

Voor vragen aan de gemeente kun je contact met ons opnemen via e-mail meldpunt-opvang@olst-wijhe.nl of telefoonnummer 14 0570 en vragen naar Jolanda Pierik.

Wij kunnen ons voorstellen dat de tijdelijke noodopvang op Summercamp vragen oproept. Daarom hebben we een overzicht gemaakt met antwoorden op de meest gestelde vragen. Dit overzicht vind je op de website van gemeente Raalte.

Iets melden?
Deel dit
Mail
Bellen