Melding maken

Een losliggende stoeptegel? Een kapotte lantaarnpaal? Door dit bij ons te melden, houden wij samen onze gemeente schoon, heel en veilig.

Ziet u iets in uw directe leefomgeving dat kapot is of een gevaarlijke situatie op (kan) leveren? Meld dit dan zo spoedig mogelijk bij ons.

U kunt uw melding online doorgeven. U kunt natuurlijk ook telefonisch contact met ons opnemen via telefoonnummer 14 0570.

Buiten kantoortijden

  • Bij milieumeldingen belt u met het Meldpunt Milieu 0570-568007.
  • Bij calamiteiten over wegcondities en/of rioleringszaken belt u met Dusseldorp 0544–395527.

Reconstructie de Grienden e.o.

Laat uw melding over de Reconstructie van de Grienden achter op de pagina Reconstructie de Grienden e.o.