Tekstgrootte A A
U kunt de informatie op de pagina groter of kleiner maken. Druk hiervoor de Ctrl-toets samen met de + of - toets in (op Mac is het Cmd met + of -).

Parkeren van voertuig, ontheffing

Sommige gebieden of wegen zijn verboden voor auto's en andere voertuigen. Bijvoorbeeld winkelpromenades of autovrije zones. Wilt u laden, lossen of (ver)bouwen in zo'n gebied? Vraag bij de gemeente om een ontheffing op grond van artikel 5:8 van de Algemene plaatselijke verordening van het verbod.

Schriftelijk regelen
U vraagt de ontheffing aan bij de gemeente. U hebt hiervoor uw geldige kentekenbewijs nodig en informatie over: 

  • Waar u het voertuig wilt parkeren.
  • Wanneer en hoe laat u het voertuig daar wilt parkeren.
  • Waarom u daar moet parkeren.

Aan de balie regelen
Ook bij de balies in het gemeentehuis of in het Holstohus kunt u dit regelen. Vergeet niet uw bewijsstukken mee te nemen.

De gemeente beslist zo snel mogelijk over uw aanvraag, in ieder geval binnen 8 weken.

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing van de gemeente. Bent uw het daarna niet eens met de beslissing op uw bezwaarschrift dan kunt u beroep aantekenen bij de rechtbank

Hebt u vragen over ontheffing voor het parkeren van voertuigen?

Iets melden?
Deel dit
Mail
Bellen