Parkeren van voertuig, ontheffing

Sommige gebieden of wegen zijn verboden voor auto's en andere voertuigen. Bijvoorbeeld winkelpromenades of autovrije zones. Wil je laden, lossen of (ver)bouwen in zo'n gebied? Vraag bij de gemeente om een ontheffing op grond van artikel 5:8 van de Algemene plaatselijke verordening van het verbod.

Schriftelijk regelen
Je vraagt de ontheffing aan bij de gemeente. Hiervoor heb je jouw geldige kentekenbewijs nodig en informatie over: 

  • Waar je het voertuig wilt parkeren.
  • Wanneer en hoe laat je het voertuig daar wilt parkeren.
  • Waarom je daar moet parkeren.

Aan de balie regelen
Ook bij de balies in het gemeentehuis of in het Holstohus kun je dit regelen. Vergeet niet jouw bewijsstukken mee te nemen. Maak hievoor wel eerst telefonisch een afspraak.

De gemeente beslist zo snel mogelijk over jouw aanvraag, in ieder geval binnen 8 weken.

Je kunt bezwaar maken tegen de beslissing van de gemeente. Ben je het daarna niet eens met de beslissing op jouw bezwaarschrift dan kun je beroep aantekenen bij de rechtbank.

Heb je vragen over ontheffing voor het parkeren van voertuigen?

Deel dit
Mail
Bellen