Langstraat, Wijhe

De Langstraat in Wijhe wordt op dit moment gebruikt door meerdere weggebruikers. Wandelaars, fietsen en auto’s delen de weg. Eerder heeft de gemeente Olst-Wijhe samen met Gastvrij Wijhe een onderzoek laten doen over onder andere het verkeersveiliger maken van de Langstraat.

Verkeersonderzoek

Om een goede afweging te maken over de verkeerssituatie in de omgeving van de Langstraat heeft er vorig jaar een aanvullend verkeersonderzoek plaatsgevonden. Door de verkeersstromen een week lang te monitoren is een goed beeld ontstaan van piekmomenten en rustigere periodes. De resultaten van dit onderzoek zijn verwerkt in een aantal scenario’s. Op basis hiervan zijn er een aantal maatregelen beschreven om te zorgen voor een betere toekomstige veiligheid rondom de Langstraat:

  1. Verandering in rijrichting: het omdraaien van het éénrichtingsverkeer heeft als doel sluipverkeer te verminderen en het bestemmingsverkeer beter te leiden.
  2. Herziening van afspraken met ondernemers: de gemeente gaat opnieuw in overleg met lokale ondernemers over het plaatsen van reclameborden en terrasmeubilair. Hierdoor ontstaat er meer ruimte, ook voor rolstoelgebruikers en mensen die slecht ter been zijn.
  3. Onderzoek naar parkeerdruk: door de geplande woningbouwontwikkeling neemt de parkeerdrukte naar verwachting toe, waardoor er meer parkeerplaatsen nodig zijn dichtbij de Langstraat.

Bewonersavond

Op 17 april is er een bewonersavond georganiseerd voor bewoners en ondernemers van de Langstraat en omgeving. Hierin hebben wij uitleg gegeven over het proces en heeft Goudappel het uitgevoerde onderzoek toegelicht. Ook was er de mogelijkheid om een reactie te geven. Dit kon ook online tot 1 mei 2024. Hierbij is het belangrijk om op te merken dat we alle reacties serieus nemen, maar dat het geen referendum is, waarbij het aantal stemmen geteld worden.

Proces 

De drie eerder genoemde maatregelen zijn in een voorkeursscenario door het college van burgemeester en wethouders aangegeven. Op dit scenario worden nu reacties, aandachtspunten, verbeterpunten gevraagd. Op basis van deze inbreng word een reactienota gemaakt. Dit wordt op deze pagina gepubliceerd. Op basis van alle reacties kunnen wijzigingen in het voorkeurscenario worden aangebracht. Het definitieve plan wordt eind mei aan het college voorgelegd en nadien gedeeld op deze pagina.

 

 

Deel dit
Mail
Bellen