Kadernota

Voordat de gemeente start met de werkzaamheden voor de begroting van het komende jaar is de Kadernota opgesteld.

De Kadernota 2022-2025 vind je op onze website. In de Kadernota worden de beleidsmatige- en financiële ontwikkelingen, die zich na de vaststelling van de lopende begroting hebben voorgedaan gemeld. Er wordt een afweging gemaakt op welke terreinen er meer geld noodzakelijk is en waar eventueel bezuinigd kan worden.

Het is aan de raad om deze kaders te stellen voor de uitwerking van de (meerjaren)begroting. Het geeft een actueel beeld van de gemeentelijke financiën (voor het lopende jaar en) voor de komende vier jaar.

Iets melden?
Deel dit
Mail
Bellen