U kunt de informatie op de pagina groter of kleiner maken. Druk hiervoor de Ctrl-toets samen met de + of - toets in (op Mac is het Cmd met + of -).

Kadernota

Voordat de gemeente start met de werkzaamheden voor de begroting van het komende jaar wordt deze Kadernota opgesteld.

In de Kadernota worden de beleidsmatige- en financiële ontwikkelingen, die zich na de vaststelling van de lopende begroting hebben voorgedaan gemeld. Er wordt een afweging gemaakt op welke terreinen er meer geld noodzakelijk is en waar eventueel bezuinigd kan worden.

Het is aan de raad om deze kaders te stellen voor de uitwerking van de (meerjaren)begroting. Het geeft een actueel beeld van de gemeentelijke financiën (voor het lopende jaar en) voor de komende vier jaar.

Iets melden?
Deel dit
Mail
Bellen