Kadernota

De Kadernota 2024-2027 geeft inzicht in het financiële huishoudboekje voor de komende vier jaar. De begroting voor de jaren 2024 en 2025 is sluitend. Dat wil zeggen dat er net zoveel inkomsten zijn als uitgaven. Voor de jaren 2026 en 2027 is dat niet het geval. Toch wil het college niet op voorhand al bezuinigingen doorvoeren. Volgens het college is er voorlopig voldoende ruimte om de ambities uit het bestuursakkoord uit te voeren. Voor de periode 2026 en verder kijkt het college in 2025 met de kennis van dat moment naar de financiële mogelijkheden. Lees hier de Kadernota 2024-2027.

Deel dit
Mail
Bellen