Wethouder Judith Compagner

Judith Compagner (CDA, geboren in 1974) is sinds juli 2022 wethouder.  

Zij heeft veel kennis van het openbaar bestuur opgedaan door zowel haar jarenlange ambtelijke ervaring bij alle bestuurslagen (Europa, rijk, provincie en gemeente) alsook haar politieke activiteiten. Voor de gemeente is zij geen onbekende. Van 2018-2021 was Judith extern voorzitter van de gemeenteraadsbijeenkomsten. Daarnaast heeft Judith verschillende bestuursfuncties vervuld bij sociaal-maatschappelijke organisaties. 

Judith zet haar kennis, ervaring en lokale, provinciale en landelijke netwerk graag in voor Olst-Wijhe.  

“Ook in Olst-Wijhe staan we voor grote opgaven als het klimaat, armoede, wonen, zorg, water, vluchtelingenopvang, energietransitie èn de toekomst van ons landelijk gebied. Die uitdagingen kunnen we alleen sámen het hoofd bieden. Overheden, inwoners, kerken, sportverenigingen, scholen en ondernemers moeten de handen ineen slaan. Te beginnen in onze eigen gemeente en de regio Zwolle”. 

Judith woont met haar gezin met veel plezier op een woonboerderij in Wijhe. In haar vrije tijd werkt ze veel in de tuin en wandelt ze en zingt ze graag. 

Portefeuille

 • Sociaal domein (jeugdzorg, Wmo en participatie, inclusief transformatie sociaal domein)
 • Volksgezondheid
 • Vluchtelingenopvang
 • Werk en inkomen (armoedebeleid)
 • Participatie
 • Dienstverlening
 • Mobiliteit (maatwerk vervoer)
 • Vitale kernen en gebiedsgericht werken
 • Onderwijs (inclusief onderwijshuisvesting)
 • Vitale voorzieningen (inclusief maatschappelijk vastgoed)
 • Omgevingsvisie
 • Kernenwethouder voor: Wijhe, Boerhaar, Boskamp, Den Nul

Benoemingen en nevenfuncties

Benoemingen en nevenfuncties voortvloeiend uit de hoofdfunctie:

 • Lid AB Sallcon (KonnecteD)
 • Lid Regionaal Serviceteam Jeugd IJsselland
 • Lid AB GGD IJsselland
 • Lid Bestuurlijk Overleg Huiselijk Geweld IJsselland
 • Vice-voorzitter Platform Sociaal Domein VNG Overijssel
 • Lid portefeuillehoudersoverleg Arbeidsmarkt Regio Zwolle
 • Bestuurlijk trekker programmalijn Inclusie Regio Zwolle
 • Lid bestuurlijke klankbordgroep Mentale Gezondheid GGD IJsselland
 • Lid van de commissie Europa en Internationaal (E&I) van de VNG. Vanuit die rol vast lid van de Nederlandse delegatie naar het Congres van Lokale en Regionale overheden van de Raad van Europa (portefeuille regionale samenwerking en relatie stad-platteland).

Andere nevenfuncties (niet verbonden aan het ambt, onbezoldigd):

 • Bestuurder van de Bestuurdersvereniging CDA landelijk en Overijssel

Contact met de wethouder

Wethouder Judith Compagner persoonlijk spreken? Neem dan contact op met onze bestuurssecretaresse, via telefoonnummer 14 0570. Zij kijkt samen met jou naar de mogelijkheden. Voor inhoudelijke vragen over een aanvraag/melding brengt zij je in contact met een medewerker.

Gegevens Judith Compagner 

J. (Judith) Compagner
Telefoonnummer: 06-53480888
j.compagner@olst-wijhe.nl (e-mailadres gemeente Olst-Wijhe)

Rechtenvrije foto's

Je mag rechtenvrije foto's van collegeleden downloaden voor niet-commercieel gebruik.

Deel dit
Mail
Bellen