Wethouder Judith Compagner

Portefeuilles

  • Sociaal domein (jeugdzorg, Wmo en participatie, inclusief transformatie sociaal domein)
  • Volksgezondheid
  • Werk en inkomen (armoedebeleid)
  • Communicatie en participatie
  • Dienstverlening
  • Vitale kernen en gebiedsgericht werken
  • Onderwijs (inclusief onderwijshuisvesting)
  • Vitale voorzieningen (inclusief maatschappelijk vastgoed)
  • Omgevingsvisie
  • Kernenwethouder voor: Wijhe, Boerhaar, Boskamp, Den Nul

Contact met de wethouder

Wethouder Judith Compagner persoonlijk spreken? Neem dan contact op met onze bestuurssecretaresse, via telefoonnummer 14 0570. Zij kijkt samen met jou naar de mogelijkheden. Voor inhoudelijke vragen over een aanvraag/melding brengt zij je in contact met een medewerker.

Privégegevens Judith Compagner 

J. (Judith) Compagner
Telefoonnummer: 06-53480888
j.compagner@olst-wijhe.nl (e-mailadres gemeente Olst-Wijhe)

Iets melden?
Deel dit
Mail
Bellen