Inspraak

Wij vinden het belangrijk om onze burgers te betrekken bij de voorbereiding van gemeentelijk beleid. In veel gevallen kunt u daarom een mondelinge of schriftelijke inspraakreactie geven op een conceptplan. Dit heet een zienswijze. Per inspraakprocedure vermelden wij hoe en bij wie u een zienswijze kunt indienen. Daarna is het soms mogelijk bezwaar of beroep aan te tekenen. Ook dit wordt per procedure duidelijk vermeld.

Deel dit
Mail
Bellen