Nieuws

Bekijk het laatste nieuws over de werkzaamheden rondom het Hoogwaterbeschermingsprogramma in onze gemeente.

Ontvangt u het nieuws graag in uw mailbox? Meld u zich dan aan voor onze nieuwsbrief. Deze verschijnt gemiddeld elke twee maanden en vaker als daar een aanleiding voor is.

Vooraankondiging: bijeenkomst voor inwoners over dijkversterking op 18 september

Extra middelen en menskracht voor Hoogwaterbeschermingsprogramma Olst-Wijhe

Bekijk de presentatie van de informatiebijeenkomst van 29 mei 2024

Terinzagelegging vergunningaanvraag hoogwaterbeschermingsprogramma uitgesteld

Eind mei organiseerden wij een bijeenkomst voor onze inwoners over het hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) en andere projecten die spelen bij de IJssel. Het HWBP gaat vooral over dijkversterking die ervoor moet zorgen dat we veilig kunnen blijven wonen. Tijdens deze bijeenkomst hebben we inwoners bijgepraat over wat er gaat gebeuren. De dijkversterking gaat in de komende jaren overlast geven. We kijken naar kansen die dit programma ons biedt: na de werkzaamheden is Olst-Wijhe mooier, groener én veiliger.

Informatieavond over Hoogwaterbeschermingsprogramma langs de IJssel

De plannen voor het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) en andere projecten langs de IJssel zullen de komende jaren de nodige overlast geven en ook veranderingen in onze leefomgeving langs de dijk en IJssel. Wij horen van verschillende inwoners dat zij hier vragen en zorgen over hebben. De planvorming en de uitvoering vindt plaats door andere organisaties zoals het Waterschap Drents Overijsselse Delta/IJsselwerken en Rijkswaterstaat. De besluitvorming van die plannen staat de komende maanden op de agenda. Als gemeentelijke overheid staan wij dicht bij onze inwoners en daarom organiseren wij een informatieavond hierover op woensdag 29 mei.  

Deel dit
Mail
Bellen