Wat heb ik nodig om te stemmen?

Wat heb ik nodig om te mogen stemmen?

Om te kunnen stemmen heb je een stempas en een identiteitsbewijs nodig. Je krijgt jouw stempas thuisgestuurd. Je identiteitsbewijs mag maximaal 5 jaar verlopen zijn.  

Je ontvangt jouw stempas thuis

Als je voor beide verkiezingen mag stemmen, krijg je twee persoonlijke stempassen thuisgestuurd. Één voor de Provinciale Statenverkiezing en één voor de waterschapsverkiezing. Je ontvangt deze omstreeks woensdag 1 maart 2023.

Jouw stempas heeft een uniek nummer. De stempas is voor het stembureau het bewijs dat je nog niet bij een ander stembureau hebt gestemd.

Met jouw stempas kun je stemmen in elk stemlokaal in de gemeente. Let op: onze gemeente ligt in meerdere waterschappen. Het kan zijn dat je niet in alle stemlokalen in onze gemeente voor jouw waterschap terecht kunt. Kijk op deze pagina voor meer informatie.

Als je in een andere gemeente binnen jouw provincie of waterschap wil stemmen, kun je een kiezerspas aanvragen.

Geen stempas ontvangen of kwijt

Heb je geen stempas ontvangen of ben je jouw stempas kwijt? Vraag dan zo snel mogelijk een nieuwe stempas aan bij de gemeente. Je kan online een nieuwe stempas aanvragen, of schriftelijk via dit formulier, of aan de balie van de gemeente. 

Het schriftelijke verzoek moet uiterlijk vrijdag 10 maart binnen zijn bij de gemeente. Aan de balie van de gemeente kun je tot dinsdag 14 maart 12.00 uur terecht. Daarna is het niet meer mogelijk om een nieuwe stempas aan te vragen.

Stemmen na verhuizing naar een andere gemeente

Verhuis je in verkiezingstijd naar een andere provincie of naar een gebied van een ander waterschap? Dan kan het zijn dat je nog niet kunt stemmen voor jouw nieuwe provincie of waterschap. Het adres waarop je op de dag van kandidaatstelling officieel staat ingeschreven, bepaalt waar je kunt stemmen. Bij de Provinciale Staten- en waterschapsverkiezingen is de dag van kandidaatstelling 30 januari 2023. Op het adres waar je dan staat ingeschreven, worden ook jouw stempassen bezorgd.

Identiteitsbewijzen waarmee je kunt stemmen

Om te kunnen stemmen heb je een stempas en een identiteitsbewijs nodig. Je kunt een van deze identiteitsbewijzen meenemen:

  • paspoort;
  • identiteitskaart;
  • rijbewijs uit Nederland;
  • een geldig verblijfsdocument (enkel bij de waterschapsverkiezingen).

Kiezers met een dubbele nationaliteit kunnen zich ook identificeren met een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs uit een EER-land of een paspoort of identiteitskaart uit Zwitserland. Voor de waterschapsverkiezingen mag je je ook legitimeren met een vreemdelingendocument.

Stemmen met een verlopen paspoort of identiteitsbewijs

Jouw identiteitsbewijs mag maximaal 5 jaar verlopen zijn. Bij ‘geldig tot’ moet 16 maart 2018 staan of een datum daarna. 

Heb je geen identiteitsbewijs of is dit meer dan 5 jaar verlopen? En kun je niet meer op tijd een nieuw identiteitsbewijs aanvragen? Dan kun je een andere kiezer een schriftelijke volmacht verlenen om namens jou te stemmen. 

Vraag hiervoor een formulier aan bij de gemeente via dit formulier of aan de balie. Jij en de persoon die voor jou gaat stemmen, vullen het formulier in. Lever het formulier uiterlijk vrijdag 10 maart in bij de gemeente.

Identiteitsbewijs gestolen of kwijt

Is jouw identiteitsbewijs gestolen of ben je het kwijt? Met een verklaring van vermissing, afgegeven door de gemeente, kun je toch stemmen. Neem dan ook een pasje met jouw foto mee. Bijvoorbeeld een gepersonaliseerde OV-chipkaart.

Iets melden?
Deel dit
Mail
Bellen