Wethouder Hans Olthof

Portefeuilles

  • Derde locoburgemeester
  • Financiën
  • Economische ontwikkeling (inclusief detailhandel, werklocaties)
  • Bedrijfsuitvoering en ambtelijke organisatie 
  • Water buitendijks (inclusief Hoogwaterbeschermingsprogramma) 
  • Vrijetijdseconomie (Recreatie en toerisme)
  • Sport, evenementenbeleid en dorpscultuur 
  • Regio Zwolle
  • Vitaal buitengebied (inclusief GGA en PPLG)
  • Kernenwethouder: Wesepe, Elshof, Marle, Welsum 

Contact met de wethouder

Wethouder persoonlijk spreken? Neem dan contact op met onze bestuurssecretaresse, via telefoonnummer 14 0570. Zij kijkt samen met u naar de mogelijkheden. Voor inhoudelijke vragen over een aanvraag/melding brengt zij u in contact met een medewerker.

Privégegevens Hans Olthof

drs. H (Hans) Olthof
Telefoonnummer: 06-21311887
h.olthof@olst-wijhe.nl (e-mailadres gemeente Olst-Wijhe)

Iets melden?
Deel dit
Mail
Bellen