Wethouder Hans Olthof

Portefeuilles

  • Tweede locoburgemeester
  • Financiën
  • Economische ontwikkeling (inclusief detailhandel, werklocaties)
  • Vrijetijdseconomie
  • Sport
  • Cultuur
  • Vitale voorzieningen (inclusief maatschappelijk vastgoed)
  • Regio Zwolle
  • Transformatie ruimtelijk domein*
  • Vitaal platteland*

*Vervangend portefeuillehouder i.v.m. afwezigheid wethouder Herman Engberink.

Contact met de wethouder

Wethouder persoonlijk spreken? Neem dan contact op met onze bestuurssecretaresse, via telefoonnummer 14 0570. Zij kijkt samen met u naar de mogelijkheden. Voor inhoudelijke vragen over een aanvraag/melding brengt zij u in contact met een medewerker.

Privégegevens Hans Olthof

drs. H (Hans) Olthof
Telefoonnummer: 06-21311887
h.olthof@olst-wijhe.nl (e-mailadres gemeente Olst-Wijhe)

Iets melden?
Deel dit
Mail
Bellen