Wethouder Hans Olthof

Hans Olthof (VVD, geboren in 1969) is sinds 2020 wethouder in Olst-Wijhe. Daarvoor was hij van 2014 tot 2020 lid van de gemeenteraad Olst-Wijhe, van 2018 tot 2020 was hij fractievoorzitter. Hans is voormalig journalist en werkte vanaf 2003 als zelfstandig communicatieadviseur. Hij studeerde journalistiek in Zwolle (Windesheim) en communicatiewetenschap in Nijmegen (Radboud Universiteit).  

Hans woont met Loes en drie zonen in Olst. In zijn vrije tijd wandelt hij graag met zijn bordercollie en pakt hij regelmatig de MTB. Verder houdt hij van (verre) reizen, motorrijden en lezen. 

“Olst-Wijhe maakt een belangrijk deel uit van mijn leven. Ik ben er geboren en heb er gewoond tot ik ging studeren. Rond mijn veertigste ben ik er teruggekomen om mijn kinderen dezelfde fijne jeugd te kunnen geven die ik zelf heb gehad. Het is heel bijzonder, een eer zelfs, om wethouder te zijn in de gemeente waar ik ben opgegroeid. Veel inwoners zijn trots op Olst-Wijhe, en terecht! Het is hier goed wonen, werken en recreëren. Ik vind het belangrijk om dit zo houden. Groei en voortgang zijn belangrijk, maar even zozeer geldt dat voor het begrip ‘noaberschap’. In Olst-Wijhe doen we het met elkaar, voor elkaar!” 

Portefeuilles

 • Derde locoburgemeester 
 • Financiën 
 • Economische ontwikkeling (inclusief detailhandel, werklocaties/bedrijventerreinen) 
 • Cultuur 
 • Water buitendijks (inclusief Hoogwaterbeschermingsprogramma en Kaderrichtlijn water)  
 • Vrijetijdseconomie (Recreatie en toerisme) 
 • Sport, evenementenbeleid en dorpscultuur  
 • Regio Zwolle 
 • Vitaal buitengebied (inclusief GGA en PPLG) 
 • Kernenwethouder: Wesepe, Elshof, Marle, Welsum  

Benoemingen en nevenfuncties

Benoemingen en nevenfuncties voortvloeiend uit de hoofdfunctie:

 • Vertegenwoordiging AvA Konnected
 • Vertegenwoordiging AvA Vordering op Enexis, Verkoop Vennootschap, CBL Vennootschap, Claim staat vennootschap/CSV Amsterdam, Publiek Belang Elektriciteitsproductie
 • Vertegenwoordiging AvA Wadinko
 • Lid Bestuurlijke Begeleidingsgroep Hoogwaterbeschermingsprogramma Project Versterking IJsseldijk Zwolle-Olst
 • Lid Taakgroep IJssel van de Vereniging van Nederlandse Riviergemeenten
 • Lid Kascommissie VNG Overijssel 

Eigen bedrijf:

 • Zelfstandig communicatieadviseur IDNK Communicatie

Contact met de wethouder

Wethouder persoonlijk spreken? Neem dan contact op met onze bestuurssecretaresse, via telefoonnummer 14 0570. Zij kijkt samen met u naar de mogelijkheden. Voor inhoudelijke vragen over een aanvraag/melding brengt zij u in contact met een medewerker.

Gegevens Hans Olthof

drs. H (Hans) Olthof
Telefoonnummer: 06-21311887
h.olthof@olst-wijhe.nl (e-mailadres gemeente Olst-Wijhe)

Rechtenvrije foto's

Je mag rechtenvrije foto's van collegeleden downloaden voor niet-commercieel gebruik.

Deel dit
Mail
Bellen