Geluidschermen langs het spoor

Op verschillende plekken langs het spoorwegennet is de geluidbelasting van het treinverkeer op de gevels van woningen hoger dan toegestaan. Ook in onze gemeente is dit het geval, hoofdzakelijk in Wijhe. ProRail heeft de opdracht om een landelijk saneringsplan te maken en maatregelen uit te voeren om de geluidbelasting te beperken. De voorstellen voor de te nemen maatregelen in onze gemeente zijn in 2017 aan ons voorgelegd. Het betreft het plaatsen van raildempers en het aanbrengen van geluidschermen op verschillende plaatsen langs het spoor in Wijhe.

De gemeenteraad heeft in 2017 een stedenbouwkundige visie vastgesteld voor deze voorgestelde geluidschermen en ProRail verzocht hiermee rekening te houden in het saneringsplan. Deze visie is tot stand gekomen met  inbreng van de direct aanwonenden.

Eind 2018 heeft ProRail ons geïnformeerd over de voortgang van het saneringsplan. Olst-Wijhe is ingedeeld als fase 2-gemeente. Dit zijn alle gemeenten waar de geluidbelasting lager is dan 75 dB. ProRail maakt momenteel de saneringsplannen voor de fase 1-gemeenten (waar de geluidbelasting hoger is dan 75dB). De planning is dat deze saneringsplannen eind 2020 worden vastgesteld door de minister. Pas daarna wordt een plan uitgewerkt voor  de fase 2-gemeenten, waaronder Olst-Wijhe. Voor meer informatie over dit onderwerp verwijzen we u naar de website van Prorail.

Bijlagen:

Bijlagen:
Titel Type Grootte Download
Stedenbouwkundige visie geluidschermen Olst-Wijhe  pdf 3.389,9 KB Download
Analyse en conclusies enquête spoorschermen Olst-Wijhe  pdf 4.165,7 KB Download
Deel dit
Mail
Bellen