Dorpshart voor de Boskamp

Aan de slag met de Boskamp

Samen met inwoners en samenhang tussen alle ontwikkelingen
 
Op de Boskamp spelen komende periode verschillende ontwikkelingen die impact hebben op de levendigheid en leefbaarheid van het dorp. Zo zijn beide scholen vertrokken, komt de kerk binnen een aantal jaren leeg te staan, wordt het Carinovaterrein rondom Sint Willibrord herontwikkeld en komen er mogelijk extra nieuwbouwwoningen nabij het voormalige van Bavelgemterrein.

Woonvorm voor jong & oud mogelijk?

Ook op de Boskamp is er behoefte aan meer woningen voor jongeren en is er een toenemende zorgbehoefte van ouderen. De Werkgroep Wonen, die bestaat uit inwoners van de Boskamp, wil een haalbaarheidsonderzoek uitvoeren naar een woonvorm voor jong & oud.

Dorpsvisie

In 2018/2019 heeft de Belangengroep Beter Boskamp samen met inwoners gewerkt aan een dorpsvisie waarin het gewenste toekomstbeeld van de Boskamp staat. Hieruit, en uit gesprekken met inwoners en stakeholders (zoals onder andere Carinova, de kerk en de scholen) blijkt dat inwoners van de Boskamp een ontmoetingsfunctie belangrijk vinden, dat ze de zorgfunctie van Sint Willibrord graag behouden en dat er behoefte is aan meer woningbouw.

Hondenlosloopveld en speeltoestellen

De gemeente is met enkele inwoners in gesprek over het behoud van speeltoestellen op de schoolpleinen en met andere inwoners over een initiatief voor een hondenlosloopveld.

Samenhang door ‘gebiedsgerichte aanpak’

De gemeente vindt het belangrijk dat de ontwikkelingen in samenhang én samen met inwoners en betrokken stakeholders worden onderzocht door een zogenaamde ‘gebiedsgerichte aanpak’. Die is in september 2021 gestart.
 
Het doel is om te komen tot een concrete ‘gebiedsagenda’, met daarin;

  • waar we naartoe willen (met de dorpsvisie 2018/2019 als vertrekpunt)
  • alle ontwikkelingen in beeld brengen inclusief het tijdspad etc.;
  • kijken wat de samenhang /kansen/belemmeringen zijn tussen de ontwikkelingen;
  • een voorstel maken hoe we dit bij elkaar brengen en een voorstel maken met prioritering, planning en rolverdeling (bijvoorbeeld waar willen we welke voorziening/functie).

Voor de gemeente is de gebiedsaanpak in Boskamp een pilot van ‘gebiedsgericht werken’. Dit is voor de gemeente een nieuwe manier van werken en daarom is een opleidingstraject ook onderdeel van deze aanpak. De provincie Overijssel heeft aangegeven de aanpak financieel te ondersteunen, omdat in andere dorpen in de provincie vergelijkbare ontwikkelingen spelen en de gebiedsaanpak daarvoor een voorbeeld kan zijn.

Op de hoogte blijven?

We houden je op de hoogte, ook over hoe en wanneer je mee kunt praten en denken. Dit doen we vooral via de Dorpskrant Boskamp en deze website.
Heb je nog vragen? Neem dan contact op met Trijntje Tilstra door te bellen met telefoonnummer 14 0570 of te mailen.

Iets melden?
Deel dit
Mail
Bellen