Discriminatie

Discriminatie wordt in Nederland niet getolereerd. Ook niet in Olst-Wijhe. Wij vinden het dan ook belangrijk dat als zich een vorm van discriminatie voordoet, dit gemeld wordt.

Onder discriminatie of discrimineren verstaan wij 'het maken van onderscheid op grond van een kenmerk dat in de gegeven situatie niet relevant of maatschappelijk aanvaardbaar is'. Dergelijke kenmerken kunnen bijvoorbeeld zijn:

  • handicap
  • sexuele geaardheid
  • ras
  • geloof
  • geslacht

Discriminatie kan voorkomen tijdens een uit de hand gelopen burenruzie in de vorm van racistische uitlatingen, bij een sollicitatie of op de werkvloer, bij een weigering aan de deur van een uitgaansgelegenheid, bij verspreiding van racistische pamfletten of het bekladden met racistische leuzen. Het resultaat is altijd dat mensen of groepen mensen onterecht ongelijk behandeld worden.

Klacht indienen

Wil je een klacht indienen of aangifte doen? Neem dan contact op met Vizier. Deze organisatie beoordeelt samen met jou de klacht en komt met een advies over de wijze waarop de klacht het beste behandeld kan worden. Klachten worden behandeld op basis van het hoor- en wederhoorprincipe: klachtenindieners en beklaagden kunnen ervaringen toelichten. Vizier is bereikbaar via telefoonnummer 085 0734600 of per e-mail. Ga voor meer informatie naar de website van Vizier.

Deel dit
Mail
Bellen