U kunt de informatie op de pagina groter of kleiner maken. Druk hiervoor de Ctrl-toets samen met de + of - toets in (op Mac is het Cmd met + of -).

Kracht van Salland

Samen met de gemeenten Deventer en Raalte voeren we projecten uit op het gebied van landschapsontwikkeling.

Het Bestemmingsplan Buitengebied Olst-Wijhe (te bekijken op Ruimtelijke plannen) biedt vele ontwikkelingskansen voor ondernemers in het buitengebied. In dit plan zijn alleen kaders vastgesteld waarbinnen ontwikkeld kan worden en is niet van te voren bepaald wat wel en niet is toegestaan.

Landschapsontwikkelingsplan

Het landschapsontwikkelingsplan schetst een toekomstbeeld voor het buitengebied van de drie gemeenten. Met het landschapsontwikkelingsplan werken we een visie op het landschap uit in zowel wensen als in concrete en uitvoerbare projecten. Vanuit de visie wordt duidelijk welke ontwikkelingen op welke wijze passen in het Sallandse landschap en hoe het karakter van dit landschap versterkt kan worden.

Landbouwontwikkelingsgebieden

Landbouwontwikkelingsgebieden zijn gebieden met een overwegend agrarische functie. Het accent ligt meer op de intensieve veehouderij. Een landbouwontwikkelingsgebied dient meerdere doelen. Het biedt ontwikkelingsmogelijkheden voor de intensieve veehouderij en draagt er toe bij dat de overlast van intensieve veehouderijen, die nu op ongunstige locaties zijn gelegen, afneemt.

De Kracht van Salland

U krijgt een goed beeld van Salland in deze korte film. Op de site van De Kracht van Salland vindt u projecten die in samenwerking met de gemeenten Deventer en Raalte tot stand zijn gekomen. U kunt u op hun site ook abonneren op de nieuwsbrief De Kracht van Salland.

Iets melden?
Deel dit
Mail
Bellen