Eenmalige culturele jongeren subsidie

De coronacrisis heeft een grote impact op de maatschappij. Ook de culturele sector in de gemeente Olst-Wijhe heeft bijna twee stilgelegen. Jongeren en kinderen zijn hard geraakt door de coronacrisis. In een belangrijke fase in hun leven werden zij geconfronteerd met strenge beperkingen en lockdowns. De impact, reikwijdte en diepte hiervan is (nog) niet bekend. Met een eenmalige culturele jongerensubsidie wil de gemeente deze specifieke doelgroep een financiële steun in de rug bieden. Deze subsidie is bedoelt voor het organiseren van activiteiten voor, door en met jongeren in Olst-Wijhe. Het gaat om culturele, leerzame of sportieve activiteiten die ervoor zorgen dat jongeren blijven meedoen aan activiteiten en de mogelijkheid hebben anderen te ontmoeten.

Organiseer je na de coronacrisis activiteiten voor, door en met jongeren tussen de 4 en 18 jaar in Olst-Wijhe? Of heb je een idee voor een leuke activiteit zodat jongeren zich beter gaan voelen? Vraag dan de eenmalige culturele jongeren subsidie aan.

Er is een aanvraagformulier beschikbaar. Dit dien je te gebruiken bij de subsidieaanvraag.

Digitaal regelen
Vraag online de eenmalige jongeren subsidie aan. Nadat je je aanvraag hebt verstuurd, ontvang je een bevestiging. Wij nemen je subsidieaanvraag in behandeling.

Schriftelijk regelen
Je kunt schriftelijk de eenmalige jongeren subsidie aanvragen.

Aan de balie regelen
Ook bij de balies van het klantcontactcentrum in het gemeentehuis in Wijhe of in het Holstohus in Olst kun je een subsidieaanvraag indienen. Vergeet niet het ingevulde format mee te nemen.

Om in aanmerking te komen voor de eenmalige culturele jongeren subsidie moet je voldoen aan de volgende voorwaarden: De nonprofit organisatie is gevestigd in de gemeente Olst-Wijhe; 

 • De activiteit vindt plaats in de gemeente Olst-Wijhe; 
 • De activiteit wordt voor, door en met jongeren/ jongeren organisaties uit Olst-Wijhe georganiseerd; 
 • Per nonprofit organisatie kan, gedurende de looptijd van de culturele jongen subsidie Olst-Wijhe, één aanvraag gedaan worden. Uitzondering is wanneer kan worden aangetoond dat de doelgroep voor de activiteit anders is dan een eerder georganiseerde activiteit waarin aanspraak is gemaakt op deze subsidieregeling, dan geldt een max. van drie activiteiten per nonprofit organisatie;
 • De activiteit of het project start in 2022 of 2023 en vindt uiterlijk 31 december 2023 plaats;
 • De subsidie bedraagt maximaal € 3.000. Eigen inzet en een eigen financiële bijdrage bij het mogelijk maken van jouw activiteit worden zeer gewaardeerd; 
 • Initiatieven worden financieel ondersteund met deze subsidie, totdat het plafondbedrag van € 25.000 is bereikt. 
 • Wij verlenen niet voor alle culturele jongerenactiviteiten subsidie. Voor activiteiten die in dezelfde vorm al eerder zijn uitgevoerd en die behoren tot een standaardrepertoire of -programma wordt geen subsidie verstrekt; 
 • Je dient te voldoen aan de eventuele COVID-19 richtlijnen die gelden op het moment van uitvoering;
 • Lukt het je niet om, na een positieve beoordeling, de activiteit uit te voeren dan betaal je het uitgekeerde subsidiebedrag terug aan de gemeente Olst-Wijhe. Over een eventuele vergoeding van de aantoonbaar gemaakte organisatiekosten (exclusief ureninzet) kun je met de gemeente in gesprek gaan;
 • De aanvraag is volledig en voorzien van een projectplan waarin de artistieke en/of culturele doelstellingen, sociaal-maatschappelijke impact en de wijze van uitvoering en begroting duidelijk staan beschreven. Dit projectplan bedraagt maximaal 1500 woorden: 
  o De artistieke of culturele kwaliteit. Het is belangrijk dat je een duidelijke, omschreven visie hebt van wat je precies gaat doen en dat je daarbij een cultureel of artistiek concept hebt. 
  o Sociaal-maatschappelijke impact. Betreft het bevorderen van contacten tussen jongeren gericht op ontspanning, gezelligheid en kennismaking met (de normen en waarden van) anderen. Denk bijvoorbeeld aan ideeën en initiatieven die helpen om deze lastige coronaperiode uit te komen. Of nieuwe relevante samenwerkingen of een sociale impact die je teweeg wil brengen. 
  o De toegankelijkheid voor de publieksdoelgroep jongeren. Het is van belang dat de doelgroep waarop de activiteit zich richt, zich in de breedte uitgenodigd voelt en dat de activiteit voor hen openbaar is. 

Ben je het niet eens met onze beslissing op jouw verzoek? Dan kan je bezwaar indienen. In de subsidiebeschikking staat hoe je dit kan doen.

Wil je weten of je in aanmerking komt voor een eenmalige culturele jongeren subsidie? Vul dan het informatieformulier subsidies in. Je ontvangt van ons een reactie of jij hier mogelijk voor in aanmerking komt.

Heb je vragen over de eenmalige culturele jongeren subsidie?

Deel dit
Mail
Bellen