Huisregels in het Gemeentehuis en Holstohus

Uitgangspunt van de huisregels is de waarborging van rust en orde in de kantoorruimten van ons gemeentehuis en het Holstohus.

Agressie tegen medewerkers en bestuurders wordt niet getolereerd. Iedere agressie richting een medewerker of bestuurder van de gemeente wordt gemeld en geregistreerd.

De door agressie veroorzaakte materiële en immateriële schade wordt altijd verhaald op de veroorzaker en zo nodig wordt jou de toegang tot ons gemeentehuis of het Holstohus voor bepaalde tijd ontzegd.

Wij tolereren de volgende vormen van agressie niet:

 • Alle vormen van fysiek geweld, onder andere schoppen, spugen, slaan, gooien met voorwerpen, vastpakken, knijpen, haren trekken.
 • Alle vormen van verbaal geweld, onder andere schelden, beledigen, vernederen, ruzie zoeken.
 • Alle vormen van intimidatie, onder andere het bedreigen van een medewerker om iets gedaan te krijgen of om te voorkomen dat iets gedaan wordt.
 • Alle vormen van ‘stalking’, onder andere achtervolgen, opwachten, lastigvallen en hinderlijk gedrag.
 • Alle vormen van seksuele intimidatie, onder andere het maken van seksueel getinte opmerkingen of handtastelijkheden.
 • Alle vormen van vernielingen, onder andere: het gooien met meubilair of voorwerpen en het vernielen van zaken.
 • Het dragen van wapens of gevaarlijke voorwerpen binnen de gebouwen van de gemeente Olst-Wijhe.

Wat mag jij van ons verwachten?

De medewerker of bestuurder van de gemeente:

 • Toont respect en gedraagt zich correct
 • Geeft duidelijke informatie, maakt heldere afspraken en houdt zich daar ook aan
 • Confronteert jou met de gevolgen indien jij de afspraken niet nakomt
 • Spreekt jou aan op agressief en ander ongewenst gedrag
 • Houdt zich aan het agressie-en geweldprotocol
 • Is vaardig in het omgaan met agressief gedrag.

Wat verwachten wij van jou?

 • Jij gedraagt je correct en respectvol naar de medewerker of bestuurder
 • Jij houdt je aan afspraken
 • Jij weet dat agressief of ander ongewenst gedrag niet wordt geaccepteerd
 • Jij weet dat herhaald agressief of ander ongewenst gedrag leidt tot maatregelen.
Deel dit
Mail
Bellen