Boerhaar

Aan de Soestwetering, ten zuidoosten van Wijhe, ligt Boerhaar. Het is een waterwingebied met een gevarieerd landschap van hooilanden, bos, water, houtsingels en struweel. Van oudsher komen hier vele landgoederen voor. Met de wandel- en fietsroutes kun je het mooie gebied verkennen.

Meer weten over de Boerhaar? Kijk dan op de website van Ons Boerhaar dat is opgezet door stichting Gemeenschapshuis Pinokkio.

Plaatselijk Belang

Plaatselijk Belang Boerhaar (belangenvereniging voor de inwoners van de kern Boerhaar) is per 21 oktober 2019 opgeheven.

Bijlagen:

Bijlagen:
Titel Type Grootte Download
Dorpsontwikkelingsplan Boerhaar Olst-Wijhe  pdf 3.259,4 KB Download
Iets melden?
Deel dit
Mail
Bellen