Boerhaar

Aan de Soestwetering, ten zuidoosten van Wijhe ligt Boerhaar. Het is een waterwingebied met een gevarieerd landschap van hooilanden, bos, water, houtsingels en struweel. Van oudsher komen hier vele landgoederen voor. Met de wandel- en fietsroutes kunt u het mooie gebied verkennen.

Dorpsontwikkelingsplan

Wilt u weten wat de inwoners van Boerhaar belangrijk vinden? Neem dan een kijkje in het dorpsontwikkelingsplan Boerhaar.

Plaatselijk Belang

Plaatselijk Belang Boerhaar is een belangenvereniging voor de inwoners van de kern Boerhaar en het buitengebied, ruim 500 inwoners. De vereniging stelt zich ten doel het welzijn van de bevolking van de Boerhaar in de ruimste zin des woords te behartigen. De vereniging telt op dit moment ruim 100 leden. Het bestuur bestaat uit 5 leden en een penningmeester:

  • Jos Antonissen, voorzitter
  • Gerda Hegteler, penningmeester
  • Henk Jonkman, secretaris
  • Hanneke Valk, bestuurslid
  • Johan Journee, bestuurslid
  • Agnes Booijink, bestuurslid

Het bestuur vergadert ongeveer 6 keer per jaar. Het plaatselijk belang wordt door de gemeente Olst-Wijhe gezien als het aanspreekpunt voor de inwoners van de kern of buurtschap en gesprekspartner voor de gemeente. Eens per jaar organiseert PB Boerhaar een ledenvergadering in combinatie met het kernenbezoek van de gemeente.

PB Boerhaar neemt deel aan het Gemeenschappelijk Plaatselijk Belang Olst-Wijhe.
Hiermee bundelen zij de krachten met de andere kernen en het behartigen van de lokale belangen. In dit verband wordt 2 keer per jaar een bijeenkomst gehouden, roulerend in de verschillende kernen.

Facebook

Volg PB Boerhaar op hun Facebook.

Bijlagen:

Spring naar einde van Bijlage-overzicht
Bijlagen:
Titel Type Grootte Download
Dorpsontwikkelingsplan Boerhaar Olst-Wijhe  pdf 3.259,4 KB Download
Spring naar begin van Bijlage-overzicht
Iets melden?
Deel dit
Mail
Bellen