Toezichthouders

Een Buitengewoon Opsporings Ambtenaar (BOA) is een ambtenaar met opsporingsbevoegdheid. Dat houdt in dat zij strafbare feiten mogen opsporen en een boete kunnen opleggen.

De BOA’s vullen de politie aan bij het toezicht op de openbare ruimte en de naleving van enkele wetten en verordeningen. Op het gebied van toezicht werken wij samen met de gemeente Deventer, dat betekent dat er BOA’s uit de gemeente Deventer werkzaam zijn in Olst-Wijhe. Zij maken ook gebruik van de auto’s van de gemeente Deventer en zijn op die manier herkenbaar.

Taken BOA’s

De BOA’s zijn veelal op straat aanwezig. Zij controleren bijvoorbeeld op afvaldumping, verkeerd parkeren in woonwijken en winkelstraten, handhaving eenrichtingsverkeer, aanlijngebod van honden in de bebouwde kom, de opruimplicht en het negeren van de geslotenverklaring tijdens markttijden. Ook worden zij ingezet voor controle op specifieke regelgeving (o.a. verkeer) bij evenementen, omgekeerd inzamelen en de Drank- en Horecawet.

Wilt u in contact komen met een Boa?

Doe dan een melding via het online meldingsformulier of geef jouw melding telefonisch door aan de medewerkers van het klantcontactcentrum van de gemeente, via telefoonnummer 14 0570. Jouw vraag of melding wordt dan aan de Boa’s doorgegeven.

Deel dit
Mail
Bellen