Toezichthouders

Een Buitengewoon Opsporings Ambtenaar (BOA) is een ambtenaar met opsporingsbevoegdheid. Dat houdt in dat zij strafbare feiten mogen opsporen en een boete kunnen opleggen.

De BOA’s vullen de politie aan bij het toezicht op de openbare ruimte en de naleving van enkele wetten en verordeningen. Op het gebied van toezicht werken wij samen met de gemeente Deventer, dat betekent dat er BOA’s uit de gemeente Deventer werkzaam zijn in Olst-Wijhe. Zij maken ook gebruik van de auto’s van de gemeente Deventer en zijn op die manier herkenbaar.

Bodycams voor team Toezicht & Handhaving

Vanaf december 2022 is de bodycam een vast onderdeel van de uitrusting van handhavers in de gemeente Deventer. In Olst-Wijhe was dit nog niet het geval, maar in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 6 juni 2023 is hier akkoord voor gegeven.

Bodycams worden in principe iedere dienst zichtbaar gedragen op het steekvest van de boa’s. Op straat kunnen de handhavers te maken krijgen met agressie, zowel verbaal als fysiek. De boa kan bij onveilige situaties, nadat dit wordt aangekondigd, ervoor kiezen om de bodycam aan te zetten. Beelden vanaf een minuut ervoor zullen dan worden opgeslagen. Deze pre-recording zorgt ervoor dat ook de aanleiding van het incident in beeld is. Belangrijk is hierbij aan te merken dat hier nadrukkelijk geen sprake is van cameratoezicht; bodycams worden ingezet vanuit goed werkgeverschap.

Uit (landelijk) onderzoek blijkt namelijk dat bodycams een preventieve (de-escalerende) werking hebben. Daarnaast helpt de opname van bedreigende situaties  bij de daaropvolgende aangifte bij de politie. Beelden kunnen ook gebruikt worden voor evaluatie van incidenten.

Indien er sprake is geweldsincidenten waarbij boa’s betrokken zijn en bodycams worden ingezet, wordt de gemeente altijd geïnformeerd.

Meer informatie  vind je in de links van de gemeente Deventer:

Taken BOA’s

De BOA’s zijn veelal op straat aanwezig. Zij controleren bijvoorbeeld op afvaldumping, verkeerd parkeren in woonwijken en winkelstraten, handhaving eenrichtingsverkeer, aanlijngebod van honden in de bebouwde kom, de opruimplicht en het negeren van de geslotenverklaring tijdens markttijden. Ook worden zij ingezet voor controle op specifieke regelgeving (o.a. verkeer) bij evenementen, omgekeerd inzamelen en de Drank- en Horecawet.

Wilt u in contact komen met een Boa?

Doe dan een melding via het online meldingsformulier of geef jouw melding telefonisch door aan de medewerkers van het klantcontactcentrum van de gemeente, via telefoonnummer 14 0570. Jouw vraag of melding wordt dan aan de Boa’s doorgegeven.

Deel dit
Mail
Bellen