Woonvisie 2022-2025

Inleiding

In de Woonvisie staat op hoofdlijnen wat we de komende jaren willen als het gaat om wonen. De Woonvisie is op 13 juni 2022 vastgesteld door de gemeenteraad.

Grote vraag naar woningen

De gemeenteraad besloot in de zomer 2021 dat we als gemeente de focus richten op wonen. Dat doen we onder de noemer: "Olst-Wijhe, toekomstbestendige, eigenzinnige regionale woongemeente aan de IJssel, met een groei van 1000-1200 woningen in de komende 10 jaar". In de Woonvisie 2022-2025 zetten we in op:

  • een goede mix van verschillende soorten woningen, voor verschillende doelgroepen (zoals jong en oud, gezinnen en alleenstaanden);
  • duurzaam, klimaatadaptief en natuurinclusief:
  • sociaal en inclusief (bijvoorbeeld door het bevorderen van elkaar ontmoeten in je eigen buurt).

Toekomstbestendig en eigenzinnig

Toekomstbestendig staat voor duurzame en levensloopbestendige woningen, in materiaal- en energiegebruik en in levensduur. We bedoelen er ook mee dat we een goede mix en opbouw van wijken en buurten nastreven, met verschillende typen woningen, groot en klein, voor elke portemonnee. Met eigenzinnig laten we zien dat we een eigen koers varen en buiten de gebaande paden durven te denken. Bijvoorbeeld door open te staan voor vernieuwende woonvormen en maatwerk toe te passen en daarbij flexibel te zijn.

Samen

Voor het maken van de Woonvisie is in 2021 onderzoek gedaan en uitgebreid gesproken met inwoners en organisaties. Dat gebeurde tijdens gesprekken, via een woningbehoefteonderzoek en een online enquête.

Van visie naar praktijk

De ideeën en plannen uit de Woonvisie werken we uit in een Uitvoeringsprogramma en een Masterplan Woningbouw. In het Uitvoeringsprogramma werken we een aantal zaken uit, zoals beleid voor doelgroepen, wonen en zorg, (her)inrichting van buurten en duurzaam wonen. In het Masterplan Woningbouw komt te staan wanneer we wat gaan bouwen in de komende 10 jaar.

Er zijn veel initiatieven voor woningbouw, juist ook vanuit inwoners en ondernemers uit Olst-Wijhe. De voorbereiding van de plannen kost tijd omdat we verschillende stappen en procedures moeten doorlopen. We bekijken hoe we toch vaart kunnen maken met de woningbouw.

Documenttype

Visie

Bijlage

Iets melden?
Deel dit
Mail
Bellen