Ruimtelijke Kwaliteit

Inleiding

De belevingswaarde van de omgeving vindt iedereen belangrijk en men is gehecht aan de plek waar men woont. Olst en Wijhe waren jarenlang werkdorpen en een beetje weggestopt achter de IJssel en de Hanzesteden. Langzamerhand keert dit tij. We trekken meer en meer bezoekers en nieuwe inwoners die het fraaie buitengebied en de aantrekkelijke kernen op waarde schatten. Ook de inwoners van Olst-Wijhe waarderen de belevingswaarde en zijn actief in historische verenigingen en roeren zich als er veranderingen op stapel staan.

Het gehecht zijn aan de omgeving komt omdat je de eigen omgeving herkent als iets unieks. Mooie gevels worden gekoesterd. Je komt in opstand als iets van historische waarde in de knel komt. Het is iets vertrouwds. Een vaste waarde in een tijd waarin al zoveel veranderingen zich voordoen. Belangrijke herkenningspunten zoals molens, kerktorens of een oude schoorsteen geven betekenis. Hetzelfde geldt voor de schitterende boerenhoeven langs de IJssel, waar de vruchtbare oeverwallen in vroegere tijden welvaart brachten.

Daarnaast zien we in Olst-Wijhe de pracht van de landgoederen, het mooie coulisselandschap en de karakteristieke linten in de kernen. Hoewel ze schaars zijn, staan hier en daar nog mooie villa's gebouwd door welgestelde fabrieksdirecteuren uit die tijd. Ook pleinen en parken zijn belangrijk voor onze inwoners. We waarderen de beelden als 'van waarde', als 'ruimtelijke kwaliteit'.

Tegenwoordig willen meer mensen vrij zijn om hun eigen huis geheel naar eigen inzicht neer te zetten. Men wenst liever geen betutteling van de gemeente. Soms worden de kavels klein en de woningen groot. Anderen willen toch ook wel enige samenhang en structuur, omdat men zich bewust is van de bijdrage aan de omgevingswaarde. Het dilemma is geschetst. Wat spreken we met elkaar af in Olst-Wijhe? Deze nota bevat eigentijdse voorstellen. Het motto 'zicht is plicht' wordt geïntroduceerd. Er is aandacht voor het algemeen belang maar ook voor andere waarden dan alleen de belevingswaarde, zoals bruikbaarheid.

Kortom, meer duidelijkheid en een gereedschapskist om mensen te verleiden. Want ruimtelijke kwaliteit is niet alleen iets van de gemeente, het is van ons allemaal!

Documenttype

Visie

Bijlage

Deel dit
Mail
Bellen