Wmo beleidsplan 2017-2020

Inleiding

Sinds 1 januari 2007 bestaat de landelijke Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

De Wmo is bedoeld voor alle burgers en het maatschappelijke doel van de Wmo is ‘meedoen’. De wet moet er voor zorgen, dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen en mee kunnen doen in de samenleving, al of niet geholpen door vrienden, familie of bekenden. En als dat niet kan, is er ondersteuning vanuit de gemeente. De gemeente is verplicht om eens per vier jaar een beleidsplan Wmo vast te stellen. Het beleidsplan bevat de hoofdzaken van het door de gemeente te voeren beleid betreffende maatschappelijke ondersteuning. Het beleidsplan gaat daarmee over een breed scala van beleidsterreinen, waarvoor veelal (actuele) beleidskaders zijn vastgesteld.

Periode

Vanaf 1 januari 2017 tot 31 december 2020

Documenttype

Beleid

Bijlage

Deel dit
Mail
Bellen