Uitgangspuntennotitie inkoop Wmo

Inleiding

Vanaf 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor nieuwe taken in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (verder Wmo). In dit kader is in het voorjaar van 2013 verkend of er mogelijk regionaal samengewerkt kan worden op verscheidene vlakken, waaronder inkoop. Dit heeft ertoe geleid dat dat de gemeenten Apeldoorn, Brummen, Deventer, Epe, Hattem, Heerde, Olst-Wijhe en Voorst besloten hebben om zoveel mogelijk gezamenlijk op te trekken in de contractering van aanbieders voor een deel van de maatwerkvoorzieningen binnen de Wmo.

Documenttype

Beleid

Bijlage

Deel dit
Mail
Bellen