Sociale toekomstvisie Olst-Wijhe

Inleiding

Diverse ontwikkelingen zijn van invloed op het sociale beleid van onze gemeente. Vaak gaat het om landelijke ontwikkelingen. Zo heeft de individualisering, digitalisering, de toegenomen mobiliteit, de aandacht voor duurzaamheid en de verandering van de bevolkingssamenstelling (ontgroening en vergrijzing) gevolgen voor de gewenste en benodigde sociale infrastructuur. Ook krijgen wij steeds meer taken op dit gebied en wordt van onze inwoners en van de overheid een andere rol verwacht.

Documenttype

Visie

Bijlage

Deel dit
Mail
Bellen