Onderzoek vrijwilligersbeleid

Inleiding

Ook in de gemeente Olst-Wijhe zijn vrijwilligers  de motor van de lokale samenleving.  De gemeente investeert daarom in ondersteuning en waardering van vrijwilligers(organisaties). Het Steunpunt Vrijwilligerswerk Olst-Wijhe (Vrijwillig Actief, onderdeel van ut Huus) voert deze werkzaamheden uit. Ter voorbereiding voor het opstellen van nieuw beleid  was er behoefte aan een tevredenheidsonderzoek.  De gemeente wilde graag weten hoe men de huidige ondersteuning en waardering ervaart en hoe men de komende jaren vooral ondersteund wil worden.

Alle vrijwilligersorganisaties die stonden ingeschreven bij het Steunpunt Vrijwilligerswerk  kregen een uitnodiging om een korte vragenlijst in te vullen (eenvoudig direct per mail te retourneren). Daarnaast zijn er ronde tafelgesprekken gevoerd met vrijwilligers(organisaties). Deze bijeenkomst is in nauwe samenwerking met Arcon voorbereid en uitgevoerd. Dit rapport geeft de resultaten van beide raadplegingen weer.

Documenttype

Onderzoek

Bijlage

Deel dit
Mail
Bellen