Notitie Toegang tot zorg en ondersteuning

Inleiding

Deze notitie gaat in op het thema toegang. Onder toegang verstaan we het proces vanaf het moment waarop inwoners met een ondersteuningsvraag zich melden of worden gemeld tot het moment waarop duidelijk is welke ondersteuning nodig is en wie deze gaat bieden. Wij kiezen daarbij voor een integraal georganiseerde toegang tot alle vormen van ondersteuning op het gebied van werk & inkomen, zorg & ondersteuning en opvoeden & opgroeien. Het thema toegang overstijgt daarmee de uitwerking op de verschillende decentralisatieopgaven (Jeugdwet, wijziging Wmo en Participatiewet). Daarnaast zullen we in deze notitie ingaan op de wijze waarop we de afstemming van de zorg en ondersteuning binnen één gezin of één systeem organiseren.

Documenttype

Overig

Bijlage

Deel dit
Mail
Bellen