Nota gezondheidsbeleid 2019-2022

Inleiding

Gezondheid gaat niet alleen over lichamelijke gezondheid maar ook over ons welbevinden. De kwaliteit van ons leven wordt beter als we daar zelf invloed hebben en in staat worden gesteld om (goede) keuzes te maken. In deze nota staat het concept positieve gezondheid centraal. Positieve gezondheid gaat ervan uit dat het welzijn van mensen positief wordt beïnvloed door veerkracht en regie over het eigen leven.

Op het gebied van gezondheid gebeurt veel in onze gemeente. Inwoners en organisaties zetten zich enthousiast in en we zien mooie initiatieven ontstaan.

Wij willen ons als gemeente de komende jaren, samen met organisaties en inwoners, richten op het versterken van de veerkracht (het vermogen om je aan te passen) en de zelfregie. Dit doen we door mensen in staat te stellen hun competenties met betrekking tot welzijn en gezondheid te verbeteren.

Daarvoor is nodig dat de organisaties die zich inzetten voor welzijn en gezondheid elkaar goed kennen en dat wij van elkaar weten wat onze mogelijkheden en ambities zijn. Onze inwoners zijn erbij gebaat dat wij kansen zien (en grijpen) door te verbinden.

Periode

Vanaf 1 januari 2019 tot 31 december 2022

Documenttype

Overig

Bijlage

Deel dit
Mail
Bellen