Masterplan wonen, welzijn en zorg

Inleiding

Eind 2008 heeft de gemeenteraad de nota Ouderenbeleid (2004) geevalueerd. De conclusie was dat een aantal projecten naar tevredenheid is opgepakt maar dat de gemeente haar regierol meer vorm zou moeten geven en dat er gestreefd zou moeten worden naar meer samenhang tussen de beleidsvelden. Een samenhangend aanbod van voorzieningen is een van de uitgangspunten van het Beleidsplan Wmo, dat in 2008 is vastgesteld. De evaluatie van het Ouderenbeleid is de aanleiding geweest voor het aanstellen van een coordinator voor een periode van drie jaar evenals het opstellen van het Masterplan wonen, welzijn en zorg.

Documenttype

Beleid

Bijlage

Deel dit
Mail
Bellen